0

رفع موانع ذهنی لاغر شدن

1359 بازدید

نگاه ذهن چاق

16 1400/12/09
فرمول های ذهنی نه تنها باعث تغییر واکنش های رفتاری و جسم می شوند بلکه سبب تغییر نگاه ما به دنیای پیرامون می شوند. همانطور که اگر عینکی با شیشه...
 
ادامه مطلب
3681 بازدید

بهانه بی بهانه

51 1400/07/04
از زمانی که در مسیر تغییر کردن قرار گرفتم، درک تفاوت بین نگرش افراد موفق و ناموفق برای من جذاب شد. این علاقه سبب شد که به تفاوت نگرش بین...
 
ادامه مطلب
2242 بازدید

ثوابشو بخر!

36 1400/05/14
از زمانی که در مسیر لاغری با ذهن قرار گرفتم، متوجه شدم که آنچه در ذهن من بعنوان فرمول های چاقی ثبت شده است در ذهن همه افرادی که اضافه...
 
ادامه مطلب