0

زندگی خود را تغییر دهیم

113 بازدید

تغییر شرایط جوی ذهن

2 1401/11/08
سی و دو سال زندگی در شرایط نامناسب سبب شد تا در مسیر آموزشی درک بهتری از افکار و عملکرد علاقمندان به تغییر زندگی داشته باشم. افراد زیادی رؤیای تغییر...
 
ادامه مطلب