0
امتیاز کاربر: 10320
سطح ۴: هنرجوی مبتدی
سن: 36 سال
فهرست گزینه های این کاربر

دیدگاه ها در دوره های آموزشی

ثبت شده در روز 13 تکرار از دوره ورود به سرزمین لاغرها (گام اول) در تاریخ 1402/12/07

به نام خداوند جان وخردسلام به استاد عزیز وهمه دوستانباشنیدن حرفهای استاد یاد حرفهای اهورا مزدا افتادم:پندار نیک،گفتار نیک،رفتار نیکدرواقع ما ایرانی ها از گذشته راز موفقیت وزندگی خوب را میدانسته ایم.اما هیچ کس مثل استاد ان را برای ما شکافته وباز نکرده بود.سرچشمه ی همه کارهای خوب از یک...

ثبت شده در روز 9 تکرار از دوره ورود به سرزمین لاغرها (گام اول) در تاریخ 1402/11/29

سلام برخدای خوب ومهربانموسلام براستاد وهمه ی دوستانخداوندا بخاطر صبح به این زیبایی از تو سپاسگزارم.خداوندا بخاطر جسم زیبا ومتناسبم ازتو سپاسگزارم.              * دست از مبارزه بکشید*دقیقا دراین دنیا تا با چیزی داری مبارزه میکنی ان چیز را نه تنها از بین اش نمیبری...

ثبت شده در روز 8 تکرار از دوره ورود به سرزمین لاغرها (گام اول) در تاریخ 1402/11/26

به نام خالق سبز بهارانخداوندا به خاطر حس امنیتی که حضورت سبزت به من داده از تو سپاسگزارمفایل ۱۱من زمانی که متناسب شوم ابتدا در این تورهایی که طبیعت گردی میکنند ثبت نام میکنم چون خیلی دلم میخواد توی طبیعت بگردم ومدتی فارغ از زندگی پرهیاهو باشم وپراز ارامش بشوم.بعد...

ثبت شده در روز 7 تکرار از دوره ورود به سرزمین لاغرها (گام اول) در تاریخ 1402/11/24

به نام خالق زیبایی ها خداوندا بخاطر دید قشنگی که هر روز درمن بیشتر میشود از تو سپاسگزارم.سلامهمیشه انتظارات نامعقول وناسنجیده ما کار دستمان میدهد وباعث میشود زود ناامید شویم وکار را نیمه تمام رها کنیم.وهمه ی این کارها ،کار شیطان است که میخواد انسان را به عجله بیاندازد و نگذارد...

ثبت شده در روز 6 تکرار از دوره ورود به سرزمین لاغرها (گام اول) در تاریخ 1402/11/23

سرآغاز گفتار نام خداست    که رحمتگر ومهربان،خلق راستخداوندا به خاطر حال خوب وحس توانایی که دارم از تو سپاسگزارم.ماباید خودمان را همانگونه که هستیم بپذیریم.من بعداز اتمام دوره یکم حالم بد شد چون به ان تناسب اندامی که میخواستم نرسیده بودم .یه کم که گذشت یه ندای به من...

ثبت شده در روز 4 تکرار از دوره ورود به سرزمین لاغرها (گام اول) در تاریخ 1402/11/17

به نام خداوند زیبایی ها سلامهمه ی ما قبل از اینکه چاق بشیم انتظار چاقی را داشته ایم.من خودم به خاطر ارثی بودن چاقی انتظارش را داشتم بخصوص وقتی برای درس خواندن مجبور شدم کمتر تحرک داشته باشم وبه قول معروف برای بهتر فهمیدن درسها بیشتر هم میخوردم.وهمین انتظارات باعث شد...

ثبت شده در روز 3 تکرار از دوره ورود به سرزمین لاغرها (گام اول) در تاریخ 1402/11/16

بنام هستی بخش مهربان سلاممن قبلا برام چاقی با اضافه وزن تفاوت چندانی نداشت.ولی با ورود به این دوره فهمیدم که این دو کلمه در واقع خیلی متفاوت هستند.چاقی آن افکار ،تصاویر وباورهایی که در گذشته در مغز ماثبت شده وهمینها به واقعیت جسم ما تبدیل شده است اما اضافه وزن...

ثبت شده در روز 2 تکرار از دوره ورود به سرزمین لاغرها (گام اول) در تاریخ 1402/11/15

به نام خداوند بخشنده ی مهربانباسلامتعهد نامهمن متعهد میشوم که تکرار دوره ورود به سرزمین لاغرها را با اشتیاق وقدرت بیشتری شروع کنم وسعی کنم تمرینات بادقت وتمرکز بیشتری انجام دهم وتمام تلاشم را میکنم تا بتوانم هرانچه را که یاد میگیرم به عمل تبدیل کنم وسبک زندگی ام را...

ثبت شده در هفته پنجم (دوشنبه) از دوره ورود به سرزمین لاغرها (گام اول) در تاریخ 1402/10/11

به نام خداوند شفیع وصبورامروز هم با اشتیاق زیاد فایل صبحگاهی ومیثاق نامه را گوش دادم وامروزاجرای میثاق نامه برام حسی خوبی داشت چون هرلحظه در روبرویم فرشته ی درونیم (سبزه قبا)را با رنگهای بسیار زیبایش حس میکردم ولبخند رضایت را بر روی لبانش  احساس میکردم.چقدر تمرین امروز چالش برانگیز...

ثبت شده در هفته پنجم (شنبه) از دوره ورود به سرزمین لاغرها (گام اول) در تاریخ 1402/10/09

به نام خدای هستی بخشسلام به همه دوستاندیروز با خواندن نظر یکی دوستان که گفته بود بعد از ۴ هفته خیلی لاغر شده وهمه از دیدنش شگفت زده شده اند خیلی تو فکر فرو رفتم،اخه من از لحاظ جسمی اصلا تغییر نکردم وبرام جای تعجب داشت که چطور ان دوست...