0

زندگی با اراده خداوند (قسمت نهم)

زندگی با اراده خداوند
اندازه متن

در قسمت قبل درباره ِویژگی های اراده خداوند توضیح داده شد. سه ویژگی مهم: خلاقیت، مهربانی و عشق مورد بررسی قرار گرفت و به صورت منطقی اثبات کردیم که هر کدام از این ویژگی ها چرا و به چه منظور در اراده خداوند نقش دارند.

همچنین توضیح داده شدکه برای همسو شدن با اراده خداوند باید این ویژگی ها را در خودمان ایجاد کنیم و به هر اندازه که شخصیت ما در جهت همسو شدن با خلاقیت، مهربانی و عشق تغییر کند نتایج زندگی و تجربه ما در زندگی تغییر خواهد کرد.

از روزی که در مسیر تغییر کردن قرار گرفتم سعی کرده ام به آنچه درک می کنم عمل کنم چون خواندن فقط بخش اول از پروسه تغییر کردن است.

البته که به هرآنچه خوانده و درک کرده ام نتوانسته ام به شکل عالی عمل کنم اما همیشه سعی کرده ام با تکرار مطالب خوب الگوی مناسب در ذهنم ایجاد کنم و نتیجه این عمل تغییر واکنش های من در مواجه با رخدادهای زندگی بوده است.

بنابراین اگر مشتاق خواندن این مطالب هستید لازم است به جنبه عمل کردن به آموزش ها توجه بیشتری داشته باشید.

در نوشته زندگی با اراده خداوند ما در حال شناسایی ویژگی های اراده خداوند هستیم.

اینکه ما درک کنیم خداوند چه ِویژگی هایی دارد به تنهایی برای تغییر زندگی کافی نیست چون آنچه ما اکنون درباره خداوند می آموزیم را خداوند از ابتدا درباره خود می دانسته است بنابراین دانستم ویژگی های او کمکی به تغییر زندگی ما نخواهد کرد.

برای تغییر زندگی لازم است به آنچه می آموزیم عمل کنیم. در این مثال باید سعی کنیم افکار و رفتار خود را به ویژگی های خداوند شبیه کنیم.

اینکه ما نمی توانیم صفات خداوند را به طور کامل در خود ایجاد کنیم کاملا صحیح است اما سعی ما برای تغییر شخصیت خود و همسو شدن با ویژگی های اراده خداوند برای تغییر واکنش جهان هستی به فرکانس های ارسالی ما کافی است.

بنابراین پیشنهاد می کنم قسمت هایی که نیاز به عمل کردن به آگاهی های دریافت شده دارد را بارها مطالعه کنید تا الگوی رفتاری مناسب در ذهن ناخودآگاه شما ایجاد شود. در این صورت از تغییر ناخودآگاه واکنش های خود به مسائل روزمره شگفت زده خواهید شد.

جهت یادآوری ذکر می کنم که در قسمت قبل درباره سه ویژگی بسیار مهم اراده خداوند توضیحات لازم اراده شد.

1- خلاقیت 2- مهربانی 3- عشق

در این قسمت به توضیح ادامه ویژگی های اراده خداوند می پردازیم.

۴- زیبایی

ویژگی چهارم اراده خداوند زیبایی می باشد.

با نگاهی گذرا به خود و پیرامونمان می توانیم به وضوح به این ویژگی اراده خداوند پی ببریم.

اگر باور کرده باشیم که اراده خداوند در هر چیزی وجود دارد پس هر صحنه ای که به چشم ما زیبا باشد نمایشی از اراده خداوند در جهان مادی است.

به این فکر کنید که قدرتی که مظهر خلاقیت، مهربانی و عشق باشد فاقد زیبایی باشد.

بدون ویژگی زیبایی چگونه می توان سه ویژگی دیگر را متجلی کرد.

به عبارت دیگر زیبایی نمایان کننده ویژگی های دیگر است.

اگر از دیدن یک گل به احساس زیبا بودن آن نرسید هرگز به عشق، مهربانی و خلاقیت خداوند در خلق آن گل توجه نخواهید کرد.

اولین ویژگی که برای بیننده جلب توجه می کند زیبایی است و پس از آن قوه ذهن به گسترش زیبایی می پردازد و به عشق، مهربانی و خلاقیت پی می برد.

ویژگی زیبایی خیلی آشکارا در همه موجودات جهان هستی به چشم می خورد.

اگر چشم ما زیبایی را نمی بیند به این دلیل نیست که زیبایی وجود ندارد بلکه همسو شدن ما با اراده شخصی سبب شده است که زیبایی موجود در خود و پیرامونمان را نبینیم.

قدرت ویژگی زیبایی را بارها در زندگی تجربه کرده ایم.

زمانی که تابلوی نقاشی می بینیم و به نظر ما زیبا می آید، پس از آن به عشقی که نقاش در خلق اثر داشته پی می بریم و بعد از آن به مهربانی که در تعادل برقرار کردن بین رنگ ها جریان دارد و در نهایت به خلاقیت نقاش در خلق این اثر توجه می کنیم.

در مورد شنیدن موسیقی نیز این جریان فکری در ذهن ما مرور می شود.

بنابراین واضح است که زیبایی یکی از ویژگی های بارز خالق است.

یک قطعه موسیقی روح نواز، زیبایی خالف خود را به صدا در می آورد.

یک تابلو نقاشی دل نواز، زیبایی خالق خود را به نمایش می گذارد

یک قعطه شعر روح انگیز، زیبایی شاعر خود را نمایان می کند.

بنابراین هرآنچه در جهان مشاهده می کنیم، زیبایی خالق خود را فریاد می زنند.

اکنون وقت آن رسیده که زیبایی را بعنوان یکی از ویژگی های اراده خداوند باور کرده و آن را در زندگی به عمل تبدیل کنیم.

برای تغییر زندگی باید ویژگی زیبایی را در افکار و اندیشه خود ایجاد کنیم تا به مرور در تمام جنبه های زندگی ما زیبایی تجلی پیدا کند.

برای ایجاد بذر زیبایی در افکار و اندیشه خود باید به زیبایی های محیط پیرامون خود توجه کنیم.

به هر اندازه که زیبایی های پیرامون خود را ببینید و احساس کنید با قدرت زیبایی اراده خداوند همسو خواهید شد.

وقتی افکار و اندیشه های زیبای شما همسو با زیبایی اراده خداوند شوند، این قدرت لایتنهایی به شکل زیبایی در زندگی شما تجلی پیدا می کند.

به تجربه به این نتیجه رسیده ام که برای قدم اول در مسیر همسو شدن با قدرت زیبایی اراده خداوند بهتر استبه نازیبایی های دنیای اطراف خود توجه نکنیم.

از آنجاکه در ذهن ما توجه به نازیبایی ها و گله و شکایت کردن یا نصیحت و راهکار دادن از فرمول های تشکیل دهنده اراده شخصی هستند بنابراین برای همسو شدن با اراده خداوند می توانیم در مرحله اول استفاده نکردن از فرمول های اراده شخصی را در دستور کار قرار دهیم.

به لطف خدا از روزی که این موضوع را درک کردم که برای همسو شدن با اراده خداوند نباید به نازیبایی های پیرامون خود توجه کنم همواره سعی کرده ام تا به صورت آگاهانه در معرض نازیبایی ها قرار نگیرم.

از آنجا که یک شبه نمی توان فرمول توجه به نازیبایی ها را از ذهن خود پاک کنیم بنابراین در حالی که ما تصمیم گرفته ایم به نازیبایی ها توجه نکنیم ممکن است با مواردی مواجه شویم که نازیبا باشند.

در این صورت باید سعی کنیم در آن صحنه های نازیبا به نکات مثبت و زیبایی توجه کنیم که از چشم هر بیننده متکی بر اراده شخصی پنهان می ماند.

به این صورت شما توانایی کشف زیبایی در زندگی را پیدا می کنید و خود را مجهز به چشم زیبابین می کنید.

از آنجاکه اراده خداوند مظهر زیبایی است بنابراین شما به واسطه قانون بدون تغییر خداوند به جهت هایی هدایت می شوید که صحنه های زیبا و زیباتر را تجربه کنید.

این عبارت را در ذهن خود حک کنید:

“زیبایی، همیشه حتی در جایی که دیگران زشتی ها را می بینند نیز وجود دارد”

از زمانی که تصمیم گرفتم به این عبارت در زندگی خود عمل کنم نتایج زندگی من به مرور تغییر کرد.

من تصمیم گرفتم در هر صحنه از زندگی که احساس کلافگی و ناراحتی کردم به خودم یادآوری کنم که در این لحظه چه چیزی زیباست؟

و به دنبال یافتن زیبایی در آن لحظه از زندگی باشم.

دیروز برای انجام سرویس های ضروری ماشینم را نزد مکانیکی که فاصله دوری از منزل ما دارد بردم.

پس از آنکه ماشین را بررسی کرد اعلام کرد که باید قطعاتی از ماشین تعویض شود. بدون اینکه از قبل بدانم که ماشین باید نزد تعمیرگاه بماند ماشین را تحویل دادم و پیاده به سمت خانه به راه افتادم.

فاصله محل تعمیرگاه تا خانه ی من زیاد بود و تصمیم گرفتم این مسیر را تا خانه پیاده طی کنم.

ساعت بعد از 12 ظهر بود و دمای هوا بیش از 50 درجه بود و آفتاب در اوج آسمان به شدت در حال تابیدن بود.

چند دقیقه ای پیاده به مسیرم ادامه دادم که افکار در ذهن من شروع به مرور شدن کرد:

 • جقدر هوا گرمه
 • آخه این چه وقت ماشین سرویس کردن بود
 • چرا از این شهر نمی ری تا کی میخوای تو این جهنم زندگی کنی
 • این گرما و شدت آفتاب چه قشنگی داره، ماشین بگیر زودتر برسی خونه

افکار یکی بعد از دیگری می آمدند و لگدی به احساس من می زدند و می رفتند.

در این لحظه به یاد عبارت “زیبایی همیشه وجود دارد” افتادم و سوال جادویی را مطرح کردم:

در این شرایط چه چیز زیبایی وجود دارد؟

 • به قدرت خداوند در گرم کردن هوا به وسیله نور خورشید توجه کردم.
 • به قدرت خداوند در مدیریت درختانی که در این گرمای شدید همچنان سبز بودند توجه کردم
 • به قدرت خداوند در ایجاد تنوع در دنیای مادی فکر کردم، همین لحظه که دمای هوای دزفول 50 درجه است مکان های وجود دارد که دمای هوا بسیار کمتر است.
 • به قدرت خداوند در مدیریت جسمم توجه کردم که بدون اینکه من تصمیم بگیرم بدنم عرق کرد و با برخورد هوایی که از عبور ماشین ها به من برخورد می کرد احساس خنکی می کردم.
 • به اختلاف شدت گرما زمانی که از محل های ساده حرکت میکردم توجه کردم

خلاصه به این شکل به جای تمرکز کردن به نازیبایی ها و فرصت دادن به ذهنم برای مرور افکاری که احساس بد در من ایجاد می کند به صورت آگاهانه افکاری را در ذهنم مرور کردم که به من احساس بهتری می داد.

به این راحتی می توان ذهن را کنترل کرد.

اگر باور کنید که کنترل کردن ذهن تا چه میزان در تغییر زندگی شما اهمیت دارد تمام تلاش خود را خواهید کرد تا این مهارت را کسب کنید و از مزایای آن بهره مند شوید.

باور کنید در دنیایی که توسط قوانین اراده خداوند مدیریت می شود اگر بر زشتی متمرکز شویم، زشتی در افکار ما ایجاد و گسترش می یابد و سپس احساس ما بد می شود و در نهایت زشتی بیشتری را جذب زندگی خود می کنیم.

۵- گسترش

اصل و اساس زندگی بر مبنای گسترش یافتن است. قدرت اراده خداوند همواره در حال گسترش دادن هر اندیشه ای است که با او همسو می شود.

در آیه 47 سوره ذاریات خداوند یکی از معجزات علمی را بیان کرده است.

می فرماید: “و ما آسمان را با قدرت بنا كرديم، و همواره آن را وسعت مى بخشيم.”

در گذشته این مفهوم این آیه برای مفسران مبهم بود لذا آن را به نزول باران و گسترش رزق تفسیر می کردند. اما مشاهدات منجمان، این حقیقت را آشکار کرد که کرات آسمانی و کهکشان ها به سرعت از هم دور می شوند.

آنها دریافتند که از ستارگان امواجی پخش می شود که نشان می دهد ستارگان به سرعت از مرکز جهان دور می شوند و این مفهوم گسترش پیوسته آسمان است.

ارادا خداوند همواره در حال گسترش یافتن است، این از ویژگی های خداوند است که همواره در حال تغییر، تحول و شکفتن است.

اراده خداوند دارای اصل افزایش است به این معنی که زندگی برای رسیدن به زندگی بیشتر به وسعتش ادامه می دهد.

اراده خداوند به طور پیوسته در حال تکثیر خودش می باشد، سپس رشد می کند، پیشرفت می کند و در تمامی مراحل حضور به طور پیوسته در حال گسترش یافتن و متجلی شدن است.

اگر به ویژگی های قبلی اراده خداوند توجه کنیم کاملا واضح است که گسترش دادن در هماهنگی کامل با آنها می باشد.

به ترتیب ویژگی های اراده الهی توجه کنید:

خلاقیت = مهربانی = عشق = زیبایی = گسترش

اگر گسترش نباشد، ویژگی های قبلی چه می شوند؟

متوقف می شوند و سپس نابود خواهند شد.

تنها در صورتی که ویژگی گسترش در جریان باشد تمام ویژگی های قبلی قادر به حضور و تجلی یافتن می شوند.

اکنون که اثبات کردیم “گسترش دادن” یکی دیگر از ویژگی های اراده خداوند است باید افکار و اندیشه های خود را با این ویژگی اراده خداوند همسو کنیم.

برای تغییر زندگی باید این باور را در خود ایجاد کنیم که اراده خداوند قدرتی دارد که می تواند همه جنبه های زندگی ما را افزایش و گسترش دهد.

در قسمت های قبلی درباره حضور اراده خداوند در هر جایی توضیح داده شد و در این بخش به ویژگی گسترش اراده خداوند آگاهی پیدا کردیم.

بنابراین واضح است که نیروی اراده خداوند می تواند همه جنبه های زندگی را گسترش دهد و از آنجایی که این نیرو خلاق، مهربان و عاشق جریان زندگی است، همواره آماده و مشتاق شروع گسترش در تمام ابعاد زندگی انسان های که با اراده او همسو می شوند را دارد.

هیچ استثنایی وجود ندارد.

اراده خداوند هیچ انسانی را برای پذیرش تصمیم او برای همسو شدن با خودش را مورد بررسی و بازبینی گذشته اش قرار نمی دهد.

اراده خداوند همواره نسبت به زمان حال و اکنون واکنش نشان می دهد.

زمان در اراده خداوند معنا ندارد و فقط در اراده شخصی گرفتار زمان می شویم.

ماهیت قدرت اراده خداوند به شکلی است که باید همواره افزایش یافته و گسترده شود و این ویژگی را می توانید در زندگی بسیاری از انسانهایی که با اراده خداوند همسو هستند مشاهده کنید.

اکنون وقت آن رسیده که خود را در دسته افرادی که مشتاق تجربه گسترش و رشد زندگی در تمام ابعاد است قرار دهیم.

با من تکرار کنید:

من آماده پذیرش رشد و گسترش تمام ابعاد زندگی ام توسط اراده خداوند هستم.

تنها شرط موجود برای تجربه رشد و گسترش این است که در هر جا و شرایطی با اراده خداوند همکاری کنید و اجازه دهید که اراده خداوند از طریق شما مشغول رشد و گسترش زندگی شود.

از این پس هیچ گونه نگرانی به خود راه ندهید، به اراده خداوند و پیمان خود با او اعتماد کنید.

اراده خداوند کارش را بلد است، نگران سمت خداوند نباشید. فقط عملکرد سمت خود را اصلاح کنید.

هر روز از زندگی کردن و کاری که انجام می دهید راضی باشید. اگر کار مورد علاقه تان را انجام می دهید که راضی بودن از انجام آن کار ساده ای است. اما اگر کاری که انجام می دهید مورد علاقه شما نیست باید سعی کنید نگرش خود درباره کاری که انجام می دهید را به گونه ای تغییر دهید که از انجام آن راضی باشید.

توجه کنید: سعی نکید با ظاهرسازی نشان دهید که از انجام کار خود راضی هستید. اراده خداوند را نمی توان گول زد زیرا آنچه در قلب ما می گذرد برای او آشکار است.

در این صورت به دنبال ایجاد رضایت قلبی از انجام امور روزمره خود باشید.

ایمان داشته باشید، تنها احتمال ممکن، رخ دادن رشد و گسترش در زندگی شما می باشد.

در قسمت بعدی درباره دو ویژگی مهم و تاثیر گذار دیگر درباره اراده خداوند توضیح داده خواهد شد.

منتظر خواندن نوشته های شما هستم

همراه همیشگی شما: رضا عطارروشن

با دادن ستاره به این مطلب امتیاز بگیرید.

امتیاز 4.41 از 37 رای

https://tanasobefekri.net/?p=29836
برچسب ها:
26 نظر توسط کاربران ثبت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

اندازه متن دیدگاه ها
   آواتار زهره
   1402/09/02 10:39
   مدت عضویت: 409 روز
   امتیاز کاربر: 1720 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 560 کلمه

   سلام و درود ب فرمانروای جهان و جهانیان ،خداوندگار زمین و زمان 

   سلام ب استاد و دوستان 

   اراده خداوند 9

   7 ویژگی اراده خداوند

   این که استاد می گویند ما درک کنیم خداوند چه ویژگی هایی داردب تنهایی برای تغییر زندگی کافی نیست و کمکی بما نمیکند .درست )من نمونه ها دیده ام که فقط حرف میزنن .بلکه باید بیاموزیم و عمل کنیم.درست که نمیتوانیم کاملا او باشیم .اما میتوانیم شبیه ب او عمل کنیم. هر چه باشد ما نفس او هستیم ،روحش هستیم ،تیکه ای از او هستیم،او از دم خودش برما تابانید حامل نور او شدیم ،ما میتوانیم سعی کنیم که ذره ای از او باشیم .

   زیبایی)

   واقعا چه کسی می توانست مرا ب این ترتیب و نظم و قانون ب این شکل و شمایل ،بیاراید ؟وقتی فقط و فقط ب دستم نگاه میکنم که چگونه باز و بسته میشود .از استخوانها و گوشت و مفاصل و رباط و رگ و خون و ناخن و پوست و و و چیزهایی که من علمش را ندارم کی می توانست ب این 

   زیبایی بیافریند ؟کی میتوانست ب زیبایی بر من روکشی ب نام پوست بکشد و تمام من را زیر این لایه ظریف و نازک زیبا بپوشاند ؟چه کسی میتوانست ب زیبایی بر روی صورتم 2 چشم بگذارد که باز و بسته شدنش هم زیبا ،و تفکر میخواهد .چقدر قشنگ 2 گوشهایم را در کنار سر و صورتم قرار داد.این چیست؟جز زیبایی،جز خلاقیتش،عشششقش،مهربانی )همه را او عنایت کرده و من نا شکر ،فراموشکار هر لحظه از آن ب ساده گی میگذرم 

   و این نعمتها برایم عادی شده .خدایا مرا چنان شکر وجودی عطا کن ،که نعمتهاتها و زیبایی هایت برایم عادی و تکراری نشود.

   یاد داستان عیسی (ع)افتادم که با حواریونش از جایی میگذشتن و الاغی مرده متلاشی شده دیدین ،همه بینی هایشان را گرفتن و چیزی گفتن..وای 

   چه بوی بدی میده..دیگری گفت شکمش گندیده و و و اما حضرت کاملا بالای سر حیوان رفت و گفت به به..چقدر دندان های درشت و سفید و زیبایی

   دارد .اگر از بچه گی همین کار پیامبر خدا را گسترش میدادن و مارا ب دیدن زیبایی ها تشویق میکردن و برایمان از عشق میگفتن….

   حال پس بیاییم ما با فرزندانمان دیدن زیبایی ها را یاد دهیم و لیزی روی خودمان کار کنیم تا بینش هایی که قفل شدن را بشکنیم وزیبایی ها را جایگزین موهبتهای

   الهی کنیم .

   گستری)

   کلمه زیبایی ست که من هنوز آن را درک نکردم .گسترش یا در عرفان میگویند گستردگی)ب معنای پهنا و پهن و وسیع

   خدایا ب همان گستردگیت قسم کمکم کن تا بتوانم خودم را گسترش دهم و ذهنم را وسیع و خودم را رشد دهم.و مفهوم و درک و این کلمه را برایم

   بگشا.آمین

   این کلمه فقط خودش را میبینم و درک دیگری ندارم .چون از بچگی هیچگاه ب فکر گسترش خودم نبودم و همیشه فکر میکردم فقط خودش هست 

   و من انتخابی ندارم و من هستم و سرنوشت نوشته شده.و باید مطیع سرنوشت شد.

   اما دارم برای رشد خودم تلاش میکنم تا با رشد دادن خودم جهان را هم گسترش دهم.با او پیمان میبندم که دست از تلاش برندارم و نگرانی را از خودم دور کنم و او هم کار خودش را بلد است فقط من عملکرد سمت خودم را اصلاح کنم . و همانطور استاد با استمرارش راه هدایت الله را برا ( (ی خودش

   گشود من هم برای ذهنم منطقی میکنم که (  میخواهم پس میشود..)

   (من آماده پذیرش رشد و گسترش تمام ابعاد زندگیم توسط اراده یگانه خداوند جهان و جهانیان هستم)  

   مرسی که هستی استاد 

   من ب دستان خدا خیره شدم،معجزه کرد

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار فریبا فروغی
   1402/08/21 15:19
   مدت عضویت: 574 روز
   امتیاز کاربر: 15260 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   محتوای دیدگاه: 228 کلمه

   باسلام خدمت شما استادعزیز

   زیبایی ها در دنیا و جهان هستی بیشمار هستن همانطور که نعمت های خداوند بیشمار هستن،

   اما چرا همه ی انسان ها از این نعمت ها نمیتپانند بهتره مند شوند ،

   برای این است که باور های ان ها تحت تسلط اراده ی شخصی خود و گفته های بوده که بچگی تا الان تربیت شده و بزرگ شدن،

   پس زیبایی هم در زندگی همه وجود داد اما نگرش و دید انسان هاست که فرق میکند در جذب نعمت های خدا ،

   من هم مدت ها مثل همین انسان ها زندگی کردم با همین حرف ها و شنیده ها رشد کردم و باور های غلط در من شکل گرفت،

   اما بعد از یک سال اگاهی دادن به ذهنم من هم تغییر کردم و باور های درستی در باره ی جذب و شناخت خدا در جهان پیدا کردم ،

   فهمیدم خودم هستم که مسئول تمام اتفاق های زندگیم هستم خودم باعث شادی و سلامتی خودم میشم و اگر افکار منفی داشته باشم خودم باعث بیماری میشم،

   پس من انتخاب مسکنم با خلاقیت و مهربانی عشق را در خودم رشد و گسترش دهم و زیبایی های زندگی خودبم رو با سپاسگزاری ببینم ،

   با این قکر و افکار خوب به زندگی خودم کیفیت ببخشم و همیشه از خودم و نعمت ها و زیبایی ها و داشته هام راضی باشم و در تمام لحظات برای گسترش ذهن و اگاهی خودم تلاش کنم بهتر و بهترین خودم باشم،

   باتشکرازشما 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار صالحه
   1402/03/29 16:22
   مدت عضویت: 489 روز
   امتیاز کاربر: 34316 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 576 کلمه

   سلام برخدایی خوبم که با بودنش به خودم می بالم که چه خدایی  با لیدنی دارم به خداب خودم میکم اگه توکمک نکرده بودم من درحالحاًر چه وضعیتی داشتم اگه کمک تو با عشق کسترش نبود حالا من داشتم چکارمیکردم بازم خدباسپاس  دارم که من به بهترین مسیرهدایت گردی 

   سلام براسناد وهمه کسانی که نواین مسیر دل انکیر هستن چه مسیر دل نوازی رو خدا به  من هدبه داد این هدیه بخاطر سختی که بخاطر چاقی کشیدم 

   من باید هرانجه که تواین مسیرهست رو به شکل عملی انجامبدم  منوفتی درک‌درستی پیدا میکنم‌که اموخته های خودم رو تجربه کنم توحالت تجربه هم بهتردرک میکنم وهم بهترنتیجه میکیرم 

   خدایی مهربون پن وفتی همه صفات عالی دو داره من اگه میخو ام با خدا رفتارکنم چطور باید انتظار داشنه باشم ازاون صفات حتی به اندازه سورن درمن‌نباشه اون زمان من با صفاتی خودم با خداوندهمسو کنم این کارمیبره به این اسونی نیست باید روی خودم کار کنم 

   وفتی من به گیاه خودم دقنت میکننم چنان زیبایی درونش هست که بارها به خودم گفت خداوند خالق چه قدرت عظیمی  رودرافرینش همبن یی گل به خرج داده اندازه گلبرک گل با هم تفاوت زیادی دارن مرکز گل گل برکش کوچک هرچی به اطراف بیرونی گل میریه اوم گل برک درشترمبشه چرا ؟

   چون اون گل برک‌دراثر رشت کسترش پیدا کرده اون همون گلبرک کوچک بوده که با کسترش اون به شکل گلبرگ درشترخودشو نشون میده چقدرقدرت تواین  افرینش هست چقدر زیبای دورنش هست من یی گلی دارم توحیاط منزلونم به اسم گل ساعتب وفتی این گل بازمبشه قدرتی خدا هربخش این گل یی شگل است که حس ساعت رو به انسان میده به حالت عقربه ساعت تومرکز گل هست  کناره های  گلم شکل گلبرک هست پس وردیدمن اینقدرزیبایی شگفتی دارنشون هست من وفتیبه افرینش خدا نگاه مبکنم 

   ما چندسال پیش حدودو ۱۲ سال پیشرفتیم  شیراز یی مدرسه رو به ما معرفی کردن که محیط کلاسهای خودشو اجاره میداداین مدرسه تودید اول خیلی بزرگ خیلی خوب بود من با نگاه کردن به دیوارکنارمدرسه متوجه یی مطلبی  بسبار زیباشدم همه به محیط مددسه توجه داشتن اون زیبایی ردمنوجه نشد درکمال  ناباوری توطبقه سوم دیواد کنارمدرسه یی درخت خودشواز دیواربیرون کشید ورشت کرده بود واصلاادم محوقدرت این کاره روبرای این درخت کرده میشد جطور این گیاه خودشو ازلایه ابن همه سیمان اخر لایه به لایه بالاکشیده اونجا مثل صخره که توکوهسنان درخت ازشدرامده بالا طبقه چهارم خونمایی میکردمااصلا توطبقات پاینی هیج اثاری از درخت دیده نمیشد صاف صاف تا طبقه سوم یی تنه درخت که کج باسه ورشت کرده خودشو نشون میدا این ازنظر من بسیارزیبا تواون سیمان زشت خودنمایی میکرد وفتی من به بچه اشاره کردم اون درخت توببنید دختراول خندیدتوپشت بو درخت هست   ولی وفتی با دست اشاره کر دم گفت اون درخت با ابن تنه اون بالا چه کارمبکنه همه محو تماشایی قدرت زیبایی خداوند وکسترش اون گیاه تا اون بالابدون هبچ اثری ازتنه درخت 

   اون قدرت الهی بودکه داشن خودشو به ما نشون میدا نه درخت حالا که دارم به این مطالب دقت میکنم مبگم اون روز پن درخت تشویق کرده که چه قدرتی داره ولی امروزخالق اون درخت رو میبینم دید همون دیدهست فقط اگاهی درست بهش رسبده اون روز گفتم خدا که قدرتی به درخت داده ولی اون قدرت درخت هم ازخداوند مهربون هست اگه نبوداون درخت هم وجود نداشت 

   پی اگه من بخوام با همچبن قدرتی گه دیدم همسو بشم چطورخودم رو همسو کنم کلی زپان وقت نیرو باید به کاربگیرم شاید بتوامم فقط متوجه بشم تادرک راه زیادی هست تواین بخش 

   خداوند این درک رو به من وهمه عزیرام این بخش عنایت کنه امین 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   امتیاز کاربر: 25327 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته

   نشان های دریافت شده

   سطح مبتدی
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 1,184 کلمه

   باسلام خدمت استاد عزیزم و دوستان گرامیم 

   میخواستم بگم که من احساس میکنم فرد خلاقی نیستم چون این باور تو ذهنم که هر وقت خواستم کاری رد از روی شوق و ذوق انجام بدم یکی حالم گرفت نصفه ولی کردم تقریبا ۱۸ سال پیش یه مستجر داشتم که پسرش با آره مویی و فیبر نازک جاسوئیچی درست می‌کرد منم خیلی خوشم ا مد بخش گفتم به من یار بده  اونم یاد داد بعد همسرم ناراحت بود میگفت سروصدا میکنه یه روز که من خونه نبودم پسر مسن‌ترین اومده بود از من آره مویی یعنی تیغش بگیره همسرم همش داد برد من اونجا ریدم اما هیچی نگفتم 

   یه‌دفعه دیگه میخواستم لباس بچه کانه ببافم آنقدر غر زدن که بدرد نمیخوره مشتری نداره و…من چند تا لباس بافتم بعد از دو سه سال هنوز نتونستم بفروشمش 

   اینجوری من باور دارم که خلاقیت من شکوفا نشد اما از این به بعد میخوام سعی کنم تو دنیای آرزوهام زندگی میکنم بلد نیستم هنوز فقط یه جمله بلدم ولی سعی میکنم یادش میگیرم 

   ولی بجاش این ویژگی رو خیلی خیلی زیاد دارم به حدی که به هر کسی محبت میکنم ازم سوءاستفاده میکنه یه ضرب المثل هست که میگن خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند و همش تقصیر خودم  فقط اینو میدونم که خودم مقصر هستم  به نظر من اگه کسی لطفی میکنه حتی اگر اون لطف در حد یه لبخند باشه   اگر من فکر کنم که این طرف دیوانه ست به من میخنده پس من مشکل دارم اون از روی محبت لبخند زده منظورم لبخند یه خلنم به یه خانم دیگه ست و من خداروشکر ویژگی مهربانی خیلی دارم همه هم همیشه با من دعوا میکنن چرا اینکارو کردی پروش میکنی آخه اون ارز تو کوچکتره اون باید سلام کنه و…اما من توجه نمیکنم کار خودم انجام میدم 

   و ویزگی عشق  من ویژگی عشق هم دارم  در بعضی از موارد خیلی دارم الان متوجه میشم که هر کسی که مهربان حتما ویژگی عشق هم داره چون از روی عشق که به دیگران کمک میکنه از روی عشق با آدمها برخورد میکنم  اگر کسی به من  بدنش میخوره من  ناخداگاه  ازش معذرت خواهی میکنم 

   من همیشه میگم چونکه خدا از روح خودش در من دمیده حتما خصوصیات خودش به من داده اون روزا یه فیلم عرفانی نشون میداد که اسمش جان کافی بود یه فرد سیاه پوست بزرگ و قدی بلند داشت انگار که با تمام انسانهای دنیا تفاوت داشت هم از لحط جسمی هم از لحاظ معنوی  اگر دست کسی رو می‌گرفت میتونست تمام بدیهای اونو بگیره اگر کسی بیمار بود دستشو می‌گرفت بیماریش از اون می‌گرفت 

   من خیلی دوست دارم این ویژگی‌ها رو داشته باشم و سعی میکنم که این ویژگی‌ها رو در خودم ایجاد کنم فعلا بلد نیستم ولی یاد میگیرم 

   من کلا هر چه آموزش ببینم سعی میکنم که به آنها عمل کنم خداروشکر به نظر خودم یکم موفق بودم خدارو شکر منم به این درک رسیدم که فقط شناخت ویزگی خداوند و عملی کردن اون فقط برای تغییر زندگی کافی نیست این دوره یک پازل در  نظرم میگیرم که هر روز یه قطعه‌ای از آن را میچینم و آخر دوره پازل من کامل میشه اون زمان که باید ببینم از اولی شروع کردم فکر میکردم این متن برام سنگین چیزی متوجه نمیشم اون زمان متوجه میشم که چقدر توشه از این دوره بدست آوردم 

   و اما ویزگی بعدی خداوند زیبایی من این ویژگی خدا رو خیلی میبینم که در کوکو خودم میدیدم که یه پرنده چطور به من محبت میکنه وقتی من بیمار بودم حال نداشتم ساعتها ۴ ساعت تمام گوشه متکا من نسبت به من نگاه می‌کرد هر وقت چشمانم باز میکردم میدیدم اون بیدار به من نگاه میکنه خدا شاهده که نگران پن بودن از قیافه اش میدیدم تازه اون زمان تازه عضو خانواده ما شده بود هنوز به من وابسته نبود 

    زیبایی خدا ند رو در تنوع میوه‌ای خارجی ها دیدم که ما موهامون روی شاخه درخت و هر اندازه وجود داره یعنی میوها کوچیک و بزرگ هستند اما برای خارجی ها روی تنه درخت تمام میوها یک اندازه هستند 

   زیبایی خدا وند در بچه ها میبینم که هر وقت نگاه تو صورت اونها کنی لبخند رو میبینی و زیبایی خداوند رو در بدنیا اومدن یه نوزاد دیدن یک گل مراحل رشد میوه صدای پرندگان صدای آب  و هر چیزی میشه دید 

   پن قبلا یاد گرفتم که به خوبیها توجه کنیم از اون به بعد زیباییها رو میبینم زیبایی یک گل که در وسط زمستون باز شده زیبایی یک گل که تو زمستون کلی غنچه داره این قدرت و زیبایی خداوند نشون میده 

   من تمام ویژگی‌های ا ند باور دارم ایمان دارم بهشون  نمیدونم چجوری تبدیل به زندگی کنم ادامه میدم مشکلاتم حل میشه جواب سوالم میگیرم 

    اینم یاد گرفتم که به نازیباییهایی توجه نکنم بنابر این الان یکم مهارت کسب کردم که سعی میکنم به چیزهایی که در نظر من خوب نیستند توجه نکنم و

   من عاشق اینم که با قدرت اراده خداوند زندگی کنم 

   چقدر زیباست و چقدر منطقی و عقلانی تره که در صحنه های نا زیبا بگردیم زیبایهای اونو پیدا کنیم و از اونا لذت ببریم به اونها توجه کنیم  اینجوری با اراده خدا همسو میشیم 

   من ایمان دارم که همه زیبایی وجود داره حتی جایی که دیگران زشتی رو میبینن برای همین که اختلاف نظرها بوجود میاد در یک صحنه هر کسی یه جور برداشتی از اون صحنه داره یکی آنقدر دقت میکنه که ریزترین نازیبایی رو هم مینیبهیکی هم فقط زیبایی‌های رو میبینه یکی به منظره پشت صحنه نگاه میکنه لذت میبره یکی میگه عه چقدر دماغش گنده ست یکی میگه اون پرنده کوچیک تو تابلو دیدی یکی میگه عه از چه رنگهای زشتی استفاده کرده و من خیلی ایمان دارم تو نازیباییها بکار میتونی زیبایی پیدا کنی باید یکم تمرکز داشته باشی 

   خوب خیلی عالی وقتی تصمیم گرفتیم در نازیبهاییها دنبال زیباییها باشیم منم خیلی دوست دارم از صحنه‌ای زندگی که دوست ندارم احساس بدی بهم دست میده ناراحت میشم بدنبال زیباییها بگردم من یه جورایی این کارو انجام می‌دادم وقتی بیمار بودم تو اون حال بد به سلامتی تندرستی شفا  توجه میکردم خدایاشکرت امروز یکم حالم بهتره 

   من میخوام داستان به تعمیرگاه بردن ماشین تو دفتر یاد داشتم بنویسم که بدونم چطور از حال بدم به حال خوب برسم چطور از نا زیباییها زیباییها رو پیدا کنم 

   منم سعیمیکنم به نازیباییهاتمرکز نکنم امروز هوا کرج خیلی گرم بودمن فقط یادم بود که نباید به نازیباییها ت جه کنم و سعی کردم فکر نکنم و الان یاد گرفتم چور وقتی در شرایط نا زیبا قرار گرفتی خودتو تو شرایط زیبا ببینی 

   من درباره گسترش دادن خیلی تجربه ندارم ولی اینو میدونم که یکی از ویژگی‌های دهن که اگر یه فکر بد یا منفی داشته باشی جهان ا نو کنترل میده و اتفاقات بد بیشتری تجربه میکنی و همین طور  برعکسش 

   من آماده پذیرش رشد در تمام ابعاد زندگیم توسط اراده خداوند هستم من عاشق اینم که همسو با خداوندم باشم 

   من همیشه کمک به کسی میکنم و معمولا راضی هستم و یاد گرفتم اگر یه زمانی راصی نبودم حالشو نداشتم که برای کسی کاری انجام بدم اما یه طوری بشه که باید انجام بدم در این زمان بهتره که به جنبه مثبتش فکر کنم یه جورایی نیمه پر لیوان ببینم تا همسو با قدرت اراده خدا ند باشم اگر اینطور نباشه در من احساس بد ایجاد میشه و اتفاقات بد بیشتر رخ میده 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار فریبا فروغی
   1402/02/03 14:48
   مدت عضویت: 574 روز
   امتیاز کاربر: 15260 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 718 کلمه

   باسلام خدمت شما 

   بسیار زیبا و خیلی لذت بخش از خوندن این دور است زندگی با اراده خداوند زمانی که این دوره را خوندم با ذهنی آرام و با تمرکزی بیشتر از قبل در کردم و فهمیدم که واقعاً درست است و خداوند بینهایت صفات خوب و زیبا را در خودش دارد از صفات خوب و زیبای خودش در جهان هستی هم قرار داده تا انسان هایی که به دنبال دیدن خوبی ها زیبایی ها و عشق و محبت هستند با توجه به استفاده زیبای خدا زندگی خودرو زیبا کنند و تغییر دهد با افکاری درست با قلب زیبا با مهربان بودن نسبت به همه افراد خودشون در زندگی تصمیم به تغییرات خوبی در راه همسو شدن با هم گرفته کرده‌اند که دنیای جدیدی رو در ذهن خودشان پیدا کنند که دائماً همسو با خداوند است، 

   چه چیزی بالاتر از قدرت خداوند است و چه صفاتی زیباتر از صفات خداوند را می توانید پیدا کنید وقتی یک خلاقیت مهربانی عشق زیبایی و گسترش درون خدا قرار دارد و این صفت ها را درون ما انسان ها هم برای زندگی کردن بهتری قرار داده است چرا بعضی انسان ها هنوز هم از افکار منفی پیروی می کنند و دائماً با اراده شخصی خودشان زندگی می‌کنند و گله و شکایت دارند،

   اگر انسانها بدانند که چه احساس خوبی و چه قدرتی دارد که با محبت و عشق و در راستای اراده خداوند زندگی کنیم اگر بدانند که چقدر آرامش و آسایش به زندگی آنها خواهد آمد و چقدر اتفاق های زیبا و خوبی برای آنها خواهد افتاد هرگز به دنبال بدی ها نمی روند زیرا که بعد کیف کردن برای خودمون سخت و دشوار می‌کند و لذت زندگی رو برای ما کمک می کند،

   من از امروز تصمیم گرفتم که در هر شرایطی که افراد دیگر درباره شرایط خودشان از زشتی ها و ناپسندی ها حرف میزنند از گذشته حرف های تکراری را بازگو میکنند من  نمی خواهم که با آنها همسو شوند حرف بزنم یا حتی در ذهنم به حرفهای آنها فکر کنم یا دقت کنم زیرا که من دوست دارم در جهانی که زیبایی‌هایی آن بیشتر از زیبایی های زندگی را ببینم وقتی که میتونم در یک شرایط خاص زندگی کنم که دائماً فکر من به سمت زیبایی ها باشد چرا این کارو انجام ندم وقتی توجه هم نمیتونه به خوبی ها و زیبایی ها و خوشگل بودن هایی که در دنیا وجود داره چرا به افکار منفی خودم دامن بزنم و آنها را تقویت کنم،

   من هم تصمیم گرفتم که با قدرت اراده خداوند همسو شوم و این تصمیم با مدت‌هاست که از زمانی که این فایل ها و دوره ها را شروع کرده‌ام و آگاه شدن درباره ی عشق و خلاقیت و مهربانی و زیبایی برای گسترش هم تصمیم گرفته‌ام تا دائماً جهانی را در ذهن خودم گسترش بدم که در اون بهترین چیزها برای من اتفاق می‌افتد،

   بهترین گسترش اول از ذهن ما شروع میشود گسترش افکار خوب گسترش خلاقیت گسترش عشق گسترش دوست داشتن گسترش زیبایی جهان هستی و گسترش خوب حرف زدن با دنیا و در رابطه با خودمان و گسترش ذهنمان در رابطه با همسو شدن با اراده خداوند مهمترین گسترش در دنیا می باشد که خدا از ما میخواهد در مسیری که هستیم و تصمیم به تغییر گرفتیم برای رشد و گسترش مسیرمون و رسیدن به خواسته ها و ختافه تلاش کنیم و با اراده او قدم برداریم زیرا که مهمترین حمایت پشت ما است و با بهترین نتیجه ها روبرو خواهیم شد،

   هرگز از شرایطی که در آن هستید گله و شکایت نکنید اول از همه چشمانتان را ببندید و با خود بگویید که من می خواهم متفاوت باشم من می خواهم با اراده خداوند به جهان نگاه کنم با عشق و محبت و زیبا دیدن و بعد چشمان خود را به روی زیبایی ها باز کنید و خوبی ها را ببینید زیباییها را به یاد داشته باشید و در هر شرایط که می تونید با افکاری مثبت جلو بروید،

   من یک انسانم تفاوت شده‌ام و دوست دارم همینجوری انسان متفاوتی از دیگران بمانم با افکاری جدید با نگاهی جدید به دنیا و احساسات خوبی در رابطه با خدا و جهان هستی خودم را دوست دارم از زندگی راضی هستم و برای گسترش اتفاق های خوبی در ذهنم سعی می کنم می نویسم و مطمئن هستم که با قدرت ارادی خدا تمام اتفاق ها و خواسته های خوبی که می خواهم برای من ایجاد خواهد شد، 

   باتشکر از شما

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 10 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار فهيمه
   1402/01/31 19:27
   مدت عضویت: 459 روز
   امتیاز کاربر: 6225 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 81 کلمه

   سلام به استادم 

   بازگشت دوباره به اين متن

   دريافتي جديد

   زمان در اراده خداوند معنا ندارد و فقط در اراده شخصی گرفتار زمان می شویم.

   پدر شدن حضرت زكريا كه در سن 120 سالگي از خداوند درخواست بچه دار شدن را كرد در حاليكه همسرش حنانه 98 سال سن داشت .و خداوند به آنها حضرت يحيي را اعطا كرد

   جوان شدن زليخا با دعاي يوسف پيامبر

   سخن گفتن حضرت عيسي مسيح در گهواره

   ایمان دارم ، تنها احتمال ممکن، رخ دادن رشد و گسترش در زندگی من است.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار فهيمه
   1402/01/29 22:27
   مدت عضویت: 459 روز
   امتیاز کاربر: 6225 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 377 کلمه

   سلامي مجدد استاد عزيزم

    با برگشتن مجدد به اين متن متوجه كلمه “ رضايت” شدم كه براي من خيلي مهمه 

   درباره كار خودم بگم من دوست دارم اجناسم رو طوري بفروشم كه از شرايط اون جنس رضايت داشته باشم 

   با اينكه اين رضايت من، با فرمول هاي فروشي كه ياد گرفتم مطابقت نداره 

   و روش من رو وقت تلف كردن ميدونن

   اما من متوجه شدم اين رضايتي كه من در خودم دارم از من نيست و از اراده خداوند هست 

   چون فروشنده مثل من زياد هست 

   اما اون چيزي كه باعث رشد و گسترش جهان ميشه اينه كه من به عنوان يك فروشنده جديد چه مزيت برتري نسبت به ديگران دارم 

   و همين يك اختلاف كوچك باعث ميشه اون بخشي در فروش كه بوسيله من ميچرخه ، بطور متفاوتي بچرخه و نتايج متفاوتي رو براي من و جهان اطراف من رقم بزنه 

   من سعي ميكنم مطالب آموزشي شما رو در زندگيم نمادين كنم واسه همينم هر بار كه برميگردم بهشون،  ميگردم در موضوعات زندگيم شبيهش رو پيدا كنم 

   چون معهتقدم من نيستم كه دارم اين زندگيم رو ميگردونم 

   نيروي ديگريست 

   پس با كاوش در زندگيم و ساكت كردن ذهنم دنبال ردپاي اون نيرو ميگردم 

   جالبه كه من دو سه روز كه يك تصميم گرفته بودم كه با روش هايي كه دارم آموزش ميبينم كارم رو پيش ببرم و روش خودم و رضايت خودم رو ناديده بگيرم 

   الان دوباره هدايت شدم به اين فايل كه قبلا خونده بودمش 

   و جواب صحيح رو گرفتم 

   و جواب اين بود كه رضايت خودم رو ناديده نگيرم و همچنين آموزش هايي كه ميبينم رو هم ناديده نگيرم فقط اراده خدا رو پر رنگ تر ببينم 

   من دوست دارم اين رضايت رو در شرايط اجناسم داشته باشم 

   پس از خدا كمك ميخوام اون چيزي كه دوستان آموزش ميدن و ميگن اينهمه حساسيت درباره جنس وقت تلف كردن هست رو برام كم رنگ كنه و بهم نيرو بيشتر بده كه همچنان اجناسم رو با حساسيت خودم تهيه كنم در حاليكه فروشم هم بيشتر بشه و خبري از از اون آموزشي كه ميگه اين وقت تلف كردنه نباشه 

   طيق فرمول و روي كاغذ ، روش من با آموزش هاي فروش در تقابل هست 

   ولي در اين صفحه فهميدم كه اون تقابل روي كاغذ نتيجه اراده شخصي هست

   و به خدا ميگم كه :

   من آماده پذیرش رشد و گسترش تمام ابعاد زندگی ام توسط اراده خداوند هستم.

   استاد عطار بي نظير ازتون ممنونم براي آموزش هاي بي نظيرتون

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار فهيمه
   1402/01/19 19:46
   مدت عضویت: 459 روز
   امتیاز کاربر: 6225 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 476 کلمه

   سلام خدمت استاد عزیزم جناب عطار روشن گرامی 

   “زیبایی، همیشه حتی در جایی که دیگران زشتی ها را می بینند نیز وجود دارد

   من هم سعی میکنم بیشتر مواقع این اصل را در جهان ببینم 

   مثلا وقتی توی جاده حین رانندگی میبینم کارگران جاده رو بستن برای تعمیر ،من دقت میکنم و میبینم که برای کارگران تولت سیار در نظر گرفته شده و میگم ببین چقدر به همه چی فکر شده 

   این یک نمونه اش بود که بقیه سعی میکنن توش غر بزنن 

   یا اینکه من میدیرم افراد بیخانمان ، غذای خودشون رو به بی خانمان های دیگه میدن به راحتی 

   و خیلی برام جالب بود این موضوع 

   و درباره دیدن زیبایی هایی که کلا زیبا هستن و بیشتر هم در طبیعت است ،من مهارت فوق العاده ای دارم 

   اطراف من طبیعت بی نهایت زیباست 

   همه جا همیشه سبز 

   کلی درخت های تنومند و پر پشت وجود داره 

   و هر چی به شهرهای اطراف سفر میکنیم این زیبایی ها بیشتر میشن 

   من الان توی سفر هستم و دو روز پیش تولدم بود و من دوست داشتم برای تولدم یه سفر بریم که تا حالا اونجا نرفته بودیم 

   شما باور نمیکنید که من چندین بار گفتم خدایا شکرت چطور ما توی این چند سال ککه اینجا زندگی میکنیم اینجارو کشف نکرده بودیم 

   و هی میگم خدا عجب پکیجی برلی تولدم آماده کرده خدایا شکرت 

   استاد من توی این سفر انگار که بار اولمه دارم زیبایی این کشور رو میبینم 

   و من میدونم که اینها به خاطر تغییر فرکانس من هست 

   این جایی که ما الان اومدیم جایی بودش که من همون سال اول مهاجرت جز لیست جاهایی بود که دویت داشتم ببینم 

   ولی نشده بود بیام 

   و میخوام مهر تایید بزنم روی حرف شما ،که همسو شدن با اراده خداوند با خصوصیت زیبابی،یک جهان بینی متفاوتی به آدم میده و نا خود آگاه میریم به سمت اینکه ما هم به تیکه از جهان رو گسترش بدیم 

   ثروتی که من توی این سفر شاهدش بودم 

   ویلاهایی که توی دل جنگل بی نهایت هکتار بودن انقدر به زبون من آورد خدایا شکرت برای این ثروت بی حد و حساب 

   اصلا نمشد حساب کرد قیمت هر یکی از اون خونه ها توی دل جنگل رو

   و من که الان در حال تجربه کردن این بخش از زندگیم هستم و دارم این فایل رو میخونم با تمام وجودم صحتش رو تایید میکنم 

   و میگم اونی که اومده توی دل جنگل و هکتارها برای خودش خونه ساخته ،اون نمیتونسته زیبایی رو نبینه 

   نمیتونسته عاشق نباشه 

   و نمیتونسه وقتی این اندازه از زمین رو از خدا خواسته برای خونه اش  به فراوانی ایمان نداشته باشه 

   و این که برای شما تعریف کردم یک تیکه از سفر من هست و انقدر زیاد که فقط خودتون باید باشید و ببینید 

   من آماده پذیرش رشد و گسترش تمام ابعاد زندگی ام توسط اراده خداوند هستم.

   من‌نیاز دارم خیلی زیاد این جمله رو تکرار کنم و مطمئنم تکرار این جمله ممکنه تغییرات خیلی بزرگی برام بوجود بیاره 

   و باید از نظر ذهنی خودم رو آماده کنم برای اون تغییرات

   بی نهایت از شما به خاطر این متن سپاسگذارم 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 9 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   امتیاز کاربر: 0
   محتوای دیدگاه: 204 کلمه

   سلام خدمت همه عزیزان همراه

   سپاس خدای گسترش دهنده مهربان

   تشکر از آقای عطار روشن

   من خیلی سال هست که در حال خودشناسی و کسب آگاهی در این مسیر هستم و خوب به خاطر سالهایی که در رنج و فقدان و …گذشته همیشه میگفتم‌چه فایده من که سالهای جوانی ام را در سیاهی سیر کردم و آنها چه طور جبران خواهند شد و حتی اگر الان به خواسته هام برسم یه چیزهایی قابل جبران نخواهند بود اصلا چرا خدا گذاشته کار من به اینجا برسه و…. شاید همین طرز فکر من که بر اساس اراده شخصی و منیت بود اجازه نمیداد که اراده خدا در زندگی من آنچنان که باید ورود و ظهور پیدا کنه و نتیجه این بودا که تغییر اساسی در هیچ بعدی از زندگی ام رخ نداد

   چون من اراده خداوند و وسعت و خلاقیت و عشق و مهربانی اون رو تصور نمیکردم و مدام با اراده شخصی که پر از محدودیت و قضاوت بود رو مد نظر داشتم 

   حالا

   من به ارده خداوند به این انرژی خلاق مهربان عاشق و گسترده اجازه میدهم همه ابعاد زندگیم را در راستای امنیت و آرامش و شادی روز افزون متحول کند و رسالتم را به من نشان دهد و مرا هر روز در جهت انجام رسالتم هدایت کند

   خدایا شکزت 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار السا فرزانه
   1401/09/29 06:42
   مدت عضویت: 588 روز
   امتیاز کاربر: 62294 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 1,030 کلمه

   به نام خدای گستراننده ی مهر گستر💜

   عرض سلام خدمت استاد عزیز و دوستان آکادمی تناسب فکری 🌷

   “من آماده پذیرش رشد و گسترش تمام ابعاد زندگی ام توسط اراده خداوند هستم….”

   خدا رو سپاسگزارم که مهر و اراده ش رو به این صورت در زندگی من گسترش داد تا من در مسیر شناخت بیشتر و آگاهی قرار بگیرم. 

   هر قسمت از این سری نوشته های ارزشمند رو که میخونم دوست دارم چند روزی درباره ش تامل کنم و به درک عمیق تری از عظمت خداوند برسم، اما این قسمت رو به شکل عجیبی دوست داشتم و اگاهی بخشی بسیار شگرفی برام داشت. 

   ویژگی زیبایی خداوند رو قبلا شنیده بودم. و شاید خیلی از ماها جدیدا با این استراتژی مواجه شدیم که به زیبایی ها و خوبی ها فکر کن ..اما هیچوقت هیچ کجا نگفتن چرا ؟! چرا تمرکز بر زیبایی های زندگی و طبیعت و جهان، باعث ورود زیبایی های بیشتر به زندگی و دنیامون میشه…

   ★جواب ساده ی★ چرایی که من مدتها بود در انتظار یافتن پاسخش بودم، بسیار با عظمت و شگفت انگیز بود … : 

         ★چون اراده ی  خداوند همیشه و هر لحظه بصورت استمراری در حال گسترش هست…★ 

   و چه اطمینان خاطر و دلگرمی بالاتر از این که: خداوند هر لحظه در حال گسترشه…پس اگر من هم در مسیر خداوند باشم و با اراده ش هم سو و متوکل باشم در حال گسترش خواهم بود و می تونم هر روز خیر بیشتر، زیبایی بیشتر، رزق بیشتر، موفقیت بیشتر، شادی بیشتر، سلامتی بیشتر، و… رو تجربه کنم. 

   این روزها که این دوره رو شرکت کردم، خیلی عمیق تر  و البته بی طرف تر به خداوند فکر میکنم. 

   حداقل در زندگی و اطراف من تا الان اینطوری بوده که مغرضانه به خدا بنگریم.. ! 

   یا بر اساس قضاوت هامون درباره خرافاتی که درباره خدا شنیدیم: خداوند خشمگین! خداوند تنبیه گر! چوب بی صدای خداوند! و هزاران تعبیر از این دست. 

   یا بر اساس آنچه در زندگی به خداوند نسبت دادیم:  خدا شناس بده! خدا به ما کم میده! خدا بعضی از ما رو  مورچه روزی آفریده ! 

   و چقدر نسبت دادن این ویژگی ها نسبت به خداوندی گسترده و گستراننده جاهلانه ست. خداوندی که گسترش از ویژگی هاش هست چرا باید بعضی افراد رو مورچه روزی خلق کنه؟! 

   این حرف رو یکی از دوستانم همیشه درمورد خودش میگه. و من همیش در این تفکر که: مگه خدا عادل نیست؟ چرا باید عده ای رو مورچه روزی خلق کنه، عده ای رو وسیع روزی؟! 

   مگه خدا خسیسه؟! مگه خدا کم موهبت و نعمت و قدرت داره؟! مگه کم میشه چیزی از این جهانی با این همه عظمت و کهکشان که من ذره ای بی نهایت کوچیک  از نعمتهاش و این عظمت دنیاش داشته باشم؟! و همیشه این دوستم در پاسخ میگه: خداوند یه مصلحتهایی می بینه که ما نمی بینیم! 

   شاید خدا میدونه من ظرفیت ثروت ندارم که خدا روزیم رو کم میده. شاید اگر خدا به من روزی فراوان بده من خودم رو گم کنم و مغرور شم….😳

   و من همیشه با شنیدن این بی عدالتی ها و قضاوت های نادرست درباره خداوند در یافتن خدای واقعی بودم… 

   خدایی که این روزها دارم میشناسمش و باهاش بیشتر خو میگیرم و هر روز بیشتر از قبل عاشقش میشم. 

   من پیش از این خیلی سعی میکردم خدایی بشناسم واقعی تر و متفاوت تر از همه ی این خرافات و ترس هایی که اطرافیانم نسبت به خداوند داشتن. مخصوصا چون یک دوره ی ده ساله در شرایطی بودم که اطرافیانم آدمهای تند مذهبی فوق خرافاتی بودن که عجیب ترین حرفها رو درباره خداوند میزدن بیشتر کنجکاو بودم واقعیت رو بشناسم. چون حرفهایی میشنیدم ازشون که  به هیچ عنوان با عقل من یکی حداقل جور نمیشد. 

   اون سالها خیلی خیلی عذاب میکشیدم از اینکه مجبورم در اون جو وکنار اون ادمها باشم الان میفهمم همون جو بود همون تضادها که منو هل داد سمت مسیر خداوند و در پی شناخت بیشتر ش برامدم. 

   منتها  اطلاعاتم کامل نبود. من هیچوقت در مسیر درست خداوند نبودم. حتی پیش از این هم که فکر میکردم دارم کم کم به شناخت درست تری از خداوند میرسم، در پشت اون فکر و نگاه یک تعصب روشنفکرانه ی مدرن بود! تعصبی از این جنس که وقتی با افراد خداناباور و منکر خداوند مواجه میشدم به شدت عصبانی میشدم و حرص میخوردم و مدام فکرم روی میزان جهلشون بود. اون وقت فکر میکردم از شدت عشق به خداوند این نگاه رو دارم و این تعصب به جاست و خیلیم خوشحال بودم از این نگاه! الان که با خوندن این نوشته ها دارم آگاه تر میشم میفهمم اون حرص و عصبانیت هیچ چیز جز یک تعصب روشنفکرانه ی مدرن نبوده! 

   چند روز پیش بود که بعد از نمازم داشتم با خدا راز و نیاز میکردم و حرف میزدم و شکر میگفتم که منو به درک خیلی قشنگتری از قبل نسبت به خودش و جهان هستی داره میرسونه…. همچنان که غرق صحبت و عشق بازی با خداوند بودم ناگهان حس کردم یه چیزی درونم شکست و فرو ریخت ….و بلافاصله گرمایی عجیب در قلبم جوشید…. حس رهایی و سبکبالی خاصی داشتم….

   خیلی با زبان بشری برام قابل توضیح نیست اون احساس چون خیلی معنوی بود، اما در دقیق ترین حالتی که بخوام بگم این بود که اون تعصب جاهلانه درونم شکست و فرو ریخت. 

   بند اون عصبانیت از قلب و روحم باز شد….

   حس کردم خیلی خیلی خیلی بیش از تمام 39 سال عمرم اکنون و در این لحظه خداوند رو عاشقانه دوست دارم اما دیگه هیچ زنجیری به پای روحم بسته نیست. رها شدم… عین پری غوطه ور در آبی آسمان ها… عین قاصدکی رقصان زیر نور طلایی مهر و عشق خداوند ..

   و این تجربه مهمترین و واضح ترین گسترش خداوند در زندگی من تا به این لحظه بود…خیلی فراتر از گسترش های مادی که تا الان از خداوند توقع داشتم و انتظارش رو میکشیدم…! 

   و با تمام دل و جان این حرف استاد عزیز رو درک کردم (نقل به مضمون) : 

   خوشبختی و موفقیت فقط به موجودی حساب بانکی و جذب ثروت نیست. همه جنبه های زندگی باید در رشد و پیشرفت باشن. 

   خدای گستراننده ی مهر گستر… خدای بی کرانگی ها… خدای مهربانی های بی توقع… سپاسگزارم که اراده ات و مهر ت را در شناخت درست خودت، به زندگیم گستراندی…🙏💜🍃💜🍃

   استاد عزیز سپاسگزارم که آگاهی های عمیق و یونیک و منحصر به فردتون رو بی توقع و مهربانانه در اختیار ما قرار میدین. 

   نور به راهتان و همت نیکان به همراهتان باد… 💫

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 10 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    آواتار فهيمه
    1402/01/30 19:21
    مدت عضویت: 459 روز
    امتیاز کاربر: 6225 سطح ۳: کاربر پیشرفته
    همیاری
    محتوای دیدگاه: 151 کلمه

    سلام السا جان جانان

    خوشحالم كه نظراتت رو در اين بخش معنوي سايت ميخونم 

    تمام بخش هاي سايت يكطرف 

    اين بخش يكطرف

    يك انرژي ديگري در اين بخش جاريه كه به قول شما با كلام انساني قابل وصف نيست

    من هم گسترده گي خدا در زندگيم رو حس كردم زماني كه اومدم توي اين سايت و شروع كردم همون فايل هاي اول دوم اين بخش رو خوندم 

    اون حسي كه در قلبت داشتي رو من هم در اين بخش سايت حس كردم 

    و اون حس ها برام بي قيمت ترينن

    سنگيني كه ريخت و با خودش ترس ها و شك ها و تنهايي را برد 

    ديگه توي قلبم دو تا دست گرم دارم كه هر وقت دلم براش تنگ بشه با تمريني كه استاد عطار عزيز در همين بخش دادن ، چشمامو ميبندم و دستاشو ميگيرم 

    همون لحظه كل تنم مور مور ميشه و اين حس هست كه با من حرف ميزنه و تاييد ميكنه حضور خداوند رو در كنار من 

    خدانگهدارت

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 4 از 1 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار amirali2020110@gmail.com
   1401/01/22 22:40
   مدت عضویت: 1207 روز
   امتیاز کاربر: 11038 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 343 کلمه

   بنام خدا 

   جلسه قبل و این جلسه با چند ویژگی خداوند آشنا شدیم 

   خلاقیت ،مهربانی ،عشق ،زیبایی ، گسترش 

   پنج ویژگی خداوند هستن که ما باید برای تغییر زندگی مثل خداوند باشیم و ویژگی های خداوند را در زندگی پیاده کنیم و همسو با اراده خداوند باشیم .

   وقتی به انسانها فکر کنیم که این همه انسان با قیافه هاس مختلف ،رنگ پوست مختلف ،رنگ چشم ،مو و حتی اثر انگشت آنها باید به خلاقيت خداوند توجه کنیم .از مهربانی که چه عرض کنم وقتی به پرنده ای یاد میده که لانه ی خودش چطوری درست کنه و در کجا بنا کنه تا از گزنده حیوانات دیگه در امان باشه باید به مهربانی خداوند توجه کرد وقتی انسان را آفرید به خودش احسنت گفت که چنین موجودی خلق کرده و از روح خودش در او دمید باید به عاشق شدن خداوند نسبت به بنده اش توجه کرد .وقتی به اطراف خودت نگاه کنی همه چی زیبا هست به زیبایی گلها ،درختان ،موجودات و خیلی چیزهای دیگه که در اطراف ما هست باید به زیبایی خداوند توجه کرد و همینطور گسترش که جهان هر روز در حال گسترش می باشد اگر ما به زندگی چند سال گذشته خود فکر کنیم خیلی پیشرفت داشتیم که این همه از گسترش دادن جهان توسط خداوند می باشد .

   من هر روز تمام سعی خودم را میکنم که مثل خدا رفتار کنم البته نه به اون خوبی اما همش مواظب رفتار و کردار خودم هستم سعی میکنم چشمم فقط زیبایی ببینه و گاهی هم نازیبایی هست اما بازم سعی میکنم که نبینم آنها را تمام تلاشم را برای مهربانی میکنم اما باز هم اشتباهاتی هست ولی من تلاش می‌کنم همیشه به توجهم به گسترش هست به عاشق شدن هست 

   هر روز صبح که به خداوند سلام سعی میکنم از کلمات صفات خداوند استفاده کنم که 

   سلام مهر بان مهربانانم 

   سلام مهربان خدایم 

   سلام خدای خلاقیت 

   سلام خدای زیبایی هایم 

   سلام خدای گسترش و پذیرش 

   سلام خدای عشق 

   صبحت به خیر و شادی 

   و با این جملات زیبا هر روز صبح به خدا سلام میکنم و از اینکه دوباره بیدار شدم و یه روز دیگه را شروع کردم از خداوند سپاسگزاری میکنم ‌.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 9 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار متولد 1400/6/5
   1400/07/28 15:41
   مدت عضویت: 1020 روز
   امتیاز کاربر: 1850 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 397 کلمه

   به نام خدای مهربان 

   سلام 

   ویژگی های خداوند:

   ۱,خلاق بودن 

   ۲.مهربانی 

   ۳:عشق 

   ۴.زیبایی 

   ۵.گسترش 

   واضح ترین مثال برای خلاقیت خداوند اثر انگشت تک تک انسانهاست که همه باهم تفاوت دارند 

   مثال برای مهربانیش که انقدر زیادهه که اصلا آدم میمونه چی بگه اولیش که به نظرم اومد همین الان اینه که وقتی یه نوزاد به دنیا میاد به محض ورودش به این دنیا و لمس کردن مادرش شیر از سینه های مادر جاری میشه برای تغذیه نوزاد  

   مثال برای عشق هم خیلی توی ذهنم میاد یعنی کاملا قابل رویت هست که چجوری عاشقانه از روح خودش رو در جسم میدمد و از قسمتی از وجود خودش در ما قرار میده 

   مثال برای زیبایی هم که فوق العاده زیاد هست  مثلا گاهی برای ههممون پیش میاد که یه حیوان رو میبینیم و واقعا شگفت زده میشیم که انگار خدا نشسته نقاشی کرده مثل طاووس مثل پروانه مثل موجوداتی که تو قسمت عمیق دریاها هستند و در کل همه چیز که آفریده زیباست و به نظرم اگر چیزی به نظر مون زشت میاد افکار خودمون هستن که زشتن وگرنه خدا زشتی نداره 

   عاشق این ویژگی خدا شدم به تازگی که خدا گسترش دهنده ست این فوق العاده ست تو خوب باش خدا تورو غرق در خوبی میکنه تو زیبا ببین و خلاق باش و خدا با خلاقیت تورو غرق در زیبایی میکنه  تو عاشق باش و ببین خدا برات چیکار میکنه این عالیه اگر ازش درست برداشت بشه وسعی کنیم درست عمل کنیم ولی حتی مواقعی که ماخوب هم عمل نمیکنیم بازهم زندگی رو بهتر شدن درحال گسترش هست و این سخاوت خداست  

   من در این لحظه قسم میخورم که تمام تلاشم رو کنم که خلاق باشم همیشه و از افکاری که به ذهنم میرسه استفاده کنم و ذهنم ومحدود نکنم و به همه چی فکر کنم و مهربان باشم واین مهربان بودن فکر میکنم گاهی سخته و باید خیلی حواسمون باشه به رفتارمون مخصوصا برای منکه دوتا بچه دسته گل دارم و گاهی در اثر خستگی خودم نامهربان میشم و صدام و بالا میبرم ویا غر میزنم ونق میزنم و قسم میخورم که عاشق باشم عاشقانه همه رفتارهای بچه هام و بپذیرم و همه اطرافیانم و عاشقانه درک کنم وعاشقانه دوست داشته باشم 

   قسم میخورم ازین لحظه خودم رو زیبا ببینم و تمام اطرافم رو زیبا بیینم و از زندگی لذت ببرم میخوام خودم رو دوست داشتهباشم و از اول صبح از تک تک کارهام حتی کارهای خونه که همیشه ازشون شکایت میکردم لذت ببرم  

   خدایا شکرت بابت حال خوبم 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 13 از 3 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار پونه عدل تهرانی
   1400/07/06 04:09
   مدت عضویت: 1737 روز
   امتیاز کاربر: 15315 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 387 کلمه

   به نام خدا

   وقت بخیر عزیزان

   برای همسو شدن با اراده خداوند باید ویژگی های خدا رو در خودمون ایجاد کنیم تا اونجایی که می تونیم .بید سعی کنیم افکار و رفتار خود را به ویژگی های خداوند شبیه کنیم.تمرین می خواد زیاد .

   سه ویژگی خدا و که یاد گرفتیم خلاقیت و مهربانی و عشق و امروز هم چهارمین ویژگی خدا زیبایی هستش که سبحان الله همه چیز در جهان زیباست اصلا آدم به هر طرف که نگاه می کنه پر از زیبایی که فقط باید نگاه کرد یه وقتا من توی حیاط می شستم قبلا و فقط به صدای پرنده ها گوش می دادم انواع و اقسام چه چه می زدن بعد چند سال پیش بود که فیلم هم گرفتم و شر کردم که صدای پرندگان و همه بشنون ولی بعضی ها می گفتن صدا نمیاد…….

   من کلا طبیعت و خیلی دوست دارم وقتی می رم پیاده روی خیلی نگاه می کنم به گلها و درختای سر راهم. . و یا به اسمون وقتی ابری هستش بعضی وقتها خیلی محو ابرها می شم و شکل های مختلفی و توی ابرها می بینم و کلا در آدم‌ها هم من سعی بر این می کنم خوبی هاشون و ببینم بیشتر به چیزهایی که خوشم نمیاد در اونها توجه نکنم  .

   این چند روزی که رفته بودیم مسافرت اتاق هتل رو به دریا بود و با اینکه ما طبقه هفتم بودیم ولی صدای آب میامد و منظره بسیار زیبایی داشت که من اصلا از دیدنش سیر نمی شدم و ساعت‌های زیادی فقط دریا و نگاه می کردم سبحان الله 

   اصل و اساس زندگی بر مبنای گسترش یافتنه ما همش باید به چیزهای خوب توجه کنیم تا اونها در زندگیمون گسترش پیدا کنن 

   نیروی اراده خداوند می تواند همه جنبه های زندگی و گسترش دهد و از اونجایی که این نیرو خلاق ،مهربان و عاشق جریان زندگی است همواره آماده و مشتاق شروع گسترش در تمام ابعاد زندگی انسانهایی که با اراده او همسو می شوند و دارد.

   زمان در اراده خدا وجوود ندارد فقط در اراده شخصی هست که گرفتار زمان می شیم .

   من آماده پذیرش رشد و گسترش تمام ابعاد زندگی ام توسط اراده خداوند هستم. 

   و این همیشه در ذهن من هست که نگران طرف خدا نباشم باید توجهم فقط به طرف خودم باشه سمت خودم و درست کنم همه چی درست می شه . به دنبال ایجاد رضایت قلبی از انجام امور روزمره باشیم.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 15 از 3 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار آزیتا
   1400/06/07 16:46
   مدت عضویت: 1720 روز
   امتیاز کاربر: 6648 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 555 کلمه

   با یاد و نام خدای مهربان

   درک ویژگی های اراده خدا و شناسایی اون و حرکت کردن در مسیر اراده خداوند می تواند کیفیت زندگی ما را تغییر دهد در جلسه قبلی با سه تا از ویژگی های خدا آشنا شدیم همانطور که استاد هم اشاره کردند فقط شناخت این ویژگی ها کافی نیست چون دونستن اونا به تنهایی نمی تونه زندگی ما رو تغییر بده بلکه با پیاده کردن نکاتی که می آموزیم و عمل بر اساس آنها نتیجه رو برای ما رقم می زنه.

    اگه ما فواید ورزش را بخونیم، اطلاعات کسب کنیم ،مقاله ورزشی بخونیم و از اهمیت و نقش اون در سلامتی وشادابی بگیم تا زمانی که بصورت عملی ورزش نکنیم روی ما تاثیری نداره.

   ویژگی بعدی خداوند زیبایی است خداوند بارها به این ویژگی خود اشاره کرده او خود را احسن الخالقین می نامد خدایی که در مورد تکامل و آفرینش انسان نهایت زیبایی را به کار برده و ما این زیبایی را در وجود انسان به خوبی درک می کنیم ظرافت وزیبایی اعضا و اندام های انسان و توجه و دقت در آنها زیبایی خدا را به ما نشان می دهد.

   دنیای شگفت انگیز پیرامون ما پر از زیبایی است، زیبایی گل های رنگارنگ، آبشارهای زیبا، پرندگان، درختان میوه، بارش برف و باران و…

   متاسفانه ذهن ما گاهی به نازیبایی ها بیشتر توجه می کنه و همین باعث گله و شکایت از روزگار و… میشه و در واقع همین گله ها وشکایت های کوچک ما را از اراده خداوند دور و به اراده شخصی خودمون نزدیک می کنه. مثلا بارش باران مظهر لطف و مهربانی خدا و مایه شادابی و حیات و ادامه زندگیه اما کافیه ما یه روز بارونی بدون چتر بریم بیرون بعد از زمین و زمان گله می کنیم که چه وقت بارون باریدن بود یا اگه یه ماشین از کنارمون رد بشه و بهمون آب بپاشه کلی شکایت می کنیم در حالی که همون لحظه اگه به پاکیزگی ولطافت هوا ، سیراب شدن گل وگیاهان،شستشوی خیابونها، پرآب شدن رودخونه ها و… فکر کنیم زیبایی بارون برامون چند برابر میشه و بیشتر خدا رو شکر می کنیم و اینطوری خودمون رو در مسیر اراده خدا قرار میدیم.

   ویژگی بعدی گسترش است که شاید اگه با این سایت آشنا نبودم نمی تونستم در موردش چیزی بنویسم خوشحالم که در مسیر اراده خداوند با خوندن نوشته استاد در این زمینه اطلاعاتی به دست آوردم.

   به نظرم کرات مختلف آسمانی، تنوع آفرینش انسانها، گونه های متفاوت حیوانات و تکامل اونا، گونه های مختلف گل ها وگیاهان نشون میده که خداوند همواره در حال گسترش جهان و زیبایی های اونه یا مثلا همین سایت تناسب فکری را در نظر بگیریم خود استاد بارها گفتن که اوایل  این همه گستردگی نداشت و از چند فایل ساده تشکیل شده بود که حالا به صورت وویس یا تصویری کوتاه بودند ولی به مرور گسترش پیدا کرد و صد در صد الان زیبایی سایت و کیفیتش نسبت به قبل بیشتر شده و مطمئنا در آینده و همسو با اراده خداوند باز هم گسترده تر میشه.

   به لطف خدا توی همین چند مدت کوتاه که در این دوره هستم سعیم اینه که همسو با اراده خدا حرکت کنم و هر روز چند مرتبه این فایل ها رو مرور می کنم و نوشته دوستان رو میخونم و سعیم اینه که به صورت آگاهانه در معرض نازیبایی ها خودم را قرار ندم و امیدوارم بتونم همسو با اراده خدا زندگی بهتری رو تجربه کنم.خدایا شکرت.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 18 از 4 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار فریده حسنی
   1400/05/23 18:21
   مدت عضویت: 1644 روز
   امتیاز کاربر: 23378 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 1,653 کلمه

   زندگی با اراده خداوند (قسمت نهم)

   سلام وقت بخیر

   تا الان ۳ ویژگی خداوند رو یاد گرفتیم‌، خلاقیت ،مهربانی و عشق 

   این مدت‌ تا جاییکه حواسم بوده مراقب درونیاتم هستم ،هر وقت منفی درونم میخواد به اتفاقات پیرامونم با خشم‌ و حال بد نگاه کنه و من اون لحظه آگاه بشم‌ ،میتونم تا حدودی آموزش هارو مرور و استفاده  کنم و  گاهی هم پیش میاد که با منفی بافم همکاری میکنم 

   حالا دیگه یاد گرفتیم که اگر میخواییم با اراده خداوند همسو بشیم باید از ویژگی هاییکه مثل خودشو در درون ما هم گذاشته ، استفاده کنیم

   هر چقدر از آموزه ها بیشتر استفاده کنیم ،ماهیچه های ایمانمون قویتر میشه و محکمتر و قویتر به این مسیر ادامه میدیم ،پس عمل کردن بسیار مهمه ،این چند روز هر وقت به یاد آوردم که باید مهربانتر باشم رفتارهام آرامتر و با عشق تر بود 

   ویژگی چهارم خداوند زیبایی ست 

   قبلا من خودمو یک فرد منفی نگر میدونستم که همیشه نیمه خالی لیوانو میبینه ، ناشکر و ناسپاس بودم و مدام غر میزدم که چرا فلان چیزو ندارم ،چرا شرایطم اونجوری که میخوام نیست البته همون زمانی هم‌ که غر میزدم اوضاعم بهتر از خیلی ها بود ولی مدل شخصیتیم ،ندیدن داشته هام بود  

   با وجود اینکه خونه داشتم ،ماشین داشتم،وسایل رفاهی معمولی یک زندگیو و خیلی چیزای دیگه داشتم ولی انگار من نابینا بودم

   اگر باور کرده باشیم که اراده خداوند در هر چیزی وجود دارد پس هر صحنه ای که به چشم ما زیبا باشد نمایشی از اراده خداوند در جهان مادی است      با خوندن این متن و رفتار گذشته خودم که هیچ چیزی و هیچ اتفاقی در نظر من کار خاص و زیبایی  نبود در واقع من اصلا اراده خداوند را نادیده میگرفتم 

   هر چند اون وقتا چیزی از این مطالب نمیدونستم ولی در کل شخصیت ناشکری داشتم که برای داشتن هر چیزی میگفتم ،خب حالا چیه ،مگه خدا برام چکار کرده؟ چرا هنوز به فلان خواستم نرسیدم وووو

   فکر میکردم خدا نمیذاره من به خواسته هام برسم ،هر وقت دیگران بهم میگفتن ،ببین خدا کمکت‌ کرد خونه خریدی ووو میگفتم خدا واسه من کاری نمیکنه ، هر چی هم که دارم شانس آوردم که دارمشون 

   هیچ وقت به داشته هام فکر نمیکردم ،مادرمو زیاد میدیدم که مدام شکر گذاری میکنه ولی من ارتباطی نمیگرفتم با موضوع سپاسگذاری

   اوایل که با موضوع شکر گذاری آشنا شده بودم متوجه نمیشدم که چرا باید سپاسگذار باشم ،با خودم میگفتم خدای به این‌ بزرگی چه نیازی داره که بنده هاش ازش تشکر کنن

   بعدها که بیشتر مطالعه کردم ،فهمیدم که وقتی سپاسگذاری میکنی در واقع داری داشته هاتو میبینی و بهشون توجه میکنی  

   یعنی زیبایی های اطرافتو میبینی ،چشمات زیبا بین میشه ،بجای غر زدن لذت دارایی هاتو میبری ، آگاهانه تر زندگی میکنی 

   یکی از راه هاییکه هر وقت زیاد سرحال نیستم انجامش میدم و حالم بشدت بهتر میشه ،شمردن زیبایی های زندگیم و اطرافمه این منفی باف ناقلای درون من که گاهی شیطونی میکنه، چند روز پیش  بخاطر یه موضوعی یکمی حالم‌ گرفته بود ولی دلم میخواست از اون حال و هوا بیام بیرون ،هدایت شدم به تراس و شمردن و توجه به  زیبایی های زندگیم

   ۲ ساعت نشستم با خودم مفصل صحبت کردم ،گفتم فریده چطور نمیبینی که تو، تراسی داری که میتونی صندلیتو بیاری و بشینی و لذت ببری  ،ببین چقدر خونه های کوچه تون از خونه تون  دورن ،آسمونو میتونی به این بزرگی ببینی، حیاط های بزرگ همسایه هاتون که پر از درخته رو ببین 

   بعد شروع کردم به گفتن تک تک داشته هام ،دارایی هام،بچه هام ، کلاس هام، خانواده ،دوستام ،روابطم،سلامتیم ،پولم ،لذت هام ،مسافرت هام ،دوره های ذهنیم ، لاغر شدنم به این راحتی وووو

   و تمام این داشته هارو تک تک در موردشون صحبت کردم و با گفتن و یادآوری زیبایی های زندگیم حالم بهترو بهتر میشد 

   و از خودم سئوالی پرسیدم ،که اگر این داشته هارو  نداشتی الان با چه مسائلی روبرو بودی ؟ مثلا همین سلامتی که دارم و حواسم بهش نیست ، یاد چند سال ترسناکی افتادم که با بیماری چقدر کلنجار میرفتم و حالم چقدر بد بود و ترسیده بودم‌، خدارو شکر الان همه چیز سلامت و خوبه 

   ما سالهاست که بدنبال داشته های بیشتر هستیم ولی همین الان با همین دارایی ها و زیبایی های زندگیمون حالمون خوب نیست 

   یاد بگیریم که از چیزی که داریم لذت ببریم تا زمانیکه به خونه بهتر و رفاه بیشتر رسیدیم هم راه لذت بردنو یاد گرفته باشیم 

   ما فکر میکنیم پول بیشتر که بیاد حال من بهتر میشه ولی بارها تجربه کردیم که پولیو که نیاز داشتیم ،اومده تو زندگیمون ،اولش یکمی حالمون بهتر شده ولی باز برگشتیم به حال و هوای قدیممون

   پول و دارایی های زیاد خیلی خوبه ولی برای داشتن بیشترو بیشتر از هر چیزی ،باید در ابتدا این زیبایی های الانمونو ببینیم و تحسین کنیم تا به ابعاد بزرگتر دست پیدا کنیم

   زیبایی یعنی چی ؟زیبایی یعنی تغییر دادن نوع نگاه به زندگی ،اگر بتونیم نوع نگاهمونو به وقایع زندگی زیباتر کنیم ،انگار فیلتری روی مغز و چشم و ذهن خود گذاشتیم ،که هر چیزی بعد از رد شدن از این فیلتر زیباتر میشود 

   زیبایی یعنی دیدن هر چیزی که حتی اگر بظاهر خیلی هم زیبا نباشد ولی ما نقاط زیبایی در آن پیدا کنیم 

   وقتی به دنبال دیدن و حس کردن زیبایی ها باشیم جهان هم زییایی های بیشتریو برای ما تدارک خواهد دید

   از چندین سال پیش که یاد گرفتم بر نازیبایی ها توجه نکنم ،آگاهانه حواسم هست که اجازه ندم  هر تصویری وارد چشم هام بشه ،هر صدایی وارد گوش هام بشه 

   تو خیابون هر وقت صحنه تصادفی میبینم ،سرمو برمیگردونم که نبینم ،میدونم دیدنم باعث ایجاد حس میشه در من ، به گداها توجه نمیکنم ،هر چند شخصیت نالان  درونم ،دوست داره من به ناخوبی ها تمرکز کنم ولی من دست خودمو میگیرم و از اون منطقه دور میشم  و تا اونجاییکه تونستم به آموزه هام عمل کنم ،نتیجه گرفتم 

   با همین مراقبت های کوچیک کوچیک ،نتایج بزرگ خواهیم گرفت 

   بیدار شدن هر روز ما ،دیدن آسمان زیبا ،منزل زیبا،صبحانه خوشمزه ،دیدن فرزندان ووووو همگی از زیبایی های زندگی ما هستند که سالهاست به دست فراموشی سپرده شدن 

   و ما هر دفعه بدنبال خوشبختی هستیم که نمیدونیم چه شکلیه و کجاست ، زییایی در نوع دید ماست ،به نوع افکار ماست 

   وقتی دید خودمونو زیباتر میکنیم ،انگار فیلتر رنگی زیبایی به چشمانمون زدیم که هر چیزیو رنگی و زیبا میبینیم 

   با تمرین و تکرار شناسایی آلودگی های ذهنمون و پاکسازی اونها ،یواش یواش بسمت دیدن قشنگی ها خواهیم رفت و به اراده خداوند نزدیکتر خواهیم شد

   جمله زیبا و تامل برانگیزیه که در هر صحنه از زندگی احساس کلافگی و ناراحتی کردم به خودم یادآوری کنم که در این لحظه چه چیزی زیباست؟

   در تمام لحظاتی که حالمون خوب نیست و همه چیزو تاریک میبینیم باز هم موارد زیبای  زیادی هست که میتونه مارو سر حال کنه 

   همین الان که در حال نوشتن هستم و از بعضی از اتفاقات زندگیم راضی نیستم  ، این سئوالو از خودم پرسیدم که الان در این لحظه چه چیزی زیباست ،متوجه شدم انقدر  چیزهای زیادی هست که بخوام بنویسم ساعتها باید بنویسم 

   مشکل ما نداشتن داشته های بیشتر نیست ،ندیدن همین دارایی هاست که الان داریم و بهشون توجه نمیکنیم

   کافیه چند روز داشته هامونو ازمون بگیرن ،ببینیم حالمون چجوری میشه

   مثلا ۵ روز از گوشی موبایلمون دور باشیم ، کلاس هامونو نریم ،بچه هامونو نبینیم 

   ولی چونکه هر روز روتین های زندگیمون کنارمون و باهامون هستن ،برامون عادی شدن و دیگه خوشحالمون نمیکنن 

   جهان هستی بر اساس اصل گسترش کار میکند ، هر چیزی در این جهان در حال گسترش است 

   کانون توجه ما بر هر آنچه باشد ،از همون طرف گسترش خواهیم داشت ،اگر بر اراده شخصی خود توجه کنیم‌ بسمت اراده خود گسترس پیدا میکنم‌ و اگر بسمت اراده خداوند بخواهیم که گسترش پیدا کنیم‌ بسمت خلاقیت ،مهربانی ،عشق و زیبایی گسترده خواهیم شد

   من آماده  پذیرش رشد و گسترش تمام ابعاد زندگی ام توسط اراده خداوند  هستم 

   بیشترین حسی که ما در زندگیمون در حال تجربه کردنش هستیم ،‌ترس های ماست 

   ما از هر چیزی میترسیم ،از آینده ،از تنهایی،از بیماری وووو

   و اعتماد کردن به خداوند بهترین  راهکار برای رهایی از تمام اضطراب های ماست ،حسی قدرتمند که در کنار خودت احساسش میکنی

   ما طرف خودمونو تصحیح کنیم، خدا طرف خودشو بلده انجام بده ولی ما سالها یاد گرفتیم‌ ،درون خودمونو به حال خود رها کنیم ولی بدنبال راهکار برای طرف خدا باشیم

   برای همین هر وقت دلمون خواست که به خواستمون برسیم بجای اینکه طرف خودمونو درست کنیم ،مثلا غر نزنیم ،شکایت نکنیم ، روی باورهای قدرتمندکننده خودمون کار کنیم ،موانعو شنایایی کنیم ،تمرین و تکرار کنیم ، بیشتر درگیر چطور و چگونه رسیدنمون به خواستمون شدیم

   در صورتیکه چطور رسیدن ما به خواستمون وظیفه ما نیست و نبوده  وظیفه خداست ،بهتره هر کسی وظایف خودشو انجام بده تا تداخلی در انجام کارها بوجود نیاد 

   تسلیم خداوند و اراده ش باشیم ،زیبایی هارو ببینیم ،چشم بر نازیبایی ها ببندیم ،عشق و مهربانی را چاشنی زندگی خود کنیم و از نیروی خلاق درونمون برای بهتر شدن و گسترش زندگیمون استفاده کنیم 

   مثلا کار بسیار مفید و لذت بخشی که امروز انجام دادم این بود که : از ساعت ۱۰ صبح تا ۵ بعدازظهر اتاق خودمو ریختم ببرون و مجدد چیدمان کردم ، انقدر وسایل بیخودی و بدون استفاده از کشوهام و کمدها ریختم دور که میدونستم انرژی زیادیو اونجا مبحوس کرده بودن ،شیشه هارو تمیز کردم و کلی به وسایلم عشق تزریق کردم ،تو این ۵ ساعت ۳ تا فایل از یکی از دوره هامو گوش کردم و لذت بردم ،الان هم که کارهام تموم شده دارم با حال خوب کامنتمو مینویسم و از همین لحظم لذت میبرم

   قبلا یکی از کارهای منزجر کننده برام انجام دادن خونه تکونی ها و تمیز کاری های این شکلی بود ولی الان از همین کارهای بظاهر ناراحت کننده من لذت میبرم ،برای اینکه دست و پای سالمی دارم که میتونم ساعتها باهاش کارهای منزلم و شخصیمو انجام بدم و دارم تلاش میکنم از تک تک لحظاتم استفاده کنم ،چیزی که قبلا بلد نبودم و هیچ وقت از زندگیم راضی نبودم 

   الان از نوشتن این کامنت هم لذت میبرم از اینکه دست و انگشتان سالمی دارم ،یک گوشی خوب و بروز دارم ،چشم های سالمی دارم و وقت آزاد که با عشق بشینم و از وقتم به بهترین شکل برای شکل دادن شخصیت جدیدم استفاده کنم 

   خدایا شکرت برای تمام داشته هایم 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 45 از 9 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار الهام خوشبخت
   1400/05/01 15:01
   مدت عضویت: 1736 روز
   امتیاز کاربر: 19543 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 302 کلمه

   سلام  ااستاد خوبین؟ من نوشته های باور ساز رو به ترتیب نخوندم دوست دارم هدایتی بخونم از آخر به اول یا هر چی جدید میاد اول اونو بخونم خودم رو مجبور نمی کنم به ترتیب ببینم چون مدتی هست ما روستا بودیم ومن نتم فعال نبود وقتی شهر میومدیم میدیدیم این قسمت رو هم خوندم خیلی خوبه واقعا آدم حس میکنه وارد دنیای جدیدی شده احساس تکامل احساس رشد به آدم دست میده آدم احساس میکنه بزرگ تر شده اگر در فرکانس این مطالب بمونه.همه تو فرکانس این مطالب نیستن منهم نبودم با اینکه بهم توصیه کردین بخونم این نوشته هارو ولی من کمتر اهمیت دادم امروز به خودم گفتم باید بخونم از هر قسمتی که خودم بخوام خوندم این قسمت رو به خودم گفتم باید زیبایی ها رو ببینم راستش استاد من مدتی هست روابطم با دیگران به مشکل خورده به خصوص خانواده همسرم برای همین به روستا هدایت شدم من سالها دوست داشتم پیش خانواده همسرم نباشم چون احساس میکنم خیلی دخالت میکنند وهمسرم به شدت وابسته ومطیع اونهاست دو ماه هست دور شدیم جهان این کار رو کرد ولی من هنوز با هاشون تو ذهنم مشکل دارم وبع خاطرا مسائل اخیر هنوز کامل نبخشیدمشون من ادم ارومی هستم ولی تو این چند سال به این نتیجه  ررسیدم که با آرامش وسر تو کار خود بودن مسائل حل نمیشه وباید قاطعیت داشت تا ازت حساب ببرند وخودشونو جمع کنند راستش همسرم هم تا زمانی  که اروم هستم ترتیب اثر به خواسته هام نمیده ولی وقتی تهدید یا داد و بیداد میکنم بهتر جواب میده من نتونستم این مشکل رو حل کنم میدونم باورهام کلی ایراد داره چند ساله رو خودم کار میکنم ولی مقاطعی کل تلاشهام بر باد میره وارامشم رو از دست میدم ومثل برگی در باد به مسائل واکنش نشان میدم ممنون میشم نظر بزارید دوستان هم همینطور 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    آواتار عسل سپهر
    1400/05/03 10:20
    مدت عضویت: 1715 روز
    امتیاز کاربر: 6564 سطح ۳: کاربر پیشرفته
    همیاری
    محتوای دیدگاه: 114 کلمه

    سلام من هم مانندشما مدتها در ذهنم درگیری داشتم و بایه نفر هرکاری میکردن تلاش میکردم که بهش فکرنکنم اما میدیدم در حال بگو مگو تنش یادآوری تلخیهای گذشته هستم و بدون اینکه متوجه شم ساعتها در گیری فکری داشتم تا اینکه با برنامه آقای عطار روشن اشناشدم و صحبتهاشون رو در مقدمه شروع گوش کردم کار عجیبی که کردم این بود که اون آدم منفی و تنش گرای ذهنم رو در گورستانی در ذهنم خاک کردم وتمام …فکرم آزادشد و دیگه به اون شخص فکرنکردم….توصیه می کنم شماهم اینکارو بکنید نه کینه ای در دلتون میمونه که جسمتون رو مریض کنید ونه دیگه توخونه راجبش حرف میزنید و جسم و روحتون آسوده میشه…🌹

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 5 از 1 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
    آواتار فریده حسنی
    1400/05/23 19:13
    مدت عضویت: 1644 روز
    امتیاز کاربر: 23378 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
    همیاری
    محتوای دیدگاه: 789 کلمه

    سلام خانم الهام عزیز

    کامنت شمارو خوندم و یاد مشکل خودم افتادم که هر کدوم از ما با مسائلی روبرو هستیم که همون مسائل باعث رشد ما خواهند شد

    تصور کنیم اگر در مسیر رودخانه سنگی نبود که صدای به این زیبایی بوجود نمیومد 

    نه اینکه بخوام بگم ما باید درگیر مشلات باشیم تا رشد کنیم ولی گاهی هم پیش میاد

    منهم ۲ ساله  درگیر مسئله ای در زندگیم‌ هستم که قبلا ۹۵ درصد ذهن منو به خودش درگیر کرده بود و حالم بشدت  باهاش بد بود

    البته هنوز هم مسئله من رفع نشده و من به خواستم نرسیدم ولی کارهایی  براش انجام دادم که بمن کمک کرد بتونم تمرکز بیشتری به زندگیم‌ داشته باشم

    این قانونو خوب بلدم که وقتی حالت دگرگون باشه ،نتیجه خوبی نخواهی گرفت

    استاد در فایلی گفتن که اگر میخوایید در لاغری نتیجه خوب بگیرید باید ذهنتون خالی باشه ،نباید درگیر مسائل زیادی باشید

    و من متوجه شدم ۹۵ درصد مغزم درگیر مسائل جانبیم بود با توجه به اینکه حال و هوای درونیم هم بشدت بد و داغون بود ،جوری که در طول روز ممکن بود من چندین بار دعوام بشه با اطرافیانم و پر بودم از خشم و عصبانیت از اطرافیانی که مجبور بودم باهاشون در یک خانه زندگی کنم

    وقتی اون فایل استادو گوش دادم به خودم اومدم ، دیدم درون من باروت مواد منفجره است و هر روز سر هر مسئله ای منفجر میشم و احساس میکردم قابل کنترل نبودم

    بخاطر گذروندن یه مدت دوره های ذهنی ،خیلی از تمریناتشو بلد بودم ولی تا اون زمان ازشون زیاد استفاده نمیکردم ،وقتی تو اون مخمصه گیر کردم تصمیم گرفتم که ازشون استفاده کنم

    اولین کاری که کردم ،پذیرفتن اون سبک زندگی در اون زمان بود 

    من به دلایلی مجبور بودم در اون شرایط زندگی کنم ،میدونستم  اون ذهنیتهای  داغون منو به مسیرهای صحیح و مورد دلخواهم نمیرسونه 

    پس تصمیم گرفتم با آرامش (که البته کار راحتی نبود) به مسائلم خوب فکر کنم و راه حلی براش پیدا کنم

    اول تصمیم گرفتم اون وضعیتو بپذیرم ،بپذیرم که من موقت باید با اون افراد زندگی کنم 

    دومین موردی که انجام دادم ،پذیرش اون افراد بود ،من رفتارهای اونهارو نمیپسندیدم ولی بنظر خودشون ،عالی بودن ،خب این مشکل من بود ،پس شروع کردم به پذیرفتن آدم های اطرافم با هر نگرش و دیدگاهشون که باز هم میگم کار راحتی نبود

    سومین کاری که کردم این بود که فکر کردم به اینکه اینها چرا بمن احترام نمیذارن؟ چرا منو هیچی  حساب نمیکنن با وجود اینکه همه چیز این خونه مال منه و بعد متوجه شدم ،عزت نفسم پایینه ،اقتدار درونیم ضعیفه،من نمیتونم بصورت صحیح ابراز وجود کنم ،هر وقت میخواستم صحبت کنم کار به داد و فریاد میکشید

    رفتم دنبال آموزش دوست داشتن خودم ،احترام گذاشتن به خودم و وارد دوره های قدرتمند عزت نفس شدم ،من روی خودم کار میکردم و کاری به اونها نداشتم ولی یواش یواش رفتار اونها با من متفاوتر شد ،تاکید میکنم یواش یواش

    تمرین دیگه ای که انجام دادم و هنوز هم تمام این تمریناتو انجام میدم ،نوشتن نکات شخصیتی مثبت این اشخاص بود

    تا اون روز من فقط به نکات زشت درونشون توجه میکردم ولی بعد از اون هر روز نکات مثبت اونهارو مینوشتم ،خاطرات خوبی که با اونها در قبل داشتمو مینوشتم و توجهم روی خوبی هاشون بود 

    تا ذهنم میخواست رفتارهای بدشونو بمن گوشزد کنه اجازه نمیدادم 

    و باز هم متوجه شدم من از درون آرامتر شدم و رفتار اونها هم با من بهتر شد

    الان چند سال از این جریان میگذره ،روابط ما ۸۰ درصد بهتر شده ولی من همچنان دارم روی درونیات خودم کار میکنم

    و میدونم وقتی باورهای ریشه ای من تصحیح بشه ،وقتی ترمزهای من برای زندگی کردن در کنار اینها کم جون تر بشه ،من خودبخود از مدارشون خارج میشم و در موقعیت بهتری زندگی خواهم کرد

    من این چندتا کارو همیشه  انجام میدم

    نوشتن نکات شخصیتی مثبت خودم هر روز 

    شکرگذاری و توجه بر داشته هام

    و هر زمان حالم میخواد با رفتار  افرادی بد بشه ،سریع نوع نگاهمو بهشون تغییر میدم جوری که حسم خوب بشه 

    توجه زیاد  بر مسئله ای مارو حساس میکنه ،آگاهانه بخواییم که به چیزهای زیبای زندگیمون نگاه کنیم و این تمرین میخواد

    وقتی عزت نفس ما تقویت بشه ،یعنی تصویری که ما از خودمون داریم ،یک تصویر شخصیت محکم و قدرتمندی بشه ،مارو در مسیر موقعیت ها و شرایط قدرتمندانه قرار میده 

    عزت نفس که تقویت بشه همراهش اعتماد بنفس خاموش ما بیدار میشه و اعتماد بنفس که بیدار بشه ،قدرت های درونی ما حرکت میکنن و مارو هل میدن تو مسیر تغییر و رشد

    پس عزت نفس در زندگی ما حرف اول و آخرو میزنه 

    عزت نفس میتونه مارو به هر موقعیتی که دوست داریم برسونه ،عزت نفس قوی ،یعنی من شایستگی داشتن بهترین هارو دارم 

    فرستادن این انرژی به جهان ،جواب های شبیه به خودشو برای ما میفرسته ،که اینم با تمرین و تکرار بوجود میاد

    امیدوارم به تک تک نوشته های من دقت کنید و مطلب مورد نظرتو ازش استخراج کنی 

    براتون بهترین هارو آرزو دارم 🌹

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 10 از 2 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
    آواتار shahrbanou1346
    1400/11/19 19:24
    مدت عضویت: 1417 روز
    امتیاز کاربر: 22276 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
    همیاری
    محتوای دیدگاه: 422 کلمه

    سلام و درود ، الهام خانوم خوشبخت .

    فرمودید  دوستان راهنمایی کنن .یه چیزایی به ذهنم رسید که بگم …توصیه هایی  به شما دارم که خودم در عمل ، انجامش دادم و نتیجه خوب گرفتم  …امیدوارم برای شما هم مفید باشه .

    اگر بخوایم جنبه ای از زندگیمونو تغییر بدیم  مثلا در سطح روابط با  دیگران ، همسر ، بچه ها و خانواده ها  اول باید در سطح فکری خودمون تغییراتی ایجاد کنیم ، در نگرش و دیدگاهمون  به اون آدمهایی که فکر می کنیم  اومدن به ما  آسیب بزنن و برن …..

    درستش اینه فکر کنیم  طرز رفتار و افکار آدمایی که باهاشون  رو در رو میشیم  زاییده  و خلق شده  درونیات خودمونه …اون آدما  پرده سینمای درون ما هستن ،   مادرونی پر از خاطره و دیتا  داریم  ..دیتاها همان باورهای ما در مورد هر چیزی هستن ..این خاطرات و دیتاها  نمی دونیم دقیقا  کی و‌چه وقت در ذهن ما انباشته شدن و حالا به دلایلی نامعلوم نوار اون خاطرات بازپخش میشن …اثرات این بازپخش  گاهی روی خودمون میفته  و جسممون  یا اشیایی که باهاشون سر و کار داریم منعکس میشن  یا روی آدمایی که باهاشون در ارتباطیم ..‌‌اون خاطرات که بازپخش میشن  پیامی برای ما دارن  و اومدن که اون پیامو به ما برسونن اگر ما پیامشونو  بگیریم یعنی  بپذیریم  یه دیتایی درون‌ما هست که باید پاک بشه بسرعت مشگل پیشامده  برطرف شده و دیگه تکرار نخواهد شد. …..

    اون آدم بده  می آد که بگه   یه بدی شبیه اینکاری که با تو کردم و تو رنج بردی در خودتم هست حالا یا قبلا که‌حالا اصلا یادت نمی آد یه کار بدی عین همینکارو  خودت در حق خودت یا دیگری مرتکب شدی  یا  به تازگی  خودت انجامش دادی  یا  در آینده انجام خواهی داد  …..پس بیا و اون دیتارو پا کن ……نیازی نیست برای پاک کردنش به زحمت بیفتی  فقط کافیه شناساییش کنی و متاسف باشی که از این نمونه  در درون خودتم هست و از خداوند درونت  بخوای اونو از ریشه حذفش کنه و سپس تشکر کنی از خدای مهربانی که به محض اظهار پشیمانی و درخواست پاکسازی  مشغول پاکسازی اون مورد از وجودت میشه  و طرف مقابلت هم که  مشترک در این ویروس با شماست او هم‌پاک میشه و اون دیتای معیوب هم از درون خودت پاک میشه هم از طرف مقابل و به این ترتیب آرامش به زندگی هر دو برمی گرده ..‌  و سپس با تمام وجود به یکچنین خدای مهربان پر از عشق و زیبایی و خلاقیت اظهار عشق می کنی و تمام ..‌‌‌

    ما در برخورد با آدمهای نامهربان زندگیمون باید مرتب تکرار کنیم 

    متاسفم

    لطفا مرا ببخش

    متشکرم 

    عاشقتم 

    آرامش من 

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
     آواتار الهام خضرلو
     1400/11/19 20:53
     مدت عضویت: 1736 روز
     امتیاز کاربر: 19543 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
     محتوای دیدگاه: 178 کلمه

     سلام شهربانوی عزیزم 

     ممنونم از شما بابت راهنمائی عالیتون 

     پیام شما که اومد تعجب کردم که من که امروز سوالی مطرح نکردم دیدم سوال من برای پنج ماه پیش بوده سؤالم رو که خوندم کلا انرژی منفی ازش ساطع میشد چقدر حالم اون موقع بد بود وقتی خوندم دیدم که چقدر دیدگاه من با شروع دوباره دوره فرق کرده چقدر من آروم تر شدم چقدر معنوی تر شدم چقدر دیدگاهم تغییر کرده من دیکه اون طرز فکر رو ندارم روابطم با همسرم عالیه و وقتی آروم هستم همسرم خودش خواسته های منو با عشق انجام میده شاید قبلی به خاطر این که کم داد بیداد نکنم برای من کاری میکرد ولی حالا با عشق کاری برام میکنه خداروشکر میکنم یا من دیگه از خانواده ی همسرم ناراحت نیستم ببخشیدم و رها کردم من این همه تغییر رو مدیون استاد و دوره لاغری با ذهنم میدونم من از آبان دوباره شروع کردم و کلی تغییرات روحی و روانی معنوی داشتم اصلا دیگه به خانواده همسرم فکر نمی‌کنم تا حالم بد بشه ممنونم از همه ی عزیزان که پاسخ دادم ممنونم استاد

     برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
     امتیاز: 10 از 2 رأی
     افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
      آواتار shahrbanou1346
      1400/11/22 00:01
      مدت عضویت: 1417 روز
      امتیاز کاربر: 22276 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
      همیاری
      محتوای دیدگاه: 156 کلمه

      سلام الهام خانم عزیز،

      خوشحالم که  مشگلتون  حل شده و شما در آرامش قرار گرفتی …خدارو شکر ….

      همونطوری که استاد گرامی ، بارها یادآوری کردن که  این دوره ها چه رایگان و عمومی و چه  پولی و خصوصی زندگی سازن و فقط برای کاهش وزن تهیه و تنظیم نشدن ….

      ما در عمل متوجه این موضوع میشیم …فرض بر این بگیریم که  ما از این دوره ها نتونیم نتیجه ای برای لاغری بگیریم (  البته   فرض  نه واقعیت  )  اما  به طور قطع در جنبه های مختلف  زندگیمون   تاثیر بسیار خوبی خواهد داشت …. و همین نتیجه ها ، عاملی هستن که ما به جای اینکه دایم حواسمون به جسممون باشه  عاشقانه بچسبیم به این آموزه ها که در   تمام جنبه های زندگیمون  از این آگاهی های ناب بهره لازم رو ببریم .

            استاد عزیز ،یکدنیا تشکر از تلاش الهی شما برای این دوره های ارزشمند 

           ارادتمند شما :    شهربانو  

      برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
      امتیاز: 0 از 0 رأی
      افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار ainakaveh@gmail.com
   1400/04/29 18:48
   مدت عضویت: 1195 روز
   امتیاز کاربر: 26174 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 512 کلمه

   با سلام خدمت استاد عزیزم

   بدون حاشیه باید بگویم که از وقتی این نوشته های زندگی با اراده خداوند را برای ماقرار دادید درهای جدیدی به رویم باز شده.واقعا دیگه در حال خودم نیستم.با خواندن هر سطر از نوشته های شما پنجره ای از آگاهی به روی من باز میشود… ساعتها وروزها در فکر این نوشته ها هستم.از صبح تا شب دوست دارم خط..خط این مطالب رو بارها وبارها بخونم.هر لحظه درکم با لحظه قبل متفاوتر میشود..دنیا را طور دیگری می بینم.اصلا وقتی خوب به گذشته نگاه میکنم می بینم تمامی حرفهای شما درست وصحیح است ودر مورد خودم اتفاق افتاده ومن چطور آنها را نمی دیدم..نمی دیدم که خداوند در تمامی کارها چطور بمن کمک کرده…یعنی می دیدم خدا رو شکر میکردم…ولی..ولی نه اینطور که الان درک میکنم.خداوند.. واقعا من تا کنون اکثرا شکر گزاریهایم زبانی بوده واکنون با همت شما استاد عزیزم تازه معنای شکر گزاری را درک میکنم…

   اصلا علت اصلی وروم به سایت را فراموش کردم اون چند کیلو اضافه وزن…

   همون چند کیلویی که باعث شد که به این گروه ملحق شوم…سالهاست در حال دست وپا زدن در چنین موضوعاتی هستم وچقدر کتابهای مختلف خوندم وچقدر پیگیر این مسائل بودم…

   ولی واقعا بهتون تبریک میگویم که بنده خاص خدا هستید واینطور الهاماتی به شما میرسد وازتون تشکر میکنم که آنها را بیدریغ در اختیار شاگردانتان قرار میدهید واقعا ممنونم

   اینطور که شما واضح وراحت وزیبا مطالب را بیان می کنید ..یاد اون جمله معروف می افتم که میگوید

   یکشبه ره صد ساله میرود

   شما با این مطالب تمامی نقطه کورهای ذهنم را روشن کردید با اینکه اینقدر راحت وروان توضیح میدهید..ولی روزها طول میکشد تا هر جمله آنرا درک کنم وبه معنای واقعی بپذیرم.

   هرگز فکر نکنید که چرا پشت هر جلسه نوشته بچه ها کم است..یکی خود من هنور گیج وحیرت زده هستم ونتوانستم خودم را پیدا کنم.

   من که فکر میکردم چقدر میدانم وهمیشه سعی داشتم در حد عالی وخوب رفتار کنم..می بینم چقدر از مرحله پرت هستم.

   برای هر جلسه بسیار نوشتم ولی هنوز در حال کنار آمدن با خودم هستم.

   از اینکه فکر میکنم بعضی جاها خیلی اشتباه کردم وچقدر چوب اشتباهاتم رو خوردم.

   از سادگی ومهربانیهای بیش از حد به کسانی که لیاقت نداشتند..

   در کل واقعا روح وروانم بهم ریخته گویا تازه دارم وارد یه دنیای جدید میشوم.وهمش دلخورم که اگر این حرفها رو زودتر درک میکردم الان وضعم چقدر بهتر بود.

   ولی باز م با خوندن مطالب به این نتیجه میرسم که با اینکه خیلی سخت است ولی باید گذشته ها را به حال خودشان بگذارم وبا اطلاعات جدید  پیش بروم.سالها همواره با اراده شخصی وبا چه دردسرهایی ..فرمولهایی.. سعی کردم کارهام رو درست پیش ببرم.الان میفهمم که اگه بعضیهاشم درست پیش رفته به لطف خدای یگانه بوده

   والا بوده کارهایی که بسیار تلاش کردم ونشده

   اینهمه عفلت واین حجم بیخبری از خودم را باور ندارم.

   استاد بازم ازتون تشکر میکنم ودر خودم این نیاز رو می بینم که بارها وبارها مطالب رو بخونم وبرای بیشتر درک کردن بنویسم.وخیلی زیاد راجع به اونها فکر کنم وبقول شما اگر فکر کنید حتما مثالهای در زندگیتون پیدا میکنید.

   به امید خدا ویاری شما شاید بتوانم ارارده شخصی خودم را.همسو بااراده الهی کرده وخیلی در ارامش واطمینان منتظر نتایج خوب باشم.

   امیدوارم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    آواتار اشرف مخلوقات
    1400/04/31 14:18
    مدت عضویت: 1716 روز
    امتیاز کاربر: 2472 سطح ۳: کاربر پیشرفته
    همیاری
    محتوای دیدگاه: 252 کلمه

    سلام دوست عزیزم 

    از اینکه نظر گذاشتید سپاسگزارم چون من هر روز به این قسمت از سایت سر میزنم ودنبال نظرات جدید هستم .خیلی وقت ها وقتی به نوشته ها فکر می کنم وگفتگوهای دورنی دارم خیلی خیلی عالیه اما نوشته ها رد پاهای خودمان هست که بر جا می مونه ووقتی دوباره برمیگردیم مات ومبهوت می شیم از نوشته ی خودمون ..

    نوشته های خودمون برای خودمان بزرگترین وبهترین دلیل هست.

     منم قبلا کمتر می نوشتم وبیشتر گوش میدادم اما الان میخوام هم گوش بدم هم بنویسم .همه ما گذشته ایی را داریم که بر اساس رفتار دیگران رفتار کردیم در تمام جنبه های زندگی مون مثل دیگرانیم اگر به خودمون توجه کنیم می بینیم خیلی رفتارهامون شبیه خانواده مون هستند با اینکه مخالف آنها هستیم ،وهمه ی اینها برمیگرده به فرمول هایی که در ذهنمون حک شده ومونده.

     با اینکه این فرومول ها رو دوست نداریم باز مثل اونها رفتار می کنیم .من یک مدتی زیاد می نوشتم و بعدش نوشتن را رها کردم تمام اون مثال ها وافکاری را تجزیه وتحلیل میکردم چون ذهنی بود کلا فراموش می کردم و حتی نمی دونم در چه موردی واز چه جنبه ایی اون رو بررسی کردم ولی الان که می نویسم بهتر می تونم از جنبه های مختلف آنها را بر رسی کنم وبا خواندن نوشته های بقیه اون اشتباهات ذهنی که پیداشون نکردم اونجا پیدا می کنم ومیگم آره منم این رو فکر دارم اینم یک باور اشتباه هست واینطوری پیدا کردن باورها بهتر میسر میشه سپاسگزارم از شما که این نظر رو گذاشتید 

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
     آواتار ainakaveh@gmail.com
     1400/05/01 16:02
     مدت عضویت: 1195 روز
     امتیاز کاربر: 26174 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
     همیاری
     محتوای دیدگاه: 189 کلمه

     با سلام خدمت دوست همراهم

     خوشحالم که نوشته منو خوندید.وکاملا حرفهای شما رو قبول دارم.درست است که خیلی سعی کردم بهتر از خانواده ام فکر کنم وهر چیزی را قبول نمیکردم..ولی در نهایت بقول شما الان می بینم که بازم اسیر افکار بزرگترهای خودم هستم حالا نه همش ولی همون چند تا هم اینقدر در ذهنم روتین شده وکه بلااختیار اول اونها توی مغزم مرور میشه

     ولی خوشبختانه در دوره ی قرار دادیم که آگاهیها داره روزافزون میشه وباید سعی کنیم که بصورت خوب وبدون تعصب دست از افکارهای قدیمی خودمون که هیچ نتیجه ایی هم‌نداشته جز ناراحتی واتلاف وقت ودر جا زدن .برداریم وبا کمی تفکر ودقت در گذشته از آگاهیهای جدیدودرست استقبال کنیم ومثل همون کاری که در مورد لاغری باذهن انجام میدهیم اینقدر تکرار کنیم تا ذهن ما قبول بکند وخلاصه وضعمون روبراه بشه به امید خدا….🙏🙏🙏

     تمامی نوشته های شما رو خوندم  وبراتون آرزمند روزگاری پر از خوشی وسعادتمندی هستم.الهی که

     برسیم به آن زمان که کل آگاهیهای درست در تمام جهان گسترده شود وهمگی درنهایت آرامش..صلح ودوستی در کنار هم در خوشی باشند.که در اون صورت اسمش را میشود زندگی گذاشت.

     به امید روزهای خوش برای کل مردم جهان 

     برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
     امتیاز: 0 از 0 رأی
     افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار اشرف مخلوقات
   1400/04/28 02:37
   مدت عضویت: 1716 روز
   امتیاز کاربر: 2472 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 770 کلمه

   بنام یگانه خالق هستی 

   وقتی اراده ی خدا در جایی باشه نه زمان ومکان ونه هیچ چیز دیگر معنایی پیدا نمی کند .معنا ومفهوم ها برای ما انسانها قابل تعبیر هستند وهر کسی می تونه از یک اتفاق معنا ومفهومی که خودش دوست داره را درک کنه .

   من هم از اینکه اراده خدا وخودم را بتونم درک کنم نیاز به دارم بیشتر بخوانم ودرک کنم قوانین خداوند را ،وقتی ویژگی های خدا را اینگونه برایمان باز می کنید چقدر این احساس ارزشمندی وقادر بودپ را در خودم حس می کنم بیشتر می فهمم این روحم را ،روحی که جنسش خدایی هست وباید هم ویژگی های خدا را داشته باشه .

   وقتی به واژه خلاقیت نگاه می کنم می بینم که این جهان با همین ویژگی زیبا شده روز گذشته خیلی درمورد این موضوع فکر می کردم فکر به این فکر کنید وتصویر کنید که این همه انسان اگر همه شبیه همه بودند چقدر جهان خسته کننده میشد .

   رنگ و چهره وزیبایی وانسان وموجوات وهر آنچه در این جهان معنایی برای ما نداشت همه از دیدن هم دیگه خسته میشدیم وکلی اتفاق های دیگه .

   این ویژگی خدا واقعا بی نظیره وبه خاطر همین ویژگی الله این جهان تنوع داره ودر کنار این ویژگی مهربانی خدا از اون هم بی نظیر تر .

   مهر ومحبت خدا نسبت به بنده هاش هرگز خداوند منو قضاوت نکرده اون طوری که من قضاوتش کردم هر جا من خطا کردم او بخشید هر جا گناه کردم نادیده گرفت  وپنهان کرد هر جا گریه کردم آرومم کرد هر جا اشتباه رفتم باز مسیر را به من نشان داد هر جا ناسپاسی کردم باز نعمت هاشو در اختیارم گذاشتم و….

   از کدام مهربانی های خدا بگم 

                  چرا من مثل یک درصد خدا نباشم 

   از عشقش چی بگم

    نمی دونم عشق خدا رو نسبت به خودم چطوری توصیف کنم چطوری بیانش کنم.

   عشق این خدا اینقدر زیاد هست با اینکه ناسپاسی می کنم اما همیشه نعمت های بیشتری به من میده بیشتر از اون چیزی که من درخواست می کنم همیشه بیشتر بوده.فقط من عشقش رو کم باور کردم کم درک کردم کم اهمیت دادم صداشو کم شنیدم کم فهمیدم کم اهمیت دادم کم بندگی شو کردم بنده ی همه چی شدم به جز او.

   ویژگی های خدا همه چی هستن عشق خدا با مهربانی او وخلاقیتش هزاران هزارفراتر اونی هست که حتی من بتونم ذره ایی از اون رو بیان کنم .

   در این جهان چیزی جز زیبایی نیست وهمه چیز زیبایی هست از یک پشه گرفته تا دایناسورها .این تنوع در خلقت بزرگترین زیبایی هست ،اگر به یک سوسک که در توالت زندگی می کند از نزدیک توجه کنید می بینید عجب رنگ قهوه ایی براقی داره حالت چشماش بی نظیره نمی تونم وصفش کنم ولی از دید ما یک موجود زشت هست به خدا همه چیز زیبایی داره ما زشتی ها رو معنی کردیم ویه چیزی بنام زشتی رو ما درست کردیم تا آنچه را خودمون دوست نداریم بعنوان زشتی معرفیش کنیم کافیه وجودمون پر بشه از زیبایی دیگه امکان نداره ما بر اساس اراده ی شخصی عمل کنیم می دونید استاد مم هم در منطقه ای زندگی می کنم که گرم هست هر وقت کسی از گرما شکایت می کنه من اونو به یاد میوه های خوشمزه ی تابستانی می اندازم میگم تا تابستان نباشه میوه نمیاد خرما نمیاد لیمو نمیاد و….

   البته سعی می کنم گاهی اوقات خودم هم گلایه می کنم اما با بودن فصل تابستان سرما برای ما معنا پیدا می کنه .اگر بتونم فقط یک روز هر چیزی را که می بینم می شنوم ولمس می کنم وحس می کنم می چشم رو فقط زیبایی ولذتش رو ببینم اون روز من سراسر بهشت میشه می تونم از دیدن یک لبخند لذت ببرم دیدن یک درخت شنیدن صدای پرنده حتی گریه خودش هم زیبایی داره فقط کافیه روزانه تمرین کنم می خوام وجودم رو پر کنم از زیبایی .

   من آماده ی پذیرش رشد وگسترش در تمام ابعاد زندگیم توسط اراده خداوندهستم.

   این جهان وهر آنچه هست همواره در حال گسترش هستند فقط به زندگی خودمان نگاه کنیم ببینیم چقدر گسترش پیدا کرده چقدر تنوع مواد غذایی چقدر تنوع درختان تنوع در گونه های حیوانی تنوع در انسان هارنگ ها وچهره های مختلف تنوع در صنعت تنوع حتی در همین تلفن های همراه در همه چیز جهان در حال گسترش هست یه زمانی فقط می گفتند یک خورشید وجود داره اما الان دانشمندان تحقیق کردند که خورشیدهای بزرگتری هم هست در همه چیز این جهان در حال گسترش هست ،پس من چرا متوقف بشم منم میخوام گسترده تر بشم می خوام خودم رو زندگیم رو گسترش بدم .

   خوندن این مطالب نیاز به خواندن ونوشتن داره منم باز هم می نویسم و می خونم تا گسترده تر بشم  .

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 25 از 5 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم