0

لذت بیشتر از لاغر شدن

اندازه متن

لاغر شدن آرزوی خوش آب و رنگی است که رسیدن به آن در ذهن افراد چاق مترادف با سختی، محدودیت و داشتن اراده آهنین است.

سیستم مغزی انسان به گونه ای است که در انجام هر کاری لذت بیشتری تجربه کنیم در استمرا و به نتیجه رساندن آن موضوع اشتیاق بیشتری در ما ایجاد می کند. بنابراین اگر لذت لاغر شدن را برای مغز خود افزایش دهید حرکت شما در مسیر لاغری با ذهن آسان تر خواهد شد.

سختی های لاغر شدن

اگر از هر فرد چاقی درباره رنج و سختی های لاغر شدن سوال کنید، داستان های متنوعی از فرایندهای سخت و رنج آوری که برای لاغر شدن سپری کرده است را شرح خواهد داد.

سی و چند سال از زندگی ام چاق بودم و از دوران راهنمایی با موضوع رژیم گرفتن و ورزش کردن برای لاغر شدن آشنا شده بودم و بارها به شکل های مختلف از این راهکارهای مرسوم برای لاغر شدن استفاده کرده بودم اما نتیجه ای در بر نداشت.

بارها تلاش کردن برای لاغر شدن و نتیجه نگرفتن باعث شده بود که لاغر شدن برای من سخت و رنج آور باشد بلکه شنیدن سرزنش ها و تحقیرهای دیگران که مرا بی اراده می دانستند و تاکید می کردند من لاغر بشو نیستم فشار چاقی را برای من بیشتر کرده بود.

ناگفته نماند که وقتی به افکار و رفتار خودم در گذشته فکر میکنم مقصر اصلی برخورد دیگران و افزایش رنج چاقی خودم بودم چرا که هربار که تصمیم می گرفتم لاغر شوم به همه اعلام میکردم که از فردا یا از روز شنبه می خوام رژیم بگیرم که لاغر بشم یا می خوام ورزش را شروع کنم که لاغر بشم.

از آنجا که بارها ادعا کرده بودم که این بار حتما لاغر می شودم اما لاغر نمی شدم باعث شده بودم که صحبت کردن درباره لاغر شدن هم باعث می شد که دیگران مرا سرزنش و مسخره کنند که تو عرضه نداری و نمی توانی لاغر بشی.

اگر درک امروزم برای لاغر شدن را داشتم هرگز درباره تصمیم خودم برای لاغر شدن با دیگران صحبت نمی کردم و تمرکز دیگران را بر خودم بیشتر نمی کردم و با آرامش و احساس خوب برای لاغر شدن اقدام می کردم.

این شرایط سال ها در زندگی من ادامه داشت تا در سن ۳۲ سالگی به لطف خدای مهربان ایده لاغر شدن با قدرت ذهن در من شکل گرفت و قدرت پیدا کرد.

برنامه ریزی ذهن برای لاغری

شروع مسیر لاغری با ذهن

از آنجا که سال ها درباره تصمیم خودم برای لاغر شدن دیگران را مطلع کرده بودم و بازخورد نامناسبی دریافت می کردم زمانی که تصمیم گرفتم برای لاغر شدن از طریق قدرت ذهن خودم اقدام کنم این تصمیم را با هیچ کس مطرح نکردم.

به این موضوع فکر کردم که من در گذشته درباره استفاده از روش های مرسوم لاغر شدن با دیگران صحبت می کردم و مورد سرزنش و تحقیر قرار می گرفتم، الان اگر درباره استفاده از روشی که خودم هم نمی دانم به چه صورت خواهد بود با دیگران صحبت کنم نه تنها مرا بخاطر لاغر نشدن و بی اراده بودن سرزنش می کنند بلکه با اطمینان اعلام می کنند که من علاوه بر لاغر نشدن دیوانه هم شده ام که می خواهم با قدرت ذهن لاغر شوم.

در همان روزهای اول که با یکی از دوستان صمیمی درباره روش لاغری با ذهن صحبت کردم و البته نگفتم که می خواهم از این روش برای لاغری استفاده کنم واکنش او این بود که این همه با جسم خودمون زور زدیم لاغر نشدیم حال این مونده که با ذهنمون برای لاغر شدن زور بزنیم.

این بازخورد در همان روزهای اول مرا هوشیار کرد که درباره تصمیم خودم برای لاغر شدن با قدرت ذهن با هیج کس نباید صحبت کرده یا توضیح دهم و فقط بر تحقیق و یادگیری استفاده از قدرت ذهن برای تاثیر بر جسم متمرکر شوم.

این تصمیم ناخودآگاه من در همان روزهای اول شروع مسیر لاغری با ذهن سبب شد که احساس آرامش و امنیت نسبت به حرف مردم داشته باشم و هرچه بیشتر مطالعه و تحقیق می کردم احساس توانمندی و اعتماد به نفس من درباره لاغر شدن بیشتر می شد.

تصور کنید در گذشته که برای لاغر شدن رژیم می گرفتم یا ورزش می کردم هر فردی که متوجه تلاش من برای لاغری می شد نه تنها به من امید و انگیزه نمی داد بلکه با سرزنش کردن و تحقیر کردن توانایی و خودباری من برای لاغر شدن را ضعیف تر می کرد. اما در مسیر لاغری با ذهن چون با هیچ کس حتی همسرم درباره لاغری با ذهن صحبت نکرده بودم با آرامش و احساس امنیت نسبت به بازخورد اطرافیانم مشغول یادگیری و تمرینات ذهنی برای لاغری شده بودم.

انگیزه لاغری

لذت لاغر شدن

با سپری شدن روزها و افزایش اطلاعات و آگاهی من درباره لاغری با ذهن احساس آرامش و اطمینان من برای لاغر شدن بیشتر می شد و این اولین بار در زندگی ام بود که داشتم لذت لاغر شدن را تجربه می کردم.

البته خبری از لاغری جسمی نبود ولی اینکه احساس می کردم من هم می توانم لاغر شوم و امیدواری من نسبت به تحقق رویای لاغر شدن بیشتر می شد برای من با لذت لاغر شدن برابری می کرد.

البته در آن روزها هنوز این عقیده را داشتم که فقط در صورتی که لاغر شوم می توانم لذت لاغر شدن را تجربه کنم اما فقط به این دلیل که کسی از تصمیم من خبر نداشت و من را بررسی و زیر نظر نگرفته بود که چقدر لاغر شده ام یا اگر می خواهم لاغر شدم چه رفتار یا واکنش غذایی دارم انقدر به من احساس آرامش می داد که احساس کردم لذت لاغر شدن دقیقا همین احساس آرامش و شادی است که آن روزها تجربه می کردم.

وقتی به گذشته خودم فکر می کنم هیچوقت لذت لاغر شدن را تجربه نکرده بودم چون تا وقتی از رژیم و ورزش برای لاغر شدن استفاده می کردم که همش رنج و محدودیت و سختی بود و بعد از اینکه مقداری کاهش وزن و سایز پیدا می کردم یا برنامه رژیمی و ورزشی به اتمام می رسید نگرانی دوباره چاق شدن مانع تجربه لذت لاغر شدن می شد.

به همین دلیل اقدام کردن من برای لاغری با ذهن بدون نگرانی از کسب نتیجه و حتی از دست دادن نتیجه بود چون هیچ کس از تصمیم من اطلاع نداشت و من نگران نظر یا حرف مردم نبودم به همین دلیل فکر می کنم در همان روزهای شروع مسیر که هیچ نشانه ای از لاغر شدن در خودم نمی دیدم لذت لاغر شدن را تجربه کرده بودم.

هفته ها و ماه ها گذشت و من بیشتر از قبل مشغول مطالعه، تحقیق و تمرینات ذهنی برای لاغری شده بودم. با اینکه همچنان چاق بودم و نشانه های لاغر شدن در من ایجاد نشده بود اما چون از نظر ذهنی درگیر لاغری شده بودم باعث شده بود که درباره چاقی فکر نکنم و حتی با دیگران درباره چاقی صحبت نمی کردم و از آنجا که امیدواری در من برای لاغر شدن ایجاد شده بود نگرانی های من درباره لاغر نشدن در ذهنم کمرنگ شده بود و این شرایط باعث افزایش لذت لاغر شدن در ذهن من شده بود و اشتیاق داشتم این مسیر را ادامه دهم.

لاغری با ذهن رضا عطارروشن

آغاز شگفتی لاغری با ذهن

تقریبا ۱۵ ماه از شروع تصمیم من برای لاغر شدن با استفاده از قدرت ذهن می گذشت که اولین نشانه های تغییر جسم در من ظاهر شد و احساس کردم مقداری لباسی که برای سرکار رفتن می پوشیدم آزادتر شده بود یا موقعی که مشغول فعالیت در مغازه بودم کمتر از قبل عرق می کردم یا به نفس نفس می افتادم.

از آنجا که در تحقیق و بررسی عملکرد ذهن به این واقعیت پی برده بودم که باید به دنبال نشانه های مثبت در تحقق رویای خودم باشم خیلی حواسم جمع بود که چه تغییری در احساس و عملکرد من ایجاد می شود.

به همین دلیل در همان روزهای اول متوجه تغییر احساسی در خودم شدم. منی که همیشه افسرده و ناامید بودم ذوق و شوق و سرزندگی پیدا کرده بودم و این تغییر به قدری واضح بود که مطمئن بودم به دلیل انجام تمرینات ذهنی است.

به همین دلیل ساده که یاد گرفته بودم به دنبال نشانه های بهبود شرایطم باشم تغییر نامحسوس اندازه لباس ها یا حتی تغییر نفس نفس زدن ها رو بعنوان نشانه های موفقیت مورد توجه قرار می دادم تا لذت لاغر شدن را در ذهنم پررنگ تر کنم و انگیزه و اشتیاق من برای ادامه دادن بیشتر شود.

بعد از حدود ۱۵ ماه بود که نشانه های تغییر سایز لباس ها به قدری واضح شد که مشتری ها متوجه لاغر شدن من شده بودند درحالی که اطرافیان خودم متوجه تغییرات من نبودند چون من درباره تصمیم خودم برای لاغر شدن صحبت نکرده بودم آنها تمرکزی روی من نداشتند و متوجه تغییرات من نشده بودند. اما افرادی که شاید ماهی یک یا دوبار مرا می دیدند متوجه تغییرات من شده بودند و اعلام می کردند که نسبت به ماه قبل لاغر شده اید.

شنیدن بازخورد دیگران درباره لاغر شدنم باعث شد تا لذت لاغر شدن از سطح خیال و تصور به واقعیت نزدیک شود و همین امر موجب افزایش شوق و اشتیاق من برای ادامه دادن شد.

بعد از آن طولی نکشید که نشانه های لاغر شدنم از طرف خانواده و اطرافیانم شنیده شد و بعد از بیش از ۱۵ ماه استمرار در مسیر لاغری با ذهن نشانه های جسمی در من به وضوح مشخص شد و لذت لاغر شدن از سطح رویاپردازی به واقعیت زندگی من تبدیل شد.

روند لاغر شدن من همچنان ادامه دارد البته که حرکت من در مسیر درک بهتر لاغری با ذهن و بهبود عملکردم نیز ادامه داشته است. این فرایند را هم در وضعیت جسمی من می توانید مشاهده کنید و هم در بهبود سایت تناسب فکری که مختص افرادی که رویای لاغری دارند تاسیس شده است.

لذت لاغر شدن

لذت بیشتر از لاغر شدن

از همان روزهای اولی که به مسیر آموزش لاغری با ذهن هدایت شدم سعی کردم هرآنچه باعث افزایش لذت لاغر شدن در ذهنم شده بود را برای دوستانم شرح داده و به آنها کمک کنم تا احساس بهتری نسبت به خود و توانایی لاغر شدن شان ایجاد کنم.

بررسی محتوایی که از سال ها قبل در کانال تلگرام و سپس در سایت تناسب فکری منتشر شده است نیت من برای افزایش لذت لاغر شدن در ذهن هنرجویان را واضح و آشکار می کند.

اهمیت افزایش لذت لاغر شدن در ذهن فردی که سالها از چاقی و تلاش برای لاغر شدن خسته و درمانده شده است از مهمترین اقدامات اولیه برای احیای روح و احساس لطمه دیده افراد چاق است که در هیچ روش لاغری مورد توجه قرار نمی گیرد.

در تمام این سالها سعی کردم از طریق شرح افکار و عملکرد افراد چاق به آنها اثبات کنم که آنچه باعث چاقی و وضعیت فعلی آنها شده است ژنتیک، غذاها، بیماری، خداوند یا هیچ عامل بیرونی دیگری نبوده است بلکه فقط شکل گیری فرمول ها و نگرش های اشتباه درباره خودشان و شکل گیری انتظار چاقی در ذهنشان بوده است که به این شرایط مبتلا شده اند.

همیشه سعی کردم با شرح دادن و اثبات کردن اینکه هر فردی در هر شرایط جسمی قدرت لاغر شدن و رسیدن به شرایط ایده آل خودش را دارد لذت لاغر شدن را در ذهن افراد افزایش دهم تا اشتیاق و انگیزه آنها برای حرکت کردن و ادامه دادن بیشتر شود تا نشانه های شگفتی ساز شدن را در خود مشاهده کنند.

مشاهده روند بهبود سایت تناسب فکری و همچنین بارها و بارها به روزرسانی کردن محتوایی آموزشی سایت تناسب فکری همه و همه در جهت افزایش لذت لاغر شدن در ذهن استفاده کنندگان صورت گرفته است.

افزایش لذت لاغر شدن در ذهن به قدری اهمیت دارد که همیشه به این موضوع فکر می کنم که چگونه می شود لذت لاغر شدن را بیشتر کرد؟!

شاید در نگاه اول لذت لاغر شدن مشاهده تغییر جسم یا کاهش وزن باشد اما این نگرش به دلیل نتیجه گرا بودن منطق ذهنی ایجاد می شود درحالی که موفقیت در هر کاری ارتباط مستقیم با افزایش لذت انجام پروسه و مسیر رسیدن به آن هدف دارد و این موضوع درباره لاغر شدن هم صدق می کند.

افزایش لذت لاغر شدن ارتباط مستقیم به آسان تر شدن مسیر لاغری با ذهن و کسب نتایج عالی و شگفتی ساز شدن دارد.

افزایش امکانات سایت تناسب فکری یکی از راهکارهای موثر برای افزایش لذت لاغر شدن است. چرا که تنوع و کارآمد بودن امکانات سایت تناسب فکری برای ایجاد احساس بهتر در زمان حضور در سایت و استفاده از محتوایی آموزشی و همچنین ارتباط با دیگران باعث می شود که لذت لاغر شدن را در مسیر آن تجربه کنید.

یکی از ویژگی های مغز این است که از تشخیص اصل از بدل ناتوان است و این به خاطر وجود ذهن توانمند انسان است. وقتی موضوعی در ذهن انسان شکل بگیرد باعث ایجاد احساس در ذهن می شود و مغز انسان احساس و تصویری که در ذهن ایجاد می شود را واقعی می پندارد و واکنشی که به آن میدهد دقیقا مشابه شرایطی است که به صورت واقعی در آن شرایط قرار می گیریم.

بنابراین به هر طریقی بتوانیم لذت لاغر شدن را در ذهن خود افزایش دهیم این لذت برای مغز ما برابر با لذتی خواهد بود که اگر به شکل واقعی لاغر شویم تجربه خواهیم کرد بنابراین با افزایش لذت لاغر شدن می توان به راحتی اشتیاق و انگیزه ادامه دادن و لاغر شدن را در سطح مغز و بخش انگیزه و اشتیاق وجودمان افزایش دهیم.

به شکل های مختلفی می توان با حضور در سایت تناسب فکری لذت لاغر شدن را در ذهن خود افزایش داد.

استفاده از ابزار (حالمو بهتر کن) که تحولی در بهتر کردن احساس خوب در سایت تناسب فکری می باشد.

مطالعه بخش نوشتاری محتوایی که به صورت رایگان در سایت تناسب فکری ارائه شده است.

دیدن یا شنیدن محتوای آموزشی که هر کدام موضوع و آگاهی متفاوتی را وارد ذهن تان می کند.

نوشتن درک، برداشت و تجربه خود درباره موضوعی محتوای آموزشی در بخش دیدگاه که باعث مرور آگاهی و تثبیت آن در ذهن می شود.

یکی از ابهامات ذهن افراد چاق این است که من با بقیه فرق دارم، بقیه می تونن ولی من نمی تونم، شاید بقیه لاغر بشن ولی من نمی شم و صدها فکر مختلف که همه در جهت اثبات این نگرش است که من با دیگران تفاوت دارم یا من تنها هستم.

مطالعه نوشته دیگران که به ایجاد احساس نزدیکی و با هم بودن در مسیر لاغری با ذهن منجر می شود. سبب می شود احساس باهم بودن و تنها نبودن در چاقی در ذهن ما ایجاد شود. وقتی احساس باهم بودن کنیم قطعا لذت لاغر شدن در ذهن ما افزایش پیدا می کند.

ذوق و شوق کار جمعی و اشتیاق برای بودن با دیگران یکی از کمبودهای ذهن افراد چاق است که در سایت تناسب فکری این شرایط فراهم شده است که از با هم بودن و احساس امنیت کردن از با هم بودن لذت ببریم و اشتیاق و انگیزه ادامه دادن در ما بیشتر شود.

پاسخ به دیدگاه دیگران و خواندن بازخوردی که از نوشته خود در بخش نظرات دریافت می کنم باعث بالا رفتن اعتماد به نفس و انگیزه مشارکت کردن و همراه بودن با دیگران در مسیر لاغری با ذهن خواهد شد.

ویژگی های مختلفی در سایت تناسب فکری طراحی و ارائه شده است که هر کدام به نوبه خود می تواند باعث افزایش لذت لاغر شدن در مسیر لاغری با ذهن شود که در این ویدیوی آموزشی آنها را معرفی و درباره چگونگی استفاده کردن از آنها توضیح داده شده است.

منتظر خواندن نوشته های شما هستم

همراه همشگی شما: رضا عطارروشن

با دادن ستاره به این مطلب امتیاز بگیرید.

امتیاز 4.18 از 73 رای

https://tanasobefekri.net/?p=41515
برچسب ها:
13 نظر توسط کاربران ثبت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

اندازه متن دیدگاه ها
   آواتار زهرا
   1403/02/16 18:56
   مدت عضویت: 407 روز
   امتیاز کاربر: 25440 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 286 کلمه

   سلام استاد 

   من واقعا از این لاغری خود لذت می برم چون من در هرروشی که می خواستم لاغر بشوم همه به من میگفتن تو لاغر بشو نیستی چون از کودکی چاق بودم و جالبه وقتی هم که کمی لاغر می شدم همیشه ایه یاس می خواندند که تو دوباره چاق می‌شوی ویا  زشت شدی بسه دیگه لاغر نشو جالبه من دراین روش نصف اضافه وزنم را کاهش دادم و هر کس من را دیده بسیار تعجب کرده که چطور من بدون رژیم لاغر شدم و اصلا کسی حرفی از نا زیبایی به من نزده همه گفتند چقدر صورتت زیبا شده . چقدر جوان تر و جمع جور تر شدی . از پشت اصلا مشخص نمیشه که شمایی . در عکس ها گروهی لاغری من را متوجه شدند درحالی که قبلا اصلا مشخص نبود و این نشانه های بسیار خوبی برای من است که از طرف خداوند هدایت شدم و اشتیاق من را برای بدون دراین مسیر زیادتر می‌کند در حالی که من اصلا در مورد لاغری با ذهن با هیچ کس صحبت نکردم و اصلا در مورد این سایت به دیگران توضیح ندادم چون می دانستم من را تشویق نمی کنند و با خواندن ایه یاس من را از این مسیر به این خوبی منصرف می کنند و احساس و انگیزه من را برای ادامه دادن تحت الشعاع قرار می دادند برای همین به نزدیکترین افراد خانواده هم نمی گویم که چقدر دراین سایت هستم و چیکار می کنم چون با توضیح ندادن بیشتر می توانم روی کارهایم تمرکز داشته باشم و نظرات دیگران اصلا برایم مهم نیست چون ملاک من احساس خوب من خواهد بود و ممنون از استاد که درایت فایل امکانات سایت را توضیح دادند . از شما استاد عزیز ممنون و سپاسگزارم 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار Darya_sy
   1402/07/29 21:22
   مدت عضویت: 1594 روز
   امتیاز کاربر: 750 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
   محتوای دیدگاه: 88 کلمه

   با سلام 

   مطلب بسیار مفید و عالی بود سپاس از استاد عزیز 

   دقیقا من الان در آن مرحله ای هستم که کسایی که کمتر من و میبینن همشون میگن چقدر لاغر تر شدی و از اصطلاح جمع و جور تر شدی استفاده میکنن و مطمئنم که به زودی به لطف خداوند منان در این مسیر شگفت انگیز به وزن ایده آل خودم می‌رسم و همان طور که از مسیر لاغر شدن درحال لذت بردن هستم از خود لاغری و احساس رهایی که کم و بیش احساس میکنم لذت می برم. 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار صالحه
   1402/07/27 09:55
   مدت عضویت: 489 روز
   امتیاز کاربر: 34316 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 799 کلمه

   سلام برخدایی که من روبه این سمت هدایت کرد و در ادامه حمایتم کرد که باشم درک درست ازقرار دادن تو این مسیر رو به شکل خوبی درک کنم که چرا  در این مکان هستم وچی میخواهم وبه چی میرسم  هدفم  از زندگی امروز و اینده چیست چرا دارم روی  ذهنم کار میکنم وهزارن چراهای دیگه که در طی مسیر  بهشون رسیدم میزسم‌ با بودن به جواب کل سوالهای ذهنی  عمر به  شکر خدا میرسم 

   سلام براستاد وهمه کسانی که تشنه درک خودش اربودن دردنیا هستن ودلشون میخواهد بدونن که هدف از بودنش دردنیا دردیدگاه پرورگار چی بود وچی رو هدف قرا دادن که بهش برسن موضوع افکارنیست موضوع اون هدف هست که افکار رو می‌سازه اگه آگاهی درستی اول دریافت گرده باشیم توکل زمان حیات خودمون 

   من  طی این مدت باره به خودم گفتم که افسوس وصد افسوس که روزهای اول باید تواین مسیر می بودم ولی امروز اون افسوس رو به انگیزه وعشق به ادامه دادن خلاصه کردم  دریافتم‌که اگه اون نقطه تیره زندگیم‌ نبودکه اول فبول کنم‌ که  هست و بعد درپی راه علاج وبرطرف کردنش باشم درنهایت شد  هدیه‌ای خداوند  کادوپیچ  شده  این مسیر که ازطرف خداوندبه من رسید وفتی کادو به دستم رسید با بودن به خودم جرات دادم کادو  رو باز کنم عطرش  روحس کنم‌  ازش  تو زندگیم استفاده  کنم که ارزش کادو خداوندبونم  بیشتر درک بفهم که کجا قرارگرفتم قدردان باشم

    واین مسیر پرازعشق به من آگاهی داد خودم رو با تمام ابعاد وجودی خودم  پیدا کنم‌  واین پیدا کردن به شکل شهدی هست که به تمام سلول‌های جسم وروح میریزه آنقدر درشادی این پیدا کردن غرق میشم که ساعت‌های زیادی درافکارمثبت وجودی خود غرق هستم آنقدر این غرق شدن شیرن دل چسب گواراست که خودم‌ اون فقط هم لمس و هم‌ درک میکنم با نوشتن هم نمی‌توان اون توضیف کنم کلمات دربرابر تو ذهنم‌کم میارن انکار کلمه برایت توصیف ندارم   که به دیگران بگم‌که چه درمن تحولی ایجادکرده 

   امروزکه دارم این دیگاه رو تواین بخش مینویسم بقدری دریافتی خوبی ازمسیر توذهنم‌ته نشین شده که به خودم جرات دادم اروزیی۴۰ ساله خودم رو به حقیت تبدیل کنم‌اون یادگیری زبان انگلیس هست این حسرت تا این چندماه به شکل نشدن امکان نداشتن بود هرزمان که بهش فکر کردم آخرش گفتم‌ نمشه من توان یادگیری رو ندارم ولی طی این ۳ ماه گذشته که به خودم جرات اقدام دادم ودارم به شکل عالی یادگیری دارم انکاروارد یی دنیا دیگه شدم توشهر آروزهای خودم پر واز دارم این یادگیری توچشم من‌نشدنی بود اون تغییر دادم‌ تو ذهنم‌ چون دریافتم که من‌می‌توانم من توانی یادگیری دارم‌پس حالا که توانی رو دارم چرا انجام ندم

   ا

   ون بخاطر این مسیر بود چون در یافتم‌که لاغریی که به شکل کوه جلوی من ایستاده بود رو پس زدم‌قدرتش رو تودیدمن به شکل عالی ازدست داد بارو مبشه  من دیگه ازچاقی بسیارقویتر هستم اون دیگه توان مقابله با من نداره دیگه هیچ قدرتی دربرابر افکار رفتار عمل کرده تغییر یافته من نداره اون هیچ توان مقابله با  افکار  و جوانهای دریافتیم این  مسیر رو نمی‌ توان داشته باشه  لذتی که ازاین مسیر به من‌هرروز میرسه آنقدر شور شوق اشتیاق من رو زیاد کرده که میگم‌من رسیدم به هدفم‌ با اینکه هنوز وزن زیادی رو  باید ازدست بدم ولی تو دیدم من همین حال همین امروز به هدفم رسیدم‌منتظر سالها های اینده نیستم  که تو جسم اون به شکل لاغری  تجربه کنم همین امروز بهش رسیدم من دریافتم که تو همون روزکه چشم بازمیکنم زندگی کنم به شکل خوب درست به درک خوب هرروز ازدریافت  آگاهی خوب وتحلیل اون توذهنم وبه کارگیری همون آگاهی تو زندگی خودم باهش زندگی کنم نه فقط یادبگیرم‌ بزرام‌ توپوشه خاطرات خاک روش بگیره ارزش این مسیر به زندگی کردن باهش خودش نشون میده نه فقط یادگیری تنها

   این‌کار همون دفترهای هست که من پر کردم از هنر اشپزی وکلی هنرهای دیکه که بعضی روبه شکل عالی ازش استفاده گردم ولی بقیه  رو  به تعداد  انکشتنان دست ارشون استفاده تکردم شاید اصلا استفاده نکردم برای این مسیر به هیچ شکل این‌ کار رو تکرار نکردم همه رو تو زندگیم به کارگرفتم که شد این حسهای عالی خودم 

    چون همین امروز زندگی من هست که آینده من رورقم میزنه پس چون درست با اگاهی دریافتی درست همسو هست نتیجه هم‌درآینده به شکل عالی هست اگه چه هنوز. اضافه وزن هست ولی اون دیگه رعد شدنی هست موندنی نیست با ید کوله بارش رو بنده بره جای تو ذهن  افکار فکر وعمل کردم من نداره چون من تو هر کودم  کلی تغییر ایجاد کردم وآینده خودم رو با این تغییرات می‌سازم چون دارم تو بخش ترمیم کارمیکنم اون ترمیم توذهن تورفتاروتوعمل کردم هست این نتیجه یادگیری دریافت آگاهی خوب در این زمانی هست که من تواین مسیر هدایت شدم‌ 

   آینده هرکس در امروز خودش خلاصه میشه هرکاری امروز انجام بشه جوابش  تو اینده  بهش  میرسه این تجربه سالهای عمر خودم  هست که با دلیل مدرک توذهنم بهش رسیدم 

   خدا پشت. وپنا. هتون. یا حق. حق. نگه دارتون 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار طاهره فروغی
   1402/07/23 08:47
   مدت عضویت: 1039 روز
   امتیاز کاربر: 33407 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 511 کلمه

   سلام خدای مهربونم 

   خدایا یاریم کن در این مسیر درست مصمم تر و با لذت بیشتر و اشتیاق بیشتر حرکت کنم و گام بردارم 

   سلام استاد عزیز و دوستان خوبم 

   ایا من نیاز دارم که وقتی در مسیرم به کسی حرفی بزنم ؟

   وقتی به کسی نگیم دیگه اونا از ما هی نمی پرسن چی شد پس چرا لاغر نشدی ؟

   من از وقتی اومدم در دوره به هیچ کس نگفتم حالا پسر و همسر م از تمریناتم فهمیدن ولی نمیدونن دقیق چکار میکنم ولی نتیجه منو که دیدن شوهر م به خواهر م میگفت بیا از روش طاهره استفاده کن هم تغییر جسمی و هم تغییر رفتاری پیدا کرده و گذاشتم نتیجه جسمی و روحی من رو خودشون ببینن و من باور دارم که این روش منو به بهترین خودم میرسونه 

   این روش در من اشتیاقی ایجاد میکنه که  اگر امکان تکرار رو استاد نزاشته بودن و فقط میشد یک بار ازش استفاده کنی برای من انگار یک عزیز رو از دست میدم این حسو در من ایجاد میکرد

   من در این مسیر اگر به سوالی رسیدم همیشه در فایلهای بعدی به جوابم میرسیدم 

   همیشه در این سایت یک چیز جدید برای دیدن و اشتیاق بیشتر وجود داره 

   من بیشتر اوقات وقت کم میارم چون دوست دارم از تمام این امکانات و اطلاعات استفاده کنم و نمیتونم روزی بیشتر از 2فایل گوش کنم 

   من در این سایت به احساس ارامش و امنیت رسیدم من در این سرزمین هر چی بنویسم بدون ترس از قضاوت شدن میزارم و اشتیاقم هر روز بیشتر میشه و این ذوق و شوقو دوست دارم و همیشه بودن در این سایت رو دوست دارم 

   من درروشهای قبلی لذت نمیبردم و فقط عذاب بود و سرکوفت خودم و حال بدم که نتیجه ای جز چاقی بیشتر و بیشتر نداشت 

   من نمیدونستم که بدنم به کارهایی که با عذاب و سختی باشه جواب نمیده و مقاومت میکنه و همش با سختی و حسر ت ادمهای متناسب روزه میگر فتم و همش با خودم و خدایم به خاطر این سرنوشت و این چاقی ارثی درگیر بودم 

   به لطف خدا به این مسیر راه پیدا کردم از روز اولی که وارد دوره های رایگان شدم دیگه اون عذاب نبود دیگه اون حسرت نبود و جاشو به ارزوی خوشبختی برای ادم های متناسب و خوشحالی از این که منم به زودی به این اندام میرسم تبدیل شد 

   حال بدم و تنفر از خودم به حال خوب و دوست داشتن خودم به طوری که جلوی اینه خودمو بغل میکنم ولپ خودم رو میکشم و با خودم عشق میکنم تبدیل شد

   ترس از غذا تبدیل به لذت بردن از هر نوع غذایی به اندازه نیازم تبدیل شد

   کلا یک زندگی جدید با اندام جدید و روحیه جدید و حال جدید رو دریافت کردم 

   سال 1401واقعا خداوند به دعای تحویل سالم جواب داد و سالی باتغییر احوالم رو بهم هدیه داد البته از برج 1400/5که وارد دوره های رایگان شدم دچار این تحول شدم 

   من از دیدن خودم و رفتارهای جدیدم و بودنم در این سایت عشق میکنم 

   من عاشق تناسبم 

   من عاشق این دوره هستم و ادامه میدم و کم نمیارم وتکرار میکنم و وارد دوره های دیگه میشم 

   خداوندا این عشق و اشتیاق رو در من شعله ور تر کن 

   در پناه خدا باشید

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 15 از 3 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار عطا
   1402/07/22 09:54
   مدت عضویت: 509 روز
   امتیاز کاربر: 11065 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 445 کلمه

   سلام و درود .

   چقدر نکته ی خوبی در این نوشته بود . 

   لذت بردن لاغری با ذهن .

   خیلی ممنون از شما که همیشه به هر طریقی با عشقی که به این مسیر دارید این مسیر رو برای ما لذتبخش تر کردید .

   همین خوندن این آگاهیها چقدر لذتبخشه در این مسیر . 

   دقیقا نوشتن و خوندن مطالب چقدز لذتبخشه 

   به سادگی لاغر شدن چقدر لذتبخشه

   اینکه ذهن درگیر چاقی نباشه و در مورد چاقی با کسی صحبت نکنه چقدر لذتبخشه .

   اینکه انسان در این مسیر خدای خودشو پیدا می کنه و درکش می کنه چقدر لذتبخشه 

   اینکه انسان به عزت نفس درونی میرسه چقدر لذتبخشه .

   اینکه از ذهنش در سایر روشهای زندگی استفاده می کنه و از همه لذت میبره چقدر لذتبخشه . 

   اینکه میبینیم خب امروز نوشتم چه مدالی گرفت همین لذتبخشه 

   اینکه میدونم غذامو یه طوری بخورم که بعدش حس منفی پیدا نکنم چقدر لذتبخشه 

   اینکه ناخوداگاه کارات راست و ریست میشه چقدر لذتبخشه 

   اینکه با همه میگی و میخندی چقدر لذتبخشه 

   اینکه موقع انجام کارها سبک و فرزی چقدر لذتبخشه .

   از شما ممنونم که شبانه روز در تلاش هستید تا این لذتها رو به ما هم انتقال بدید .

   راستی در مورد معنی تلاش دیدگاهم تغییر کرده 

   تلاش کردن همیشه در ذهن ما یعنی سختی کشیدن برای رسیدن به هدف .

   این معنی که در ذهن جا گرفته بسیار غلطه . چون راه موفقیت رو سخت می کنه برای همین اکثرا افراد شکست خورده هستند .

   تلاش کردن یعنی لذت بردن در مسیر .

   تلاش کردن یعنی عشق کردن در مسیر . 

   من دیگه معمولا از واژه ی تلاش کردن و زحمت کشیدن استفاده نمی کنم .

   میگم عشق می کنم . یا به کسی دیگه نمیگم زحمت کشیدید میگم لطف کردید 

    من در مسیر لاغری عشق کردم و لاغر شدم لذت بردم و لاغر شدم و جالبش اینه لاغری در این مسیر هرگز متوقف نمیشه و هر روز پرانگیزه و شاد هستیم .

   چون ذهن برای لذت بردن مواردی رو به ما ارائه میده . 

   ممنون از این مطلب عالی شما .

   من سایت تناسب فکری رو خیلی دوست دارم . 

   چون همیشه پویا و زنده است . 

   مرده نیست . 

   و این یعنی عشق و اشتیاق و حس زنده بودن لاغری . 

   لاغری در این سایت نمیمیره . 

   و همیشه این حس به ماها انتقال داده میشه که لاغری رو هر روز زندگی کنیم . 

   هر روز طوری زندگی کنیم که حس لاغری داشته باشیم . 

   خیلی از خوندن این نوشته لذت بردم .

   از نوشتن دیدگاه خودم هر چند کوتاه بود اما لذت بردم . 

   کلا منم خیلی از سایت شما به خاطر پویا بودنش لذت میبرم و هر روز دوست دارم مطلبی بخونم . 

   گرچه گاهی فرصتم سمت کارهای دیگه است اما ذهنم مطالب رو مرور می کنه و انجام میدم نکاتی که میفرمایید رو .

   خدارو شکر بابت حضور شما استاد عزیز .

   خدا شما رو برای ما حفظ کنه . 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 35 از 7 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    آواتار طاهره فروغی
    1402/07/23 08:50
    مدت عضویت: 1039 روز
    امتیاز کاربر: 33407 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
    محتوای دیدگاه: 39 کلمه

    سلام هم مسیر موفق 

    از خوندن دیدگاهت لذت بردم و حالم خوب شد 

    از دیدن عکست و تغییر خیلی عالی که داشتی خیلی لذت بردم و بهت تبریک میگم  

    خیلی عالیه مبارک باشه 

    من هم باشما خیلی ذوق کردم 

    در پناه خدا باشید

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
     آواتار عطا
     1402/07/23 11:46
     مدت عضویت: 509 روز
     امتیاز کاربر: 11065 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
     محتوای دیدگاه: 50 کلمه

     سلام ممنون از شما .

     باعث افتخار بنده است حضور در کنار اساتیدی چون شما ‌ 

     درس پس میدم بانو . 

     ممنون از اینکه برام خوشحال شدید .

     قطعا که هم مسیر هستیم  و خدارو از این بابت شاکرم که منو هم مسیر با افرادی سرشار از انرژی مثبتی چون شما بزرگوار کرد . 

     برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
     امتیاز: 5 از 1 رأی
     افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
    آواتار صالحه
    1402/07/24 15:25
    مدت عضویت: 489 روز
    امتیاز کاربر: 34316 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
    محتوای دیدگاه: 82 کلمه

    سلام آقا پسر پرتلاش ازدیدن توسایت به قدر خوشحال شدم انکار یگی ازاعضای خانوده چندوقت هست  ارزش اطلاع نداشتم ازموفقیت که دیکه نگو بسیار برات خوشحال شدم‌آفرین آقا پسر مهربان بازم میگم آفرین چقدرتغییرات عالی بود برات این وحال حس خیلی بیشتری رو  از خداوند درخواست دارم  تو لایق ابن موفقیت بودی   این تناسب حق افکارعالیت بودجون درک درستی ازمسر ازهمون روزاول تو قسمت رایگان توذهن فعالت بود برات آروزهای بهترین  رو دارم 

    خداوند پشت وپنا هت باشه یاحق حق نگه داشته 

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
     آواتار عطا
     1402/07/24 22:28
     مدت عضویت: 509 روز
     امتیاز کاربر: 11065 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
     همیاری
     محتوای دیدگاه: 267 کلمه

     سلام . 

     ممنونم از انرژی مثبت شما بانو . 

     نظر لطفتونه . شما هم خیلی خوب می نویسید و همیشه حضور فعالی داشتید . مطمئنم همه در این راه نتیجه میگیرن . چون انرژی تناسب اندام همیشگیه و مرتب داره میاد . 

     خداوند از طریق چرخ گردونش  همواره داره همه نعمت ها و از جمله تناسب اندام رو برامون میاره . 

     فقط کافیه صبر کنیم و نظاره کنیم تا بهمون برسه . 

     هی بی تابی و بیقراری نکنیم . هی نگیم چرا نمیشه چرا نمیشه ؟ چرا دیر میاد ؟ 

     فقط بگیم در راهه داره میاد . رسیده و در هر نفس با منه . 

     واقعیت هم همینه .

     ما در هر نفس داریم متناسب میشیم در هر نفس لاغری همراه ماست . 

     انرژی نو میاد داخل بدن و انرژیهای کهنه رو بیرون میده . 

     وقتی همواره انرژی نو دریافت کنیم بدن هم دیگه به چربیها نیازی نداره و آروم آروم میفرستشون بره . 

     بدن از کمبود انرژی مجبور به ذخیره شد . وقتی دیگه خودمون رو با افکار محدود کننده  برای دریافت انرژی محدود نکنیم بدن دیگه انرژی رو ذخیره نمی کنه . چون میدونه هر وقت بخواد هست . 

     انرژی همواره در ما جاریست و به قدر نیاز مارو پر می کنه . 

     وقتی به فراوانی انرژی متصل بشیم ؛ میبینیم انرژی از منابع مختلف داره به سمت ما میاد . 

      ما منابع زیادی برای پر کردن نیازهامون داریم که البته یکیش غذاست . 

     انرژی  در همه چیز هست و فقط کافیه ذهنمون رو با اندیشه های فروانی پر کنیم . 

     خدا رو شکر که همه ی ما رو به این مسیر هدایت کرد تا انرژی درونیمون رو استخراج کنیم و به تناسب اندام همیشگی دست پیدا کنیم  . 

     خدارو شکر . 

     برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
     امتیاز: 5 از 1 رأی
     افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
    آواتار mrmr19791357@gmail.com
    1402/07/26 23:30
    مدت عضویت: 639 روز
    امتیاز کاربر: 29484 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
    محتوای دیدگاه: 78 کلمه

    سلام دوست ‌گرامی خیلی خوشحالم ک احساس،خوبی، دارید،خوشا ب سعادتتون،چقد خوبه ک حال خوب واحساس عالی دارید واقعا صمیمانه بهتون تبریک میگم انشاله همیشه این حس خوب و عالی براتون بمونه انشاله هیچ موانع و ناراحتی نداشته باشید واگر هم مشکلی پیش بیاد با همین حس خوب اون رو برطرف کنید،مطمعنم ک شما موفق میشید.

    انشالله ک شادی،سرور خوشبختی و آرامش در لحظه لحظه زندگیتون جاری باشه،از خداوند می خواهم در همه مراحل زندگیتون همواره پیروز و موفق باشید.

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
     آواتار عطا
     1402/07/28 20:59
     مدت عضویت: 509 روز
     امتیاز کاربر: 11065 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
     محتوای دیدگاه: 28 کلمه

     سلام و عرض ادب .

     ممنون از انرژی مثبت شما . 

     امیدوارم که شما هم در همه ی شرایط زندگی حال خوب و عالی همراهتون باشه  و قطعا هست . 

     برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
     امتیاز: 0 از 0 رأی
     افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
    آواتار منیره.ف
    1402/08/09 05:01
    مدت عضویت: 1710 روز
    امتیاز کاربر: 11421 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
    همیاری
    محتوای دیدگاه: 413 کلمه

    مثل همیشه عالی

    در تکمیل صحبتهای شما برای ذهن خودم پس دلیل بسیاری از عدم موفقیتهای ما در همین نکته است ما خیلی از کارها رو مثل رژیم سخت و طاقت فرسا میکنیم مثلا طرف با میل خودش یک دوره یا کلاس رو ثبت نام کرده ولی جوری با نفرت ازش میاد بیرون که از خودش هم سیر میشه مگه ما همیشع با عشق رژیمهارو شروع نمیکردیم اینکه فکر میکنیم باید تلاش کنیم باید سختی بکشیم مگه جسم ما چه قدر جون داره حتی بعضیها تو یک کار هنری مثل نقاشی که همیشه ارزوش رو داشتن ثبت نام میکنند ولی نمیتونن ادامه بدن چون عشق نمیکنند خسته میشن خودشون خسته میکنند بلکه علت استمرار ما در این دوره همین لذت بردن از دوره است که میتونیم برای تمام مراحل زندگیمون پوشش بدیم مثلا همین کلاس زبان من اگر باهاش عشق نکنم به پرونده های بسته زندگیم تبدیل میشه همین ماه رمضان برای خیلی ها جز تشنگی و گرسنگی چیزی نیست و کم کم روزه گرفتن رو ترک میکنند ولی من همیشه باهاش عشق میکردم برام پر از خاطره بود تو خونه پدریم سحر ها همه تو یک اتاق نشیمن بزرگ سحری میخوردیم که زمستونها خیلی سرد بود و توش بخاری نفتی میزاشتیم و از دو طرف پنجره های قدی داشت و خیلی وقتها هم برف و بارون میومد عزیز جون چه سحریهایی درست میکرد چه رنگ و بویی داشت یا تابستونها یادم جعبه های نوشابه رو بابام تو حوض میزاشت خنک شه و هندونه رو مینداخت روی اب و چه افطاریهای با شکوهی که نمیدادیم و نمیرفتیم 

    کلا لذت بردن از هر پروسه ای باعث استمرار در ان میشود مثل غذا خوردن ماهمیشه رو به فزونی بود

    همین چند وقت پیش بود که به پسرم گفتم مامان جان جوری درس بخون که وقتی درست تموم شد و خواستی اون کتاب بندازیش بره ببوسیش و بزاریش کنار یعنی انقدر باهاش عشق کرده باشی که دلت نیاد ازش جدا شی یادمه تو مدرسه بعضی از بیشتر بچه درسنخونها بعد امتحان کتابهاشون رو پاره میکردن و دوباره باید میومدن شهریور امتحان بدن نمیدون لز کجا کتاب تهیه میکردن خیلی این کارشون برام عجیب بود خوب من کلا با دری خوندن عشق میکردم دلم نمیومد کتابم رو پاره کنم 

    فکر میکنم ارتعاش لذت ما از مسیر تناسب نوعی انرژی مثبت در اطرافمون مستقر میکنه که به جذب انساهایی با این فرکانس میپردازد از وقتی در مسیرم با انسانهای مثبت تری در معاشرت شده ام و دیگر اینکه دیگران بیشتر پزیرای شما هستن چون این فرکانس به اونها حس خوبی میدهد  

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
     آواتار عطا
     1402/08/11 00:35
     مدت عضویت: 509 روز
     امتیاز کاربر: 11065 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
     همیاری
     محتوای دیدگاه: 301 کلمه

     سلام و درود . کاملا درست میفرمایید و با جملاتتون موافقم . 

     اصلا اگه  مسیر لاغری با ذهن رو میتونیم ادامه بدیم به خاطر لذتهاشه وگرنه اگه سخت بود که ادامه نمیدادیم رها میکردیم .

     کار ما فقط کشف فرمولهای لاغریه که واکنش بدنمون رو لاغر کنه ‌ 

     تغییر گفتگوهای ذهنی لذتبخش در مسیر لاغری .

     فرمولی که لذت داشته باشه قابل استمراره ولی فرمولی که توش حتی یه درصد رنج ببینی ذهن اون رو رها می کنه .

     اما اینجا یه سوال پیش میاد چرا با وجود اینکه چاقی برامون سخته ذهن رهاش نمی کنه ؟ 

     ذهن اون مقدار چاقی که رنجمون میداد رو رها کرده . قسمتی که رها نمی کنه به خاطر لذتشه . 

     حالا مگه چاقی لذت داره ؟ 

     بله چاق شدن برای فردی که خیلی لاغره لذت داره تا اون رو به تناسب برسونه . 

     باز اگه از تناسب عبور کنه چاقی رنج آور میشه . 

     حالا ما اون نقطه تناسبه رو باید پیدا کنیم بعضیها میگن نمیدونم قد و یک مترشو بردارید میشه تعادل . 

     ولی این از نظر من تعادل نیست .

     تعادل رو خود بدن تشخیص میده . تعادل جاییه که بدن در اون احساس لذت از اندام داشته باشه .

     نه حس چاقی داشته باشه نه حس لاغری زیاد . 

     حس تناسب داشته باشه  . 

     خب حالا اگه ما حس تناسب رو همیشه داشته باشیم بدن ما خودشو با این حس هماهنگ می کنه . 

     حالا چطور حس تناسب داشته باشیم 

     با انتخاب افکاری که بهمون حس تناسب میده . چون هر چیزی غیر از فکر  از بین میره . 

     فکر تا آخر عمرمون با ما هست . 

     و ما میتونیم تغییرش بدیم . چون گفتگوست . و گفتگو قابل تغییره . 

     منطق یا همون گفتگو قابل تغییره .

     منطق چاقی رو میشه به منطق لاغری تبدیل کرد . 

     همونجور که شما در این متنتون کاملا منطق لاغری رو به کار بردید و واقعا از جملات بی نظیری استفاده کردید  ممنون از شما . 

     برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
     امتیاز: 0 از 0 رأی
     افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم