0

زندگی با اراده خداوند (قسمت چهل و یکم)

زندگی با اراده خداوند
اندازه متن

در قسمت قبل درباره خود را لایق یا مستحق تجربه موفقیت دانستن توضیح داده شد. در این قسمت درباره عدم دلبستگی و کنترل احساست توضیح داده می شود.

از زمانی که مشغول مطالعه درباره درک قوانین جهان هستی شدم در کتابهای زیادی عنوان شده بود که برای رسیدن به اهداف باید آنها را رها کنید.

درک این موضوع برای من دشوار بود که چگونه هم می توانم آرزوی تحقق خواسته هایم را داشته باشم و هم آنها را رها کنم.

به لطف خدا وقنی در مسیر درک قدرت اراده خداوند قرار گرفتم این موضوع برایم واضح شد. اکنون می توانم درک کنم چگونه در عین تمرکز بر خواسته ها باید آنها را رها کرد.

برقراری ارتباط با قدرت اراده خداوند برای ما امری ضروری است اما باید به این نکته توجه داشت که نمی توان به آنچه از سوی قدرت اراده خداوند در مسیر زندگی مان قرار می گیرد وابسته شده و مالکیت آن را به عهده بگیریم.

آن بخش از وجود ما تمایل دارد به موفقیت ها و دارایی ها وابسته شده و به آنها تکیه کند ماهیت واقعی ما (روح الی درون) نیست بلکه منیت دردسرساز ماست.

همیشه به خاطر داشته باشید شما با آنچه دارید یا انجام می دهید شناخته نمی شوید، بلکه مخلوقی الهی و ازلی هستید که برای مدتی جامه ی یک انسان موفق را به تن کرده است و مقداری کالای مادی را دوروبر خود جمع کرده است.

این کالاهای مادی ماهیت واقعی ما را تشکیل نمی دهند، بنابراین باید از دل بستن به آنها به هرطریقی پرهیز کنیم.

عدم وابستگی از این آگاهی و درک سرچشمه می گیرد که: من بخشی از روح جهانی و قدرت ابدی اراده خداوند هستم. در این شرایط اهمیت احساس برای شما واضح می شود.

احساس خوب داشتن برای ما بسیار باارزش تر از این است که به هر طریقی شده بر میزان دارایی و ثروت خود اضافه کنیم.

احساس فراوانی از مقدار پولی که در حساب بانکی خود دارید فراتر می رود.

دوباره عبارت بالا را بخوانید.

احساس خود را بر مبنای مقدار تعیین نکنید. این اشتباهی است که اکثر انسانها در طول عمر خود مرتکب می شوند. آنها با به دست آوردن پول احساس خوب دارند و با کم شدن یا خرج کردن پول احساس بد دارند.

احساس خود را بر مبنای فراوانی قدرت اراده خداوند تنظیم کنید. در این صورت نگران یا وابسته به میزان حساب بانکی خود نخواهید شد.

خودتان را از آنچه آرزو دارید بالاتر بدانید.

در این صورت زمانی که از طریق بالابردن مهارت پذیرش اجازه جریان یافتن آن را در زندگی خود می دهید می دانید که آنها به خاطر وجود شما اهمیت پیدا می کنند.

در این صورت سپاسگزاری شما نیز متفاوت از قبل می شود. شاید در گذشته اگر خواسته ای وارد زندگی شما می شد آن را لطف خداوند می دانستید و احتمالا پاداش کار نیکی که شاید نمی دانستید کی و کجا انجام داده اید.

اما اکنون می دانید که این نعمت به خاطر قدرت خلق کنندگی است که خداوند در وجود همه انسان ها قرار داده است و اکنون شما مهارت استفاده از آن را کسب کرده اید.

اکنون سپاسگزاری رنگ و لعاب دیگری می گیرد. از خداوند برای سیستم هوشمند و دقیقی که بر جهان مادی حاکم کرده است شکر و سپاس می گوییم.

اکنون دلیل اینکه چرا وابسته شدن یا دلبستن به نعمت ها مانع ادامه جریان در زندگی تان می شود را بهتر درک می کنید.

زمانی که وابسته نعمت ها می شوید در واقع قدرت خلق کنندگی و جریان فراوانی را فراموش کرده و به آنچه خلق شده است دلسته و تکیه می کنید. در این صورت شما مانع جریان یافتن انرزی الهی از طریق خود می شوید.

به جای تمرکز بر قدرت اراده خداوند و خلق خواسته های بیشتر و گسترده تر کردن زندگی به مشغول انباشتن، نگهداری و حفظ دارای خود خواهید شد و از همسو ماندن با قدرت اراده خداوند خودداری می کنید.

به این نکته توجه داشته باشید: هیچ چیز جز مقاومتی که خودتان در سر راه این جریان قرار می دهید نمی تواند آن را متوقف سازد.

احساسات و عواطف شما شاخص های فوق العاده ای برای تعیین میزان مقاومت هستند و توانایی تان را برای موفقیت و فراوانی ارزشیابی می کنند.

به احساس خود توجه کنید

عواطف، تجربه های درونی هستند که به شما می گویند چه مقدار از انرژی الهی را برای متجلی کردن خواسته هایتان فرا می خوانید.

احساسات، همچون ابزار اندازه گیری هستند که تخمین می زنند در روند متجلی کردن آرزوها چه عملکردی دارید.

واکنش احساسی مثبت نشان می دهد که درحال فراخوانی انرژی الهی هستید و اجازه داده اید این انرژی بدون تاخیر و درنگ به سمت شما جریان پیدا کند.

شور و هیجان، تواضع و فروتنی، خوش بینی، توکل و حتی روشنفکری نشان می دهد که با قدرت در حال جذب جریان فراوانی از طریق خود در دنیای مادی هستید.

باید یاد بگیرید با دقت به بروز چنین احساساتی توجه کنید.

این عواطف فقط شکل دهنده شخصیت یا ماهیت شما نیستند بلکه مسئول پاکسازی ارتباط شما با قدرت اراده خداوند هستند.

این عواطف به شما می گویند که چه مقدار نیروی زندگی را فرا می خوانید.

فراوانی ویژگی طبیعی خداوند است

برای تجربه فراوانی در زندگی میل و اشتیاق داشته باشید.

بسیاری از انسانها شور و اشتیاقی برای تجربه فراوانی ندارند چرا که فراوانی را در اسارت سیاست، اقتصاد و سران حکومتی می دانند، آنها تصور می کنند که دیگران مسئول گسترش فراوانی در جامعه و زندگی آنها هستند و از این رو هرگز به این نتیجه نمی رسند که فراوانی ویژگی خداوندی است که آنها، دیگران و کل جهان مادی را خلق کرده است.

شما که در مسیر درک و به کارگیری قدرت اراده خداوند هستید به این موضوع مهم واقف شده اید که فراوانی از آن خداست.

بنابراین شور و اشتیاق تجربه فراوانی را در زندگی خود داشته باشید. فراوانی که از طریق هماهنگ شدن و پذیرش انرژی الهی در زندگی شما جریان می یابد نه آچه دیگران منتظر تحقق آن توسط طران حکومتی هستند.

خواسته ها و آرزوهای خود را فقط به قدرت اراده خداوند گره بزنید. ذهن شما که جایگاه قدرت اراده شخصی است پیوسته از شما سوال می کند:

 • چطور ممکن است به خواسته خود برسی؟
 • پول کافی برای رسیدن به آن خواسته نداری.
 • مدرک دانشگاهی برای موفق شدن نداری.
 • مهارت لازم برای رسیدن به آرزوهای خود را نداری.
 • انسان با اراده و متعهدی نیستی.
 • پدر و مادر تو مانع رشد و پیشرفت تو هستند.
 • شرایط اقتصادی مانع تحقق رویاهایت می شود.

هزاران دلیل توسط قدرت اراده شخصی مطرح می شود تا تضاد و تناقض بین آرزوی شخصی و طریق تحقق آن ایجاد کند.

تجربه ای که بارها در زندگی داشته اید.

در این صورت خودتان باعث شکل گیری مانع و انرژی عدم پذیرش جریان روح الهی در زندگی تان می شوید.

عقیده خود برای برآورده شدن آرزوهایتان را فقط با ویژگی های قدرت اراده خداوند گره بزنید و هرگز به آنچه توسط قدرت اراده شخصی در ذهن شما مرور می شود یا توسط دیگران گفته می شود توجه نکنید.

شما به این دنیا نیامده اید تا رویاهای خود را بر اساس نظر، سلیقه یا عملکرد دیگران محقق کنید.

برخی ها تصور می کنند من می خواهم موفق شوم اما قوانین حکومتی مانع رشد و گسترش کسب و کار من می شود.

اگر تصور کنید موفقیت شما در گروه قوانین حکومتی و سیاستمداران است هرگز رویای شما به حقیقت نمی انجامد اما اگر عقیده و نگرش شما این باشد که خداوند مسئول تحقق رویای من است و فقط لازم است من بر تحقق رویای خود از طریق داشتن افکار همسو با قدرت اراده خداوند پافشاری کنم.

در این صورت قدرت اراده خداوند برای تحقق رویای شما به جریان در می آید و بدانید که هیچ قدرتی بالاتر از قدرت خداوند نیست.

دست خدا بالاى دستهاى آنان است. پس هر كه پيمان‌شكنى كند، تنها به زيان خود پيمان مى‌شكند، و هر كه بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار بماند، به زودى خدا پاداشى بزرگ به او مى‌بخشد.

سوره فتح آیه 10

احساس ترس، ناامیدی، نگرانی، شرمندگی، تنفر، سرافکندگی و خشم نشان می دهد که خواستار موفقیت و فراوانی هستید اما معتقدید که متجلی شدن چنین خواسته هایی برای شما غیرممکن است.

این احساسات منفی سرنخی هستند تا کار خود را آغاز کنید و آرزوهایتان را با روج جهانی مشیت الهی هماهنگ سازید.

خداوند (روح جهانی) تنها منبعی است که همه انسان ها آرزوهای خود را از آن تقاضا می کنند حتی اگر خودشان ندانند.

وقتی در احساس منفی هستید به این معنی است که همسو با قدرت اراده خداوند نیستید و از مسیر دریافت آنچه درخواست کرده اید خارج شده اید و احساس مثبت نشانگر قرار داشتن در مسیر صحیح دریافت خواسته هایی است که تجربه آنها را به خداوند عرضه کرده اید.

شاید این سوال (؟) در ذهن شما ایجاد شود که: چگونه می توانم قدرت جذب خواسته هایم را افزایش دهم؟

برای افزایش قدرت جذب خود پیشنهاد می شود توجه خود را از مادیات بردارید و آن را بر آفرینش رابطه ی دوستانه، امنیت، شادی، سلامتی و انرژی متعالی متمرکز سازید.

به این شکل عواطف متعالی تر را احساس خواهید کرد.

سوال (؟) اگر بر خواسته خود که پول است تمرکز نکنم، چگونه وارد زندگی ام خواهد شد؟ چون بارها شنیده ام که باید بر آنچه می خواهید تمرکز داشته باشید.

زمانی که توجه خود را بر شادی، سلامتی، روابط دوستانه و تجربه عشق و مودت متمرکز می سازید ابزار دستیابی به آن ها به سمت شما جریان خواهد یافت. پـــول فقط یکی از این ابزارهاست و هرچه ارتعاش انرژی شما پیرامون فراوانی سریعتر باشد پول بیشتری وارد زندگی شما می شود.

سوال (؟) من می خواهم برای تجربه شادی به مسافرت بروم درحالی که پول کافی ندارم، چگونه می توانم بدون داشتن پول کافی به احساس شادی برسم تا شاید بعدا پول وارد زندگی من شود؟

موضوع اصلی در داشتن ارتعاش عالی احساس شما در زندگی روزمره است، زمانی که شما به سفر می روید دو موضوع رخ می دهد.

1- آنچه شما در دنیای بیرون می بینید مانند دریا، جنگل، فروشگاه و ….

2- آنچه شما در درون تجربه می کنید که مجموعه ای از احساس ها می باشد

شاید نتوانید شبیه آنچه در سفر خواهید دید را در محل زندگی خود پیدا کنید اما قطعا می توانید احساسی که از سفر رفتن تجربه می کنید را در هر شرایطی که هستید در خود ایجاد نمایید.

ارتعاش شما وابسته به احساس شما است و تحت تاثیر محیط پیرامون تان نیست.

با آگاهی از این موضوع می توانید در هر شرایطی که هستید با تغییر نگاه، تغییر ورودی های ذهن و استفاده از همان شرایطی که دارید به احساس بهتر برسید و به این شکل ارتعاش مناسب جهت همسو شدن با قدرت اراده خداوند در خود ایجاد کنید.

با استمرار در این کار، قدرت اراده خداوند دست به کار شده و انرژی نامرئی را به اشکال مختلف وارد زندگی شما می کند که یکی از آنها به شکل پول است. سپس می توانید با توانایی های جدید خود به سفر رفته و خواسته خود را محقق کرده و تجربه نمایید.

به گونه ای عمل کنید که گویی آنچه را که آرزو دارید، از قبل به حقیقت پیوسته است. در اینصورت تغییر نگرش دادن و رسیدن به احساس خوب کار ساده تری خواهد بود.

تا می توانید بر قانون پذیرش تمرکز کنید و سعی کنید پذیرنده جریان روح الهی در زندگی خود باشید.

بسیاری از انسان ها آرزوی پول می کنند در حالی که از پذیرش آن خودداری می کنند و در تعجب هستند که چرا خداوند خواسته آنها را برآورده نمی کند.

تصور کنید شما آرزوی ثروتمند شدن را دارید و به طریق مختلف از راه نوشتن، تجسم کردن، سپاسگزاری کردن در حال عرضه آرزوی خود به خداوند هستید اما نگرش شما درباره پول این است که: پول چیز خوبی نیست، پول باعث دوری انسان از خداوند می شود، پول باعث قرار گرفتن در معرض حمله سارقان می شود و هزاران فکر دیگر که درباره پول در ذهن انسانها شکل گرفته است.

در این صورت چگونه انتظار دارید خداوند به زور و اجبار خواسته شما را در زندگی تان وارد کند. نگرش شما درباره پول سبب می شود که اگر پول وارد زندگی تان شود آنچه تصور می کردید اگر ثروتمند باشید تجربه خواهید کرد یکی پس از دیگری وارد زندگی تان شود.

پس در این شرایط شاید بهتر باشد هرگز پول وارد زندگی شما نشود، چرا که نه تنها باعث خوشحالی و سعادت شما نخواهد شد بلکه سبب رنج و ناراحتی شما می شود.

نگرشی که درباره آرزوهایتان دارید به راحتی می تواند مانع دریافت آرزوهایتان شود.

شاید دوست داشته باشید فلان مدل ماشین را داشته باشید اما نگرش شما درباره ماشین خوب داشتن این باشد که هزینه نگهداری آن بالاست، باعث جلب توجه مردم و چشم خوردنم می شود، اگر تصادف کنم خسارت جبران نشدنی به من وارد می شود و … در این صورت خواسته شما هرگز برآورده نخواهد شد چون خودتان دیوارهای بلندی در مسیر جذب یا تحقق آرزویتان ایجاد کرده اید و به شدت از آن دیوارها مراقبت می کنید.

موانع تحقق آرزوها را از مسیر دریافت بردارید

برای حذق مواع باید نگرش های قبلی خود درباره آرزوهایتان را اصلاح کنید اما این کار ممکن است تا روزی که زنده هستید به طول بیانجامد چرا که همزمان با تلاش شما برای تخریب دیوارها، از طریق جامعه، دیگران و رسانه ها به سرعت بر ارتفاع دیوارها افزوده می شود.

بنابراین پیشنهاد می شود به جای تلاش برای تخریب دیوارهای مسیر دریافت آرزوها، تمرکز خود را بر ساخت مسیر جدید برای دریافت یا جذب خواسته هایتان متمرکز کنید.

مسیر جدید را بر این اصل پی ریزی کنید که هماهنگ شدن من با روح الهی برای تجربه فراوانی در زندگی باعث گسترش جهان هستی می شود و این خواست و اراده خداوند است.

خداوند همواره در حال گسترش مخلوقات است و پول ابزاری کارآمد برای گسترش بیشتر جهان مادی است.

جاری شدن فراوانی در زندگی من سبب می شود تا انسان بهتری باشم و زندگی با کیفیت تری را تجربه کنم.

من با ثروتمند شدنم می توانم تجربیات متنوع تری را در زندگی تجربه کنم و انسان سپاسگزارتری خواهم بود.

من با ثروت مند شدنم می توانم به انسان هایی که ناآگاهانه از مسیر دریافت فراوانی دور شده اند کمک کنم تا شرایط بهتری در زندگی داشته باشند.

من با ثروتمند شدنم آرامش، سلامتی و خوشبختی بیشتری را تجربه می کنم.

باید به طریق مختلف پول و جریان فراوانی را به شرایط بهتر ارتباط دهید. باید ثروتمند شدن را برای خود امری واجب و مقدس جلوه دهید.

هرچه ثروتمندتر شوید و پول بیشتری در جهان مادی هزینه کنید در رشد و گسترش جهان مادی با خداوند همکاری کرده اید.

تصور کنید در مدت زندگی خود به جای یک ماشین، ده ماشین خریداری کنید. به این ترتیب چقدر لذت بیشتری را تجربه خواهید کرد؟ چقدر به دیگران کمک می کنید که زندگی بهتری داشته باشند؟ با خرید هر ماشین به صدها نفر که دست اندرکار طراحی، ساخت، عرضه و پشتیبانی خودرو هستند کمک می کنید که زندگی بهتری داشته باشند و به کار خود ادامه دهند.

با خرید خانه های بیشتر به انسان های بیشتری کمک میکنید تا به رویاهای خود برسند، با خرید لباس های بیشتر به قشر عظیمی از انسانها کمک میکند که کسب و کار خود را ادامه دهند.

به این ترتیب باید پول دار شدن و ثروتمند شدن را در ذهن خود امری مقدس و تاثیرگذار در بهبود و گسترش جهان بدانید.

از خداوند خواسته های کوچک نداشته باشید و با تقاضای فراوانی از او احساس گناه نکنید.

فراوانی به میزان نامحدود برای شما و هر انسان دیگری در جهان وجود دارد.

بدون شک با بکارگیری پیام های این نوشته می توانید فراوانی را جذب و موفقیت را احساس کنید. پیام های این نوشته مانند فراوانی که در جستجویش هستید از طرف خداوند و از طریق من در این صفحه نوشته شده اند.

اگر اکنون که چند دقیقه ای است مشغول مطالعه این آگاهی هستید احساس آرامش و شور و شوق تجربه فراوانی را در خود احساس می کنید مطمئن باشید روح شما که از خداوند است از یادآوری این آگاهی به هیجان درآمده است و سطح ارتعاش وجود شما تغییر کرده است.

شما لایق و مستحق دریافت و تجربه فراوانی هستید. این شامل همه انسانها می شود. اگر چنین نیست تصور نکنید خداوند توانایی ثروتمند کردن همه انسانها را ندارد یا منابع او کافی نیست. مشکل اصلی مقاومت و عدم پذیرش ثروت توسط انسانها به دلیل ساخت دیوارهای بلند در مسیر دریافت آرزوی ثروتمند شدنشان است.

در قسمت بعدی مراحل عملی تحقق آرزوی ثروتمند شدن توضیح داده می شود، تا آن زمان بارها آگاهی این بخش را مطالعه کرده و درباره آنچه درک کرده و دوست دارید تجربه کنید در بخش نظرات بنویسید.

منتظر خواندن نوشته های شما هستم

همراه همیشگی شما: رضا عطارروشن

با دادن ستاره به این مطلب امتیاز بگیرید.

Rating 4.42 from 24 votes

https://tanasobefekri.net/?p=32429
برچسب ها:
7 نظر توسط کاربران ثبت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

اندازه متن دیدگاه ها
   آواتار فریبا فروغی
   1402/10/12 19:03
   مدت عضویت: 529 روز
   امتیاز کاربر: 14590 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 460 کلمه

   باسلام خدمت شما استاد عزیز 

   در این لحظه من از خدای مهربونم میخواهم که از من این سپاسگزاریم رو بپذیرید که رنگ‌و بودی دیگری دارد ،

   این لحظه من در درونم احساس وصف نشدنی دارم که برای من جالب است تا این حد خدای خودم رو نزدیکم حس میکنم میتونم بگم حتی درونم حس میکنم ،

   آیا سپاسگزار بودن را چگونه معنی می‌کنید ایا معنی سپاسگزار بودن این نیست که با احساس خوب به داشته‌های خودمان توجه کنیم و لذت ببریم و در خانه احساس خوب بمانیم تا سفارشاتی که به خدا دادیم بدستمان برسد ،؟

   پس چرا میان ما انسان‌هایی هستند که می‌دونند باید خوشحال باشند حس خوبی داشته باشند اما تمام توجهشان را به اخبار منفی مریضی افکار ناامید کننده می‌گذراند و بعد درخواستشان که اجابت نمی‌شود شاکی هستند که پس چرا خدا پاسخی به ما نمی‌دهد،

   از زمانی که یاد دارم و آگاهی کسب کردم که باید با احساس خوبی در خانه‌ای که با حس خوب هست در ذهنم ساختم بمانم ، تا نعمت‌ها و خواسته‌های خوبی که از خدا می‌خوام به دستم برسند خیلی انسان صبورتر و مطمئن‌تر نسبت به قدرت ذهنم و قدرت همسو بودن با اراده ی خداوند هستم ،

   انسان‌ها از نظر من به دو دسته تقسیم می‌شوند آنهایی که از خود ناراضی هستند و دوست دارند که زندگی خوبی را تجربه کنند می‌خواند اما شروع نمی‌کنند و می‌ترسند،

   و انسان‌هایی که دوست دارند خدای واقعی و جهان واقعی خداوند رو بشناسند قدرت ذهن خودشان و همسو بودن با اراده خدا رو در زندگیشان تجربه کنند،

   خیلی خوشحالم از اینکه خواستم و تونستم که با قدرت ارادی خداوند تغییر کنم و احساس خوبی رو نسبت به خودم و زندگیم به دست بیارم و راضی باشم و سپاسگزار تمام داشته‌هام باشم،

   و من به خدا توکل کردم و می‌دونم که با واست کردن زمانی که احساس خوبی دارم می‌تونم به هدف‌های زندگیم با راهنمایی خداوند برسم،

   خداوند همیشه جوابگو و سریع الجواب است و من این رو در زندگیم تجربه کردم حتی زمانی که سلامتی نداشتم و از خداوند خواستم تا مرا از درد و رنج رها کند تا با احساس خوب از زندگی لذت ببرم شروع کردم در همان حال به خاطر روزهای خوبی که در گذشته داشتم سپاسگذاری کردم و خواستم مثل همون روزها حال خوبی رو تجربه کنم بسیار سریع‌تر از آنچه فکر کنید سلامتی خودم رو کاملاً به دست آوردم،

   یعنی می‌خوام بگم که باید صبور باشید و به سریع الجواب بودن خدا ایمان داشته باشید زیرا هرچه با حس خوبی از خدا درخواست شود جوابگو ست،

   و زندگی کردن با اراده خداوند بسیار لذت بخش و زیباست و افکارتان می‌تواند کیفیت و بهبود پیدا کند و در این مسیر رشد و پیشرفت خودم خیلی برای خودم اهمیت داشته،

   و من هر روز هم دوست دارم که پیشرفت کنم و احساس خوب بیشتری داشته باشم سپاسگزارتر باشم و بهترین خودم رو زندگی کنم،

   باتشکرازشما 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار صالحه
   1402/07/19 14:59
   مدت عضویت: 444 روز
   امتیاز کاربر: 48000 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 1,012 کلمه

   سلام بر خدایی که جهان رو با سیستم هوشمند ودقیق مادی حاکم‌کرده است اگه شگر سپاسی هم بخاطر درک این همه دفت وسیستم است که هست 

   سلام براستاد وهمه دوستان چند روز هست که اوبخش خدا هرگز دیر نمی کند تواین تمرین فایل. ۱۱و ۱۲ دارم  به شکل کستردی رو تمام جنبه این تمرین اول انجام میدم و دارم کار میکنم برای به بسیار سوال به وجود  آمده بود که تو  همین مکان داشتم دنبال جوابش  میگشتم  ولی وفتی دیگاهم رو نوشتم فرستادم تودل خودم اول فکر کردم متو جه شدم چکارباید بکنم‌ ولی کمی  شک وتردی بود رفتم به فایل حال دلم  راخوب کن وتوان قسمت کل جوابهای که برای  سوال به وجودوامده بود  رو دریافت گردم  ودخودم  متوجه اشتباه تو این دیگاه شدم  اول بخاطر این نگاهتون که به شکل کامل انجام میشه به من که دلم رشت پیشترفت توهمه مسیرهای این مسیرطلب میکنه تشکردارم که با دقت وحوصله دیدگاها رو مطالعه میکنید وجواب درست که به دیگاه داده میشه برای من خیلی کار آمد هست

    وفتی شب گذشته جواب دیگاهم دیدم   آخر شب  آمد ودوباره ابن نوشته باوره سازه رو با حس ارامش خواندم وفتی به این بخش رسیدم با خواندنشان تحولی درمن ایجادگر که امروز جواب کل سوالهای خودم رو درچندین بخش‌های شکل کامل دیدو کرفتم اون این نوشته بود 

   همیشه به حاظر داشته باشید شما آنچه دارید یا انجام میدید شناخته نمی شوید بلکه مخلوق ازلی هستید که  

   برای مدتی جامعه یک انسان موفق رو به  تن گرده و مقدار کالای مادی رو دور خود جمع کرده‌اید 

   وای که این نوشته با  من چکارکنم امروزصبح حالم دلم رو به شعله انداخت  با یادآوران قسمت ازاین نوشته باور سازی دریافتم که من بخش روح جهانی وقدرت ابدی خداوند هستم واون احساس برای من  واضح  شد 

   ۱  اول خودم رو  ازآنچه  آرزو  دارم بالاتر بینم 

   ۲ باید سپاسگزاریم متفاوت ازدیگران باشه 

   سپاسگزاری امروز ازکل سپاسگزاریم باید رنگ ولعاب دیگه به خودش بگیره بدونم که  سپاسگزایی خداوند برای سیستم هوشمند ودقیق بر جهان حاکم کرده من شگر وسپاگزاریی کنم نه برای همه نعمتهاش چون اون سیستم هست که این همه نعمت درسر جای خودشان دقت کامل داره کاره میکنه من فقط نعمت درنظر فدرت داشت اون سیستم رو به شکلی که امروزدریافت کردم نمیدیم 

   من داشتم این نوشته دوباره پرو میکردم‌باداباد که اون سپاگزاریی امروز دوانجام ندادم برکشتم تودفتر سپاگزای امروز رو نوشتم 

   من برای همین  سیستم هوشمند هیتی که تو اون با دقت وحوصله افریدی بسیار ازت سپاگزارم 

   من برای داشتن خدایی به این توانمندی که هر چیزی  از سیستمش  نشانه از خودش سپاگزارم

   من برای داشتن هرچیزی که خدای خودت درش به شکل عالی بدون نقص دیده میشی ازخودت سپاسگزارم 

   من برای داشتن هر سلول آفرینش برای موادتشکیل دهنده هستی برای شکل گرفتن جهان وبرای قرار دادن انسانها وموجودات که ازاین سیستم استفاده کن ازت سپاس گزارم  

   من برای دست دلبازی که خیلی زیادیود اجازه استفاده این همه آفرینش رو به ما انسانها ومو جو دات دادی که هموزانسان با این همه پشرفت هنوز قدر شکوه والا این سیستم رو به شکلی که تومهربان درنظر بود همه افراد ازجمله خودم  نداشتیم ازت سپاگزارم چون روح من اون رشت بزرگی دو درک نداره بخاطرش،ازت سپاسگزارم 

   ساله زیادی توذهنم این بود که خوش به حال شاعزلن نویسندگان که تو تاریخ گم‌نشدن آمدن با تاریخ به پیش رفتن به من و دراین قرن رسیدن ازمن می گزرن به نسل آیند من هم میرسن ودرحقیت اونها هرگز نمردن هزار سال زنده هستند امروز دریافتم که اونها با کنارگذاشتن این ارده ه شخصی خودشون اون وسعت ودقت سیستم رو درک کردن  خداوند رو درک کردن واجاره سرودن اشعار ونوشتن مطلب با شکوه بهوشون داده شد توهمون زمان میلیونها انسان توکل زمین زندگی کردم هیچ اثری ازانهانیست چون تمام افکاروکارهاشون فقط فقط تو بخش ارده شخصی ومنیت بود یی عده شدن آدم ظالم که خواستن با جنک کشتار به ادهداف خودش برسن آنها هم با تاریخ آمدن ولی این آمدن کجا اون آمدن کجا 

    دریافت اگه زمانی من ازخودم سوال میکردم‌که حضرت  ابولفضل جطور درامام حسن ذوب شد امروزدریافتم که اون ذوب شدن هم بخاطر نداشتن ارده شخصی امام‌حسین ( ع ) وحضرت ابولفضل بوده چون اوناه فقط تومسیرادره خداوند هم نگاه هم رفتار وهم گفتار داشتن وپس هیچ جای لغزش نداشتن ذوب شده مسیر خدایی بودن وبخاطر همین توچون هم مسیر راهبر رو حضرت ابولفضل به شکل عالی درک‌کرده بوده بخاطر همین هم بی کلامی مطیع   حسین (ع) بود ودر تاریخ ودرجهانبه شکلی باشکوه ماندگار شد چون با کسی همراه شد که روح خدایی رو درک ولمس کرد وچه بهتر ازاین که همرای چنین انسانی رو داشته باشه حتی ازجان باارزش هم بگرزه

    برای من این حرف یی رویای با شکوه رو به شکل کامل دریافتم که اگه من بخوام کاری رو تواین مسیر انجام بدوم که  اون  ارده  متوجه بشم  آیا حتی به اندازه سر سوزنی مثل این افرا هستم که اون  زمان که دریافت داشتم درک درستی از خودم دارم خیلی امروز با این حال حس رشت ودید تازه پیدا کردم‌ امید دارم درآینده این رشت وپیداش ازدید تاره در  من به شکل رشت بمونه در جا نزنم‌ چقدر دارم با این حس حال کیف میکنم انکاردارم روح وهدف خداوند رو از به دنیا آمدن متوجه میشم که برای  جی به دنیا آمد چه قصد نیتی توافرینش من بوده دوست داشتن این رو هم‌ درک کنم در حال حاضر اون درک‌  هم تو بخش  بسیار کم هست دوست دارم ادامه بدم به اون هم اگه کمک خدواند باشه برسم چون دستم رو بلند کردم  از منتظر گرفتنش ازسمت دوست هستم 

   وفتی به این قسمت رسیدم اوت فراون اشک دیگه امان ازمن گرفت که من چه کردم وچه دریافت کردم وحالا دارم چه  میکنم چه دریافت میکنم

    باید برای دریافت این آگاهی به خودی خودم افتخارکنم که اجازه داد من تومسیری باشم که اول قدرش این مسیر رو  بدونم‌برای جلوه شکوهش هزار برابر شد چون دریافت که من تواین مسیر فقط لاِغری  رو که گم‌کرده بودم رو پیدا نکردم من خودم خدایی خودم  راه دین مذهبم روبه به شکلی درست که سالها انتظارش  رو  از خداوند داشتم  پیدا  کردم  من گم  شده  بودم به راهم برگشتم میدونم که شاید تو دید دیگران.  افکارم دچار آسیب شده نه من افکارم دچارپرش شده از باطل بسوی حقیقت خدایی خودم  

   خداوند پشت. وپناه من توحق گم شدم باحق  پیدا شدم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار صالحه
   1402/07/17 20:27
   مدت عضویت: 444 روز
   امتیاز کاربر: 48000 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 544 کلمه

   سلام خدای که فراونی دادستان پرقدرت توست به هرکس که بخواهی عطا  میکنی ولی به شراط اینکه آن فرد روی باورهای خودش کاره کرده باشه فبول کنه که اگه افکار رو درست کنه رویباورهاش کاره کنه که این امکان برای خمههستنه فقط برای افرد بخصوص تواون زمان  وادره خودش رو کنترل کنه اون رو درمقابل ارده خداوند قرار نده اون زمان برای اون فرد هم امکان به وجودمیاد 

   سلام براستاد وهمه دوستان هم مسیر 

   من با قرار گرفتن توبخش خدا هرگز دیر نمیکند وانجام تمربناهی این بخش آرام ارم دارم اول روی باورها اشتباه این بخش کاره میکنم وکم کم اون باورها رو کم رنک میکنم هدف که ارتباط وگسترش نعمت وسلامتی هست رو رها کرده دارم‌روی خودم‌ با تمرکز روی مسیر به پیش میریم  کاره سختی وه تواین بخش باید انجام بشه اون رها کردن هست من توبخش لاغریی به شکرخدا کم کم این کاررو انجام دادم‌نه نگرانی ونه استرس دارم بی شک میدنم که میرسم باید  تواین بخش خداوند هرگز دیر نمی کنه رو روی رها کردن هدف مسیرم من خیلی دوست دارم سلامتی خودم رو به دست بیارم رها کردن تواین بخش اول تودید خودم توجه نکردن به کمبود سلامتی جسم باید  باشه ولی وفتی که دارم راه میریم ابن کاره برام کمی دشوارهست امروز صبح بعداز انجام تمرین‌های که باید هر روز انجام بدوم‌توبخش نوازمان جاهای که نوشتم که پی درمان درد  بام هستم تواند  اون با رهایی وشفا جایگزین کردم کلی با خداوند امروز صبح صحبت داشتم تو بخش لاغریی هم توبخش مثبت صحبت هر روزه رو داشتم ولی  امروز جاهاشون  عوض شده بود اصلا هیچ توجه به. لاغری  نداشتم  تمرکزم گذاشتم توسلامتی جسم خودم به این شکل من اون آگاهی این بخش رو دریافت میکنم وبه یقین  رسیدم که برای خداوند جهان کستر این کار اصلا هیچ کاری نداره مثل لاغر شدن آسان‌ترین  کاره دنیاست. اون شفا برای خداوند جهان کستر مثل آب خوردن هست گه تا این زمان اون شفا رودریافت نکردم خودم مانع بودم که شفا به من نرسیده چون باوره در این بخش فقط به گفتن نیست اون اطمینان  رو باید  از ته قلب  ورک وخون بجوشه اگه توتک تک سول این باروه رو با ید جا بدم تا موفق بشم هر سلول  بدنمان باوره  ابن شفا رو میخواد 

   هر زمان که از خدا بخواهم شرایطش برام فراهم بشه  من اون شفا رو خواهم‌دریافت کرد وفتی یاس ناامیدی رو به کل کنار بزارم که به شکرخدا به کناری گذاشتم کلی امید وانگیزه به  زندگیم دادم شادی درن دارم  فبول دارم‌ که هرآنچه دردنیا هست درقدت خداوند خلاصه میشه 

   پس باید ارده خودم رو واقع به کناری  بزرام‌. واین کاره 

   باید رهاش کنم رهایش کم ارده شخصی رو باید رها کنم کنار گذاشتی نیست رها کردنی هست  دارم فکرمیکنم به چه شکل رهاکنم اون ۵۶ سال با  من بوده رها کردنش 

   راستی اینجا بگم من روز گذشته این برنامه رو اجرا کردم‌ با کمال خوشحالم یی سال کوچکتر وجوانان شدم واین برام یی شادی خوبی بی روداشت  خوب با۵۶ سال سن رهاکردن ارده شخصی مراحل داره که با انجام تمرینها بهش میرسم به امید خداوند اول  باید روی احساسهای خودم که خوب هستن کاره کنم که بهتر ازاین بشه توحه به افکارمنفینداشته باشم اخباراتفاقاتی که به من آسیب میزنه رو در یافت نکنم  وردی خودم رو کنترل کنم انشالله که مرحله به مرحله جلو برم 

   خداوند پشت وپنا هتون. یاحق. حق. نگه. دارتون. 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار فریبا فروغی
   1402/03/14 20:13
   مدت عضویت: 529 روز
   امتیاز کاربر: 14590 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 390 کلمه

   باسلام خدمت شما،

   من همیشه رفتار یا گفتار ادم های دورم رو میبینم و باخودم میگم این که انسان همیشه تلاش میکند تا برای خودش زندگی رو براساس داشته های خودش داشته باشه و لذت ببره چرا همیشه اونچه داریم رو نمیبینیم و بعد از مدت ها بزامون بی ارزش میشه و همیشه چشم ما دنبال مال و منال دیگران است که مثلا فلانی دیدی گوشی ایفون خریده ، فقط از زندگی او همین رو دیدیم و توجه کردیم و این اشتباه است که دائماً در حال مقایسه داشته های خوب خودمون با کسی باشیم زیرا اگر ما با توجه به خواسته ی خودمان حرکت کنیم و توجه کنیم و پیش بریم هیچ وقت از مسیر منحرف نمیشیم و توجه ی من رو براساس افکارم برای من نعمت های خودش رو برایم میفرسته،

   درگاه نعمت خداوند برای من همیشه باز است و قدرت خداوند همیشه بر این است که من با افکار خوبم ان چیزی رو  بدست میارم که در ذهنم بهش توجه میکنم و من باور دارم به فراوانی و نامحدود بودن نعمت های خداوند برای همین من با این طرز فکر همیشه انسان ها رو با مهربانی میبینم و دوست دارم و برام مهم نیست داشته های اونا و برای دیگران هم خوشحالم اما این زمانی اتفاق افتاد که من از خودم شروع کردم به تغییر کردن،

   من همیشه برای رسیدن به  فراوانی های خودم و خواسته های خوبم سعی میکنم که همیشه با احساس خوب درباره ی خودم فکر کنم و جهان هستی برای من مکانی برای رسیدن به ارزو های قشنگم هست و همیشه با احساس خوبم سعی میکنم از گسترش نعمت و فراوانی ها رو در زندگی جذب کنم ،

   من به خدای عزیزم ایمان دارم باور دارم و همیشه از نعمت های خوبم سپاسگزارم و میدونم که با طرز فکر منه که جهان هستی برایم اتفاق های رو رقم میزنه که دوست دارم،

   من تصمیم میگیرم که همیشه با رشد و گسترش و فراوانی نعمت های خدا در زندگی برای بهتر شدن و بهبود عملکرد خودم و رها کردن افکار منفی و جذب خوبی ها افکاری مثبت داشته باشم و بتونم با این مسیر خوب همیشه حرکت کنم رو به بهتر و عالی شدن پیش برم و الان هم خیلی حس خوبی دارم و خودم رو انسانی متفاوت میبینم که با افکاری متفاوت و زیباتر و بهتر سعی میکنم که برای بهترشدن خودم همیشه احساس خوب داشته باشم،

   باتشکر ازشما

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    آواتار فریبا
    1402/03/21 01:36
    مدت عضویت: 539 روز
    امتیاز کاربر: 4260 سطح ۳: کاربر پیشرفته
    محتوای دیدگاه: 28 کلمه

    سلام دوست عزیزم از خوندن نوشته های شما ارامش میگیرم 

    دوست دارم این رها کردن منفی هارو بیشتر باز کنی برام مثال بزنی تا درکش کنم ممنون از شما

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
     آواتار فریبا فروغی
     1402/03/21 12:10
     مدت عضویت: 529 روز
     امتیاز کاربر: 14590 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
     محتوای دیدگاه: 61 کلمه

     سلام دوست عزیزم ،

     بله رها شدن از افکار منفی به این معناست که به انجام هرچیزی که به ما حس بدی میده توجه نکنیم،

     مثلا وقتی در یک مهمانی در کنار اقوام هستیم هم کلام با افراد که افکارشان منفی هست و دائما از دیگران ایراد میگیرند نشیم و در زندگی به هرچیز در ذهنمان توجه کنیم همون رو جذب میکنیم،،

     موفق باشی

     برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
     امتیاز: 0 از 0 رأی
     افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار پونه عدل تهرانی
   1401/07/21 05:05
   مدت عضویت: 1692 روز
   امتیاز کاربر: 14755 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 1,239 کلمه

   به نام خدای مهربان

   وقت بخیر عزیزان

   برای رسیدن به هدف باید آن را رها کرد! نمی توان به آنچه از سوی قدرت اراده خداوند در مسیر زندگیمان قرار می گیرد وابسته شده و مالکیت آن را بر عهده بگیریم . آن بخش از وجود ما تمایل داره به موفقیت ها و دارایی های وابسته شده و به آنها تکیه کنه ماهیت واقعی ما نیست بلکه منیت دردسر ساز ماست .کالای مادی ماهیت واقعی ما را تشکیل نمی دهد .بنابراین باید از دل بستن به آنها به هر طریقی پرهیز کنیم .من بخشی از روح جهانی و قدرت ابدی اراده خداوند هستم ..

   احساس فراوانی از مقدار پولی که در حساب بانکی خود دارید .احساس خود را بر مبنای مقدار تعیین نکنید . اشتباه همه انسانها .آنها با بدست اوردن پول احساس خوب دارن و با کم شدن یا خرج کردن پول احساس بد دارند .احساس خود را بر مبنای فراوانی قدرت اراده خداوند تنظیم کنید .در این صورت نگران یا وابسته به میزان حساب بانکی خود نخواهید شد .زمانی که از طریق بالا بردن مهارت پذیرش اجازه جریان یافتن آن را در زندگی خود می دهید .می دادید که این نعمت به خاطر قدرت خلق کنندگی است که خداوند در وجود همه انسانها قرار داده .و از خداوند برای سیستم هوشمند و دقیقی که بر جهان مادی حاکمه شکر و سپاس می گوییم.زمانی که وابسته نعمت ها می شوید در واقع قدرت خلق کنندگی و جریان فراوانی را فراموش کرده .در این صورت شما مانع جریان یافتن انرژی الهی از طریق خود می شوید.هیچ چیز جز مقاومتی که خود در سر راه این جریان قرار می دهید نمی تواند آن را متوقف سازد .احساسات و عواطف شما شاخص های فوق العاده ای برای تعیین مقاومت هستند و توانایی تان را برای موفقیت و فراوانی ارزشیابی می کنن .

   احساسات همچون ابزار اندازه گیری هستن که تخمین می زنن در روند متجلی کردن ارزوها چه عملکردی دارید .واکنش احساس مثبت نشان می دهد که در حال فراخوانی انرژی الهی هستید و اجازه داده اید این انرژی بدون تاخیر و درنگ به سمت شما جریان پیدا کنه .

   واقعا همینطوره من الان چند وقتی بود که حسم خوب بود همش آرامش داشتم امروز نمی دونم چرا هی بالا و پایین می شم ولی این چند وقت که احساسم خوب بود همه کارها روبراه می شد بدون تلاش خاصی .و مثلا یه اشکالی پیدا کرده بود ماشینم که بردیم با همسرم تعمیرگاه گفت خیلی خرجش می شه و چند تا قطعه و باید عوض کنیم و سفارش بدیم ماشین و باید چند وقت بخوابونیم ولی من خیلی ارام بودم و دیدم آخر هفته همسرم گفت خودم درست می کنم و دست به کار شد چون اینجا هیچی و تعمیر نمی کنن می گن نو باید جاش بزاریم خلاصه یه خورده سرچ کرده بود و ولی از صبح تا بعد از ظهر مشغول بود و خودش درست کرد ماشین تقریبا نو بود یک سال و نیم پیش گرفته بودیم ولی تعمییرگاهی می گفت نه باید این چند تا چیز عوض بشه . خلاصه می گم یعنی این یه مثالش و خدا راههایی و می زاره جلوی پاشون که ما نمی دونیم .مثلا تا حالا همسر من همه کار کرده بود به غیر از تعمیر ماشین .

   شور و هیجان ،تواضع و فروتنی خوش بینی،تفکر و روشن فکری نشان می ده که با قدرت در حال جذب فراوانی از طریق دنیای مادی هستید .این عواطف مسیول پاکسازی ارتباط شما با قدرت اراده خداوند هستند .

   برای تجربه فراوانی باید میل و اشتیاق داشته باشین.بیشتر انسانها ندارن .و وابسته به سیاست و اقتصاد می دونن . مثل ایران که همه چی و با دلار می سنجن .

   هر چی بشه دلار بالا و پایین بره .ریس جمهور کی باشه .هر چی بشه بازم سیستم خدا کارشو انجام می ده به دلار و ریس جمهور کاری نداره ولی مردم کار دارن .

   خواسته ها و آرزوهامون و فقط به قدرت اراده خدا باید گره بزنیم .خداوند مسیول تحقق رویای من است و فقط لازمه که من بر تحقق رویای خود از طریق داشتن افکار همسو با قدرت اراده خداوند پافشاری کنم ..در این صورت قدرت اراده خداوند برای تحقق ارزوها به جریان میافته و بدانید که هیچ قدرتی بالاتر از قدرت خداوند نچیست .

   این ذکر لا حول و لا قوة الا بالله این و من بیشتر مواقع تکرار می کنم .

   پس همواره احساسمون و باید کنترل کنیم که در مسیر دریافت خواسته هامون باشیم .توجه رو از مادیات برداریم و آن را بر آفرینش رابطه دوستانه ،امنیت و شادی  متمرکز سازیم .به این شکل عواطف متعالی تر را احساس خواهیم کرد .و ارتعاش شما وابسته به احساس شماست و تحت تاثیر محیط پیرامون تان نیست .

   احساستون خوب باشه یعنی در جهت همسو شدن با قدرت اراده خداوند هستین. با استمرار در این کار قدرت اراده خداون دست به کار شدن و انرژی نامریی را به اشکال مختلف وارد زندگی شما می کند که یکی از آنها پول است .به گونه ای عمل کنید که گویی آنچه را ارزو دارید از قبل به حقیقت پیوسته .تا می توانید بر قانون پذیرش تمرکز کنید و سعی کنید پذیرندن جریان روح الهی در زندگی خود باشید .شما آرزوی ثروتمند شدن دارید همه کار می کنید ولی نگرش شما اینه که پول چیز خوبی نیست آدم و از خدا دور می کنه …..چگونه انتظار دارید خدواوند به زور و اجبار خواسته شما را در زندگیتان وارد کنه .نگرشی که درباره ارزوهایتان دارید به راحتی می تونه مانع دریافت ارزوهایتان شود .مثلا ماشین مدل بالا می خواین بعد دیدتون این باشه که خرجش زیاده و تو چشمه …. این هرگز برآورده نمی شود .

   باید موانع تحقق ارزوها را از مسیر دریافت بردارید .برای حذف موانع باید نگرش های قبلی خود درباره ارزوهایتان را اصلاح کنید مثل همون که در مورد لاغری انجام می دیم باورهای غلط و با باورهای صحیح جایگزین می کنیم و خود به خود همه چی درست می شه .

   هماهنگ شدن من با روح الهی برای تجربه فراوانی در زندگی باعث گسترش جهان هستی می شود و این خواست و اراده خداوند است . خداوند همواره در حال گسترش مخلوقات است .و پول ابزاری کارامد برای گسترش بیشتر جهان مادی است .جاری شدن فراوانی در زندگی من باعث می شود تا انسان بهتری باشم و زندگی با کیفیت تری را تجربه کنم .من با ثروتمند شدنم می تونم تجربیات متنوع تری  را در زندگی تجربه کنم و انسان سپاسگزارتری خواهم بود .من با ثروتمند شدنم می توانم به انسان‌هایی که نااگاهانه از مسیر دریافت فراوانی دور شده اند کمک کنم تا شرایط بهتری در زندگی داشته باشن ..من با ثروتمند شدنم آرامش ،سلامتی و خوشبختی بیشتری و تجربه می کنم .باید ثروتمند شدن را برای خود امری واجب و مقدس جلوه دهید .هر چه ثروتمندتر شوید و پول بیشتری در جهان مادی هزینه کنید در رشد و گسترش جهان مادی با خداوند همکاری کرده اید .در مدت زندگی خود به جای یه ماشین ده تا بخرید .چه قدر لذت بیشتری و تجربه می کنید .چقدر به دیگران کمک می کنید که زندگی بهتری داشته باشن . با خرید هر ماشین به صدها نفر که دست اندر کار طراحی … کمک می کنید تا زندگی بهتری داشته باشن و به کار خود ادامه بدن .همینطور خرید خونه و لباس .

   از خداوند خواسته های کوچک نداشته باشین و با تقاضای فراوانی از او احساس گناه نکنید .فراوانی به میزان نامحدود برای شما و هر انسان دیگری در جهان وجود داره فقط باید نگرشمون و عوض کنیم و بخوایم از خدا .از همه نعمت ها  به اندازه تمام انسانها وجود داره این جمله همیشه توی ذهن من هست .

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم