0
امتیاز کاربر: 9520
سطح ۴: هنرجوی مبتدی
فهرست گزینه های این کاربر

درباره من

من فریبا فروغی با این آگاهی و این خواسته هستم که در مسیر تغییر کردن قرار دارند من یک انسان شاد و آرام هستم و به خداوند ایمان و باور دارم من از زندگی و داشته های خوب خودم با آگاهی و گوش دادن به فایل های زیبای استاد عطار روشن عزیز راضی هستم و داشته های خودم رو دوست دارم و با احساس خوب به خواسته ها و اهداف خودم فکر می کنم تا به اون ها با توکل به خداوند برسم،من یک فرد جدید از گذشته خودم هستم و افکار جدیدی رو دارم و در زندگی روزمره خود از اون ها استفاده می کنم تا به اتفاق های زیبایی برسم و میدونم که جهان هستی بر اساس احساس ما اتفاق ها رو برای ما رقم میزنه و سر راهم قرار میده با قدرت اراده خداوند جلو می روم و بهترین خودم رو می گذارم و به این باور رسیدم که با قدرت ذهنم و با آگاه بودن و شناخت حقیقی و درست خداوند به خواسته های خودم با احساس خوب  دست پیدا می کنم،