0

تاثیر قدرت ذهن بر جسم – بخش دوم (استرهیکس)

لاغری بدون رژیم
اندازه متن

در شروع هماهنگی ارتعاشی در مورد وزن بدنتان ممکن است برای تغییر در برنامه ی غذایی اشتیاق داشته باشید و ممکن است بگویید: خوب نمی دانم این برنامه چقدر با رژیم هایی که قبلا گرفته ام فرق دارد

اما توجهتان را جلب می کنیم که با اشتیاقی که دارید این کار چقدر برای تان راحت تر است در حالی که در دفعات قبلی چه زود احساس دلسردی می کردید

باید توجه کنید در شرایطی که احساسات شما بهبود پیدا کرد، افکار خوب و مثبت که در شما احساس خوبی ایجاد می کنند یکی بعد از دیگری به سراغ شما می آیند و این افکار خوب شما را جلو می برند و نتایج جسمانی این افکار بزودی در شما آشکار می شوند و این نتایج جسمانی باعث اشتیاق بیشتر در شما می شود و به سرعت نتیجه ای که مطلوب شماست خواهد رسید.

هنگامی که به وزن مطلوبتان برسید به خودتان خواهید گفت: اینبار مشکل نبود و این وزن را

حفظ خواهم کرد. در هر حال حالا هربار که بخواهم به وضعیت مطلوب جسمانی برسم، میدانم

چه باید بکنم

به این نکات توجه کنید:

اگر لاغر بودن با احساس شادی همراه است و شما دائم بستنی میخورید و احساس شادی هم میکنید پس شما آدم لاغری هستید که مقدار زیادی بستنی میخورد.

اگر آرزوی شما برای آنکه لاغر باشید درحالی که لاغر نیستید باعث احساس دلسردی و ناامیدی شما شده و می بایست در زمانی که احساس دلسردی دارید، دائم بستنی بخورید

پس شما آدم چاقی هستید که مقدار زیادی بستنی میخورد.

اگر آرزوی شما برای لاغر بودن درحالی که لاغر نیستید باعث احساس دلسردی و ناامیدی شما شده و دائم اراده ی خودتان را به کار میگیرید تا جلوی اشتهای خود را بگیرید و بستنی نخورید پس شما آدم چاقی هستید که بستنی نمیخورد

آبراهام، اگر ناشاد بودن آدم را چاق میکند، پس چرا در نقاطی از کره ی زمین که قحطی است و از گرسنگی در حال مرگ هستند، هیچ انسان چاقی را نمی بینیم؟ آنها شاد نیستند، چاق هم نیستند و از بعضی ها می ترسند

پاسخ ما چنین است، اگر بر شرایط فعلی کمبود مواد غذایی توجه و تمرکز کنید و برای خود و اطرافیانتان احساس ترس کنید با آنچه نمی خواهید هماهنگ شده اید.

فرقی نمیکند چاق بودن فکر شما را در جهت خلاف جریان برمیگرداند یا ترس از قحطی و گرسنگی. در هر حال فکر شما خلاف جهت جریان است که مقاومتی محسوب میشود در برابر آنچه میخواهید، حال

چه خواسته ی شما لاغر بودن باشد یا غذای کافی برای خود و خانوادهتان.

لاغر بودن با احساس شادی هماهنگ است، در جهت جریان

چاق بودن با احساس ناشاد بودن هماهنگ است، خلاف جهت جریان

به اندازه ی کافی غذا برای خوردن داشتن با احساس شادی هماهنگ است، در جهت جریان

به اندازه ی کافی غذا برای خوردن نداشتن با احساس ناشاد بودن هماهنگ است، خلاف جهت جریان

کلید آفرینش هرچه میخواهید آن است که راه حلی پیدا کنید تا در شما احساس بهتری پدید آورد و یا افکار در جهت جریان پیدا کنید، هر چند شرایط فعلی اجازه ی این احساس بهتر را به شما نمیدهد و نیز استفاده از قدرت اراده برای تمرکز افکار در جهت آرزوهایتان و آنکه براستی هستید به جای آنکه از ارادهتان برای ایجاد عمل استفاده کنید، آن هم عملی که برخلاف جهت جریان است.

بنابراین در شروع، افکار شما ممکن است در حدود موارد زیر باشد:

من چاق هستم ، خلاف جهت جریان

نمیخواهم چاق باشم ، خلاف جهت جریان

از اینکه اضافه وزن داشته باشم خسته شدهام، خلاف جهت جریان

از ریخت و قیافهی خودم خوشم نمی آید، خلاف جهت جریان

دوست ندارم برای خرید لباس بروم ، خلاف جهت جریان

هیچیک از لباسها به درد من نمیخورد، خلاف جهت جریان

یادتان باشد ناچار نیستید همه ی کارها را با هم مرتب کنید، فقط دنبال فکری باشید که کمی احساستان را بهتر کند:

ایکاش راهی را پیدا می کردم، در جهت جریان

یقیناً قدمهایم استوارتر خواهند شد، در جهت جریان

باز هم تاکید میکنیم، اینها عباراتی سرنوشت ساز نیستند، عبارات خیلی پیچیده و عجیب و غریب نیستند، اما همین عبارات باعث میشوند احساستان بهتر بشود، پس بنابراین در جهت جریان هستید بنابراین کار شما، تا اینجا به انجام رسیده است.

هر زمان متوجه شدید که در مورد وزن خود دارید به همان طبل کهنه میکوبید، اگر میتوانید  کاری کنید که افکارتان در جهت جریان قرار گیرد و بر موضوعی آنقدر تمرکز کنید تا تغیر مختصری را در افکارتان احساس نمایید. ظرف زمانی کوتاه رابطه ی ارتعاشی میان جایی که هستید و آنچه میخواهید، بهبود پیدا خواهد کرد.

از شتابی که این ارتعاشات بهبودیافته در روند کار شما ایجاد میکند حیرت میکنید.  همه ی مسایل مربوط به این موضوع آسانتر و آسانتر میشود تا به وزن دلخواهتان برسید.

فرض کنید سرکارتان هستید . اکنون تمرکزتان متوجه بدن یا وزنتان نیست زیرا کارهای زیادی دارید که باید انجامشان دهید و سرتان شلوغ است.  وقت نهار میرسد و موقعی که از کنار باجه کلوچه فروشی میگذرید میل شدیدی در خودتان احساس میکنید که یک کلوچه ی خوشمزه بخرید.

پولتان را داده و یک کلوچه میخرید و زمانی که جلد آن را باز میکنید، احساس عذاب وجدان و ناراحتی به سراغتان میآید.

احساس ناراحتی تمام وجودتان را میگیرد، اما با اینحال وسوسه خیلی قویتر است و یک گاز بزرگ میزنید… به خودتان میگوید؛ دوباره شروع شد! باز هم ناپرهیزی کردم

اما این بار همه چیز با قبل کمی تفاوت دارد، چون نیروی حرکت مثبتی دارید که با گفتن عباراتی همچون عبارات قبلی در مورد وزنتان به وجود آمده است.

یادتان می آید، مسئله بر سر این نیست که چه کاری انجام میدهم، مسئله سر آن است که وقتی اینکار را انجام میدهم چه احساسی دارم.  بنابراین تامل میکنید و به کلوچه نگاه میکنید

و این عبارات را میگویید: من نباید تو را بخور، خلاف جهت جریان

تو فقط من را چاق میکنی، خلاف جهت جریان

با اینکه خوشمزه ای،  موافق جهت جریان

اما خیلی هم بزرگ نیستی، موافق جهت جریان

حالا میتوانم یکمی از تو را بخورم و بقیه اش را برای بعد نگه دارم، موافق جهت جریان

دوست دارم چند گزینه پیش رو داشته باشم، موافق جهت جریان

دوست دارم که انتخابهای عاقلانهای داشته باشم، موافق جهت جریان

دوست دارم که خودم تصمیم بگیردم، موافق جهت جریان

اگر کمی تامل کرده بودم، با این سرعت پولم را برای خرید این کلوچه صرف نمیکردم، موافق جهت جریان

قضیهی خوردن یک کلوچهی کوچک خوشمزه را خیلی بزرگ کردهام ، موافق جهت جریان

تو فقط یک کلوچهی خوشمزهای! ، موافق جهت جریان

من از تو، یعنی کلوچه، لذت میبرم، موافق جهت جریان

من آگاهانه از تو لذت میبرم، موافق جهت جریان

گاهی اوقات خوردنت را انتخاب میکنم و گاهی اوقات فقط نگاهت میکنم، موافق جهت جریان

همین حالا تو را میخورم، موافق جهت جریان

… و میخواهم از خوردنت لذت ببرم، موافق جهت جریان

الان، کاری را انجام دادید که نسبتا برایتان غیرعادی است. دارید کلوچه میخورید و به شکل دیگری با خودتان صحبت میکنید بنابراین با خواستهتان برای لاغری، همزمان، هماهنگ میشوید.  شما با خود واقعیتان هماهنگ هستید که خیلی از هرکاری که انجام میدهید یا نمیدهید مهمتر است.

همین لحظه شخص لاغری کنار باجه ی فروش می آید و شیرینی میگیرد و شروع به خوردن میکند  افکار شما، در گذشته، اگر با چنین شخصی روبرو می شدید، اینگونه بودند:

منصفانه نیست ، خلاف جهت جریان

سوخت و ساز بدنش به او اجازه میدهد تا چیزهای خوشمزه بخورد و باز هم لاغر بماند ، خلاف جهت جریان

شاید او بیمار است و تنها چیزی که امروز میتواند بخورد، همین است ، خلاف جهت جریان

اما این بار بخاطر کار ارتعاشی ای که انجام دادید، در عوض، اینگونه فکر میکنید:

آهان! این گواه کسی است که با خواسته ی خوردن کلوچه و لاغر ماندن هماهنگ است ، موافق جهت جریان

تمام این مطلب بخاطر هماهنگی ارتعاشی است . به دنبال نتایج قابل اندازه گیری سریع و فوری فیزیکی نباشید.  در عوض بدنبال بهبود و پیشرفت در روحیه، طرز فکر و احساساتتان باشید.

وقتی احساس بهتری میکنید، بیشتر در هماهنگی و اتصال هستید، و به هر چیز دیگری در همان مسیر، خواهید رسید. این قانون است.

با دادن ستاره به این مطلب امتیاز بگیرید.

امتیاز 4.55 از 22 رای

https://tanasobefekri.net/?p=10061
19 نظر توسط کاربران ثبت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

اندازه متن دیدگاه ها
   آواتار تینا.عالی
   1402/11/01 15:07
   مدت عضویت: 214 روز
   امتیاز کاربر: 12043 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 225 کلمه

   به نام خداوند همیشه حاضر و خواهان همیشگی پیشرفت و  حال خوب ما،

   درود و رحمت و ثروت برکت سلامتی شادی طول عمر با عزت  و نور هدایت خداوند در هر لحظه زندگی شما استاد ارجمند و بزرگوار جاری باش،

   استاد این موضوع خیلی زیباست ،

    وقتی فهمیدم 

   کل داستان شکرگزاری من هست در  هر شرایطی فقط با حس خوب و زیبا بینی و خوشحالی از درون،

   اونم واقعا به صداقت و واقعیت ازته دلمون،

   ودیدن همه چیز به خیر و خوبی و خوشی و به سودمندی  و نیکویی،

   وقتی من همه چیو عالی ببینم همه چی عالی پیش میره،

   خدایا شکرت ممنونم که آنقدر دوست داری من حالم خوب باش چطوری ازت تشکر کنم،

   واقعا مهربانی و رحیمی ،

   زندگی خوب فقط برپایه=حس خوب

    و تماااام 

   چقدر این دیدگاه آسان میکنه همه چیو 

   زیبایی و شگفتی دیدن همه چیز دنیاتو همون اندازه شگفت انگیز و زیبا میکند 

   چقدر اسان و حل شده بوده قضیه نه فقط تنها لاغری و تناسب و سلامتی بلکه همه مسائل الهی شکرت هزاران بار 

   معلوم شدن این واقعیت که از قبل همه چیز به تو عطا شده فقط خودت چشماتم باز کن و  فقط به آسانی لازمش حس خوب و حستو خوب کن زیبا ببین ب ه هر چی میخوای رسیدی تازه اونم با لذت ،

   از الان یاد گرفتم هر کاری میکنم اول و اخر و در حین مسیر فقط شادی کنم و شکرگزاری ،

   خداوندا شکرت 

   استاد خیلی هزاران بار باز ممنونم از شما .

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار زهرا
   1402/10/27 12:55
   مدت عضویت: 458 روز
   امتیاز کاربر: 13430 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 569 کلمه

   سلام استاد 

   خداراشاکرم که درتاریخ 1402/10/27 این فایل را خواندم 

   چقدر ارتعاش احساس در چاق بودن و چاق نبودن ما تاثیر دارد . وقتی که برخلاف جریان آب شنا کنیم هرگز به مقصد که ساحل باشد نمیرسیم پس باید بدون عجله کردن و با احساس شادی و بدون دست و پا زدن اضافی که خود را خسته کنیم خود را به جریان آب بسپاریم و ما به سلامتی و با شادی به ساحل سرزمین لاغرها میرسیم . من دراین فایل یاد گرفتم که وقتی که من احساس خوردن چیزی را کردم میل و علاقه خودم را به خوردن با سرزنش کردن و ترس از چاقی بد نکنم بلکه با احساس خوب بگویم 

   من به مغز و بدنم دستور میدهم هرچه را میخورم با احساس خوب و بدون ترس از چاقی دربدن من به سلامتی و تندرستی تبدیل کند چون استاد گفتند اگر من مثلا هوس خوردن کله و پاچه کنم ووقتی ان را دیدم از آن مقدار خیلی کم و حتی نخورم چون با فکر چاقی همرا ه بوده است من را به همان مقداری که همیشه میخوردم درذهن من را چاق تر میکند پس دراین فایل من یاد گرفتم درهنگام خوردن اصلا به چاقی و ترس از چاقی فکر نکنیم بلکه با احساس خوب تا جایی که احساس سیری داریم بخورم و با احساس شادی به این فکر کنم که بله دقیقا  این میزان بدن من برای مصرف انرژی لازم داشت و خدارا شکر کنم که امروز توانستم از این غذای مورد علاقه ی خودم به اندازه بخورم و خدارا شکر کنم و اصلا موقع خوردن به نوع غذا- مقدار کالری- خوب بودن و بد بودن برای چاقی -و… فکر نکنم و فقط با احساس خوب غذا بخورم چون تنها تفاوت افراد چاق و لاغر نگرش آنها در هنگام غذا خوردن و سرزنش کردن خودشان بعد از خوردن است که همین کار  ارتعاش افکار منفی باعث می شود احساس ما بد شود و با احساس بد و توجه بیشتر به چاقی ما روز به روز چاق تر شویم . 

   ما باید دراصل مثل فنری که فشار روی ان نیست عمل کنیم چون فنر هرچقدرکه فشرده تر شود میزان پرتاب آن بیشتر است پس اصلا فشاری به مغز و ذهن خود درمورد چاقی وارد نمیکنیم تا اینکه اصلا ما را به سمت چاقی بیشتر نبرد .

   استاد ممنون از شما با این توضیحات عالی و ملموس چون دقیقا فشار افکار منفی از ذهن ما خیلی کمتر میشود و و دیگر خود را سرزنش نمیکنم چون اینها را برای ذهن طبیعی قلمداد می کنیم با مثال زدن دقیقا خودمان را دران لحظه تصویر سازی میکنیم  جلو بستنی فروشی سعی کنیم که سوالاتی که به ذهن ما میرسد با این آموزشها یاد بگیریم  چگونه به انها جواب بدهیم و موافق جریان لاغری فکر کنیم تا زودتر به نتیجه که متناسب شدن است برسیم . انشاالله خیلی ممنون 

    وقتی احساس بهتری دارید، بیشتر در هماهنگی و اتصال هستید با افکار و ذهنمان ، و به هر چیز دیگری به غیر از  چاقی در همین مسیر، خواهم رسید. این قانون است. همه اینها به خاطر هماهنگی و ارتعاشی است که از ذهن و باورهای ما نشات می گیره و باعث میشود ما با احساسمان اتفاقات خوب و بد را در زندگی خلق کنیم پس خیلی مواظب باشیم که چه چیزی را درسر و فکر خود مینوسیم و بعد میگویم این سرنوشت ما بود چون ما با فکر با مغز و سر خود اتفاقات را برای خودمان رقم می زنیم و این راز کائنات است که ما قبلا نمی دانستیم 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   امتیاز کاربر: 0
   محتوای دیدگاه: 22 کلمه

   اینقدر این نوشته به دلم نشست و برام ملموس بود که واقعا لذت بردم استاد هزاران درودونور برشما،مسیرتون مانا توام با موفقیت 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار mrmr19791357@gmail.com
   1401/09/06 21:01
   مدت عضویت: 690 روز
   امتیاز کاربر: 30249 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 349 کلمه

   به نام خدا 

   در این مطالب نوشته شده است که ترس از خوردن هر چیزی یا غذاها یا خوراکی‌هایی که دوست داریم باعث چاقی می شود اگر با ترس بخوریم،باعث می شود حتی اگر به خاطر ترس نخوریم این هم باعث چاقی می شود.اصلا ترس یا واهمه داشتن از چیزی، ، فکر کردن زیاد به موضوعی فرد رامبتلا به آن موضوع می کند،مثلادر دوره شیوع کرونا با اینکه همه خانواده ام مبتلا شده اند وبا اینکه من تمام وقت در کنار خانواده ام بودم درسته که شدیدا بهداشت رو رعایت می کردم وهمیشه کلا بیشتر از بقیه حساس بودم حتی قبل از کرونا ولی واقعا ب این بیماری توجه چندانی نداشتم یعنی اننننقدر که به جاقیم توجه داشتم و ناراحت بودم ازین بیماری ترس نداشتم وواقعا برام جالب بود که اصلا مبتلا نشدم ب این بیماری،ولی تمام فکر وذکر خواهرم مربوط به این بیماری بود تمام خبرهای که درباره علامت وشرایط یا درمان این بیماری بود دنبال می کرد وهمش به خودش می گفت ایا من کرونا گرفتم؟و همش ب خودش تکرار می کرد وخیلی هم از مبتلا شدنش می ترسید.

   واخر هم فکر کنم دو بار مبتلا شدولی من خوشبختانه مبتلا نشدم.خوب میدونین من به چی فکر می کردم؟ من به این فکر میکردم که من اینقدر به خاطر چاقیم نگران و ناراحت هستم‌ که دیگه جای فکر کردن به چیزدیگری ندارم و دقیقا همین باعث چاق تر شدن من می شد،یعنی ترسیدن و فکر کردن به چاقی مساوی است با چاقی بیشتر،فکر کردن ب لاغری تمرکز به لاغری توجه ب لاغری مساوی است با لاغری،ما ازینکه افراد متناسب اون چیزی که دوست دارند می خورند هم نباید ناراحت شویم.

   این می‌شود خلاف جهت جریان،ما می گوییم ما هم با آرامش و به اندازه می خوریم این می شود موافق جهت جریان،من می گویم‌ من هم با شادی و رضایت کامل از هر چیزی لذت می برم.

   جالبه که در وعده های غذایی من در خیلی موارد احساس میکنم با اینکه خیلی کمتر از بقیه میخورم خیلی سریع سیر می شوم‌ و این باعث خوشحالی من می شود.

   پس مهم اون حس خوب حس شادی حس آرامش باعث رسیدن به هدفهای متعالی می‌شود….

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار amirali2020110@gmail.com
   1400/11/30 20:25
   مدت عضویت: 1257 روز
   امتیاز کاربر: 12173 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
   محتوای دیدگاه: 173 کلمه

   بنام خدا 

   منظور این نوشته این بود که ترس از خوردن باعث چاقی می‌شود 

   مثل خود من چه سالهایی که تو هوای گرم خوزستان بستنی نمیخوردم ،آب طالبی نمیخوردم ،رولت که قطعا همه دوست دارن نمیخوردم می گفتم دوست ندارم 

   اگه یه بار بستنی میخوردم دیگه یه وعده غذایی را حذف میکردم و به علاوه عذاب وجدان بعد خوردن 

   نوشابه گاهی دلم خیلی میخواست نمی خوردم و خیلی از محدودیت‌های دیگه که چقدر نخوردم و غافل از این که دارم با این کارم چاق‌تر میشم و میشدم اینها همه ترس از خوردن بود که هیچ نتیجه‌ای هم نداشت 

   اما الان همین دیروز هم بستنی هم رولت خوردم با لذت فراوان بدون هیچ ترسی و همچنین خوردن تمام مواد غذایی بدون هیچ رژیمی و با لذت خوردن البته با اینکه من فقط یک کفگیر برنج میتونم بخورم و رژیم هم نیست کاملا سیر میشم و لذت میبرم از وقتی که از فایلها استفاده میکنم غذایم کمتر شده و کاملا هم سیر میشم .و اصلا ترس از خوردن هم ندارم و با شور و اشتیاق هر روز ادامه میدم .

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار s.mohammadi8195
   1400/04/21 11:51
   مدت عضویت: 1517 روز
   امتیاز کاربر: 6887 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 73 کلمه

   سلام 

   این یعنی همان ترس از نخوردن که در فایلهای آموزشی یاد گرفتیم .

   یعنی خوردن باعث چاقی نمیشه بلکه ترس از خوردن باعث چاقی میشه . و باعث میشه ما همش خودمون رو محدود کنیم و این موقع جسممون بد میشه و با خواستمون هم سو نمی شیم و چاق تر میشیم .

   لاغری حس خوبه . پس بایستی کارهای رو انجام بدیم که ما رو به حس خوب میرسونه درهمین شرایطی که هستیم . 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار saberizahra80
   1400/03/02 08:49
   مدت عضویت: 1678 روز
   امتیاز کاربر: 3426 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 842 کلمه

   سلام🙂

   خوندن این مطلب چقدر ارامش بخش بود با اینکه مطلب نوشتنی بود تمام فیلم سوال و جواب خانم هیکس با اون صدای مخصوص و حرکات دست آبراهام برای من تداعی شد و انگار من پای فایل تصویری نشستم و دارم تماشا میکنم …واقعا لذت بخش بود😊

   تند حرف زدن و قلمبه سلمبه حرف زدنش با اینکه کلی آگاهی بخش هست کمی خسته کننده است ولی الان که فایل به صورت نوشته دراومده با دقت و حوصله بیشتری میشه بهش توجه کرد

   برای من کلی نکات آموزنده داشت که همه قانون و آموزشهای لاغری رو برام مرور کرد از جمله؛ 

   ۱_نا امیدی در شرایط چاقی و خستگی از چاقی اتفاقا باعث میشه موشکی از خواسته شما پرتاب بشه که دقیقا مشخص میکنه چی دوست دارین یعنی نا امیدی و احساس بد از چاق بودن یه تضاده و در تضادها خواسته دقیق شما مشخص و واضح میشه یعنی دقیقا اینجا واضح میشه که چقدر لاغری و تناسب رو دوست دارین و جمله خانم هیکس اینه که ظرف ارتعاشی شما بزرگتر میشه😊

   ۲_قدرت عمل به تنهایی در برابر قدرت افکار بسیار کمه به همین دلیل فقط با عمل که در اینجا رژیم و ورزش و… هست نمیشه لاغر بشیم چون وقتی اینهمه افکار ناهماهنگ در ذهنمون داریم در نهایت دربرابر این قدرت کم میاریم و رژیم و ورزش رو رها میکنیم👌

   ۳_در صورتیکه افکار و عمل رو کنار هم قرار بدیم لاغری خیلی آسانتر میشه و خیلی زودتر هم در جسم ما خودش رو نشون میده👌😊

   ۴_تنها چیزی که ما بهش داریم تا به خواسته مون برسیم ارتعاش هماهنگ با خواسته است و ارتعاش هم فقط حاصل افکار هست یعنی افکار هستن که ارتعاش دارن که این ارتعاش میتونه در جهت هماهنگ با خواسته ما باشه یا  خلاف جهت باشه👌

   ۵_حالا چطور میفهمیم که چه ارتعاشی داریم میدیم که در جهت هستیم یا در خلاف جهت….؟ از احساسمون 😊 اگه احساس خوبی داریم یعنی افکار ما در جهت جریان و هماهنگ با خواسته ما است ولی اگه احساس خوبی نداریم مثل اینکه نگران هستیم از چاقی بیشتر،مثل اینکه از جسممون حالمون بد میشه حالا چه با دیدن اون چه با فکر کردن به اون ،مثل اینکه ترس داریم از خوردن ،یا ترس داریم از چاقتر شدن،مثل اینکه از دیدن افراد لاغر و متناسب حسمون بد میشه یعنی حسادت داریم،مثل اینکه حس خوبی از خرید کردن نداریم و دوس نداریم برای این جسم لبلس نو بخریم،مثل اینکه همش در ذهنمون دو دو تا چهار تا میکنیم که الان چی بخورم که کالریش بالا نباشه یا بقیه با خودشون چی فکر میکنن وقتی من چاق رو در حال خوردن بستنی بزرگ ببینن،یا وقتی گشنه مون میشه یا تصمیم داریم یه چیز خوشمزه و سایز بزرگ سفارش بدیم مثل یه ساندویچ پر و پیمون و در فکرمون داریم خودمون رو به خاطر اینکه اینقدر تند تند گرسنه میشه یا هوس خوراکیهای خوشمزه میکنه سرزنش میکنیم،یا وقتی در حین اینکه رژیم رو شکستیم و پرخوری داریم میکنیم به خودمون برچسب بی اراده و ناتوان بزنیم ،یا همش توجهمون به جسممون باشه و توی آینه ماشین و شیشه فروشگاههای بزرگ و آینه مغازه ها دایم خودمون رو چک کنیم و حالمون بد بشه یا حسرت ادمهای لاغر رو بخوریم که هرچی میل دارن میخورن و باز هم متناسبن

   تمام این احساسات بد در واقع ارتعاششون در خلاف جهت جریان هست و داره ما رو از لاغری دور میکنه😑😶

   ۶_وقتی احساست بده دیگه فرقی نمیکنه چه انتخابی داشته باشی آب کرفس بخوری یا یه کلوچه در هر صورت تو چاقتر میشی👌😏

   ۷_اینقدر در ذهنمون به غذاها برچسب زدیم و به اونا قدرت دادیم که دیگه از خوردنشون لذت نمیبریم و این بر خلاف جهت جریان لاغری هست👌

   ۸_لذت بردن از غذا هر چی که باشه در جهت جریانه😊

   ۹_غذا فقط غذاست و در جهت تامین نیاز بدن به انرژیه همین👌

   ۱۰_اگه افکارت رو تغییر بدی اونوقت اعمالی که در جهت لاغری انجام میدی تاثیرشون خیلی بیشتر میشه و در ضمن هیچ مقاومتی هم دیگه وجود نداره و اونوقته که لاغر شدن با ِلذت همراهه

   ۱۱_تنها قدرتی که در حال حاضر داریم انتخاب تغییر ارتعاشه وگرنه ما در تغییر جسم و تغییر شور و اشتیاق و تغییر شرایط فعلا قدرتی نداریم ولی همین قدرت انتخاب افکار مهمترین و قدرتمندترینه

   ۱۲_فعلا این چاقی همراه ما است امروز هست فردا هست هفته دیگه ماه دیگه ….فعلا همراهمونه پس فقط در این لحظه فکرت رو تغییر بده تا احساست تغییر کنه تا برآیند این احساسهای خوب جسمت رو هم تغییر بده

   اینجاست که میگن مهمترین قانون کائناتی قانون احساس خوبه  و اینجاست که استاد همیشه میگن اولویت رو در زندگی احساس خوب خودتون قرار بدین 👌👌👌🙂

   ۱۳_پس هرکاری که حال ما رو بد میکنه ممنوعه مثل عجله کردن ،توجه به جسم نامتناسب،ناراحتی،نگرانی،ترس از لاغر نشدن،خوردن با احساس بد و عذاب وجدان و سرزنش،چک کردن وزن و سایز،با حسرت نگاه کردن با لاغرها،نخوری و رژیم و محدودیت و محرومیت،لذت نبردن از لحظه،لذت نبردن از خوردن،سرزنش خودمون،تنفر از جسممون،…🤨🤨🤨

   حتی فایلها رو هم باید با احساس خوب گوش بدیم و تمرین رو هم با احساس خوب انجام بدیم نه فقط از سر تکلیف و اینکه یه کاری کرده باشیم یا حتی به خاطر لاغر شدن    👌👌👌😏

   اینطوری هست که هر روز به قدم از شرایط فعلی فاصله میگیریم و به شرایط ایده آل نزدیک میشیم🎁🎁🎁👌👌🙏🙏💃💃

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 10 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    آواتار saberehsadat@gmail.com
    1400/03/27 12:05
    مدت عضویت: 1220 روز
    امتیاز کاربر: 495 سطح ۱: کاربر مبتدی
    محتوای دیدگاه: 14 کلمه

    سلام . دوست خوبم نوشته ی شما کلی نکات اموزنده داشت . خیلی سپاسگزارم 

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار s99malekan
   1399/08/29 20:24
   مدت عضویت: 1420 روز
   امتیاز کاربر: 7470 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
   محتوای دیدگاه: 228 کلمه

   سلام….
   این مقاله دقیقا حرفهای قبلی استاد روشنه.‌استاد زحمت کشیدن به زبون ساده‌تر و روان‌تر بیان کردن.‌اینکه موغدغذایی ما رو چاق نمیکنه این احساس ما موقع خوردنه که چاقمون میکنه‌ .استاد میگن هر وقت گرسنه شدی از هر چیزی به اندازه سیری بهور و اصلا نگران چیزی نباش و عذاب وجدان نگیر. چون من به شخصه سالها برنج /البته خیلی چیزای ذیگه هم/ چاق کننده میدونستم و جز سر کار که‌مجبور بودم با عذاب وجدان بخورم خونه اصلا نمیخوردم و همیشه هم ناراحت و افسرده بودم. چه وقتی میخوردم چه وقتی خودمو منع میکردم‌و بوی قورمه سبزی میومد و من شیر میخوردم.این بود که نه تنها لاغر نمیشدم با این ارتعاش بد همیشه چاق و چاق تر میشدم.وای خدای من. چرا باید این همه سال با تاخیر به درک درست از دنیا و قوانینش برسم.‌الان باید بفهمم همه نعمت های خدا سراسر عشق هستن و نور.چرا خودتو از خوردن منع میکردی که یهو بعد چند روز مثل گشنه ها به ظرف غذا حمله کنی.با حساس خوب و ارتعاش مثبت به کا،نات به اندازه سیری بخور و لاغر شو .به همین سادگی. و من بزودی لاغر و متناسب میشم.‌اینو شک ندارم.‌ممنونم از خدایی که بالاخره قابل دونست منم آگاه کنه و ممنونم از استاد که بی چشم داشتی زکات نعمتی که خدا بهش داده و لاغر شده رو داره میده و آکاهی های ناب رو در اختیار ما قرار میده……

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار saberizahra80
   1399/03/27 10:20
   مدت عضویت: 1678 روز
   امتیاز کاربر: 3426 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 301 کلمه

   سلامممم،این مطلب رو از خانم هیکس بارها خونده بودم ولی درکی که امروز بعد از ۶ ماه از بودن درسایت تناسب فکری از این مطلب داشتم کاملا متفاوت و بادرک و اگاهی بالاتر بود و به نظرم فوق العاده اومد.استاد همیشه میگن مهمترین هدفتون رو احساس خوب قرار بدین حتی در موقع خوردن ؛لذت از خوردن یه احساس خوبه ولی عذاب وجدان از خوردن یه حس بده پس لذت یه احساسدر جهت جریان لاغری هست ولی عذاب وجدان یه احساس در جهت خلاف جهت جریان،وطبق صحبت خانم هیکس هرفکر ی که درجهت جریان باشه که نتیجه اش احساس خوبه شما رو به هدف میرسونه و زمانش هم اصلا اهمیتی نداره مهم اینه که در جهت جریان باشیم،
   در مورد لاغری بعد از این مدت این فکر در من کاملا نهادینه شده که من به تناسب عزیزم میرسم و فقط کافیه از سر راه جریان زندگی کنار برم اون خودش منو به هدفم میرسونه،من با مقاومتهایی که با احساسات بدم بوجود می اوردم سدهایی در جهت این جریان میساختم و هی بزرگتر و قطورترش میکردم وفقط کافیه که با یادگیری و تکرار مطالب این سایت فوق العاده کم کم از سر راه کنار برم همین لاغری خود به خود(عاشق این کلمه هستم)اتفاق می افته😊
   واقعا احساسم از نوشتن با چند هفته قبل خودم هم فرق داره وبا یه ارامشی اینا رو مینویسم که مطمئنه که لاغری رخ میده وهمینه معجزه نوشتن و تکرار👌👌👌
   دیشب با کمال ارامش واگاهی کاملا اگاهانه در بحث لاغری و روشهای متفاوتی که بقیه ازش استفاده کردن شرکت نکردم و فقط سکوت کردم و چقدر حس خوبی داشت فوق العاده بود،چون تعهد دادم به خودم که تا زمانی که خودم با این روش به تناسب نرسیدم درباره اش حرف نزنم وافرین به خودم به خاطر تعهدم،عمل به تعهدم،پشتکارم برای یادگیری و اشتیاقم برای یادگیری و اگاهی جدید تر وعمیق تر😎😎😎

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار ستایش
   ستایش
   1398/05/13 07:24
   امتیاز کاربر: 0

   نشان های دریافت شده

   لاغری بدون رژیم
   محتوای دیدگاه: 59 کلمه

   سلام وای خدای من چقددددر قشنگ بود من تا امروز اینجوری فکر نمی کردم یعنی به غذای تو بشقابم بگم تو فقط یک غذای خوشمزه ای و بعد از خوردن لذت ببرم و عذاب وجدان بعد خوردن سراغم نیاد. و در مسیر جریان رود باشم. وای چقققققدر قشنگه. ممنون ممنون ممنون ممنون. استاد شما خیلی ?

   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   امتیاز کاربر: 3
   محتوای دیدگاه: 22 کلمه

   سلام این فوق العاده است که انقدر راحت میشه از این همه راهکارهای ساده توی زندگیمون بکاربگیریم.ازتون ممنونم استاد برون مرزی من

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   امتیاز کاربر: 0
   محتوای دیدگاه: 31 کلمه

   تو فقط یک کلوچه ی کوچولو و خوشمزه ای ?

   چقدر راهکارهای خوبی ارایه شده

   باید با دقت بیشتری افکار در جهت تناسب رو انتخاب کنیم تا با لذت به جریان تناسب برسیم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار (خوشبختی)Smy
   (خوشبختی)Smy
   1396/08/25 10:01
   امتیاز کاربر: 0

   نشان های دریافت شده

   لاغری بدون رژیم
   محتوای دیدگاه: 48 کلمه

   خیلی عالی بودودرمن احساس خوبی ایجادکرد چراباید وقتی میتونم ازخوردن یک چیز لذت ببرم بیهوده دچارعذاب وجدان بشم،وخود عاملی برای ایجادتمام شرایط ناهموار خودم باشم وبرخلاف ارتعاشات خود و ناهماهنگ وبرخلاف جهت حرکت کنم،پس بالذت میخورم وخودمو هماهنگ درجریان موافق هدف مطلوبم قرار میدم چه لذتی ازاین بالاتر

   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار Zeinab
   Zeinab
   1396/08/24 13:55
   امتیاز کاربر: 0

   نشان های دریافت شده

   لاغری بدون رژیم
   محتوای دیدگاه: 60 کلمه

   مقاله همانند سخنان استاد عطار روشن در دوره مقدماتی و پیشرفته بسیار عالی بود .برای تناسب اندام دلخواه نیاز نیست از خوردن وحشت داشته باشیم فقط کافی است قدم های کوچک اما متوالی برداریم تنها کسی که می تونه مانع متناسب شدن تو بشود خود تو هستی تنها کسی که می تونه به تو کمک کنه خود تو هستی…..

   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار مهشید
   مهشید
   1396/08/24 10:59
   امتیاز کاربر: 0

   نشان های دریافت شده

   لاغری بدون رژیم
   محتوای دیدگاه: 95 کلمه

   مقاله فوق العاده ای بود. به خوبی نشان داد که برای به تجلی درآوردن هر خواسته ای باید با سطح ارتعاشی آن همسو و هماهنگ شد. احساساتی چون غبطه، حسرت، خشم، سرکوب و…… ما را از خواسته مان دور کرده و وضعیت فعلی را تثبیت می کند. برای خلق اندامی متناسب نیز باید با ارتعاش آن همسو شویم: بر اساس نیاز بدن غذا خورده و از آن لذت ببریم. به جای انکه با حسرت و خشم به افراد متناسب نگاه کنیم از آنها الگو برداری کنیم و اینگونه باورهای غلط خود را تصحیح نمائیم.

   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار khorshidbanoo
   khorshidbanoo
   1396/08/24 10:25
   امتیاز کاربر: 0

   نشان های دریافت شده

   لاغری بدون رژیم
   محتوای دیدگاه: 15 کلمه

   سلام استاد عالی بود و فهمیدم درهرکاری باید مثبت اندیشید و احساس خوبی داشت ممنون

   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار سحر کریمی
   سحر کریمی
   1396/08/24 10:20
   امتیاز کاربر: 0

   نشان های دریافت شده

   لاغری بدون رژیم
   محتوای دیدگاه: 15 کلمه

   بسیار عالی بود باید روی احساس خوب داشتن کارکنم از شما استاد روشن صمیمانه سپاسگزارم

   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار الهه
   الهه
   1396/08/24 09:49
   امتیاز کاربر: 0

   نشان های دریافت شده

   لاغری بدون رژیم
   محتوای دیدگاه: 15 کلمه

   سلام خیلی عالی بود واقعا داشتن احساس خوب و آرامش داشتن رمز موفقیته. خسته نباشید

   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم