0

زندگی با اراده خداوند (قسمت چهل و نهم)

زندگی با اراده خداوند
اندازه متن

در قسمت قبل درباره درباره مراحل آشکارسازی نبوغ و استعداد توضیح داده شد. در این قسمت درباره ویژگی های انانسی که با قدرت اراده خداوند در ارتباط است توضیح داده می شود.

انسانی که در ارتباط با قدرت اراده خداوند زندگی می کند از نظر ظاهری تفاوتی با انسان های عادی ندارد. این افراد تاج بر سر نمی گذارند و به شیوه ای خاص لباس نمی پوشند تا ویژگی های الهی خود را اعلام کنند.

اما وقتی به شیوه زندگی آنها به عنوان انسان های خوش شانسی که به نظر می رسد همه امتیازها را به دست می آورند توجه می کنید و زمانی که با آنها صحبت می کنید پی می برید که تا چه اندازه با انسان هایی که در سطوح عادی آگاهی زندگی می کنند تفاوت دارند.

در ادامه برخی از نشانه های واضح انسان هایی که در ارتباط با قدرت اراده خداوند هستند (انسان های متوکل) توضیح داده می شود.

 • انسان های متوکل همواره خوش بین بوده و آرامش دارند.

غیرممکن است که بتوانید آنها را درباره دسترسی یافتن به آرزوهایشان در زندگی بدبین کنید. به جای استفاده از کلامشان برای صحبت کردن درباره آرزوهایشان به گونه ای که محقق نخواهد شد، همیشه با نوعی اعتقاد راسخ درونی درباره تحقق رویاهایشان صحبت می کنند.

انسان های متوکل هرگز نمی گویند از بخت بد من کارها به نتیجه نخواهد رسید. آنها همواره بر انجام شدن کارها امیدوارند و با عشق و اراده در مسیر انجام کارها قدم بر می دارند.

مهم نیست دیگران چقدر تلاش می کنند انسان های متوکل را از رسیدن به اهدافشان ناامید کنند، آنها نسبت به موانع دنیای اطراف خود بی توجه هستند. گویی در جهان دیگری زندگی می کنند، جهانی که در آن هیچ بهانه ای وجود ندارد و هیچ شک و تردیدی برای به محقق شدن خواسته ها وجود ندارد.

انسان های متوکل از فکر کردن به آنچه نمی تواند رخ دهد پرهیز می کنند چرا که می دانند افکار نیرومند است و به هرچیزی فکر کنی همان را به سمت خود جذب می کنید بنابراین فقط به آنچه می خواهند به وقوع بپیوندد فکر می کنند.

برای افراد متوکل اهمیتی ندارد در گذشته چه اتفاقی رخ داده است. آنها به مفاهیمی چون “شکست” یا “غیرممکن” اهمیت نمی دهند.

خیلی ساده و بدون سر و صدا تحت تاثیر شرایط پیرامون خود برای بدبین شدن نسبت به تحقق رویاهایشان قرار نمی گیرند.

افراد متوکل به نیروی نامرئی که روزی رسان است اطمینان دارند و اجازه نمی دهند هیچ عاملی رابطه آنها را با قدرت اراده خداوند ضعیف یا خدشه دار کند.

 • انسان های متوکل مراقب قدرت تمرکز خود هستند.

انسان های متوکل بر آنچه نمی خواهند متمرکز نمی شوند. آنها می دانند که “خواستن” و “نخواستن” تحقق رویاهایشان فقط بستگی به نگرش و تمرکز آنها دارد و خداوند هرآنچه که مورد تمرکز قرار بگیرد را وارد زندگی شان خواهد کرد.

خداوند منبع و مخزن بی انتهایی از موجود شدن هاست، بنابراین با مفاهیمی چون کمبود و یا نتیجه ندادن کارها هیچ ارتباط یا واکنشی ندارد زیر مظهر هیچ یک از آنها نیست.

اگر با تمرکز خود به خداوند بگوئید: “شاید این کار نتیجه ندهد!” به این دلیل که چیزی در مورد خواستن و تحقق یافتن به سمتش ارسال نکرده اید پاسخی دریافت نخواهید کرد.

در این مواقع برخی ها عقیده دارند که خداوند آرزوهای آنها را برآورده نکرده است یا صلاح نمی داند که خواسته آنها را اجابت کند و این در حالی است که افراد با تمرکز بر نتیجه ندادن و نشدن خواسته ای خالی از خواستن را به خداوند عرضه کرده اند.

مانند این است که شما نامه ای برای فردی ارسال کنید درحالی که محتوایی در نامه ننوشته باشید، در این صورت اگر پاسخی دریافت نکنید به خاطر پاسخ ندادن دریافت کننده نامه نیست بلکه به خاطر عدم نوشتن نامه و درخواست از جانب خودتان است.

انسان های متوکل با اهمیت قائل شدن برای قدرت تمرکز خود سعی می کنند همیشه بر خواستن و موجود بودن تمرکز کنند و به این وسیله درخواست های حاوی “خواستن آرزوها” به خداوند عرضه می کنند.

 • انجام کارها برای تحقق رویاها در نظر افراد متوکل ساده است.

انسان های عادی از آینده هراس دارند چرا که در نظر آنها انجام کارها و محقق شدن خواسته ها امری پیچیده و مشکل است که روز به روز سخت تر و پیچیده تر می شود اما در نظر افراد متوکل انجام کارها ساده به نظر می رسد.

آنها می دانند که فقط کافی است افکارتان را بر آنچه می خواهید متمرکز کنید و پیوسته با قدرت اراده خداوند هماهنگ بمانید در این صورت جریان فراوانی را در زندگی خود مشاهده می کنید.

از نظر افراد متوکل جهان هستی بر اساس شانس یا اتفاقی عمل نمی کند بلکه تحت مدیریت سیستم بسیار هوشمندی است که در ارتباط مستقیم با قدرت ذهن انسان ها عمل می کند. از این رو رسیدن به هر خواسته ای برای آنها ممکن و ساده به نظر می رسد چون به روند خلق خواسته ها بر اساس قدرت ذهن خود ایمان و اطمینان دارند.

افراد متوکل به رخ دادن همزمانی ها برای خلق رویدادها اعتقاد دارند و از مشاهده آن شگفت زده نمی شوند. آنها پیشنهاد فردی در جهت تحقق خواسته شان را الهامی از سوی خداوند می دانند، مواجه شدن با کتاب یا مشاهده فیلم یا شنیدن فایل صوتی را مرحله ای از تحقق رویای خود می دانند و با اشتیاق از آن استقبال می کنند.

افراد متوکل اعتقاد دارند در مسیر تحقق رویایشان کمک های الهی به شکل های مختلف در مسیر حرکت آنها قرار می گیرد و فقط کافی است با آرامش و احساس خوب از این راهنمایی ها استفاده کرده و به مسیر خود ادامه دهند.

 • انسان های متوکل هرگز با دیگران بحث نمی کنند.

انسان های متوکل هرگز تلاش نمی کنند تا با بحث و جدل شما را نسبت به دیدگاه خود متقاعد کنند. آنها می دانند که اگر انرژی شان را صرف مشاجره کنند، ناامیدی و مشاجره بیشتر را جذب زندگی شان خواهند کرد.

آنها پذیرفته اند که هر انسانی حق دارد به گونه ای که دوست دارد فکر کرده و عمل کند بنابراین هرگز انرژی خود را صرف تغییر دیگران نمی کنند بلکه بر آرامش داشتن و در ارتباط بودن با قدرت اراده خداوند تمرکز می کنند.

آنها عقیده دارند که قدرت اراده خداوند نیرویی بی نهایت است که توانایی پاسخگویی و اجابت خواسته های همه انسان ها را دارد بنابراین نیاز نیست همه انسانها بر یک عقیده و تفکر باشند.

افکار و گفتار ما دارای انرژی هستند، زمانی که در حال بحث کردن یا متقاعد کردن دیگران هستیم در حال تبدیل انرژی ذهن خود به شکلی هستیم که در ما احساس خوب ایجاد نمی کند.

بنابراین جهان هستی نیز انرژی نامرئی خود را به شکلی وارد زندگی ما می کند که احساسی مشابه با احساسی که با تبدیل انرژی در خودمان ایجاد کردیم را در ما ایجاد می کند.

 • انسان های متوکل همیشه سپاسگزار هستند.

از نظر انسان های متوکل هر رویدادی بر اساس قدرت اراده خداوند در زندگی شان رخ می دهد بنابراین همیشه سپاسگزار هستند.

آنها برای همه چیز، حتی اموری که شاید همچون مانعی در مسیر تجقق رویاهایشان باشد نیز شکرگزاری می کنند.

انسان های متوکل به وسیله شکرگزاری احساس امنیت در پناه خداوند بودن را در خود ایجاد کرده و به راحتی همه موارد احتمالی را می پذیرند.

آنها با شکرگزاری به خاطر همه ی نعمت هایی که در زندگی دارند با منبع و منشاء وجوشان ارتباط برقرار می کنند و می دانند که این کار به اهدافشان قدرت می بخشد و سبب می شود آنچه را که نیاز دارند دقیقا متجلی شود.

به ندرت می شونید که آنها از چیزی گله و شکایت کنند. آنها هرگز در جستجوی نقص ها و کاستی ها نیستند. اگر باران ببارد از آن لذت می برند و می دانند که اگر فقط در روزهای آفتابی سفر کنند به جایی که می خواهند نمی رسند.

انسان های متوکل با حسی سرشار از سپاسگزاری نسبت به همه رویداد های طبیعی واکنش نشان می دهند. همانطور که برف، باران، سیل، زلزله و … را جزنی از روند حرکت جهان هستی می دانند، هر مساله و رویدادی در زندگی خود را برای رشد و گسترش زندگی شان پذیرفته و نسبت به وقوع آن سپاسگزار هستند.

 • انسان های متوکل احساس پیوستگی با جهان اطراف خود دارند.

انسان های متوکل جهان و هرچه در آن هست را محترم می شمارند. این انسانها رابطه ای عاشقانه با طبیعت و سایر موجودات دارند.

آنها به یکانگی و وحدت همه موجودات اعتقاد دارند و هرگز عده ای را با واژه ی “آن ها” یا “مردمان دیگر” متمایز نمی کنند. برای آنها همه انسان ها یکی هستند و خود را با دیگر انسانها و سایر موجودات در جهان هستی یکی می دانند.

آنها با واژه دشمن و دشمنی آشنایی ندارند زیرا می دانند همه انسانها از یک منبع و منشاء سرچشمه گرفته اند و دشمنی با هر انسانی را دشمنی با خود می دانند.

به جای نفرت داشتن، انتقاد کردن یا سرزنش تفاوت های ظاهری و آداب و رسوم دیگران، از آنها لذت می برند. ارتباط آنها با دیگران ماهیتی معنوی دارد اما هرگز خودشان را از دیگران جدا نمی دانند.

انسان های متوکل از کمک و همیاری دیگران برای تحقق اهداف خود استقبال می کنند و در زمانی که احساس کنند حضورشان می تواند به تحقق اهداف دیگران کمک کند با اشتیاق حاضر می شوند.

آنها می دانند که در دنیای مادی با هر کس و هر چیزی پیوند دارند و حضور افراد در مسیر زندگی شان را نشانه ای برای تحقق اهدافشان می دانند، از این رو همیشه از حضور در موفقیت و تحقق اهداف دیگران استقبال می کنند.

 • انسان های متوکل به خود شک و تردید راه نمی دهند.

ارتباط انسان های متوکل با قدرت اراده خداوند معنوی و نامرئی است اما شک و تردیدی در آن ندارند. آنها به این انرژی معنوی نامرئی که در همه چیز نفوذ می کند متکی هستند. آنها در هماهنگی با خداوند زندگی می کنند و هرگز خودشان را مخلوقی جدا از خالق نمی بینند.

به سادگی نمی توانید انسان های متوکل را متقاعد کنید که هدفشان به واقعیت نخواهد پیوست زیرا آنها کاملا به ارتباطشان با منبع و منشاء جهان هستی اعتماد دارند.

انسان های متوکل همواره دیگران را تشویق می کنند با اطمینان و اشتیاق هر هدفی را که دوست دارند انتخاب کنند و با ایمان به حمایت و هدایت خداوند در مسیر تحقق هدف خود حرکت کنند.

آنها می توانند آنچه را که قصد دارند در زندگی و برای خود متجلی کنند در ذهنشان ببینند، گویی چنین رویدادی از قبل به وقوع پیوسته است زیرا چنین تصویری زیبا و واقعی در ذهن خود از رویایشان ساخته اند.

آنها عقیده دارند وقتی در هماهنگی با قدرت اراده خداوند هستند، افکارشان در حقیقت افکار خداوند است و با این اطمینان و ایمان از افکار خود برای خلق خواسته هایشان استفاده می کنند.

 • انسان های متوکل بخشنده و سخاوتمند هستند

انسان های متوکل با بخشیدن و سخاوتمندی به شادی عظیمی می رسند. شاید دیگران تعجب کنند که این افراد چگونه برای خودشان چیزی را جمع آوری نمی کنند اما با این حال زندگی آن ها با فراوانی احاطه شده است و به نظر می رسد هیچ کمبودی ندارند.

آنها عقیده دارند که خداوند روزی رسان است و همیشه و همواره در حال بخشیدن به انسان هاست بنابراین اگر مانند خداوند فکر و عمل کنید و با سخاوت و خوشحالی ببخشید، خداوند جریان فراوانی را به زندگی آنان جاری می کند.

آنها می دانند که ترس از بخشیدن و سخاوتمندی از توصیه های قدرت اراده شخصی است که بر مبنای کمبود و نقص بنا شده است.

انسان های متوکل عقیده دارند هرچه یشتر از فراوانی که در زندگی شان جاری شده است به دیگران ببخشند بیشتر از قبل از منبع نامحدود جهان هستی دریافت خواهند کرد.

 • انسان های متوکل کاملا آگاه و هوشیار هستند.

انسان های متوکل می دانند که باید از هرگونه انرژی ضعیف پرهیز کنند. این افراد از انسان های پر سر و صدا، ستیزه جو و خودخواه کاملا کناره گیری می کنند و بدون سر و صدا آن محیط را ترک می کنند.

آنها برنامه های خشونت آمیز رسانه ها را تماشا نمی کنند و مطالب ناامید کننده و آمار و اطلاعات جنایت ها را مطالعه نمی کنند.

شاید از نظر دیگران آنها انسان هایی بی تفاوت و کسل کننده باشند اما انسان های متوکل نیازی به تایید شدن یا مورد قبول واقع شدن توسط دیگران ندارند به آنچه عقیده دارند عمل می کنند.

آنها هرگز از چیزی ناراحت نمی شوند زیرا نظرها و عقاید دیگران را عامل نتیجه و تاثیرگذار بر حضور خود در دنیا و ارتباطشان با قدرت اراده خداوند نمی دانند.

افراد متوکل در هر لحظه به قدرت شهودی خود دسترسی دارند. آنها درباره آنچه که به وقوع می پیوندد از نوعی معرفت خاموش برخورداند. اگر از آنها درباره رویدادها سوال کنید به شما می گویند: من نمی توانم درباره رخ دادن این رویداد توضیح دهم، فقط می دانم که اشتباهی صورت نگرفته است و این اتفاق باید رخ می داده است.

به همین دلیل زمانی که خواسته هایشان محقق می شود شگفت زده نمی شوند چون از قبل می دانند که هیج موضوعی اتقاقی رخ نداده است و باید رخ می داده بنابراین آرزوی آنها نیز بر اساس خواسته و تمرکزی که بر هماهنگی با قدرت اراده خداوند داشته اند رخ داده است و هیچ اتفاق یا شانسی در کار نبوده است.

آنها به جای متعجب شدن از خوب پیش رفتن کارها، انتظار این را دارند که همه چی خوب و روان پیش برود چون به روند خیر و خوبی قدرت اراده خداوند ایمان و اطمینان دارند.

 • انسان های متوکل شخصیت متفاوتی دارند.

انسان های متوکل اصراری برای همرنگ بودن با جماعت ندارند. آنها سعی می کنند با آنچه می خواهند در زندگی تجربه کنند از طریق هماهنگی با قدرت اراده خداوند همرنگ و هماهنگ باقی بمانند.

انسان های متوکل به شکل استثنایی مهربان و با محبت هستند. آنها می دانند که هماهنگ شدن با منبع و منشاء انرژی، همان مهربانی منبع و منشایی را که از آن سرچشمه گرفته اند به وجود می آورد.

انسان های متوکل برای مهربان بودن تلاش خاصی نمی کنند زیرا این ویژگی بخشی از ماهیت وجودی آنها می باشد.

به دلیل مهربان بودن این افراد، دیگران نیز می خواهند همان لطف و محبت را نسبت به آنها داشته باشند و به این طریق در مسیر تحقق اهدافشان از کمک های انسان های بیشمار بهره مند می شوند.

انسان های متوکل همیشه به نکات زیبای جهان هستی توجه می کنند و در هر شرایطی که باشند، زیبایی را برای توجه کردن و سپاسگزار بودن پیدا می کنند.

آنها در دل تاریکی شب از نگاه کردن به یک ستاره سرشار از احساس خوب می شوند، از تماشای کودکان به وجد می آیند و از دیدن انسان های پیر و سالخورده نوعی شکوه و عظمت طبیعت را پیدا می کنند.

این افراد تمایلی ندارند به شیوه ای منفی و با انرژی ضعیف به قضاوت و داوری درباره دیگران بپردازند و می دانند که منبع و مشاء خلاق، فقط زیبایی ها به صورت های مادی تجلی می کند، بنابراین زیبایی همیشه در دسترس است.

 • انسان های متوکل مشتاق یادگیری هستند.

انسان های متوکل آگاهی دارند که هرگز به اندزه کافی نمی دانند، آنها درباره زندگی کنجکاو هستند و جذب هر نوع فعالیتی می شوند.

آنها در هر موضوعی به دنبال لذت بردن از یادگیری و کسب تجربه بیشتر هستند و به این طریق افق فکری خود را گسترش می دهند.

افراد متوکل همواره در حال افزایش مهارت خود در مسیر خلق رویاهایشان هستند و در هر شرایطی قرار بگیرند که چیزی برای آموختن پیدا کنند با اشتیاق استقبال می کنند.

افراد متوکل از قضاوت کردن هر کس و چیزی که جهان هستی در مسیر زندگی شان قرار می دهد پرهیز می کنند و سعی می کنند از آن مقطع از زندگی برای رشد و گسترش آگاهی خود استفاده کنند.

افراد متوکل از طریق هماهنگ شدن با قدرت اراده خداوند برای دریافت همه ی آنچه که مبنع و منشاء وجود برایشان فراهم می کند آماده و پذیرا هستند. درهای یادگیری و پذیرش آنها هرگز به روی احتمالات زندگی بسته نمی شود. این ویژگی سبب می شود همواره انتظار روبرو شدن با جریان فراوانی را در زندگی خود داشته باشند و جهان هستی به انتظار آنها پاسخ می دهد و جریان فراوانی را وارد زندگی آنان می کند.

این ویژگی ها که در انسان های متوکل مشاهده می کنید دقیقا علت اصلی خوشبخت به نظر رسیدن آنها می باشند.

وقتی در نزدیکی این افراد قرار می گیرید احساس می کنید سرشار از انرژی، هدفمند، الهام گرفته و هم پیمان هستید.

شما انسان هایی را مشاهده می کنید که می خواهید با آنها به همه جا بروید زیرا آنها به شما انرژی می دهند و سبب می شوند احساس توانمندی داشته باشید.

وقتی که احساس می کنید که پرانرژی و توانمند هستید در واقع خودتان به جریان فراوانی انرژی منبع قدم گذاشته اید و ناخواسته ازدیگران نیز دعوت می کنید تا همین کار را انجام دهند.

انسان های متوکل پایان کار را تصور می کنند و آنچه را آرزو دارند خلق کنند قبل از خلق شدن در دنیای مادی در تصورات خود بارها می بینند و بودن در آن شرایط را احساس و تجربه می کنند.

آنها از احساس خود به عنوان معیار و مقیاسی برای تعیین این که آیا در هماهنگی با قدرت اراده خداوند هستند یا نه، استفاده می کنند.

اگر احساس خوب و خوشایندی داشته باشند می دانند که در هماهنگی ارتعاشی با منبع و منشاء وجود هستند، اگر احساس بد و ناخوشایندی داشته باشند از آن بعنوان نشانه ای استفاده می کنند که باید به سطع متعالی تر انرژی برسند.

سرانجام آنها بر مبنای تصور هدف و احساس خوشایندشان عمل می کنند گویا همه ی آنچه را که آرزو داشتند به واقعیت تبدیل شود از قبل محقق شده است.

به شما توصیه می کنم دنیای درونی انسان های متوکل را دنبال کنید و از قدرت بی نهایت باشکوه اراده خداوند بهره مند شوید.

تضمین می کنم که چنین اقدامی نتیجه بخش و کارساز است.

پایان

منتظر خواندن نوشته های شما هستم

همراه همیشگی شما: رضا عطارروشن

با دادن ستاره به این مطلب امتیاز بگیرید.

امتیاز 4.21 از 39 رای

https://tanasobefekri.net/?p=32511
10 نظر توسط کاربران ثبت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

اندازه متن دیدگاه ها
   آواتار زهرا
   1403/03/06 11:35
   مدت عضویت: 458 روز
   امتیاز کاربر: 13430 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 573 کلمه

   سلام استاد 

   امروز بعد از خواندن این فایل خیلی ناراحت شدم که این فایلها با این آگاهیهای زیاد تمام شد واز یک طرف خوشحال شدم که توانستم این آگاهیها را یاد بگیرم و قطعا باید دوباره این مسیررا تکرار کنم چون با تکرار زیاد مطالب مفید بیشتری را یاد میگیرم 

   انسانهای متوکل از نظر ظاهر با دیگران هیچ فرقی ندارند و فقط یک نور و زیبایی چهره یآنها را میپوشاند . درشهر ما یک عالم و روحانی بود بنام اقای سید جواد حیدری از سادات بودند خیلی زیبا و صورت نورانی داشتند انسان درکنار ایشان احساس امنیت و آرامش میکرد چون با خدا ارتباط تنکاتنگ داشتند و به قولی با خدا معامله کرده بودند امروز روز سوم شهید شدن آقای رییس جمهور کشورمان آقای رئیسی است که درتاریخ سی اردبهشت سال 1403 در تبریز با 8 نفر دیگر به شهادت رسیدند . به نظر من آقای رئیسی یک متوکل بود چون دقیقا شرایط یک فرد متوکل را داشتند و دراخر شهید شدن چون رمز شهید شدن ابتدا شهید بودن است و باید با خدا معامله کنی تا به عزت و آبرو برسی و حرف مردم برایت مهم نباشد 

   برخی از نشانه های افراد متوکل 

   1- افراد متوکل همیشه خوش بین بوده و آرامش دارند 

   آنها هرگز شکست را قبول ندارند و اصلا کاری به گذشته ندارند بلکه با توکل و ایمان به خداوند که روزی رسان است و با اطمینان به آینده زندگی میکنند 

   2- افراد متوکل مراقب قدرت تمرکز خود هستند .

   چون میدانند با افکارشان برهرچیزی که تمرکز کنند اتفاق خواهد افتاد و همیشه بر خواستن و موجود بودن تمرکز دارند و با این وسیله آرزوهای خود را از خداوند درخواست میکنند 

   3- انجام کارها از نظر انسان متوکل ساده است 

   چون آنها به همزمانی برای خلق رویدادها اعتقاد دارند و از مشاهده شگفت زده نمیشوند و به کمک درمسیرشان اعتقاد بسیار دارند مشکلات برای آنها آسان میشود 

   4- انسانهای متوکل هرگز با دیگران بحث نمیکنند .

   چون اعتقاد دارند رفتار و گفتار درما اثر میگذارد و چیزهای منفی را وارد زندگی ما میکند بنابراین با آرامش و داشتن ارتباط بودن با قدرت اراده خداوند هستند 

   5- انسانهای متوکل همیشه سپاسگزار هستند 

   انها برتمام امور زندگی سپاسگزار هستند و مشکلات را در زندگی یک چیز عادی می دانند و برای مشکلات هم سپاسگزارند 

   6- انسانهای متوکل احساس پیوستگی با جهان اطراف خود را دارند 

   آنها هرگز خودشان را جدا از جهان نمیدانند و میدانند که دنیای مادی با هرکس و همه چیز پیوند دارد 

   7- انسانهای متوکل به خود شک و تردید راه نمیدهند 

   آنها همیشه خود را مخلوق خداوند میدانند و افکارشان افکار خداوند است و با اطمینان افکارشان و آرزوها را خلق میکنند 

   8- انسانهای متوکل بخشنده و سخاوتمند هستند 

   آنها با بخشیدن و سخاوتمندی به دیگران شادی و احساس خوب را برای خود به ارمغان میآورند و عقیده دارند هرچقدر بیشتر ببخشی بیشتر بدست میآوری 

   9- انسانهای متوکل کاملا هوشیار و آگاه هستند 

   آنها ازهرگونه انرژی منفی دوری میکنند و نیاز به تایید دیگران ندارند و هرگز از چیزی به شدت ناراحت نمیشوند و واکنش منفی ندارند 

   10- انسانهای متوکل شخصیت متفاوتی دارند 

   آنها اصراری به همرنگ شدن جماعت ندارند . برای مهربون بودن تلاش نمیکنند . هرگز دیگران را با دیدگاه منفی قضاوت نمیکنند 

   11- انسانهای متوکل مشتاق یادگیری هستند 

   آنها همیشه مشتاق یادگیری هستند و هرگز احساس شکست نمیکنند چون ملاک سنجش کارشان احساس خوب بودن است که با خدا درارتباط هستند و چون عقیده دارند وقتی با خدا باشی یعنی دنیا دردستان توست و خداوند به تو آبرو و عزت خواهد داد فقط باید ایمان و اطمینان کامل به خداوند داشته باشیم و درهر لحظه عمل صالح انجام دهیم . 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار صالحه
   1402/08/07 15:21
   مدت عضویت: 539 روز
   امتیاز کاربر: 37816 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 624 کلمه

   سلام برخداوند که تواین نوشته باورساز من روعرق کردکه اول کمی آره  کمی ازخودش روبه شکلی که فابل فهم من هست بشناسم  از وفتی این فایل آخر دو خواندم دلم‌ کرفت که تموم شد  برای  دومین  باره واقعا ازتمام. یی بخش هزاین مسیر دل تنکی رو دارم   این فایل احساس ناراحتی کردم انکار دیگه نیست من دیگه باید  با تکرار همون چیزی رو فقط  بدونم‌ دمن دلم برای بیشتردوست تنک تنک شد آن ازخودش خدا کنه این نوشته دوباره نوشته بشه ولی تا  این زمان هم که من توراین بخش بودم کلی لذت بردم انکار. در یی دنیایی دیگه داشتم هر چند زور  یی باره رفت آمد داشتم میشه تواین  دنیا بود این حس رو همیشه داشت حسش خیلی دل نشین بود به من که کلی انرژی خوب داد

   سلام براقای عطار روشن برای این نوسته زیبا شما که من رو از کل وجودم بیرون کشید بیسار از شما تشکر دارم 

   وفتی داشم مراحل انسان متوکل رو میخواندم یی لحظه به این افراد غبطه خوردم که توچه دنیای دارن  زندگی می‌کن.  واقعا دارن کیف دنیا رو  از زندگی میبرن خوشا با احوالتشون که با چه همسایه دل نشینی آمد شددارن

   اون همسایه نیست اون صاحب خانه هست اون اصل خانه هست اون اصل خود خونه هست وفتی  با خود خونه باشی دیگه چه احتیاج به دیگران آنها دارن با خود خود خونه وجودی خودشون نشت برخواست دارن وچه با کمال که با چه بزرگی در ارتباط هستن  که ای کاش این بزرگ یی گوشه چشمی هم به من وامثال  من کنه 

   مراحل این  رشد  رو  بازم  از اول  باید  تکرا  کنم 

   تا کامل وبه ترتیب باشه که به شکل بهتری اوم نتیجه رو از  هر دو بخش بگیرم به شکرخدا  با. زمانی  که میزارم‌ انقدر حالم خوب هست که دلم نمیاد بعضی بخش رو رها‌ کنم با اینگه اون بخش تمام شده  این بخش توکل مسیر با مسیر صد قدم‌ اون دل تنگی روبه  من داد 

   انکاری دلایه بزرکتر  شدم که دلم هوای  لایه اول وجودی رو کرد چون با بزرگی شدم کلی مسئولیت هم پیدا میکنم  من به افرادی که وارد میشن مبیگم‌ بعضی مسیر رایگان واقعا براپی من شیرن دلچسب بودد چون پولی  برای دریافت  نشد ولی کلی اگاهیی عالی روازش گرفتم   کلی حالم راخوب کرد مثل همین نوشته باورساز و دوره رایگان صد قدم تا لاغری که برام من که دنیایی شیرنی رو رقم زد ارزش این مسیر فقط به درک درست هرجای هربخش خلاصه میشه انکار دارم  از هر. بخش یی  پارل  از یی قسمت روبه کل پازل وسط میکنم‌ که دردآخر بعد از تمام شدن کل این مسیرهای رایگان ودرهای من اون رو به هم چسبیده دریافت کنم تا  این  زمان که بسیار خوش ایند بود 

   من  مراحل این  توکل رو  بسیار دوست داشتم اگه بشه تو تمرین  هر روز  این  بخش رو قرار میدم که شایدروزی بتوانم  اون  تو خودم به شکل بینم‌ اون روز رو برای خودم  ازخودش  میخوام من تواین چندماه که تواین نوشته باورساز واردشدم هرجای رو  تو چند روز  وفت گذاشتم‌ که به شکل کامل یادگیری داشته باشم ولی بازم بعد از چند روز که این  تمرین آخرش دو تمرین کردم بازم  برکشت خواهم کرد که  از اول این بخش رو کار کنم چون من با کلی ترس  وارد  شد ترس از دست.  دادن خدایی خودم ایمانی کمی با استرس و دلهره دارم که ما تو این  راه  بزرام‌  ولی این بار با کلی  آرامش  و دوست داشتن‌ که و  بازم‌ از اول این بخش رو. یا دلگرم  شروع میکنم  به من‌ که خیلی کمک  کرد دارم‌ تو  بخشد خدا هرگز  دیر  نمی کند کارهای  اون بخش رو  دا رم انجام  میدم  برای  باره دوم‌  با باره  اول  آگاهی کاملتری رو   خواهم گرفت  از ترکیب این دو بخش  کلی آگاهی خوب  رو برای شناخت خودش خواهم داشت به امید اون روز 

   خدا پشت وپناهتون. یا. حق. حق نگه. دارتون 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار جمال
   1402/06/13 21:13
   مدت عضویت: 452 روز
   امتیاز کاربر: 4960 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 607 کلمه

   سلام وصد سلام دوست قشنگم ممنون سپاسگذارم هستی از مکتوبات شما بسیار لذت بردم تشکر 

   سپاسگذارم 

   وای چقدر موزیک بی کلام این فایل عالی و تاثیرگذار بود زمانی که داشتم می‌خوندم با احساس بسیار خوبی روبرو شدم و موجب بغض خوبی دز من شد،

   من هم  یک انسان متوکل هستم زیرا دوست داشتم تغییر کنم و ذهنی متفاوت با انسان های دیگه داشته باشم،

   من هم بک انسان متوکل هستم زیرا مدتهاست که با حس خوبی زندگی می کنم و هر روز که از خواب بیدار میشوم برای داشتن یک فرصت زندگی مجدد از صمیم قلب خدا رو شاکر هستم و سعی می کنم که امروز خود را بهترین خودم باشم و برای راضی بودن و احساس خوب داشتن خودم تلاش می کنم که افکاری متفاوت داشته باشم،

   من هم یک انسان متوکل هستم زیرا تصمیم به تغییر گرفتم و تصمیم به شناخت جهان واقعی و خدای واقعی گرفتم و برای به دست آوردن نعمت های خوب خداوند تصمیمات خوبی بر اساس افکارم در دنیا گرفتم و تا حدودی تجربه کردم و الان هم در مسیر خوبی قرار دارم و همین که توی این مسیر احساس خوبی دارم یک تجربه خوب جهت تغییرات من است،

   من هم یک انسان متوکل هستم زیرا مدت‌هاست که خشم و کینه و نفرت را در درون خودم احساس نمیکنم و عشق و زیبایی فراوانی و مهربانی که درون خودم شکوفا شده است و در حال رشد هستند را همیشه می بینم که موجب سعادت من می شوند و عشق به خودم و جهان هستی که باعث اتفاق های خوب در زندگی من می شود و زندگی با صفات زیبای خداوند خیلی قشنگ تر از زندگی با صفات انسانی خشم و نفرت و کینه است،

   من هم یک انسان متوکل هستم زیرا سعی می کنم همیشه هر روز خودم را بهتر از دیروز زندگی کنم و با افکار منفی کاری نداشته باشند و اونها رو رها می کنم و همیشه با نوشتن خواسته ها و حرف هایم با خداوند روز خودم رو آغاز می کنم و از فرصت زندگی دیگر برای خودم تصمیمات خوبی همانند نگرش بهتر و دانش ها و یادگیری های بیشتر می خواهم و هدف های خودم رو مشخص می کنند،

   من هم انسان متوکل ای هستند که الان توی این ساعت فعالیت می کنم و سعی می کنم که بهترین باشم و تصمیم به تغییر نگرش و افکار خودم گرفته ام من یک انسانم متوکل هستم که دوست دارم سلامتی جسم را همیشه داشته باشم من یک انسان متوکل هستم که می خواهم همیشه یک انسان آرام و شاد باشم و در جمع یا خلوت خودم یک شخصیت داشته باشم من هم انسان متفاوتی با دیگران شده‌ام و اینکه تفاوت را احساس می کنم یعنی من متوکل هستم من از خداوند بابت داشته های خودم سپاسگزارم عقل خوب من چشم زیبای من که جهان را زیبا می بیند زبان مهربانی من که با انسانها به مهربانی سخن می گوید قلب خوبه من که به خوبی هر روز می تپد و عشق را درون خودش همیشه دارد پاهای قدرتمند من که همیشه من را به مکان های زیبا می برند اینها همه داشته‌های خوب من هستند که مهم ترین داشتی ها هستند و من از بابت سلامتی خودم از خداوند سپاسگزارم و توکل دارم که همیشه خداوند برای من خوبی و زیبایی می فرستد، همانطور که من برای او گزارش های خوب و زیبایی میفرستم،

   خدای مهربونم امروز من احساس خوبی دارم و خیلی خوشحالم که خود واقعی تو را پیدا کردم و در ذهنم همواره می خواهم که به تو توجه کنم و من هم انسانیم متوکلی هستم زیرا با حرف ها و نظرات دیگران درباره خودم ناراحت نمیشم و وارد بحث نمیشم و همیشه دوست دارم که خود واقعی خودم باشم و همانند خداوند رفتار کنم،

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار فریبا فروغی
   1402/03/22 14:48
   مدت عضویت: 624 روز
   امتیاز کاربر: 15985 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 595 کلمه

   باسلام خدمت شما,

   وای چقدر موزیک بی کلام این فایل عالی و تاثیرگذار بود زمانی که داشتم می‌خوندم با احساس بسیار خوبی روبرو شدم و موجب بغض خوبی دز من شد،

   من هم  یک انسان متوکل هستم زیرا دوست داشتم تغییر کنم و ذهنی متفاوت با انسان های دیگه داشته باشم،

   من هم بک انسان متوکل هستم زیرا مدتهاست که با حس خوبی زندگی می کنم و هر روز که از خواب بیدار میشوم برای داشتن یک فرصت زندگی مجدد از صمیم قلب خدا رو شاکر هستم و سعی می کنم که امروز خود را بهترین خودم باشم و برای راضی بودن و احساس خوب داشتن خودم تلاش می کنم که افکاری متفاوت داشته باشم،

   من هم یک انسان متوکل هستم زیرا تصمیم به تغییر گرفتم و تصمیم به شناخت جهان واقعی و خدای واقعی گرفتم و برای به دست آوردن نعمت های خوب خداوند تصمیمات خوبی بر اساس افکارم در دنیا گرفتم و تا حدودی تجربه کردم و الان هم در مسیر خوبی قرار دارم و همین که توی این مسیر احساس خوبی دارم یک تجربه خوب جهت تغییرات من است،

   من هم یک انسان متوکل هستم زیرا مدت‌هاست که خشم و کینه و نفرت را در درون خودم احساس نمیکنم و عشق و زیبایی فراوانی و مهربانی که درون خودم شکوفا شده است و در حال رشد هستند را همیشه می بینم که موجب سعادت من می شوند و عشق به خودم و جهان هستی که باعث اتفاق های خوب در زندگی من می شود و زندگی با صفات زیبای خداوند خیلی قشنگ تر از زندگی با صفات انسانی خشم و نفرت و کینه است،

   من هم یک انسان متوکل هستم زیرا سعی می کنم همیشه هر روز خودم را بهتر از دیروز زندگی کنم و با افکار منفی کاری نداشته باشند و اونها رو رها می کنم و همیشه با نوشتن خواسته ها و حرف هایم با خداوند روز خودم رو آغاز می کنم و از فرصت زندگی دیگر برای خودم تصمیمات خوبی همانند نگرش بهتر و دانش ها و یادگیری های بیشتر می خواهم و هدف های خودم رو مشخص می کنند،

   من هم انسان متوکل ای هستند که الان توی این ساعت فعالیت می کنم و سعی می کنم که بهترین باشم و تصمیم به تغییر نگرش و افکار خودم گرفته ام من یک انسانم متوکل هستم که دوست دارم سلامتی جسم را همیشه داشته باشم من یک انسان متوکل هستم که می خواهم همیشه یک انسان آرام و شاد باشم و در جمع یا خلوت خودم یک شخصیت داشته باشم من هم انسان متفاوتی با دیگران شده‌ام و اینکه تفاوت را احساس می کنم یعنی من متوکل هستم من از خداوند بابت داشته های خودم سپاسگزارم عقل خوب من چشم زیبای من که جهان را زیبا می بیند زبان مهربانی من که با انسانها به مهربانی سخن می گوید قلب خوبه من که به خوبی هر روز می تپد و عشق را درون خودش همیشه دارد پاهای قدرتمند من که همیشه من را به مکان های زیبا می برند اینها همه داشته‌های خوب من هستند که مهم ترین داشتی ها هستند و من از بابت سلامتی خودم از خداوند سپاسگزارم و توکل دارم که همیشه خداوند برای من خوبی و زیبایی می فرستد، همانطور که من برای او گزارش های خوب و زیبایی میفرستم،

   خدای مهربونم امروز من احساس خوبی دارم و خیلی خوشحالم که خود واقعی تو را پیدا کردم و در ذهنم همواره می خواهم که به تو توجه کنم و من هم انسانیم متوکلی هستم زیرا با حرف ها و نظرات دیگران درباره خودم ناراحت نمیشم و وارد بحث نمیشم و همیشه دوست دارم که خود واقعی خودم باشم و همانند خداوند رفتار کنم،

   باتشکرازشما

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 9 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    آواتار جمال
    1402/06/13 21:12
    مدت عضویت: 452 روز
    امتیاز کاربر: 4960 سطح ۳: کاربر پیشرفته
    همیاری
    محتوای دیدگاه: 607 کلمه

    سلام وصد سلام دوست قشنگم ممنون سپاسگذارم هستی از مکتوبات شما بسیار لذت بردم تشکر 

    سپاسگذارم 

    وای چقدر موزیک بی کلام این فایل عالی و تاثیرگذار بود زمانی که داشتم می‌خوندم با احساس بسیار خوبی روبرو شدم و موجب بغض خوبی دز من شد،

    من هم  یک انسان متوکل هستم زیرا دوست داشتم تغییر کنم و ذهنی متفاوت با انسان های دیگه داشته باشم،

    من هم بک انسان متوکل هستم زیرا مدتهاست که با حس خوبی زندگی می کنم و هر روز که از خواب بیدار میشوم برای داشتن یک فرصت زندگی مجدد از صمیم قلب خدا رو شاکر هستم و سعی می کنم که امروز خود را بهترین خودم باشم و برای راضی بودن و احساس خوب داشتن خودم تلاش می کنم که افکاری متفاوت داشته باشم،

    من هم یک انسان متوکل هستم زیرا تصمیم به تغییر گرفتم و تصمیم به شناخت جهان واقعی و خدای واقعی گرفتم و برای به دست آوردن نعمت های خوب خداوند تصمیمات خوبی بر اساس افکارم در دنیا گرفتم و تا حدودی تجربه کردم و الان هم در مسیر خوبی قرار دارم و همین که توی این مسیر احساس خوبی دارم یک تجربه خوب جهت تغییرات من است،

    من هم یک انسان متوکل هستم زیرا مدت‌هاست که خشم و کینه و نفرت را در درون خودم احساس نمیکنم و عشق و زیبایی فراوانی و مهربانی که درون خودم شکوفا شده است و در حال رشد هستند را همیشه می بینم که موجب سعادت من می شوند و عشق به خودم و جهان هستی که باعث اتفاق های خوب در زندگی من می شود و زندگی با صفات زیبای خداوند خیلی قشنگ تر از زندگی با صفات انسانی خشم و نفرت و کینه است،

    من هم یک انسان متوکل هستم زیرا سعی می کنم همیشه هر روز خودم را بهتر از دیروز زندگی کنم و با افکار منفی کاری نداشته باشند و اونها رو رها می کنم و همیشه با نوشتن خواسته ها و حرف هایم با خداوند روز خودم رو آغاز می کنم و از فرصت زندگی دیگر برای خودم تصمیمات خوبی همانند نگرش بهتر و دانش ها و یادگیری های بیشتر می خواهم و هدف های خودم رو مشخص می کنند،

    من هم انسان متوکل ای هستند که الان توی این ساعت فعالیت می کنم و سعی می کنم که بهترین باشم و تصمیم به تغییر نگرش و افکار خودم گرفته ام من یک انسانم متوکل هستم که دوست دارم سلامتی جسم را همیشه داشته باشم من یک انسان متوکل هستم که می خواهم همیشه یک انسان آرام و شاد باشم و در جمع یا خلوت خودم یک شخصیت داشته باشم من هم انسان متفاوتی با دیگران شده‌ام و اینکه تفاوت را احساس می کنم یعنی من متوکل هستم من از خداوند بابت داشته های خودم سپاسگزارم عقل خوب من چشم زیبای من که جهان را زیبا می بیند زبان مهربانی من که با انسانها به مهربانی سخن می گوید قلب خوبه من که به خوبی هر روز می تپد و عشق را درون خودش همیشه دارد پاهای قدرتمند من که همیشه من را به مکان های زیبا می برند اینها همه داشته‌های خوب من هستند که مهم ترین داشتی ها هستند و من از بابت سلامتی خودم از خداوند سپاسگزارم و توکل دارم که همیشه خداوند برای من خوبی و زیبایی می فرستد، همانطور که من برای او گزارش های خوب و زیبایی میفرستم،

    خدای مهربونم امروز من احساس خوبی دارم و خیلی خوشحالم که خود واقعی تو را پیدا کردم و در ذهنم همواره می خواهم که به تو توجه کنم و من هم انسانیم متوکلی هستم زیرا با حرف ها و نظرات دیگران درباره خودم ناراحت نمیشم و وارد بحث نمیشم و همیشه دوست دارم که خود واقعی خودم باشم و همانند خداوند رفتار کنم،

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
     آواتار فریبا فروغی
     1402/06/14 15:12
     مدت عضویت: 624 روز
     امتیاز کاربر: 15985 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
     محتوای دیدگاه: 39 کلمه

     سلام خدمت شما دوست عزیز 

     خیلی خوشحالم که متن من موجب حس خوبی در شما شده، از این که وقت گذاشتین و خوندین ممنونم،

     امید دارم در این مسیر خوب موفق باشی و به هدف های خوب زندگیتون برسین،

     در پناه خدا

     برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
     امتیاز: 0 از 0 رأی
     افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار فاطمه سادات
   1401/08/01 13:34
   مدت عضویت: 1775 روز
   امتیاز کاربر: 3816 سطح ۴: هنرجوی مبتدی

   نشان های دریافت شده

   سطح مبتدی
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 493 کلمه

   سلام چقدر این متن جالب بود و تمرکز انسان رو روی توکل زیاد میکرد . 

   همه انسانها هر متن که میخوانند و یا هر گفته ای را که میشنوند در وجودشان با آن همانندسازی می کنن . 

   وقتی این متن سراسر ارامش را خواندم ذهنم داشت با آن همانند سازی میکرد و به آن ویژگیها توجه میکرد ناخوداگاه خواندن مطالبی که حس خوب به انسان میدهد انسان را به مسیر دلخواه هدایت می کند و چقدر ما با این ویژگیها دوست داریم انسانهای متوکل باشیم . 

   و همینطور چقدر این ویژگیها را در خود دیدیم پس انسان متوکل هستیم و وقتی باور می کنم که من یک انسان متوکلم ناخوداگاه افکار و رفتار من در جهت متوکلین قرار می گیرد و آرامشم بیشتر میشود . 

   ممنون استاد بابت این مطلب عالی و سراسر آگاهی

   بار دیگه ویژگی های متوکلین رو برای خودم مرور می کنم . 

   • انسان های متوکل همواره خوش بین بوده و آرامش دارند.
   • انسان های متوکل مراقب قدرت تمرکز خود هستند.
   • انجام کارها برای تحقق رویاها در نظر افراد متوکل ساده است.
   • انسان های متوکل هرگز با دیگران بحث نمی کنند.
   • انسان های متوکل همیشه سپاسگزار هستند.
   • انسان های متوکل احساس پیوستگی با جهان اطراف خود دارند.
   • انسان های متوکل به خود شک و تردید راه نمی دهند.
   • انسان های متوکل بخشنده و سخاوتمند هستند.
   • انسان های متوکل شخصیت متفاوتی دارند.
   • انسان های متوکل کاملا آگاه و هوشیار هستند.
   • انسان های متوکل شخصیت متفاوتی دارند.
   • انسان های متوکل مشتاق یادگیری هستند.

   در اینجا ۱۲ ویژگی از انسانهای متوکل نوشته شد . من دوست دارم ویژگیهای دیگری را با توجه به آنچه دریافته ام بنویسم . 

   انسانهای متوکل با وجود خود در صلح هستند . 

   انسانهای متوکل آرامش دارند .

   انسانهای متوکل شاد هستند . 

   انسانهای متوکل  از همه چیز عبور می کنند و در جهت آفرینش حرکت می کنند . 

   انسانهای متوکل راستگو هستند . 

   انسانهای متوکل حقیقت را میبینند نه واقعیت را . 

   انسانهای متوکل  از هر لحظه زندگی لذت میبرند 

   انسانهای متوکل  علاقه ای به هرگونه قضاوت در مورد دیگران و یا حتی خودشان ندارند . 

   انسانهای متوکل  در از بین بردن هرگونه نگرانی و دلواپسی توانا هستند . 

   انسانهای متوکل در کار دیگران و زندگی خصوصی دیگران تجسس نمی کنند .انسانهای متوکل  تمایل زیاد دارند  به اینکه اجازه دهند زندگی خودش مسیرش را طی کند به جای اینکه مسیر آن را مشخص و تعیین کنند . 

   انسانهای متوکل  تمایل دارند به اینکه به طور همزمان تصمیم بگیرید و عمل کنند، به جای اینکه به تجربیات و ترس های گذشته خود رجوع کنند و بین فکر و عملشان فاصله زیادی باشد . 

   انسانهای متوکل به نیروی عشق به خود و  دیگران دست یافته اند و  انتظاری  برای بازگشت آن ندارند . از وجود آنها خودبخود عشق و محبت جاری و ساری است .

   انسانهای متوکل خوش اخلاق و خنده رو هستند و در کنار آنها یودن باعث آرامش وجودمان است . 

   و….

   اینها و هزاران ویژگی دیگر همه و همه نشانه ی بیداری روح است و خدارو شکر که ما در این مسیر زیبا قرار گرفته ایم و نشانه های بیداری روح را دریافت کرده ایم . خدایا شکرت که متوکل هستم و هر روز در مسیر توکل در حرکتم . 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   امتیاز کاربر: 42375 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 31 کلمه

   سلام استاد گرامی 

   خسته نباشید 

   ببخشید استاد نمی دونم چرا در نوشته های باور ساز ، چگونه باور سازی کنیم  رو گوش دادم ولی هیچ نوشته ای وجود نداره ،

   چجوری پیداش کنم ؟

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    امتیاز کاربر: 5981 سطح ۳: کاربر پیشرفته
    محتوای دیدگاه: 14 کلمه

    سلام و درود
    مجموعه نوشته های زندگی با اراده خداوند همان نوشته های باورساز هستند
    https://tanasobefekri.net/category/belief-building/gods-will/

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
     امتیاز کاربر: 42375 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
     محتوای دیدگاه: 3 کلمه

     سلام استاد گرامی 

     ممنونم.

     برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
     امتیاز: 0 از 0 رأی
     افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم