0

عمل به قوانین لاغری در زندگی

عمل کردن به آموزش ها حلقه گم شده بین یادگیری و کسب نتیجه است که در اکثر مواقع مورد توجه قرار نمی گیرد.
شاید در مورد آموزش هایی مانند رانندگی، خیاطی، آشپزی و سایر مواردی که مربوط به یادگیری مهارت فیزیکی می باشند عمل کردن به آموزش ها ساده تر باشد اما در مورد آموزش های ذهنی کار به این سادگی نیست و معمولا افراد در عمل کردن به آموزش ها دچار مشکل و سردرگمی می شوند.
لاغری با ذهن همانطور که از اسم آن واضح است بر مبنای آموزش ذهنی است و از آنجایی که تمام روش های لاغری در جهان بر مبنای آموزش عملی (رژیم، ورزش، دارو و …)‌ هستند بنابراین علاقمندان به این روش بیشتر از هر آموزش دیگری در معرض اختلال در عملکردن به آموزش ها هستند.
از این رو تصمیم گرفتم چگونگی عمل کردن خودم به آموزش های ذهنی مخصوصا در موضوع لاغری با ذهن را در زندگی روزمره با دوستان خوبم به اشتراک بگذارم.
اطمینان دارم دوستانی که با اشتیاق و تمرکز از جلسات این دوره آموزشی استفاده می کنند، مهارت آنها در عمل کردن به آموزش های ذهنی پیشرفت چشمگیری خواه داشت.