0

زندگی با اراده خداوند (قسمت چهلم)

زندگی با اراده خداوند
اندازه متن

در قسمت قبل درباره احساس موفقیت توضیح داده می شود. مهم ترین موضوع مرتبط با تجربه موفقیت، پذیرش موفقیت است. با عبارت دیگر خود را لایق یا مستحق تجربه موفقیت دانستن می باشد.

خود را لایق تجربه موفقیت بدانید

قدرت اراداه خداوند به طور پیوسته در حال فراهم کردن روزی مخلوقات است. در نگاه کلی تر می توان گفت همواره در حال هدایت مخلوقات است. این جریان هرگز متوقف نمی شود، تعطیلی ندارد، بیکار نمی شود و پیوسته در حال هدایت است.

قبلا توضیح داده شد که: هر موجودی در این دنیا از روح جهانی یا خداوند سرچشمه می گیرد. موفقیت، ثروت، روابط، سلامتی و هر موضوع دیگری نیز تحت اراده و مدیریت روح جهانی است.

بنابراین اگر همه چیز از این میدان نامحدود که به صورت نامرئی در جریان است سرچشمه می گیرد،

سوال مهم:

پس چرا عده ای می توانند در آن سهیم باشند درحالی که به نظر می رسد عده ای از آن جدا هستند؟

قدرت اراده خداوند همیشه به صورت جریانی بی پایان از فراوانی منتشر می شود. پس اگر کمبود یا نقصانی را به هر طریق تجربه می کنید در برابر پذیریش (دریافت) این جریان در زندگی خود مقاومت می کنید.

نتیجه باور به اینکه خداوند بخشنده و مهربان است باید کاهش مقامت در برابر پذیرش فراوانی باشد. اگر به خدا ایمان دارید اما فراوانی را در زندگی خود احساس یا تجربه نمی کنید شما فکر می کنید به خداوند ایمان دارید درحالی که واقعا اینطور نیست بلکه دربرابر او ایستاده اید.

زمانی که شما با ایجاد مقاومت ذهنی از پذیرش جریان فراوانی در زندگی خود جلوگیری می کنید در واقع در برابر قدرت اراده خداوند ایستادگی کرده و از پذیرش فرمان او که دریافت فراوانی است خودداری می کنید.

شاید این سوال در ذهن شما ایجاد شود که: چگونه می توانم در برابر خداوند ایستادگی کنم؟ مگر او خدا نیست، مگر او قدرت بی نهایت ندارد؟! پس چگونه از پس ایستادگی من بر نمی آید؟

قبلا توضیح داده شد که هرآنچه در آسمان و زمین است تجلی قدرت اراده خداوند است و انسان اشرف مخلوقات است و خداوند از روح خود در انسان دمیده است و انسان را به شکل خود خلق کرده است بنابراین انسان قدرت برابر با قدرت اراده خداوند را دارا می باشد و می تواند در برابر جریان انرژی فروانی قدرت اراده خداوند ایستادگی کرده و از پذیرش آن خودداری کنید.

اکنون ممکن است این سوال در ذهن شما ایجاد شود که: چطور ممکن است در برابر پذیرش جریان فراوانی مقاومت کنم در حالی که سال هاست به شدت آن را از خدا درخواست می کنم؟

جهان بر مبنای قانون انرزی و جذب عمل می کند پس هر چیزی با فرکانس ویژه در حال ارتعاش است.

وقتی فرکانس ارتعاشی شما در تضاد با فرکانس ارتعاشی منبع جهانی باشد مقاومت به وجود می آورید و به این وسیله از جریان فراوانی به فضای زندگی خود جلوگیری می کنید.

ارتعاش شخصی شما، میزان مقاومت یا پذیرش جریان فراوانی را تعیین می کند.

ارتعاش شخصی چگونه شکل می گیرد

ارتعاشات ناهماهنگ به طور همده در افکار و احساس شما بروز می کند. زمانی که در ذهن خود افکاری را مرور می کنید که تاکید می کنند شما شایستگی یا لیاقت ندارید تضادی را در انرژی ایجاد می کنید.

این تضاد اتصال بین انرژی های همانند یا مشابه را متوقف می سازد و شما با این کار خود در حقیقت میدانی از عدم پذیرش به وجود می آورید.

افکاری که در ذهن خود مرور می کنید از دو جنبه سرچشمه می گیرند:

1- جنبه هماهنگ (همسو) با قدرت اراده خداوند

2- جنبه ناهماهنگ (متضاد) با قدرت اراده خداوند

افکاری مانند:

 • من استعداد ندارم.
 • من توانایی موفق شدن را ندارم.
 • من شانس ندارم.
 • من سواد دانشگاهی یا سرمایه مالی ندارم.
 • من هوش تجاری ندارم.
 • من بلد نیستم.
 • من یاد نمی گیرم.
 • هر فکری که تاکید بر ناتوانی خود دارید.

از جنبه ناهماهنگ یا متضاد با قدرت اراده خداوند سرچشمه می گیرند و با مرور کردن آنها در ذهن خود میدانی از انرژی را ایجاد می کنید که در برابر پذیرش جریان فراوانی و موفقیت مقاومت می کند.

افکاری مانند:

 • من انسان خوش شانسی هستم.
 • من توانایی یادگیری هر موضوعی را دارم.
 • من توانایی موفقیت در کسب و کار را دارم.
 • من همواره تحت هدایت خداوند هستم.
 • من با افراد موفق تفاوتی ندارم.
 • من به لطف خدا تصمیمات درست در زمان درست می گیرم
 • هرفکری که بر توانایی و ارزشمند بودن و لایق بودن شما تاکیید می کند.

از جنبه هماهنگ با قدرت اراده خداوند سرچشمه می گیرند و مرور این افکار در ذهن خود میدانی از انرژی هماهنگ با قدرت اراده خداوند ایجاد می کند که به پذیرنده و دریافت کننده فراوانی روح جهانی است.

لازم به ذکر است منظور از افکار مثبت داشتن، تکرار عبارت های تاکیدی نیست بلکه منظور نگرش مثبت داشتن درباره خودتان است.

به خاطر داشته باشید شما بخشی از روح جهانی هستید بنابراین اگر خودتان را با ویژگی های قدرت اراده خداوند هماهنگ می بینید روح جهانی نیز فقط می تواند در هماهنگی با شما عمل کندو

برای نمونه:

 • فرض کنید خواستار شغل بهتر یا حقوق بیشتر هستید.

تصور کنید که به خواسته خود رسیده اید و در افکارتان بدانید که شایستگی این شغل را دارید.

 • فرض کنید خواستار ازدواج کردن با فرد موردعلاقه تان هستید.

تصور کنید ازدواج کرده اید و در حال لذت بردن از زندگی مشترک هستید و در افکارتان بدانید که شایستگی تجربه عشق از طریق زندگی مشترک را دارید.

 • فرض کنید خواستار افزایش درآمد در کسب و کارتان هستید.

تصور کنید فروش شما افزایش یافته و افراد بیشتری به شما مراجعه می کنند و در افکارتان بدانید که شایستگی تجربه فروش بینهایت را دارید.

در این شرایط چنین شغل، همسر یا مشتری هایی به سمت شما هدایت می شوند و در واقع این شما هستید که از طریق افکارتان این شرایط را به سمت خود جذب می کنید.

این کل ماجرای قانون جذب است.

باید خود را شایسته تجربه خواسته هایتان بدانید و بر روی افکار مثبت و همسو با تجربه خواسته تان پافشاری کنید.

اکنون قدرت اراده خداوند درباره این موضوعات هیچ گزینش یا صلاح و غیرصلاح نمی کند چون شما بخشی از آن روح خلاق هستید و تضاد ارتعاشی نیز در این میان وجود ندارد.

چرا آرزوهای من برآورده نمی شوند

بسیاری از انسانها با عادت به عدم پذیرش و مقاومت کردن، هنر پذیرش و دریافت کردن را متوقف کرده اند.

افکار بی شماری وجود دارد که میدانی از مقاومت را ایجاد می کنند و عادت از عدم پذیرش فراوانی و برآورده شدن آرزوها از عقاید اعتقادی و دینی شما سرچشمه می گیرد که در طی سالها ایجاد کرده اید و بر درستی و لزوم رعایت آنها تاکید دارید.

همچنین اجازه می دهید تا مقاومت دیگران نیز بر ذهن شما تاثیر گذاشته و میزان مقاومت شما را افزایش دهد.

از طرفی آموزش دیده اید که برای خوب بودن نیاز به تایید دیگران دارید. تحقق رویای خوب بودن به تنهایی بار سنگینی از انرژی مقاومت کننده دربرابر جریان فراوانی را به وجود می آورد.

مطالب روزنامه ها و رسانه ها درباره شرایط نابسامان اقتصادی، میزان فقر مردم منطق های از کره خاکی، تلاش کشورهای دیگر برای تصاحب یا تحت فشار قرار دادن اقتصاد کشورتان و …. همه و همه سبب افزایش میزان انرژی های ایجاد کننده مقاومت شخصی در برابر جریان فروانی روح جهانی در فضای زندگی شما می شود.

تکرار این عادت ها سبب می شود تا شما خودتان را با ویژگی های عدم پذیرش جریان فراوانی هماهنگ کنید.

عده از شما تصور می کنید که رسیدن به شغل دلخواه باعث تغییر زندگی تان می شود، برخی تصور می کنند ازدواج با فرد خاص می تواند باعث تحوب در زندگی آنها شود و هر انسانی در ذهن خود آرزوهایی دارد که تصور می کند در صورت برآورده شدن آنها به احساس خوشبختی خواهد رسید.

برای هماهنگ شدن با قدرت اراده خداوند به جای تمرکز بر رسیدن به آرزوهایتان بر تغییر افکار ایجاد کننده ارتعاش شخصی تان تمرکز کنید.

تصمیم بگیرید به جای تلاش کردن برای رسیدن به شرایط خاص تلاش کنید افکارتان را تغییر دهید. در اینصورت شما ارتعاشاتی که مانع جذب و تجربه فراوانی در فضای زندگی تان می شوند را تغییر داده اید و دیگر نیاز نیست برای رسیدن به شرایطی خاص تلاش کنید چون با برطرف شدن مقاومت به صورت خودبخود جریانی از اتفاقات خوب و خوشایند وارد زندگی شما می شود.

مهم نیست در گذشته چه افکاری را در سر می پروراندید، چه مدت به آنها فکر می کردید و یا چند سال است که تحت تاثیر انرژی های ضعیف و مقاومت ساز قرار دارید.

به جای بررسی و تحلیل گذشته از امروز شروع کنید و سعی کنید مرور افکاری که منجر به تولید انرژی ناهماهنگ با خداوند می شود را متوقف سازید.

از این عبارت می توانید به عنوان یادآوری هدف خود در هنگام مواجه شدن با افکار نامناسب استفاده کنید:

من احساس موفقیت می کنم، من می خواهم فراوانی خداوند را تجربه کنم.

این جمله را می توانید به سلیقه خودتان تغییر دهید تا در قلب شما نفوذ کند.

بدین ترتیب افکارتان به طور پیوسته در ساعات بیداری بر اساس عقیده ای جدید مبنی بر تجربه فراوانی ایجاد و تکرار می شوند.

البته ناگفته نماند که در ابتدا این فرایند به صورت آگاهانه باید انجام شود اما به مرور به صورت ناخودآگاه و عادت روزمره شما در طریقه فکر کردن خواهد شد.

به مرور دعاها و زمزمه های شما تغییر می کند.

برای نمونه با خود می گویید: من مظهر موفقیت هستم، من مظهر فراوانی هستم،

وقتی خود را مظهر موفقیت و فراوانی بدانید در هماهنگی با روح جهانی هستید و آن نیرو نیز همان کاری را انجام می دهد که با ماهیتش سازگاری دارد و فروانی و موفقیت وارد فضای زندگی شما می شود.

خداوند برای کسی که در برابرش مقاومت نمی کند به میزانی نامحدود در دسترس است.

مهمترین کار شما، شناسایی افکار مقاومت زا می باشد و نکته جالب توجه اینکه نیاز نیست در لابلای افکار خود به دنبال افکار مقاومت زا بگردید، این افکار به صورت خودبخود در ذهن شما مرور می شوند.

اگر فکر مقاومت زایی در ذهن خود داشته باشید اما آن را مرور نکنید هرگز در نتیجه زندگی شما تاثیری نخواهد داشت. بنابراین اکنون در هر شرایطی هستید و اگر آرزوی تغییر کردن دارید مجموعه ای از افکار مقاومت زا را به طور روزانه و مکرر تکرار می کنید.

کافی است به افکاری که در ذهن خود، مخصوصا در زمان تنهایی مرور می کنید توجه کنید. اکنون به راحتی می توانید افکاری مقاومت زا را تشخیص داده و آنها را با مرور افکار جدید که همسو با قدرت اراده خداوند هستند جایگزین کنید.

درحالی که پذیرش موفقیت و فراوانی را تمرین می کنید، موفقیت دیگر موضوعی نیست که انتخاب یا آرزوی شما باشد بلکه شما مظهر موفقیت می شوید.

در این شرایط دیگر فراوانی از شما نمی گریزد، شما مظهر فراوانی می شوید.

در قسمت بعد درباره عدم دلبستگی به فراوانی و کنترل احساسات توضیح داده می شود.

منتظر خواندن نوشته های شما هستم

همراه همیشگی شما: رضا عطارروشن

با دادن ستاره به این مطلب امتیاز بگیرید.

امتیاز 4.71 از 14 رای

https://tanasobefekri.net/?p=32421
برچسب ها:
3 نظر توسط کاربران ثبت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

اندازه متن دیدگاه ها
   آواتار فریبا فروغی
   1402/03/13 19:02
   مدت عضویت: 329 روز
   امتیاز کاربر: 9520 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 783 کلمه

   با سلام خدمت شما 

   زمانی که من برای تغییر و بهتر شدن شرایط زندگی خودم دانستم که از درون من است این خواسته و تغییر کردن و باید اول دنیای ذهنم رو با واقعیت های جهان هستی و اراده ی خداوند هم سو کنم با تمام وجود خواستم و درخواست کردم از خدای مهربان که یک انسان متفاوت و شادی باشم که برای خودم زندگی کنم نه زندگی ام را فدای دیگران کنم، من دیگه واکنش شدیدی نسبت به اتفاق ها یا حرف های ادم های دورم ندارم من دیگه مقاومتی در برابر خواست خداوند ندارم زیرا باور دارم با بهتر و خوب فکر کردن درباره ی هر چیزی من همون اتفاق رو جذب خودم میکنم و این فرستاده و ارتعاشات ذهنی  خودم به جهان هستی است و مقاومت کردن مانع رسیدن من به ارزو ها و خواسته های من میشه،

   من این اگاهی رو بدست اوردم با ذهنی باز و دیدگاهی درست میتوانم زندگی که دوست دارم تجربه کنم و همچنین میتونم همیشه با اراده خداوند همسو برای رسیدن به ارامش ابدی زندگی رو داشته باشم که سراسر عشق و مهربانی درون رشد میکند و جوانه میزند،

   من در زندگی خودم تصمیم ها و خواسته های دارم اما برای رسیدن به اونا مقاومت نمیکنم نمیجنگم و تقلا نمیکنم فقط و فقط با توجه به خواسته های خودم سعی میکنم در مسیر ذهنی درستی باشم و با اگاهی ذهنی به خواسته هام با هدایت خداوند برسم،

   من مدت هاست مقاومت نمیکنم در برابر هیچ حرفی هیچ ادمی و هیچ طرز رفتاری یا فکری یا اتفاقی من برای این که واکنش های نشان بدم وقتی ندارم نمیخوام با هدر دادن وقتم افکارم رو با تکرار حرف ها یا اتفاقات منفی کنم نمیخوام باز هم احساس های بد رو تجربه کنم برای همین سعی میکنم با قدرت اراده ی خداوند همیشه پیش برم زندگی خوبی و سعادت مندی با هدایت خدا و رسیدن به خواسته های خودم تجربه کنم با افکاری بهتر و بهتر از دیروز،

   خیلی ادم هایی دیدم که با این مخالف هستند که خودشون خالق اتفاق های زندگیشون هستن و دیگران مقصر نیسند ولی با حرف زدن با این افراد من به این پی بردم که اونا هم میخواند مقاومت کنند و درواقع میخواهند هر چیزی رو که باب میل اوناست اما نمیتونند که به راحتی و با افکار خوب اون اتفاق رو برای خودش رقم بزنه با مقاومت بدست بیاره ،

   مثلا من همش تا چند سال پیش فکر میکردم با رفتن به دانشگاه یکم از حس تنهایی من کم میشه و با مقاومت در برابر خانواده میخواستم به ادامه ی دانشگاه برسم ، و من تا هر زمان که این خواسته ی خودمو با کسی مطرح میکردم یا درد و دل میکردم احساس بدی درونم شکل میگرفت و منو ناامید از این میکرد که هیچ هدفی نداری هیچ دانش و هیچ کاری نمیتونی انجام بدی تو یک انسان سطح پایین هستی که سخت برای رسیدن به هدف موفق میشه،

   تا این که با مقاومت نکردن و فکر نکردن و اهمیت دادن به اون چیزی که استعداد ش رو دارم  و دوستش دارم رفتم سمت هنر موسیقی و من تا جایی که یادمه همش در حال یادگیری و کسب دانش هستم چه درباره ی موسیقی و چه در زندگی و ذهن خودم همیشه در این مسیر حرکت میکنم و به لطف خداوند من زندگی مورد علاقه ی خودمو دارم همون طور که همیشه دعا میکردم و ارزو داشتم ، تازه در کنارش من از افکاری جدیدی برهرمند شدم و این همه تغییر کردم ،

   دیگه احساس تنهایی نمیکنم دیگه حس دوست نداشته شدن ندارم دیگه برای حرف دیگران زندگی نمیکنم من خودم خواستم و با تغییر از درون خودم آغاز کردم من موفق شدم و الان که این دیدگاه رو می‌نویسم خیلی احساس خوبی دارم و ارزو میکنم برای شما هم دوستان عزیز که همیشه با احساس خوب دنبال هدف های خودتون باشید،

   با بدست اوردن اگاهی امروز من احساس میکنم که خودم به طور ناخودآگاه از قبل و زمانی که به این سایت خوب هدایت شدم من در برایر چیزی مقاومت نکرده ام و به یاد نمیارم که در این مسیر با حس بدی در باره ی چیزی مخالف باشم ، اگر هم بوده یک بار یا دوبار برای من اتفاق افتاده که مخالفتم با افکار منفی فردی بوده و میخواستم اونو توجیح کنم و مقاومت اون باعث شده نخواد به ارامش درونی واقی اگاهی پیدا کنه برای همین تا جایی که یادمه من با هیچ واکنش شدیدی در برابر هیچ شرایط بیرونی از ذهنم احساس بد رو وارد زندگی نمیکنم و خیلی از این حس و تغییرات خودم خوشحالم خیلی ممنونم بابت اگاهی های مفید این سایت و خیلی انسان جدیدی که الان هستم رو دوست دارم ، و من سعی میکنم همواره در مسیر زندگی با اراده ی خداوند رشد کنم و بالاتر و بالاتر بروم،

   باتشکر ازشما

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   امتیاز کاربر: 5789 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 661 کلمه

   سلام خدمت استاد گرامي و دوستان عزيز

   وقتي داشتم اين نوشته هاي با ارزش رو ميخوندم به قسمتي رسيدم كه نوشته بود ارتعاشات ناهماهنگي كه باعث عدم پذيرش فراواني ميشه از افكار و احساس ما هست 

   لحظه اي خوندن رو قطع كردم يادم اومد كه منم قبلا هميشه ميگفتم من نميتونم من بلد نيستم من تحصيلات ندارم من موقعيتش رو ندارم و هميشه احساس ناتواني و قرباني بودن رو داشتم 

   ولي مدتهاست ديگه تو ذهنم يا زبانم نميتونم نيومده ،اين افكار مدتهاست در ذهنم مرور نشده 

   تازه مدتي هست كه توي ذهنم مرور ميشه كه مني كه تونستم يه زندگي مشترك عالي و جذاب رو داشته باشم توي اين زمينه موفق بودم چيزي كه شايد آرزو و خواسته خيلي ها باشه 

   با خودم فكر ميكنم كه اين من پر از خدا بودم كه بيست سال 

   زندگي مشترك شيريني رو تجربه كردم پس من ميتونم موفقيت مالي رو تجربه كنم من ميتونم كه فراواني موجود رو تجربه كنم تازه يادم اومد كه من نسبت به چند سال گذشته آزادي مالي بيشتري رو تجربه كردم پس من هم مثل خيلياي 

   ديگه كه فراواني خداوند رو پذيرفتن و دارن تجربه ميكنن ميتونم موفقيت و فراواني كه هست رو تجربه كنم فقط كافيه بتونم افكارم و احساسم رو كنترل كنم كه دارم آموزش ميبينم دارم ياد ميگيرم كه در هر شرايطي كه هستم افكار و احساسم رو كنترل كنم البته مبارزه اي وجود نداره و من با آرامش فراواني و موفقيت رو تجربه ميكنم 

   متوجه شدم كه وقتي ذهنم رو از افكار منفي و فرمولهايي كه خودم ساختم خالي و خالي تَر كنم خود به خود در مسير هدايت خداوند قرار ميگيرم و همسو با فراواني خداوند ميشم 

   و قدم به قدم موفقيت رو تجربه ميكنم. 

   اين روزاطبق فرمولهايي كه از قبل تو ذهنم ساختم روزاي سختي برام هستن ولي با كار كردن روي افكار و احساس متوجه شدم در واقع اين سختي تو ذهنممه و من ميتونم 

   توي همين شرايطي كه دارم احساس آرامش رو تجربه 

   من همسر عزيزم رو از دست دادم ولي همش فكر ميكنم كه ايشون اومدن تا منو ارتقاء بدن و حالا با از دست جسم ماديشون و به ظاهر نبودنشون بازهم دارم ارتقا پيدا ميكنم 

   حالا تو اين روزها دارم افكار و احساسم رو كنترل ميكنم و البته از عملكردم راضي هستم و احساس خوبي دارم و ميدونم همه چيز سر جاي خودشه و من ميتونم احساس خوب و موفقيت و فراواني رو تجربه كنم چون خدا در وجود منه چون احساسش ميكنم چون قبل از ورود به دنياي مادي باهاش قرداد همكاري امضا كردم 

   من با كنترل افكارم و احساسم خداي درونم رو بيشتر احساس ميكنم و ميدونم كه همينطور كه تا بحال تجربه هاي شيريني 

   داشتم از اين به بعد هم ميتونم تجربه هاي جذابي داشته باشم تجربه موفقيت شادي فراواني و تجربه هر اون چيزي كه براش به دنيا اومدم وقرداد همكاري بستم 😍😍😍

   من امروز به شدت احساس خوبي رو تجربه كردم احساس همسو بودن با قدرت اراده خداوند احساس موفقيت و عشق 

   من ميدونم كه وقتي آروم هستم و احساس خوبي دارم ،در حال گسترش شادي در اين دنيا هستم ،امروز وقتي دخترم رو بردم مدرسه يه دختر كوچولو رو دم در مدرسه ديدم كه نميتونست مغنعه اش رو سر كنه من كمكش كردم تا سرش كنه و اون خوشحال و سر حال دويد تو مدرسه ،احساس خوب من چند برابر شد من متوجه شدم حتما نيايد براي تجربه احساس خوب يه ورزشكار يا موسيقي دان بشم احساس خوب بتوني افكار منفي رو كم و كمتر كني تا خودبخود شاد باشي تا دنيا هم شادي رو در مسيرت قرار بده ،حتي وقتي رفتي اون دنيا هم اين احساس خوب رو با خودت ببري يعني بودن در بهشت 

   من همسرم رو به صورت جسم ندارم ولي روحش همون انرژي وجودش رو دارم ميدونم كه الان به انرژي مطلق پيوسته و هميشه با من حرف ميزنه يكي حرفاي جذابش كه هميشه با خودم تكرار ميكنم و حالم رو خوب ميكنه اينه 

   به من ميگه اگه بدوني كه خودت و بچها چه زندگي عالي رو تجربه ميكنيد ديگه نه ناراحت ميشي نه استرس ميگيري 

   خداي بينظيرم ممنونم كه هستي و آرامش رو در وجودم جاري ميكني ❤️❤️❤️

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار پونه عدل تهرانی
   1401/02/27 05:40
   مدت عضویت: 1492 روز
   امتیاز کاربر: 11355 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 1,401 کلمه

   به نام خدای مهربون

   وقت بخیر عزیزان

   قدرت اراده خداوند به طور پیوسته در حال فراهم کردن روزی مخلوقات است .همواره در حال هدایت مخلوقات است .این جریان هرگز متوقف نمی شود پیوسته در حال هدایت است .هر موجودی در این دنیا از روح جهانی یا خداوند سرچشمه می گیرد . و همه چیزها تحت اراده و مدیریت خداونده .پس چرا بعضی ها به  در اون سهیم هستند و بعضی ها جدا؟

   اگر کمبود و نقصانی را تجربه می کنید در برابر پذیرش این جریان در زندگی خود مقاومت می کنید .نتیجه باور براینکه خداوند بخشنده و مهربان است باید کاهش مقاومت در برابر پذیرش فراوانی باشد .اگر به خداوند ایمان دارید اما فراوانی را در زندگی خود تجربه و احساس نمی کنید شما فکر می کنید به خداوند ایمان دارید در حالی که واقعا اینطور نیست بلکه در برابر او ایستاده اید .

   یادم که در مباحث قبلی گفتین که هر کس در هر جنبه از زندگی خود مشکل داره یعنی توی اون جنبه ایمانش ضعیفه و من همیشه توی گوشمه و معیار خوبی شد برای من تا متوجه ماجرا بشم  .به عبارتی این ساده ترش بود .

   زمانی که شما با ایجاد مقاومت ذهنی از پذیرش جریان فراوانی در زندگی خود جلوگیری می کنید در واقع در برابر قدرت اراده خداوند ایستادگی کرده و از پذیرش فرمان او که دریافت فراوانی است خودداری می کنید .

   جهان بر مبنای قانون جذب عمل می کند پس هر چیزی با فرکانس ویژه در حال ارتعاش است .. وقتی فرکانس ارتعاشی شما در تضاد با فرکانس ارتعاشی منبع جهانی باشد مقاومت بوجود می اید و به این وسیله از جریان فراوانی به فضای زندگی خود جلوگیری می کنید . ارتعاش شخصی شما ،میزان مقاومت یا پذیرش جریان فراوانی و تعیین می کنه .

   ارتعاشات ناهماهنگ به طور عمده در افکار و احساس شما بروز می کند .زمانی که در ذهن خود افکاری را مرور می کنید که تاکید می کند شما شایستگی یا لیاقت ندارید تضادی را در انرژی ایجاد می کند . این تضاد اتصال بین انرژی های همانند یا مشابه و متوقف می کنه و شما بااین کار خود در حقیقت میدانی از عدم پذیرش بوجود می آورید.

   و من الان یه چیزی به نظرم اومد که هر چی که خودمون رو به صفات خداوندی نزدیکتر کنیم یعنی همسو باشیم ارتعاشمون بیشتر می شه . مهربون باشیم قضاوت نکنیم ،غیبت نکنیم اگر دیگران بزارین به خدا اصلا نمی خوام به بعضی ها تلفن کنم یا برم ولی مجبورم همش سعی می کنم حرف و عوض کنم یه موقع ها هم می گم نمی خوام این چیزها رو بشنوم .

   افکاری که در ذهن شما مرور می شه از دو جنبه سرچشمه می گیره ،۱- جنبه هماهنگ یا همسو با قدرت اراده خداوند

   ۲- جنبه ناهماهنگ متضاد با قدرت اراده خداوند 

   افکار هایی مانند یاد نمی گیرم ،استعداد ندارم … هر فکری که تاکید بر ناتوانی خود دارید از جنبه ناهماهنگ یا متضاد با قدرت اراده خداوند سر چشمه می گیرد و با مرور کردن آنها در ذهن خود میدانی از انرژی را ایجاد می کنیم که در برابر پذیرش جریان فراوانی و موفقیت مقاومت می کند .مثالش این بود که من یه سری غذاها و چیزها رو فکر می کردم که نمی تونم از بس اطرافیانم گفته بودن من هم باورم شده بود و هیچ وقت نخواسته بودم حتی امتحان کنم و تجربه کنم همون خلاقیت و که از ویژگی های اقدرت اراده خداوند هستش و همه آدم ها همه توانایی ها رو دارن فقط ازش استفاده نکردن تجربش نکردن به دلیل حرفهای اطرافیان ولی من در سال گذشته به این توانایی خودم ایمان اوردم و خیلی چیزهایی که تا به حال درست نکرده بودم و تجربه کردم برای بار اول و خیلی هم همشون خوب از آب در آمدن خدا رو شکر .و تقریبا الان دیگه نمی گم نه من اینو بلد نیستم . 

   افکاری مانندمن انسان خوش شانسی هستم .توانایی یادگیری هر موضوعی را دارم .همواره تحت حمایت خداوند هستم .من به لطف خدا تصمیمات درست در زمان درست می گیرم .هر کاری که بر توانایی و ارزشمند بودن و لایق بودن شما تاکید می کند از جنبه هماهنگ با قدرت اراده خداوند سرچشمه می گیرد و مرور این افکار در ذهن خود میدانی از انرژی هماهنگ با قدرت اراده خداوند ایجاد می کند که به پذیرنده و دریافت کننده فراوانی روح جهان است 

   منظور از افکار مثبت داشتن ،نگرش مثبت داشتن درباره خودتان است . یعنی هی برچسب منفی نباید به خودمون بزنیم . به خاطر داشته باشید که شما بخشی از روح جهانی هستین بنابراین اگر خودتان را با ویژگی های اراده خداوند هماهنگ کنید روح جهانی نیز فقط می تواند در هماهنگی با شما عمل کند.

   مثلا فرض کنید که خواستار شغل بهتر یا حقوق بییشتر هستید .

   تصور کنید که به خواسته خود رسیده اید و در افکارتان بدانید که شایستگی این شغل را دارید .و این شما هستین که از طریق افکارتان این شرایط را بهرسمت خدا جذب می کنید .باید خود را شایسته تجربه خواسته هایتان بدانید و بر روی افکار مثبت و همسو با تجربه خواسته اتان پافشاری کنید . اکنون قدرت اراده خداوند درباره این موضوع هیچ گزینش یا صلاح و غیر صلاح نمی کند چون شما بخشی از آن روح خلاق هستین و تضاد ارتعاشی در این میان وجود ندارد.

   بسیاری از انسانها با عادت به عدم پذیرش و مقاومت کردن ،هنر پذیرش و دریافت کردن را متوقف کرده اند .افکار بی شماری وجود دارد که میدانی از مقاومت را ایجاد می کند و عادت از عدم پذیرش فراوانی و برآورده شدن ارزوها از عقاید اعتقادی و دینیزسرچشمه می گیرد .همچنین اجازه می دهید تا مقاومت دیگران نیز بر ذهن شما تاثیر گذاشته و میزان مقاومت شما را افزایش دهد.

   برای خوب بودن نیاز به تایید دیگران دارید.تحقق رویای خوب بودن به تنهایی بار سنگینی از انرژی مقاومت کننده در برابر جریان فراوانی را بوجود می آورد .واقعا همینطور آدم همش احساس می کنه نه به اندازه کافی خوب نیست خیلی باید روش کار کنیم  خیلی خیلی ریشه ای این باور ….

   من که اصلا دنبال اخبار و این چیزها نمی رم یعنی قبلا هم نبودم خیلی اهل این چیزها . اینها همه و همه سبب افزایش میزان انرژی های ایجاد کننده مقاومت شخصی در برابر جریان فراوانی روح جهانی در فضای زندگی شما می شود ..

   برای هماهنگ شدن با قدرت اراده خداوند به جای تمرکز بر رسیدن به آرزوهایتان بر تغییر افکار ایجاد کننده ارتعاش شخصی تان تمرکز کنید.تلاش کنید تا افکارتان را تغییر دهید .در این صورت شما ارتعاشاتی که مانع جذب و تجربه فراوانی در فضای زندگی تان می شود را تغییر داده اید .و دیگر نیازی نیست که برای رسیدن به شرایط خاص تلاش کنید .چون  با برطرف شدن مقاومت به صورت خود به خود جریانی از اتفاقات خوب و خوشایند وارد زندگی شما می شود .

   سعی کنید مزور افکاری که منجر به تولید انرژی ناهماهنگ با خداوند می شود را متوقف کنید . در جلسات قبل یه سری چیزها گفته شد که من با همه بشریت یگانه ام . شور و شوق من برای زندگی نشان از همسو بودن من با قدرت اراده خداوند است من همه اینها رو نوشتهام جلوی اینه ام زدم و هر روز تکرار می کنم صبح به صبح .

   من احساس موفقیت می کنم . من می خواهم فراوانی خداوند را تجربه کنم .

   بدین ترتیب افکارتان به طور پیوسته در ساعات بیداری بر اساس عقیده ای جدید مبنی بر تجربه فراوانی ایجاد و تکرار می شود .

   من مظهر موفقیت هستم .من مظهر فراوانی هستم .وقتی خود را مظهر موفقیت و فراوانی بدانید در هماهنگی با روح جهانی هستید و آن نیرو نیز همان کاری را انجام می دهد که با ماهیتش سازگاری دارد و فراوانی و موفقیت وارد فضای زندگی شما می شود .

   خداوند برای کسی که در برابرش مقاومت نمی کند به میزان نامحدود در دسترس است ..مهمترین کار شما شناسایی افکار مقاومت زا است . این افکار به صورت خود به خود در ذهن شما مرور می شود .اگر فکر مقاومت زایی در ذهن خود داشته باشید اما آن را مرور نکنید هرگز در نتیجه زندگی شما تاثیر نخواهد داشت .

   کافی است به افکاری که در ذهن خود مخصوصا در زمان تنهایی مرور می کنید توجه کنید . اکنون به راحتی می توانید افکار مقاومت زا را تشخیص دهید و آنها را به مرور با افکار جدید که همسو با قدرت اراده خداوند است جایگزین کنید 

   در حالی که پذیرش موفقیت و فراوانی را تمرین می کنید .موفقیت دیگر موضوعی نیست که انتخاب یا آرزوی شما باشد  بلکه شما موفقیت می شوید .در این شرایط دیگر فراوانی از شما نمی گریزد .شما مظهر فراوانی می شوید .

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم