0

مراقب چشم های ذهن خود باشیم

اندازه متن

سلام به استاد عزیز و دوستان همراه

وقتی گفتید که خوشحال بودید که امروز سنگ صبور کسی بودید ، یاد گذشته خودم افتادم که وقتی از چند نفر شنیدم که زهره راز داره و متوجه شدم این ویژگی می تونه منو محبوب کنه ، شدم گوش شنوا برای هم سن و سالان و دوستانم و حتی بزرگترهای فامیل !

چقدر خوشحال بودم و وقتی حرف از من میشد افتخار می کردم .

اما کم کم که فهمیدم این کار باعث تمرکز بر کمبودها و ناله ها و شکایت ها میشه کناره کشیدم و ذهنم گاهی اوقات شماتتم می کرد که ببین جایگاهتو از دست دادی اما من آگاهانه خوشحال بودم که دیگه نمی خوام سنگ صبور باشم .

نکته جالبی که در این فایل بود اینه که حوض ذهن ما قابل پاکسازیه و با مثالی که از خودتون زدید که از چه مرحله ای تونستید به چه مرحله ای برسید و تغییر کنید ، این نوید رو میده که با هدایت چشمه های دلخواه به ذهنمون می تونیم دستاوردهای دلخواهو داشته باشیم و بخاطر ورود چشمه های نادلخواه قبل محکوم به سوختن و ساختن نیستیم .

با اینکه با ورود به مسیر تغییر هزاران بار شنیدم که خودم خالقم اما روز به روز بیشتر درک می کنم که من خالق زندگی خودم هستم و این خالق بودن چطوره .

خوشحالم ، دارم لذت می برم . خدایا شکرت

با دادن ستاره به این مطلب امتیاز بگیرید.

امتیاز 5.00 از 5 رای

https://tanasobefekri.net/?p=19019
برچسب ها:
12 نظر توسط کاربران ثبت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

اندازه متن دیدگاه ها
   آواتار جمال
   1402/07/23 19:31
   مدت عضویت: 428 روز
   امتیاز کاربر: 4910 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 1,284 کلمه

   سلام وصد سلام 

   نازنین استاد زیبا خنده وزیبا سیرتم 

   خوب باشید 

   سپاسگذارم هستین وبودنت آرامش وامنیت دارد حاد خوب دراد سپاسگذارم هستین تشکر 

   کامنت دیگر از زیبا دوست خوبم علی ابودردایی …

   با حوصله چای داغ وحال خوب خواندن این کامنت 

   سپاس 

   سلامدر طول روز ما یا در فرکانس خلافِ منبع هستیمیا موافق فرکانسِ منبعیعنی ذهن در این دو جهت قدم برمیداردگاهی در مدار خوبگاهی در مدار نامطلوبفرصت هایی که باخبر و هوشیار باشیممی توانیم خود را در مدار خوب قرار دهیمگاهی مدار خوب ، مدار اُمید و شادی و نشاط ، پیشی می گیردو گاهی مدارِ ضعف و نگرانی و نا امیدی و غمگاهی یکی بر دیگری سبقت می گیردوظیفه یِ ما اینست که :مدارِ شادی و اُمید و احساسِ خوبِ خود را بر مدارِ دیگر سبقت دهیم ، تا عادت کنیموقتی این نوع احساس ، در ما بیشتر شوددیگر فرصتِ مُقایسه یِ خود با دیگری را نخواهیم داشتجایِ آن فرصتِ مقایسه را به صُلح و دوست داشتنِ خودترجیح می دهیم .تمام این موارد تنها و تنها و تنها ، یک احساس استفاصله یِ کسی که هستیم با کسی که می خواهیم باشیم ، یک چیز است و آن کیفیتِ احساساتمان استتنها یک چیز است که این نوع حس و حال را تغییر میدهد و آن هم داشتن دارایی هایِ بیشتر نیستبلکه تغییر نوع نگاه و تغییر احساساتمان استاکنون شاید که گاهی همین احساس عقب بودن از زندگی ، در ذهن من رخ می دهد ، اما همین الان ، همین حالا می توانم احساس شادی را در خود برقرار کنم ، همین الان میتوانم با مُشتی از تفکرات و باورهای مثبت ، احساس خوب را در خودم پدیدار کنم ، اگر میبینم کسانی هستند که از نظر برخی ویژگی ها ، از من جلوتر هستند ، آنها را تحسین می کنم ، چون این تحسین و سپاسگزاری به من حال خوبی میدهد ، این تحسین و سپاسگزاری یعنی اینکه من دروازه یِ ورود همان داراییها را بر زندگی خودم گشوده ام ، خیلی عالی است که میبینم اطرافیانم دارایی های مختلف و ابزارهای مختلفی را در معرض دیدم قرار می دهند ، و اگر این گونه ملزومات در معرض دید من قرار گرفته است ، به آن دلیل است که قرار است به شیوه های مختلفی نیز وارد عرصه یِ زندگیِ من نیز بشود ، قرار است که من نیز به زیبایی ها و ابزارهای زیبایی برسم و اینکه میبینم دیگران از آنها برخوردار هستند ، روحیه می گیریم و شیوه ای از زندگی نوین در ذهنم ترسیم می شود ، من هنوز می خواهم زندگی کنم ، امروز اولین روز تولد من است ، امروز قرار است زیبایی ها را به شکل های مختلف در دیگران و اطراف خودم را ببینم و باورهای خوب را کِشت و کار کنم ، از این زیبایی ها اُلگو برداری کنم ، اتفاقاً تمام آن نعمت هایی که در دست دیگران است ، سرمشق من می شود و قرار است به یاد ما بیاورند که چقدر زیبایی ها می تواند در دنیا خلق شود ، به جای اینکه روزها و ساعات زیادی را صرف مقایسه یِ خود با دیگران کنم ، در جایگاهی که هستم ، در هر محیط و هر موقعیتی که هستم ، ذهنم را به سمت آن چیزی که می خواهم ، مُنحرف می کنم ، چون میدانم که تنها اختلاف بین من و او یک نقطه یِ تمرکز است ، اگر کسی بیشتر از من دارد ، بیشتر ازمن می‌رود و می آید ، بیشتر از من به دست می آورد ، تنها بیشتر از من به آن چیزی که میخواهد متمرکز شده است ، مثلاً قرار نیست که من به برادرم یا به رفیقم ، حسادت بورزم از اینکه او بیشتر از من دارد ، بلکه فقط به خاطر می آورم که اگر او این دارایی‌ها را فراتر از من و بیشتر از من دارد ، تنها به آن دارایی ها تمرکز کرده است ، و در این طول مدت زمانی که او به آنها تمرکز کرده است شاید من بیشتر به چیزهایی تمرکز کرده ام که نخواسته ام ، استعدادها در همه یکی است ، رهبری که در درون ما هست ، یکی است ، آن ذخایری که در درون ما هست ، یکی است ، اما او به سمت چیزهایی که بیشتر مورد موافقتِ منبع و حالِ درونی اش بوده است ، ذهنش را متمایل کرده است و ذهنِ من نیز به سمت چیزهایی که مخالفِ حال و هوایِ درونم ، یا مخالفِ حال و هوایِ منبع و ذاتم بوده ، متمایل کرده امتنها و تنها من باید تمرکز خودم را در دست بگیرممن باید با تمرکز خود ، آشتی کنممن باید با تمرکز خود ، رفیق و دوست و یار شوممن باید با تمرکز خود ، زندگی کنمتنها کافیست همین تمرکز خود را پرورش دهمچون آنچه که می خواهیمو آنچه می آیدمحصولِ تمرکز استخواسته ها ، تنها با همین تمرکز رویت پیدا میکندپس همه می توانند به آنچه که می خواهنددسترسی داشته باشندچون ابزارش فقط تمرکز ماستهمانطوریکه ما در طول زندگی خود به خیلی از زمینه ها عادت کرده ایممی دانیم که عادت کردن به چیزی چگونه استپس از امروز ذهن خود را عادت میدهم به سمت چیزی که می خواهد و دوست داردتمرکز یعنی : شکر و سپاستمرکز یعنی : اُمید به هر آنچه هستی و داریتمرکز یعنی : بازی با فرزندِ خودتمرکز یعنی : از جوانبِ مثبت هر چیزی صحبت کردنتمرکز یعنی : آنچه می خواهم ، هست ، پس نه دولت ، نه کسی و نه روییدادی ، جلودارِ آمدنش نیستتمرکز یعنی : عادت به دیدن چیزی که احساس را خوب می کندتمرکز یعنی : عادت به گفتنِ چیزی که احساس را خوب می کندتمرکز یعنی : عادت به نوشتنِ چیزی که احساس را خوب می کندتمرکز یعنی : عادت به شنیدنِ چیزی که احساس را خوب می کندتمرکز یعنی : در هر مکان و محیط و جمعی ، خود را با دیگران مقایسه نکردن ، بلکه در همان زمان به منبعِ بی انتهایِ درون ، صُلح برقرار کردن.احساس می کنم که فقط همین کم دارمکه تصمیم بگیرم قدم های بسیار بسیار بسیار کوچکی را به سمتِ آنچه که می خواهم ، بردارمبی نهایت آهسته اگر هم باشداما این پیوستگی را رعایت کنمخودم را با دیروزِ خودم مقایسه می کنماین قیاسی نیست که در آن عقب ماندن معنا داشته باشدچون منبع هیچگاه عقب نمی ماند و پس نمی زندپس ما از آنچه که عقب میمانیم این است که از همراه کردنِ خود با منبع عقب گذاشته ایمبه محضِ اینکه ما دیدار با منبع و ارتعاشات و فرکانس هایِ پیوسته با احساس خوب را داشته باشیم ،احساسِ شور و نشاط و اُمید ،جایش را به احساسِ عقب ماندگی می دهدیک منبعِ بِروز در درون ما هست .دوستِ هم فرکانس :تلاش کنیم از احساسِ خوب ، عقب نمانیمثروت و رهِ میانبُر این استوقتی از مدار حارج شدیمو احساس کردیم در دامِ سیکلِ نامطلوب هستیمبه یاد بیاوریمو سریع خود را با منبع ، بروز رسانی کنیمسریع به خاطر بیاوریمکه اسباب و ابزاری که اکنون به آن نیاز دارمچیزی نیست ، جُز احساسِ خوبسریع به خاطر بیاوریم کهجهان ، تماما ذرات استو ذرات ، ثروت و سعادت و خوشبختی اندبه خاطر بیاوریم که ما :در مُحاصره یِ ذرات ،در مُحاصره یِ هستیو در مُحاصره یِ خداوندیمانتخاب با ماستوقتی به فیلم هایی که سراسر غیبت و غم و جنگ و …است می نگریم ، خود را از دارایی هایِ منبع ، عقب می رانیموقتی که دیگران صحبت از بیماری و نگرانی و کمبود و ….می کنند و ما آن را تایید می کنیمخود را از دارایی هایِ منبع عقب می رانیماگر خود را با دیگری مقایسه می کنیمو احساس می کنیم عقب هستیممُقصر کسی ، یا دیگری نیستمُقصر فقط خود هستیم که چرا خود را عقب تر از آن پُشتیبان و آن پیشروِ درون قرار می دهیماگر با تکیه بر این پُشتیبانبا هر لحظه تکیه بر این احساس خوبحرکت کنیمدر صفِ اول هستیم

   سپاس خواندید ولذت بردید 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار فریبا فروغی
   1402/07/08 14:12
   مدت عضویت: 601 روز
   امتیاز کاربر: 15690 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 455 کلمه

   باسلام خدمت شما استادعزیز 

   منم امروز انتخاب میکنم که برای ورودی ذهنم به خوبی‌ها و احساس خوب فکر کنم و هر چیزی رو که دلخواهم نیست وارد ذهنم نکنم،

   من امروز که از خواب بیدار شدم با احساس خوبی شروع کردم به زندگی کردن و از فرصت دوباره زنده بودن با سپاسگزاری لذت می‌برم و می‌خوام که هر روز خودم رو با احساس خوبی آغاز کنم،

   من همیشه تصمیم می‌گیرم که چه افکاری رو در طول روز انتخاب کنم که وارد ذهنم کنم و آیا در بیشتر اوقات به این انتخاب خودم دقت می‌کنم یا نه،

   برای مثال امروز یک موضوع کوچک اما در ذهن من پیش اومد که برای ناراحت نشدن دوستم اون رو باز هم به زندگی خودم راه بدم و در ذهنم به این فکر کردم که آیا از اینکه دعوتش نکردیم نکنه احساس بدی پیدا کنه و ناراحت بشه از من و حتی با مادرم این بحث رو مطرح کردم و گفتم نظر تو چیه آیا به خاطر اینکه اون فرد ناراحت نشه اون رو دعوت کنیم،

   اما بعد با گوش دادن این فایل و آگاهی به دست آوردن با خودم تصمیم گرفتم که هر کس که با من احساس خوبی داره می‌تونه با وقت گذاشتن برای من در زندگی من جا داشته باشه،منم با حس خوبی با اون فرد رفت و آمد می‌کنم

   و انتخاب کردم که درباره احساس کسی نداشته باشم که آیا از من ناراحت می‌شه یا خوشحال می‌شه و مهم‌تر از همه خود من هستم و احساس خودم مهمه و من برای داشتن احساس خوب می‌خواهم که همیشه سپاسگزار داشته‌های خودم در زندگی باشم،

    و برای رشد و گسترش ذهنم همیشه تلاش کنم که توجه به خوبی‌ها و طعم‌های خوب خدا را داشته باشم و از موضوعات و جزئیات زندگی به هم نریزم و اصل زندگی یعنی زنده بودن و ماهیت خودم رو در نظر بگیرم و من هر روز که بیدار می‌شم سپاسگزارم برای فرصت دوباره‌ای که به هدیه داده شده به من و می‌خوام با توجه به احساس خوب و شادی آرامش لذت بردن از زندگی و جسم سالم و ورودی‌های خوبی در ذهنم داشته باشم تا خروجی افکارم اتفاق‌های خوب و زیبا باشند،

   من امروز تصمیم می‌گیرم که با چشم‌های خودم خوبی‌ها زیبایی‌ها و احساس خوب را ببینم و بخواهم برای ذهن خودم انتخاب می‌کنم که توجه من همیشه به نعمت‌های و داشته‌های خودم باشم،

   در مسیر رسیدن به خواسته‌های خودم یعنی یک انسان متفاوت بودن با احساس یکنواختی که رفتار و اعمالم یکی هستند زندگی کنم و احساس و رفتار خوب من برای من در زندگی یک عادت بشه که باعث تغییر من در همه شرایط زندگی باشه و بتونم در همه مراحل احساس خوب خودم رو اول از همه داشته باشم و با رفتار خوبی در مواجهه با هر شرایطی حال خوبی داشته باشم و می‌خوام که همیشه بهترین خودم باشم،

   باتشکرازشما

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار فریبا فروغی
   1402/04/13 15:39
   مدت عضویت: 601 روز
   امتیاز کاربر: 15690 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   محتوای دیدگاه: 229 کلمه

   باسلام خدمت شما 

   منم از امروز میخوام بیشتر مراقب ذهنم باشم بیشتر دقت کنم به اونچه وارد ذهنم میکنم و میشنوم منم میخوام از ذهن خودم در برابر موضوع های کوچیک و بی اهمیت زندگی دوری کنم مشکل ها رو سخت نکنم از کاه کوه نسازم و بدون حس بد زندگی کنم تصمیم امروز من اینه وارد بحث های بیخود نشم ذهنم رو درگیر چیزی نکنم که دوست ندارم و به دنبال احساس خوب باشم مثل دیدن یک فیل خوب یک فیلم خوب مثل رفتن به جایی که دوست دارم مثل تمرین موسیقی و در اخر کاری رو در طول روز انجام بدم که حس خوبی دارم به انجام اون کار و لذت ببرم و به بهترین صورت انجام بدم تا به هدف های خودم با تلاش کردن برسم برنامه ذهنی خوبی داشته باشم و از موضوعات و حرف های دیگران به ذهنم راه ندم و افکارم رو پر از حاشیه نکنم ،ترس و نگرانی و خشم و این چیز هایی هستن که ذهن بهم میریزه و از مسیر دور میشه،

   پس همیشه تلاش میکنم در مسیر تغییر خودم ذهنی عالی و تمیز و پاکیزه همانند یک چشمه ی جوشان زلالی داشته باشم که روز به روز پیشرفت میکه و به سطح بالاتری از اگاهی میرم و میدونم با بودن در مسیر اراده ی خداوند موفق میشم و نعمت ها و خواسته های که دارم جذب میکنم و به دست میارم،

   باتشکرازشما

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار فروغ ریاحی
   1400/04/02 00:58
   مدت عضویت: 1704 روز
   امتیاز کاربر: 29971 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 1,017 کلمه

   ما یه بخشی در مغزمون داریم که اون دایما در حال دریافت اطلاعات هست .

   دیدیم خیلی وقتا کاری نداریم  و بیکاریم و شروع میکنیم به انجام کاری مثلا شروع میکنیم به موبایل گردی در اینستا و تلگرام و …. و تمام شبکه هایی که خیلی معروف شدن روی این ویژگی انسان دارن کار میکنن .

   دیدی خیلی وقتها که در اینستا و. .. هستی چند ثانیه چندثانیه یه کلی وقت صرف کردی  و یا فیس بو ک تلگرام و این نشون میده مغز ما نمیتونه بی تفاوت باشه نسبت به بیکاری و دایما داره اطلاعات میگیره افراد  حالا  فرد موفق کسی هست که داره آگاهانه بخشی از این ورودی ذهن  رو به عهده میگیره  که چیه چبزی بهش بده حالا همش رو ممکنه نتونه به عهده بگیره 

   خود من چند سال قبل هیچ کنترلی نداشتم و هر چه بود گوش میدادم و میشنیدم و سنگ صبور خیلیها میشدم و یا اخبار بی بی سی و اینا رو گوش میدادم  و هر کس که در تلویزیون فحش میداد و کسی رو مقصر میکردد خیلی خوشحال میشدم و اخبار به روز رو میگرفتم و خلاصه  این مغزه من دایما داشت پر میشد  مغز من مثل یه حوض هست که دایما داره از آب   چشمه پر میشه حالا اگر خودتون اگاهانه انتخاب کنید چه آبی واردش بشه خوبه اگر آب شفاف و زلال واردش بشه خوبه ولی اگر شما مراقبش نباشید هر آبی میشه واردش بشه و این نیست اگر  شما مراقبش نباشید اون بیکار بشینه اصلا این،طور نیست پس زمانی رو که هر روز صرف میکنید برای نگاه کردن برای یه فایل آموزشی با ذهن و یا برای اتجام تمرینات نوشتاری و یا دیدن همین فایل و یا فایلهای صبحگاهی  و یا نوشتن  و یا خوندن و یا هر جور که شما خودت رو متوجه کنی و کنترل کنی  و  ورودی ذهنت رو کنترل کنی  تمام اینها حداقلش این هست که ذهن نمیره هر چیزی رو برای خودش جمع کنه بیاره چون هر چیزی در پیرامون  ما اشغال هست .

   در اطراف ما کلی افراد منفی و  کلیپها ی منفی و …هست مثلا یه نفر مشهور  میره کشور دیگه  تا چند روز اینستا و تلگرام پر  میشه  از تصاویر این فرد که رفته خارج  تا فرزندش رو به دنیا بیاره یعنی هر موضوع بی ربط رو به منبع تغذیه خودمون تبدیل میکنیم و روش  بحث میکنیم و اینها همش چشمه های آب گند هست که داره وارد ذهنت میشه بنابراین خیلی مهم هر روز بخشی از ورودی ذهنت رو کنترل کنی و صرف کارهای زیبا کن مثلا دیدن فایل آمورشی و یا خواندن کتاب و یا هر چیزی که به شما احساس خوب میده .

    استاد میگن نتایجی که در زندگیم گرفتم به همین دلیل هست که بخشی از زمان روزم رو صرف چیزی کردم که بهش علاقه دارم فایل و ویدیو خوب ودوستان خوب و .. و این نتایج رقم خورد و هیچ معجزه ای هم رخ نداد  به اندازه ای که من کنترل کنم نتیجه  تغییر میکنه پس مراقب ورودیهای ذهنتون باشید مخصوصا بچه های لاغری با ذهن میبینید کسی میاد چیزی میگه و بچه ها همه حواسشون نیست و غرق اون ماجرای بیخود میشن  که همش حاشیه هست و هیچ اهمیتی نداره  و داریم مغزمون رو پر میکنیم .

   از وقتی که دارید درست استفاده کنید  با این همه فایل و … و دنبال چرت و پرت نرو هر موضوعی که به شما احساس خوب میده و امید بخش،و الهام بخش هست استفاده کن  شما داری در اون لحظه به خودتون ورودی خوب میدید .

   هیچ چیز مهم تر از ما در زندگی نیست . باید از این لحظه بیشتر مراقب خودم باشم کسی از من مهمتر در دنیا نیست .

   برداشت من از فایل :

   ورودیهای ذهن ما  نتیجه رو رقم میزنه هر چقدر من ورودی خوب و عالی بدم خروجی هم هم خوب و عالیتر میشه پس من زمانی تغییر میکنم که آگاهانه ورودیهام رو کنترل کنم و در مسیر درست حرکت کنم . من  خودم انتخاب میکنم چه چیزی رو ببینم یا بشنوم و یا بخونم در واقع انتخاب من چیزهایی هست که به من احساس خوب بده  چون همین احساس خوب مایه ی زندگی  برای ما انسانها هست و همین احساس خوب ما رو به سلامتی و موفقیت و ارامش؛ شادی و … میرسونه پس مواظب باشیم چیزی که احساس ما رو خراب میکنه  بهش توجه نکنیم و درموردش حرف نزنیم  اگر بتونیم آگاهانه  تمرکز بر نکات مثبت زندگی داشته باشیم  هم حالمون بهتر  هست و هم از اون جنس اتفاقها وارد زندگی ما بیشتر میشه .

   من چند روز پیش در جمعی بودم که تمام اون افراد در مورد موضوعات  منفی  و مشکلات دیگران حرف میزدن و به نظر خودشون  این بحث کردنها در مورد مشکلات دیگران کار خوبی بود و داشتن تجزیه و تحلیل میکردن و اما من اگاهانه با هیچ کس وارد بحث نشدم و کمی بعد شخصی اومد برای من کلی درد و دل کرد و از مشکلات روابط در  زندگیش شروع به حرف زدن کرد و حقیقت نمیشد ولش کنم  و از اونجا برم چون شرایط طوری بود که من تتها مخاطب ایشون بودم و رودربایسی هم داشتم پس  فقط به ظاهر گوش دادم  یعنی از این گوش میشنیدم و از اون گوش خارج میشدن و هیچ حرفی برای همراهی ایشون نداشتم و نزدم چون جز ناخواسته های من بود و اصلا توجه نکردم و گفتم والا نمیدونم چی بگم  گفتم اگر کاری  از دستم بر میاد برات انحام بدم چون من هیچ راه کاری به ذهنم نمیرسه و بحث رو تموم کردم  و واقعا در همون حد گداشتم و ذهنم رو کنترل کردم هر چقدر ذهنم خواست دوباره یاد من بیاره من عمدا توجه نمیکردم و خودم رو مشغول میکردم چون میدونم این کار چه عواقبی داره . و برعکس امشب جایی بودم و در اون جمع کلی زیبای و نکات مثبت بود  مثلا روابط زناشویی عالی و زیبایی چهره ی یه خانم  و کلی ثروت و موفقیت یه زوج دیگه همه رو اگاهانه تحسین و تشویق کردم و لذت بردم و کلی به خودشون هم گفتم که چقدر این خوبه این زیبا هست و یا این عالیه و خوشحالم که آگاهانه ذهنم رو کنترل میکنم  تا زندگی خودم رو خلق کنم .

   چه کسی مهمتر از من تو این دنیا هست هیچ کس  

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار ریحانه دوست محمدی
   1399/12/23 09:32
   مدت عضویت: 1285 روز
   امتیاز کاربر: 425 سطح ۱: کاربر مبتدی
   محتوای دیدگاه: 341 کلمه

   سلام… چی بهتر ازاینکه خودمونو مهمترین عامل تو زندگیمون بدونیم و برا خودمون ارزش قایل شیم و اجازه ندیم ورودی های منفی، چشمه ی ذهنمونو کثیف کنه…. ذهن ما به طور طبیعی مث چشمه پاکه، این ماییم که باافکار منفی، و تمرکز روی موضوعات بیهوده دوردبرمون، چشمه ی ذهنمونو الوده میکنیم.. و یکی از مهمترین نکته برای جلوگیری از ورودی های منفی به ذهنمون، نه گفتن به خودمون و اطرافمونه. باید بلد باشیم که چطور به ورودی ها نه بگیم. اینکه بقیه بخوان ازمون به عنوان سنگ صبور استفاده کنن و انرژی منفیشونو روی ماخالی کنن، بدترین عامله برای کثیفی چشمه ذهنمون. دقیقا یکی از اطرافیان من، همین مشکلو داره. ازبس سنگ صبوری کرده برا دیگران، تا اطرافیانش مشکل و ناراحتی دارن، به ایشون زنگ میزنن و یه جورایی دردودل میکنن. و این خانومم چون نمیتونه به خودش و دیگران نه بگه، مجبوره هرروز بشینه پا صحبت های منفی بقیه، و کلی حال روحیش خراب میشه، هم ازاینکه مشکلات بقیه رو میشنوه و ناراحتشون میشه و نمیتونه کاری براشون بکنه. هم اینکه خودش کلی انرژی منفی دریافت کرده و شده کوه غم برای مشکلات بقیه…. چرا؟ چون جرات نه گفتن به دیگرانو و البته خودش رو نداره.و نظرش اینه طرف بادرودل کردن باهاش، سبک میشه ولی حال خوب خودش فدای بقیه شده. باید باجسارت و باتمام قدرتمون جلو ورودی های منفی رو بگیریم و بیشتر از هرکس و هرچیز به خودمون اهمیت بدیم….. منم قبلا ازاینکه سنگ صبور بقیه میشدم، احساس قدرت میکردم. فکر میکردم من تونستم به طرف مقابلم ارامش بدم که داره بامن دردودل میکنه. ولی بدبه حال خودم که تمام تمرکزم روی مشکلات و غم و غصه های بقیه میشد. و اول از همه گریبان گیر خودم میشد. چون ناخواسته خودم درخواست های منفی به جهان میدادم. و طبق معمول پاسخ جهان به من، دقیقا همون اتفاقات بود….. خداروشکر که الان کلی اموزش و اگاهی کسب کردم. اجازه هرچیز به ذهنمو نمیدم.و برای خودم بیشترین ارزشو قایلم. چون من باید بهترین خودم باشم. و هيچ کس از خودم، مهمتر نیست تو دنیا….. خدایا شکرت برااین هدایت الهی… یاعلی

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   امتیاز کاربر: 228 سطح ۱: کاربر مبتدی
   محتوای دیدگاه: 82 کلمه

   سلام
   تکرار و مرور کردن فایلها باعث میشه چیزهائی رو که شنیدیم و باور کردیم در اثر مرور زمان کمرنگ نشه .
   مثل همین نکته طلائی در باره ورودیهای مثبت
   من خیلی وقته که از شنیدن اخبار دوری میکنم و کم کم این در خانواده بشورت عادت دراومده و همسرم میگه بزنید یک کانال دیگه کلی انرژی منفی باید تحمل کنیم و این برای من خیلی لذت بخشه.
   من دفتری تهیه کردم و تمام نکات طلائی رو در اون نکته برداری میکنم .
   با تشکر

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار نگين جلالي
   1398/08/13 07:48
   مدت عضویت: 1762 روز
   امتیاز کاربر: 3
   محتوای دیدگاه: 35 کلمه

   استاد عزیز عالی بود خیلی عالی توضیع دادید
   من دوست دارم حوض مثبتهای من همیشه پر باشه
   من گوش کردم و دیگه خبر های منفی کنار گذاشتم
   یک دنیا تشکر

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار نگين جلالي
   1398/08/10 23:23
   مدت عضویت: 1762 روز
   امتیاز کاربر: 3
   محتوای دیدگاه: 40 کلمه

   سلام استاد عزیز دورد بر شما
   من قدم به قدم دارم پیش میروم و روز به روز نتیجه
   میگیرم و در کنار شما به هدفم میرسم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   امتیاز کاربر: 0
   محتوای دیدگاه: 42 کلمه

   استاد عزیز بسیار لذت بردم از این فایل عالی عالی بود دست گذاشتید روی بزرگترین مشکل ما اینقدر به دنبال این مطالب بی ارزش هستیم یک دفعه می بینیم عمر عزیز مان این گنج با ارزش را با آشغالها دور ریختیم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   امتیاز کاربر: 96
   محتوای دیدگاه: 225 کلمه

   سلام به استاد عزیز و دوستان همراه
   وقتی گفتید که خوشحال بودید که امروز سنگ صبور کسی بودید ، یاد گذشته خودم افتادم که وقتی از چند نفر شنیدم که زهره راز داره و متوجه شدم این ویژگی می تونه منو محبوب کنه ، شدم گوش شنوا برای هم سن و سالان و دوستانم و حتی بزرگترهای فامیل ! چقدر خوشحال بودم و وقتی حرف از من میشد افتخار می کردم . اما کم کم که فهمیدم این کار باعث تمرکز بر کمبودها و ناله ها و شکایت ها میشه کناره کشیدم و ذهنم گاهی اوقات شماتتم می کرد که ببین جایگاهتو از دست دادی اما من آگاهانه خوشحال بودم که دیگه نمی خوام سنگ صبور باشم .
   نکته جالبی که در این فایل بود اینه که حوض ذهن ما قابل پاکسازیه و با مثالی که از خودتون زدید که از چه مرحله ای تونستید به چه مرحله ای برسید و تغییر کنید ، این نوید رو میده که با هدایت چشمه های دلخواه به ذهنمون می تونیم دستاوردهای دلخواهو داشته باشیم و بخاطر ورود چشمه های نادلخواه قبل محکوم به سوختن و ساختن نیستیم . با اینکه با ورود به مسیر تغییر هزاران بار شنیدم که خودم خالقم اما روز به روز بیشتر درک می کنم که من خالق زندگی خودم هستم و این خالق بودن چطوره .
   خوشحالم ، دارم لذت می برم . خدایا شکرت

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار mariya
   1398/08/02 13:14
   مدت عضویت: 1764 روز
   امتیاز کاربر: 12598 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   محتوای دیدگاه: 129 کلمه

   سلام دوستان شگفتی سازعزیز
   من به لطف خداونداززمانی که فایل های استادراگوش کرده ام مثل اینه که موج دریافت های من تغییرکرده،قبلاخیلی دوست داشتم فیلم هایی راببینم که گرفتاری ومشکلی دارندیااینکه راجع به نکات منفی دیگران صحبت کنم وواقعابه جرات میگم که لذت می بردم،امااکنون باآموزشهایی که دیده ام وبه دخترانم نیزآموزش داده ام شنیدن صحبت های منفی یادیدن تصاویرمنفی برامون امکان نداردیه جورایی بدنمون یه حالی میشدونمی تونیم دریافت کنیم وسریع وضعیت خودمون راترک می کنیم ودیگه اجازه نمی دم چیزی حالم رابهم بریزدتاحدی که من چندسال پیش فیلم ستایش رامی دیدم امااکنون به سختی می تونم ببینم،یاکلابرنامه ی شبکه هاباافکارمن جوردرنمی یادپس من انتخاب می کنم چی واردذهن خودبکنم،مثلااکنون فیلم یوسف پیامبرخیلی برام نکات آموزنده داشته که قبلامتوجه نشده بودم(پس من ورودی های ذهن خودراانتخاب می کنم )

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار شراره شيركاني
   1398/08/02 08:53
   مدت عضویت: 1739 روز
   امتیاز کاربر: 166 سطح ۱: کاربر مبتدی
   محتوای دیدگاه: 21 کلمه

   سلام استاد ؛نميتونم فايل رو ببينم ؛ فايل ويديويي برام باز نميشه؟جطور ميتونم نكات طلايي ٢٦ رو ببينم؟ مرسي از راهنماييتون

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم