0
امتیاز کاربر: 3814
سطح ۳: کاربر پیشرفته
سن: 57 سال
فهرست گزینه های این کاربر

درباره من

سلام من احساس کرده بودم یه چیزی بایدتوذهن من بایدباشه که من رژیم میگیرم دوباره به شکل قبل شایدم بیشترازقبل میشدم برای همین به دنبال راهی که ازطریق ذهن بتوانم لاغرشوم دراینترنت به دنبال هیبنوتیزم وذهن ناخواگاه میگشتم که خودبخودی باتناسب فکری اشناشدم خیلی وقت که روی ذهنم دارم کارمیکنم نه باهیبنوتیزم بلکه باگوش دادن به فایلهاونوشته هنوزبه اندام ایدال نرسیدم مشکلاتی سرراهم بودولی پاپس نکشیدم دارم ادامه میدهم خداروشکرمیکنم بااین سایت اشناشدم استاد ازشمامتشکرم