0
امتیاز کاربر: 8816
سطح ۴: هنرجوی مبتدی
فهرست گزینه های این کاربر

درباره من

سلام خواننده ی گرامی

اسمان بار امانت نتوانست کشید

قرعه کار به نام من دیوانه زدند

یک شب خیلی تصادفی درست وقتی از تمام رژیم ها نا امید بودم ،با سایت اشنا شدم .اون موقع حتی دیگه ارزوی لاغری هم تو وجودم مرده بود چه برسه به امید!

یادم تا خود صبح دوازده فایل دوره رایگان گوش کردم .از فردا یک ادم دیگه بودم و پرونده چاقیم برلی همیشه بسته شد غذا خوردنم تغییر کرده بود بهترین غذاها رو نمیخوردم چون نیازی نبود قدرت رو از غذا گرفته بودم وقتی استاد گفتند غذا چاق نمیکنه دیگه اسیر خوردن نبودم ازاد بودم که بخورم یا نخورم در عرض یک هفته همه به من میگفتن چه لاغر شدی خیلی سریع دوره را تهیه کردم و خیلی هم شاگرد کوشایی بودم صبح ها دو ساعت زودتر بیدار میشدم و دوره را گوش میکردم و فایل مینوشتم خواب نداشتم دیگه ،این بهترین انتخاب زندگیم بود. لاغری کمترین دستاوردم تو دوره بود، با دوره لاغری جذب ثروت هم داشتم. ممنون خدای خوبم ممنون استاد*