4.91 از 11 رأی

2,860,000 تومان

واحد پولی فعلی: تومانواحد پولی مدنظر را انتخاب نمائید

زندگی فرصتی برای خلق کردن است و تغییر زندگی لذت بخش ترین هدف زندگی است.

و هر آنچه خلق می کنیم، قابل تجربه کردن است

هرچه در فرصت حیات، خلق های بیشتری داشته باشیم، تجربه های بیشتری کسب می کنیم.

و به نظر من تجربه های ما در زندگی توشه آخرت ما هستند.

بارها این عبارت را شنیده ایم که هرچه در زندگی کشت می کنیم در آخرت برداشت می کنیم. و در قرآن کریم به این موضوع به شکل های مختلفی اشاره شده است.

در قرآن به این موضوع اشاره شده است که در زمین کشت و کار کنید و از روزی که خدا به شما داده است استفاده کنید.

همانگونه که خداوند زمین را برای کشت و کار در اختیار ما قرار داده است، ذهن را نیز برای خلق خواسته ها و شرایط در زندگی به ما عطا کرده است.

شما با خرید این محصول 2860 امتیازدریافت می کنید

خدا هرگز دیر نمی کند

دسته: منتشر شده در 1400/02/10 15 نظر به روز شده در 1402/09/03
خدا هرگز دیر نمی کند

توضیحات درباره دوره شگفت انگیز خدا هرگز دیر نمی کند      دانلود

 

« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ »

“به نام خداوند هستی بخش مهربان”

اولین آیه از قرآن کریم برای درک تفاوت آنچه خداوند درباره خود می گوید با آنچه ما درباره او می دانیم کافی است.

در این آیه خداوند، اولین ویژگی خود را هستی بخش بودن و اولین صفت خود را مهربان بودن معرفی می کند.

 

مهربان بودن، ضروری ترین صفت نیرویی باید باشد که هستی بخش است.

اگر خداوند مهربان نباشد، چگونه می تواند ویژگی هستی بخش بودن را در جهان گسترش دهد؟

نیرویی که هستی بخش است و در عین حال مهربان است.

 

با نگاهی سطحی به جهان پیرامون متوجه می شویم که هرآنچه در طبیعت می بینیم کامل و درست است.

به یک گل نگاه کنید، چینش برگ ها، چگونگی رنگ آمیزی، نظم موجود در شکل گیری گل همه نشان از درست و صحیح بودن هستی است که خداوند در گل به نمایش گذاشته است.

به یک پرنده توجه کنید، به حرکت موج دریاها، به وزش باد، به لانه زنبور نگاه کنید.

هرآنچه در پیرامون خود می بینید، سرشار از نظم و درستی و در عین حالی که وجود داد (هستی دارد).

 

خداوند ویژگی هستی بخش بودن را در بهترین حالت خود به نمایش می گذارد.

اکنون به زندگی خود توجه کنید.

خود را چگونه می بینید؟

درباره خود چه نظری دارید؟

دیدگاهتان درباره زندگی چیست؟

آیا احساس خوشبختی دارید؟

آیا آرامش دارید؟

همانگونه که خداوند هستی بخش به هرآنچه در جهان پیرامون ما هستی بخشیده است در بهترین حالت خود قرار دارد، شرایط ما در زندگی از هر نظر باید بهترین حالت ممکن باشد.

 

هستی ما از خداست و خداوند هستی را به صورت کامل و بدون نقص می بخشد.

اگر از شرایط خود در زندگی راضی نیستیم به این دلیل نیست که در هستی بخشی ما نقص یا اشتباهی صورت گرفته است بلکه به این دلیل است که ما در تجلی هستی بخش بودن خداوند در زندگی خود خلل ایجاد کرده ایم.

هرآنچه در دنیای اطراف ما وجود دارد به صورت کامل هستی را از خداوند دریافت می کند و به همین دلیل در بهترین حالت خود در دنیا وجود دارد.

همه موجودات در دریافت و تجلی هستی خداوند در دنیای مادی خلل ایجاد نمی کنند چون آنها تعریفی درباره خداوند در ذهن خود ندارند و بدون مقاومت هرآنچه برای هستی داشتن نیاز است را از خداوند مهربان دریافت می کنند.

همه پرنده ها پرواز کردن را از خداوند هستی بخش دریافت می کنند و بدون هرگونه مقاومتی پرواز می کنند.

همه زنبورها طریقه لانه ساختن و جمع آوری شهد گلها را از خداوند مهربان دریافت می کنند و هستی خود در دنیا را به صورت کامل و بدون نقص به نمایش می گذارند.

همه گیاهان هرآنچه برای هستی نیاز دارند را از خداوند مهربان دریافت می کنند و به بهترین شکل در دنیا حضور دارند.

اما چگونه است انسان که اتفاقا اشرف مخلوقات است، در نمایش هستی خود در دنیا به شکل کامل و بدون نقص دچار مشکل شده است؟

چرا برخی از انسانها فقیر هستند؟ درحالی که همه درختان سیب در کنار یکدیگر سیب دارند.

چرا برخی از انسانها بیمار هستند؟ درحالی که همه زنبورها در سلامتی کامل به سر می برند.

چرا انسانها همدیگر را می کشند؟ در حالی که هیچ درختی برای بودن نیاز به ریشه کن کردن درخت دیگر ندارد.

 

تفاوت بین انسان در نمایش هستی خود در دنیا با دیگر موجودات چیست؟

موجودات هیچ تعریفی درباره خداوند در ذهن خود ندارند و هرآنچه از هستی بخش مهربان به آنها می رسد را دریافت و به بهترین شکل آن را به نمایش می گذارند.

انسان به واسطه تعریف هایی که درباره خداوند در ذهن خود ایجاد کرده است، هرآنچه از هستی بخش مهربان دریافت می کند را به شکلی که خود درباره او می داند تغییر داده و در زندگی به نمایش می گذارد و به همین دلیل است که هستی بسیاری از انسانها در دنیا با اختلال و مشکل همراه است.

در سن 35 سالگی هستی من در جهان مادی سرشار از رنج و ناراحتی بود. 35 سال از حضور من در دنیا گذشته بود و نتیجه آن انبوهی از مشکلات و رنج هایی بود که قادر به برطرف کردن آنها نبودم و اتفاقا تصور میکردم خواست هستی بخش مهربان است که من در آن شرایط زندگی می کنم و این در حالی است که در زندگی من هیچ نشانه ای از مهربانی هستی بخش وجود نداشت.

اگر خداوند خود را هستی بخش مهربان معرفی می کند، چرا زندگی من سرشار از رنج و مشکل بود. چگونه مهربانی هستی بخش منجر به درد و رنج در زندگی من شده بود.

آنچه من تا سن 35 سالگی درباره خدا می دانستم این بود که خداوند مرا خلق کرده است تا مورد امتحان قرار دهد و به میزان صبر و طاقت من در گذر از آزمون های الهی در آخرت به من پاداش می دهد.

آنچه در زندگی تجربه می کردم را آزمون الهی می دانستم، آزمونی که من علاقه ای به شرکت در آن نداشتم اما هر روز در زندگی من برگزار می شد و من تلاش می کردم هرطور که شده آن روز را به پایان برسانم، اما نگران فردا بودم و آزمونی که در باید در آن شرکت کنم.

به لطف خدا در اواخر بهمن ماه سال 93 نور امیدی به قلب من تابانده شد.

من به مسیری هدایت شدم که برای اولین بار در زندگی از بودن در مکانی که بودم احساس رضایت داشتم.

شرایط زندگی من همچنان سخت و رنج آور بود اما قرار گرفتن در مسیر هدایت الهی سبب شد تا نسبت به آنچه تجربه می کردم نگاه متفاوتی داشته باشم و آرام آرام با درک قوانین الهی شناخت و احساس من نسبت به خداوند تغییر پیدا کرد.

هرچه بیشتر در مسیر هدایت الهی پیش می رفتم با تعریف ها و نگرش های اشتباه خودم درباره خداوند مواجه می شدم و سعی می کردم با استفاده از آنچه از قرآن درک می کردم، نگرش صحیح درباره خداوند هستی بخش مهربان در ذهن خودم ایجاد کنم.

آنچه درباره چگونه موفق شدن در کتاب های مختلف می خواندم را با آنچه از قرآن درک کرده بودم مطابقت می دادم و بدین ترتیب نگرش و تعریف بهتری نسبت به خداوند در من ایجاد شد.

آرام آرام شرایط من در زندگی تغییر کرد و اشتیاق من برای درک و عمل کردن بر اساس قوانین الهی بیشتر شد.

امروز که این نوشته را می نویسنم، 7 سال از آن روز می گذرد و به لطف خدا شرایط زندگی در تمام جنبه ها هیچ شباهتی به 35 سال قبل از آن ندارد.

امروز هستی من در دنیای مادی مقداری شبیه تعریفی است که خداوند از خود در قرآن کریم عنوان کرده است.

در این سال ها به اندازه ای که نگرش و تعریف های اشتباه خود درباره خداوند را اصلاح کرده ام، مهربانی خداوند در هستی بخشیدن به زندگی ام را تجربه کرده ام.

آنچه در دوره خدا هرگز دیر نمی کند ارئه شده است، روشی است که از طریق آن سعی کرده ام خود را در هماهنگی با هستی بخش مهربان قرار دهم.

سعی من همچنان ادامه دارد و مهربانی خداوند در هستی بخشیدن به آنان که در جستجوی او هستند بی نهایت است.


 

محتوای این دوره:

دوره خدا هرگز دیر نمی کند شامل 47 فایل صوتی آموزشی به مدت 2179 دقیقه است که در 4 فصل دسته بندی شده است.

دو عدد جزوه تمرینی به صورت PDF مربوط به بخش اول و دوم که باید توسط استفاده کننده پرینت گرفته شود و همزمان با استفاده از محتوای آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

 • فصل اول شامل 13 جلسه آموزشی به مدت 485 دقیقه می باشد.
 • فصل دوم شامل 10 جلسه آموزشی به مدت 498 دقیقه می باشد.
 • فصل سوم شامل 11 جلسه به مدت 540 دقیقه می باشد.
 • فصل چهارم شامل 14 جلسه آموزشی به مدت 656 دقیقه می باشد.

خدا هرگز دیر نمی کند

آنچه در دوره خدا هرگز دیر نمی کند می آموزیم

فصل اول:

 • جلسه اول خدا هرگز دیر نمی کند : 30 دقیقه

مهمترین موضوع تعهد داشتن برای استفاده از محتوای آموزشی با تمرکز و انجام تمریناتی است که در طی این دوره برای شما درنظر گرفته شده است.

استمرار در این مسیر سبب تغییر احساس، عملکرد و نتیجه شما در زندگی خواهد شد.

تغییر فرمول های ذهنی کاری نیست که بتوان در چند دقیقه، ساعت یا روز آن را انجام داد. باید با تکرار محتوای آموزشی و انجام تمرینات به مرور آنچه از قبل در ذهن داریم را با محتوای جدید جایگزین کنیم.

فرمول های جدید ذهنی باعث ایجاد تغییر انتظار از زندگی در ما می شوند و در نهایت جهان هستی (خداوند) پاسخ تغییر انتظار ما را می دهد و اتفاقات و شرایط جدید را وارد زندگی ما می کند.

 • قدم اول در بررسی ارتباط خود با خداوند فکر کردن به عنوان این دوره آموزشی است.

 

” خدا هرگز دیر نمی کند “

به نظر شما معنی این عبارت چیست؟

درک این عبارت قدم مهمی در شناسایی و تغییر اولین بار اشتباهی است که درباره خداوند در ذهن ما ایجاد شده است.

پاسخی که شما به تمرین بخش اول می نویسید میزان شناخت و ارتباط خود با خداوند را مشخص می کند.

درک اینکه چه شناختی از خداوند داریم نیاز به شجاعت دارد چرا که بارها در این مسیر با شرایطی مواجه خواهید شد که یقین پیدا می کنید که شناخت صحیحی از خداوند نداشته اید.

“خداوند از رگ گردن به ما نزدیک تر است”

فکر کردن به این عبارت نیز مانند جمله “خدا هرگز دیر نمی کند” بخشی دیگر از افکار و فرمول های ذهنی ما درباره خداوند را واضح می کند.

توضیحات این بخش به ما کمک می کند تا اولین فرمول صحیح درباره خداوند را در ذهن خود ایجاد کنیم.

آرامشی که بعد از انجام این تمرین تجربه می کنید نشان دهنده صحیح بودن این تغییر می باشد.

 

 • جلسه دوم خدا هرگز دیر نمی کند : 23 دقیقه

در این جلسه به اعمال خود در برابر خداوند می پردازیم.

اینکه ما بعنوان بنده خدا، چه اعمالی را برای خالق خود انجام می دهیم.

شناخت ریشه و اساس انجام اعمالی که برای خداوند انجام می دهیم به ما کمک می کند تا سطح ارتباط خود با خداوند را بررسی کرده و طریقه بهبود این ارتباط را به شکلی که برای خودمان مناسب باشد می آموزیم.

درک اینکه چرا خداوند را عبادت می کنیم و هدف از انجام این کار چیست دلیل اعمال و عبادت های ما را مشخص می کند.

در این بخش به واکنش خداوند به اعمال و عبادت های پرداخته می شود.

انتظار شما از خداوند نسبت به اعمالی که انجام می دهید چیست؟

پاسخ این سوال تعدادی دیگر از فرمول های ذهنی ما درباره خداوند را واضح می کند.

بسیار اهمیت دارد که بدانیم چرا عبادت می کنیم و نتیجه عبادت های ما چه خواهد بود.

خیلی تفاوت دارد که عبادت کردن از سر عادت و بر اساس دستورالعمل هایی که برای ما از قبل تنظیم شده است انجام شود یا بر اساس احساس نیاز درونی و برای رسیدن به آرامش الهی صورت می گیرد.

 • نتیجه این عبادتها چیست؟
 • چگونه متوجه شویم که خداوند از ما راضی است یا خیر؟
 • آیا واقعا اهمیت دارد که خداوند از ما راضی باشد؟
 • آیا رضایت خداوند از ما بستگی به اعمال و عبادت های ما دارد؟
 • مسائل و مشکلات ما در زندگی با میزان رضایت خداوند از ما ارتباط دارد؟

با استفاده از توضیحات این بخش و پاسخ به سوالاتی که مطرح می شود بسیاری از فرمول های ذهنی ما درباره خداوند آشکار می شوند.

اکنون زمان آن رسیده که هر فرمولی که اشتباه است را به طریقی که توضیح داده می شود تغییر داد.

 

 • جلسه سوم خدا هرگز دیر نمی کند : 57 دقیقه

کشف قوانین جهان هستی به ما کمک می کند تا به شکل بسیار ساده تری به احساس خوب در زندگی و تجربه خوشبختی در دنیا و آخرت دست پیدا کنیم.

این جلسه اولین قدم در جهت شناسایی قوانین حاکم بر جهان هستی می باشد، قوانینی که به شکل بی نهایت دقیق عمل می کنند و زندگی ما همواره تحت تاثیر آنها قرار دارد.

شرایط متفاوتی را در زندگی تجربه کرده ایم که برخی از آنها تصمیم خودمان برای تجربه کردن بوده است. شرایطی مانند خرید ماشین، خرید خانه، ازدواج کردن و …

اما برخی از شرایط را در زندگی تجربه کرده ایم که هیچ تصمیمی برای تجربه کردن آنها نگرفته ایم اما در زندگی ما رخ داده اند.

حتی شرایطی که خواسته و تصمیم ما بوده اند نیز به دو صورت وارد زندگی ما شده اند. برخی از آنها را با تلاش و برنامه ریزی به دست آورده ایم اما برخی دیگر بدون انجام هیچ عمل خاصی وارد زندگی ما شده اند.

چه چیزی شرایط زندگی ما را رقم می زند؟

اگر خداند سرنوشت ما را رقم زده است پس چرا در برخی از موارد تصمیم می گیریم و به نتیجه می رسیم؟

از خداوند سرنوشت ما را رقم نمی زند پس چرا اتفاقاتی در زندگی ما رخ می دهد که تصمیم ما نبوده اند؟

درک اینکه شرایط و اتفاقات چگونه در زندگی ما رقم می خورند به ما کمک می کند تا علاوه بر تحلیل شرایطی که در زندگی تجربه کرده ایم بتوانیم با استفاده از قوانین ثابت الهی درباره آینده خود تصمیمات متفاوتی اتخاذ کنیم.

 

 • جلسه چهارم خدا هرگز دیر نمی کند : 46 دقیقه

قانون جذب چیست و چگونه باید از آن استفاده کنیم.

صحبت های زیادی درباره قانون جذب می شود و به شکل های مختلفی درباره آن توضیح داده می شود.

توضیحات این جلسه درباره درک صحیح داشتن از قانون جذب است و اینکه چگونه به صورت عملی بتوانیم از قاون جذب برای رسیده به آرزوهایمان استفاده کنیم.

نکته جالب توجه این است که هیچ فردی نیاز به یادگیری قانون جذب ندارد.

بسیاری از افراد سالهاست به دنبال یادگیری قانون جذب هستند و همچنان تعریف دقیق و عملی درباره این قانون ندارند. خبر خوب این است که ما نیاز به یادگیری قانون جذب نداریم چون هر انسانی به طور اتوماتیک و در هر لحظه درحال استفاده از قانون جذب است.

زندگی ما در تمام سالهایی که از آن سپری شده است تحت تاثیر قانون جذب بوده است و ما بعنوان استاد قانون جذب با استفاده از این قانون شرایط زندگی خود را رقم زده ایم.

پس قدم اول این است که باور کنیم ما استاد قانون جذب هستیم و قدم دوم این است که بدانیم چگونه داریم از این قانون استفاده می کنیم.

در این جلسه دباره چگونگی استفاده از قانون جذب در زندگی توضیح داده می شود و با مثال های متعدد برای ما واضح می شود که ما در تمام زندگی ناآگاهانه در حال استفاده از این قانون هستیم. اکنون فقط لازم است به صورت آگاهانه از مهارت خود برای استفاده از قانون جذب استفاده کنیم.

همه ما مهارت استفاده از قانون جذب را دارا هستیم و فقط باید نشانه ها و ویژگی های استفاده از این قانون برای ما واضح شود تا از این پس از مهارت خود برای خلق شرایط دلخواه در زندگی استفاده کنیم.

در این جلسه درباره آرزو کردن توضیح داده می شود و تمرین بسیار جذابی درباره نوشتن لیست آرزوها از دیگر بخش های این جلسه می باشد.

 

 • جلسه پنجم خدا هرگز دیر نمی کند : 49 دقیقه

خدایا اگر آنچه می خواهم به صلاح من است آن را به من بده.

از این عبارت در دعاها و درخواست های خود از خداوند استفاده کرده اید؟

دیدگاه شما درباره صلاح خداوند چیست؟

آیا خداوند نسبت به آنچه ما آرزو می کنیم، نظارت می کند و هر آرزویی که به صلاح ما باشد را برآورده می کند؟

در این جلسه فرمول های ذهنی خود درباره آرزو کردن را مورد بررسی قرار می دهیم.

درک این موضوع به ما کمک میکند تا دلیل تمام آرزوهایی که برآورده شده اند و همچنین آرزوهایی که تا این لحظه برآورده نشده اند و هیچ نشانه ای از برآورده شدن آنها در زندگی ما نیست را درک کنیم.

وقتی بدانیم چرا آرزوهای ما برآورده نمی شوند به راحتی می توانیم آرزوهای خود را به شکلی اصلاح کنیم که در فرایند برآورده شدن از طرف خداوند قرار بگیرند.

درک این موضوع که نقش خداوند در برآورده شدن آرزوهای ما چیست بسیاری از فرمول های ذهنی ما درباره خداوند را واضح می کند.

این جلسه به ما کمک می کند تا نگرش و انتظار خود از خداوند را بررسی کنیم. مواجه شدن با موضوعات مطرح شده در این جلسه از دوره خدا هرگز دیر نمی کند نیاز با شجاعت دارد که اطمینان دارم فردی که تصمیم به درک و دریافت آگاهی های این دوره گرفته است از شجاعت لازم برای روبرو شدن با افکار و نگرش خود درباره خداوند برخوردار است.

 

 • جلسه ششم خدا هرگز دیر نمی کند : 56 دقیقه

این جلسه درباره شناخت صحیح خداوند است.

برای تغییر زندگی راهی جز اصلاح درک و شناخت خود نسبت به خداوند نداریم چرا که منبع نعمت ها خداوند است و اگر تعریف ما از خداوند اشتباه باشد در مسیر دریافت نعمت ها قرار نمی گیریم و به همین دلیل است که هرچه آرزو می کنیم، دعا می کنیم، التماس می کنیم و … هیچ خبری از برآورده شدن آرزوهایمان نمی شود.

تنها دلیل برآورده نشدن آرزوهای ما به این دلیل نیست که خداوند توانایی برآورده کردن آرزوهای ما را ندارد یا خداوند صلاح نمی داند که آرزوهای ما برآورده نمیشوند بلکه فقط به این دلیل است که در مسیر صحیح برای دریافت نعمت ها نیستیم.

هرچه شناخت و درک بهتری نسبت به خداوند پیدا کنیم مسیر دریافت نعمت ها در زندگی ما وسیع تر می شود.

کیفیت عبادت های ما ارتباط مستقیم با شناخت از خداوند دارد و محتوای آموزشی این جلسه تغییر اساسی در فرمول های ذهنی ما درباره خداوند ایجاد می کند.

در هر لحظه از زندگی در حال مشاهده کردن آشکار شدن خداوند در زندگی خود هستیم و شرایطی که در زندگی داریم دقیقا منطبق بر نگاه ما درباره جهان هستی و خداوند است.

اگر از شرایط خود راضی نیستی فقط کافی است نگاه خود درباره خداوند را اصلاح کنید.

 

 • جلسه هفتم خدا هرگز دیر نمی کند : 49 دقیقه

سال های زیادی به دنبال طریقه درخواست کردن از خداوند بودم. اینکه چه دعایی را بخوانم که مثلا رزق و روزی من زیاد شود.

به دنبال یادگیری طریقه درخواست کردن از خداوند بودم و از آنجایی که خواسته های من از طرف خداوند پاسخ داده نمی شد تصور می کردم طریق صحبت کردنم با خداوند صحیح نیست. چون من به زبان عربی مسلط نبودم و شنیده بودم که باید با خداوند عربی صحبت کنم.

درک این موضوع که چگونه می توانیم با خداوند صحبت کنیم و خواسته های خود را به خداوند عرضه کنیم در تغییر شرایط زندگی ما تاثیر زیادی دارد.

نعمت های خداوند در دنیای مادی بی نهایت است اما چرا بسیاری از انسانها از دریافت یا استفاده از آن نعمت ها محروم هستند؟

چه تفاوتی بین بنده های خدا وجود دارد که برخی از آنها از نعمت های بیشتری برخوردار هستند اما برخی دیگر به اندازه بسیار کم از نعمت های الهی برخوردار هستند.

نقش خداوند در توزیع نعمت ها چیست؟

آیا می شود بر خداوند تاثیر گذاشت و از نعمت های بیشتری برخوردار شد؟

با استفاده از توضیحات این فایل آموزشی می توانیم بر خداوند تاثیر گذاشته و از نعمت های بیشتری در زندگی برخوردار شویم.

 

 • جلسه هشتم خدا هرگز دیر نمی کند : 63 دقیقه

سالها منتظر بودم تا اتفاقی رخ دهد تا زندگی من تغییر کند. دوست داشتم در قرعه کشی بانک برنده می شدم تا پول زیادی به دست می آوردم و عقیده داشتم اگر خدا بخواهد معجزه در زندگی من رخ می دهد و از آنجا که سالها در رنج و سختی بودم و هیچ معجزه ای در زندگی من رخ نداد تصور می کردم خداوند مرا ترد کرده است و به من توجهی ندارد.

اینکه خود را لایق به دست آوردن نعمت ها نمی دانیم و انتظار داریم خداوند بر اساس صلاح و دیدگاه خودش نعمت ها را به ما بدهد سبب می شود هرگز در زندگی به خواسته های خود نرسیم.

در ذهن ما فرمول اشتباهی وجود دارد که خوب زندگی کردن باعث ترد شدن از طرف خداوند می شود به همین دلیل عقیده داریم افراد ثروتمند از مسیر خداوند دور شده اند و پول باعث جدایی آنها از خداوند شده است.

دیدگاه و نگرش ما درباره میزان داشتن نعمت ها با نزدیکی یا مورد قبول واقع شدن توسط خداوند سبب شده است که بسیاری از ما در عین حالی که دوست داریم زندگی بهتری داشته باشیم اما از داشتن پول، ماشین، خونه و … ترس داریم که مبادا مال دنیا چشم و دل ما را کور کند و از خداوند دور شویم.

اگر ما عقیده داریم که هرآنچه در جهان هستی وجود دارد مخلوق خداوند است پس چگونه ممکن است استفاده از نعمت های الهی باعث دورافتادن ما از خداوند می شود؟

توضیحات این فایل آموزشی بسیاری از فرمول های اشتباه ما درباره خداوند را واضح می کند.

فرمول هایی که سبب می شود درعین حالی که دوست داریم شرایط بهتری در زندگی داشته باشیم اما هرگز به خواسته های خود نرسیم چون در ذهن ما رسیدن به آرزوها با بنده خوب بودن و نزدیکی به خداوند منافات دارد.

برای تغییر شرایط زندگی فقط باید فرمول های ذهنی خود درباره خوشبختی و خداوند، ثروت و خداوند، سلامتی و خداوند و … را اصلاح کنیم.

اگر تصور می کنید رزق و روزی شما از قبل مشخص شده است اهمیتی ندارد چقدر تلاش می کنید که درآمد بیشتری داشته باشید، چون میزان درآمد شما بر اساس تعریف شما از رزق و روزی و میزانی که خداوند برای شما در نظر گرفته است می باشد.

بنابراین قبل از هر اقدامی برای افزایش درآمد و تغییر شرایط زندگی ابتدا باید فرمول های ذهنی درباره خداوند را شناسایی و اصلاح کنیم و سپس حرکت خود برای تغییر زندگی را آغاز کنیم.

 

 • جلسه نهم خدا هرگز دیر نمی کند : 66 دقیقه

خداوند در قرآن کریم می فرماید: سپاسگزار باشید تا شما را افزایش دهم (بزرگ کنم)

سپاسگزاری قوی ترین راه ارتباط با خداوند است و از این طریق می توان نگرش و درک بهتری نسبت به خداوند در ذهن خود ایجاد کنیم.

 • چگونه سپاسگزاری باعث افزایش نعمت ها می شود؟
 • چرا مدت زیادی است که سپاسگزاری می کنم ولی تغییری در شرایط من ایجاد نمی شود؟
 • سپاسگزاری کردن چگونه بر خداوند تاثیر می گذارد؟
 • سپاسگزاری چگونه باعث تغییر شرایط زندگی من می شود؟

سوالات زیادی درباره سپاسگزاری کردن در ذهن افرادی که به موضوع قانون جذب علاقمند هستند وجود دارد و توضیحات این جلسه پاسخ تمام سوالات درباره سپاسگزاری کردن می باشد.

شاید شما هم مثل من مدت زیادی است سپاسگزاری انجام دادید ولی نتایج بزرگ از تکرار این کار کسب نکرده باشید.

سالها تصور می کردم سپاسگزاری فقط باید درباره خداوند باشد و این درحالی است که سپاسگزاری از زمین و دنیای پیرامون ما باید شروع شود و سپس به سپاسگزاری از خداوند ختم می شود.

سپاسگزاری از اطرافیان برای کمک ها و احساس خوبی که در ما ایجاد می کنند قدم اول و بسیار تاثیرگذار سپاسگزاری کردن است.

زمانی که ذهن خود را برای سپاسگزاری از انسانها برنامه ریزی می کنیم، اولین نتیجه آن ایجاد احساس بهتر در خودمان می باشد.

احساس خوبی باعث افزایش نعمت ها و رضایت از زندگی می شود.

بنابراین سپاسگزاری فقط به معنای تشکر از خداوند برای نعمت هایی که به صورت مستقیم وارد زندگی ما کرده است نیست چون بسیاری از نعمت های زندگی از طریق بندگان خداوند وارد زندگی می می شوند.

انسانها دستان خداوند در کمک کردن به یکدیگر هستند بنابراین سپاسگزاری از انسانها به مفهوم سپاسگزاری از خداوند است که با تجربه رفتار خوب در بندگان خدا در ما ایجاد می شود.

توضیحات این جلسه درباره سپاسگزاری به ما کمک می کند تا به شکل صحیح ذهن خود را برای سپاسگزار بودن برنامه ریزی می کنیم و نتیجه این کار در مرحله اول تجربه آرامش است.

 

 • جلسه دهم خدا هرگز دیر نمی کند : 47 دقیقه

سال ها در زندگی سعی می کردم کاری انجام بدم که دیدگاه خداوند درباره من مثبت باشد.

در واقع می خواستم بنده خوبی باشم و خداوند از من راضی باشد بنابراین تمام تلاش من انجام کارهایی بود که به من گفته بودند خداوند از انجام آنها توسط من خوشحال می شود.

در این شرایط توجهی به احساس خودم نداشتم و فقط تلاش می کردم کارهایی را انجام دهم که خداوند را از خودم راضی کنم.

بعنوان مثال در ایام ماه محرم صبح ها بعد از اذان صبح با اینکه خیلی خوابالود بودم ولی برای اینکه خداوند را از خودم راضی کنم به روضه هایی که اول صبح برگزار می شد می رفتم.

به مرور فکر میکردم هرچه انجام کاری که برای رضایت خداوند است سخت تر باشد خداوند بیشتر از من خوشش می آید و به همین علت سعی می کردم کارهایی که انجام آن سخت تر بود را انجام دهم چون احساس می کردم خداوند بیشتر مرا دوست دارد.

فرمول های اشتباه زیادی درباره ارتباط با خداوند و تحت تاثیر قرار دادن خداوند در ذهن ما ذخیره شده است که به مرور باید شناسایی و اصلاح شود. به این ترتیب به جای اینکه به دنبال راضی کردن خداوند با انجام اعمال خاص باشیم در جستجوی رسیدن به احساس خوب برای بهتر زندگی کردن باشیم.

نتیجه احساس خوب و بهتر زندگی کردن، رضایت از زندگی خواهد بود و سپاسگزاری واقعی زمانی است که ما از زنده بودن و زندگی کردن رضایت داشته باشیم.


خدا هرگز دیر نمی کند

فصل دوم خدا هرگز دیر نمی کند :

 • جلسه یازدهم خدا هرگز دیر نمی کند : 53 دقیقه

ارتباط بین ذهن و زندگی چگونه است.

اگر ما درباره تاثیر ذهن بر زندگی خود آگاهی داشته باشیم به جای تلاش برای تغییر شرایط پیرامون سعی می کنیم افکار خودمون رو مدیریت کنیم و از این طریق به سادگی دنیای اطراف ما تغییر خواهد کرد.

35 سال در زندگی تلاش می کردم با کنترل عوامل بیرونی زندگی خود را تغییر دهم واز آنجایی که هیچ نتیجه پایداری کسب نمی کردم احساس یاس و ناامیدی در من گسترش پیدا کرده بود.

من باور کرده بودم که خداوند سرنوشت مرا اینگونه رقم زده است که هرچه تلاش می کنم نمی توانم آن را تغییر بدم چون زور من به خداوند نمی رسد.

اما وقتی به آگاهی مربوط به قدرت ذهن و تاثیر آن در زندگی روزمره پی بردم و سعی کردم افکار خودم را تغییر داده و بجای فکر کردن درباره آنچه دوست ندارم به آنچه دوست دارم فکر کردم به مرور شرایط زندگی من تغییر کرد.

اگر بر اساس افکار اشتباه گذشته، شرایط امروزم را تحلیل کنم باید بگم که امروز زور من به خدا می رسه و می تونم سرنوشی که خداوند برای من رقم زده را تغییر بدم.

این تفکر کاملا اشتباه است، چون خداوند سرنوشتی برای من رقم نزده است که من بخوام برای تغییر آن با خداوند رقابت کنم.

خداوند این شرایط را برای همه انسانها فراهم کرده است که به هر شکلی دوست دارند زندگی خود را خلق کنند.

توضیحات این جلسه آگاهی مفید درباره قدرت ذهن و تاثیر آن بر زندگی روزمره می باشد که به ما کمک می کند شرایطی که دوست داریم در زندگی تجربه کنیم را چونه از طریق ذهن خلق کنیم.

 

 • جلسه دوازدهم خدا هرگز دیر نمی کند : 37 دقیقه

جنس درخواست با نوع درخواست تفاوت دارد.

سال های اول که با قوانین آشنا شده بودم خیلی برام سوال بود که وقتی من به تصادف کردن فکر نمی کنم پس چگونه وارد زندگیم می شود؟

درک تفاوت بین جنس درخواست با نوع آن چند سال برای من زمان برد تا متوجه شدم تصادف کردن مربوط به نوع درخواست است که می تواند توسط من انتخاب نشود اما در زندگی من رخ دهد چون من بعنوان درخواست کننده در هر لحظه در حال تعیین جنس درخواست هایم هستم نه نوع آنها.

درک تفاوت بین این موضوع نقش بسیار زیادی در واضح شدن نوع تفکر شما دارد.

بعد از این شما می توانید به راحتی تشخیص دهید در حال ارسال چه جنسی از درخواست ها هستید. همچنین نسبت به توجه کردن به نوع درخواست ها نیز مهارت بیشتری پیدا می کنید.

این جلسه توضیحات تکمیلی درباره شناخت بهتر از خداوند داشتن است.

تعریف شما از عبارت “راضی هستم به رضای خدا” چیست؟

رضای خدا از نظر شما چیست؟

چرا در ذهن ما رضایت خداوند با رضایت ما تفاوت دارد؟

توضیحات این فایل آموزشی در شناسایی تعدادی دیگر از فرمول های ذهنی و اصلاح نگرش نسبت به خداوند بسیار موثر است.

 

 • جلسه سیزدهم خدا هرگز دیر نمی کند : 43 دقیقه

تعریف شما از “منتظر بودن” چیست؟

سالهای زیادی منتظر تغییر شرایط جهان اطرافم بودم تا بلکه شرایط من در زندگی تغییر کند.

دولت تغییر کند، قیمت دلار تغییر کند، خداوند دست به کار شود، نتیجه قرعه کشی مشخص شود و هزاران مورد دیگر در زندگی من وجود داشت که من مدت ها منتظر تغییر کردن آن موارد بودم، اما هرگز این تغییر رخ نداد.

البته تغییراتی رخ می داد اما به نفع من نبود بلکه در جهت سخت تر شدن شرایط زندگی من بود.

انتظار من، خوشبخت شدن به واسطه تغییر شرایط پیرامونم بود اما نتیجه نهایی بوجود آمدن شرایط سخت تر به واسطه تغییراتی بود که من انتظارش را نداشتم.

درک آگاهی درباره چگونه انتظار داشتن از دنیای پیرامون به ما کمک می کند تا چگونه به جای منتظر بودن برای تغییر شرایط پیرامون شروع به تغییر افکار و فرمول های ذهنی خود کنیم و در این شرایط اگر انتظار می کشیم برای نتیجه دادن تغییراتی باشد که در درون خود ایجاد کرده ایم.

هر انسانی در هر لحظه در حال خلق شرایط خود در زندگی است. اما از آنجایی که ما عادت کرده ایم با توجه به شرایط موجود انتظار خود از آینده خود را تعیین می کنیم بنابراین در طی کل زندگی ما شرایط ما همواره ثابت می ماند.

چون با توجه به آنچه هست، انتظار آینده را در ذهن خود شکل می دهیم.

اگر یاد بگیریم بدون توجه به شرایط فعلی، شرایطی که می خواهیم را در ذهن خود ایجاد کنیم، دنیای اطراف ما بدون توجه به عوامل بیرونی تغییر خواهد کرد.

در این جلسه ارتباط بین انتظار ما از زندگی و نقش خداوند در برآورده شدن انتظار ما از زندگی توضیحات مفصل داده می شود.

درک این آگاهی باعث می شود ارتباط ما با خداوند به شکل صحیح تغییر حالت پیدا کرده و انتظار ما از خداوند و زندگی تغییر کرده و شرایط زندگی ما متحول می شود.

 

 • جلسه چهاردهم خدا هرگز دیر نمی کند : 55 دقیقه

مالک آنچه داریم کیست؟ ما هستیم؟

خواسته های ما از کیست و اگر وارد زندگی ما می شوند مالکیت آنها با کیست؟

آیا تایید ثبت اسناد مشخص کننده مالکیت آن چیزی است که در اختیار ماست؟

سال های زیادی تلاش می کردم مالکیت های خود را افزایش دهم اما هرچه سعی می کردم نتیجه ای حاصل نمی شد.

از زمانی که با قوانین جهان هستی آشنا شدم سعی کردم به جای تلاش برای افزایش مالکیت ها سعی کنم تجربه های خودم را افزایش دهم.

درک کردم که مالک نعمت ها خداوند است و ما فقط تجربه کننده هستیم.

اینکه بخوای نعمتی رو تجربه کنی یا بخوای مالک آن باشی با هم تفاوت دارد.

درک این آگاهی به ما کمک می کند تا تلاش خود به جای تمرکز بر مالکیت نعمت ها بر تجربه نعمت ها متمرکز کنیم.

نتیجه این تغییر نگرش و عملکرد شرایط زندگی ما را متحول می کند.

خواسته های خود را به عنوان تجربه هایی از نعمت های الهی باید در ذهن خود تنظیم کنیم. در این صورت دستیابی به خواسته ها بسیار ساده تر و همراه با احساس بهتر است.

هرآنچه خداوند مالکیت آن را به عهده دارد، جهت تجربه بنده هایش آماده اهدا کردن است.

وقتی دنبال تجربه کردن باشی، انتظار و احساس شما از برآورده شدن فرصت تجربه کردن با زمانی که انتظار مالکیت داشته باشید کاملا متفاوت است.

شاید شما دوست دارید مالک خانه رویایی خود باشید و این در حالی است که مدت هاست در همان خانه به واسطه پرداخت مبلغ قرارداد ساکن هستید.

احساس شما در این شرایط چگونه است؟

چرا تا زمانی که مالکیت سندی نعمتی را به دست نیاوریم نمی توانیم از آنچه در اختیار ما قرار داد لذت ببریم؟

درک این آگاهی برای قرار گرفتن در فرکانس بالاتر جهت تجربه نعمت های بیشتر بسیار تاثیرگذار است.

 

 • جلسه پانزدهم خدا هرگز دیر نمی کند : 49 دقیقه

 


چگونه می توانم دوره خدا هرگز دیر نمی کند را تهیه کنم؟

روش اول: خرید مستقیم از سایت

چنانچه عضو سایت تناسب فکری هستید با کلیک کردن ( اضافه به سبد خرید) دوره لاغری با ذهن به سبد خرید شما اضافه میشود و با مراجعه به سبدخرید به راحتی هزینه ثبت نام فابل پرداخت و دسترسی به محتوای دوره آموزشی امکان پذیر است.

روش دوم: کارت به کارت کردن

می توانید مبلغ سرمایه گذاری دوره لاغری با ذهن را به شماره کارت ۸۴۰۰-۰۹۱۷-۳۳۷۹-۶۱۰۴ به نام رضا عطارروشن پرداخت کرده و ۴ شماره آخر کارت بانکی خود به همراه آدرس ایمیلی که با آن عضو سایت تناسب فکری شده اید را از طریق صفحه تماس با ما و از روش های اعلام شده به ما اعلام کنید. سپس دوره آموزشی به پروفایل کاربری شما اضافه می شود. پیامک اطلاع دهید و رمز ورود به دوره آموزشی را دریافت کنید.

روش سوم: واریز به حساب

می توانید مبلغ سرمایه گذاری دوره لاغری با ذهن را به شماره حساب ۵۳۶۲۵۲۴۲/۳۰ (بانک ملت) به نام رضا عطارروشن پرداخت کرده و  شماره پرداخت بانکی (یا تصویر فیش واریزی) خود را به به همراه آدرس ایمیلی که با آن عضو سایت تناسب فکری شده اید را از طریق صفحه تماس با ما و از روش های اعلام شده به ما اعلام کنید. سپس دوره آموزشی به پروفایل کاربری شما اضافه می شود. پیامک اطلاع دهید و رمز ورود به دوره آموزشی را دریافت کنید.

15 نظر توسط هنرجویان ثبت شده است.

دیدگاه خود را بنویسید
اندازه متن دیدگاه ها
   آواتار negarmalekzade2377@gmail.com
   1402/06/11 13:51
   مدت عضویت: 1011 روز
   امتیاز کاربر: 3627 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 1,603 کلمه

    « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ »

   “به نام خداوند هستی بخش مهربان

   اولین آیه از قرآن برای درک تفاوت اونچه خداوند درباره خودش میگه،با اونچه که من درباره اون میدونم کافیه.

   در این آیه خداوند اولین ویژگی خودش رو هستی بخش بودن، و اولین صفت خودش رو مهربان بودن معرفی میکنه،

   مهربان بودن ضروری‌ترین صفت نیرویی باید باشه که هستی بخشِ،

   اگه خدا مهربون نباشه چطور میتونه ویژگی هستی بخش بودن رو در جهان گسترش بده؟؟

   نیرویی که هستی بخشِ و در عین حال مهربونه،

   و اگه نگاهی به جهان اطرافم بندازم متوجه میشم که هر آنچه در طبیعت میبینم کامل و درسته،و اگه یک گل رو نگاه کنم چینش برگ‌ها، چگونگی رنگ آمیزی، نظم موجود در شکل‌گیری گل، همه نشون از درست و صحیح بودن هستیِ که خداوند در گل به نمایش گذاشته،

   یا اگه به یک پرنده توجه کنم، به حرکت موج دریاها، به وزش باد، به لانه زنبور،

   هر اونچه در اطرافم میبینم سرشار از نظم و درستیِ .

   خداوند ویژگی هستی‌بخش بودنش رو در بهترین حالت خودش به نمایش میذاره، 

   پس به زندگی خودم توجه کنم،

    خودم رو چطور می‌بینم؟درباره خودم چه نظری دارم؟دیدگاهم درباره زندگی چیه؟آیا احساس خوشبختی دارم؟آیا آرامش دارم؟

   همونطور که خداوند هستی بخش به هر اونچه که در جهان اطرافم هستی بخشیده و در بهترین حالت خودش قرار داده، پس شرایطم در زندگی از هر نظر باید بهترین حالت ممکن باشه،

   هستی من از خداست و خداوند هستی رو به صورت کامل و بدون نقص قرار داده، 

   پس اگه از شرایطم در زندگی راضی نیستم به این دلیل نیست که در هستی بخشِ من نقص یا اشتباهی صورت گرفته،بلکه به این دلیله که من در تجلی هستی بخش بودن خداوند در زندگیم خلل ایجاد کردم.

   همه موجودات در دریافت و تجلیِ هستی خداوند در دنیای مادی خلل ایجاد نمی‌کنن،چون اون‌ها تعریفی درباره خدا توی ذهنشون ندارن و بدون مقاومت هر آنچه برای هستی داشتن نیاز هست رو از خداوند دریافت می‌کنن،

   پرنده‌ها پرواز کردن رو از خداوند دریافت می‌کنن و بدون هرگونه مقاومتی پرواز می‌کنن،

   زنبورها طریقه لانه درست کردن و جمع آوری شهد گل‌ها رو از خدا دریافت می‌کنن و هستی خود رو در دنیا به صورت کامل و بدون نقص به نمایش میذارن.

   پس چطوره که من که اشرف مخلوقات هستم در نمایش هستی خودم در دنیا به شکل کامل و بدون نقص دچار مشکل شدم؟؟

   باید بدونم به واسطه تعریف‌هایی که درباره خداوند در ذهنم ایجاد کردم،هر اونچه از هستی مهربان دریافت می‌کنم رو به شکلی که خودم درباره اون میدونم تغییر دادم، و در زندگی به نمایش گذاشتم،برای همینه که هستیِ بسیاری از انسان‌ها در دنیا با اختلال و مشکل همراه شده.

   به اندازه‌ای که بتونم نگرش و تعریف‌های اشتباهم درباره خداوند رو اصلاح کنم، مهربانی خداوند در هستی‌بخشیدن به زندگیم رو تجربه می‌کنم.

   تغییر فرمول‌های ذهنی کاری نیست که بتونم در چند دقیقه، ساعت، یا روز اون رو انجام بدم،باید با تکرار محتوای آموزشی و انجام تمرینات، به مرور اونچه از قبل در ذهن دارم رو با محتوای جدید جایگزین کنم،

   فرمول‌های جدید ذهنی باعث ایجاد تغییرِ انتظار از زندگی در من میشن،و در نهایت جهان هستی پاسخ تغییر انتظارم رو میده و اتفاقات و شرایط جدید رو وارد زندگیم میکنه.

   برای تغییر زندگی راهی جز اصلاح درک و شناخت خودم نسبت به خدا ندارم،چرا که منبع نعمت‌ها خداونده و اگه تعریف من از خداوند اشتباه باشه در مسیر دریافت نعمت‌ها قرار نمی‌گیرم،به همین دلیله که هرچه آرزو می‌کنم، دعا می‌کنم، التماس می‌کنم، هیچ خبری از برآورده شدن آرزوهام نمیشه،

   تنها دلیل برآورده نشدن آرزوهام به این دلیل نیست که خداوند توانایی برآورده کردن آرزوهام رو نداره،یا خداوند صلاح نمی‌دونه که آرزوهام برآورده نمی‌شن،بلکه فقط به این دلیله که در مسیر صحیح برای دریافت نعمت‌ها نیستم،

   هر چقدر شناخت و درک بهتری نسبت به خدا پیدا کنم، مسیر دریافت نعمت‌ها در زندگیم وسیع‌تر میشه،

   در هر لحظه از زندگی در حال مشاهده کردنِ آشکار شدن خداوند در زندگیم هستم و شرایطی که در زندگی دارم دقیقاً منطبق بر نگاه من درباره جهان هستی و خداونده،اگه از شرایطم راضی نیستم، فقط کافیه نگاهم درباره خداوند رو اصلاح کنم،

   اگر خودم رو لایق به دست آوردن نعمت‌ها ندونم و انتظار داشته باشم خداوند بر اساس صلاح و دیدگاه خودش نعمت‌ها رو بهم بده، باعث میشه هرگز در زندگی به خواسته‌هام نرسم،

   برای تغییر شرایط زندگیم فقط باید فرمول‌های ذهنیم رو درباره خوشبختی و خداوند، ثروت و خداوند، سلامتی و خداوند رو اصلاح کنم،

   اگه فکر می‌کنم رزق و روزیم از قبل مشخص شده اهمیتی نداره چقدر تلاش می‌کنم که درآمد بیشتری داشته باشم، چون میزان درآمد من بر اساس تعریفم از زرق و روزی و میزانیِ که خداوند برام در نظر گرفته هستش،

   باید قبل از هر اقدامی برای افزایش درآمد و تغییر شرایط زندگیم اول باید فرمول‌های ذهنیم درباره خداوند رو شناسایی و اصلاح کنم و بعد حرکت خودم برای تغییر زندگی رو آغاز کنم.فرمول‌هایی که باعث میشه در عین حالی که دوست دارم شرایط بهتری در زندگی داشته باشم اما هرگز به خواسته‌های خودم نرسم،چون در ذهنم رسیدن به آرزوها با بنده خوب بودن و نزدیکی به خداوند منافات داره،اون فرمول‌های اشتباهی که در ذهنم هستن که خوب زندگی کردن باعث طرد شدن از طرف خداوند میشه و همچنین این عقیده اشتباه که افراد ثروتمند از مسیر خداوند دور شدن و پول باعث جدایی اون‌ها از خداوند شده،

   پس دیدگاه و نگرش من درباره میزان داشتن نعمت‌ها با نزدیکی یا مورد قبول واقع شدن توسط خدا، باعث میشه که در عین حالی که دوست دارم زندگی بهتری داشته باشم، اما از داشتن پول، ماشین، خونه، ترس داشته باشم که مبادا مال دنیا چشم و دلم رو کور کنه و از خداوند دور بشم،

   اگه عقیده من اینه که هر آنچه در جهان هستی وجود داره مخلوق خداونده،پس چطور ممکنه استفاده از نعمت‌های الهی باعث دور افتادنم از خداوند بشه؟؟

   سپاسگزاری قوی‌ترین راه ارتباط با خداونده،و از این طریق میتونم نگرش و درک بهتری نسبت به خدا در ذهنم ایجاد کنم،

   نباید فکر کنم که سپاسگزاری فقط باید درباره خداوند باشه،سپاسگزاری از زمین و دنیای اطرافم باید شروع بشه و بعد به سپاسگزاری از خداوند ختم بشه،سپاسگزاری از اطرافیان برای کمک‌ها و احساس خوبی که در من ایجاد می‌کنن، قدم اول و بسیار تاثیرگذار برای سپاسگزاری کردنه،

   وقتی که ذهنم رو برای سپاسگزاری از انسان‌ها برنامه‌ریزی می‌کنم، اولین نتیجه اون ایجاد احساس بهتر در خودم میشه، احساس خوب باعث افزایش نعمت‌ها و رضایت از زندگی میشه،

   پس سپاسگزاری فقط به معنای تشکر از خداوند برای نعمت‌هایی که به صورت مستقیم وارد زندگیم میکنه نیست،چون بسیاری از نعمت‌های زندگی من از طریق بنده‌های خداوند وارد زندگیم میشن،

   انسان‌ها دستان خداوند در کمک کردن به یکدیگر هستن،پس سپاسگزاری از انسان‌ها به مفهوم سپاسگزاری از خداونده، که با تجربه رفتار خوب در بندگان خدا در من ایجاد میشه.

   خیلی از ما به اشتباه فکر می‌کنیم که هر چقدر انجام کاری که برای رضایت خداوند هست، سخت‌تر باشه خداوند بیشتر از ما خوشش میاد و برای همینه که سعی می‌کنیم کارهایی که انجام اون سخت‌تره رو انجام بدیم،چون احساس می‌کنیم خداوند بیشتر دوستمون داره،

   باید بدونیم که فرمول‌های اشتباه زیادی درباره ارتباط ما با خداوند و تحت تاثیر قرار دادن خداوند در ذهن ما ذخیره شده که به مرور باید شناسایی و اصلاح بشه،

   پس به جای اینکه به دنبال راضی کردن خداوند با انجام اعمال خاص باشم در جستجوی رسیدن به احساس خوب برای بهتر زندگی کردن باشم،نتیجه احساس خوب و بهتر زندگی کردن رضایت از زندگی خواهد بود،و سپاسگزاری واقعی زمانیه که من از زنده بودن و زندگی کردن رضایت داشته باشم.

   ارتباط بین ذهن و زندگی چگونه است؟؟اگه من درباره تاثیر ذهن بر زندگی خودم آگاهی داشته باشم به جای تلاش برای تغییر شرایط پیرامونم سعی می‌کنم افکار خودم رو مدیریت کنم و از این طریق به سادگی دنیای اطرافم هم تغییر خواهد کرد.

   باید سعی کنم افکار خودم رو تغییر بدم و به جای فکر کردن درباره اونچه که دوست ندارم، به اونچه که دوست دارم فکر کنم، اون وقت به مرور شرایط زندگیم هم تغییر میکنه.

   این تفکر کاملاً اشتباهه که خداوند سرنوشتی رو برای من رقم زده،خداوند این شرایط رو برای همه انسان‌ها فراهم کرده که به هر شکلی که دوست دارن زندگی خودشون رو خلق کنن،

   باید سعی کنم به جای منتظر بودن برای تغییر شرایط اطرافم، شروع به تغییر افکار و فرمول‌های ذهنی خودم کنم و در این شرایط اگر انتظار می‌کشم برای نتیجه دادن تغییراتی باشه که در درون خودم ایجاد می‌کنم،

   هر انسانی در هر لحظه در حال خلق شرایط خودش در زندگیه،اما از اونجایی که ما عادت کردیم با توجه به شرایط موجود انتظار خودمون از آینده خودمون رو تعیین کنیم،بنابراین در طی کل زندگی شرایط ما همواره ثابت میمونه.

   چون با توجه به اون چه هست، انتظار آینده رو در ذهن خودمون شکل میدیم،

    اگه یاد بگیرم بدون توجه به شرایط فعلی، شرایطی که می‌خوام رو در ذهنم ایجاد کنم دنیای اطرافم بدون توجه به عوامل بیرونی تغییر خواهد کرد.

   مالک اونچه دارم کیه؟؟خواسته‌های من از کیست؟؟و اگه وارد زندگیم میشن مالکیت اون‌ها با کیه؟؟آیا تایید ثبت اسناد مشخص کننده مالکیت اون چیزیه که در اختیار منه؟؟

   خیلی از افراد تلاش می‌کنن مالکیت‌های خودشون رو افزایش بدن و هر چقدر هم سعی می‌کنن نتیجه‌ای حاصل نمیشه،

   باید به جای تلاش برای افزایش مالکیت‌ها سعی کنم تجربه‌های خودم رو افزایش بدم،باید به این درک برسم که مالک نعمت‌ها خداونده و من فقط تجربه کننده هستم، اینکه بخوام نعمتی رو تجربه کنم یا بخوام مالک اون باشم با هم تفاوت داره،درک این آگاهی بهم کمک میکنه تا تلاشم رو به جای تمرکز بر مالکیت نعمت‌ها، بر تجربه نعمت‌ها متمرکز کنم و نتیجه این تغییر نگرش و عملکرد شرایط زندگیم رو متحول می‌کنه،

   خواسته‌هام رو به عنوان تجربه‌هایی از نعمت‌های الهی باید در ذهنم تنظیم کنم، در این صورت دستیابی به خواسته‌ها بسیار ساده‌تر و همراه با احساس بهتره،

   هر اونچه خداوند مالکیت اونو به عهده داره جهت تجربه بنده‌هاش آماده اهدا کردنه،وقتی به دنبال تجربه کردن باشم، انتظار و احساسم از برآورده شدنِ فرصت تجربه کردن، با زمانی که انتظار مالکیت داشته باشم کاملاً متفاوت میشه.

   سپاسگزارم از شما استاد عزیز بابت متن عالی و پر از آگاهی شما…

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   امتیاز کاربر: 0
   محتوای دیدگاه: 15 کلمه

   دوست دارم تواین دوره شرکت کنم اما هزینش یکم زیاده خیلی عالیه که خداوندودوباره بشناسی

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار Jazab
   1400/07/19 06:59
   مدت عضویت: 973 روز
   امتیاز کاربر: 237 سطح ۱: کاربر مبتدی
   محتوای دیدگاه: 109 کلمه

   سلام استاد من دختر مجردی هستم که درامد اصلا ندارم و در روابطم خیلی مشکلات شدید دارم هر خواستگاری برام میاد جلسه اول دوم بهم میخوره همه بهم میگن بختت بسته است سالهاست میرم پیش دعا نویس ولی خودم اعتقادی ندارم میدونم مشکل از خودمه تا خودم اصلاح نکنم نمیتونم فردی که میخوام جذب کنم وضعیت مالیم تغییر بدم کلا سالهاست هیچ رشد تغییری نداشتم خسته شدم افسرده عصبی شدم 

   استاد لطفا من راهنمایی کنید چکار کنم کدوم دوره بخرم که بهم کمک کنه 

   شما خودتان قبلا مشکل روابط مالی سلامتی چاقی داشتید و کاملا میتونید من درک کنید پس استاد عزیزم لطفا من راهنمایی کنید چون به تهه خط رسیدم 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    امتیاز کاربر: 5961 سطح ۳: کاربر پیشرفته
    محتوای دیدگاه: 40 کلمه

    سلام و درود
    پیشنهاد من دوره رسیدن به آرزوها با قدرت ذهن است
    در این دوره آموزشی اصل و اساس عملکرد جهان هستی توضیح داده می شود
    با تمرکز و اشتیاق از مطالب این دوره آموزشی استفاده کنید و تمرینات را انجام دهید.

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 1 از 1 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار صالحه حسن زاده
   1398/09/26 14:01
   مدت عضویت: 1619 روز
   امتیاز کاربر: 1725 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 19 کلمه

   این دوره چند قسمت هست؟واگر اون رو بخریم همه ی قسمت هاش در اختیار ما قرار داده میشه؟

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار فاطمه مردانی کیاسری
   1398/08/07 00:36
   مدت عضویت: 1669 روز
   امتیاز کاربر: 151 سطح ۱: کاربر مبتدی
   محتوای دیدگاه: 97 کلمه

   به نام خداوند هستی بخش سرور آفرین
   جناب استاد گرامی از شنیدن این فایل خدا هرگز دیر نمی کند واقعا استفاده کردم.من هم با شما هم عقیده هستم که ریشه تمام مشکلات انسانها دور شدن از اصل خود که خدای مهربان می باشدهست.اصلا هر کسی که به فلسفه ارتباط با خدا پی ببرد اون موقع میفهمد که تمام عبادات فقط وفقط برای خود انسان است نه خدا.مثلا فلسفه نماز همان زمان یعنی دریافت انرژی های مثبت ودفع انرژی های منفی به زمین است.خدایا شاکریم که بندگان مخلصی را سر راهمان قرار دادی.خدایا دوستت دارم .استاد عزیزالطافتان مزید.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار Pouya Zare
   1398/06/25 17:02
   مدت عضویت: 1677 روز
   امتیاز کاربر: 0
   محتوای دیدگاه: 12 کلمه

   سپاسسس از شمااا استاد گرامی
   من تازه چند روزه شروع کردم واقعن عالیه

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار نعیمه
   نعیمه
   1397/08/21 17:03
   امتیاز کاربر: 0

   نشان های دریافت شده

   خدا هرگز دیر نمی کند
   محتوای دیدگاه: 284 کلمه

   سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیزم جناب آقای رضا عطار روشن

   بنده ترم اول دوره خدا هرگز دیر نمی کند را گوش کردم و از شرکت در این دوره بی نهایت رضایت دارم.
   در کنار تمام اتفاقات خوبی که برایم افتاده است آنچه که باعث شد حتما برای شما نظر بگذارم این است که شاید در خاطرتان مانده است که در تلگرام برای شما پیام فرستادم که با وجود همه خوبیهایی که در همسر محترمم می بینم به دلیل وابستگی هایی که به شیوه زندگی ایشان دارم هنوز نتوانسته ام رابطه ای لذت بخش را تجربه کنم. چرا که تمام فکر و ذکر من این بوده که اولا ایشون مثل من فکر نمیکنند در خصوص زندگی و دوم انگار شادی وجودی من وابسته بود به برخی از تصمیمات ایشان. طوری که اگر خلاف نظر من عمل می کرد به راحتی به هم می ریختم و زندگی ام را وابسته به ایشون می دیدم.

   لازمه بگم بنده به هیچ عنوان قبل از ازدواج وابسته به شخصی نبودم و سالهاست در خصوص روابط روی خودم کار میکنم اما این بار انگار داشتم هر روز ناامید تر می شدم وگاهی کلا شک می کردم به اینکه این راه و این تمرینات حقیقت داره.

   ترم اول دوره خدا هرگز دیر نمی کند رو که گذروندم بدون اینکه در خصوص روابط هنوز صحبت کرده باشید با تاثیرات این دوره شگفت انگیز من به یک نتیجه بی نظیر رسیدم.

   نزدیک به یک هفته است که وابستگی ام انقدر کم شده که بیراه نگفتم اگر بگویم که به رهایی کامل نزدیکم.می دونم باید روی خودم کار کنم و تا این مسئله دوباره ظهور نکنه و هنوز باید روی این پاشنه آشیل و برای برنگشتنش ، تمرین کنم.

   ممنوووووووون از بابت این دوره

   دوستتان دارم.

   منتظر نتایج بعدی من باشید.

   امتیاز: 10 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار mahsa_zadeh
   mahsa_zadeh
   1397/03/14 14:06
   امتیاز کاربر: 0

   نشان های دریافت شده

   خدا هرگز دیر نمی کند
   محتوای دیدگاه: 146 کلمه

   سلام به دوستان عزیز و استاد گرامی
   برای همه فایل و فایل جدید شماره ۳۰ از خداوندم بسیار سپاسگذارم که مسائل زندگیم رو با راه حل های خدایی می تونم برطرف کنم و زندگیم رو هر روز بهتر از دیروز کنم .
   دارم به این باور میرسم که استاد بخاطر درخواست من از خداوند می نشیند و فایل هایی تنظیم می کند که روشنگر راه من است . خدایا شکرت که خیلی از مواردی که در ذهنم گنگ بود و باعث سردرگمی من شده بود و نتیجه آموزشها و روش های مختلف بود با این دوره خدایی در حال اصلاح است و آرامش خاطر بینظیری رو تجربه می کنم .
   خدایا شکرت که با مرور فایل های قبل به آگاهی می رسم که هر روز با شوق مرور فایل بیدار می شوم و تا شب لذت میبرم .
   امیدوارم این مسیر برای همه شما هم لذتبخش باشه .

   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار saeid_mosavi
   saeid_mosavi
   1397/03/14 14:05
   امتیاز کاربر: 0

   نشان های دریافت شده

   خدا هرگز دیر نمی کند
   محتوای دیدگاه: 406 کلمه

   سلام خدمت دوستان عزیزم
   امیدوارم که همیشه در بهترین شرایط خودتون باشین.
   من تو دوره های استاد روشن عزیز شرکت کردم اول با دوره خدا شروع کردم واین دوره باعث شد که من باصاحب سوپر مارکت عاالم اشنا بشم) خیلی تو زندگیم تاثیر داشت یعنی استاد مثل یه استارت برای من بود واقعا منو روشن کرد ونگاه من به جهان رو عوض کرد اموزه های این دوره دیدگاه من به زندگی عوض کرد خیلی سپاسگزارم از خداوند به خاطر این همه تغییرات درونی خودم فقط الان دارم فرکانس خوب مثبت به جهان ارسال میکنم واصلا به خودم اجازه نمیدم در مورد مسایلی که اصلا به من مربوط نیست دخالت کنم دنبال خبر بد نیستم فقط دنبال خبرها وموضاعات خوشحال کننده هستم .
   یه حدیثی هست که خیلی زیبااست پیغمبر اسلام (ص) میفرمایند من شاگردانم رو طوری تربیت کردم که اگه حتی یه خراش روی دست انها بیفته اونها میدونن که این اتفاق به خاطر چه موضوعی براشون به وجود امده یعنی انقدر مراقب افکار رفتار وگفتارشون هستن که میدونن اگه یه فرکانس اشتباه به جهان هستی صادر کنند وسریعا پادزهر اون فرکانس رو نفرستن واون فرکانس ذخیره بشه حتما یه اتفاق داخل زندگیشون رخ میده وپیامبر میفرماید من شاگردانم رو اینجوری تربیت کردم که این قانون رو متوجه شدن.
   وما هم‌ باید به این شیوه عمل کنیم که تمام اتفاقات خوب وبد به خاطر افکار ورفتار خودمون وقران میگه هر اتفاق منفی برای تو رخ میدهد از طرف خودت است .
   من یاد گرفتم که تمام هیاهوهای که در ذهنم باهاشون در گیر بودم وتمام اون ۶۰ هزار فکری که در سرم در جریان بود رو کنار بزارم وایمان وتوکلم رو فقط روی خدا بزارم وبا خداوند حرف میزنم یعنی یه نفر رو پیدا کردم که داره تمام جواب هام رو بهم میده از او برای خودم به عنوان یه دوست یه مشاور یه شریک یه پدر عزیز که فقط یه فرزند داره واون پدر دوست داره تمام دارو ندارش رو به پای فرزندش بریزه ومن دارم به اندازه درک خودم با خداوند صبحت میکنم وخداوند داره توی همه ی زمینه های زندگیم داره بهم کمک میکنه .
   من چند ماه دارم با خدا حرف میزنم وانقدر در زندگیم تغییرات ایجاد شده که خودم باورم نمیشه اخه چطور این همه تغییر این همه نعمت های جدید وارد زندگیم شده وفقط این تغیرات رو لطف خداوند به خودم میدانم .
   از استاد عزیزم کمال تشکر رو دارم که منو تو این مسیر شگفت انگیز وارد کرده استاد متشکرررم

   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار محمد حلاجی
   محمد حلاجی
   1397/03/14 14:01
   امتیاز کاربر: 0

   نشان های دریافت شده

   خدا هرگز دیر نمی کند
   محتوای دیدگاه: 522 کلمه

   سلام عرض میکنم خدمت استاد ودوستان خوبم
   قبلا هر کس ازم میپرسید و بهم میگفت ‌چه آرزویی داری یه خنده ی تلخ میکردم میگفتم ما انسان های فقیر بیچاره نه آرزو داریم نه عید داریم نه شادی نه خوشی وهمش باید بشینم و حرص وغم وغصه بخورم و نا امیدی شده بود کارم
   وقتی اطرافیانم بهم میگفتن این دنیا دار مکافات وعذاب و من همیشه این تو ذهنم بود که دنیا جای خوبی تو زندگی نیست و یادم میاد هم یه شخص پولدار بودکه همش میگفت بازار الان بازار شکست وکسی الان دیگه نمیتونه موفق بشه
   و همه ی این اطلاعات تو ذهنم ثبت شده بود که چقدر دنیا جای بدی و هی میگفتم به خودم که جهان الان پر از جنگ وخونریزی پراز بی عدالتی وچون به این موضوعات باور داشتم همش پشت سر هم دنیا واسم چیزهای بد رو وارد زندگیم میکنه ونمیدونستم که سر منشا این اتفاقات بد تو زندگیم چیه
   مریضی، بی پولی، ترس، استرس، حال بد، ادم های بد، افسرده نا امید و وقتی کسی ازم میپرسید حالت چطوره میگفتم برو بابا حال خوش چیه تو هم دلت خوشه وتو این شراایط بد بودم
   وقتی با دوره خدا هرگز دیر نمی کند اشنا شدم چقدر بعد از شنیدن فایل ها وانجام دادن تمرینات حالم خوب شد ال
   ان زندگیم در همه ی زمینه ها داره خوب میشه
   تمام انسان هایی که پر از امواج منفی وباعث استرس من میشدن دنیا تمامشون رو از زندگیم خارجشون کرده وجاشون پر شده از انسان های موفق وخوش بین
   الان هم 90 درصد اقساط بانکیم وقرض هام تصفیه شدن به لطف خداوند تا چند ماه دیگه هم همشون رو تصفیه میکنم
   از لحاظ جسمی به لطف خداوند عاالیم چهار چوب بدنم سالم ایمانم بسیار به خداوند زیاده شده رزق روزیم چندبرابر قبل شده
   چقدر شدم محبوب دیگران شدم، قبلا من نمازم رو همیشه دست وپا شکسته میخوندم ولی الان شدم نماز خون حسابی و سر وقت
   نمازم وعبادتم باعشق وحوصله انجام میدم چون میدونم عبادت پاک وسالم ما رو بیشتر به خداوند نزدیک میکنه
   این طرز رفتار جدید من توی زندگی دیگران هم تاثیر گذاشته وقتی متوجه شدن که من تغییر کردم اونها هم میخوان شرایطیشون رو مثل من تغییر بدن ومرتب میپرسن ازم که موضوع از چه قراره.
   کار هر لحظه ام شده سپاسگزاری از خداوند
   نه شکایتی دارم نه مشکلی تو زندگیم
   دوستان قشنگ بهم ثابت شده که از وقتی به تک تک حرفهای استاد گوش میکنم وتمرینات واموزهها رو عملی میکنم به طور واضح شده برام مثل یه شاه کلید طلایی در هر قسمت از زندگیم استفاده کنم
   فایل اخر استاد رو امروز گوش کردم چقدر عالی استاد حرف میزدن وزیبا توضیح میدادن
   با گوش کردن شعر خدا که اشک از چشمهام جاری شد و اصلا از گوش کردنش سیر نشدم .دوستان به استاد واموزه های این دوره ایمان بیارید حتما هر فایل رو چند بار با دقت گوش کنید حتما تغییرات درون زندگیتون ایجاد میشه وایمان داشته باشید که به تمام خواسته هاتون به لطف خداوند خواهید رسید.
   استاااد عزیزم بی نهایت از خداوند سپاسگزارم که خداوند شما را به عنوان مربی برای ما قرار داده وبرای شما وخانواده عزیزتون بهترین ها رو از خداوند خواستارم.

   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار زهره ملکی
   زهره ملکی
   1397/03/14 13:53
   امتیاز کاربر: 0

   نشان های دریافت شده

   خدا هرگز دیر نمی کند
   محتوای دیدگاه: 663 کلمه

   سلام دوستان و استاد گرامی
   مدتیه که از خداوند میخوام هدایتم کنه تا یکی از بنده های ابراهیمیش باشم و به اون اندازه به ایمان برسم میدونم که خیلی فاصله دارم اما مطمئنم که با خواست خودم و هدایت خداوندم هیچ کاری نشد نداره . من روزی یک صفحه قرآن می خونم و الان سوره نسا هستم چند شب پیش خواب دیدم یک صفحه مونده به آخر نسا هستم و صفحه سمت راست پایین رو دارم می خونم امروز به اون صفحه رسیدم همونطور که توی خوابم بود صفحه روبرو نصفه صفحه سوره تموم شده و قسمت پایین رو که توی خواب دیده بودم خوندم خیلی برام جالب بود آیه های ۱۷۴ و ۱۷۵ جواب درخواست هام بود که یعنی صداتو میشنوم به راهت ادامه بده .
   به این فکر کردم که الان حدود ۶ ماهه که توی دوره ” خدا هرگز دیر نمیکند” شرکت کردم در حالیکه هنوز دوره تموم نشده و مقداری از آموزشها گفته نشده ولی من چقدر زندگیم تغییر کرده .قبل از آشنایی با استاد عطار روشن من کلی دوره شرکت کردم کلی زمان صرف کردم و هزینه زیادی پرداخت کردم در زمینه موفقیت فردی و شغلی و آخر همه دوره ها من همونی بودم که قبلش، فقط کلی گواهینامه کسب کردم که به دیوار محل کارم زدم ?. هیچ تغییری در درآمدم نبود
   اما الان فقط با گوش کردن و عمل کردن به گفته های استاد عطار زندگیم به کل عوض شده فاصله ذهنی خودم رو با مردم اطرافم کاملا احساس می کنم . همیشه با کارم و مشتری های بد مشکل داشتم که پول نمیدادند اما همین هفته دو تا مشتری قدیمی و خوب داشتم که تماس گرفتند و گفتند پول ندارند من گفتم ایراد نداره انجام میدم اما فرداش اومدند و گفتند قرض کردیم و اومدیم ،درصورتیکه همیشه من به همه قرض میدادم و کلی اذیت میشدم اما با آموزشهای استاد و تغییر افکارم به لطف خداوند همه مشتری های دست بنقد به سمتم هدایت می شوند و پول بسمتم روانه شده .در زندگی شخصی همیشه با همسرم مشکل داشتم و مثل بمبی که آماده انفجاره منتظر بهانه ای بودم تا جدا بشم چندین بار بحث های شدید داشتیم که منجر به تصمیم طلاق شده بود و بچه ها این بین خیلی اذیت میشدند .ولی حالا اگر بدونید منی که نفرت شدیدی از همسرم داشتم و آرزوی مرگش رو داشتم با راهنمایی استاد همسرم رو اونقدر دوست دارم که حاضر نیستم خاری به دستش بره و این برای خودم هم جالبه . الان اگر موضوعی ناراحتم کنه خیلی سریع با تغییر نگاهم تبدیلش می کنم بخوبی و چقدر احساسم عالی میشه درصورتیکه قبلا همون موقع کلی حرص میخوردم و بعدش با دیگران راجع بهش صحبت می کردم .
   همیشه از مرگ میترسیدم اما الان اگر بهم بگن آماده باش میخوای بری با آرامش قبول می کنم .
   قبلا خیلی نامهربان بودم و دیگران رو خیلی قضاوت می کردم و یاد گرفته بودم که باید گرگ باشم تا حقم رو نخورند اما حالا نه ،چند وقت پیش کسی بهم زنگ زد و کلی از شنیده هاش راجع به من گفت و من با آرامش گفتم بذار راحت باشن هرکسی هرطور دوست داره فکر کنه درصورتیکه قبلا کینه ای بدل میگرفتم و پیش خیلی ها شکایت می کردم .
   دیگه برای اخلاق های دیگران حرص نمیخورم و زور نمیزنم که عوضشون کنم و سرم رو کردم توی وجودم خودم و دنبال یه موردم که پیدا کنم و تغییرش بدم .
   در کل بگم که احساسم عالیه، خوشبختم از اینکه بنده خالقی هستم که مهربانه ،که سریع الجوابه، که تواناست و اینقدر به فکر منه که تنها با یه درخواست ، راهنمایی دانا در مسیرم قرار داد درصورتیکه با اون همه هزینه و تلاش خودم هیچ آگاهی مفیدی دربر نداشت .
   خدایا شکرت ??❤️
   دوستان ببخشید که متن طولانی میذارم اما فقط خدا میدونه که قصدم ترغیب شما برای ادامه دوره است
   الان که به نتایج رسیدم و براحتی زندگی می کنم میفهمم که چقدر راحت بوده و من باور نمیکردم
   باور کنید که میشه اونم براحتی ?

   امتیاز: 19 از 4 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار علی
   علی
   1397/03/14 13:52
   امتیاز کاربر: 0

   نشان های دریافت شده

   خدا هرگز دیر نمی کند
   محتوای دیدگاه: 271 کلمه

   الان که برای شما پیام می دم قلبم پر از شادی و نشاط هست
   و می خوام این خوشحالی را با شما شریک باشم….چرا که این شادی من نتیجه ی دوره های عالی خدا هرگز دیر نمی کند هست….خدایی که آنچنان به من نزدیک و آنچنان مهربان ورئوف و زیبا در کنارم نشسته که از شدت ذوق واقعا دلم می خواد پرواز کنم…..اولین نتیجه ام خرید ماشین ساندرو بود که از سال گذشته هر وقت می دیدم…خیلی دوست داشتم…..خیلی راحت و بدون هیچ سختی…..بعد از اون در محل کارم یک درگیری داشتم که بدجور به هم ریختم….وچون کار من قراردادی هست و مهلت آن رو به پایان…..با خودم گفتم طبق گفته های شما اگر من فقط بخوام که کار بهتری داشته باشم باید از خدا بخوام…..البته من تمرین ها را به خوبی انجام دادم و از اونها فوق العاده لذت بردم…..و نمی دونم چطور بگم استاد عزیزم که در عرض فقط چند روز یک کار خیلی خوب با مزایای خیلی عالی و نزدیکتر به منزلم با محیطی دلخواهم پیدا کردم…..و این فقط نگاه زیبای خداست……اینکه خدا هرگز دیر نمی کند و من به باور صد در صد رسیدم و باید دلشوره ها و اضطراب ها و نگرانی هایم را کاملا به دست فراموشی بسپارم…..و یک مورد دیگر اینکه…..در مورد پسرم که حدود یکماه پیش خیلی نگران بودم ….الان در بهترین دبیرستان تهران یعنی دبیرستان انرژی اتمی قبول شد…..و از شدت ذوق و شادی نمی دانیم که چطور شکرگزار باشیم…..هرچند که توانایی خودش هم بود ولی من ایمان دارم که نگاه خداوند به من و پسرم اونقدر خاص و اونقدر گرم هست که شاید نگاه مادری به طفل شیرخوارش اینهمه نزدیک نباشه

   امتیاز: 13 از 3 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار مریم
   مریم
   1397/03/14 13:50
   امتیاز کاربر: 0

   نشان های دریافت شده

   خدا هرگز دیر نمی کند
   محتوای دیدگاه: 315 کلمه

   این روزها بیشتر به رفتارهای خودم توجه میکنم
   داشتم به این موضوع فکر میکردم که اگه از کسی که یه روزی عشقت بوده، عزیزترینت بوده و یه جور خاص میدیدیش بهت دروغ بگه، خیانت کنه، ظلم کنه، تو رو نادیده بگیره چه احساسی بهت دست میده؟
   خوب قطعا من یک انسانم و دلی که بشکنه به این راحتی ترمیم نمیشه

   یادم میاد که حتی نمیتونستم با هیچکس هم صحبت بشم و دردم رو بگم
   از اونجایی که هیچ وقت پروردگارم فراموشم نکرده بود تصمیم گرفتم به استاد بگم چه ظلمی در حقم شده و استاد جوابی از طرف خداوند برام فرستاد که اونشب خیلی ارام شدم
   باورم نمیشد که حتی برا ی لحظه ای ارام بگیرم اما اون شب ارام شدم
   از اون وقت تا حالا روزی نبود که این موضوع حالم رو چند دقیقه ای خراب نکنه ولی با کمال تعجب این روزها میبینم که خیلی این افکار کمتر به سراغم میاد
   داشتم به این موضوع فکر میکردم که در مورد خداوند چطور میتونه باشه که من خدایی رو که عمری رو با نعمتهاش با لطفش شرمندم کرده امروز ابراز علاقه وعشقی بینهایت در موردش پیدا کردم من چطورم؟؟؟
   ایا من میتونم به خدای خودم دروغ نگم خیانت نکنم ظلم نکنم ایا من بنده ی مومن پروردگارم هستم یا فقط اینها رو تو دیگران جستجو میکنم وقتی با این افکار روبرو میشم
   تمام تلاشم رو میکنم که حواسم جمع باشه چطور با خودم وخدای درونم رفتار میکنم میدونم که این افکار درستی که چند وقتی در مسیرش هستم نیز از خدای خودم دارم ومیخواد کمکم کنه که بیراهه نرم
   وزبان شیرین وگویای استاد بینظیری که منو به خودم مشغول کرد که خودم رو تو راس قرار بدم
   بجای اینکه همش به رفتارهای غلط دیگران توجه کنم به خودم متمرکز بشم تا حال خیلی بهتری رو تجربه کنم
   سپاس ازپروردگارم وسپاس از استاد خوبیها وسپاس از دوستان که وقت میزارن برا خوندن حرفهای دلم???

   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار فریبا
   فریبا
   1397/03/14 13:49
   امتیاز کاربر: 0

   نشان های دریافت شده

   خدا هرگز دیر نمی کند
   محتوای دیدگاه: 257 کلمه

   سپاس پروردگاری را که شبهایی رو این چنین بهانه برای بندگانش قرار داد تا قلبهایمان را بسویش روانه کنیم واو با تمام وجودش ما را در اغوش نوازشش بگیرد
   شبهای قدر امسالم با سالهای گذشته خیلی متفاوت بود با هر بند بند دعا جوشن کبیر به حال خودم نگاه میکردم و به وجود پروردگاری این چنین با عظمت بزرگ ودر هر بندش ازش سپاسگزاری کردم
   دیگه حسم ازش خدایی نبود که قصد دارد مرا در اتشش بسوزاند بلکه او قصدش هدایتم بسوی بهترینهاست اشکهایم سرازیر میشد نه از روی گفتن نداشته هایم وگله وشکایت بلکه از روی نشناختنش اشکهایم جاری بود که تا بحال کجا بودم که این چنین خدایم را که مهربانترین مهربانان عالم بودومن تنها نبودم را ندیده بودم وچقد به خودم بالیدم از داشتنش
   ودر هر بند گفتم شکر که چنین عاشقانه میبینمت چه شبی بود برایم رسیدن به اوج رسیدن به عشق واقعی واحساس قشنگی
   که فرزندانم ناخوداگاه کنارم نشستن وبا من زمزمه میکردند وغرق با خدا شدند
   احساسات خوب یکی پس از دیگری از این بهتر نمیشود
   من چه میخواهم از زندگی جز ارامش وبا خدا بودن را وقتی خدا را داشته باشم خوشبخت ترین سلامت ترین با ارامش ترین وثروتمند ترینم واین یعنی ارامش مطلق
   سپاس خدایا که چنین عاشقانه میبینمت سپاس خدا را که چنین بنده ای همچون استاد روشن که چشم وگوشم رو روشن کرد به نور الهی مردی از تبار نور که نور را درک کرد و در دل وجان ما نشاند و از تک تک اعضا وجوارحم سپاس که مرا در رسیدن به خدا همراهیم میکنند ?

   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم