0

زندگی با اراده خداوند (قسمت بیست و هشتم)

زندگی با اراده خداوند
اندازه متن

در قسمت قبل درباره ایجاد ارتباط احساسی بین خود و خداوند توضیح داده شد. در این قسمت درباره گسترش قدرت اراده خداوند توضیح داده می شود.

از نشانه های فراوان بودن هر چیزی، گستردگی آن می باشد. به اندازه ای که از یک کالا به تعداد بیشتر تولید شود، تعداد افراد بیشتری در نقاط مختلف دنیا از آن استفاده می کنند و به این شکل آن کالا در جهان گسترده می شود.

گسترش از نشانه های فراوانی است و برای تجربه فراوانی بی نهایت که از ویژگی های قدرت اراده خداوند است باید آن را با دیگران تقسیم کنید.

احساس بخشندگی را تجربه کنید

اگر از خورشید بپرسید چرا گرما و نور به ما هدیه می کند، احتمالا جواب خواهد داد: “این ماهیت من است”

خورشید آنچه دارد را از قدرت اراده خداوند به دست آورده است و بدون خساست و نگرانی آن یرا می بخشد.

انسان برای تجربه احساس بخشندگی قدرت اراده خداوند باید این ویژگی را در خود ایجاد کند.

در هر جنبه از زندگی زمانی که با قدرت اراده خداوند همسو شوید به شکل بی نهایت از آنچه نیاز دارید دریافت خواهید کرد. این فرصت خوبی برای تجربه احساس بخشنده بودن است.

از آنچه دارید بدون چشم داشت به دیگران ببخشید.

شما به این دنیا نیامده اید که نعمت های الهی را انباشته کنید. هدف از حضور شما در این دنیا رشد و گسترش زندگی بوده است نه نگه داشتن و انباشته کردن آن.

در نگاه زندگی ابدی شما نیاز به انباشته کردن ندارید چون در نهایت نمی توانید آنچه جمع آوری کرده اید را با خود به دنیای ابدی انتقال دهید.

هدف از حضور ما در دنیای مادی رشد و گسترش زندگی است بنابراین از طریق همسو شدن با قدرت اراده خداوند نعمت های بیشتری از طریق ما وارد جهان مادی می شود و با بخشش آنها باعث گسترش نعمت ها در دنیا می شویم.

اگر هر انسانی با قدرت اراده خداوند همسو شوند و جریان نعمت ها از طریق تک تک انسانها در دنیای مادی ایجاد شود و هر انسانی به دنبال تجربه احساس بخشندگی در زندگی مادی باشد، شرایط دنیای ما دگرگون خواهد شد.

انسانی که به زندگی ابدی عقیده دارد، بر اساس فراوانی زندگی می کند و می تواند به راحتی از آنچه دارد به دیگران ببخشد.

اما انسانی که به زندگی نگاه فانی دارد، بر اساس کمبودها زندگی می کند و نمی تواند از آنچه دارد به دیگران ببخشد.

هرچه بیشتر احساس بخشندگی را تجربه کنید، درهای بیشتری برای جاری شدن فراوانی نامحدود اراده خداوند به سوی شما باز می شود.

نکات ضروری در موضوع بخشش

 • به ارزش بخشش و مستحق بودن دریافت کننده توجه نکنید

بخشش از دارایی های خود را بدون درنظر گرفتن ارزش مادی آنچه می خواهید ببخشید و مهمتر از آن در نظر گرفتن ارزش و لیاقت دریافت کننده بخشش انجام دهید.

در مواردی افراد دوست دارند از آنچه دارند به دیگران ببخشند اما فرد نیازمند به دریافت کمک را لایق لطف و محبت یا بخشش نمی دانند.

او را انسانی ناسپاس یا قدرنشناس می دانند.

این طریق بخشیدن منجر به تجربه احساس بخشندگی بر اساس نگاه زندگی ابدی نخواهد شد.

در بخشش آنچه دارید نه به ارزش آنچه می خواهید ببخشید توجه کنید نه به جایگاه و شخصیت فردی که می خواهید به او ببخشید.

هدف از بخشش تغییر شرایط زندگی دیگران یا درس عبرت دادن به دیگران نیست بلکه هدف اصلی تجربه احساس بخشندگی و همسو شدن با قدرت اراده خداوند است.

 • به اندازه ای از دارایی های خود ببخشید که دچار مشکل نشوید.

هدف از بخشش راضی کردن یا معامله کردن با خداوند نیست. این طریق بخشش را معمولا به شکل نذر کردن تجربه کرده اید.

در نذر کردن فرد با خدا شرط می بندد که اگر فلان اتفاق رخ دهد چه خواهد کرد یا قبل از رخ دادن اتفاق شروع به نذر کردن می کند تا خدا را تحت تاثیر قرار داده تا دعای او را اجابت کند.

در بخشش برای همسو شدن با قدرت اراده خداوند هدف راضی کردن یا تحت تاثیر قرار دادن خداوند نیست بلکه رسیدن به احساس بهتر از طریق بخشیدن و مشارکت در گسترش نعمت ها می باشد.

از این رو به انداه ای از آنچه دارید ببخشید که خودتان دچار مشکل نشوید. چرا که خود را در معرض قرار گرفتن در احساس کمبود قرار می دهید و نه تنها آنچه بخشیده اید باعث خوشحالی و رضایت خاطر شما نمی شود بلکه احساس پشیمانی خواهید کرد.

در بخشش با نگاه زندگی ابدی، هدف اصلی ایجاد احساس خوب در خودمان است نه در فرد دریافت کننده کمک یا بخشش شما.

حتی ممکن است فرد دریافت کننده از کمک شما به ضرر خودش استفاده کند اما اهمیتی ندارد چون شما به هدف تجربه احساس خوب بخشش این کار را انجام داده اید و مسئول عملکرد دیگران نیستید.

 • بخشش فقط از پول نیست بلکه از دارایی است.

یکی از اشتباهات ذهنی بشر این است که پول را از سایر موضوعات زندگی جدا کرده است.

پول تفاوتی با علم، مهارت، لبخند، مهربانی و … ندارد.

همه اینها را شما باید به دست بیاورید. همانگونه که رسیدن به پول مستلزم تلاش و استمرار است، رسیدن به علم نیز نیاز به تلاش و استمرار دارد. همچنین رسیدن به احساس خوب پایدار به شکلی که شخصیت مهربانانه در شما ایجاد کند شاید از ثروت و علم نیاز به تلاش و استمرار بیشتری داشته باشد.

بنابراین بخشش از اموال است.

اموال شما همه آن چیزی است که به صورت مادی و غیرمادی در زندگی شما جریان دارد.

اموال مادی شامل: پول، لباس، وسایل، ابزار و هر وسیله فیزیکی است.

اموال غیرمادی شامل: علم، مهارت، لبخند، مهربانی و هر آنچه در خود ایجاد کرده اید.

بنابراین بخشش به شکل بی نهایت می تواند انجام شود.

ممکن است شما از زمان خود صرف کمک به دیگران کنید. این نوعی بخشیدن است.

ممکن است از مهارت خود در انجام کار یا طریق صحیح زندگی به دیگران بیاموزید این نوعی بخشیدن است.

ممکن است از احساس خوب خود به شکل لبخند به دیگران در آنها احساس خوب ایجاد کنید، این نوعی بخشیدن است.

بنابراین در بخشیدن از هرآنچه دارید استفاده کنید و احساس خوب بخشنده بودن را تجربه کنید.

تاکید می کنم هدف از بخشیدن ایجاد احساس همسو با قدرت اراده خداوند در خودتان است نه در طرف مقابل.

به این شکل شما انتظار جبران کردن ندارید.

از نشانه های بخشش همسو با اراده خداوند، انتظار جبران نداشتن است. تا زمانی که انتظار جبران از دیگران داشته باشید نمی توانید احساس رضایت و شادی عمیق درونی از بخشیدن را تجربه کنید.

وقتی اینگونه عمل کنید، سخاوت و میل بخشیدن در شما افزایش می یابد و تمایلی به انباشته کردن و انتشار ندادن آنچه دارید نخواهید داشت. به این شکل شما زندگی در حالت نامحدود را در تمام جنبه ها تجربه خواهید کرد.

زمان را نامحدود می بینید، عجله شما برای زندگی کردن کم تر می شود و آرامش بیشتری را تجربه می کنید.

مکان را نامحدود می بینید، از هر فرصتی برای کمک کردن به دیگران و بخشیدن از آنچه دارید استفاده می کنید.

نعمت ها را نامحدود می بینید، از آنچه به واسطه فضل خداوند در اختیار دارید بدون چشم داشت به دیگران می بخشید.

آگاهی خود را نامحدود می بینید، از آنچه به واسطه اتصال به آگاهی بی نهایت دریافت کرده اید بدون نگرانی به دیگران می آموزید.

این طریق صحیح زندگی بر مبنای نگاه ابدی است.

این توصیه برای تجربه احساس بخشنده بودن جالب توجه است:

بهترین هدیه ای که می توانید ببخشید:

به دشمن تان، عفو و بخشش

به یک رقیب، تحمل و بردباری

به یک دوست، قلب خود را

به فرزندتان، الگویی مناسب

به پدرتان، توجه

به مادرتان، رفتاری که او را شاد کند

به خودتان، توجه

به همه انسان ها، عشق و محبت

سوامی شیواناندا معلم معنوی و از یوگیان بزرگ قرن بیستم

بذل و بخشش را در زندگی به عادت خود تبدیل کنید، طبیعت و منشاء وجود جهان هستی پیوسته این کار را انجام می دهند.

حتما شنیده اید که:

درخت هرچه بارش بیشتر باشد شاخه هایش خمیده تر است.

ابر هرچه بیشتر باران زا باشد به زمین نزدیک تر است.

انسان های شریف نیز با دیگران بزرگوارانه برخورد می کنند.

این شیوه سرشار از سخاوت در زندگی با نگاه ابدی است.

با توجه به نشانه ها، تردید را رها کنید

خداوند هیچ شک و تردیدی نسبت به ویژگی های خویش ندارد. همیشه و همواره بر مبنای ویژگی هایش (خلاقیت، مهربانی، عشق، زیبایی، گسترش،فراوانی و پذیرش) عمل می کند .

در مسیر تغییر کردن و همسو شدن با این نیرو باید همیشه بر مبنای این ویژگی ها فکر و عمل کنید حتی اگر بعد از مدتی معجزات در زندگی شما رخ نداده باشد.

از توجه کردن به تغییرات و اتفاقات به ظاهر کوچک بر نیروی اطمینان و ایمان خود اضافه کنید تا از زمزمه های اراده شخصی که سعی دارد شک و تردید را در شما گسترش دهد رها شوید.

هرگاه احساس کردید به سمت شک و تردید داشتن تمایل پیدا کردید به خودتان یادآور شوید: “من تصمیم گرفته ام با ماهیت واقعی خود در ارتباط باشم” آنچه در پیرامون شما رخ می دهد و مورد رضایت یا خواسته شما نیست واقعی نیست چون با ویژگی های اراده خداوند همخوانی ندارد.

شرایط زندگی ما بر اساس افکار و نگرش ما رقم می خورد. افکار و نگرش ما تحت تاثیر دو منبع وجودمان شکل می گیرند.

1- منبع آگاهی اراده شخصی که از طریق شنیدن حرف ها و دیدن عملکرد دیگران در ما ایجاد شده است.

2- منبع آگاهی اراده خداوند که از ابتدا در وجود ما قرار داده شده است اما مجبور به استفاده از آن نشده ایم.

بیشتر انسانها به مرور که رشد می کنند، اراده شخصی آنها تحت تاثیر تعالیم مختلف قدرتمند می شود و افکار و نگرش افراد را تحت تاثیر قرار می دهد و به همین دلیل زندگی انسان هایی که در ارتباط با یکدیگر هستند به هم شباهت دارد.

اما انسانهایی که به هدایت الهی توجه می کنند و سعی در همسو شدن با قدرت اراده الهی درون خود می کنند به مرور افکار و نگرش آنها درباره زندگی تغییر کرده و شرایط و اتفاقات زندگی آنها دگرگون می شود.

از این رو طبیعی است که در شروع مسیر تغییر اتفاقاتی که از نظر ما معجزه باشد رخ ندهد چون توجه ذهنی ما همچنان بر قدرت اراده شخصی متمرکز است.

با ادامه دادن مسیر تغییر کردن و همسو شدن با قدرت اراده خداوند کانون توجه ذهنی تغییر کرده و افکار و نگرش های بیشتری در ما همسو با اراده خداوند می شود و در این شرایط تغییرات بزرگتر و پیوسته خواهد بود.

قدرت اراده خداوند هیچ شک و تردیدی را به خود راه نمی دهد بنابراین شما هم باید همسو با او سعی کنید شک و تردید به خود راه ندهید و با اطمینان به مسیر خود ادامه دهید.

رسیدن به آنچه دوست دارید داشته باشید را بر مبنای ویژگی های قدرت اراده خداوند برای خود منطقی و دست یافتنی کنید و پس از آن هرگز بر خلاف منطق خود حرفی را نپذیرید.

با تمام وجود بر منطق خود بر مبنای ویژگی های اراده خداوند استوار باقی بمانید. این رمز موفقیت در رسیدن به هر آرزویی است.

همه انسان هایی که باعث ایجاد تغییرات عظیم در دنیای مادی شدند از این ویژگی برخوردار بودند.

تصور کنید پیامبر اسلام، چهل سال در مسیر همسو شدن با قدرت اراده خداوند استمرار داشت و سپس به پیامبری برگزیده شد.

همه مخترعین تاثیرگذار در روند پیشرفت زندگی بشری نیز سال ها در مسیر تجلی رویای خود از طریق همسو ماندن با قدرت اراده خداوند باقی مانند.

شاید تعداد انسان هایی که بر همسو شدن با قدرت اراده خداوند اصرار و استمرار دارند در مقابل انسان های همسو با قدرت اراده شخصی بسیار ناچیز باشد اما تاثیری که این انسان ها بر زندگی بشریت گذاشته اند بسیار عظیم می باشد.

قدرت اراده خداوند به قدری قوی و قدرتمند است که حتی اگر فقط تعداد اندکی از انسانها قصد همسو شدن با او را داشته باشند از طریق آنها باعث رشد و گسترش بی نهایت در جهان مادی خواهد شد.

بنابراین شک و تردید را رها کنید و بر تصمیم خود استوار باقی بمانید. نتیجه این سعی و تلاش، بسیار ارزشمند و لذتبخش است.

همسو شدن با قدرت اراده خداوند باعث افزایش شور و شوق شما برای زندگی کردن می شود. هرچقدر بیشتر زندگی کنید، با خداوند همکاری بیشتری کرده اید.

زندگی کردن به مفهوم تجربه کردن است.

هرچه ویژگی های قدرت اراده خداوند را بیشتر تجربه کنید، با خداوند برای رشد و گسترش زندگی همکاری صمیمانه تری داشته اید و این معنای واقعی خوشبختی در دنیا و آخرت است.

انسانی که در زندگی دنیایی لذت های بیشتری از تجربه ویژگی های قدرت اراده خداوند کسب کند، قطعا در دنیای ابدی جایگاه متعالی تری خواهد داشت.

من هر بار که مشغول تایپ کردن کلمات نوشته های باورساز می شودم احساسی سرشار از شور و شوق تجربه کردن و زندگی کردن را در خودم احساس می کنم. این انرژی به قدری قدرتمند است که تا ساعت ها بعد از اتمام هر قسمت آن را در وجودم احساس می کنم.

هربار که دیدگاه افرادی که این نوشته ها را خوانده اند و درباره احساس خوب می نویسند می خوانم، شور و اشتیاقم برای ادامه دادن و تجربه کردن زندگی بیشتر می شود.

با شور و شوق زندگی کردن، همه آن چیزی است که برای خوشبختی در دنیا و آخرت به آن نیاز داریم.

هرچه با قدرت اراده خداوند همسوتر باشید، شور و شوق شما برای زندگی و تجربه کردن بیشتر خواهد شد.

پس هر بار که به آنچه می خواهید تجربه کنید، فکر می کنید به احساس خود توجه کنید. به میزانی که احساس شادی از رسیدن و تجربه آن خواسته در شما شکل می گیرد در مسیر دریافت خواسته های خود قرار دارید.

باور کنید به خداوند تعلق دارید

در دنیایی که تا ابد ادامه دارد بی شک باید به چیزی تعلق داشته باشید.

بسیاری از انسانها با توجه به قدرت اراده شخصی تصور می کنند به این دنیا و آنچه در او هست تعلق دارند. از این رو برای حفظ و رسیدگی به دارایی های خود بسیار سختگیرانه رفتار می کنند.

مرگ و رها کردن هرآنچه در زندگی به دست آورده ایم واضح می کند که ما به این دنیا و ویژگی هایش تعلق نداریم. بلکه به خداوندی تعلق داریم که ما و این دنیا را خلق کرده است.

قبل از تولد در دنیای مادی به خدا تعلق داشتیم و پس از مرگ نیز به خداوند ملحق می شویم، پس در حد فاصل بین این دو نیز ما به او تعلق داریم نه به آنچه او خلق کرده است.

تمام آگاهی ها، وسایل و امکانات دنیا در اثر تمرکز انسان ها بر خواسته هایشان توسط قدرت اراده خداوند متجلی و به واقعیت تبدیل شده است بنابراین آنچه در دنیای پیرامون خود می بینید، همه از خداست نه از بنده های او.

فراموش کردن تعلق داشتن به خداوند باعث ایجاد مشکلات متعددی از جمله از دست دادن اعتماد به نفس، اضطراب و نگرانی، حسرت خوردن، کینه ورزیدن، دشمنی کردن، رقابت برای برتری بر دیگران و …. برای انسان می شود.

برای رهایی از همه مشکلات ذهنی و رفتاری فقط کافی است از طریق همسو شدن با قدرت اراده خداوند احساس کنیم به او تعلق داریم. در این صورت تعلق ما به دنیای مادی کم و کمتر خواهد شد و نیاز به تامین امنیت و احساس خوب خود از طریق جلب توجه دیگران نداریم.

توجه به این نوشته سبب درک بهتر موضوع تعلق داشتن می شود:

همه زندگی، یگانه است. جهان، یک خانه است.

همه ما اعضای یگانه ی خانواده بشری هستیم.

همه آفرینش، یک ساختار کلی و منظم است.

هیچ انسانی از این مجموعه یک پارچه جدا نیست.

بشر با جدا کردن خودش از دیگران غمگین می شود.

جدایی، مرگ است.

وحدت و یکپارچگی، زندگی جاویدان است.

سوامی شیواناندا معلم معنوی و از یوگیان بزرگ قرن بیستم

هر روز به خودتان یادآوری کنید که همه بشر یگانه است و شما هم جزئی از آن هستید. شاید به نظر این یادآوری بی اهمیت باشد اما به این شکل خود را با هرآنچه که می خواهید تجربه کنید یکی و نزدیک می بینید. به این یادآوری شما تلاش می کنید حلقه ارتباطی بین خود و قدرت اراده خداوند را از شر افکار مزاحم پاکسازی کنید.

خواندن این عبارت ها علاوه بر یادآوری آنچه در چند قسمت قبل توضیح داده باعث تدام انگیزه شما برای همسو شدن با قدرت اراده خداوند می شود.

1- امروز و هم اکنون زمان فوق العاده ای برای پیوستن به ابدیت است. یک بار و برای همیشه این تصمیم را می گیرم.

2- من با همه بشریت یگانه ام، من به خداوند تعلق دارم و هرآنچه دوست دارم تجربه کنم از قبل برای من مهیا شده است.

3- من تا ابد زنده ام همانگونه که خداوند زنده است. ماهیت واقعی من این است.

4- من به احساسم ایمان دارم. شور و شوق من برای زندگی نشان از همسو بودنم با قدرت اراده خداوند است.

5- هرآنچه باعث ترس و نگرانی من می شود واقعی نیست، چون با ویژگی های اراده خداوند همخوانی ندارد.

6- من احساسی سرشار از امنیت و عشق و ارتباطی دایمی با خداوند دارم.

7- من با لذت بردن از زندگی و عشق ورزیدن به خودم و دیگران از خداوند سپاسگزاری می کنم.

در قسمت های بعدی درباره به جریان انداختن قدرت اراده خداوند در زندگی روزمره توضیح داده خواهد شد.

منتظر خواندن نوشته های شما هستم

همراه همیشگی شما: رضا عطارروشن

با دادن ستاره به این مطلب امتیاز بگیرید.

امتیاز 4.67 از 18 رای

https://tanasobefekri.net/?p=30655
13 نظر توسط کاربران ثبت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

اندازه متن دیدگاه ها
   آواتار ط.ه
   1403/04/06 02:10
   مدت عضویت: 182 روز
   امتیاز کاربر: 4990 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
   محتوای دیدگاه: 58 کلمه

   به نام خدای بزرگ 

   با سپاس از استاد مهربانم 

   من قبل از این دوره همیشه به خدا میگفتم هیچوقت من رو به حال خودم رها نکن الان که این نوشته ها رو میخونم درست گفتم یعنی من همسو باشم با خدا به حال اراده شخصی رها نشم و کاری انجام بدم که بعدا پشیمون بشم 

   خدایا شکرت که مارو آگاهتر کردی 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار زهره
   1403/03/31 12:08
   مدت عضویت: 455 روز
   امتیاز کاربر: 2665 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 303 کلمه

   سلااام و درود ب فرمانروا،پادشاه جان و تنم،

   سلاام ب استاد گرامی و دوستان

   ستایش و پرستش مخصوص خداوند است،

   او که بخشنده و مهربان بی منت است .

   او که ب من جان داده و ب زیباترین شکل ممکن آراسته،

   او که با شگفتی تک تک اعضا را در کنار هم چیده و سلول ب سلول را خلاقانه نظم داده.

   بخشندگی و بخشش از آن اوست.

   او که تمام زمین و آسمان را مُسخر من کرده ،او که خورشید تابان را روزیم داده و مهتاب را در ظلمات شب آرامشم قرار داد.

   او که براحتی اکسیژن را ب من هدیه کرد.و من هرگز ب انتظار نفس کشیدن نبودم،وبراحتی از این موهبت الهی استفاده میکنم بدون آنکه ب آن فکرکنم.

   من که تمام هر آنچه را که دارم برایم عادی شده.

   ای معبود و پروردگاااااار من: ای که تو هم میبخشی و هم مهربانی)

   ای که تو مرا از اشتباهاتم ،از کارهای زشت و ناپسندم،میبخشی.(بخشش از آن توست)

   چه کسی می‌تواند مثل تو باشد؟؟؟؟؟

   من هر چه بکوشم و ببخشم ب اندازه یک سلول که تو میبخشی ،بخشش دارم؟؟

   تو از وجود پاک و مقدست در من جاری کردی (خدایا شکرت من چون تورا دارم)

   من از موقعی که با نکات مثبت آشنا شدم.

   دارم یاد میگیرم که از تردیدها فاصله بگیرم و همه را نشانه ای از طرف خداوند ببینم که همینطور هم هست.همه نشانه هایست که خداوند ب من نشان می‌دهد که ایمان من را ب خودش بیشتر و بیشتر کند.

   من که پاره ای از خداوند هستم و ب خودش تعلق دارم .من که وجودم از اوست و هر چه 

   که اوست در من وجود دارد،ولی من فراموش کرده ام ،ذات من از ذره به ذره خودش هست و من با نادانی هایم از او فاصله گرفته ام.

   خدایا من عاجزو ناتوانم،من بنده پشیمان تو هستم و تو پادشاه منی،

   از فضل و کرم خودت ب من بیافزاااا که تو بخشنده و مهربانی.

     من ب دستان خدا خیره شدم،معجزه کرد.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار سرباز امام زمان
   1403/03/28 09:02
   مدت عضویت: 92 روز
   امتیاز کاربر: 3340 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 346 کلمه

                      💖به نام الله مهربان💖

   سلام به همه 👋🏻

   الهی بیکران سپاس تورا که باز هم از مهربانیت خواندم🥰

   ببخش …

   بی منت …

   بدون توقع جبران کردن…

   اصل بخشش اینه…

   با بخشیدن حال خودمون خوب میشه 

   چی رو میخوای نگه داری؟!

    این دنیا با تمام وسایلش میماند و روح تو اوج میگیرد ، پس برای انبار کردن منیت حرص نزن که آخر با یک کفن سفید که آن را هم نمی‌بری به خاک سپرده می‌شوی

   خدا خودش فرموده اگه کسی مشت زد تو هم می تونی همون مشت را برگردونی اما این رو بدون من اونایی که میبخشن رو خیلی دوست دارم ها ! 

   واقعا بخشش حال دل آدم رو خوب میکنه …

   بهت انرژی میده ، با عث میشه خدا هم بیشتر دوستت داشته باشه 😍

   چیزی بهتر از این ؟!

   حالا به نظرت ارزششو داره منیت رو برای خودت جمع کنی و از لطف بی‌کران خدا خودت را محروم کنی در صورتی که می‌تونی یک اندازه رو ببخش و توی بغل خدا جا بگیری😍😍

   بهترین هدیه ای که می توانید ببخشید:

   به دشمن تان، عفو و بخشش

   به یک رقیب، تحمل و بردباری

   به یک دوست، قلب خود را

   به فرزندتان، الگویی مناسب

   به پدرتان، توجه

   به مادرتان، رفتاری که او را شاد کند

   به خودتان، توجه

   به همه انسان ها، عشق و محبت

   این خیلی قشنگ بود 😍

   ما الگو یمان  مولایی است که وقتی به فرق سرش شمشیر زدند به فرزندانش سفارش کرد

   با قاتل من با مدارا رفتار کنید

   نبینم قاتل من گشنه و تشنه باشد فقط یک ضربه همونطور که به من زد به او بزنید تنها فقط یک ضربه!

   ما شیعه چنین مولایی هستیم😇

   حالا به نظرت درسته که همش حرص دنیا رو بزنی و نبخشی!؟

   وقتی می‌بخشی جایگاه خودت رو بالاتر می‌بری

   این جمله خیلی به نظر من قشنگه

   می‌بخشم نه اینکه تو لایق بخشیدنی بلکه خودم لایق آرامشم

   خداوند چنین انسان‌هایی را دوست دارد که بی‌منت می‌بخشند

   هم از مال خود هم از لبخند خود هم از اموال خود هم شایدم از جان خود

   انسانی که حتی جان خودش را می‌بخشد خداوند بهشت را به او می‌بخشد😍

   الهی شکر که امروز فهمیدم که مهربانی چقدر زیباست

   و چون من بخشی از تو هستم مهربانی لایق من است بخشیدن لایق من است

   الهی بی‌کران شکرت

   ممنونم استاد

   یاحق مدد👋🏻

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار نادیا همتی
   1403/03/21 01:21
   مدت عضویت: 62 روز
   امتیاز کاربر: 3215 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 181 کلمه

   با سلام به نام الله یکتا

   دورود بر استاد عزیز و‌توانا

   احساس بخشندگی را تجربه کنید

   در خداوند بخشنده است و ما از اوییم پس باید بخشنده باشیم مثل تمام کائنات بخشندگی همسو باقدرت خداوند است شما میتوانیدمهربانی عشق لبخند کمک یا هر چیز دیگری را بدون چشم داشت ببخشید هرچه بیشتر احساس بخشندگی را تجربه کنید، درهایبیشتری برای جاری شدن فراوانی نامحدود اراده خداوند به سوی شما باز می شود.

   • به ارزش بخشش و مستحق بودن دریافت کننده توجه نکنید
   •  
   • به اندازه ای از دارایی های خود ببخشید که دچار مشکل نشوید در بخشش برای همسو شدن با قدرت اراده خداوند هدف راضیکردن یا تحت تاثیر قرار دادن خداوند نیست بلکه رسیدن به احساس بهتر از طریق بخشیدن و مشارکت در گسترش نعمت ها میباشد.
   •  
   • بخشش فقط از پول نیست بلکه از دارایی است

   با توجه به نشانه ها، تردید را رها کنید

   خداوند همیشه بر اساس ۷ ویژگی اش عمل میکند

   ما نیز همیشه باید بر اساس این ویژگی ها عمل کنیم

   ان چه مورد رضایت ما نیست واقعی نیست چون با اراده خداوند هماهنگی ندارد

   باور کنید به خداوند تعلق دارید

   و چون خداوند بی انتهاست ما نیز بی انتهاییم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار زهرا
   1402/12/12 20:27
   مدت عضویت: 454 روز
   امتیاز کاربر: 13270 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 642 کلمه

   سلام استاد 

   ما باید بدون دلیل به دیگران محبت و مهربانی کنیم و از دیگران هیچ توقعی نداشته باشم چون اگر این کاررا انجام دهیم خیلی آرامش دار۰م چون وقتی خوبی به دیگران کردی و توقع داشته باشی که یک روزی بیشتر به تو مهربانی کنند کم کم توقع در ما ایجاد می‌شود و همین توقع بیجا باعث ناراحتی و دلخوری در ما می‌شود و از زندگی دلسرد می شویم باید مثل پروردگار بدون منت و پاداشی به دیگران محبت کنیم و دوست داشته باشیم همه شاد باشند چون تمام چیزهایی که در این دنیا است همه مال این دنیاست و فقط خوبی و بدی می ماند پس بهتر است که از دیگران توقعی نداشته باشیم و با شادی زندگی کنیم چون روزی دهنده همه ی ما یکی است و تمام بندگان در برابر او یکی هستند من نباید در این دنیا ترس واهمه ای داشته باشم چون خداوند پشت و پناه من است و هرگز برای من بنده بدی نمی‌خواهد و بارها در قرآن فرمودند مومن واقعی کسی است که در سختی و ناراحتی نباشد یعنی در هر حالی توکل به خدا داشته باشد و با ایمان بداند که خداوند به او نزدیک است و از تمام اعمال و کارهای خبر دارد  

   ما باید شک و تردید به خداوند نداشته باشیم و آنرا رها کنیم‌

   هرچه با قدرت اراده خداوند همسوتر باشید، شور و شوق شما برای زندگی و تجربه کردن بیشتر خواهد شدو ایمان ما قوی تر خواهد شد من نباید از مشکلات در زندگی ترس داشته باشم چون با خداوند همسیر نیستم مرگ یک قسمت از زندگی ما است ما نباید با مرگ خود را از دیگران جدا بدانیم چون مرگ برای همه اتفاق خواهد افتاد و جزء زندگی است و من بعد از مرگ و تا ابد زنده خواهم بود چون ماهیت خلق شدن من زندگی کردن است گاهی در این دنیا و گاهی در دنیای بعد از مرگ و باید بدانیم که با مرگ ما پوچ و نابود نمی شویم و خداوند از آفریدن تک تک بنده هایش یک رسالتی داشته است و ما را فقط برای سرگرمی و عذاب دادن خلق نکرده است و ما انسانها اگر به این تفکر ایمان داشته باشیم خیلی راحت‌تر و بهتر دراین دنیا زندگی خواهیم کرد چون با دادن عقل و اختیار به اشرف مخلوقات آنها را متمایز از دیگران موجودات خلق کرده است که بعدها دیگر بهانه نداشته باشند که من اختیاری از خود نداشتم 

   صفات بسیار زیادی برای خداوند گفته شده است مهربان . رحیم . ستار و…ما نباید به هیچ یک از این ویژگی‌ها و صفات خداوند شک داشته باشیم چون تمام این صفتها به صورت بزرگوارانه در خداوند وجود دارد . 

   برای رهایی از مشکلات ذهنی ما باید به خداوند توکل کنیم حتی پیامبران هم به این خاطر که در هر کاری به خداوند توکل و ایمان داشتند به آن درجه رسالت رسیده اند  هر روز به خودتان یادآوری کنید که همه بشر یگانه است و شما هم جزئی از آن هستید و چقدر این یادآوری باعث ایجاد آرامش ذهنی و فکری می شود و ایمان ما را به خداوند بیشتر می کند و برای هر اتفاقی در زندگی شکر گزار خدا هستیم و شکر گزاری باعث افزایش نعمت‌ها برای ما می شود 

   بهترین هدیه ای که می توانید ببخشید:

   به دشمن تان، عفو و بخشش

   به یک رقیب، تحمل و بردباری

   به یک دوست، قلب خود را

   به فرزندتان، الگویی مناسب

   به پدرتان، توجه بیشتر 

   به مادرتان، رفتاری که او را شاد کند

   به خودتان، توجه و احترام زیاد

   به همسایه ، محبت و مهربانی 

   به همکار ، توجه و همکاری 

   به همسر ، عشق ومحبت 

   به خواهر و برادر ، محبت و عشق ورزیدن 

   به همه انسان ها، عشق و محبت

   که این کارها باعث می‌شود شکر گزار خداوند باشیم و در همه حال احساس خود را خوب کنیم و سبک و رها شویم از افکار منفی و غیبت و به همه مردم با مهربانی رفتار کنیم و هیچ توقعی نداشته باشیم چون عشق و محبت و مهربانی از صفات خداوند است 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار زهرا
   1402/11/01 19:03
   مدت عضویت: 454 روز
   امتیاز کاربر: 13270 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 214 کلمه

   سلام 

   خدا را شاکرم که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ توانستم این فایل مهربانی را بخوانم 

   ما باید بدون دلیل به دیگران محبت و مهربانی کنیم و از دیگران هیچ توقعی نداشته باشم چون اگر این کاررا انجام دهم خیلی آرامش دارم چون وقتی خوبی به دیگران کردی و توقع داشته باشی که یک روزی بیشتر به تو مهربانی کنند کم کم توقع در ما ایجاد می‌شود و همین توقع بیجا باعث ناراحتی و دلخوری در ما می‌شود و از زندگی دلسرد می شویم باید مثل پروردگار بدون منت و پاداشی به دیگران محبت کنیم و دوست داشته باشیم همه شاد باشند چون تمام چیزهایی که در این دنیا است همه مال این دنیاست و فقط خوبی و بدی می ماند پس بهتر است که از دیگران توقعی نداشته باشیم و با شادی زندگی کنیم چون روزی دهنده همه ی ما یکی است و تمام بندگان در برابر او یکی هستند من نباید در این دنیا ترس واهمه ای داشته باشم چون خداوند پشت و پناه من است و هرگز برای من بنده بدی نمی‌خواهد و بارها در قرآن فرمودند مومن واقعی کسی است که در سختی و ناراحتی نباشد یعنی در هر حالی توکل به خدا داشته باشد و با ایمان بداند که خداوند به او نزدیک است و از تمام اعمال و کارهای خبر دارد  

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار فریبا فروغی
   1402/09/20 16:05
   مدت عضویت: 620 روز
   امتیاز کاربر: 15860 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 522 کلمه

   باسلام خدمت شما استاد عزیزم،

   بخشنده بودن و بخشندگی چیست؟

   ایا این است که هر انسانی حق این رو داره با رنجش‌و اذیت کردن های مدام دل و ارامش ما رو بشکنه و خراب کنه و ما کوتاه بیایم و اون فرد رو ببخشیم؟

   نمیدونم ،

   اما خوب می‌دونم که می‌بخشم و این مهم تر است که ارامش خودم رو با کینه داشتن از بین ببرم و حالم رو خواب کنم با افکاری نادرست،

   من حتی میبخشم و رها میکنم ،

   می‌گذارم به عهدیه خدا و از اون میخوام که به خواسته های دلم جواب و پاسخ بده و از اون میخوام 

   خدای مهربونم یه من آموخته بی منت مهربانی کنم و بدون انتظار داشتن جبران محبت کنم 

   من خودم رو از وجود خدا میدانم پس دوست دارم صفت های خوب الهی خودم رو پرنگ تر کنم یا افکار و صفت های شخصی رو,

   میبخشم ،

   حتی گذیشته ی خودم رو که مربوط به خودم هست برای اون هم ناراحت نمیشم چون در اون زمان سطح اگاهب من همان قدر بوده ،

   همیشه به من میگن چرا از این نمیترسی که د ایون دنیا خدا برای نخواندن نماز تورا عذاب بده ، و اگر اون جهان بز اساس گفته های ماست تو حتما بازخواست خواهی شد ،

   سال ها من احساس خوبی از انجام این کاری که معنی و مفهوم اون رو نمیدوستم نداشتم (نماز)

   همیشه سوال من این بود پس چرا خارجی ها نمیخونند و مگه حتما باید بازبان عربی با خدا حرف زد ؟

   پس در لحظه های دیگه ی زندگی حدا متوه احساس ما نمیشه!؟

   این ها همه شک و ترید های بود که همراه من بودن تا یک سال پیش که به اوج احساس بد درونم رسیدم و با تمام وجود کمک خواستم از خدایی که هست و در درون من اگاه و داناست ،

   درست در عرض یک هفته بعد با سایت خوب تناسب فکری و زندگی با طعم خدا اشنا شدم توسط  عمه ی مهربانی که همیشه باهام بود و احساس منو درک میکرد میدید حال منو شک و ترید های منو دید و شناخت منو از خودم از زندگی این که همش انتظار من همیشه از دیگران بود که شادم کنند،

   و باور های غلط من راجب خدا خودم و زندگیم با بودن و تمرین و گوش دادن و خاندن این نوشته های باور ساز به کل عوض شد ،

   و الان در این لحظه که به مدت سک سال و یک چند ماه درون سایت فعال بودم میتونم به جرعت بگم من خدای خودم رو همیشه در کنارم و نزدیک به خودم حس میکنم،

   گاهی حتی حس میکنم منو در اغوش کشده ،

   چقدر خوشحال و شادم ،

   الان حال دلم خوبه الان انسانی شکر گذارم و راضی ،

   الان همیشه به یاد خدا هستم و با هیچ چیزی من دیگه دچار شک و تردید نمیشم ،

   من باور و ایمان دارم و توکل کردم و با اطمینان به خدای مهربونم در مسیر خوب میمانم و امید وارم برای همه ی شما دوستان عزیز و همراهان دراین لحظه که همیشه بالاترین احساس خوب خودتون رو داشته باشن،

   و باز هم با حال خوب من از امروزم لذت بزدم و خدایا شکر برای این فرصت زندگی خوب دیگه که مهلت داده ی تا بهتر زندگی کنم ،

   پس من هم بهترین خودم رو هر روز برای کیفیت بهتر زندگیم میزارم،

   باتشکرازشما 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار صالحه
   1402/05/16 00:44
   مدت عضویت: 535 روز
   امتیاز کاربر: 37651 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 713 کلمه

   سلام بر  خداوند بخشنده ومهربان که بخشش بی منت بی درخواست بدون هیچ نظری انجام میده اون کسترش نعمت رو به این شکل افزایش میده 

   سلام بر استاد وهمه عزیران 

   وفتی من به شخصه جیزی رو  دارم‌ میده سعی  میکنم‌ از  بهترین  نوع وبهترین شکل وازبهترین کیفیت باشه جون دوست دارم‌کسی که اون بخشش رو تحویل میگره کیف زیادی ازنو وتمیزبودون  دریافتی خودش ببره اصلا دوست ندارم چیز ی رو که من می‌بخشم برای دریافته کننده احساس بی‌ارزش خودش رو نشون بده تودید اونی که بخشش من رودریافت کرده آدم بسیار با احساسی هست حالا براساس چه موضوع نیازپیدا کرده اون برای من  اهمیت نداره مهم نیت من هست که چه کاری رو دارم انجام میدم اون‌ دریافت کننده بر خوردش جی هست وچه کاری با اون بخشش که من انجام دادم اصلا مهم‌نیست 

   تو زلزله کردستان پمن کلی اسباب بازی هدیه کردم‌که مال دختر سومی من بود همه نوه وتمیز سالم بعضی  کران قیمت بود مهم اون لحظه شادی بچه‌ای که مشکل براشون پیش آمده بود که از دریافت این اسباب بازهای لذت ببرن 

   یی با ره دخترم به من‌گفت نکنه این همه اسباب بازی مو رو دادم به بچه ها نده برای خودشون نکه دارن حیف میشه دوست دارم به بچه برسه نه کس دیگه 

   من بهش گفتم مهم نیت توست جون اون کمک درتو احساس خوبي به وجود آورده اون یی محبت هست که توکردی  نباید منتظر نتیجه باشی اگه دادن که چه بهتر اگه ندادن توکاری خوبی رو انجام دادی بیفه دیگه دست تو نیست  انشالله که به دست بچه‌ها رسیده تو نظرت این  باشه 

   نذری  کردن یی گروه کشی هست که داریم با خداوند انجام میدیم تو دید  جامعه‌مان با این کار داریم به اون آروزی خودم مهر کرفتن رومیزینم مگه اون نذری اگه با خلوص نیت باشه مهم نیست به چه کسی میرسه مهم‌اون نیت هست چون اون زمان وفتی داری اون بخش میکنی خودم ادم‌ ازدریافتی کسانی که نذری روگرفت متو جه نیت فرد نذری دهنده میشه  بعًی افراد وفتی دارن همون نذری ی رو پخش میکن اول توو ذهنوشون میگن اون زمانی که این فرد نذری بخش میکرده چه میزان به من نذری داد ه من هم به همون اندازه بهش نوری  بدم یی معامله  پایا پای  حساب میکنه ولی تو بخشش اصلا مهم نیست که اون کیرنده  آیا متو جه فردی که اون بخشش انجام داده هست یا قصد جبران داره چون کسی که بخشش انجام میده اصلا براش جبران این بخشش تونظرش نیست وفت کسترش نعمت خدای که دراختیار اون فردهست که مال خداوند هست که درپیش اون فرد هست هم داره اون حس رو  تجربه میکنه هم داره کمک‌  میکنه  وهم هیج انتظاری از گیرنده نداره پس بخشس ازنذری اگه جنبه بهتراست چون حس ازدای عمل به  آدم میده افکا آدم رو درگیر بعداز اون نمیشه که چه کاری گیرنده باید انجام بده اون لحظه اون بخشش تونظر دهند تمام شده هست ادامه دار نیست 

   وفتی من دارم بخش صورت میدیم که یی تغییر توزندگی اون فراگیرنده داشته باش اون شاید تغییریی که من دوست داشتم انجام‌نده اون زمان من چون فکرم تغییر دراون فرد بودم  دچارنکرانی واسترس میشم که به خودم‌آسیب مالی زدم ولی اون فرد  اصلا هیچ‌تغییری رو انجام نداد تو بخشش هدف کسترش  نعمت خدایی درزمین  هست نه هیج چیزه دیگه بخشس می‌توان اززمان برای یاددادن یا لبخندی برای شادی دیگران وهرچیزی که کیرنده بهش حس خوب بده وما گیرنده  هیچ انتظاری نداره باشیم میشه آموزش باشه برای یی فرد خیلی زمینه کاره داره بسته به اون فردهست که ازچه نوع استفاده کنه بخشش میشه خون هدیه بشه چوون نیت کمک کردن بدون پاداش و نظراست بخشش  میتوانه  اعضای بدن باشه  میتوانه  وسیله باشه خیلی می‌توان رمینهد  کسترش  داشته باشه جون نیت کسترش نعمت خدایی هست پس اون بخشس خیل کسترش داره   چوم نعمت خدا خیلی زیادتر تعدا فراوان هست مهم فقط همسو شدن با ارده    خداوندی هست 

    دردنیا دیدن وهرانچه داریم رو برای انباشته شدن ونگاه داشتن درنظرنگیرم بخشش کنیم‌که با بخشش فراونی بیشتری به خودمون بر میگرده  چون داریم با ادره الهی که بخشش زیادی  دورنش  هست همسو میشیم نیت برکشت بیشتر نیست   چون بروشت وب نگشت همه دست خداوندهست کاره ما نیست  که منتظر باشیم که جبران بشه  ولی وفتی ما اون کاره رو درخصوص  کامل انجام میدم برکشت اون ازطرف خداوند هست وبهش کسترش میده اون زمان کاره مانیست که اندازه کنیم 

   خدا پشت و پناهتون یاحق  حق  نگه  دارتون  

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار فریبا فروغی
   1402/02/27 17:14
   مدت عضویت: 620 روز
   امتیاز کاربر: 15860 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   محتوای دیدگاه: 58 کلمه

   باسلام خدمت شما 

   درست ترین درسی که من از تعییرات خودم تجربه کردم این بود که به هرچی فک کنی و توجه کنی جذب میکنی و بران اتفاق میفته پس با خوبی کردن مهربانی و عشق بهترین ها رو از جهان هستی در یافت کنید و ترید نداشته باشید و با قدرت خالق زندگی زیبای خود باشید 

   باتشکر از شما

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   امتیاز کاربر: 0
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 576 کلمه

   سلام 

   ممنونم استاد جان واقعا نوشتتون باعث شد خیلی ب درونم برم بفهمم بخاطر اشتباهاتم امروز یکم عصبی شدم چن اون موقع من ب منیتم پاسخ دادم 

   ممنونم ما انسانها فک میکنیم خداییم وقتی کسی مشکلی داره دردودلی میکنه زود تند سریع میخواهیم باهاش همدردی کنیم دقیقا پاشنه اشیل من اینه 

   نمیدونم چرا اون لحظه فک میکنم باید ب شخص کمک کنم و میام گذشته خودم یا الانمو مثال میزنم دقیقا بعد اون احساس عصبانی بودن ناراحتی منو خفه میکنه این نشان از این میده ک من نباید این کارو کنم اما حس میکنم اون لحظه من باید ب اون شخص کمک کنم تا خودشو نجات بده با این فایلها با کتاب 

   اما  ن اونها این کارو میکنن ن من حس خوبی میگیرم

   فریبا جان تو خدا نیستی تو مسئول هیچکس نیستی کاری میتونی انجام بده اما اگر ن ول کن خودتو رها کن 

   وقتی ب کسی نمیگم حس میکنم میتونستم کمکش کنم نمیدونم گیج شدم

   زندگی زیباس ما با نگرانی هامون ک با ترسهامون طعم خوش لحظه حال رو از خودمون میگیریم 

   عصری دندونم درد گرف ناردحت شدم چن وقتی بود گوش و گردن و دستم درد میکرد رفتم دکتر گف از گوشته الان ک دندونم درد گرف فهمیدم از اونه نار احت شدم ترسیدم ترس از هزینش ترس از درمانش چن واقعا دندونهای من خیلی درمانشون سخته حس بد منو گرف امابا خوندن این نوشته ها فهمیدم من دقیقا با قدرت اراده شخصی ب این موضوع نگا کردم فهمیدم ک هماهنگ بودن با قدرت اراده خداوند بودن یعنی ایمان ب بودن هستن اینک خدا میرسونه من چرا باید نگران باشم چرا باید درگیرش باشم و ارزشمندی احترام گذاشتن ب خود یعنی من ب خودم باور داشته باشم ب قدرتی ک خدا داده و ب این جسمی ک خدا ب من بخشیده و برم و درمان کنم اون درده از من از خدای درون من بزرگ نیس پس چرا ترس

   بعد چن سال در این مسیر بودن دارم خودم رو پیدا میکنم 

   فریبایی ک درونش پرا از ترس هستش ترس از پدر از همسر از خانواده همسر از دیگران از نگاه دیگران از قضاوتها

   میخوام از این ترسها رها شم و این زمانی امکان پذیره ک با قدرت خداوند هماهنگ بشم حسش کنم 

   خودمو از زندان افکار و ترسها رها کنم من خدایی رو دارم ک بزرگتر از همه اینهاس همیشه هس ب قدر ک حسش کنم از این زندان رها خواهم شد 

   الان ک اینها رو مینویسم چقدر اروم شدم 

   حس کردم اصلا سبک شدم

   استاد ممنونم خیلی 

   خدارو شکر میکنم ک من در این مسیر قرار داد و شما دست خداوند شدید برای من 

   خیلی کار دارم خودمو هماهنگ کنم با قدرت خداوند ولی من این راهو ادامه میدم با عشق 

   میدونم فردا خیلی بهتر از دیروز خواهم بود میدونم برای خودم کاری خواهم کرد و روزهایی هس ک ی لیوان چایی دستم نگاه اسمون میکنم و میگم خدایا شکرت چقدر ارامش دارم چقدر حالم خوبه چقدر حست میکنم 

   گاهی حس میکنم خدا بغلم کرده 

   من خیلی بدهکار خودم هستم باید خیلی بخشش در حق خودم بکنم چ برسد ب دیگران 

   با ندیدن با گذشتن نشنیدن رها کردن توکل  ایمان 

   با اطمینان لبخند اگاهی عشق مهربانی با پذیرش 

   با 

   خداوند مهربانم دوستت دارم بهترین رفیقم دقیقا زمانی ک ازش خواستم بتونم ب خودم تسلط داشته باشم ب این نوشته ها هدایت شدم نوشتهایی ک عشق هستن و خدا رو میشه تو تک تک جلسات حس کرد این نوشته ها بوی زندگی بوی عشق بوی خدا رو میدن 

   شکر ک هستم در این جا در این نوشتها 

   تصمیم دارم با لطف خدا با کمک خدا این نوشته ها خودم غرق کنم تا کشتی نجات رو پیدا کنم ک خودم هستم 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار آزیتا
   1400/09/21 20:42
   مدت عضویت: 1766 روز
   امتیاز کاربر: 6648 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 498 کلمه

   با سلام

   این فایل را چند بار خوندم و نکات مهمش رو مرور کردم.برای تجربه احساس بخشنده بودن باید ویژگی بخشنده بودن را درون خود ایجاد کنیم. اگر با اراده خداوند همسو شویم و از او یاد بگیریم خداوند بی حساب و بی منت می بخشد، تمام پدیده های طبیعت را در اختیار ما قرار داده گرمای بی دریغ خورشید که بر همه یکسان می تابد، باران نعمتی که می بارد و به قول شاعر باران که شدی مپرس این خانه کیست؟ 

   واقعا برای قطره های باران فرقی نداره فقیر وغنی را یکسان طراوات و شادابی می بخشه به تمام گل ها و گیاهان وزمین های تشنه و… از وجود خودش می بخشد و منتظر دریافت پاسخ نمی ماند.

    باید یاد بگیریم بی منت و بدون چشمداشت ببخشیم و منتظر قدرداتی وتشکر وتلافی نباشیم. با بخشیدن مهربانی خدا را گسترش بدهیم ما برای انبار کردن به دنیا نیامده ایم بلکه هدف از خلقت ما رشد و گسترش مهربانی است، اگر خوب بیندیشیم که هنگام مرگ هیچ کدوم از اموال و دارایی ها را نمی توانیم با خود ببریم و همه برای همین جهان و لذت بردن از حال هستندپس چه بهتر که با بخشش آنها باعث گسترش نعمت در جهان بشویم.

   انسانی که به زندگی ابدی معتقد باشه بر اساس فراوانی زندگی می کنه و راحت تر می تونه بخشنده بودن را تجربه کنه اما اگه بر اساس احساس کمبود زندگی کنه هر چقدر هم مال و ثروت ودارایی داشته باشه باز هم فکر می کنه کمه و ممکنه دچار کمبود بشه پس فقط انباشته می کنه و چه بسا هیچوقت نتونه احساس لذت از داشته هاشو ببره.

   ما ویژگی های خداوند را در این دوره یاد گرفتیم اگه بر مبنای ویژگی های خداوند عمل کنیم شک وتردیدهای خودمون را کم کم کنار میزاریم و اونوقت متوجه تغییرات زندگی مون میشیم از کم شروع کنیم نتایج وارد زندگی مون میشن. 

   بخشنده بودن فقط مال و ثروت نمیخواد گاهی ما یه توانایی،یه هنر یا چیزی بلد هستیم می تونیم از همون هنرمون به دیگران ببخشیم، می تونیم لبخند و حس و حال خوبمان را با دیگران قسمت کنیم.

   بخشش با نذر کردن متفاوته ما درنذر کردن انگار داریم معامله می کنیم و در قبال چیزی که خواسته ایم و بهمون داده شده ما هم کاری جهت قدردانی وشکرگزاری انجام میدیم ولی در بحث بخشش ما بدون چشمداشت به پاسخ دیگران فقط برای احساس خوب خودمون می بخشیم. خداوند هنگام بخشش هیچ شک وتردیدی به خود راه نمی دهد اگه واقعا میخواهیم به این احساس خوب برسیم باید همین ویژگی را در بخشیدن نسبت به دیگران داشته باشیم.

   ما به خداوند تعلق داریم زندگی ما تا ابد ادامه دارد آنچه در این جهان کسب می کنیم پایدار و دائمی نیست ما دارایی و اموال خود را نمی توانیم به جهان دیگر منتقل کنیم پس این همه سختگیری برای حفظ اموال به چه دردمان میخوردوقتی با مرگ باید همه را رها کنیم ما به این جهان تعلقی نداریمخداوند خالق ماست و اوست که این دنیا راخلق کرده ما هم به خداوند تعلق داریم و به سوی او برمی گردیم.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 9 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار سهیلا عظیمی ویشته
   1400/08/22 19:02
   مدت عضویت: 1782 روز
   امتیاز کاربر: 16468 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   محتوای دیدگاه: 161 کلمه

   متن فوق العاده بود واقعا همه ما یکی هستیم  بقول استاد الهی قمشه ایی همه عالم یکی است یک واحد است همه از خداییم وبه او باز مبگردیم اگر میخواهیم خدایی شویم باید رفتار و کردار و گفتار امان هم مانند خدا باشد  خدا رحمان ورحیم است پس ما هم برای خدایی شدن باید بخشنده باشیم هرچقدر دیگران را ببخشیم در حق خود نیکی کرده ایم واگر از مادیات زندگی خود هم ببخشیم نه تنها چیزی از ما کم نمیشود بلکه پاداشش ده برابر برمیگردد قانون خلا و قانون بخشش در جهان هستی همین است مانند لیوان پری در نظر بگیریم که دیگر گنجایش ی قطره را هم ندارد مگر کمی از آن خالی کنیم تا بتوانیم دوباره  آن را پر کنیم. هر چقدر که در توان داریم چه مادی چه معنوی میتوانبم ببخشیم تا موارد بهتری را جذب کنیم 

   با آرزوی سلامتی برای استاد عزیزم که همواره از علم خدا دادی خود بی منت به من و همراهان عزیز میبخشند سپاسگذارم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   امتیاز کاربر: 16070 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   محتوای دیدگاه: 543 کلمه

   به نام خدا

   وقت بخیر عزیزان

   از نشانه های فراوان بودن هر چیزی گستردگی آن است. و برای تجربه فراوانی بی نهایت که از ویژگی های خداوند است باید آن را با دیگران تقسیم کنیم.

   مثلا من بعضی وقتها که یه چیزی درست می کنم حالا غذایی یا یه چیزی می خرم به همسایمون می دم دو سه تا از همسایه ها هر دفعه چیزهای مختلف حالا یه وقت همسرم هی می گه نه اخه به خاطر اونها درست نکردی چون زیاده می خوای بدی خوب مثلا یه روز عدس پلو درست کرده بودم چون ما دو نفریم خیلی زیاد شده بود من هم به یکی از همسایه ها بردم دادم یه خانم و اقاه مسنی هستن و یا مثلا رفته بودیم از باغ گیلاس خریده بودیم تابستون خودمون هم چیدیم از درخت برا همسایمون بردم از این چیزها اونه هم برای من میارن اینجا هم مثل ایرانه یه چیزی می دی ظرفش و خالی نمیارن پر می کنن .خلاصه از این کارا من اینجا می کنم یا به مامانم اینا می دم مثلا مامان بزرگم ماست و خیارهای ما رو خیلی دوست داره هر وقت درست کنم براشون می زارم کنار.البته همسرم درست می کنه با سیر فراوون و کشمش و گردو …

   این هم نذری نیست معامله نیست قدیما تو ایران خیلی نظر می کردم .اره حالا این از خوراکی من اون موقع که می رفتم سرکار با مریضا مثلا خیلی مهربون رفتار می کردم لبخند می زدم حالت خوب یا مثلا کلا تو خیابون راه می رم یکی و می بینم لبخند می زنم و یه الان توی اینستا تو پیجم از تجربیاتم می گم خوبه خیلی دوست دارم چیزایی که بلدم و به دیگران بگم اونهایی که قراره بشنون هم می شنون.مثلا یکی از کارهای من همین که به حرف مادر بزرگم گوش می دم دوست داره از قدیما تعریف کنه برام یه وقتا هم ازشون فیلم می گیرم میگه به من سوال کن ازم جلو دوربین!

   همش هم کمک ها مالی نیست یه وقتا این کمک ها خیلی حال آدم‌های دیگه رو خوب می کنه هم خومونو . 

   از نشانه های بخش همسو با اراده خداوند ،انتظار جبران نداشتن هست . واقعا همینطوره من اصلا انتظار جبران ندارم و هر کاری برای کسی می کنم بدون انتظار فقط برای دل خودم می کنم .

   تردیدی اصلا ندارم .همسو شدن با قدرت اراده خداوند باعث افزایش شور و اشتیاق شما برای زندگی کردن می شود.زندگی کردن به معنای تجربه کردن است.هر بار به آنچه می خواهید تجربه کنید فکر کنید به احساس خود توجه کنید .به میزانی که احساس شادی از رسیدن و تجربه آن خواسته در شما شکل می گیرد در مسیر خواسته های خود قرار دارید.قبل از به دنیا اومدن به خدا تعلق داشتیم در اون دنیا هم همینطور پس در این فاصله هم به خدا تعلق داریم .فراموش کردن تعلق داشتن به خداوند باعث ایجاد مشکلاتی از جمله از دست دادن اعتماد به نفس و اضطراب و نگرانی ….. می شه .برای رهایی از همه مشکلات ذهنی و رفتاری فقط کافی است که از طریق همسو شدن با اراده خداوند احساس کنیم به او تعلق داریم .و تعلق ما به دنیای مادی کمتر می شه 

   این جملات هم من الان دارم می نویسم برای خودم که بزنم به یخچال و هر روز تکرار کنم .

   مرسی مرسی استاد از این آگاهی های هر روزه .

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم