0

زندگی خود را تغییر دهیم

3328 بازدید

چه زود دیر شد!

25 1402/03/03
وضع ما در گردش دنیا چه فرقی می‌کند زندگی یا مرگ، بعد از ما چه فرقی می‌کند ماهیان روی خاک و ماهیان روی آب وقت مردن، ساحل و دریا چه...
 
ادامه مطلب