0

زندگی با اراده خداوند (قسمت سی ام)

زندگی با اراده خداوند
اندازه متن

در قسمت قبل درباره استفاده از قدرت اراده خداوند برای رشد و گسترش زندگی توضیح داده شد که نیاز به بارها مطالعه و تفکر کردن برای درک بهتر دارد. در این قسمت درباره ارتباط بین افکار و نگرش با دنیای پیرامون توضیح داده می شود.

هر فکری درباره خودتان دارید، درباره خداوند دارید!

در قسمت های قبل درباره یکپارچه بودن دنیای مادی توضیح داده شد و همچنین به تاثیر خداوند بر تمام جنبه های دنیای مادی اشاره شد.

اگر پذیرفته باشید که دنیای پیرامون شما را خداوند خلق کرده است و قدرت اراده خداوند همچون مدیری هوشمند و توانمند در هر لحظه در حال مدیریت شرایط و اتفاقات جهای مادی است بنابراین دنیای اطراف شما همان خدایی است که در آسمان ها به دنبال آن می گردید.

نگرش شما درباره دنیایی که در آن زندگی می کنند همان نگرشی است که درباره خداوند دارید حتی اگر خودتان ندانید یا تصور کنید که اینطور نیست و شما درباره خداوند نگرش مجزایی دارید.

نگرش، باعث شکل گیری انتظار می شود.

نگرش شما درباره دنیا در واقع انتظار شما از زندگی را رقم می زند و انتظار شما از زندگی همان درخواستی است که به طور ناخودآگاه به سیستم جهان هستی یا خداوند ارسال می کنید و قدرت اراده خداوند پاسخ مناسب به درخواست های شما را از طریق اتفاقات و شرایط در دنیای مادی وارد زندگی تان می کند.

در این صورت خواسته های شما از خداوند بر اساس انتظاری است که از او در ذهن خود دارید، از این رو دنیای شما همانند انتظار شما از خداوند رقم خواهد خورد.

از آنجا که وجود شما از خداوند است بنابراین همان نگرش و انتظاری که درباره خودتان دارید را برای دنیای اطراف خود نیز قائل هستید.

 • دنیایی که در آن زندگی می کنید را چگونه می بینید؟
 • فکر می کنید مردم به طور کلی چگونه هستند؟
 • ایا عقیده دارید شر و بدی در دنیای مادی بیشتر از خیر و خوبی است؟
 • دنیا را پر از انسان های خیرخواه می دانید یا انسان های خودخواه؟
 • در دنیا عده ای از انسانها مرتبه بالاتری دارند و بر دیگران حکومت می کنند؟
 • مسئولین و سران کشور را افرادی فاسد و خیانتکار می دانید؟
 • آیا زندگی سرشار از بی عدالتی است؟
 • آیا در دنیا انسانها به دو گروه باخدا و بی خدا تقسیم می شوند؟

اینها نمونه ای از نگرش ما درباره دنیایی است که در آن زندگی می کنیم. این نگرش ها باعث بروز واکنش های ما در مواجه شدن با موضوعات زندگی می شود.

این نگرش ها در واقع تشکلی دهنده قدرت اراده شخصی در وجود هر انسانی هستند.

اگر نگرش شما درباره دنیا بدبینانه باشد، چنین احساسی را درباره خودتان و اطرافیانتان خواهید داشت.

اگر نگرش شما احساس خوشبینانه ای از زندگی را ایجاد می کند، چنین احساسی درباره خود و اطرافیانتان خواهید داشت.

نگرش شما درباره دنیای مادی، میزان ارتباط و پذیرش قدرت اراده خداوند را مشخص می کند.

انسانی که نگرشی بدبینانه درباره جهان مادی داشته باشد، جریان قدرت اراده خداوند را نادیده گرفته و بر اساس قدرت اراده شخصی اش دنیای مادی را قضاوت می کند.

بدبینی به شدت توصیه می کند شما نمی توانید به قدرت اراده خداوند برای خلق و گسترش زندگی خود دسترسی داشته باشید.

بدبینی به شما می گوید زندگی و شرایط شما تحت تاثیر و کنترل افرادی است که از شما قوی تر هستند یا تصمیات کلی را برای کشور و زندگی شما اتخاذ می کنند.

بدبینی به شما تلقین می کند که قدرت های زیادی در دنیای مادی هستند که بر زندگی تو و دیگر انسانها تسلط دارند و از آنجا که توانایی مقابله با آنها را ندارید بنابراین محکوم به ادامه زندگی در این شرایط سخت هستید.

با توجه به آنچه در نوشته های باورساز ارائه شده است به طور کلی دو جریان انرژی در درون ما وجود دارد که یکی ما را به سمت بدبینی، خشم، مبارزه و سرکوب دیگران ترغیب می کند و دیگری ما را به سمت خوشبینی، آرامش، صلح و یکی بودن با دیگران دعوت می کند.

هر دو جریان وجود دارند اما آن جریان که توسط ما تغذیه و خوراک داده می شود، قدرت گرفته و نگرش ما را شکل می دهد و نگرش ما باعث شکل گیری انتظار ما از زندگی می شود و انتظار ما همان درخواستی است که توسط ذهن ناخودآگاه به سیستم هوشمند جهان هستی ارسال می گردد و شرایط زندگی ما در دنیای مادی بر اساس آن رقم می خورد.

بنابراین همیشه دو راه برای مشاهده شرایط پیرامونتان وجود دارد.

1- می توانید نفرت، تعصب، بدرفتاری، فقر، جنایت و هر آنچه باعث ایجاد احساس بدبینی به قدرت اراده خداوند می شود را مشاهده کنید و به این نیتجه برسید که زندگی پر از رنج و سختی و جهان مکانی بسیار وحشتناک است.

2- می توانید عشق، رفتارهای انسان دوستانه، ثروت و فراوانی، محبت و هر آنچه باعث ایجاد احساس خوشبینی به قدرت اراده خداوند می شود را مشاهده کنید و به این نتیجه برسید که زندگی فرصتی برای لذت بردن است و جهان مکانی بسیار زیباست.

در واقع جهان بعنوان یک مکان فیزیکی برای همه انسان ها به یک شکل است اما هر انسانی می تواند از طریق توجه کردن به قدرت اراده شخصی یا قدرت اراده خداوند زندگی مورد علاقه خود را خلق کرده و آن را تجربه کند.

به همین دلیل است که اعضای خانواده شما نگرش و عقیده متفاوت با هم دارند و شرایط زندگی گوناگونی را تجربه می کنند.

تاثیر نگرش ما درباره جهان در زندگی

وقتی تصویر تیره ای از جهان دارید نمی توانید کمکی را که در آن وجود دارد تا شما را در رسیدن به هدف های شخصی تان یاری کند بپذیرید.

تمایل دارم بار دیگر این عبارت را تکرار کنم:

هر فکری درباره خودتان دارید، درباره خداوند دارید!

به چگونگی تاثیر این سه بخش بر همدیگر توجه کنید:

1- افکاری که درباره خودتان دارید، نگرش شما درباره دنیای مادی را رقم می زند.

2- نگرش شما درباره دنیای مادی، نگرش شما درباره خداوند را رقم می زند.

3- نگرش شما درباره خداوند، نگرش شما درباره رسیدن به آرزوهایتان را رقم می زند.

با درک ارتباط به این سه بخش، پاسخ تمام سوالات و ابهامات ذهن خود درباره چرا نرسیدن و چگونه رسیدن به آرزوها برای شما واضح می شود.

اکنون به شکل معکوس ارتباط بین خداوند و رسیدن به خواسته ها در سه بخش توضیح داده می شود:

1- آرزوهای شما در دنیای مادی برآورده و توسط شما تجربه خواهند شد.

1- خداوند از طریق ایده ها و الهامات شما را در رسیدن به خواسته ها و تجربه کردن آنها در دنیای مادی کمک و یاری می کند.

2- آنچه در دنیای مادی تجربه می کنید نتیجه افکار و نگرش شماست.

بنابراین واضح است که اگر نگاه و نگرش شما درباره دنیای مادی بر مبنای بدبینی باشد، پرسه درخواست خواسته، دریافت الهامات و تجلی خواسته ها در دنیای مادی با مشکل مواجه خواهد شد.

عده زیادی از انسانها نگرشی بدبینانه درباره جهان هستی دارند و این در حالی است که آرزوی رسیدن به رویاهای زیادی را دارند اما هرگز به آرزوهای خود نمی رسند چون آرزوهای آنها سرشار از احساس خوب و بر مبنای ویژگی های اراده خداوند هستند اما نگرش آنها درباره دنیای مادی بر مبنای اراده شخصی است.

بنابراین خواسته های خوشبینانه آنها فرصت تجلی یافتن در دنیایی بدبینانه را نخواهد یافت و این در حالی است که افراد دیگر به همان خواسته هایی که این افراد در ذهن دارند رسیده و در حال تجربه کردن هستند اما برای این دسته که نگرش منفی درباره جهان هستی دارند هرگز این فرصت مهیا نخواهد شد.

چه دلیلی دارد زمانی که دنیا را مکانی وحشتناک سرشار از اتفاقات تاسف بار می دانید، آرزوهای خوشبینانه شما به واقعیت تبدیل شود؟!

چه دلیلی دارد زمانی که دنیا را پر از انسان های نامناسب می دانید آنها بخواهند برای کمک به شما اقدام کنند.

چه دلیلی دارد زمانی که شما دنیا را سرشار از فقر و کمبود می دانید، خداوند بخواهد فراوانی را وارد زندگی شما کند.

چه دلیلی دارد قدرت اراده خداوند جذب چیری شود که آن را دفع می کند؟!

مگر نه اینکه آرزوهای شما باید در این دنیا محقق شود، چگونه آرزوهای زیبا در دنیای وحشتناک برآورده شوند؟

چگونه آب در گرما به یخ تبدیل شود؟!

چگونه برف در تابستان ببارد؟!

محل تجلی آرزوهای شما دنیای است که در آن زندگی می کنید بنابراین باید نگرش خود درباره دنیای را همسو با نگرش خود درباره خواسته هایتان کنید. این تنها راه ممکن برای برآورده شدن آرزوهاست.

اکنون بهتر از قبل مفهوم این عبارت را درک می کنید:
آنچه را درونتان احساس می کنید، جذب زندگی تان خواهید کرد.

اگر احساس می کنید شایستگی ندارید تا مورد عزت و احترام قرار بگیرید پس بی حرمتی را جذب زندگی تان خواهید کرد.

زمانی که ارتباط ما با قدرت اراده خداوند ضعیف شود، عزت نفس ما ضعیف می شود. از این رو همیشه باید در جهت اصلاح و پاکسازی ارتباط خود با قدرت اراده خداوند استمرار داشته باشیم.

بدون عزت نفس به طور کامل جریان قدرت اراده خداوند را متوقف می کنید.

قدرت اراده خداوند بدون عزت نفس در ضعیف ترین حالت خود عمل می کند. قدرت اراده خداوند مظهر عشق، مهربانی و زیبایی است. او این ویژگی ها را برای همه به میزان یکسان دارد و آنها را در دنیای مادی خلق می کند.

اگر می خواهید به آرزوهای نیک و خوش احساس خود برسید باید در ویژگی هایی همچون عشق، مهربانی و زیبایی با قدرت اراده خداوند همسو شوید.

اگر به آفریده های خداوند بی احترامی کنید، به او بی احترامی کرده اید.

شما نیز یکی از آن آفریده ها هستید، اگر به خودتان بی احترامی کنید به او بی احترامی کرده اید و ارتباط خود با او را خدشه دار می کنید.

بسیار اهمیت دارد این واقعیت را درک کنید که دنیای شما بر این مبنا شکل می گیرد که تا چه اندازه به خودتان احترام می گذارید و برای خود ارزش و احترام قائل هستید.

چگونه با قدرت اراده خداوند هسمو شویم

برای همسو شدن با قدرت اراده خداوند جهت خلق آرزوهای خود باید به احتمالات نامحدود اعتقاد داشته باشید. این نگرش همان توصیفی است که خداوند در قرآن کریم درباره مومنان دارد.

مومن کسی است که به آنچه نمی بیند ایمان دارد.

هر آرزویی دارید را با توکل به خدا و ایمان به وجود بی نهایت احتمال و طریق برآورده شدن آن به آرزوی خود رنگ واقعیت ببخشید.

به این شکل انتظار رخ دادن آرزوی تان در ذهن شما افزایش می یابد.

به عبارت دیگر انتظار شما از خداوند تغییر پیدا می کند و خداوند خود را به شکل و اندازه انتظار شما در زندگی تان متجلی می کند.

فراموش نکنید همانگونه که درباره خود می اندیشید درباره خداوند می اندیشید.

زمانی که انتظار رخ دادن آرزوهای خود را داشته باشید درواقع از خداوند انتظار دارید و این ایمان واقعی است.

جهان را سرشار از فراوانی و فرصت خلق شدن آرزوها ببینید و این امکان در دسترس همه قرار دارد. پس شما نیز می توانید از طریق هماهنگ کردن نگرش خود با قدرت اراده خداوند آن را به سوی خود جذب کنید.

از عقیده و نگرشتان درباره خودتان، جهان هستی و خداوند در برابر افکار و نگرش دیگران محافظت کنید.

اگر شما عقیده دارید که انسان خلاق و هوشمندی هستید به تنهایی برای برآورده شدن آرزوهایتان کافی است بنابراین اگر همه انسان های جهان عقیده دیگری درباره شما داشته باشند خللی در خلق آرزوی شما رخ نخواهد داد.

تنها نگرش شما درباره خودتان، جهان و خداوند برای خلق رویاهایتان کافی است.

اگر همه اطرفیان شما عقیده دیگری درباره زندگی و خداوند دارند تاثیری در قدرت خلق کنندگی شما ندارند.

این را بدانید و باور کنید که خداوند برای هر انسانی به شکل نگرشی که او درباره اش دارد متجلی می شود.

بنابراین اگر نگرش شما درباره خداوند با اطرافیان و یا حتی جامعه و فرهنگی که در آن زندگی می کنید تفاوت دارد جای نگرانی نیست، خدا به هرشکلی که او را باور کنید می تواند متجلی شود.

اگر از نگرش خود درباره خداوند احساس آرامش و رضایت خاطر دارید به نگرش دیگران درباره خداوند اهمیت ندهید و از تنها بودن خود در سبک نگرش نسبت به خداوند هراس نداشته باشید.

خداوند به بی نهایت شکل می تواند در دنیای مادی متجلی گردد. باور کنید حتما به شکل نگرش شما نیز می تواند متجلی گردد.

نگرش شما درباره خودتان فقط یک نظر و عقیده شخصی است بنابراین به دنبال شکل دادن عزت نفس خود بر اساس معیارهای دیگران نباشید.

عزت نفس، ارزشمندی و جایگاه شما به نظر و عقیده دیگران مربوط نمی شود.

عزت نفس شما فقط و فقط از خودتان سرچشمه می گیرد.

عزت نفس شما، عزت نفس خداوند را شکل می دهد و خداوند بر مبنای عزتی که برای او قائل هستی در زندگی شما متجلی می گردد.

در قسمت بعد درباره نقش عزت نفس در شکل گیری دنیای مادی توضیح داده خواهد شد.

منتظر خواندن نوشته های شما هستم

همراه همیشگی شما: رضا عطارروشن

با دادن ستاره به این مطلب امتیاز بگیرید.

امتیاز 4.31 از 26 رای

https://tanasobefekri.net/?p=30839
برچسب ها:
15 نظر توسط کاربران ثبت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

اندازه متن دیدگاه ها
   آواتار 💖نرگس💖
   1403/03/30 05:21
   مدت عضویت: 74 روز
   امتیاز کاربر: 2735 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 528 کلمه

                       💖به نام الله قدرتمند💖

   سلام و عرض ادب خدمت همه

   الهی شکر که بازم سقفی بالای سرم و هوشیاری در مغزم قرار دادی 

   الهی به امید خودت شروع میکنیم یا علی:

   نگرش شما درباره دنیای مادی، میزان ارتباط و پذیرش قدرت اراده خداوند را مشخص می کند.

   ما هر نگرشی به دنیا داشته باشیم ، در‌واقع انتظارمان از دنیا است ، و این انتظار ،به شکل درخواست ما است و اراده خداوند به این درخواست پاسخ میدهد

   یک حدیث داریم که خداوند فرموده 

   اگر مرا خوب ببیند همانگونه هستم

   و اگر مرا بد ببیند خواهد دید 

   البته من به زبان خودم گفتم منظور کلی را رسوندم دیگه یعنی:

   هر نگرشی به خدا داشته باشی‌ خدا همانگونه با تو رفتار میکند‌ 

   پس نگرشت را درست کن 

   ببین خدا چقدر مهربونه که انتخاب رو داده دست خودت 

   همه چی در انتخاب خودته…

   بهت اجازه داد که انتخاب کنی با کدام اراده زندگی کنی

   بهت اجازه داد انتخاب کنی که نگرشت از همه چیز در دنیا چی باشه 

   بهت عقل داد تا بفهمی بد اندیشی چه بلایی سرت میاره و خوشبینی چه برکاتی رو 

   حالا بیشتر به مهربانی او پی میبرم که فرموده اگر با من باشی هم توی این دنیا حالت خوبه هم در آخرت

   ببین چقدرررر بخشنده و مهربانه که گفته اگه احساست خوب باشه و لذت ببری ، لذت و احساس خوب بیشتری وارد زندگیت میکنم 

   اونوقت ما همیشه نیمه خالی لیوان رو میبینیم که همونم خودمون با اراده شخصی خالیش کردیم 

   خدایا منو ببخش به خاطر همه اون بدگمانی ها ، ناامیدی ها ، گله کردنا،   ناشکری ها،و همه اون نگرش های اشتباه که به انتظار و بعد به واقعیت تبدیل شدن 🥺

   خلاصه کل این گام در همین چند جمله است:

   خوشبینی ، خوشگمانی ، امید ، ایمان ، انتظار نیکی ، و در آخر به واقعیت رساندن آن در ذهن و احساس 

   تو به اونی که همه چی رو به دست خودت داده تا انتخاب کنی ایمان داشته باش 

   بهش بگو خدایا ممنونم که قدرت انتخاب دادی اما نزار راه اشتباه برم 

   همیشه خوشبین باش به خدایی که اینقدر مهربونه که به دلت توجه میکنه

   یک داستان زیبا بود که حالا خیلی خلاصه بگم :

   یک بی سواد فراموشکاری میره پیش پیامبر (ص)و از او میخواد که بهش ذکری یاد بدهد که عبادت کند 

   پیامبر فرمودند(ص) :بگو :خدایا من بنده تو هستم و تو پروردگار من (البته به عربی هست جمله)

   خب اینم خوشحال میره و از اون جایی که درست بلد نبود کلا جابه جا میگه 

   اعوذبالله میگه خدایا من پروردگارتم و تو …

   هر جا سجده میکرد میگفت و…

   بعد از یک سال میاد نزد پیغمبر و میگه ممنونم این کلمه معجزه کرد و..

   پیغمبر می‌فرماید حالا بگو چی یادت دادم

   و اون مرد فراموشکار گفت، پیغمبر گفت خاموش شو که داری کفر میگویی

   آن مرد خیلی ناراحت شد که :من یک سال کفر کردم؟!

   در همان زمان بود که جبرئیل آمد و گفت خدایت فرموده ، من میدانم منظورش چه بود و از دلش خبر دارم

   این خدای عظیم ماست .حالا زشت نیست به بخشندگیش شک کنیم و بد گمان و بد بیانیشیم !؟

   با این کار فقط به خودمون آسیب میزنیم آن مرد هم چون در دلش خوشبین بود که این ذکر درسته ، خدا هم چنین به او پاسخ داد

   امید وارم که بتونیم چنین انتخاب و خوشبینی را در خود بیاوریم 

   ممنون استاد 

   زندگیاتون سرشار از انتخابات درست 

   یاحق مدد

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار نادیا همتی
   1403/03/22 00:16
   مدت عضویت: 43 روز
   امتیاز کاربر: 2055 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 279 کلمه

   به نام الله یکتا

   افکار ما نگرش مارا تایین میکند و نگرش ما در مورد دنیایی که در آن زندگی میکنیم اتفاقات زندگی را به وجود می آورد

   نگرش ما در مورد خودمون انسان ها دنیا همون نگرشی است که به خداوند داریم

   نگرش ما میتواند همسو با اراده شخصی یا اراده خداوند باشد نگرش شما درباره دنیای مادی، میزان ارتباط و پذیرش قدرت ارادهخداوند را مشخص می کند.

   تاثیر نگرش ما درباره جهان در زندگی

   اگر نگرش بدبینانه ای نسبت به خود جهان یا اژرافیان دارید نمیتوانید چیزی غیر از بدی را دریافت کنید

   1- افکاری که درباره خودتان دارید، نگرش شما درباره دنیای مادی را رقم می زند.

   2- نگرش شما درباره دنیای مادی، نگرش شما درباره خداوند را رقم می زند.

   3- نگرش شما درباره خداوند، نگرش شما درباره رسیدن به آرزوهایتان را رقم می زند.

   آنچه را درونتان احساس می کنید، جذب زندگی تان خواهید کرد.

   اگر احساس می کنید شایستگی ندارید تا مورد عزت و احترام قرار بگیرید پس بی حرمتی را جذب زندگی تان خواهید کرد.

   بدون عزت نفس به طور کامل جریان قدرت اراده خداوند را متوقف می کنید. اگر به آفریده های خداوند بی احترامی کنید، به او بیاحترامی کرده اید.اگر به خودتان بی احترامی کنید به خداوند بی احترامی کرده اید

   دنیای شما بر این مبنا شکل می گیرد که تا چه اندازه به خودتان احترام می گذارید و برای خود ارزش و احترام قائل هستید.

   چگونه با قدرت اراده خداوند هسمو شویم

   مومن کسی است که به آنچه نمی بیند ایمان دارد.

   باید ایمان داشته باشیم که به خواسته هایمان میرسیم ایمان داشته باشیم به خداوند و جهان بی نهایت پر از خیر‌ و برکت و انسان هایعالی

   تنها نگرش شما درباره خودتان، جهان و خداوند برای خلق رویاهایتان کافی است.نه نگرش و نظر دیگران

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار زهرا
   1402/11/13 22:57
   مدت عضویت: 435 روز
   امتیاز کاربر: 12430 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 222 کلمه

   سلام استاد 

   من امروز تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ این فایل را خواندم 

   استاد ببخشید من تاریخ روز را می زنم چون بعدها که دوباره برگشتم نشانه ای از روزی که دراین فایل بودم داشته باشم 

   استاد برای اولین بار است که خواندم هر فکری در مورد خودتان دارید درمورد خداوند دارید 

   اگر ما نظر خوشبینانه به خداوند داشته باشیم اتفاقات خوب برای ما اتفاق می افتد و اگر ناشکری کنیم و هر اتفاق بد درزندگی را به خدا نسبت دهیم هرروز اتفاقات بد برای ما اتفاق می افتد پس باید الان بدانیم که اتفاقات بر اساس احساس ما اتفاق می افتد و چقدر خوبه که احساس ما خوب باشد و در زندگی آرامش را داشته باشیم چون خداوند به من نزدیک است و خدا برای بنده هایش جزء خوبی چیزی نمی‌خواهد.

   ما باید درزندگی عزت نفس داشته باشیم و باید به چیزهایی که نمی بینیم ایمان داشته باشیم .و یاد گرفتیم 

   آنچه را در خود احساس می کنید همان را جذب می کنید 

   تنها نگرش شما درباره خودتان، جهان و خداوند برای خلق رویاهایتان کافی است چقدر این جمله معنا دارد و باید درآن تامل کرد ما باید با اعتماد به نفس به خداوند که من اشرف مخلوقات هستم و خداوند در قرآن فرموده است که من این دنیا با آن همه نعمت را فقط برای آسایش انسان آفریدم پس ما باید با اعتماد به نفس باید به خدا خوشبین باشیم 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    امتیاز کاربر: 5966 سطح ۳: کاربر پیشرفته
    محتوای دیدگاه: 38 کلمه

    سلام و درود
    در ابتدای هر دیدگاه تاریخ و ساعت درج دیدگاه و مدت زمان عضویت کاربر نمایش داده میشه
    به این شکل ( 1402/09/22 18:20 مدت عضویت: 458 روز)
    نیازی به درج تاریخ به صورت دستی در دیدگاه نیست

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار فریبا فروغی
   1402/09/22 18:20
   مدت عضویت: 602 روز
   امتیاز کاربر: 15690 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 274 کلمه

   باسلام خدمت استاد عزیز ،

   این که من درباره ی خودم هر احساس و فکری داشته باشم خیلی بنظرم میتونه تاثیر در زندگی و لحظه های من داشته باشه،

   من الان درست در همین لحظه احساس تنهای عجیبی داشتم و بخاطر همین که حس خودم رو خوب کنم وارد سایت شدم تا فایل های خودم رو بخونم ،

   و بله جواب افکارم و با خوندن این نوشته های باور ساز گرفتم ،

   هر نگرشی درباره ی خودم دارم رو جذب زندگیم میکنم یعنی من اگر همش حس کنم تنهام و کسی رو ندارم حس نارضایتی و ناراحتی از ادم های دورم رو داشته باشم پس جذب می‌کنم ،

   پس تصمیم گرفتم با احساس خوب و راحت بودن افکار خودم رو کیفیت بدم و از هر لحظه به نفع خودم لذت ببرم ،

   چه تنها باشم چه نه،

   من مشکلی رو نمیبینم که بتونه احساس منو بد کنه و خدای خودم رو بیش از قبل باور‌دارم و بهش توکل کردم ،

   من دیگه با نگرش یا حرف ها ترس ها یا عقیده های کسی دچار شک و تردید در مسیرم و شناخت خدای مهربونم نمیشم ،

   من میخواستم که از اون انسان قبلی بهتر بشم و این تغییرات سبب شده که همون که میخواستم بشه پس الان راضی هستم چون الان احساس خوبی دارم چپن الان خالم خوبه ،

   پس نگرش های کسی مربوط به باور های من نیست و نمیتونه منو دور کنه از تو خدای مهربونم ،

   با توجه به آنچه از خودم انتظار دارم میخوام سلامتی قدرت مهربانی شادی و در هر لحظه احساس خوبی داشته باشم و این فکری هست که من درباره خودم دارم که هر روز باز هم پیشرفت کنم و بهترین خودم باشم و احساس ارامش بیشتری داشته باشم،

   باتشکرازشما 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار صالحه
   1402/05/18 23:32
   مدت عضویت: 517 روز
   امتیاز کاربر: 36566 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 588 کلمه

   سلام بر  خداوندی  که مارو  آفرید  به ما توان داد که باشیم ومسیرهای   اشتباه  زندگی  خودمون  رو شناسایی  کنیم ودراین  آن برطرف کردن هر  اشتباهی  که  تو هر  مسیر داشتیم  ولی خودسازی  خوب  رو  به خودمون  هدیه  بدیم 

   سلام بر  استاد وهمه  دوستان   عزیز 

   باره از اطرافیان  از  جمله  فرزندان   بخاطر  خوش  بین  بودن  از طرف  همه  به  من گفته  شده  که من  آدام   ساده‌ای   هستم  همه  رو به  این  چشم  میی بینم  ولی  من  به این  شکل  فکر  نمیکنم  همه انسانها   رو  خوب  میدونم  چون دیدم   این  گونه  هست  به  شکر  خدا  با  هر کسی  که  برخودر  میکنم  ادمهای  خوبی  بودن تقربیا   خیلی کم  پیش  میاد  من با  فردی  برخورد کنم که   از حس  من   نباشه  

   حتی  بعضی  زمان  با افرادی  برخورد داشتم  که  در دید اول اصلا به  هم نمیخوریم  ولی  به مرو  خیلی خس خوبی  در کنارشون هم  به من وهم به آنها داده شده  

   حتی آنها اعتراف کردن  که  تو محیطی  که  من هستم  حس آرامش  زیادی  رو  تجربه  میکنن چون  من  نیتم  آرامش  دادن  به  دیگران هست  نه خدایی نکرده   ناراحتی  ونگرانی که  به این  افرا   منتقل  بشه 

   من جطور با ا دره خداوند همسو بشم 

   حد  اندازه   خداوند   وطریقه   برطرف   کردن آروزی   ما تودید   خودمن  بی نهایت   مسیر   برای انجام   وداشتن ازطرف خداوند درنظر   میباشم    هدیه   ودادن   آروز  که قراره از  یشگاه  خداوند   بعداز همسو شدم  ما رخ  بده  بی نهایت مسیر وراه بی نهایت طریق   برآورده شدن درنظر بگیرم چون ارده ای  الهی کسترش زیادی دا ره از درک   ما   خارج هست که قراه این آروز چطوری انجام    بشه 

   فقط  ما انتظار داریم که انجام بشه این  انتظار   چون با کم‌ شدن   واربین   رفتن ارده شخصی هست  حس بهتری  رو اول  به ما میده   وحتی   نظر و درک  دیگران  از  ما مهم نیست  که ما باهمسو   شدن  حتی  خلاقیت   وآفرینش   اروزها  خودمان  رو  داشته باشیم  می‌توانیم  انجام  بدیم 

   تنها  جیز   مهم برای  اون نکرش  ما از  خداوند و  جودمان وجهان   آفرینش   هست  که  ربرای   برآوردن شدن  اروزها  اکافی   هست

   وفتی من   دارم   به   این   شکل  فکر  میکنم  اولین   مرحله این  تفکر داشتن  حس عزت نفس خودم  هست  چون برام مهم  رضایت  خداوند هست  نه  چیزه  ردیگه  خوب   چون دارم  با   ارده  الهی خودم  همسو میکنم   تلاشم  برای داشتن اروزه  هم  از توان  خودم  نمیدونم ر که بخوام  از طریق  ومسیری     که  تودید  خودم هست  منتظر بمونم چون اون کسی که قراه  این   اروزیی   دنیایی   من   برآورده   کنه  بقدری   دستش    بازهست  که  از هر طریقی که  خودش  صلاح   بدونه   اون   آروز  رو بر  آورده میکنه  عزت نفس  من  این  هست که  خودم  رو به یی نیرویی  بسیار  کسترده  وصل  کردم‌‌  و ازهر  نیرویی   ضعیف  کننده و  منفی  دوری  میکنم   خودم   رو   از منیت  وارده  شخصی  رها کردم  که اگه  به  این  شکل  نباشه   اون  آروزی  دنیایی  برآورده نشده چون اول  من دنیا  رو محیطی   امن   نمیدونم  وحشتناک تودید  ما هست  پس  خدایی که این  دنیا  رو به    وجود آورده  چطور  می‌توان  اون حس خوشایند  رو در دنیایی که تو دیدم بد هست  به  من عطا  کنه کاره  خداوند کادو  به  دست پشت  منیت    حس بد ما مونده  خودمون  یی مانع  برای  دریافت  هستیم  که به ما  برسه  

   خدا  پشت  پنا  هتون  یا حق  حق  نگه  دار تون 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار فریبا فروغی
   1402/03/01 18:47
   مدت عضویت: 602 روز
   امتیاز کاربر: 15690 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 379 کلمه

   باسلام خدمت شما 

   اینکه درباره ی خودم چگونه فکر میکنم و راجب خداهم همون فکر رو دارم بسته به این است که من چه چیزی از خودم میخوام ، ایا میخوام که واقعا یک انسان خوب شاد و ارام باشم و توکل عمیق داشته باشم یا خودم رو در چه رفتاری تعریف میکنم، این که من وقتی این همه صفات خوبی رو ازخدا درون خودم میبینم و لذت میبرم که میتونم با تمرین و تلاش همانند خدا رفتار کنم خیلی برام جالبه چون راجب خدا هم اینقدر خوب فکر میکنم مگه میشه من مخلوق به این کاملی و زیبایی خالقی زیبا و کامل نداشته باشه ،

   وقتی دوست داریم توی دنیای مادی به ارزو ها یا همون خواسته های خودمون برسیم باید سعی کنیم اون چه خوب تر و بهتر است رو درون خودمون مراقبت کنیم تا بهتر نتیجه بگیریم یعنی برای مثال اگر من دلم نمیخواست که تغییر کنم و انسان شادی  بشم که از احساس خوبی برخورداره هیچوقت به این سایت خوب هدایت نمیشدم و چون توی ذهن خودم خواستم حتی با کسی حرفش رو هم نزدم فقط توی ذهنم خواستم موفق شدم و تونستم تغییر کنم از الان و زندگی خوب خودم لذت بیشتری ببرم ،

   من تصمیم گرفتم با قدرت اراده ی خداوند پیش برم و در مسیر اون باشمزیبا رفتار کنم خوبی بخواهم و مهربانی کنم و همانند خدای خودم باشم تا در ارتباط با خواسته هام با اراده خداوند بهترین  جواب رو از جهان هستی بگیرم و احساس خوبی رو تجربه کنم ،

   من همیشه دوست داشتم که دیگران از کنار من بودن حس خوبی داشته باشند و احساس خوب و مثبت من بتونه حال بقیه رو خوب کنه الان که به اینجا از دوره ها رسیدم و از تغییرات خودم راضی هستم احساس میکنم همینطوری شده و وقتی افکار من عوض شده زندگی برام دیگه دلگیر و حوصله سربر نیست دیگه خسته کننده و تکراری نیست ،

   چون من هرروزم جدید و بهتر از دیروز فکر میکنم و اگاهی ذهنی من بالا تر میرود و خودم رو دوست دارم و خدارو شکر میکنم که انقد سریع جوابم رو با داشتن احساس خوب به من داده و به خودم قول دادم از منفی ها دوری کنم همیشه با اراده خداوند همسو باشم تا به خواسته هام برسم و اتفاق های خوبی در زندگی  برای خودم خلق کنم 

   باتشکراز شما

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار من میتونم تغییر کنم
   1400/12/14 11:05
   مدت عضویت: 1094 روز
   امتیاز کاربر: 1306 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 210 کلمه

   چ دیدگاه متفاوتی
   چن وقته ک خدا داره برام میگه ک باید از دنیا از ادمهای دنیا خوشم بیاد باید باهاشون ب صلح برسم
   از کسایی ک دلمو شکستن نفرت دارم ب صلح برسم
   برام عجیبه دیدگاهی ک کلا با دیدگاهها و افکار من فرق داره
   بایدازدنیای همه دارن ناله میکنن و بد میگن باید خوب نگاه کنم باید بدونم من و خدا یکی هستیم همه آفریده ها باهم یکی هستیم
   من دنیارو پر از پارتی بازی دیدم دقیقا موقع ک رفتم برای طرح با پارتی بازی من نتونستم برم و چن ترم پایین من رف
   من دنیارو یجور دیگه دیدم
   نمیدونستم باید همونطور ک عاشق خدام باید عاشق دنیا باشم چقدر زیبا گفتید ک چرا باید خواسته من براورده بشن در حالی ک من دارم میگم جهانی ک خلق کردی بده همش بدی هارو ببینم
   حتی از مادر عزیزتر نیس چن بار ب بچش ی کار کنه نفهمه نمیکنه
   تموم سعی این روزام شده عشق ب خودم عشقی ندادم بخودم
   بخودم ک از جنس عشق و نورم
   معلومه مریض میشم ی گلم از بی مهری پژمرده میشه
   اگه خودمو دوس داشتم حتی ذره ای خودمو ب خاطر دیگران انتظار و فلان ناراحت نمیکردم
   یا بخاطر نداشتن یا چاقی یا فلان
   پس باید خودمو دوس داشته باشم تا خدارو ببینم تا دنیا رودوست داشته باشم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار پونه عدل تهرانی
   1400/09/09 03:44
   مدت عضویت: 1765 روز
   امتیاز کاربر: 15775 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 795 کلمه

   به نام خدا

   وقت بخیر عزیزان

   نگرش شما درباره دنیایی که در آن زندگی می کنید همان نگرشی است که درباره خداوند دارید.و نگرش باعث شکل گیری انتظار می شود.نگرش شما درباره دنیا در واقع انتظار شما از زندگی و رقم می زند،و انتظار شما از زندگی همان درخواستی است که به طور ناخوداگاه به سیستم جهان هستی یا خدا ارسال می کنید و قدرت اراده خداوند پاسخ مناسب به درخواست های شما را از طریق اتفاقات و شرایط در دنیای مادی وارد زندگی تان می کند.

   اگر نگرش شما درباره دنیا بدبینانه باشد چنین احساسی را درباره خودتان و اطرافیانتان خواهید داشت . از اول هم من به این کارا کار نداشتم الان هم همینطور راجب اخبار و سیاست و اینها قبل هم حرف نمی زدم ولی همش می شنیدم گرونی و اینها حرف نمی زدم و نمی زنم و همش به خوبی‌ها توجه می کنم دوست دارم همه اینطور باشن مخصوصا خانواده خودم ولی بعضی ها می گن نمی شه که حقیقت و انکار کنیم و چشم پوشی کنیم .نمی دونم چی بگم منم همش می گم به خاطر خودتون که احساستون بد نشه ناراحت نشین . البته خیلی بحث نمی کنم فقط می گم در همین حد اونم به خیلی نزدیکانم . منم یه وقتا اینجور بحث ها که می شه می گم حالا بزارین آدم به کارای خودش برسه به اطرافیانش حالا تا بعد به اونور دنیا و این سر دنیا …..

   و اگر نگرش شما خوش بینانه باشد چنین احساسی درباره خود و اطرافیان  خواهید داشت .نگرش ما در باره دنیای مادی میزان ارتباط و پذیرش قدرت اراده خداوند و مشخص می کنه من هم خیلی اینو تمرین می کنم در روز یعنی بیشتر مواقع یادمه کا کارهایی که خودم انجام می دم یا دیگران همسو با اراده خداونده یا همسو با شیطانه ؟ واقعا محک خوبیه برای درستی انجام کارهامون! از منیت شخصیه یا اراده خداوند تموم اینها هم معنی هستن خیلی جالبه خدایا شکرت برای دانستن این آگاهی های ناب.

   مثلا همین مسیله دلار تو ایران ؟ باید همش به چیزهایی که دوست داریم توجه کنیم تا اونها در زندگیمون گسترش پیدا کنن .

   من تازگی‌ها یه کانال فامیلی توی یوتوپ پیدا کردم که اینها انقدر مهربون هستن یه وقتا از صبح که بلند می شم می زارم کارام و می کنم اونها هم حرف می زنن آشپزی می کنن و می رن خرید نشون می دن  خیلی دوست دارم یه وقتا فکر می کنم منم اونجام و با اونها انقدر مهربون هستن مادرش و خاله این خانم همش بهش می گن نرگس جون مادره خیلی مهربون با هم حرف می زنم خیلی دوست دارم عروسشون هم هست چقدر این عروسه و دوست دارن .

   وقتی آدم تصویر تیره و تار از جهان داشته باشه چه جوری می تونه به آرزوهاش برسه و این امکان پذیر نیست باید دیدش به دنیا همسو با خواسته ها و آرزوهاش باشه .

   انچه در درونتان احساس می کنید جذب زندگی تان خواهد کرد.این احساس لیاقت و شایستکی و بعد از این همه سال ما باید این چند سال یاد بگیرم که نصف بیشتر عمرمون رفته آدم خودشو دوست داشته باشه البته نمی خوام کسی و سرزنش کنم حالا این اواخر من روی اینا هم خیلی کار دارم می کنم بازم یه جاهایی یادم می ره به خودم برچسب می زنم حالا باید این جمله و خوب به یادمون باشه که همونطور که آدم به دیگران احترام می زاره به خودش هم احترام بزاره که اکه نذاره یعنی بی احترامی کرده به خدا این همیشه باید ملاکمون باشه و بهش توجه کنیم .

   من همیشه یه سری این جور جمله ها رو شر می کنم توی کامپیوتر که جوون‌ها ببینن چون آدم دیگه وقتش نیست وقت ندارن جوون‌ها که بنشینه آدم نصیحت کنه حالا لابلای حرفا یه چیزایی می گه آدم ولی وقتی شر می کنی می خونن همشون اونم خوبه .این ویژگیهای خدا رو بازم جزو تمریناتم هست سعی می کنم مهربون باشم ولی چند روز پیش یه ذره بداخلاق شده بودم مادر بزرگم بهم گفت چون بداخلاق شدی فشارت اومده پایین!

   برای همسو شدن با قدرت اراده خداوند جهت خلق ارزوها باید به احتمالات نامحدود اعتقاد داشته باشیم .به آنچه نمی بینیم ایمان داشته باشیم.

   هر آرزویی دارید را با توکل به خدا و ایمان به وجود بی نهایت احتمال و طریق برآورده شدن آن به آرزوی خود رنگ واقعیت ببخشید.زمانی که انتظار رخ دادن آرزوی خود را داشته باشین در واقع از خداوند انتظار دارید و این ایمان واقعی است.

   تنها نگرش شما درباره خودتان ،جهان و خداوند برای خلق رویاهایتان کافی است.عزت نفس شما عزت نفس خداوند و شکل می دهد و خداوند بر مبنای عزتی که برای او قایل هستید در زندگی شما تجلی می شود . دیگه همه عقیده ها متفاوته و نمی دونم چه جوریه که همه فکر می کنن عقیده خودشون فقط درسته و بقیه اشتباهه و هی هم می خوان بهم دیگه القا کنن .

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار آینا
   1400/09/04 20:23
   مدت عضویت: 1223 روز
   امتیاز کاربر: 26734 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 21 کلمه

   با سلام خدمت استاد ارجمندم

   من نمیتونم نوشته های باور ساز شماره بیست  تا بیست وسه را. پیدا کنم.

   ممنونم میشم .راهنمایی بفرمایید.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    امتیاز کاربر: 5966 سطح ۳: کاربر پیشرفته
    محتوای دیدگاه: 26 کلمه

    سلام و درود
    از منوی سایت بخش تغییر زندگی و سپس نوشته های باورساز رو انتخاب کنید
    در قسمت زندگی با اراده خداوند همه قسمت ها قرار دارد

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
     آواتار آینا
     1400/09/05 20:53
     مدت عضویت: 1223 روز
     امتیاز کاربر: 26734 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
     محتوای دیدگاه: 20 کلمه

     سلام

     ولی استاد از قسمت بیست وسوم تا سی ام 

     است و کلا از یک تا بیست ودوم نوشتهای باور ساز نیست.

     برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
     امتیاز: 0 از 0 رأی
     افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
      امتیاز کاربر: 5966 سطح ۳: کاربر پیشرفته
      محتوای دیدگاه: 5 کلمه
      برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
      امتیاز: 0 از 0 رأی
      افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
      آواتار آینا
      1400/09/05 21:57
      مدت عضویت: 1223 روز
      امتیاز کاربر: 26734 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
      محتوای دیدگاه: 17 کلمه

      با سلام مجدد

      و سپاس فراوان از همراهی شما استاد عزیز

       بالاخره موفق شدم..نوشته ها رو پیدا کنم.

      ازتون ممنونم.

      برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
      امتیاز: 0 از 0 رأی
      افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
    آواتار پونه عدل تهرانی
    1400/09/07 01:57
    مدت عضویت: 1765 روز
    امتیاز کاربر: 15775 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
    محتوای دیدگاه: 24 کلمه

    سلام دوست عزیز

    خانه-تغییر زندگی-نوشته های باورساز – زندگی با اراده خداوند

    به همون ترتیب بالا وارد بشین همه قسمتاش هست ..

    موفق باشین در پناه خدا

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم