0

ایمان و عمل صالح در زندگی

ایمان و عمل صالح
اندازه متن

سعادت در دنیا و آخرت در گروه داشتن ایمان و عمل صالح است.

کلمه (سعادت) در لغت به معنای خوشبختی و خوشحالی است و کلمه (ایمان) به معنای آرامش جان و رهایی از هرگونه ترس و اندوه است و البته رهایی از هجوم افکار منفی است.

سعادت در دنیا و آخرت

سعادت در دنیا و آخرت در حقیقت به معنی رسیدن هر شخصی به کمال خویش با نیت آگاهانه و ارادی است. به این شکل که فرد باید تصمیم بگیرد و بخواهد که خوشبختی در دنیای مادی را تجربه کند.

این درحالی است که بسیاری از انسان ها عقیده دارند این دنیا سرای فانی و محل امتحان الهی و مواجه شدن با سختی ها و مشکلات است و هر کس در این دنیا صیر پیشه کرده و از امتحانات الهی سربلند بیرون بیاید در سرای آخرت وارد بهشت شده و طعم واقعی خوشبختی و سعادت را خواهد چشید.

با این باور احتمال اینکه فرد در این دنیا زندگی سرشار از شادی و نشاط داشته باشد و طعم خوشبختی در زندگی را تجربه کند بسیار کم خواهد بود چرا که نگرش فرد بر سخت بودن زندگی در دنیای مادی تنظیم شده است و از این رو پاسخ جهان هستی و خداوند به نگرش فرد قرار دادن او در شرایط سخت و تحمل رنج و اندوه است.

ایمان به خداوند فراتر از کلام و سخن است که بگوئیم: من به خدا ایمان دارم. ایمان واقعی، باور قطعی ا‌ست که با اعتراف و پذیرش دل همراه بوده و عمل انسان بر مبنای ایمان و باور قلبی اش صورت می گیرد و مسیر زندگی فرد به گونه ای از سوی خداوند تنظیم می شود که انسان را به به تجربه ایمان واقعی به خداوند رهنمون می‌سازد.

عمل صالح، کاری ا‌ست که با آگاهی، اندیشه و با قصد و نیت خیر انجام شود و نقطۀ مقابل «فساد و تباهی» است که بیشترین کاربرد آن، در بیان ارزش افعال و اعمال است.

واژه عمل صالح در قرآن‌، گاهی در مقابل فساد و گاهی در برابر زشتی و بدی به کار برده و توصیه شده است.

رابطۀ ایمان و عمل صالح

هنگامی که واژۀ «عمل صالح» در قرآن برای توصیف فعلی استفاده می‌شود، اغلب کنار ایمان به کار می‌رود و نشانگر این است که ارتباط تنگاتنگی بین آن‌ها وجود دارد؛ طوری که هر جا ایمان باشد‌، در پی آن عمل صالح نیز خواهد بود.

این وابستگی، به ‌اندازه‌ای‌ است که ما ایمان را با عمل صالح یا عمل صالح را با ایمان می‌شناسیم.

در قرآن کریم عبارت «آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» در ۵۱ آیه و ۱۵۸ مرتبه استفاده شده است.

دربرخی آیات قرآن بیش از یک بار از این عبارت استفاده شده است و این نشان از اهمیت و ارتباط تنگاتنگ ایمان و عمل صالح دارد.

 • بی‌گمان کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و [با فروتنی‌] به سوی پروردگارشان آرام یافتند، آنان اهل بهشتند و در آن جاودانه خواهند بود
 • و کسانی که ایمان آورده، و کارهای شایسته کرده‌اند، آنان اهل بهشتند، و در آن جاودان خواهند ماند.
 • کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و نماز بر پا داشته و زکات داده‌اند، پاداش آنان نزد پروردگارشان برای آنان خواهد بود؛ و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می‌شوند.
 •  و اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند، [خداوند] مزدشان را به تمامی به آنان می‌دهد. و خداوند، بیدادگران را دوست نمی‌دارد.
 • و به زودی کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند، در باغهایی که از زیرِ [درختان‌] آن نهرها روان است درآوریم. برای همیشه در آن جاودانند، و در آنجا همسرانی پاکیزه دارند، و آنان را در سایه‌ای پایدار درآوریم.
 • اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند، پاداششان را به تمام خواهد داد، و از فضل خود به ایشان افزونتر می‌بخشد.

اینها برخی از آیاتی است که عبارت ایمان و عمل صالح در آنها به کار برده شده است و نکته جالب توجه اینکه خداوند به آنان که ایمان آورده و عمل صالح انجام می دهند وعده داده که پاداش آنها را بیشتر از حق آنها خواهد داد و این نشان از اهمیت بالای داشتن عمل صالح در زندگی است.

آثار ایمان و عمل صالح

۱. آرامش روحی و روانی

ارتباط ایمان و آرامش حقیقی، غیرقابل انکار است.

قرآن، آرامش روحی را در گرو ایمان واقعی می‌داند و می‌فرماید: هرکه به خدا ایمان آورد، به دستگیرۀ محکمی چنگ زده است که گسستن برای آن نیست.

تشبیه لطیفی از این حقیقت است که انسان برای نجات از قعر درّه‌های مادی‌گری و ارتقا به بلندترین قله‌های معرفت و معنویت، نیاز به وسیله‌ای محکم و مطمئن دارد. این وسیله، چیزی جز ایمان و عمل صالح نیست.

ایمان، بدون شک مؤثرترین شیوه و ابزار برای درمان اضطراب و فشارهای روحی‌ست!

 زیرا بین ما و خداوند، رابطه‌ای ناگسستنی وجود دارد؛ پس اگر بندگی را اختیار کنیم و خود را تسلیم او نماییم، تمام درها به روی ما گشوده شده و آرزوهایمان تحقق خواهد یافت.

همان‌گونه که امواج خروشان نمی‌توانند آرامش ژرفای اقیانوس را برهم زنند، دگرگونی‌های سطحی زندگی نیز، نمی‌توانند آرامش ما را بر هم بزنند.

ایمان به خدا، موجب می‌شود که انسان در برابر مشکلات دچار اضطراب نشود و همواره می‌کوشد با اتّکال به خدا، مشکلاتش را برطرف نماید.

۲. امیدواری

افراد باایمان، به نتایج افعال مطلوب و تلاش‌های خود امید دارند.

در منطق فرد باایمان، جهان دربارۀ تلاش‌های او بی‌طرف و بی‌تفاوت نیست؛ بلکه دستگاه آفرینش در راه حق، درستی، عدالت و خیرخواهی تلاش می‌کند.

 فرد باایمان، به کمک خداوند امیدوار است و در بحران‌های زندگی و برای دست‌یابی به اهدافش دست یاری به سوی خدا دراز می‌کند،

یاد خدا را مایۀ حیات دل خویش می‌داند، با خدا اُنس پیدا می‌کند و به قلمرو آرامش و وقار گام می‌نهد؛ زیرا پروردگار عالم، برایش تنها پشتوانه‌ای ا‌ست که هیچ کاستی و عیبی در او نیست.

 ناامیدی و حزن انسان‌ها، از چیزی ا‌ست که تعلق مادی داشته یا آن را در زمان گذشته از دست داده است؛ ولی افراد مؤمن که دل‌های خود را به محبت الهی پیوند زده و خانه خود در دنیا را در حریم امن الهی برپا کرده‌اند، با ازدست ‌دادن امور در گذشته یا احتمال فقدان آن‌ها در آینده، ناامید نشده و گرد و دچار ترس و نگرانی نمی شوند.

۳. نترسیدن از غیرخدا

ایمان به خدا به قلب انسان حالتی می‌بخشد که اندوه و نگرانی در آن نمی‌ماند و از غیرخدا نمی‌ترسد؛ زیرا همۀ امکانات و همۀ هستی و قدرت‌ها، به سبب ایمان به خداوند است و طبق فرمایش امام صادق‌‌، همۀ هستی در برابر مؤمن فروتن است؛ حتی درندگان و پرندگان.

 قرآن در این باره می‌فرماید: آگاه باشید که اولیای خدا، نه ترس و نگرانی دارند و نه غمگین می‌شوند، همانان که ایمان آورده و باتقوایند.»

سرچشمۀ اصلی عزّت و همۀ عزّت‌ها، از آن خداوند است.

 مؤمن، همیشه با موجودی پیوند دارد که همۀ عوالم وجود، مسخّر او هستند؛ به همین دلیل با عزّتی که خداوند به او اعطا می‌کند، هم محبوب دل‌هاست و هم از غیرخدا نمی‌هراسد.

 ۴. محبوبیت

اگر بنده‌ای به خداوند ایمان داشته باشد و کارهای شایسته انجام دهد‌، خداوند سفرۀ گستردۀ محبت خود را برای او پهن می‌کند و علاوه بر بهره‌مندی از فضل و رحمتش‌، او را به قرب و سعادت خویش می‌رساند.

 امام سجاد، در دعای ابوحمزۀ ثمالی عرضه می‌دارد:

«کسی که به سوی تو کوچ کرده، راهش بس نزدیک است و تو از خَلقت در حجاب نشده‌ای، جز آن‌که کردارشان آنان را از تو می‌پوشاند.»

 بر این اساس انسان مؤمن، به دلیل انجام عمل صالح با محبوبیت و کیمیای محبت خدا پیوند خورده و رشتۀ دوستی غیر او را گسسته است.

خداوند در قرآن می فرماید: همانا کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند، به ‌زودی خدای رحمان برای آنان محبتی در دل قرار خواهد داد.

با محبت می شود دنیا گرفت
در دل خوبان دنیا جا گرفت
بندهای نامرادی را گشود
خانه ای مخروبه را زیبا نمود
بی محبت زندگی زندان شود
حسرت و کینه به دل پنهان شود

۵. استجابت دعا

«دعا»، یکی از مظاهر و حالات حقیقی نیایش آدمی به درگاه الهی‌ست و از آن‌جا که ایمان به خدا و عمل صالح از ارکان دعا هستند‌، استجابت دعا نیز از آثار حقیقی آن‌هاست.

امام علی در وصیت‌های‌‌ به امام حسن می‌فرماید:

«حاجت خود را نزد او آر، به او ایمان داشته باش… و برای گره‌گشایی کارهایت، او را بطلب.»

 در قرآن کریم نیز آمده است‌:  و دعای کسانی را که ایمان آورده و کارهای نیکو انجام داده‌اند، اجابت می‌کند و از فضل خویش برآنان می‌افزاید و برای کافران عذابی شدید است.

۶. بخشش گناهان

از آثار و برکات اخروی ایمان و عمل صالح، برخورداری از مغفرت الهی‌ست که شامل حال مؤمنان و صالحان می‌گردد.

 انسان بر اثر لغزش‌هایی که در مدت عمر داشته است، در اندوه و نگرانی به سر می‌برد و دائم دنبال انجام کارهایی‌ست که باعث آمرزش گناهان وی ‌گردد. از طرفی خدای غفّار، باب آمرزش را بر بندگان خویش گشوده و اسباب آسوده‌ خاطری آن‌ها را فراهم نموده است:

 بگو ‌ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده‌اید، از رحمت خداوند نومید نباشید که او، همۀ گناهان را می‌آمرزد.»

این را هم بدانید که خداوند، راه‌های متعددی را برای آمرزش بندگان قرار داده است؛ ولی بهترین آن‌ها، ایمان به او و عمل صالح است.

۷. امنیت از ترس قیامت

از مهم‌ترین آثار ایمان به خدا و انجام عمل صالح در آخرت‌، امنیت انسان‌های مؤمن از ترس‌های قیامت است و کسی که خداوند را از سر دوستی‌اش می‌پرستد، به او ایمان حقیقی دارد و کار شایسته انجام می‌دهد، در روز قیامت از هراس ایمن است‌.

در آن روز کارهای صالح مؤمنان بی‌پاداش نمی‌ماند و خداوند می‌فرماید‌: و هر کس کارهای نیکو انجام دهد و مؤمن باشد‌، پس در آن روز از ستم و کاستی در پاداشش نترسد. منبع

منتظر خواندن نوشته های شما هستم

همراه همیشگی شما: رضا عطارروشن

محتوای آموزشی رسانه ای:

با دادن ستاره به این مطلب امتیاز بگیرید.

امتیاز 4.10 از 41 رای

https://tanasobefekri.net/?p=33300
برچسب ها:
17 نظر توسط کاربران ثبت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

اندازه متن دیدگاه ها
   آواتار فریبا فروغی
   1403/02/13 16:57
   مدت عضویت: 602 روز
   امتیاز کاربر: 15690 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 434 کلمه

   باسلام خدمت شما استاد عزیز 

   من امروز که از خواب بیدار شدم بسیار حس خوبی برای امروزم داشتم که یک بار دیگه زنده هستم و می‌تونم در بهترین حالت خودم زندگی کنم و لذت ببرم،

   ما انسان‌ها هر روز عمل صالح انجام می‌دهیم که از آن آگاه نیستیم همین که به کسی کمک کنیم یا برای حال خوب خودمان تلاش کنیم،

   می‌تونی با حرف یا جمله زیبا احساس خوبی رو به دیگران منتقل کنیم که این خودش یک عمل صالح است،

   من از امروز تصمیم گرفتم که به اعمال روزانه خودم توجه کنم و ببینم که در طول روز چه عمل صالحی انجام میدم و چه عمل ناصالحی دارم،

   از بچگی تا به الان شنیده بودیم که کسی که با ایمان و با خداوند هست بیشتر اعمال صالح انجام میده کسی که نماز می‌خونه روزه می‌گیره و دعای خاصی رو انجام میده،

   اما هرگز نشنیده بودم که اگر انسانی برای راحتی خودش زندگی کنه و لذت ببره  آرامش داشته باشه یعنی ایمان داره و با خداوند در رابطه خوبی است و خدای درونش رو حس می‌کنه،

   همیشه انسان‌ها می‌خواهند به هم ا رفتار نشان بدهند که از یکدیگر با خداتر و با ایمان‌تر هستند در صورتی که ایمان انجام یک سری اعمال خاص نیست بلکه داشتن آرامش عمیقی است که در طول روز موجب احساس شادی عشق و اعمال صالح ما در زندگی می‌شوند که به ما احساس خوبی می‌دهند و این تاثیر می‌گذارد در رفتار و سیر و هدف‌های که مادر زندگی برای رسیدن به اون‌ها تلاش می‌کنیم و از خداوند درخواست می‌کنیم،

   هرچه آرامش بیشتری داشته باشیم و درباره آینده و یا گذشته خودمان نگران نباشیم و یا خودمان را گناهکار ندونیم این حس شادی و آرامش ما درونی‌تر و عمیق‌تر می‌شه پس کم کم کارایی را در طول روز انجام می‌دیم که صالح هستند و  حس خوبی رو به ما منتقل می‌کند،

   مثلاً من توی خونمون دو تا ر صالحی که همیشه انجام میدم کمک به مادرم هست و برای راحتی خودم همیشه خونم و اتاقم رو مرتب می‌کنم و یه کار صالح دیگه‌ای که انجام میدم به مرغ عشق‌های دوست داشتنی خودم غذا و دونه میدم،

   وقتی این کارو انجام میدم خودم هم  خیلی خوبی دارم از اینکه می‌تونم یه کار مفیدی در طول روز برای پرنده‌های دوست داشتنی و تمیزی اتاقم انجام بدم تا کیفیت زندگیم رو بهتر کنم،

   پس من امروز درک کردم که عمل صالح حتماً خواندن از و یا انجام چندین کاری که به ما از کودکی گفته‌اند نیست می‌تونه وقتی که احساس گشنگی می‌کنیم غذا بخوریم هم یک عمل صالح باشه،می‌تونه چیز خیلی ساده‌ای باشه که در زندگی با انجام اون احساس آرامش داشته باشیم و در نهایت کسی ایمان داره که آرامش اون زیاده ،

   باتشکرازشما 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار زهرا
   1402/04/17 10:41
   مدت عضویت: 435 روز
   امتیاز کاربر: 12430 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 453 کلمه

   سلام استاد صبح شما بخیر وشادی

   کلمه ایمان یعنی آرامش جان و رهایی از هرگونه اندوه است و رهایی از هجوم فکر منفی چقدر قشنگ کلمه ایمان را معنی کردید و من از خداوند سپاسگزارم که من را برگزید تا این فایل آشنا شوم و بتوانم عمل صالح انجام دهم و چقدر زیبا آثار ایمان و عمل صالح را تقسیم بندی نمودید و من چقدر از معنی این جملات فاصله داشتم و خودم خبر نداشتم وچقدر درنوع تقسیم بندی آثار ایمان و عمل صالح خوب برنامه ریزی شده بود . ممنون 

   1- آرامش روحی و روانی : یعنی دقیقا کسی که ایمان به خداوند دارد چون یک پشتوانه قوی دارد و انسان با ایمان و اعتماد کامل و اطمینان که خداوند هرآنچه به صلاح من است انجام خواهد داد به آرامش روحی و روانی میرسد و استرس و اظطراب ندارد .

   2- امیدواری : همه ما انسانها به امید زنده هستیم در همه جوانب زندگی و کسی که ایمان نداشته باشد و عمل صالح انجام ندهد هرگز به خداوند امید ندارد که شرایطش بهتر خواهد شد و نامیدی به درگاه خداوند شرک محسوب شده و از گناهان کبیره است 

   3- نترسیدن از خدا : وقتی ما به یقین برسیم که خداوند بهترینها را برای ما میخواهد و به دنبال عذاب کردن ما در دنیا و آخرت نیست پس ایمان و عمل صالح ما بیشتر شده و از خداوند سپاسگزاریم برای این که ما اشرف مخلوقات خلق کرده است و همیشه شکرگزار نعمتهایش هستیم 

   4-محبوبیت : ایمان داشتن به خدا و انجام دادن عمل صالح در بین دیگران بدون منت و چشم داشت محبوبیت برای فرد دردیدگاه دیگران به وجود میاورد که این فرد مهربان است و در مشکلات به من کمک میکند و همه او را دوست دارند و بهش احترام میگذارند 

   5- استجابت دعا : کسی که ایمان و عمل صالح انجام دهد و فقط به خداوند ایمان داشته باشد دعای ان فرد زودتر به استجابت خواهد رسید چون یقین دارد کسی که خیر ما را دردنیا و آخرت میخواهد فقط خود خداوند است 

   6- بخشش گناهان : وقتی من فقط عمل صالح انجام بدهم و به خداوند ایمان داشته باشم که گناهان من را خواهد بخشید و کارهایی که بدانم عمل صالح نیست را انجام ندهم به مراتب ایمان و عمل صالح من قویتر میشود و انسان بهتری خواهم شد که اثرات آن در جهان خواهد ماند 

   7- امنیت از ترس از قیامت : وقتی من به خداوند ایمان کامل داشته و عمل صالح انجام بدهم دیگر از قیامت ترسی ندارم چون با کوله باری از ثواب به آن دنیا میروم 

   استاد از شما بسیار ممنون هستم که دراین سایت علاوه بر متناسب شدن باورهایی را آموزش میدهید که تغییرات اساسی در سبک زندگی ما داشته باشد . انشاالله عمری با عزت در دنیا و عاقبت خیری در آخرت نصیب شما شود .

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار صالحه
   1402/02/30 18:39
   مدت عضویت: 517 روز
   امتیاز کاربر: 36566 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 352 کلمه

   سلام برخدایی که به من سلامت وتناسب جیمهدیه کرده سپاس 

   ازوفتییادمیاد هروفت حرف ازعمل صالح میشد ه فکردم درپی کجا وچگونگی انجام همین اعمال بود شاید داشتم دنبال جراغ بیرون خونم میگشتم درصورتی که جراغ داخل خونه هست فقط بیادروشنش کنم 

   وفتی من دارم تو مسیرحرکت مبکنم ذهنم داره اگاهای درست   کسب میکنه دارم تو ذهنم کار میکنم دا م ازاشتباهانش کم میکنم به معنی واقعی دارم عمل صالح انجام میدم چون ذهن سالمی که خدا به من هدیه داده بود پراز فرمولهای اشتباه کردم به کسیه  انباشته های اشتباهم دچاراضافه وزن شدم پس با برطرفکردن این اشتباه اول صدمه که بهش زده بودم حبران میکنم ودرمرحله بعدازباقی مانده عمر بهترین استفاده کرده فزندانم هم با رهابی من ازاین مشکل بزرگ زندگیم ارامش هدیه میگیرن توهمین ۴ خودزی ماه ذهنوش ارامش گرفته چون میبینن  چقدردارم تلاش میکنم که اگاهی  درست کسب کنم برام شبی یا روزفرقی نداره هروفتاحساب کنم باید تویادگیری تلاش کنم زمان برام اصلا مهم نیست حتی۵ صبح هم درحال یادگیری وگوش کردن فایلهای دورام بودم با کم کردن خطایی خودم به جسمه هم عبادت کرده وه عمل صالح کردم ودرنتبجه بخاطر همین مسئله که احساسم بشدت عالی شده پس عمل صالحم کردفبول خدایی مهربان انشالله قرارا  گرفته که حالم اجساسم با گذشته تقاوت بسیاری داره 

   من باید درفکرحبران اشتباهات درزندگیم باشم با جسم که خوب برخوردنکردم باعث پیدا شدن مشکل براش شدم وفتی لاغریی رو بدست بیارم اونم ارمش بهش رسبده وازاین همه سختی رها شده باعث ازدی  عمل زیادبرای خودم مبشم 

   عبادت فقط کارهایی بیرنی نیست به خودم هپم اهمیت بدم به اطراف که فزندانم هست ارزش وذهنوش ارام کنم عبادت حساب میشه 

   وفتی افکار اونه ازاد بشه میتوان به فکرحل راهای زندگی خودشون  باشن تا نکران من باشن 

   من انشالله بعداز خوب شدن وضعیت تناسب وجسم اولین حرکتم رفتن به یی مرکز خیریه هست بعدازارامش خانوادم ازسلامت جسیم درکارهای خیر یه اگه خدا کمکم کنه شرکت کرده به شکرانه بدست ا ودرن تناسب وسلامتی کاری انجام داده‌باشم به امید خدا خیلی  دوست دارم شروع کنم 

   چون دلم کارهای  این شکل از رو  دوست دارا هحالا نمدونم بتوانم توزمامش انجام‌ بدم  یا نه حالا که خیلی  دوست دارم 

   خداپست وپناهتون یا حق حق نگه دارتون 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار fariba
   1401/10/25 19:16
   مدت عضویت: 602 روز
   امتیاز کاربر: 15690 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 701 کلمه

   به نام خدای مهربان و دوست داشتنی خودم،

   چقدر ما انسان ها به دنبال انجام کارهایی هستیم که به ما آرامش ذهنی بدهند و ما را از دغدغه های روزمره دور کنند تا بتونیم یک روز رو بدون استرس و نگرانی با احساس خوب بخوابیم و ذهن آرامی داشته باشی و چه آدم هایی رو دیدم که تا صبح بیدار بودند و فکر های نگران کننده و استرس آوری داشته‌اند که برای فردا چه کاری رو انجام بدهند اما این ۱ باور اشتباه است که حتماً باید کار خاصی رو انجام بدیم که نشون بده مایع انسان با ایمان و خداشناس هستین،

   همیشه در زندگی افرادی رو دیدم که ایمانشون و باورشون به خدا و اعتقاداتشون نسبت به خدا بالا یا قوی بوده و همیشه می‌گویند که این کار گناه است و نباید انجام دهیم،

   اما هیچ وقت به این موضوع توجه نکرده اند که انجام کارهای خوب با احساسات خوب و کار که به ما احساس آرامش در ذهنمان می دهد عمل صالح است و اینکه اصلا نیاز به کار خاصی ندارد کافیه ما کارهایی را که به ما احساس بد ترس نگرانی و احساس خوبی نمیده رو انجام ندهیم و به احساسات خوب خودمان توجه کنیم وقتی برای ادامه زندگی مان با اشتیاق از خواب بیدار شویم خودش یک عمل صالح است وقتی به یک کودک کمک کنیم وقتی خودمان را دوست داشته باشیم و از زندگی مان لذت ببریم و راضی باشیم یک عمل صالح است وقتی پدر بزرگ و مادر بزرگ پدر و مادر را دوست داشته باشیم و برای آنها کوچکترین کاری را انجام بدهیم اما با احساس خوب انجام بدهیم خودش یک عمل صالح است وقتی برای خودمان کاری را انجام بدهیم که به ما احساس خوبی بدهد یک عمل صالح است موقع چیدمان سفره ناهار حتی موقع جمع کردن ظرفهای کثیف کمک کردن و تقسیم کار داشتن خودش یک عمل صالح است من با انجام خیلی از کارها احساس خوبی در زندگی دارم اما چون آگاهی نداشتم که کارهای خوبی که انجام می دهم که احساس خوبی به من می دهند یک عمل صالح است زیاد توجهی به رفتار و انجام کارهایم نداشتم اما با گوش دادن این فایل و حالا که آگاه شدم که کارهای که به ما احساس خوبی میدهند رو وقتی انجام می دهیم همون عمل صالح است و در نهایت ایمان داشتن یعنی انجام کار صالح و درست از من از این به بعد توجه خودم رو به رفتارم و کارهای خوبن بیشتر می کنم و سعی می کنم اعمال سال هم رو زیاد کنم غذا دادن به پرندگان که آنها را خیلی دوست دارم احساس خوبی به من می‌دهد حتی برای خودم در ذهنم خواسته هایم را که مرور می‌کنم و برنامه‌ریزی می‌کنند برای من یک عمل صالح است ،،

   حتی در رفتار خودم با دیگران الان که به این آگاهی درباره ی ایمان و عمل صالح رسیده‌ام می خوام بهترین خودم باشم و بهترین رفتارم را نشان بدهم نه برای نمایش آن به دیگران برای داشتن احساس خوب برای خودم و در مسیر خوب بودن و رسیدن به خواسته های خودم و مهم این است که من برای خودم زندگی می کنم و برداشت خودم از زندگی چیست و افکار خودم را درست کنم و تغییر مثبتی در من ایجاد شود،

   از اینکه در طول روز کارهایی رو انجام می دادم که به من احساس خوبی میداد خیلی خوشحالم اما چون آگاهی نداشتم که من عمل صالحی رو انجام میدم و نمیدونستم به این موضوع توجهی نداشتم اما از این پس خودم رو یک انسان با ایمان میدونم زیرا من در طول روز خیلی کارهای خوبی رو انجام میدم که به خودم حس خوبی رو میدن و آرامش ذهنی دارم از انجام کاری که به خودم احساس خوبی میده و برای شما دوستان عزیزم که در این مسیر خوب و عالی هستین امیدوارم با توجه نکردن به افکار منفی به اعمال بد و توجه نکردن به رفتار دیگران راه خودتان را بنویسید عمل صالح خودتان را ببینید و در نهایت احساس خوب خودتان را داشته باشید از این مسیر خوب و من هم خوشحالم که یک انسان با ایمان هستم و احساس خوبی نسبت به خودم زندگی ام و اعمال و رفتار خودم دارم خوشحالم که آگاه شدم و این فایل ارزشمند رو گوش دادم و تشکر می کنم از شما استاد عزیز،

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 10 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   امتیاز کاربر: 0
   محتوای دیدگاه: 9 کلمه

   بسیار عالی وکاربردی بود 

   خدا رو شکر که حالم عالیه 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   امتیاز کاربر: 40660 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 320 کلمه

   سلام استاد عزیز 

   خسته نباشید 

   خیلی عالی بود این فایل 

   واقعا لازم بود و از این به بعد اون همه عمل صالح که مثلا من به عنوان یه مادر و همسر دارم انجام میدم،را مرور میکنم و هر لحظه حالم رو خوب میکنم.

   اعمال صالحی که دارم هر روز انجام میدم : 

   هر روز صبحانه،نهار و شام آماده میکنم برای خودم ،همسر و دخترم

   و کلی کار هر روز هست برای یه خانم خانه دار  که انجام میدم.

   گل‌های زیادی دارم و هر روز  بهشون آب میدم،چند وقت یکبار کود میدم،هر روز با دیدن گلها حال خودم ، همسرم و دخترم خوب میشه.

   هر روز سعی میکنم به فکر سلامتی و شاد کردن دخترم باشم.

   به سلامتی خودم اهمیت میدم سعی میکنم فایل گوش بدم تا لاغرشم و حالم بهتر بشه و با حال خوب خودم حال بقیه رو هم خوب کنم .

   هر روز به مادرم زنگ میزنم و سعی میکنم شنونده ی خوبی باشم برای درد دل‌هاش .

   مادرم رو دعوت میکنم و ازش پذیرایی میکنم ، همیشه سعی میکنم ازم دلخور نباشه و خوشحالش کنم.

   تو فکر برادرهام ، خواهرم و خواهر زاده هام هستم و سعی میکنم تا حدی که امکان پذیره هواشون رو داشته باشم .

   سعی میکنم مادر شوهرم رو که سنش زیاده درک کنم،

   اگه حرفی میزنه تلاشم اینه ازش دلخور نباشم و زود فراموش کنم بخاطر حال خوب داشتنم و بخاطر حال خوب همسرم چون مطمئنم که هر کسی دوست داره بهترین مادر دنیا رو داشته باشه.

   همیشه تلاشم این بوده که کارهایی که خدا دوست نداره انجام ندم .

   هر جایی که باشم سعی میکنم  به اونهایی که حالشون بده کمک کنم و انرژی مثبت بدم .

   محبت میکنم به اطرافیانم و 

   برای سلامتی و حال خوبشون دعا میکنم .

   جملات کلیدی :

   وقتی هر روز ساعتهای بیشتری حالمون خوب باشه،خودبخود اتفاقات خیلی خوبی در زندگیمون رخ میده.

   سعادت(خوشبختی و خوشحالی) دنیا و آخرت در گرو ایمان (آرامش جان و رهایی از هر گونه ترس و اندوه و رهایی از هجوم افکار منفی)و عمل صالح است .

   ممنونم استاد گرامی برای فایل ارزشمندتون

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 8 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار farzaneh
   1401/03/27 22:13
   مدت عضویت: 1415 روز
   امتیاز کاربر: 27397 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته

   نشان های دریافت شده

   سطح مبتدی
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 291 کلمه
   • سلام به همه 

   من در مورد عمل صالح یه چیز کوچیکی در این دورهایی که گذروندم شنیده بودم اما چون برای ذهنم اون زمان یاد نگرفته بودم که منطقی کنم‌ حضور ذهنی نداشتم فقط یادم بود که این جملات عمل صالح تو یه ویدئو شنیدم 

   من در دهنم هیچ وقت احساس دور افتادگی از خدا رو نداشتم ولی نمیشه که آدم این احساس نداشته باشه حتما داره ولی مثل گله وشکایت طاهری نیست قبول دارم حتما داشتم ولی هنوز به این درک نرسیدم که متوجه بشم 

   ععمل صالح من این فایل دیشب گوش دادم از اون موقع تا الان دارم کارهام زیر نظر میگیرم میبینم که همه کارهایی که انجام میدم عمل صالح به نطر من من در گرده ایمان آورندگان قرار دارم چون سعی میکنم بیشتر روز تا اونجاییکه یادم حالم خوب باشه احساسم خوب باشه 

   ووقتی دقت میکنم می‌بینم که کلی عمل صالح انجام میدم در روز 

   ممثلا با کوکو حرف میزنم نازش میکنم هم من هم اون احساس آرامش داریم غدا بهش میدم این میشه عمل صالح من 

   ممادرم خونه من بود ومن سعی میکردم تا اونجاییکه میتونم احترامش کنم وخوشحال بشه منم خوشحال بودم حالم خوب بود میشه عمل صالح 

   • غذای خوشمزه می‌کنم      خونه رو تمیز میکنم     فایل گوش میدم    تمرین مینویسم    به دخترم کمک می‌کنم    به همسرم محبت می‌کنم و….اینا همه میشه عمل صالح 
   • ااون وقت من تو این سن نمیدونستم عمل صالح یعنی چی تازه ها فهمیدم که هر چی در این پنجاه سال یاد گرفتم همش اشتباه بوده همه اون فرمول‌های ذهنی اشتباه بوده البته چهل وهشت سال چون این دو سه ساله رو با آموزش‌های سایت گذروندم 
   • خیلی خوشحالم که میتونم از این آموزش‌ها استفاده کنم آگاهی‌های خودم بیشتر کنم‌ آرامش بیشتری کسب کنم‌ و از این تردید دو دلی رها بشم بینهایت سپاسگزارم استاد 
   •  
   •  
   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار فروغ ریاحی
   1401/03/25 15:40
   مدت عضویت: 1705 روز
   امتیاز کاربر: 30041 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 776 کلمه

   سلام  بر استاد عطار روشن گرامی 

   اول از همه یه معذرت خواهی بکنم چون من خیلی اتفاقی میخواستم برای فایل راز لاغر نشدن افراد چاق کامنت بزارم اما در آخر متوجه شدم وارد این فایل شدم و زیر یه فایل دیگه به اشتباه کامنت گذاشتم و واقعا دلم نخواست پاکش کنم و اما وقت دیگه هم نداشتم که دوباره بنویسم پس ببخشید از این ناهماهنگی که به اشتباه برای من رخ داده حالا هر جور صلاح میدانید استاد می‌خواستین منتشر کنید یا نکنید اختیار باشما هست ولی من به خاطر دل خودم نوشتم و برای شما  فرستادم چون  با همین نوشتن حالم  خوب میشه  و به قول همین فایل عمل صالح انجام دادم  .حالا برم سراغ کامنتم  .

   عجب نوشته ای بود واقعا عالی و زیبا من هم از نوشته و هم از کامنت دوستان خیلی لذت بردم و بار دیگه کلی آگاهی برام مرور شد که بابا این دنیا دنیای باورها هست یعنی من هر چیزی رو باور کنم همون برام اتفاق می‌افته و این قانون ثابت خداوند هست و چقدر زیبا استاد این قانون رو در بحث اندام و جسم ما هم ثابت کردند و بارها گفتن تفاوت انسان چاق و لاغر فقط در باورها و افکار و یا ذهن اونها هست نه در هیچ مورد دیگه ای که  اما عموم مردم یا افراد چاق و لاغر یه  طور دیگه  فکر میکنن و یا حتی مثل گذشته ی خودم که همیشه  فکر میکردم بدن من که چاقم با  متناسبها  یه فرقهایی داره و من نمیوتنم مثل اونها به راحتی لاغر بشم و لاغر بمانم   تا اینکه با این روش آشنا شدم و متوجه شدم تمام این بدنم با چربیهای اضافه در هر هر اندامم رو  خودم خلق کردم و  تقصیر هیچ کس و هیچ چیز و هیچ موقعیتی نیست و من هیچ تفاوتی بایک فرد متناسب مثل خواهرم و یا دوستم و یا خواهر همسرم ‌و  یا دخترم و …ندارم  فقط کلی موانع ذهنی نادرست دارم که مانع از حرکت جسمم به سمت متناسب شدن میشن و اما افراد لاغر همچین موانع ذهنی ندارن و چقدر در این فایل استاد عالی به اونها  اشاره کرده من که لذت بردم سریع رفتم برگه ای آوردم و اونها رو نوشتم و به در یخچال زدم تا هر روز ببینمشون و بیشتر باورشون  کنم  چون دیگه مدتها هست که آگاهم خودم مسول صد در صد جسمم هستم نه هیچ عامل بیرونی  پس باید افکار و رفتارهای من   از طریق آموزشهای سایت درست و  همگام با هدفم بشن تا من به اونها برسم .و دقیقا من خودم مصداق کسی هستم که با همین تغییر افکارم و رفتارهام که اونها هم به صورت خود به خودی بدون اینکه بخوام تصمیم خاصی بگیریم و یا رژیم خاصی  بگیرم تغییر کردن  و بلاخره تونستم خیلی راحت  جسمم رو تغییر بدم و یه جسم زیباتر رو خلق کردم پس بازم به دنبال باورهای درست تر میگردم و در ا ین جا می‌خوام چندتایی از اون باورهای درست  رو یادداشت کنم .

   جسم من هر روز لاغر تر میشود این فعالیت روزانه ی جسمم هست  همانطور که هر روز  .پلک میزنم و یا نفس میکشم .

   جسم من خیلی طبیعی و راحت و اتوماتیک   باید لاغر باشد بدون هیچ زجر و سختی  مثل حرف زدنم ،مثل راه رفتنم که دیگه اونها رو یاد گرفتم و سختی نمی‌کشم .

   جسم من ازصبح تا شب چربی می‌سوزاند و چربیهای اضافه رو از بین می‌بره چون بدن من مشتاق لاغر شدن هست 

   خوردن باعث چاقی من نمیشه  و  اون  غذا نیاز من برای زنده ماندن  من    هست .بلکه اون زیاد خوردن هست که باعث چاقی من میشه 

   با هر وعده غذا خوردن مقدار مورد نیاز از اون غذا برای سلامتی جسمم جذب میشه و ما بقی اون دفع میشه .

   غذاهای اضافه جذب بدن من نمیشن .

   من جسمم بسیار هوشمند هست و به من کمک می‌کنه تا به اندازه نیازم از هر غذا بخورم و در خوردن زیاده روی نکنم 

   من  در هر ساعتی از شبانه روز که گرسنه باشم باید به بدنم انرژی  مورد نیاز نه بیشتر برسانم چون غذا مثل بنزین هست برای ماشین و ترس و نگرانی از زمان خوردن نداشته باشم 

   من هر چقدر غذا میخورم اصلا  اضافه اش جذب بدنم نمیشه .چون بدنم داره با ذهنم که تناسب رو دوست داره هماهنگ میشه 

   من بسیار انسان توانمند و قدرتمند و  ارزشمندی هستم  پس جسم زیبا و سالم حق طبیعی من هست .

   من لاغری رو یاد گرفتم  و هر روز مهارتم در این هنر بیشتر میشه  پس طبیعی که روز به روز متناسب تر بشم .چون مهارتم در برخورد با مواد غذایی عالی شده 

   من با به اندازه خوردن به خودم ظلم نمیکنم  و عمل صالح انجام میدم و این بالاترین و معنوی ترین کاری هست که در طول روز  انجام میدم و مشتاق انجام این عمل صالح هستم .

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 15 از 3 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    آواتار Shahrbanou
    1401/03/25 23:33
    مدت عضویت: 1445 روز
    امتیاز کاربر: 22276 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
    همیاری
    محتوای دیدگاه: 347 کلمه

    سلام فروغ جان ،  دیدگاهت عالی بود،

    قسمت آخرشو با کمی ویرایش  دوباره اینجا بازنویسی می کنم با عنوان باورهای لاغر کننده :

    جسم من هر روز لاغر تر میشود این فعالیت روزانه ی جسمم است  همانطور که هر روز  .پلک میزنم و یا نفس میکشم .▪︎

    جسم من خیلی طبیعی و راحت و اتوماتیک    لاغر  میشود  بدون هیچ زجر و سختی ، مثل حرف زدنم ،مثل راه رفتنم که دیگه اونها رو یاد گرفتم و سختی نمی‌کشم .▪︎

    جسم من ازصبح تا شب  از سه طریق چربی می‌سوزاند ،  تنفس ، گوارش و چرب کردن سطح پوست بدن و موهایم .  چربیهای اضافه را  به عنوان تهدید کننده سلامتی  از بین می‌برد چون بدن من مشتاق لاغر شدن  و سلامتیست  ▪︎

    خوردن باعث چاقی من نمیشود ،  غذا نیاز من برای زنده ماندن  است  .بلکه  زیاد خوردن است که باعث چاقی من میشود▪︎

    با هر وعده غذا خوردن مقدار مورد نیاز از غذا برای سلامتی جسمم جذب میشود و ما بقی  دفع می گردد ▪︎

    غذاهای اضافه جذب بدن من نمیشوند▪︎چون جسم‌من ،یک‌جسم متناسب است و ذهنی لاغر دارد ▪︎

     جسم من  بسیار هوشمند است و به من کمک می‌کند تا به اندازه نیازم از هر غذا بخورم و در خوردن زیاده روی نکنم ▪︎

    من  در هر ساعتی از شبانه روز که گرسنه باشم باید به بدنم انرژی  مورد نیاز نه بیشتر رابرسانم چون غذا مثل بنزین برای ماشین است  پس ترس و نگرانی از زمان خوردن ندارم ▪︎

    من هر چقدر غذا میخورم  به هیچ عنوان  اضافه اش جذب بدنم نمیشود.چون بدنم با ذهنم که تناسب را دوست دارد هماهنگ  است ▪︎

    من انسان  بسیار  توانمند  ، قدرتمند و  ارزشمندی هستم  و جسم زیبا و سالم حق طبیعی من است ▪︎

    من لاغری رو یاد گرفتم  و هر روز مهارتم در این هنر بیشتر میشود پس طبیعی است  که روز به روز متناسب تر بشوم .زیرا که  مهارتم در برخورد با مواد غذایی عالی شده است ▪︎

    من با پرخوری به خودم ظلم نمیکنم  بلکه با به اندازه خوردن ، عمل صالح انجام میدهم و این بالاترین و معنوی ترین کاریست که در طول روز  انجام میدهم .  من مشتاق انجام این عمل صالح هستم .▪︎ 

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 10 از 2 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
     آواتار فروغ ریاحی
     1401/03/26 17:43
     مدت عضویت: 1705 روز
     امتیاز کاربر: 30041 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
     محتوای دیدگاه: 56 کلمه

     سلام شهربانوی نازنینم 

     چقدر شما با حوصله تک تک دیدگاه های من و بقیه بچه های سایت رو میخونید و با عشق جواب می‌دین و هر جا نیاز باشه راهنمایی مکنید 

     من واقعا از شما سپاسگزارم و خوشحالم که در اطرافم این همه آدم های عالی و تاثیر گذار هست .

     متناسب و شاد و سلامت باشی دوست عزیزم 

     برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
     امتیاز: 0 از 0 رأی
     افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
      آواتار Shahrbanou
      1401/03/26 19:06
      مدت عضویت: 1445 روز
      امتیاز کاربر: 22276 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
      محتوای دیدگاه: 29 کلمه

      فروغ جان  ، مرسی از محبتت  عزیزم ،….از لطف و مهربونیتون بی نهایت سپاسگزارم …….من عاشق تغییر کردنم و همیشه بهای اونو پرداختم ….

      دوستتون دارم  ،در پناه خداوند باشید 

      برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
      امتیاز: 0 از 0 رأی
      افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار منیره.ف
   1401/03/25 06:23
   مدت عضویت: 1738 روز
   امتیاز کاربر: 11871 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 176 کلمه

   صد سال پیش  اجداد من باغهایی رو برای کارهای جالبی وقف کردند

   خربد صابون و سفید اب  برای حمام

   استخدام ادمهایی برای صحبت و دلجویی از افراد بیمار 

   در سفارشات دینی ما اومده که نگاه کردن به قران و اب و سبزه و چهره پدر و مادد صواب هیچ وقت نمیتونستم این درک کنم

   هر وقت بچه هام بوس میکردم مامانم میگفت این کار صواب و با تعجب نگاهش میکردم

   بله استاد شما درست میفرمایید هر انچه حال ما رو خوب کنه صواب

   خیلی از اعمال دینی مثل نماز و روزه واقعا حال انسان دگرگون میکنه

   و غیبت چه قدر حال ادم بد میکنه 

   امیدوارم همیشه در مسیرحال خوب دلمون قدم برداریم

   خود خدا گفته الاعمال به نیات

   یعنی اگر تو تمام اموالت خرج کنی ولی نیتت درست نباشه در نتیجه حالت هم خوب نشه همش کشک 

   اینجاست که میگن خسر دنیا والاخره

   بارها شده گفتم اگر من انقدر پول داشتم این کار میکردم و مادرم با اطمینان گفته تو صوابش بردی

   البته باور نمیکردم ولی الان بیشتر درک میکنم که با خلق رویا حال دلم خوب کردم پس حرف مادرم درست کلا صواب یعنی خوب کردن حال دل

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار فروغ ریاحی
   1401/03/24 15:36
   مدت عضویت: 1705 روز
   امتیاز کاربر: 30041 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 1,803 کلمه

   سلام خدمت استاد عطار روشن گرامی  که هدایتگر ما در این مسیر زیبا هستند  .

   استاد چه همزمانی جالبی دقیقا من چند روزی هست همین افکار رو در ذهنم داشتم و اتفاقا کلی سوال داشتم که با هدایت به این فایل جواب خودم رو خیلی واضح گرفتم اما هنوز ذهن منطقیم  نمی‌خواد یه سری چیزها رو بپذیره و بازم با من آگاه و هدایت شده کلنجار می‌ره که اگر من یه سری اعمال خاص (که  من در اون شرایط نمیتونم خیلی خوب با خدا ارتباط برقرار کنم) رو انجام ندم انسان  درستی نیستم .اعمال صالح انجام نمیدم. اما من خیلی وقت هست متوجه شدم جهان به اعمال فیزیکی من کاری نداره به خم و راست شدن من کاری نداره اون به قلب من به نیت من کار داره و حتی نمونه آوردم برای خودم که ببین چقدر افراد در جای جای دنیا حتی ایران  هستن که بدون هیچ اعمال خاصی (که به ما گفتن اونها باعث مومن بودن ما میشن ) دارن بسیار زیبا زندگی میکنن و به تک تک خواسته هاشون رسیدن  و موفق هم هستن اما برای منی که چندین ساله دارم عبادت خاصی رودر ساعت خاصی از روی وظیفه انجام میدم واقعا کنار گذاشتن این کارها که از اونها هیچ حال خوبی متاسفانه نمی‌گیرم  سخت شده نه اینکه نماز و روزه و…بد باشه اگر کسی به درستی در اون عبادات با خدا ارتباط برقرار کنه بسیار سودمند هم هست و بسیار زیبا و دلنشین  هست اما اگر کسی از ترس بهشت. و جهنم و برای رفع تکلیف انجام میده که به قول خودش انسان  مومنی باشه هر گز به پاداش های عظیم در دنیا و آخرت  نمی‌رسه به قول. استاد الهه قمشی  خداوند عارف عاشق میخواد نه مشتری بهشت و جهنم  اما با تمام این حرفها هنوز شجاعت لازم برای اینکه فقط  به شیوه ی خودم عبادت کنم رو ندارم  در حال حاضر هر دو شیوه رو با هم انجام میدم اما مدتی بود که  دوست داشتم یه جایی خدا من رو ازطریق نوشته ای  و یا فایلی متوجه کنه و    آگاه کنه که کارم درست هست یا نه تا اینکه با این فایل چند روز پیش برخوردم و چندین بار پشت سر هم دارم گوشش میدم و از خدا بابت اینکه این آگاهی ها رو به من هدیه داده سپاسگزاری میکنم 

   واقعا طرز نگاه شما به زندگی عالی هست و یه نگاه   از بعد بسیار بالا و عارفانه ای هست و من لذت میبرم که در این مسیرم و از این آگاهی های ارزشمند بهره مند میشم .

    حقیقتا در گذشته من یه مدتی بود حین مدرسه آنلاین پسرم   از انجام خیلی کارها  در منزل با مدرسه پسرم با هم یکم خسته میشدم و بد اخلاقی میکردم و حس خوبی نداشتم  احساس اینکه انگار من خدمتکار خانه هستم رو داشتم  اما سریع متوجه میشدم که نه من نباید اینطور رفتار کنم و این افکار رو داشته باشم و اما چون چندین بار دیگه هم  حین انجام کارهای منزل تکرار شد  و من خودم از خودم راضی نبودم تا اینکه یه روز به دنبال راه حلی برای این مشکلم می‌گشتم که حین انجام کارهای خانه داری حسم بد نشه و یه چیزی درونم گفت تو فکر کن غذا که جلوی همسرت میزاری یعنی داری  برای من خدا  ه درون اون شخص هستم میزاری  و یا غذا که برای  فرزندانت آماده مبکنی یعنی داری برای خدای اونها آماده میکنی و  با این الهام و آگاهی خیلی سریع لبخند. زدم و حسم خوب شد و گفتم با این طرز فکر محال دیگه از انجام کارهای خونه و خدمت به اعضای خانوادم حالم بد بشه و چند بار دیگه هم تا خواست این حس بد قربانی بودن رو داشته باشم سریع به یاد این الهام افتادم و نزاشتم حالم بد بشه و گفتم هر کاری برای هر کس میکنم باید سریع به خودم بگم من دارم برای  خدای اون شخص  کاری انجام میدم و من که عاشق خدا هستم پس با عشق باید انجام بدم و همچنان با این آگاهی در وجودم داشتم زندگی میکردم  تا با این فایل آشنا شدم و دقیقا دیدم  شما هم دارین همین الهامی که به من شده رو مرور میکنید و میگید انجام هر کار ساده  در طول روز  می‌تونه عمل صالح باشه و چقدر من دارم هر روز عمل صالح انجام میدم و شما میگین هر کاری که حال شما رو خوب کنه رضایت شما از خودتون و زندگی رو بیشتر کنه عمل صالح هست  و من مدتها هست که دارم روی خودم کار میکنم که فرد بهتری باشم و این یعنی همیشه در حال انجام عمل صالح هستم 

   خوشحالم که دارم راه و مسیرم رو روشن تر پیدا میکنم من مدتها هست هر روز صبح از تمام داشته هام سپاسگزاری میکنم و به خواسته هام فکر میکنم و ایمان دارم که خدا من رو به  تمام اونها میرسونه و با همین اشتیاق و عشق هر روز زندگی میکنم که آینده  و حال   من عالی هست  هیچ غم و اندوهی ندارم و به خودم میگم تمام شرایط در نهایت  به نفع من خواهد بود و هیچ‌ چیز به ضرر من نیست و با همین ایمان و تسلیم دارم هر روز زندگی میکنم و زندگی بسیار زیبا تری دارم 

   من دوست دارم فریاد بزنم مومن بودن به ظاهر انسان  و انجام یه سری اعمال نیست مومن واقعی کسی هست که شاد و آرام هست و نگران نیست و ترس و اندوه. نداره من از وقتی در  این مسیر  الهی هستم خود به خود حالم بهتر هست و می‌دونم  که این کار من یک کار صالح هست و خودم رو تشویق میکنم .

   من عاشق این تعریف جدید از ایمان و عمل صالح و زند گی هستم و به گفته ی استاد به هیچ کس نمیگم چون اونها در مدار شنیدن این اگاهی ها نیستن  پس فقط خودم نهایت استفاده ازاین تعریف رو میکنم و زندگی زیباتری روخلق میکنم البته اگر در مقابل نجواهای منفی ذهنم برای تعریف ایمان و عمل صالح که از گذشته دارم کم نیارم و و اسیر اونها نشم .

   من هر روز در حال خدمت به خانواده ام هستم پس عمل صالح هست 

   من هر روز اگر با کسی حرف میزنم که حال اون فرد بهتر میشه اون عمل صالح هست.

    .

   من که هر روز به گلهام آب میدم این عمل صالح هست .

    من که هر روز به پرنده ها و حیوانات اطراف خانم   غذا میدم اپن عمل صالح هست ..

   من که هر روز با باز کردن در تراس و دیدن آسمان زیبا و خورشید و یا ماه در شب  حالم بهتر میشه این عمل صالح هست .

   من که امروز دارم از فرزندم که کمی بیمار شده پرستاری میکنم اون عمل صالح هست .

   من که هر روز به مادرم زنگ میزنم و یا به اون سر میزنم و هر دوی ما  خوشحال میشیم اون عمل صالح هست.

    .

   من که هر روز فایل گوش میدم و میخونم و می‌نویسم این عمل صالح هست .

   من که برای یادگیری زبان خارجی خودم اقدام کردم که فرد با کیفیت تری در این جهان باشم این عمل صالح هست.

   من که برای یادگیری قوانین ثابت خدا هر روز قدم برمیدارم این عمل صالح هست .

   من که به تمام اطرافیانم عشق میدم این عمل صالح. هست .

   من که به فرزندم با عشق درس میدم اون عمل صالح هست .

   من با تمام این کارها حالم بهتر هست پس اعمال صالح انجام دادم .

   من  یه عمر به خاطر افکار و باورهای اشتباهم فکر میکردم فرد با ایمانی نیستم و از خدا دور هستم و اما فلانی به خاطر اینکه  ظاهرش و اعمالش و رفتار و گفتارش  خاص هست قطعا به خدا نزدیک تر هست اما امروز بازم برام آشکار شد که ایمان به انجام یه سری اعمال  نیست بلکه به میزان توکل و اعتماد ما به خدا هست هر چقدر  این دو بیشتر باشن فرد با ایمان تری میشیم .

   پس ذهن منطقی،من بارها باید بهت بگم ایمان به انجام یه سری اعمال خاص نیست من میبینم که  اطرافیانم که شب  و روز در نماز و روزه . عزاداری  ایام خاص و … هستند اما حالشون خوب نیست از آینده میترسن از گذشته ناراحتن همیشه  غمگین هستن و بیمار  هستن و در زجر و ناراحتی هستن  و زندگی بی کیفیتی دارن .پس اونها مومن واقعی نیستن و اعمال اونها هم صالح نیست .

   نتیجه ی ایمان  عمل صالح هست و نتیجه ی عمل صالح حال خوب هست و این سه تا با هم هستن .

   پس معیار برای سنجش ایمان در ما باید میزان حال خوب ما باشه و هر چقدر حال خوبم بیشتر باشه ایمانم بیشتر هست 

   و  این حال خوب با عمل صالح ایجاد میشه و اما  عمل صالح هیچ تعریفی در قرآن نداره  هر عملی که نتیجه اش حال خوب باشه عمل صالح هست .

   همین که به دنبال داشتن افکار مثبت هستم  یعنی کنترل ذهن میکنم تا حالم بهتر بشه  پس این عمل صالح هست .

   همینکه من هر روز دارم آشپزی میکنم برای همسر و فرزندانم این عمل صالح هست .

   همین که من هر روز به داشته هام فکر میکنم و حالم خوب میشه این عمل صالح هست .

    همین که من هر روز فایلهای دلخواهم رو میبینم و حالم خوب میشه اون عمل صالح هست .

   و هر کاری که انجام میدم و حالم رو بد میکنم من دارم به خودم ظلم میکنم و اون گناه هست من نمیتونم به خدا ظلم کنم .اما ذهن منطقی من هنوزم نجوا داره که نماز نخواندن و روز نگرفتن و .. گناه هست و من رو ازخدا دور می‌کنه  اما هر عملی که من رو ناراحت می‌کنه از خدا دور می‌کنه و گناه هست و عمل ناصالح هست . 

   من حتی در خوردن اگر طوری رفتار کنم که بعد از غذا خوردن حالم بد میشه من دارم به خودم ظلم میکنم و بر خلاف عمل صالح رفتار میکنم 

   پس ما دو اعمال داریم عمل صالح و عمل ناصالح که عمل صالح حال من رو خوب می‌کنه و به خدا نزدیک می‌کنه و عمل ناصالح که حال من رو بد می‌کنه و از خدا دور می‌کنه.

   پس من در طول روز سرشار از عمل صالح هستم  .چون من بیشتر اوقات روز احساسم خوب هست البته من فارغ از تعریفها و باید و نباید های جامعه حالم خوبه برای خودم حالم خوبه و از درون آرامش دارم و شادم پس به نسبت گذشته ام مومن تر شدم به امید روزی که بتونم یه مومن واقعی و بهتر  باشم تا هم در این دنیا و هم اون دنیا لذت ببرم .

   راستی در آخر  کامنتم این رو هم بگم همین امروز صبح داشتم با عزیزی با  تلفن حرف میزدم که همون لحظه حین صحبت با من بچه اش،در خواست صبحانه کرد و ایشون با تشر و ناراحتی و عصبانیت بهش  گفت من نمیتونم خودت برو چرا من رو میگی چقدر تنبلی و … و برای یک لحظه بدون فکر و ناخود آگاه بر زبانم جاری شد و به ایشون گفتم چرا اینجور میکنی  ؟؟ ا ین کار  عمل صالح هست  عیب نداره به خوبی انجامش بده و  اون طرف برای چند لحظه سکوت کرد وهیچی نگفت. و بعد گفتم وای دیدی ناخواسته گفتم چون این چند روز  هست که حرفهای شما در  این فایل در مغزم داره رژه میره 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار fatmhadly85@gmail.com
   1401/03/24 02:48
   مدت عضویت: 1241 روز
   امتیاز کاربر: 5807 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 988 کلمه

   به نام خدایی که در این نزدیکیست ❤️❤️❤️

   سلام به دوستان هم مسیرم 🙋

   ایمان و عمل صالح در زندگی 🌹🌹

   من همیشه فکر میکردم انجام دادن اعمال صالح مختص افراد مومن و با خداست و برامون افراد مومن و با ایمان رو این طوری تعریف کرده بودند یعنی افرادی که همیشه در حال نماز و و راز و نیاز و عبادت هستند ، حج میرن و حاج آقا یا حاج خانم هستن ، نذری میدن ، مسجد میرن ، مسجد و مدرسه میسازن ، به نیازمند ان کمک های بزرگ مالی میکنن ، جهیزیه میدن ، ایتام و تحت پوشش میگیرن …. و اعمال صالح هم یعنی همین کارها و  معمولاً هم افراد پولدار چون وضع مالی خوبی هم دارن میتونن این کارها رو انجام بدن و اون  دنیا هم چون اعمال صالح انجام دادن خدا هم هوا شون داره و مستقیم میرن بهشت و ما چون اون قدر دست و بالم باز نبوده که بتونیم اعمال صالح انجام بدیم اون دنیا هم میریم جهنم و به همین دلیل همیشه خودمو از خداوند دور می‌دونستم و از افراد پول دار و ثروتمندان خوشم نمی یومد و همیشه فکر میکردم که خداوند بین بنده هاش به شدت تبعیض قایل شده و یک سری ها رو در ناز و نعمت گذاشته که آزادانه هر جور که دوست دارن بریز به پاش داشته باشن و زندگی کنند و یک سری از افرادرو در مشقت و سختی گذاشته که به سختی بتونن گلیم شونو از آب بکشن بیرون و به قول معروف صورت شونو با سیلی سرخ نگه دارن و حسرت همه چیز تو دل شون باشه خب مسلما  افراد بی‌پول هیچ وقت نمی تونن با تعریفی که از انجام اعمال صالح برای ما گفتن اعمال صالح انجام بدن چون انجام اعمال صالح خرج داره و باید پول خرج کنی خب پس میشه مختص کسانی که پول دارند مثلاً رفتن به حج میشه عمل صالح خب کی میتونه به حج بره کسی که پول داره نه کسی که تو خرج یومیه اش مونده یعنی نیومدن به ما درست توضیح بدن که بابا بوسیدن بچه تم میشه عمل صالح عمل صالح یعنی چی یعنی عملی که با انجام اون حالت خوب بشه مثل حتی گوش دادن به یک موسیقی زیبا نباید که واسه بدست آوردن حال خوب  فقط پول خرج کنی  فقط تو گوش مون خوندن  که هر کس در این دنیا زیاد سختی بکشه و در رنج و بلا و مصیبت باشه اون دنیا سعادتمند میشه و این شده که اکثر آدما قید سعادتمند شدن در این دنیا رو زدن و فکر میکنند که همه ی افراد فقیر و تهی دست اون دنیا جایگاه شون بهشت ابدیه و اکثریت فکر میکنیم که افراد نیازمند با خداترند و مواظب رفتار مون با اونا هستیم که خدای نکرده دل شون نشکنه چون معتقدیم که دل شون پاکه و آه شون می‌گیره در صورتیکه خداوند در قرآن فرموده  کسانیکه ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند خداوند پاداش عمل آنها را میدهد و به آرامش میرسند و سعادتمند میشوند یعنی نگفته که پول دار یا بی پول(ای کسانیکه ایمان آورده ) یا نگفته که  این دنیا در رنج باشند و اون دنیا در آسایش باشن ولی این خود آدم ها هستند که با فرمول‌های ذهنی شون برا خود شون بهشت و جهنم  این دنیا و اون دنیا رو ساختن و جهان و کاینات پاسخ شونو میده 

    من همیشه از عدالت خداوند ناراضی بودم ولی از زمانی که به این مسیر زیبا هدایت شدم کلا نظر و دیدگاه هم نسبت به خداوند تغییر کرده و جسم و زندگی من هم در حال تغییر کردنه کلا به آرامش رسیدم و آرامش داشتن یعنی همون ایمان داشتن به خدای مهربون با گوش دادن به این فایل ایمان و آرامشم چندین برابر شد.

    یعنی من هر روز داشتم  اعمال صالح انجام میدادم و خودم خبر نداشتم اعمال صالح مثل 

   لبخند زدن با عشق به همسر و بچه هام .🌹

   آب دادن به درختان و گل های حیاط مون 🌹

   غذا پختن و آشپزی کردن هر روز واسه همسر و بچه هام 🌹

   با محبت صحبت کردن با اقوام و دوستانم 🌹

    تمیز کردن و جارو کردن و گرد گیری کردن خونه مون 🌹

   کمک کردن به بچه هام در درساشون 🌹

   با روی باز پذیرایی کردن از مهمون 🌹

   شستن لباسهای همسر و فرزندانم بی منت 🌹

   کمک هر چند کوچک به نیاز مندان کوچه و خیابان 🌹

   ریختن باقی مانده سفره در باغچه واسه پرنده ها 🌹

   بدرقه همسرم با محبت واسه رفتن به سر کار 🌹

   نماز خواندن با عشق نه از سر اجبار 🌹

   پرستاری از همسر و بچه‌هام در زمان مریضی 🌹

   به جا آوردن صله رحم 🌹

    آشتی دادن دو تا از عزیزانم در عید نوروز 🌹

   صحبت کردن با محبت با پدر و مادر همسرم 🌹

   به اندازه و با آرامش و حال خوب غذا خوردن 🌹

   بازی کردن با بچه هام و خواندن شعر و قصه قبل از خواب 🌹

   و کلی کارهای خوب دیگه که هر روز انجام میدیم🌹

   خدایا شکرت که به مسیر درست و صحیح هدایت شدم و هرروز یک آگاهی جدید به آگاهی هام اضافه میشه من قبلاً زندگی و دنیا رو فانی و بی ارزش می‌دونستم و همیشه می‌گفتم که زندگی در این دنیا خیلی بی معنی و بی ارزشه چه فایده که صد سالم عمر کنی آخر باید بمیری و نیست و نابود بشی ولی الان با آگاهی های که هر روز دریافت میکنم معنی و مفهوم زندگی برام تغییر کرده از زنده بودنم راضی و خوشحال هستم امروز که از خواب بیدار شدم با عشق خودمو در آینه برنداز کردم و از همه اعضا و جوارحم بخاطر اینکه همراه و همیار من در انجام کارهایم هستن تشکر کردم و به خودم بخاطر استمرار در مسیر بودن و تغیراتم تبریک گفتم و بعدش کلی حالم خوب شد البته من مدتیه که هر روز این کار رو انجام میدم و جهان و کاینات پاسخ این حال خوب منو میده و با قرار دادن چیزهای بهتر در مسیر زندگیم حال مو بهتر می‌کنه و الان با نوشتن این متن حالم به شدت بهتر شد خدایا شکرت به خاطر همه چیز .  

   استاد از شمام ممنون به خاطر حال خوبی که دارم .🌹🌹🌹🙏🙏🙏

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    امتیاز کاربر: 5966 سطح ۳: کاربر پیشرفته
    محتوای دیدگاه: 31 کلمه

    سلام و درود
    از خوندن نوشته شما لذت بردم
    چقدر نوشته خوش احساسی است
    تبریک می گم به شما و خدا رو شکر می کنم که بهترین ها همراه من در این مسیر هستند

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
     آواتار fatmhadly85@gmail.com
     1401/03/25 02:35
     مدت عضویت: 1241 روز
     امتیاز کاربر: 5807 سطح ۳: کاربر پیشرفته
     محتوای دیدگاه: 58 کلمه

     سلام استاد گرامی ممنون خوشحال شدم که از نوشته من خوش تون آمد معلومه وقتی استاد خنده رو و شاد و با احساسی مثل شما داشته باشیم شاگردا تونم به خوبی درس پس می‌دن 

     استاد ممنون که با پاسخ های ارزنده تون شور و اشتیاق و امید و در من و دوستانم برای ادامه دادن مسیر زنده میکنید 🙏🙏🙏🌹🌹🌹

     برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
     امتیاز: 0 از 0 رأی
     افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار الهام خضرلو
   1401/03/22 11:30
   مدت عضویت: 1764 روز
   امتیاز کاربر: 20043 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 439 کلمه

   به نام خدای مهربان 

   دیروز ظهر این فایل رو گوش دادم خیلی آرامش گرفتم آهنگ پس زمینه اش خیلی عالی بود آدم رو به خدا وصل میکرد آدم فکر میکرد نزدیک خدا هست 

   ایمان به اضافه عمل صالح مساوی احساس خوب حال خوب شادی خوشحالی درونی رضایت درونی 

   آدمها از صبح که بیدار میشن در حال انجام عمل صالح هستن ولی فکر نمیکنن که عملشون صالح هست فکر میکنن باید نماز بخونن روزه بگیرن حج بزن درخدمت دیگران  باشن چون اینجوری شنیدن چون سالها شنیدیم کار خوب یعنی خم و راست شدن عباراتی رو گفتن درحالی که هر روز ما داریم کارهایی انجام میدیم مثلا همسرانمون میرن سر کار زحمت می کشن پول درمیارن برای خونه خرید میکنن سعی میکنن بیشتر کار کنن تا بتونن آینده خانواده شون تامین بشه وزن وبچه هاشون در رفاه باشن یا خانم خونه دار تو خونه آشپزی میکنه خونه رو تمیز ومرتب میکنه. به بچه ها می رسه ظرف میشوره لباس میشوره اینا همش عمل صالح هست اگر با حال خوب انجام بشه نه از سر عادت یا بیمیلی برای رفع تکلیف 

   من خودم اصلا کار خونه رو ارزش مند نمیدونستم می‌گفتم من که پول ندارم یا کار ندارم زنهای شاغل خیلی ارزششون بالاست کار خونه رو همه انجام میدن این چه فایده داره صبح تا شب خونه باشی با بچه ات سرو کله بزنی حس خوبی نداشتم چون دوست داشتم بیرون خونه باشم ولی حالا یه مدتی هست ارزش کار خودم رو میدونم و خیلی ارزش قائل هستم به کارهایی که در خونه انجام میدم از وقتی یه کم پام آسیب دید بیشتر به ارزش کارم پی بردم فهمیدم من تا شب خیلی از کارها رو میکردم ولی اصلا به چشمم نمیومد چون هیچ وقت درد زانو رو تجربه نکردم وقتی کارهام رو با پای دردناک انجام میدادم میدیدم چقدر من تا شب کار میکردم ولی اصلا نمیفهمیدم چون پام سالم بود بدون سختی انجام میدادم به چشمشمم نمیومد 

   اکر حالت خوبه ایمان داری اگر حالت خوب باشه میتونی عمل صالح انجام بدی دقت کردین وقتی حالت بده حال هیچی حتی بیدار شدن حال هیچ کار نداری پس ایمان یعنی حال خوب حس زیبا شادی درونی توجه به داشته ها ایمان هست که منجر به عمل صالح میشه 

   عمل صالح هم چیز عجیب غریب نیس 

   عمل صالح حمام رفتن و پاکیزگی میتونه باشه 

   رسیدگی به درس های بچه ات 

   فایل گوش دادن 

   نوشتن 

   دیدن بازی بچه ها تو کوچه 

   یا مهربانی با بچه ات 

   غیبت نکردن 

   قضاوت نکردن 

   دروغ نگفتن 

   مطالب مورد علاقه آت رو دنبال کردن 

   دیدن طبیعت 

   غذا دادن به حیوانات 

   رسیدگی به حیوانات که من عاشق این کارم واقعا روحم شاداب میشه

   و خیلی از کارهای دیگه

   ممنون استاد این فایل رو من فکر کنم قبل عید دیده بودم ولی از بس حالم بد بود اون‌موقع  متوجه نکات نشده بودم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 10 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم