0

زندگی خود را تغییر دهیم

2142 بازدید

با دنیا نجنگید!

11 1400/04/24
از دوران کودیکی می دیدم که پدرم هر وقت فردی درباره خراب شدن ماشینش حرف می زد سعی می کرد اون کار رو انجام نده که مبادا ماشینش خراب بشه....
 
ادامه مطلب