0

زندگی با اراده خداوند (قسمت پنجم)

زندگی با اراده خداوند
اندازه متن

تصمیم برای همسو شدن با اراده خداوند از اراده فردی شروع می شود.

من در یک شب از زندگی تصمیم گرفتم زندگی خودم را به شکلی که دوست دارم تغییر بدم. این تصمیم شخصی من بود و با تمام آنچه درباره زندگی به من گفته شده بود در تضاد بود.

بنابراین متصل شدن به اراده خداوند نیاز به اراده شخصی دارد و به همین دلیل است که بسیاری از انسانها در مدت زندگی خود همسو شدن با اراده خداوند را تجربه نمی کنند.

چون نیاز به تصمیم بر اساس اراده شخصی دارد و از آنجا که در ذهن همه انسانها فرمول های زیادی درباره خدا، زندگی، کسب و کار و … وجود دارد فراموش کرده اند که می توانند برای زندگی کردن به اراده خداوند متکی باشند و همه تصمیمات آنها بر مبنای اراده شخصی و سعی و تلاش برای زنده ماندن می شود.

من تصمیم گرفتم با متصل شدن به اراده خداوند زندگی خود را تغییر دهم.

توجه داشته باشید در زمانی که این تصمیم را اتخاذ کردن هیچ نشانه ای از اتصال به اراده خداوند در زندگی من وجود نداشت و من هیچگونه اطلاعاتی درباره اراده شخصی و اراده الهی نداشتم.

فقط یک تصمیم بود، تصمیمی که هیچ مسیر و نتیجه ای برای آن مشخص و واضح نبود.

بنابراین شما هم می توانید در همین لحظه حتی اگر هیچ نشانه ای از اتصال با اراده خداوند در زندگی خود مشاهده نمی کنید و یا باور ندارید می شود به اراده خداوند متصل شد و زندگی را به شکلی که دوست داشت تجربه کرد، شجاعت داشته باشید و این تصمیم را اتخاذ کنید.

پیشنهاد می کنم تصمیم خود را به صورت کتبی ثبت کنید.

“من رضا عطارروشن در این لحظه مقدس تصمیم می گیرم عمل کردن بر اساس اراده شخصی خود را متوقف کرده و بر مبنای اراده خداوند برای رشد و گسترش زندگی عمل کنم.”

نوشتن همین چند کلمه اطمینان بهتری در قلب ما ایجاد می کند که بر تصمیم خود مصمم و مشتاق هستیم.

به این طریق ما به طور آگاهانه تصمیم می گیریم دوباره به قدرت اراده الهی ملحق شویم و جهت اراده شخصی را تغییر می دهیم.

با ارزش قائل شدن برای تصمیم خود جهت پیوستن به اراده خداوند به عنوان انسانی ارزشمند و منحصربفرد که مورد توجه و قبول خداوند قرار گرفته است احساس خوشایندی پیدا می کنیم.

 • احساس دوستی و نزدیکی با خداوند.
 • احساس همکاری با خداوند در جهت رشد و گسترش زندگی.
 • احساس تحت حمایت و هدایت خداوند بودن.

این احساس ها در نهایت باعث ایجاد و تقویت “توکل به خداوند” به شکل واقعی می شود.

نتیجه توکل به خداوندی که بر اساس احساس خوب نزدیکی و دوستی با خداوند در ما ایجاد می شود بسیار متفاوت با توکلی است که به صورت زبانی و عادت وار (توکل به خدا) همیشه بر زبان ما جاری بوده است.

از این پس برای رهایی از اراده شخصی و دلبستگی هایی که باعث ایجاد احساس بد در ما می شوند از عبارت “من به خداوند توکل کرده ام” استفاده می کنیم.

این عبارت برای ما یادآور تصمیم است که جهت پیوستن به اراده خداوند اتخاذ کرده ایم و سبب می شود از شر افکار منفی رها شده و در مسیر صحیح و ارتباط با اراده خداوند باقی بمانیم.

“من به خداوند توکل کرده ام”

همین الان بارها این عبارت را تکرار کنید.

چه احساسی در شما شکل می گیرد؟

قطعا یکی از قوی ترین احساس ها، احساس آرامش و امنیت است.

این احساس که در ما شکل می گیرد بر اساس اراده شخصی ما نیست بلکه پاسخی از سوی اراده خداوند است که در ما احساس آرامش و امنیت ایجاد می کند.

به همین سادگی می توان از حضور اراده خداوند در وجود خود اطمینان حاصل کرد.

“من به خداوند توکل کرده ام”

“من به خداوند توکل کرده ام”

“من به خداوند توکل کرده ام”

همین لحظه پاسخ را دریافت می کنید.

به احساسی که در نتیجه پاسخ دریافتی از سوی خداوند است شک نکنید.

این خود خداست که مستقیم و بدون واسطه به ما پاسخ می دهد.

بدون اینکه قبل از پاسخ دادن، ما را مورد سنجش قرار دهد.

ما همیشه لایق دریافت پاسخ از طرف خداوند بوده ایم، هستیم و خواهیم بود.

این عبارت از کارلوس کاستاندا تکمیل کننده این موضوع است:

“بشر عادی وقتی امیدش را به بازگشت به منبع و منشاء آفرینش از دست می دهد در خودخواهی هایش به جستجوی وسیله ای برای تسلی می گردد.”

من در گذشته مصداق بشر عادی بودم که هر روز از سر خودخواهی و تفکری اشتباه که من از خدا دور افتاده ام و خدا مرا دوست ندارد یا ترد کرده است برای جبران صدمات جسمی و روحی خودم در زندگی تلاش می کردم.

سال ها به این طریق گذشت و من خسته تر و ناامیدتر شدم.

روزی که به حالت تسلیم رسیدم و در عین حالی که باور داشتم خداوند مرا رها کرده است، مانند فردی که تمام آنچه دارد و ندارد را از دست داده است تصمیم گرفتم یک بار دیگر شانس خودم را امتحان کنم. شانس اینکه آیا خداوند مرا دوباره می پذیرد؟

از همان لحظه که تصمیم گرفتم به اراده خداوند ملحق شوم و از او درخواست یاری کردم تا همین الان که در حال نوشتن این کلمات روحانی هستم، هرگز شانس خود را از دست نداده ام و با تمام زیر و بالا شدن های احساسی اما هر روز سعی کرده ام به یاد داشته باشم “من به خداوند توکل کرده ام”.

به این شکل من دیگر آن بشر عادی گذشته نبودم بلکه هر روز بدون درنظر گرفتن خودخواهی ام، منطقم و تمام فرمول های ذهنی اراده شخصی ام سعی کرده ام پیمان خود با خداوند را تمدید کنم.

چندین سال قبل تصمیم گرفتم مصرف سیگار را ترک کنم. می خواستم رهایی از بند بایدهای مصرف سیگار را تجربه کنم تا به این ترتیب همت و اراده خودم برای رها شدن از اراده شخصی و پیوستن به اراده الهی را محک بزنم.

مصرف سیگار، رفتاری بود که به صورت یک باید و عادت روزانه بر مبنای اراده شخصی در من ایجاد شده بود و گزینه مناسبی برای اثبات کردن عزم و اراده خودم برای رهایی از اراده شخصی بود.

احساس کردم توسط اراده خداوند به این کار مهم دعوت شده ام.

با اینکه در 18 سال قبل که سیگار مصرف می کردم بارها تصمیم گرفته بودم سیگار کشیدن را ترک کنم اما بیشتر از چند روز موفق به انجام این کار نشده بودم.

الان به وضوح به یاد دارم، روزی که تصمیم گرفتم مصرف سیگار را ترک کنم، بعد از ظهر یکی از روزهای اسفندماه سال 93 بود.

طبق عادت چندساله یک لیوان چای شیرین با کلوچه خوردم و با اشتیاقی وصف نشدنی درب کشوی میز کارم را باز کردم و یک نخ سیگار برداشتم و بین لبهایم گذاشتم و کبریت را با دست دیگر برداشته و آماده روشن کردن بودم که صدایی را در ذهن خود شنیدم که به من گفت:

“الان وقتشه که اولین قدم برای رهایی از اراده شخصی را برداری.”

“این سیگار را روشن نکن و دیگر هیچ وقت سیگار مصرف نکن.”

در همان لحظه دستانم بی حرکت شد و سکوت را در ذهنم احساس کردم.

افکار شروع شدند:

این چه مسخره بازیه، سیگارت رو روشن کن.

الان چای خوردی و سیگار خیلی می چسبه زود روشنش کن.

در جند ثانیه ده ها جمله در ذهنم مرور شد که مرا تشویق می کرد کار را ادامه بدم.

اما دیگر صدای اول را نمی شنیدم و هرچه بودی صدای دوم بود که تند تند در حال حرف زدن با من بود.

همان لحظه درک کردم صدای اول از طرف اراده خداوند و از درون من و روح الهی من به من گفته شد و صدای دوم که همچنان در حال حرف زدن با من است از طرف اراده شخصی من دارد با من صحبت می کند.

تصمیم خود را عملی کردم.

کبریت را در سطح زباله انداختم، سیگار را از لبم برداشتم و آن را له کردم و به درون سطح زباله انداختم و باقی مانده پاکت سیگار را نیز از بین بردم.

از همان روز تا به امروز هرگز آن عادت 18 ساله را تکرار نکردم.

این اولین تصمیم من برای عمل نکردن به اراده شخصی و همراه شدن با اراده خداوند برای تغییر زندگی در جهت رشد و گسترش آن بود.

در روزهای اول این تصمیم بزرگ بارها توسط اراده شخصی دعوت به کشیدن سیگار می شدم اما هر بار آن نیروی درونی که مرا به سوی به عمل کردن بر اساس اراده خداوند دعوت کرده بود مرا هدایت می کرد تا به تصمیم اراده شخصی خود بی اعتنا باشم و همچنان بر اساس اراده خداوند عمل کنم.

بعد از آن یکی یکی رفتارهایی خود را که بر مبنای اراده شخصی بودند را بر مبنای اراده خداوند تغییر دادم. و نتیجه این تصمیم به مرور در زندگی من مشخص شد.

امروز که 7 سال از آن روز می گذرد برای من کاملا واضح و آشکار است که اراده خداوند فرصتی در اختیارم قرار داد تا در راستای سرنوشتی که قبل از ورودم به دنیای مادی توسط خداوند برایم مقدر شده بود حرکت کنم.

تصور کنید من همچنان سیگار می کشیدم یا مانند چند سال قبل 137 کیلوگرم بودم، چگونه می توانستم در مسیری که رسالت من بود حرکت کنم و در این لحظه درباره اراده خداوند کلمات را از انرژی پاک دریافت کرده و به رشته تحریر در آورم؟!

اگر من همچنان اسیر عادت هایم بودم، صحبت کردن و توصیه کردن به دیگران که چگونه عادت های خود را تغییر دهند کار مسخره ای نبود؟

پس اراده خداوند قبل از آنکه من بدانم قرار است در آینده عاشق آموزش دادن لاغری و تغییر زندگی شوم می دانسته است که من عاشق چه خدمتی در جهان مادی هستم.

اراده او به من که تصمیم گرفته بودم زندگی ام را تغییر دهم پیشنهاد کرد برای قدم اول جهت رها شدن از اراده شخصی عادت زیانبار سیگار کشیدن را ترک کنم.

چگونه می توانستم در حالی که مشغول ضرر رساندن به جسم خود هستم، همو با اراده خداوند در جهت گسترش و رشد زندگی حرکت کنم؟

این صحنه ها از زندگی خودم را بیشتر توضیح می دهم تا با چگونگی هماهنگ شدن با اراده خداوند در زندگی بیشتر آشنا شوید.

شاید شما هم عزم تغییر کردن دارید و به دنبال سرنخ تغییر کردن هستید.

همانگونه که اراده خداوند درون ما قرار دارد سرنخ تغییر کردن نیز در درون ما قرار دارد.

باید آن را پیدا کرده و برای تغییر آن اقدام کنید.

سرنخ ها چنان واضح هستند که نیاز به جستجو برای یافتن آنها نیست، اگر از خودخواهی و عمل کردن بر اساس اراده شخصی دست بردارید و شجاعت همراهی با اراده خداوند را در خود ایجاد کنید، سرنخ ها را به سادگی پیدا می کنید.

از اینجا به بعد دیگر تصمیم با شماست که بر اساس اراده شخصی خود زندگی کردن را ادامه دهید یا به ندای اراده خدای درون خود توجه کرده و برای تغییر کردن اقدام کنید.

لازم به ذکر است که تاکید کنم برای تغییر زندگی نیاز نیست دست به تغییر دنیای بیرون خود بزنیم.

باید از درون شروع کنید، به مرور هرزمان لازم باشد اراده خداوند شما را به سمت تغییر دنیای بیرون هدایت می کند.

تغییر دنیای بیرون بر مبنای هدایت اراده خداوند کاری بسیار ساده و روان خواهد بود.

در این صورت شما نیاز به صرف انرژی زیاد یا تلاش خاصی برای ایجاد تغییر در دنیای بیرون از خود ندارد.

گویی به اشاره ای کارها حل و فصل می شوند و تغییر ایجاد می گردد.

امروز و در این مقطع از زندگی به این درک رسیده ام که اراده خداوند قدرتی است که من فقط باید خود را به آن متصل کنم.

این اتصال به معنی انجام کاری نیست که باید با اراده شخصی یا منیت انجام شود بلکه تصمیمی است کاملا درونی و ذهنی.

برای اتصال به اراده خداوند نیاز به تکرار عبارت های خاص به تعداد مشخص ندارید، نیاز به انجام اعمال خاص در ایام مشخص از شبانه روز ندارید، نیاز به وعده دادن به خداوند که اگر به ما کمک کند و مشکل ما را حل کند ما هم برای او چه خواهیم کرد ندارید.

فقط کافی است تصمیم بگیرید و در قلب خود با خداوند صحبت کنید، تصمیم خود را با او مطرح کنید و از او بخواهید شما را در اتصال دوباره به اراده خودش، حمایت و هدایت کند.

این مطرح کردن با خداوند به این دلیل نیست که خداوند از نیت و تصمیم شما آگاهی ندارد و باید به او بیان کنیم، بلکه فقط به این دلیل است که احساس اطمینان و آرامش را در خود ایجاد کنیم.

تمام محتوایی که من بعنوان فایل صوتی و تصویری آموزشی یا نوشته های آموزشی در سایت تناسب فکری منتشر می کنم همه الهامات و ایده هایی است که از طرف اراده خداوند به من گفته میشود و من فقط با اراده شخصی ام آنها را انجام می دهم.

به این شکل اراده شخصی من در همسو با اراده خداوند در جهت رشد و گسترش زندگی قرار می گیرد.

هر بار که ایده ای برای تهیه محتوای آموزشی به من داده میشد در عمل کردن به آن تعلل نمی کنم چرا که اراده شخصی من منتظر فرصتی است که مرا از همسو بودن به اراده خداوند خارج کند.

عبارت “من به خداوند توکل کرده ام” را به عنوان یادآوری یادآوری عهدم با خداوند بر زبان جاری می کنم و خود را وسیله ای در دستان خداوند برای انتقال آگاهی از دنیای غیرقابل شنود (انرژی پاک) به دنیای قابل شنود (دنیای ماده) می دانم.

کاملا احساس راحتی می کنم و بدون فکر کردن فقط آنچه در لحظه در ذهنم مرور می شود را بر زبان جاری می کنم.

سال هاست هیچ فایل آموزشی نیاز به ادیت کردن ندارد، آنچه در سایت تناسب فکری می بینید همان است که ضبط شده است بدون کم کردن حتی یک ثانیه.

در مورد این نوشته ها هم به همین شکل است، بعد از اتمام نوشتن حتی یک بار هم نوشته را مرور یا بازبینی نمی کنم، هرچه دریافت می کنم را می نویسم و در لحظه ای کار تمام میشود.

به این ترتیب به هنگام تهیه محتوای آموزشی هرگز رشته سخن را از دست نمی دهم و ارتباطی فوق العاده را با مخاطب برقرار می کنم.

در تمام مدت آماده سازی محتوای آموزشی احساس خستگی نمی کنم و به جز اکسیژن به هیچ چیز دیگری نیاز پیدا نمی کنم.

در این طریق کار کردن که همسو با اراده خداوند است، گویی همه آنچه برای انتقال پیام لازم است در دسترس من قرار دارد.

کار به سرعت و بالاترین کیفیت انجام می شود بدون هدر رفتن ذره ای از انرژی.

اینکه چرا درباره عملکرد خودم می نویستم به این دلیل است که تصور نکنید همسو شدن با اراده خداوند کار عجیب و پیچیده ای است که شاید در عهده و توان شما نباشد.

من هیچ تفاوتی با دیگران ندارم، از همان میزان نعمت هایی برخوردار هستم که همه انسانها برخوردارند، هیچ توانایی و استعداد خاصی که در من وجود داشته باشد و در دیگران نباشد را در خود نمی بینم.

یک انسان کاملا معمولی مانند همه همنوعانم با یک تفاوت کوچک، من تصمیم گرفتم زندگی با اراده خداوند را تجربه کنم.

در قسمت بعدی درباره ترکیب اراده شخصی با اراده خداوند توضیح داده خواهد شد.

به اندازه ای که نیاز دارید و احساس خوب در شما ایجاد می کند این نوشته و قسمت های قبلی را مطالعه کنید.

خواندن این نوشته ها را بعنوان وظیفه ای در قبال خود بدانید تا بر بهانه های اراده شخصی خود برای غفلت کردن از این آگاهی ها غلبه کنید.

منتظر خواندن نوشته های شما هستم

همراه همیشگی شما رضا عطارروشن

با دادن ستاره به این مطلب امتیاز بگیرید.

امتیاز 4.38 از 76 رای

https://tanasobefekri.net/?p=29683
برچسب ها:
58 نظر توسط کاربران ثبت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

اندازه متن دیدگاه ها
   آواتار ط.ه
   1403/03/19 22:12
   مدت عضویت: 164 روز
   امتیاز کاربر: 2060 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
   محتوای دیدگاه: 49 کلمه

   من متعهد میشوم از امشب اراده شخصی خود را متوقف کنم وبا اراده خداوند همسو باشم 

   من به خداوند توکل میکنم 

   من به خداوند توکل میکنم 

   من به خداوند توکل میکنم 

   امشب سالگرد ازدواجم هست از امشب تصمیم گرفتم خدا بهترین روز رو برای من تعیین کرده که با اراده خداوند همسو باشم 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار نادیا همتی
   1403/03/07 23:19
   مدت عضویت: 43 روز
   امتیاز کاربر: 2055 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 43 کلمه

   با سلام به نام الله یکتا 

   من نادیا همتی راد متعهد میشوم از این لحظه که ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه دوشنبه ۷ خرداد ماه است هر لحظه از زندگی ام را با اراده خداوند پیش ببرم و اراده ی شخصی ام را متوقف کنم .

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار سرباز امام زمانم
   1403/03/04 15:54
   مدت عضویت: 74 روز
   امتیاز کاربر: 2735 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 854 کلمه

                    به نام الله مهربانم

   سلام به همه دلدادگان خدا👋🏻

   و سلام و خدا قوت به استاد بزرگوار🌺

   راستش……

   راستش هر چی از این نوشته ها خوندم حالم عالی شد و باید اعتراف‌کنم که این دلنوشته ها فضای واقعا مقدسی رو تشکیل داده

   هرچی نگاه میکنم و میخونم همه از توکل به خدا میگویند..

   همه از بی نقصی او سخن میگویند…

    از ماهر بودنش..

   از پشتیبان بودنش و…

   این کلام خدا با ما ، شده تمام انرژی من برای زندگی:

   وَتَوَکَّل عَلَی الله ،وَکَفیٰ بالله وکیلا

   خدا خودش گفته که 

   بنده من ،تو مال منی ،منم برای تو هستم 

   به من توکل کن ،برات دنیارو کن فیکون میکنم

   اره من به او توکل کردم 

   نه با زبان دهانم !

   بازبان دلم ..

   با تمام وجودم به او توکل کردم چون بارها دیدم و کاملا احساسش رو درک کردم که توکل کردن چه حسی داره

   یه جاهایی از زندگی که بریده بودم ،

   بهش گفتم من دیگه نمیتونم ،به خودت توکل کردم 

   و کاملا دیدم که برام سنگ تموم گذاشت 

   وقتی توکل میکنی خدا رو  کنارت کامل احساس میکنی 

   در اوج اشفتگی به دادت میرسه 

   نوازشت میکنه بعدم میگه :

   به من سپردی دیگه ،پس غمت نباشه 

   خودم برات حلش میکنم 

               خدایاااا!

   الحق که همتایی نداری…

   الحق که عاشقی‌…

   الحق که معشوقی…

   الحق که راستگو و خوش قولی…

   اره خدایا همون طور که خودت فرمودی وقتی توکل کردم دلم قرص شد ،همه چی کن‌ فیکون شد 

   به راستی چه پشتیبانی از او بهتر؟!

   کیست بهتر از او؟!

   کیست همتا‌‌ در بی نهایت بودنش؟!

   کیست از او عاشق تر؟!

   اصلا چه خدایی همانند الله است؟!

   من به او توکل کردم 

   به او که مدیر است..

   به او که مقلب القلوب است

   به او که وکیل دل های ماست

   من به او توکل کردم 

   الحمدلله رَبِّ العالَمٖین

   و برای پایداری حرفم و ثابت کردن به خودم که واقعا به او دل بستم اینجا تعهد میدهم:

   “ وهم اکنون من ،سرباز امام زمانم در این لحظه مقدس تصمیم می گیرم عمل کردن بر اساس اراده شخصی خود را متوقف کرده و بر مبنای اراده خداوند برای رشد و گسترش زندگی عمل کنم.”

   درشرایط سخت به خودم یادآوری میکنم که زینت یادت نره که خودت رو به خدا سپردی،به او توکل کردی … و با این کلام های سرشار از انرژی حال خودم رو خوب میکنم 

   اصلا اون لحظه میگم به خودت توکل کردم خودت حالمو خوب کن 

   پشتت که به خدا قرص باشه میتونی دنیارو فتح کنی 

   مثل امام حسین که به خاطر همین توکلش الان ارباب تمام دل هاست 

   نه تنها در ایران ،بلکه در نیویورک امریکا ،بلکه در تمام جهان…

   هم مسیری هیچ کس بهتر از او را نمیتوانی پیدا کنی 

   شاید بعضی ها بهانه بیارن که نه ،من پشتم به همسرم محکمه ،به پدرم محکمه ،دلم قرصه برادرم هست و…

   خب یه سوال اونا پشتشون به کی محکمه ؟!

   کی اونا رو‌ بهت داده؟!

   توی روز حساب که مادر از فرزندش گریزان هست 

   به دادت میرسند یا خودشون هم دارن فرار میکنن؟!

   وقتی به خدا توکل کنی و همه چی ،دنیا و اخرتت رو به او بسپاری خیالت راحته چون او بهترین هارو برات بنده هاش مینویسه و رقم میزنه

   خیلی لذت بخشه که بگی خدایا زندگی کردن بامن ،چطور زندگی کردن با تو 

   نفس کشیدن از من، نفس دادن از تو 

   توکل از من ،کن فیکون از تو 

   واسه خدا ناز بیار که خریداری بهتر از او در هیچ جا نمیابی💞

   خدایا من به تو توکل میکنم از حالا تا ابد !

   از حالا نه تنها تا زمانی که این جهان باقیست بلکه حتی بعد این جهان ،در آن دارهم به تو توکل کردم و زِ تو کمک میخواهم 

   خدایا از تو کمک میخواهم که در این هدف محکم نگه دارم باش 

   خدایا حتی به اندازه یک پلک بهم زدن مرا به حال خود وامگذار

   خدایا به تو پناه میبرم از شر شیطان 

   از افکار منفی ،از کلی احساس بد و…

   خدایا میشه شفیع آخرتم خود خودت باشی ؟!

   یعنی میشه روز حساب در اون  صحرای محشر مرا ببینی و دستم را بگیری و بگی این رفیق خودمه بگذارین بیاد بیرون 

   ینی میشه منو بِکشی بیرون و بگذاری کنار خودت و بگی این جاش مخصوصه؟!

   یعنی میشه منو توی جمع رفیقات بگذاری؟!

   وااااای یاالله تو میتونی ،پس التماست میکنم که منو رفیق خودت قرار بده 

   خدایا من بالا تر از بهشت میخواهم 

   من خودت را میخواهم …

   راستش  الان که فکر میکنم هروقت به نیروی خودم 

   اعتماد کردم ناتوان بودم و خیلی کار ها رو نتونستم ،ازپسشون بر بیام 

   چون خدا را نمیدیدم 

   فراموش کرده بودم که خالقی دارم که قدرتی دارد وان قدرت چنان عظمتی دارد که مشکلات من برای او جزئی از جز هم نمیشوند

   و خلاصه کلام اینکه من به خدا توکل کردم و میدانم بهترین ها را برایم رقم خواهد زد 

   داستان من با توکل به خدا تازه شروع شده پس 

   پایین ورقه زندگیم مینویسم 

   داستان من و توکل به خدا تا ابد ادامه دارد…

   این داستان ادامه  دارد…

   نه !این حقیقت شیرین ادامه دارد…

   این گام سراسر پر بود از نکات ریز و درشت و اگر بخوام دونه دونه اینجا بنویسم باید کلا این گام رو کپی بگیرم 

   من در دفترم نکات مهم رو مینویسم انشاالله 

   ممنونم استاد بزرگوار و عزیز که چنین فضایی را درست کردید تا ساعاتی از زندگی را به اصل و حقیقت (الله) فکر کنیم 

   و کلی حال خوب دریافت کنیم 

   برای هممون آرزو دارم که فرمون زندگیمون به 

   دست خداوند باشد که عالی و ماهرانه رانندگی میکند

     و اسب زندگی را به او میسپار که عالی میراند اسب زمان زندگیم را..👊🏻

   با توکل بخدا در اوج ناامیدی هم زندگی میکنم انشالله🤲🏻

   با توکل به خدا تا شقایق هست ،زندگی باید کرد

   یاحق مدد👋🏻

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار فریبا فروغی
   1402/08/16 15:21
   مدت عضویت: 602 روز
   امتیاز کاربر: 15690 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 521 کلمه

   باسلام خدمت شما استاد عریزم 

   منم از زمانی که اگاهی در ذهنم رو بالا بردم تصمیم گرفتم که از زندگی بر اساس احساس بد دست بکشیم ،

   همیشه قبلاً فکر می‌کردم که ایمان و توکل یعنی یه کار خاصی انجام بدم یا یک ذکر خواستی رو بخونم یا دعای خاصی رو باید بخونم برای استجاب دعای خودم،

   مثلاً همیشه در خانواده‌ای که بودم دیده بودم که با زبان فارسی حرف می‌زنند اما عربی با خداوند نماز می‌خواند،

   این همیشه برام سوال شده بود که چرا باید با زبان خودش با خالقش حرف بزند مگر او نبوده که ما را آفریده پس زبان ما را نیز می‌داند،

   من مدت‌ها از انسان‌ها با احساس بد گله و شکایت می‌کردم و این کار را دوست نداشتم و این کار من بر اساس اراده شخصی بود،

   همیشه هرجا می‌رفتم وقتی به خونه باز می‌گشتم حرف زدن‌ها ایراد گرفتن‌ها و غیبت شروع می‌شد حتی اگر من حرفی نمیزدم می‌شنیدم که چقدر انسان‌ها از حرف‌های دیگران رو به یاد دارند و چقدر مرور می‌کنند،

   طی یک سال اخیر که با سایت آشنا شدم و یاد گرفتم که گذشته خودم رو مرور نکنم و درباره ی عیده و رفتار خودم و آگاهی ذهنم با انسان‌ها بحث نکنم،

   تقریبا تونستم که از این کار دست بکشم و در مسیر اراده خداوند قرار بگیرم و همسو با افکاری خوب زندگی کنم،

   وقتی که تصمیم گرفتم زندگی خودم رو بر اساس اراده شخصی رها کنم و زندگی رو با اراده خداوند تجربه کنم خیلی احساس بهتری داشتم،

   راحت‌تر از گذشته و مسائل مربوط به قبل می‌گذشتم و دیگه هیچ چیز آرامش من رو به هم نمی‌ریزد و حال من رو بالا و پایین نمی‌کند دیگه من بر اساس اراده شخصی عصبانی نمی‌شم و واکنش خشن نسبت به اطراف نشون نمیدم،،

   وقتی که چند سال زندگی با اراده شخصی خودم رو تجربه کرده بودم و همیشه حالم بد بود و هر زمان گله و شکایت داشتم و انتظارم از دیگران بود به جایی که از خودم انتظار داشته باشم می‌دیدم که هیچ نتیجه‌ای در زندگی به دست نمیارم و هیچ آگاهی و اطلاعاتی کسب نمی‌کنم و بالا نمیرم سطح زندگی من یکنواخت و یک رنگ شده احساس خوبی در اون شکل نمی‌گیره،

   برای همین تصمیم گرفتم که زندگی خودم رو همسو با اراده خداوند هم تجربه کنم و این راه به نظرم قشنگ‌تر و بهتر از راه قبلی بود،

   این مسیر مسیری زیباتر و آرامش بخش‌تر از مسیر قبلی است که من اون رو زندگی کرده بودم چندین سال در اون مسیر قرار داشتم و از راه خودم لذتی نمی‌بردم،

   من به خدا توکل کردم من به خداوند ایمان دارم و از او انتظار سلامتی عشق و آگاهی در افکار خوب خودم رو دارم،

   من از این لحظه به خداوند توکل دارم و توکل کرده‌ام و همیشه می‌خوام زندگی خودم رو بر اساس اراده خداوند زندگی رو سپری کنم تا احساس امنیت و آرامش بیشتری به دست بیارم،

   پس من به خدا توکل کرده‌ام و دیگه نگران هیچ چیز نیستم همه چیز برای من عالی هست و من به آرامشو احساس خوبی که دارم که در این مسیر خوب قرار گرفتم

   خوشحالم و دوست داریم هر روز همسو با اراده ی خداوند بهترین خودم باشم با توکل و ارامش و امنیت و احساس خوب خدایا سپاسگزارم ،

   باتشکر از شما 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار زهرا
   1402/05/22 14:37
   مدت عضویت: 435 روز
   امتیاز کاربر: 12430 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 383 کلمه

   سلام استاد صبح شما بخیر و شادی 

   من زهراانتظاری در این لحظه مقدس تصمیم می گیرم عمل کردن بر اساس اراده شخصی خود را متوقف کرده و بر مبنای اراده خداوند برای رشد و گسترش زندگی عمل کنم 

   عبارت “من به خداوند توکل کرده ام” را به عنوان یادآوری عهدم با خداوند بر زبان جاری می کنم و خود را وسیله ای در دستان خداوند برای انتقال آگاهی از دنیای غیرقابل شنود (انرژی پاک) به دنیای قابل شنود (دنیای ماده) می دانم.

   استاد من امسال دوتا از فرزندانم کنکور  سراسری دادند و من به خداوند توکل کرده ام که انشاالله با اراده خداوند در رشته خوبی قبول خواهند شد .

   وقتی در برابر مشکلات به خداوند توکل می کنیم یک احساس آرامش و اطمینانی به انسان دست می دهد که یعنی خیالت راحت باشه ای بنده ی من ، من همه جاپشت و پناه تو هستم و نگران نباش و کارهایت را به اراده من بسپار و آرامش و اطمینان قلبی داشته باش که نتیجه کار بهترین خواهد شد که در پایان احساس شادی داشته باشی نه غم و اندوه 

   خدایا من در این جا اعلام می کنم که اراده‌ی تو بالاترین اراده هاست و از تو در خواست می کنم سعادت دنیوی و اخروی ، ثروت ، سلامتی ، خوشبختی خود و فرزندانم ، باغ سرسبز ، ماشین خوب و خانه‌ی بزرگ و هر آنچه را خودت صلاح میدانی در مسیر زندگی من قرار بدهی .

   من بارها در زندگیم تجربه کردم اگر برای کاری حتی کوچک به خداوند توکل و اعتماد کردم آن کار با بهترین وجه ممکن درست شد که خودم هم حیران می مانم که چطور مراحل کار جور شد . 

   خدایا ازت ممنون که در همه حال در کنارم هستی و من می توانم به تو تکیه کنم و در هر لحظه از شبانه روز بدون وقت قبلی صدایت بزنم و می دانم کته صدایم را می شنوی و دعایم را اجابت می‌کنی

   خدایا سپاسگزارم🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ، خدایاشکرت👏👏👏👏👏 ،خدایا دوستت دارم 💖💖💖💖💖، خدایا مرا ببخش که چقدر در شناخت تو کوتاهی کردم و از شما استاد عزیز ممنون هستم که زندگی با اراده خداوند را به ما یاد می دهید 

   انشاالله تا پایان شهریور در همین فایل نتیجه کنکور بچه هایم را اعلام خواهم کرد که در بهترین رشته هایی که می خواستند قبول شدند و من زندگیم را با اراده خداوند پیش بردم نه باراده شخصی 🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   امتیاز کاربر: 0
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 121 کلمه

   استادعزیز و مهربانم  دیروز دخترم در زندگیش به مشکل کوچیکی بر خورد کرده بود که این متن و نوشتم و متوجه شدم زندگی با توکل به خدا چه لذتی داره که حتی از راهنمایی خودم لذت بردم که خدا به جای من راهنما یی کرد متن زیر تمام آنچه بود که به او گفتم 

   میتونم بهت بگم  توی تمام سال‌های عمرم فقط یک چيز یاد گرفتم که ارزش گفتنش و داره زندگیمو مشکلاتمو سپردم  به خدا و بدون حتی یک خطا همشو حل کرد به بهترین شکل ممکن دختر زیبا و با محبت من زندگیتو مشکلاتتون فقط بسپار به خدا  بهش تکیه کن  بهش اعتماد  که در دنیا ندیدم مطمئن تر از او ندیدم امین تر از او ندیدم حلال مشکلاتم بهتر از او

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   امتیاز کاربر: 0
   محتوای دیدگاه: 222 کلمه

   با سلام خدمت استاد عزیز 

   امروز تصمیم گرفتم برای همیشه با اراده ی خدای مهربونم زندگی زیبا مو شروع کنم ( البته از دیروز که این متن های زیبای شما رو خوندم ) توکل به خداوند توانا مهربان م را دوست دارم و می‌دانم بهترین ها را برایم در زندگیم رقم زده امروز صبح خدا را شاکرم که بهم هدیه ی زیبای زندگی را داد استاد از خواندن مطالب شما سیر نمیشم آخه پر از عشق خداست من چند وقتیه که مشکلاتمو به خدا می‌سپرد و از همشون نتیجه ی عالی گرفتم به آبرومندانه ترین و زیبا ترین شکل ممکن که خودم از مرور خاطرات تش لذت میبرم از جهیزیه ی دخترم گرفته تا فروش تولیداتم همه را به خدا می‌سپرد و حالا با خواندن مطالب شما متوجه شدم که باید تمام کارهامو با توکل به خدا شروع کنم انجام بدم و لذت ببرم از دیروز که کارهامو شروع کردم احساس میکنم رفتارم متین تز شده اینقدر متین که خ‌ودم خوشم میاد از حرکات و رفتارم البته فکر میکنم خدا داره  حرف میزنه انجام میده رفتارها مو به هر حال متشکرم از شما که اینقد به همه مون آگاهی میدین و میدونم تمام این اطلاعات و آگاهی ها هم از طرف خداوند مهربون مونه که به وسیله ی شما استاد شریف و مهربانم بهمون داده میشه از شما از،صمیم قلبم متشکرم متشکرم متشکرم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار صالحه
   1402/03/19 19:06
   مدت عضویت: 517 روز
   امتیاز کاربر: 36566 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 634 کلمه

   سلام برا خدایی مهربان وبخشنده 

   سلام براستاد وهمه عزیران 

   امروز غروب جمعه هزارچهارصد دو   نوزده خرداد چه جالب من روز نوزده اردیبهشت دوره ام شروع کردم 

   من صالخه مهدیزاده دراین لحظه مفدس تصمیم میگیرم براساس اراده شخصی خود را متوقف کرده وبرمبنای اراده خداوند برای رشد وکسترش زندگی عمل کنم 

   من به خدایی خود توکل مبکنم من خدایی خودرو تبکه خودم میدونم هرهرمسیریکه بخوام‌کاری رو انجام بدم  اول باید توکلم رو به بادیبارم که همسوبا اراده الهی باشه 

   من۵۷ سال روبا اراده خودم باهمه نلاشم برای کم کردن وزنم بسر بردم توکل این رژیمهای فقط به اراده خودم دل بستم جز شکست وبدترشدن اوضاع  چیزی دستگیرم نشد اگرهم شد زود گذر بود وفتی روز وفات بانوی دوعالم دیگه ناامید کامل شدم اون بانو رو واسطه این امر قرار دادم وازخدای خواستم که من به سمتی که خودش میدونه هدایت کنه جالب بود براپ اون روز درحقیقت من به اراده الهی توکل کردم وبا هدایت خدایی مهربون وارد سایت شدم ولی بازم به خودم  گفتم زود یادمیگیرم فوری بیرون رفته خودم ادامه میدم غافل ازاینکه دارم بازم اراده خودم رو به کارمی گیرم رفتم توقسمت ۱۲ گام که فوری یاد بگیرم برای خودم اجرا کنم وفتی ۱۲ گام تمام شد به خودم گفتم من که چیزی رو یاد نگرفتم بهتربرم ۱۰۰ قدم اون مسیر رو شروع کنم تا بینمدخدا چی میخواد نشونبه اون نشون من توصد قدم تازه شروع به یادگیدی کردم ولی بازم دیگاه نمنوشتم تو کامهای ۱۲ تا ۱۵ یی فایل استاداز ما خواسته  بودن که دیگاهمون بنویسم که هم ایشون بخوان وهم اگاهی ما بهترتوذهنمون نفوذ کنه با شروع به نوشتن چون اراده الهی درپشت این هدف قرارداشت باروم نمیشه امروزکه من چطور اون فایل هار متو جه وحتی فرمول نویس میکردمویعنی من بودم که اون متنهارو تودیگاه  مبنوشتم نه کارمن نبود بارها توبخش ریگان توکل دیگاهام این مطلب گفتم که این همه علاقه واشتیاق ازکجا شروع شد من که امده بودم تومدت یی هفته الی یی ماه یادبگیرم‌وخودم ادامه بدوم تو قسمت ۷۰ به اقای اسناد اعلام کردم که شما به من بگید کدوم بخش رو خریداری کنم تا با اون بخش من شروع  کنم خلاصه من خرید  انجام دادم خودم تنهای

    من که تا اون روز حتی۱۰ هزارتومان اراینرنت خرید نکرده بودم با چه شجاعتی که بازم میگم کارمن نبود دل به دریا زدم خرید کردم وفتی به دخترگفتم ارتعجب انگشت به دهن موند باورش نشد گفت شوخی میکنی اخه توکه بلد نبودی  حتما مرحله ای خریدی من با کمال خونسروی گفتم نه گامل گرفتم حتی باورنمیشه با چه اشتباقی دلم میخواست زودتر شروع گنم هم زمان شد بعد سیزده بدر ایام‌تعطیلی  عید هیچ کافنتی تومنطقه ما باز نبود من با استیاق کامل تا مرحله ۱۰۰ پیش رفتم اون بخش تکمیل کردم وبعد شروع به دوره ام کردم چون اراده الهی بود یادگرفتهای من‌تواون بخش خیلی  به من کمک گرو که توبخش ورده به سرزمبن لاغرهای بهتر وکامتر بتوانم تواون بخش عمل کنم 

   تا ابن چند روزپیش که من وارداین بخش نشده بودم متوجه این اراده نبودم به خودم مبگم توازخدا خواستی تسلیم واقعی شده اراده الهی تورو به این مسیر هدایت گروبازم توخواستی اراده خودت رو پیش ببری نشد وبازم اراده الهی کارخودش کرووکرنه حالا توابنجا نبودیکه متو جه ابن موضوع بشی ارامرور که این تعهدی رو که دادم  به خودم ثابت شد من تواین مسیر با کارهایی که من انجام دادم همسو با اراده الهی بودوپیش رفت من هم درک بهتررو به خودم هدبه دادم هم‌کلی تغییر زیبار رو به دست اوردم چوم با اراده الهی کارکردم نه با اراده خودم پس بهترین وکامترین نتیجه به من داد چون کارمن نبود 

   درزندگی بعدابن زمان هرگز به خودم اجازه نمیدم که کاری بر خلاف ارادهده الهی انجام بدم وخودم وفزندانم‌ وهمسرم همه خانوادم رو به اراده الهی  مسپارم من فقط کا رهای که همسو با ارادهالهی هست رو سعی مبکنم انجام بدم   به امید خدا که کمک کنه 

   خدا پشت وپناهتون یا حق حق نگه دارتون

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   امتیاز کاربر: 27397 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته

   نشان های دریافت شده

   سطح مبتدی
   محتوای دیدگاه: 321 کلمه

   با سلام به استاد عزیزم و دوستان گرامیم 

   من ‌هم تصمیم گرفتم که از قدرت و ارده خدا استفاده کنم همسو با قدرت و ارده خدا بشم و من به خدا توکل کرده‌ام 

   من فرزانه ابوالحسنی تصمیم گرفتم در این لحظه مقدس عمل کردن بر اساس اراده شخصی خودم متوقف کنم بر مبنای اراده خداوند رشد و گسترش زندگی عمل کنم 

   من از دیروز تا حالا از این جمله استفاده میکنم من به خدا توکل دارم من عقیده دارم که کلمه به کلمه ای که در این سایت میخونم میبینم می‌شنوم از طرف خدا اومده تا به من راه و رسم زندگی کردن خلق کردن و دریافت کردن ارتباط با خدا رو آموزش بده تا من بتونم بهتر زندگی کنم از زندگیم نهایت لذت ببرم سپاسگزار خداوندم باشه 

   من احساس میکنم آدم خود خواهی نیستم و قبلنا فکر میکردم از خدا دور م خدا تو زندگی من نیست اما الان میدونم که من به خدا متصل هستم جزئی از خدا هستم اصلا نمیتونم از خدا جدا باشم 

   من الان متوجه شدم که منم خود خواه گاهی هستم تصمیم گرفتم با کمک گرفتن از قدرت اراده خدا بتونم  عادت‌های اشتباهم برطرف کنم  اول باید بکنیم عادت‌های بدم بنویسم بعد عادت‌های صحیح ایجاد کنم تا بتونم باقدرت ارداه خدا همسو باشم 

   منم تصمیم گرفتم که اینستا گردی نکنم حتی رقص اینا هم نبینم چون نا خواسته وقتی دنبال کلیپ رقص هستی به کلیپهای دیگه برخورد میکنه که خوشایند نیستند ناخواسته میبینم از جلوی چشمانم رد میشن  گاهی منو وسوسه پیشم اون کلیپ ببینم اینجوری آگاهی منفی وارد ذهنم شده و از زمانیکه تصمیم گرفتم تا الان رفتم تو اینستا فقط صفحه اول تا ببینم استادم به من چی میگه ببینم امروز خدا برای من چه آگاهی رو قرار داده 

   منم تصمیمم به خدا میگم که خدایا کمکم کن تا بتونم بر مبنای قدرت ارده تو زندگی کنم و هر جایی که فکری تو ذهنم نیومد نمیدونستم باید چکار کنم از عبارت معجزه اساس من به خدا توکل دارم استفاده میکنم 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 3 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار زهره
   1402/02/16 12:36
   مدت عضویت: 437 روز
   امتیاز کاربر: 2215 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 484 کلمه

   با سلام درود ب فرمانروای جهان و جهانیان ، خداوندگاار زمین و زمان

   با سلام ب دوستان و استاد مهربان

   قسمت پنجم هستیم و استاد از (توکل) صحبت کردن و من ناخواسته و ندانسته در قسمت چهارم بی اراده خودم و اراده خدایم،خیلی کوتاه ازخدا خواستم که در توکل داشتن ب من کمک کند.من بی اراده و آن اراده خدا بود که من ب کلمه (توکل)بیشتر توجه داشته باشم.با اینکه من همیشه در خواب و بیداری زمزمه من است(ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده ،در شب ظلمانیم ماه نشانم بده)

   و خودش میداند که می خواهم و اراده کردم که با او همسو و هم فرکانس شوم با او هماهنگ و هم آواز.

   توکل یعنی ) اعتماد، تکیه کردن براو و هر آنچه غیر اوست ناامید شدن.

   یعنی وکیل گرفتن مانند کودک نسبت ب مادر،انسان غرق عنایات حق.

   واز همه بالاتر در برابر خدا هیچگونه اراده ای از خود نداشته باشد ،(توکل زاییده ایمان است)

   توکل صحیح این است که انسان با مهیا کردن اسباب ب کار و کوشش بپردازد و ب خداوند امیدوار باشد و دعا کند واز او بخواهد اقداماتش را ب هدف

   و نتیجه برساند 

   خداوند در قرآن می فرماید:هر کس بر خداوند توکل کند ،خداوند برای او کافیست که امورش را کفایت و تدبیر کند و خداوند امورش را ب ثمر میرساند.

   علی (ع) می فرمایند:هر کس ب خداتوکل کند ،سختیها برای او آسان و اسباب و وسیلها برایش فراهم می شود ودر راحتی و وسعت و کرامت جای میگیرد.

   از طرف دیگر ب او الهام درونی می دهد. قدرتش را در درون او ایجاد میکند که اراده اش قوی و عزمش راسخ میگردد.مزاحمات روحی در برابر آن خنثی

   خواهد شد .

   زیرا انسان در مقام بامسبالاسباب پیوند میخورد ،با چنین پیوندی دیگر جایی برای نگرانی و تشویش خاطر باقی نمیماند،

   با قاطعیت با موانع دست و پنجه نرم میکند تا بمقصد برسد،پی بخدا توکل کنید تا شهد آن را بچشید واز برکات آن بهره مند شوید.

   توکل در اصل از ماده (وکالت )ب معنای انتخاب وکیل است

   توکل عبارت است از اعتماد و اطمینان قلبی بنده در جمیع امور خود ب خدا و حواله کردن همه کارها ی خود را ب او و تیکه بر حول و قوه الهی نمودن

   داخل گوگل سرچ کردم کلمه توکل باز ب همان نتیجه رسیدم که از درک و فهم بیشتر . که اگر بود همانطور در درس قبل استاد گفتم چون مولانا ب رقص در میامدم..(راهنما اوست)

   من بزرگترین آرزویم این است که بتوانم چنان ب درک و شعور برسم که حتی آب دهنم را با توکل او قورت دهم.

   و مدتهاست او را (وکیل و شافی)خود گرفتم و مرا از هر چه وکیل و دکتر است دور کند و حافظم باشد.

   (من زهره در این لحظه مقدس با استادم هم قسم میشوم و تصمیمم را که مدتها گرفته بودم را مکتوب می کنم و عمل کردن بر اساس اراده شخص 

   خود را متوقف کرده و بر مبنای اراده خداوند برای رشد و گسترش زندگی عمل میکنم.)آمین

   با سپاس از استاد  و ب امید تغییرات

   (من ب دستان خدا خیره شدم ،معجزه کرد)

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار فریبا فروغی
   1402/01/27 12:52
   مدت عضویت: 602 روز
   امتیاز کاربر: 15690 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 265 کلمه

   با سلام خدمت شما،

   من هم از این پس سعی می کنم که اراده شخصی خودم رومتوقف کنم  و با اراده خداوند زندگی رو بر اساس رشد و گسترش بنا کنم زیرا که در سایه لطف الهی بودن همیشه لذت بهتری برای زندگی کردن دارد شوق و ذوق زندگی که با اراده خداوند باشد توکل کردن به او و باور داشتن این که چیزهای خوبی برای ما قرار داد خیلی خوب است،

    امروز هم اراده خداوند این بوده که من با گوش دادن این فایل و خوندن این فایل از الان تصمیم بگیرم که من هم از تصمیمات شخصی بر اساس اراده خودم دست بردارم و اراده شخصی خودم رو رها کنم و توکل کنم به اراده خداوند و در مسیر اراده خداوند زندگی رو بهتر گسترش بدم،

   امیدوارم شما دوستان عزیزم این تصمیم رو گرفته باشید و با خوندن این فال تغییرات ذهنی خوبی داشته باشید،

   اینجا میگی ما به خدا توکل می کنیم یک حرف نباید باشه که فقط اون رو بیان میکنیم باید در ذهن و درون خودمون به این باور برسیم که من از تمام افکار منفی و اتفاق های بد می خواهند دور باشم و برای رسیدن به اتفاق های خوب و افکاری خوب به خدا توکل می کنم باید در عمل و طرفدار خودمون نشان بدیم که تو کل واقعی داریم و یا فقط به زبون میاریم ،

   توکل  واقعی این است که من دیگه کار های که احساس خوبی نداشتم در گذشته را انجام ندهم و با خواست خدا زندگی بهتری داشته باشم و افکار قشنگ تری با احساس خوب درباره ادامه زندگی فکر کنم و هدف های خودم رو دنبال کنم،

   باتشکر ازما

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار فهيمه
   1402/01/05 23:10
   مدت عضویت: 487 روز
   امتیاز کاربر: 6225 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 391 کلمه

   سلام به استاد عطار عزيز

    دوباره برگشتم به اين فايل و قبلي ها

    روز 29 از حضور من در اين سايت

   نميتونم ازشون راحت بگذرم 

   يعني ذهن من توانايي درك اين حجم از اطلاعات ناب رو نداره

   هر بار ميام ميخونم و منتظر ميشم از درون نيرويي اون رو جذب روحم كنه …بعضي جمله ها رو چندين بار ميخونم تا كاملا با زندگيم مطابقت بدم و مغز كلام رو بگيرم

   وقتي با زندگيم مطابقت ميدمشون خيلي بهم كمك ميكنه كه بيشتر دركش كنم

   در اين بين حواسم هست ، دگمه قضاوت رو خاموش كنم

   حواسم به صداهاي توي سرم هست كه قاتي اين جذب نشه

   ميدونم اينجا ، و اين نوشته ها داره از من آدم ديگه اي ميسازه …

   آدمي كه سالهاست منتظرش هستم

   خيلي جاها سرك كشيدم كه پيداش كنم

   خيلي دوره ها خريدم كه اون آدم رو پيدا كنم

   اما اينجا ، بدون هزينه مادي دارم پيداش ميكنم

   جايي كه نه تبليغي ازش ديدم

   نه حتي توي سايت كه وارد ميشي توي تايتل ميبينيش

   بايد بگردي توي زير مجموعه تايتل ها پيداش كني

   امروز اومدم و دوباره اين متن رو خوندم 

   دوست دارم حواسمو بدم به خودم تا ببينم اولين تغييري كه ميتونم در خودم ايجاد كنم تا ارداه شخصي كنار بره و اراده خداوند وارد بشه چيه …مثل استاد كه اولين تغيير نكشيدن سيگار بود

   مهمه كه صداهاي توي سرم رو خاموش كنم تا صداي اراده خداوند رو بشنوم وقتي ميخواد من اين تصميمم رو به مرحله اجرا برسونم

   الان كه دارم مينويسم يه حس خاصي دارم

   حسي كه يك جوينده گنج بعد از سالها كاووش داره اولين نشونه ها رو از بودن گنج پيدا ميكنه

   چندين وقته اين شعر برام زمزمه ميشه :

   بيا باغبان خرمي ساز كن

   گل آمد در باغ باز كن

   تا الان فكر ميكردم كارايي كه دارم ميكنم ، ديگه آماده ام كه خدا رو دريابم در وجودم 

   واسه همينم اين شعر رو زمزمه ميكردم

   ولي از الان به بعد با اطمينان بيشتري زمزمه اش ميكنم

   اين فضايي كه پشت كامپيوترم ميشينم گواهي اين حقيقت رو ميدن  كه اين مطالب رو ميخونم و آبي ميشه بر شوره زار  ذهنم گواهي ميدن كه رسيدم به آدرس درست

   حس غريبيه كه من دوسش دارم 

   استاد عطار روشن ميدونه دارم درباره چه حسي ميگم…خوشحالم كه استاد عطار روشن رو در اين مسير كنار خودم دارم…حمايت هاي ديروز و پريروزش و پيام هايي كه برام مينوشت…برام مثل كلام الله ناب بودن

   ديگه احساس غربت ندارم

   اون حسي كه چرا هر چي ميدوام نميرسم رو ندارم

   اين حس رو براي هر كسي كه اين متن رو ميخونه آرزو ميكنم

   يا حق

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار فهيمه
   1402/01/04 10:03
   مدت عضویت: 487 روز
   امتیاز کاربر: 6225 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 140 کلمه

   با سلام خدمت استاد عزيزم

   من فهيمه در این لحظه مقدس تصمیم می گیرم عمل کردن بر اساس اراده شخصی خود را متوقف کرده و بر مبنای اراده خداوند برای رشد و گسترش زندگی عمل کنم.

   از خدا كمك ميخوام و سعي ميكنم هر روز و هر لحظه “ ذكر من به خدا توكل كرده ام ” و ذكر من به خدا ايمان دارم” را تكرار كنم 

   احساس ميكنم رشته هاي محكمي ميتونه در من ايجاد كنه

   ما ميدونيم كه همه چي انرژيه

   قدرت كلام رو هم كه همه ازش آگاهي داريم

   با تكرار اين جملات دوست دارم تاثيري كه روم ميزاره اين باشه كه از اراده شخصي كنار بكشم و اراده خدا رو وارد عمل كنم

   همه چيز اوست

   اينو قبولش دارم

   يعني قبولش كردم 

   قبلانا كه فقط به زبون ميگفتم قبولش دارم ولي در عمل اراده شخصيمو وارد ميكردم 

   ممنونم ازتون براي اين فايل هاي بي نهايت با ارزش

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   امتیاز کاربر: 0
   محتوای دیدگاه: 117 کلمه

   سلام و درود به همه دوستای عزیزم

   مطالب این قسمت واقعا مفید بودن.اینکه با اراده خداوند همسو بشیم.با خوندن این مطالب تنها مانعی که نمیزاره با اراده خداوند همسو بشیم بنظرم همین زندگی با اراده شخصی خودمون هست که حاصل تجربیات زندگی مون و منطق و ذهنیت خودمون و بقیه و حرف های بقیه هست که باعث شده بخواییم با اراده شخصی خودمون با مسائل برخورد کنیم.

   در برابر خداوند تسلیم نیستیم و راه خودمونا میریم اون چیزی که فکر می کنیم درسته رو انجام میدیم و فقط به شکل زبانی خدا را یاد می کنیم ولی در واقع در زندگی مون زیاد باهاش همسو نمیشیم و نتیجه زندگی هامون اینی شده که الان داریم.

   براتون ارزوی بهترین هارو دارم.🌷

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار السا فرزانه
   1401/09/21 21:16
   مدت عضویت: 616 روز
   امتیاز کاربر: 65054 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 524 کلمه

   به نام خدایی که  ذکر نام او آرامش پذیر دل یقین داران است و توکل کنندگان بر او توکل کنند و خداوند برایشان کافی ست ❣️

   من  -السا فرزانه- در این لحظه مقدس تصمیم می گیرم عمل کردن بر اساس اراده شخصی خود را متوقف کرده و بر مبنای اراده خداوند برای رشد و گسترش زندگی خود و اطرافیانم عمل کنم 💮 من می دانم که خداوند حوزه ی انرژی عشق همیشه حاضر است. من می دانم وقتی از طریق افکار، اعمال,و باورهایم,خود را با انرژی عشق هماهنگ کنم از راهنمایی و حمایت الهی برخوردار می شوم. من می دانم که با خدا می توانم واقعیت زندگی ام را خلق کنم و در این صورت خوشحال زندگی می کنم و نور الهی را هم انتشار می دهم 💮 

   وقتی امورمون رو به خدا محول کنیم و از قدرت لایزال الهی انرژی بگیریم از اینکه خداوند چقدر سریع کارمون رو راه میندازه مات و مبهوت میشیم. وقتی به فرکانس دوست داشتن الهی تلنگر بزنیم متوجه زندگی فراتر از قید و بندهای دنیوی میشیم و مسیر خیر و صلاح و نظم الهی رو می پذیریم. وقتی دربست به خداوند توکل کنیم و دنبال منطق نگردیم خدا هم از طریق شم و شهودمون مسیر رو بهمون نشون میده. وقتی به خدا توکل میکنیم با قدرت و اراده ش هماهنگ میشیم، و هر چقدر باورمون نسبت به قدرت و اراده ی خدا بیشتر باشه رویداد ها و معجزه ها برامون امری عادی میشه. در حقیقت این ترس و قطع ارتباط الهی باید امری غیرعادی باشه. 

   ترسهای ما مانع از این میشن که ما از لطف و اراده ی خدا بی بهره باشیم، اما وقتی عشق الهی رو باور داشته باشیم و اجازه بدیم عشق در وجودمون جاری بشه، کانالی شفاف برای دریافت مواهب و راهنمایی های الهی در وجود ما باز میشه. 

   “ما جزیی از عشق الهی هستیم”، هر چه بیشتر این اصل رو باور کنیم ، موهبتهای بیشتری در زندگی ما رخ میده. وقتی در عشق زندگی کنیم یعنی زندگی مون سرشار از نور هست و در جایی ک نور باشه خبری از ظلمت نخواهد بود. بنابراین: 

   تا وقتی به خدا توکل کنیم و سرسپرده اش باشیم، هر آنچه مورد نیاز است رو به ما نشون میده، هر انچه نعمت هست رو وارد زندگی مون میکنه. و هر راهنمایی و هدایتی لازم داشته باشیم به ما نشون خواهد داد.

   لحظه ای فکر کنیم به اینکه  : 

   اگر با تمام وجود  ایمان می داشتیم خداوند همیشه و در هر لحظه هوامون رو داره، چه کاری رو  متفاوت انجام میدادیم….؟ 

   اگر خداوند در هر لحظه و همیشه ما رو راهنمایی میکنه زندگی مون به چه صورت می بود…؟ 

   به پاسخ این دو سوال فکر کنیم… خودمون رو در تصاویر زیبا و گرم پاسخ این دو سوال غوطه ور کنیم و سعی کنیم با توکل و تکیه واقعی، تصاویر این دو سوال رو، زندگی کنیم…اونوقته که بهشت رو در روی زمین تجربه خواهیم کرد….

   من به نوبه ی خودم در کنار تصمیمی که در ابتدای صحبتم نوشتم، قصد میکنم پاسخ این دو سوال رو هم زندگی کنم و درهای قلبم رو بیش از پیش به روی عشق الهی باز کنم و همواره یادم باشه: 

   فمن یتوکل علی الله فهو حسبه. ان الله بالغ کل امره. قد جعل الله لکل شیئ قدرا….❣️💮❣️💮

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار alireza8199@gmail.com
   1401/09/15 18:27
   مدت عضویت: 924 روز
   امتیاز کاربر: 2039 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 81 کلمه

   سلام استاد عزیزم الان که من دارم ای جملات را می نویسم که اشکهایم جاری شده از قدرت و لطف خداوند که ماها بایستی به خداوند تکیه کنیم و توکل کنیم و کارهایمان را به خدا بسپاریم و تسلیم امر او شویم و من هم در همین لحظه خودم را به خدای مهربان می سپارم تا او مر ابه جاهایی که می داند هدایت کند . 

   خدایا به تو توکل کردم 

   خدایا به تو توکل کردم 

   خدایا هدایتم کن .

   خدایا تسلیم امر توام .

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار الهام خضرلو
   1401/05/30 08:26
   مدت عضویت: 1764 روز
   امتیاز کاربر: 20043 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 793 کلمه

   سلام به اراده ی خداوند

   من الهام بنده پاک وخالص و دوست داشتنی خداوند درین لحظه ی مقدس تصمیم میگیرم عمل کردن بر اساس اراده ی شخصی خود را متوقف کرده وبر مبنای اراده ی خداوند برای رشد و گسترش زندگی عمل کنم .

   من به خداوند توکل کرده ام

   من به خداوند تکیه کرده ام

   من به خداوند اعتماد دارم

   چقدر عبارات آرامبخش و تأثیر گذاری هستند و احساس امید وایمان و یگانگی با خداوند رو به من میدن .

   همه ی ناکامی های ما از تکیه نکردن به قدرت اراده خداوند هست اگر ما چاقیم اگر پول کافی نداریم اگه بچه نداریم اگه در روابط عشق جاری نیس اگر به ارزوهامون نرسیدیم به اراده ی شخصی خودمون متکی هستیم .با تکیه به خدا هست که همه سختی ها آسان میشه همه ی راهها باز میشه همه نامیدی ها به امید تبدیل میشه همه بیماری‌ها شفا پیدا میکنن همه آدمها شادی و آرامش درونی رو در زندگی تجربه میکنن .وخیلی از اتفاقات خوب به سمت ما سرازیر میشه .

   فقط کافیه به خدا اعتماد کنی و سکوت  کنی تا خداوند با تو حرف بزنه.

   مثلا دوست داری بچه دوم بیاری مثل من و تو اعماق قلبت عاشق بچه دار شدنی عاشق اینکه داشتن  فرزند پسر و تجربه کنی عاشق اینکه دخترت تنها نباشه عاشق اینی که بعد چهار سال به طور عملی همه چیزهایی که یاد گرفتی تو این بارداری اجرا کنی ببینی با نه سال پیشت چه تغییری کردی این همه گوش دادی این همه نوشتی

   عاشق اینی که ببینی میتونی بدون هیچ دارو و دکتر طبیعی بدون هیچ تغذیه من درآوردی دکترها با قدرت ذهنت فرزند پسر زیبا سالم وصالح و موفق خلق کنی

   ولی می ترسی از چاقی از سختی دوران بارداری از هزینه های بچه دوم از مسئولیتی که به گردن تو هست از اینکه سختته ازمحیط آرامش خودت خارج بشی بعد نه سال که به شرایط تک فرزندی عادت کردی ازاینکه می ترسی از بچه به خاطر اینکه در خانواده فقیر و پرجمعیت بزرک شدی دوس نداری بچه ات در کم توجهی بی پولی در شرایط سخت بزرگ بشه

   واینکه اعتقاد داری بچه نمیزاره بری سر کار صاحب درآمد بشی برای خودت وقت بزاری به خودشناسی برسی  موفق بشی پولدار بشی و…

   از یه طرف دوست داری بچه دار بشی از یه طرف هم این دلایل و باورهای اشتباه رو داری وهم ناراحتی از اینکه چرا تا حالا بچه دوم نیاوردی دیر شده همه بچه دومشونو آوردن و از خدا هم ناراحتی که چرا شرایط مهیا نمیشه

   اینها همش اراده شخصی هست که جلوی بچه دار شدن منم گرفته و اجازه نداده بچه دوم بیاد ولی حالا که به خداوند تکیه کردم و تصمیم گرفتم عمل کردن بر اساس اراده شخصی رو متوقف کنم خدا وارد عمل میشه و فرزند دوم من به راحتی وبه آسانی و در بهترین زمان ودر بهترین مکان و در بهترین شرایط روحی وروانی وعاطفی ومالی به من داده میشه و همه موانع ذهنی من در پرتو اراده ی خدا از سر راه من کنار میرن ومن فرزندم رو در آغوش میگیرم ..

   من با قدرت اراده ی خدا به راحتی باردار میشم و فرزندم پسر خواهد بود .

   من با قدرت اراده ی خدا بارداری راحت آسان ودر کمال سلامت وزیبایی و تناسب اندام را تجربه خواهم کرد

   من با قدرت اراد ه ی خداوند در بهترین زمان و مکان فرزندم رو به دنیا خواهم آورد .

   من با قدرت اراده خداوند فرزندی موفق واگاه و معنوی پرورش خواهم داد .

   من با قدرت اراده ی خداوند در رزق و روزی و برکت وفراوانی زندگی خواهم کرد

   من با قدرت اراده خدا  مسیر رشد وکمال خود را کنار فرزندم به راحتی وزیبایی طی خواهم کرد و فرزند دوم به خودشناسی وخداشناسی و رشد و پیشرفت من کمک خواهد کرد .

   و من با توکل به نیروی اراده ی خدا زندگی شاد و خوشحال وارامی رو در کنار فرزند عزیزم خواهم داشت .

   نمونه ی واضح آن ایدا دختر استاد عزیز که بعد از اومدنش استاد چقدر مسیر رشدشون اسانتر شد و آگاهی هاشون روز افزون تر شده و دارن از وجود دخترشون بی نهایت لذت میبرن.

   تکیه بر اراده ی خداوند همه ناممکن ها رو ممکن میکنه همه نشدن ها رو شد میکنه همه موانع رو از سر راه بر میداره

   باید به خدا قدرت اراده خدا ایمان بیاریم باید به الهامات قلبی مون گوش بدیم باید بشنویم حرف های خدا رو و حرکت کنیم و انجام بدیم هر آنچه که گفته میشه دلتو بسپار به خدا و حرکت کن همه راهها باز میشه همه گرها گشوده میشه همه موانع برداشته میشه وتو همه آرزوهاتو در آغوش میگیری به شرط ایمان به شرط عمل به شرط حرکت به شرط سکوت

   سکوت کن تا بشنوی خدا با تو حرف می زند سکوت زبان خداوند است .

   خدایا من به تو ایمان دارم

   خدایا من به تو تکیه کردم .

   خدایا من به تو توکل کردم .

   خدایا من به تو اعتماد دارم.

   ممنونم خدای مهربان سلام و درود به اراده ی خداوند.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 30 از 6 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار منیره.ف
   1401/04/24 00:55
   مدت عضویت: 1738 روز
   امتیاز کاربر: 11871 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 64 کلمه

   من به خدا توکل میکنم و تصمیم می گیرم در مسیر اراده ی الهی گام بردارم همچون قاصدک که در  باد رها می شود خود را به دستان خدا بسپارم

   و دیگر برای هیچ چیز نجنگم بشوم همان بچه ی سر به راه و ارام و مطمئن هستم که او من را می بیند و همه چیز را همانطور رقم میزند که من ارزو دارم 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار fatmhadly85@gmail.com
   1401/04/21 14:08
   مدت عضویت: 1241 روز
   امتیاز کاربر: 5807 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 813 کلمه

   به نام خدایی که در این نزدیکیست ❤️❤️❤️🌹🌹🌹

   سلام 🙋

   زندگی با اراده خداوند : قسمت پنجم 🌹

   متصل شدن به اراده خداوند نیاز به اراده شخصی دارد ، هیچ هدفی در دنیا مقدس تر از تغییر کردن نیست و برای تغییر کردن باید با اراده خداوند همسو شد 🌹

   من در این ساعت و لحظه مقدس  قسم میخورم که برای تغییر زندگیم دست از اراده شخصی برداشته و در جهت بهبود رشد و گسترش زندگیم همسو با اراده خداوند شوم .🌹

   زمانی که داشتم متن این قسمت و می‌خوندم وقتی به این عبارت رسیدم  که من به خداوند توکل کرده ام و زمانی که چندین بار با خودم تکرار کردم به آرامش عمیقی دست پیدا کردم راستش الان سری دومی هستش که من دارم نوشته های باور ساز زندگی با اراده خداوند و می خونم و از زمانی که شروع کردم تغیرات زیادی در زندگیم تجربه کردم مثلاً قبلاً که میخواستم نماز بخونم از سر زور و اجبار می‌خوندم و بعد که تموم می شد میگفتم آخی انگار که بار یک کوه از دوشم برداشته شد ولی الان با آرامش و عشق و لذت نماز مو می‌خونم و بعدش یه حس خیلی خوبی دارم ، قبلاً از تنهایی و تاریکی خیلی می ترسیدم ولی الان با خودم حرف میزنم و میگم که خداوند هر لحظه و همه جا همراه من هست و سعی می‌کنم که آرامش داشته باشم هرچند که هنوزم ترسم به طور کامل از بین نرفته ولی خیلی بهتر از قبل شدم . در مورد لاغر شدن هم نگرش مو تغییر دادم و گفتم خدایا من دست از تلاش و کوشش در جهت فشار جسم بر میدارم و میخوام همسو با اراده خداوند متناسب شوم یعنی سعی و تلاش مو در جهت رفع فرمول های ذهنی  انجام میدم  بقیه شو میسپارم به خداوند . احساس می‌کنم که نسبت به قبل توکلم واقعی تر شده قبلاً وقتی میخواستم کاری و انجام بدم زبانی و از روی عادت میگفتم خدایا توکل به خودت و اصلا معنی شو درک نمی‌کردم ولی الان وقتی میخوام کاری رو شروع کنم و اولش که میگم خدایا به امید و توکل به خودت یه احساس زیبا و خوبی بهم دست میده در موردش فکر میکنم و خدا رو در کنار خودم حس میکنم و با خودم میگم مطمئنم که این کار به نحو احسن انجام میشه مثلاً امسال پدر همسرم بهمون یه زمین کشاورزی داد و گفت برین واسه خود تون هر چی که دوست دارین بکارید  همسرمم نخود کاشت و همه گفتند که تو اون زمین نخود خوب عمل نمیکنه ولی من وقتی برای اولین بار بعد از کاشت رفتم تو زمین گفتم خدایا توکل به خودت کاشت بذر و وجین  علف و سم پاشی با ما بقیه اش با خودت و بعد به همسرم گفتم امسال محصول ما بهترین میشه و کم کم که محصول به بار نشست هرکسی از کنار زمین مون رد میشد می‌گفت و بهمون می‌رسید می‌گفت اشتباه کردین که نخود کاشتین ای کاش گندم یا جو می کاشتین  و همسرم با شنیدن این حرفا ناراحت میشد و چون پدر همسرم هر سال تو این زمین گندم جو میکاشت چون زمینش علف خیز بود همسرم  می‌گفت نکنه چیزی دست مونو نگیره ولی من اصلاً ذره ای به توکلم به خداوند شک نکردم و به همسرم گفتم برای خداوند چه فرقی می‌کنه که ما گندم و جو میکاشتیم یا نخود یا لوبیا یا هر چیز دیگه یعنی خداوند کاری میکرد که گندم و جو خوب عمل بیاد ولی نخودها رو خراب می‌کنه ولی مطمئنم که که همسرم نا امید بود چون همش به من می‌گفت تو از کشاورزی سر در نمیاری راستم می‌گفت من کشاورزی بلد نیستم فقط به خداوند اعتماد کردم خلاصه بذرا رشد کردن همراه شون علف های هرز هم رشد کردن یعنی قد علفا از نخودا بلند تر بود و  وقتی با همسرم واسه سر کشی می رفتیم خیلی ناراحت بود و می‌گفت زحمت الکی کشیدیم ولی من نمیدونم چرا همش خدارو شکر میکردم و خوشحال بودم و میگفتم بهترین محصول و برداشت می‌کنیم  حالا باور نمی‌کنید که که وقتی بذرا یکمی بزرگ شده بودند یک باد شدیدی اومد و این باد تقریبا اکثر محصول ها رو از بین برده بود و همه ناراحت بودن که باد محصولات شونو از بین برده حالا زمین ما همون علفای هرز دور نخودها مثل یک محافظ جلوی از بین بردن بذرا رو گرفته بودند و به جای از بین رفتن محصول مون همون علفای هرز از بین رفتن و محصول ما صحیح و سالم موند و من از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدم و همون لحظه از خداوند تشکر کردم و ان شا الله همین هفته محصول مونو برداشت می‌کنیم و این میشه نتیجه توکل کردن به خداوند .🌹

   وقتیکه به معنای واقعی به خداوند توکل کنی و امیدت فقط به خودش باشه خداوند نا امیدت نمی کنه ممنون استاد که با آموزش های ارزشمند تون کمک مون میکنید که راه درست و نادرست از هم تشخیص بدیم و طعم شیرین تغییر کردن و در زندگی بچشیم .🙏🙏🙏🌹🌹🌹

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 15 از 3 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    امتیاز کاربر: 5966 سطح ۳: کاربر پیشرفته
    محتوای دیدگاه: 32 کلمه

    سلام و درود
    به به
    از خوندن نوشته شما لذت بردم
    خدا رو شکر همیشه ما رو هدایت و حمایت می کنه
    انشاالله بهترین محضول رو برداشت می کنید و درباره نتیجه برامون می نویسی
    موفق باشید

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
     آواتار fatmhadly85@gmail.com
     1401/04/22 18:22
     مدت عضویت: 1241 روز
     امتیاز کاربر: 5807 سطح ۳: کاربر پیشرفته
     محتوای دیدگاه: 19 کلمه

     سلام 

     ممنون استاد ان شاالله همین هفته محصول مونو برداشت می‌کنیم و میام همین جا در مورد نتیجه اش می‌نویسم.

     برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
     امتیاز: 0 از 0 رأی
     افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
      آواتار fatmhadly85@gmail.com
      1401/05/08 01:35
      مدت عضویت: 1241 روز
      امتیاز کاربر: 5807 سطح ۳: کاربر پیشرفته
      همیاری
      محتوای دیدگاه: 164 کلمه

      به نام خدایی که در این نزدیکیست ❤️❤️❤️

      سلام 🙋

      قول داده بودم که بیام در مورد نتیجه برداشت محصول مون بنویسم .🤗

      خدارو شکر ما محصول مونو برداشت کردیم و به لطف خدا محصول مون از محصول همه کشاورزای  اطرافیان زمین مون بهتر شد و همون زمینی که همه میگفتن که اگه کندم یا جو می کاشتین بیشتر سود و میکردین ما نخود کاشتیم و یک محصول عالی و با کیفیت برداشت کردیم و از نخودش مقداری به همه برادر و خواهرای خودم و خواهر و برادرهای همسرم هم بخشیدیم و هم خودمون و هم خونواده خودم و همسرم  از اینکه محصول مون خوب و با کیفیت شده بود خوشحال شدیم و من ایمان دارم که اگه ما به خداوند توکل و اعتماد داشته باشیم خداوند به بهترین نحو پاسخ اعتماد و توکل مونو میده  .🌹

      خدایا شکرت که در همه جا و همه حال حواست بنده هات هست 🤗🤗🙏🙏

      استاد ممنون که با راهنمایی های ارزشمند تون کمک میکنید که در مسیر درست زندگی حرکت کنیم .🙏🙏🙏🌹🌹🌹

      برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
      امتیاز: 5 از 1 رأی
      افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
       امتیاز کاربر: 5966 سطح ۳: کاربر پیشرفته
       محتوای دیدگاه: 22 کلمه

       سلام و درود
       چقدر از خوندن نوشته شما لذت بردم
       به شکل واضح نقش اعتماد کردن به خداوند رو دریافت و تجربه کردید
       مبارکتون باشه

       برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
       امتیاز: 5 از 1 رأی
       افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
        آواتار fatmhadly85@gmail.com
        1401/05/08 15:08
        مدت عضویت: 1241 روز
        امتیاز کاربر: 5807 سطح ۳: کاربر پیشرفته
        محتوای دیدگاه: 65 کلمه

        ممنون استاد من الان ۳۷ سالمه و تا این مدت هم چاق بودم و هم داشتم با باورهای پوچ و غلط زندگی میکردم 😔🥺 ولی از زمانی که به این مسیر زیبا هدایت شدم به لطف خداوند و راهنمایی های ارزشمند شما تازه دارم طعم تناسب اندام و خوشبختی و سعادت و لذت بردن از زندگی رو میچشم 🤗🤩🌹

        خدایا شکرت ، شکرت ، شکرت 🌹🌹🌹

        🙏🙏🙏🙏

        برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
        امتیاز: 0 از 0 رأی
        افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
    آواتار الهام خضرلو
    1401/04/22 09:52
    مدت عضویت: 1764 روز
    امتیاز کاربر: 20043 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
    محتوای دیدگاه: 59 کلمه

    سلام دوست عزیزم 

    واقعا منم لذت بردم آفرین به ایمان وتوکلت آفرین 

    منم میخوام از اول نوشته های باور ساز رو شروع کنم 

    چند وقته سرم شلوغ شده ولی حتما برای این نوشته ها وقت کنار میزارم آفرین که متعهدانه این نوشته ها رو دنبال میکنی منم دلم خواست با عشق شروع کنم 

    امیدوارم محصول عالی وبا کیفیت و فراوان برداشت کنید.

    یا حق

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
     آواتار fatmhadly85@gmail.com
     1401/04/24 01:44
     مدت عضویت: 1241 روز
     امتیاز کاربر: 5807 سطح ۳: کاربر پیشرفته
     محتوای دیدگاه: 132 کلمه

     سلام 

     دوست عزیز ممنون از شما که وقت گذاشتید و نوشته منو خوندید و آفرین به شما که تصمیم گرفتید دوباره با عشق و اشتیاق خوندن نوشته های باور ساز شروع کنید من ایمان دارم که هرکس این نوشته ها رو با شور و عشق بخونه و درک کنه در آخر دیگه اون آدم قبل از خوندن این نوشته های ارزشمند نیست و احسنت به استاد که این قدر زیبا این مطالب و درک کردن و تجربیات ارزشمند شونو بی دریغ در اختیار ما قرار میدن و به نظرم واقعا خوندن و درک عمیق این مطالب لیاقت و سعادت میخواد و من مطمئنم که شامل من و شما و همه دوستان که به این مسیر زیبا هدایت شدیم هست و جا داره که بازم از استاد تشکر کنم بخاطر زحمات بیدریغ شون 🙏🙏🙏🌹🌹🌹

     برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
     امتیاز: 0 از 0 رأی
     افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
    آواتار Reza
    1402/03/06 12:06
    مدت عضویت: 479 روز
    امتیاز کاربر: 19536 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
    همیاری
    محتوای دیدگاه: 164 کلمه

    چقدر این اطمینان از توکل به خدا زیباست

    وجود ادم را سراسر از ارامش و اطمینان میکنه

    میتونم بگم اکثر اوقات منم این درگیری را با همسرم داشتم که او شواهد اطراف را میبینه و من میخواهم قدرت و ایمان داشتن به خدا را به او ثابت کنن ولی یاد گرفتم که باید این اطمینان و ایمان و توکل در وجود خودم بیشتر ثابت بشه 

    من باید در این مسیر استمرار داشته باشم و بر این ایمان پایبند باشم

    این اراده خداوند هست که من اینجا در این جمع هستم 

    پس مثل تمام اوقاتی که با توکل به خدا جلو میرفتم و اجازه میدادم نتایجم حرف بزنند اینبار و برای همیشه میخواهم اینجا و در میان تمام دوستان این تعهد را بدم و خودم در اغوش خدا قرار بدهم و بهش بگم که باتو من پادشاهی هستم فراتر از هر انچه که هر کس شنیده و دیده 

    چون میدانم و کاملا مطمئن هستم هر وقت با تو قدم برداشتم پر قدرتم و همه چیز امکان پذیره و انجام شده هست

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
     آواتار fatmhadly85@gmail.com
     1402/07/08 00:53
     مدت عضویت: 1241 روز
     امتیاز کاربر: 5807 سطح ۳: کاربر پیشرفته
     همیاری
     محتوای دیدگاه: 140 کلمه

     سلام دوست عزیز ممنون که وقت گذاشتید و نوشته منو خوندید خوشحالم که نوشته من تاثیر مثبت و خوب روی احساس دوستانم داشته 

     من سعی میکنم هر چیزی که از مطالب آموزشی این سایت ارزشمند یاد میگیرم اول خوب درک کنم و بعد در زندگیم تبدیل به عمل کنم  یعنی این طور نیست که فقط بخونم و فایل گوش کنم و بنویسم و رد بشم نه ، در حد درکم و برداشتم از اونا در موقعیت ها و جنبه های مختلف زندگیم استفاده میکنم و  بارها نتایج مثبت شو در زندگیم دیدم

     من وارد این سایت شدم که فقط لاغر بشم ولی الان آگاهی هایی از این آموزشهای ارزشمند دریافت کردم که هر روز مشتاق تر و با انگیزه تر در این مسیر زیبا قدم بر میدارم و هر روز حالم بهتر از روز قبلمه

     و همه این تغییرات و مدیون استاد هستم 

     برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
     امتیاز: 5 از 1 رأی
     افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
      آواتار Reza
      1402/07/08 12:26
      مدت عضویت: 479 روز
      امتیاز کاربر: 19536 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
      همیاری
      محتوای دیدگاه: 477 کلمه

      سلام 

      چقدر پاسخ شما به در این زمان هم زمانی فوق العاده ای ایجاد کرد که میتوانم بگویم معجزات خداوند برای منه که هر روز درکم را میافزاید و مرا بزرگ میکنه.

      من حدود ۴ ماه پیش این متن را برای شما نوشتم و امروز شما به من جوای دادید که این جواب از طرف خداوند و مهر تاییدی فوق العاده محکم بر ادامه فعالیت من در مسیر الهیش است که خودش قشنگ و زیبا مرا بغل کرد و در اینجا در این محیط زیبا و پر از انرژی نشاند.

      این جمله شما دقیقا تاثیر گذارترین جمله ای است که هر کسی باید با تمام وجودش درکش کنه(من سعی میکنم هر چیزی که از مطالب آموزشی این سایت ارزشمند یاد میگیرم اول خوب درک کنم و بعد در زندگیم تبدیل به عمل کنم  یعنی این طور نیست که فقط بخونم و فایل گوش کنم و بنویسم و رد بشم نه ، در حد درکم و برداشتم از اونا در موقعیت ها و جنبه های مختلف زندگیم استفاده میکنم و  بارها نتایج مثبت شو در زندگیم دیدم)

      که همزمان شد با روز ۸ تکرار ورود به سرزمین لاغرها که استاد هم همین اگاهی ها را بیان میکنند و زیباتر اینکه مدتی هست خودم دارم با شور و اشتیاق فراوان تری و عاشقانه همین طوری تلاش میکنم.

      روزهای اول فکر میکردم دارم اجرایی میکردم ولی الان میفهمم که داشتم فیلم بازی میکردم ولی یه موضوع مهم این وسط برام پر رنگ شد اینکه واقعا میخواستم که در این مسیر باشم و خواهان تغییر بود و چه تغییرات سوپر شگفتی سازی در من ایجاد شده از ریزترین مسائل تا هر چیزی که میشود باشد و برای من آسانی قرار داده شده.

      ولی الان که اینجا هستم هر لحظه سپاسگذار خداوندی هستم که مرا دارد می افزاید.(خدایا شکررررررت)

      و یک نمونه از تغییراتم بگویم در جواب پاسخی که ۴ ماه پیش در مورد خودم و همسرم نوشته بودم 

      من رها کردم و شروع کردم به روی خودم کار کردم و هر روز نتایج مثل حلقه های زنجیر به هم متصل میشد و هنوز تا ابد برام ادامه داره،الان در این لحظه ارتباطم با همسرم به حدود مامورایی و محشر شده که تصور نمیکردم و آرزویم بود و الان دارم آرزویم را زندگی میکنم.

      در طول شبانه روز حرف های تکراری و یا فقط سپری کردنی که روز،شب بشود و روزی دیگر برای ادامه جریان زندگی که فکر میکردیم زندگی چست،ولی الان داریم عاشقانه حرکت میکنیم در مسیر زندگی،ساعتها با هم حرف میزنیم در مورد هر انچه ما را میافزاید و هم دیگه را کاور میکنیم،زندگی هدفمندی اغاز کردیم که شده ایم الگویی مثال زدنی،داریم طعم زندگی با اراده خداوند را مچشم و اینجا و این لحظه را نشانه ای پر قدرت از خدایم میدانم که شروعی مجدد این دوره معجزه امیز را انجام دهم و هر لحظه ام را سرتاسر معجزات خداوند دریافت کنم 

      و خدایی که به شدت کافی است

      خدایا تنها تو را میپرستم و تنها از تو یاری میجوییم

      برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
      امتیاز: 0 از 0 رأی
      افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
       آواتار fatmhadly85@gmail.com
       1402/07/09 08:27
       مدت عضویت: 1241 روز
       امتیاز کاربر: 5807 سطح ۳: کاربر پیشرفته
       محتوای دیدگاه: 46 کلمه

       سلام دوست عزیز خیلی خوشحالم براتون ان شا الله که هر جا هستید موفق و شاد و تندرست و متناسب باشید خیلی خوشحالم که با دوستان خوبم که تشنه تغییر کردن هستند در این مسیر زیبا در حرکتیم.و ان شاالله که همه مون به مقصد میرسیم

       برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
       امتیاز: 0 از 0 رأی
       افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار shahrbanou1346
   1400/10/30 20:21
   مدت عضویت: 1445 روز
   امتیاز کاربر: 22276 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 1,175 کلمه

   عرض سلام و ادب و احترام محظر دوستان و استاد گرامی

   ●●●●●●●●●●جلسه پنجم زندگی با اراده خداوند .

   جمله مقدمه :تصمیم برای همسو شدن با اراده خداوند از اراده فردی شروع میشود.

   ■■■■■■■■■■

   بسیاری از انسانها در مدت زندگی خود همسو شدن با اراده خداوند را تجربه نمی کنن چون نیاز به تصمیم بر اساس اراده شخصی داره و از اونجایی که  که در ذهن همه انسانها فرمول های زیادی درباره خدا، زندگی، کسب و کار و … وجود داره فراموش کردن که می تونن برای زندگی کردن به اراده خداوند متکی بشن و همه تصمیماتشون بر مبنای اراده شخصی  می شه .

   من  همین حالا تصمیم گرفتم با متصل شدن به اراده خداوند زندگی خود را تغییر دهم.

   من می تونم در همین لحظه حتی اگر هیچ نشانه ای از اتصال با اراده خداوند در زندگی خود مشاهده نمی کنم (  که البته  اینگونه نیست چون وقتی بهش فکر می کنم‌ می بینم‌ که  من بارها در زندگیم شاهد این اتصال الهی بودم  )      و حتی اگر  باور نداشته باشم که  می شه  به اراده خداوند متصل شد و زندگی را به شکلی که دوست داشت تجربه کرد، اما با اینحال  شجاعت  به خرج می دم  و این تصمیم را اتخاذ میکنم و به شکل کتبی اینگونه می نویسم :

   ● من  خانم شهربانو  در این لحظه مقدس تصمیم می گیرم عمل کردن بر اساس اراده شخصی خود را متوقف کرده و بر مبنای اراده خداوند برای رشد و گسترش زندگی عمل کنم.”

   نوشتن همین چند کلمه اطمینان بهتری در قلبم ایجاد می کنه که بر تصمیم خود مصمم و مشتاقم.

   به این طریق من ،  آگاهانه تصمیم می گیرم دوباره به قدرت اراده الهی ملحق شوم و جهت اراده شخصی را تغییر دهم.

   با ارزش قائل شدن برای تصمیمم  ، جهت پیوستن به اراده خداوند به عنوان انسانی ارزشمند و منحصربفرد که مورد توجه و قبول خداوند قرار گرفته احساس خوشایندی پیدا می کنم..

   چه احساساتی ؟

   احساس دوستی و نزدیکی با خداوند.

   احساس همکاری با خداوند در جهت رشد و گسترش زندگی.

   احساس تحت حمایت و هدایت خداوند بودن.

   تاثیر این‌احساسات :

   این احساس ها در نهایت باعث ایجاد و تقویت “توکل به خداوند” به شکل واقعی می شه .

   نتیجه توکل به خداوندی که بر اساس احساس خوب نزدیکی و دوستی با خداوند در ما ایجاد می شه بسیار متفاوت با توکلی است که به صورت زبانی و عادت وار (توکل به خدا) همیشه بر زبان ما جاری بوده است.

   از این پس برای رهایی از اراده شخصی و دلبستگی هایی که باعث ایجاد احساس بد در من  می شوند از عبارت “من به خداوند توکل کرده ام” استفاده می کنم.

   این عبارت برای من یادآور تصمیمی است که جهت پیوستن به اراده خداوند اتخاذ کرده ام و باعث می شه از شر افکار منفی رها شده و در مسیر صحیح و ارتباط با اراده خداوند باقی بمانم.

   “من به خداوند توکل کرده ام”

   همین الان بارها این عبارت را تکرار  می کنم .و می نویسم .

   قطعا یکی از قوی ترین احساس ها، احساس آرامش و امنیته  که  در حال حاضر در من شکل می گیره .این احساس که شکل می گیره بر اساس اراده شخصی ما نیست بلکه پاسخی از سوی اراده خداونده که در ما احساس آرامش و امنیت ایجاد می کنه .

   به همین سادگی می توان از حضور اراده خداوند در وجود خود اطمینان حاصل کرد.

   “من به خداوند توکل کرده ام”“من به خداوند توکل کرده ام”“من به خداوند توکل کرده ام”

   همین لحظه پاسخ را دریافت می کنم‌.به احساسی که در نتیجه پاسخ دریافتی از سوی خداوند است شک نباید کرد .

   این خود خداست که مستقیم و بدون واسطه به ما پاسخ می ده.بدون اینکه قبل از پاسخ دادن، ما را مورد سنجش قرار دهد.

   ما هر چه که  بودیم و هستیم گناهکار یا بی گناه ،تقصیر کار یا بی نقصیر  اینا هیچکدوم‌ باعث نمیشه  خداوند به ما پاسخ نده و بخواد قبل از پاسخ  مارو مورد سنجش و ارزیابی قرار بده .

   ما همیشه لایق دریافت پاسخ از طرف خداوند بوده ایم، هستیم و خواهیم بود.

   این عبارت از کارلوس کاستاندا تکمیل کننده این موضوعه :

   “بشر عادی وقتی امیدش را به بازگشت به منبع و منشاء آفرینش از دست می دهد در خودخواهی هایش به جستجوی وسیله ای برای تسلی می گردد.”

   من‌ عزم تغییر کردن دارم و به دنبال سرنخ تغییر کردنم .

   همانگونه که اراده خداوند، درون ما ست  سرنخ تغییر کردن نیز در درون ماست .

   باید آن را پیدا کرده و برای تغییر آن اقدام کنم‌…

   سرنخ ها چنان واضحن که نیاز به جستجو برای یافتن آنها نیست، اگر از خودخواهی و عمل کردن بر اساس اراده شخصی دست برداریم و شجاعت همراهی با اراده خداوند را در خود ایجاد کنیم‌ سرنخ ها را به سادگی پیدا می کنیم‌….

   از اینجا به بعد دیگر تصمیم با ماست که بر اساس اراده شخصی خود زندگی کردن را ادامه بدیم‌ یا به ندای اراده خدای درون خود توجه کرده و برای تغییر کردن اقدام کنیم.

   لازم به ذکر است که  برای تغییر زندگی نیاز نیست دست به تغییر دنیای بیرون خود بزنیم.

   باید از درون شروع کنیم، به مرور هرزمان لازم باشه اراده خداوند ما را به سمت تغییر دنیای بیرون هدایت می کنه .

   تغییر دنیای بیرون بر مبنای هدایت اراده خداوند ،  کاری بسیار ساده و روان خواهد بود

   .در این صورت ما نیاز به صرف انرژی زیاد یا تلاش خاصی برای ایجاد تغییر در دنیای بیرون از خود نداریم …

   به اشاره ای کارها حل و فصل می شن  و تغییر ایجاد می گردد.

   امروز و در این مقطع از زندگی به این درک  می رسم‌ که اراده خداوند قدرتی است که من فقط باید خود را به آن متصل کنم.

   این اتصال به معنی انجام کاری نیست که باید با اراده شخصی یا منیت انجام شود بلکه تصمیمی است کاملا درونی و ذهنی.

   برای اتصال به اراده خداوند نیاز به تکرار عبارت های خاص به تعداد مشخص نداریم، نیاز به انجام اعمال خاص در ایام مشخص از شبانه روز نداریم ، نیاز به وعده دادن به خداوند که اگر به ما کمک کنه و مشکل ما را حل کنه ما هم برای او چه خواهیم کرد نداریم‌.

   فقط کافیه تصمیم بگیریم و در قلب خود با خداوند صحبت کنیم، تصمیم خودمونو   با او مطرح کنیم و از او بخواهیم ما را در اتصال دوباره به اراده خودش، حمایت و هدایت کند.

   این مطرح کردن با خداوند به این دلیل نیست که خداوند از نیت و تصمیم ما آگاهی نداره و باید به او بیان کنیم، بلکه فقط به این دلیله که احساس اطمینان و آرامش را در خود ایجاد کنیم.

   عبارت “من به خداوند توکل کرده ام” را به عنوان یادآوری ی عهدمان با خداوند بر زبان جاری  کنیم و خود را وسیله ای در دستان خداوند برای انتقال آگاهی از دنیای غیرقابل شنود (انرژی پاک) به دنیای قابل شنود (دنیای ماده)  بدانیم.

   توصیه  استاد به ما  هنر آموزان‌ اینه :

   که تصور نکنید همسو شدن با اراده خداوند کار عجیب و پیچیده ای است که شاید در عهده و توان شما نباشد.

   استاد در ادامه  گفتن :

   من هیچ تفاوتی با دیگران ندارم، از همان میزان نعمت هایی برخوردار هستم که همه انسانها برخوردارند، هیچ توانایی و استعداد خاصی که در من وجود داشته باشد و در دیگران نباشد را در خود نمی بینم.یک انسان کاملا معمولی مانند همه همنوعانم با یک تفاوت کوچک، من تصمیم گرفتم زندگی با اراده خداوند را تجربه کنم.      

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار مرضیه سعیدی
   1400/09/09 02:20
   مدت عضویت: 1071 روز
   امتیاز کاربر: 8514 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
   محتوای دیدگاه: 240 کلمه

   من در این دل شب وساعاتی مقدس من مرضیه با خدای خودم پیمان میبندم. که از اراده شخصی خودم فاصله بگیرم و با اراده پروردگارم همسو شوم 

   خدایا خودت گواهی که همیشه و شاید بیشتر وقتها بخودت تو کل کردم.

    و تو همیشه در سخترین مراحل دستم را رها نکردی زمانی که ازت نخواستم و بلد نبودم  خواستن چیزی را بهترین هارا بهم دادی

    خدای من من از تو بیشتر از هرکسی محبت و لطف دیده ام 

   تورا همه جا و د.ر همه حال به واضح دیدهم. کمک های غیبیت را

    در هر لحظه زندگی پر فرازم در کنار تو آرام بودم

    ولی ای  پناه بی پناهان از ادمهای دور برم زیاد بی محبتی دیدم.

    بارها ازشون پیشت گله کردم 

   بارها

   بخاطر کم شانس بودن خودم.ازت گله کردم

    ولی درمیان گلها  مدام بهت گفتم 

    که  خدایا می دونم خودت باهامی. همراه وهمدممی

     خودت گواهی که بهت گفتم.

   اما از ادمای دوربرم زیاد رنجیدم. 

   زیاد

   قصه  خوردم. از دستشون ولی هیچ وقت بروشون نیوردم 

    همیشه خودما شاد و ارام نشون دادم. ولی  از درون داغون شدم. 

   خدایا دیگه ازاین ساعت همه امیدم به خودته. همه توکلم به خودته

    خودت می دونی کسی را جز خودت ندارم. 

    خدایا خودت گواهی هرکسی به طریقی دلما شکستنه 

   از فامیل در جه یک گرفته تا خانواده. نمیدونم.

    آیا شانس واقبال برام اینطوری رقم خورده یا خودم مقصرم. چون من جز محبت چیزی بلد نیستم. 

    نمیدونم این چه راضیه که سالها ازش سر در نیاوردم. خدایا منرا ببخش این آخرین باره که شکوه می کنم خدایا مثل همیشه بخودت توکل می کنم. منرا هدایت  و حمایت کن 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار faribadeghani1371@gmail.com
   1400/07/28 01:16
   مدت عضویت: 1094 روز
   امتیاز کاربر: 1306 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 368 کلمه

   سلام
   من فریبا در این لحظه مقدس تصمیم میگیرم ک زندگی براساس اراده شخصی خودم رو متوقف کنم و زندگی براساس اراده خداوند رو برای رشد و گسترش زندگی ادامه بدم
   خداوند عزیزم من توکل میکنم ب تو اما از جنس دیگر واقعا الان ک این عبارت رو تکرار مبکنم انگار با تمام وجودم تسلیم میشم
   قبلا وقتی دوره راهنمایی بودم همیشه ی صدایی در درون من منو هدایت میکرد همیشه هر چی میگف یادمن ب هرچی راهنمایی میکرد درست بدون نقص برام اتفاق میافتاد حس میکردم خودمم ک دارم با خودم حرف میزنم ولی ب خودم میگفتم ن بابا من ک از اتفاقها خبر ندارم
   سردرگم شده بودم ک این صدای درون من چیه اسمشو گذاشتم فرشته درون من
   هنیشه میگفتم فرشته این مورد چیکار کنم یا فلان
   الان ک میبینم میفهم همون خدای درون من بوده و من اراده خودم باهاش همسو کرده بودم و من هر چی میدیم و راهنمایی میکرد واقعا میشد ولی هر چقدر بزرگتر شدم این صدا در من کمرنگ شد چن روزه ی پیجی دیدم ک ی تکنیک یاد میده ک با چهار عبارت
   ک خدایا منو ببخش و متاسفم و دوست ارم و متشکرم پاکسازی میکنه
   ک من نمیدونم گ این درسته یا اصلا نفهمیدم تا اون حد ولی چن روزه ک هر جا ناراحت شدم هرجا بریدم کلا بیشتر تو کارم تو روز این عبارتها روگفتم مثلا امروز بیخودی استرس داشتم چن بار گفتم خداوندا من متاسفم منو ببخش ک امروز انقد خودمو اذیت کردم خدایا من دوستت دارم ممنونم ک کنارمی همراهمی و چن روزه دارم سر هر موضوعی خدارو صدا میزنم و الان سه روزه این صدا رو در درون خودم دوباره میشنوم صداهایی من داره راهنمایی میکنه برای حال خوب هرجا کار اشتباهی میکنم ک اذیت میشم دچار استرس و ناراحتی میشم صداشو میشنوم ک یجوری داره ب من یاد میده ک چیکار کنم
   من خیلی خو شحالم خیلی
   اولش گفتم حتما خودمم ک دارم با خودم حرف میزنم ولی بعدش میگم این صدای قلب منه ک داره منو هدایت میکنه کاش بیشتر درکش میکردم حس میکنم درکم کمتره
   نمیدونم ب خودم فرصت میدم
   و خداوند عزیزم من تسلیمم دربرابر اراده تو خودت منو هدایت و حمایت وراهنمای کن
   خدایا دوستت دارم
   میدونم ک همیشه همراهمی

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    آواتار asmagazban
    1400/10/30 13:35
    مدت عضویت: 1362 روز
    امتیاز کاربر: 6149 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
    همیاری
    محتوای دیدگاه: 241 کلمه

    سلام دوست عزیز م منم همین طور ازوقتی که شروع کردم نوشته های باورساز روخوندن  روی چیزی که احساس می کنم مشکل دارم صداهایی می‌شنوم برای درک بهتر درون خودم اینکه چطورباخودم کنار بیام ومساعل مربوط به بهترو رونترشدن  مسیرلاغری باذهن برام داره با میشه ومن فقط در لاغری بلکه حتی ازتکرار کردن  خسته نمیشم و حالم بهترشدن واز حواشی دارم کم کم فاصله میگیرم وحتی پف زیر چشمم هم داره ازبین میره یه شکلی شدم دوستدارم فقط آروم بشینم وسرم  توکار خودم  باشه فقط ودیروز برای اولین بار به یک شخص که خیلی برام عزیزه گفتم نه برای اومدن پیششون ومن اولین بار یادگرفتم بدون بهانه وترس بگم نه چون میدونستم رفتن من پیشش باعث احساس بددرمن میشه و چیزهای دیگه ومن  برای اولین بار توزندگیم گفتم نه گفت چرا گفتم خودم نمی‌خوام بیام  . وانتظاراینکه بقیه هم منودرک کنن کمتر میادسراغم  وازاینکه خودم کارخودمو انجام بدم لذت میبرم وازانجام کارهای خونه هم لذت میبرم چون خودمو دارم زندگی میکنم و این که باخداهمسو بشم واز ایده هایی که میده بتونم استفاده کنم لذت میبرم چندروزپیش با انجام تمرین افکار و رفتارودسته بندیشون من خیلی احساس اندوه بهم دست داد وقتی متوجه شدم که چیزی ندارم به عنوان اعمال سبزیارفتار سبزتوی دفترم بنویسم و افکارسبزوخیلی حس  نمیتونم بگم بدیاچی ولی این حس مثل یه شوک بود که منوبه خودم اوردوالان دوروزه دارم لذت زندگی درحال وافکارخوب واتفاقات خوب رو تجربه میکنم و اینکه احساس میکنم حالادارم کم کم رشد میکنم.

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 4 از 1 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
     امتیاز کاربر: 5966 سطح ۳: کاربر پیشرفته
     محتوای دیدگاه: 19 کلمه

     سلام و درود
     از خوندن نوشته شما لذت بردم
     خوشحالم احساس بهتری داری و در مسیر تغییر کردن حرکت می کنی

     برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
     امتیاز: 0 از 0 رأی
     افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
      آواتار asmagazban
      1400/11/01 10:33
      مدت عضویت: 1362 روز
      امتیاز کاربر: 6149 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
      محتوای دیدگاه: 58 کلمه

      باسلام خدمت استادگرامی من ازخداوند سپاسگزارم که منو دراین مسیرقرارداد مسیری   پراززیبایی و احساس خوب مسیری که نه فقط لاغری بلکه تغییری اساسی در زندگی ایجاد می‌کنه لاغری باذهن واقعا یک خانه یک مأمن امن هست که همه چیز رو تغییر میده نه فقط جسم امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید وسایتان برخانوادتان باشد . سپاسگزارم. 

      برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
      امتیاز: 0 از 0 رأی
      افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
     آواتار من میتونم تغییر کنم
     1400/10/30 19:59
     مدت عضویت: 1094 روز
     امتیاز کاربر: 1306 سطح ۳: کاربر پیشرفته
     همیاری
     محتوای دیدگاه: 168 کلمه

     سلام دوست عزیز خوشحالم در مسیر تغییر هستی خوشحالم گامی برای بهتر شدنت بر میداری
     من خوشحالم دوستایی مثل شما دارم نمیدونم اتفاقی بود یا هدایت خدا من چن وقتی بود نوشته های باورسازنمیخوندم وپیام گوهر بار شما ب من یاداوری کرد ک کار نمیه تمام خودمو ادامه بدم و این نوشته های زیبا رو بخونم ک گمشده من در این متنها باشه و ناخالصی های وجود من با خوندن این متنها پاک و پاکتر بشن
     من از خدای زیبام سلامتیم رو میخوام
     و ازش کمک خواستم امروز این پیام شما باعث شد تو دلم ی چیزی گف همینه بیا راهتو ادامه بده
     هر چقدر تو پس کوچه های این سرزمین گشت میزنم سیر نمیشم
     انگار سالیان زیادی درونم پر شدهداز ناخالصی و هر چقدر دارم کار میکنم احساس میکنم ی ذره اشون نرفته وقتی میبینم هنوز سلامتیم مشکل داره تو عذابم
     میگم خدا چیو باید عوض کنم خودت بهم بگو
     خدایا بهترین دوست من چیو باید تغییر بدم خودت بهم بگو
     میسپارم ب خودت خودت من ببر ب اون سمت

     برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
     امتیاز: 9 از 2 رأی
     افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
      آواتار asmagazban
      1400/11/01 11:00
      مدت عضویت: 1362 روز
      امتیاز کاربر: 6149 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
      همیاری
      محتوای دیدگاه: 430 کلمه

      باسلام خدمت دوست عزیز وهم مسیرم ممنونم که از دیدگاه من خوشت اومده در رابطه با  احساس که درموردمشکل سلامتیت داری من هم همین مشکلو داشتم  خب من از بچگی درگیر مریضی  شدم وقتی بچه دار شدم خودشو نشون داد و وقتی فرزندمو ازدست دادم و لذتشو نتونستم  تجربه کنم اون زمان بود که بیشتراز هرچیزی  خودشو نشون میداد و من همیشه شده بودم زنگ تفریحی برای استراحت دادن به بقیه از حال بدشون برای من خودشونو تخلیه میکردن اعصاب و ناراحتی‌های خودشون وهربارخاطر ه های بدرو مدام به من تکرار میکردن ومن همیشه در حالت یاس ونامیدی بودم از اینکه حالم خوب بشه و بااینکه مریضم بچه داربشم ویه حس نیا زپیداکردم به خاطر همین هم بود توی لاغری باذهن مدام رها میکردم ودوباره برمیگشتم راستی دوست عزیزم همین الان یادم اومد نوشته ی لاغری باذهن مربوط به اهرم رنج و لذت هم خوبه بخونیدش که در رابطه با چاقی هست من در رابطه با مریضی تونستم تاحدودی ربطش بدم و یه جورایی درک کنم که چراتاحالا مریض  موندم . در واقع حالا که دارم نوشته های باورساز رومیخونم الان چیزی که خیلی درمن تغییر کرده تعداد دفعات حمله هایی هست که به من دست میداد اون مریضی داره کم کم خودش خودشو جمع می‌کنه درسته ترس هایی داشتم از اینکه نکنه برگرده و..‌.امابه هر حال نسبت به قبلم من الان شکرخدا خیلی بهترم و جالبه بدونید که چیزی که بیشتر بهش وابسته باشی کمترنتیجه ازش میگیری من زمانیکه لاغری باذهن رودبار ه شروع کردم و ونتایج اولیش شروع شد انگار این حس نیازه درمن بیشترشد به صورت طمع ومن تایه جایی نتیجه گرفتم و انگار لاغری من متوقف شد دلیلش هم همون احساس نیازمن بود ولی چیزی که فکرشم نمی‌کردم مریضیم بهترشدواینهم به خاطر این که تسلیم شدم و شروع کردم به خوندن این نوشته ها به نیت اینکه حالم خوب بشه نه ازسرنیاز ورهاکردم به سمت خدا حالم رو  همونطورکه گفته شده بودبا رهاکردن نتیجه میشه احساس آرامش پیداکرد دوست عزیز م تمرین کن وتکرارکن اما اصرار والتماس برای نتیجه نکن چون این نشون میده که شماچقدر دلبسته ی مریضی هستی نه سلامتی چون وقتی به ذهن خطورکنه که نیست درنتیجه شما درهمون حالت باقی میمونی مثل قضیه ی لاغری برای من که اتفاق افتاد ودارم تمرین میکنم که بااین نگاه برم جلوتابهتربشم هرچقدر بیشتر تکرار کنیم بیشتردرک میکنیم  خدا تواناست وماهم بنده های عزیز خداهستیم. پس هرچیزی در جهان دلیلی داره برای مادرک دلیل وجود این مشکلات می‌تونه به ما کمک کنه که بفهمیم هدف واقعی ما ازبودن دراین دنیاچی هست امیدوارم منظورم روخوب درک کرده باشیدباسپاس ازحس خوبی که به من درمورددیدگاهم دادی .ازشما سپاسگزارم.

      برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
      امتیاز: 4 از 1 رأی
      افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار متولد 1400/6/5
   1400/07/22 00:11
   مدت عضویت: 1048 روز
   امتیاز کاربر: 1850 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 430 کلمه

   به نام خدای مهربانم 

   با سلام من فاطمه در این لحظه مقدس قسم میخورم زندگی ام را تغییر بدم و ازین به بعد با اتصال به اراده خداوند روند زندگی ام را ادامه بدهم .

   من الان سی و دوساله هستم 

   زمانی که محصل بودم سردردهای زیادی داشتم که باعث شد از درس خوندن بدم بیاد ولی بازم یه حسی به من میگفت برو روانشناسی بخون 

   من دیپلم کاردانش داشتم و برای شرکت در آزمون فراگیر پیام نور به صورت اضافه و شبانه مدرک پیش دانشگاهیم رو هم گرفتم ولی وقتی خواستم دفترچه رو بگیرم بابام گفت دست نگه دار درس بخونی که چی بشه که به کجا برسی ولش کن برو آرایشگری یاد بگیر تا برات آرایشگاه بزنم من دوره رفتم و برام سالن هم زد و موفق هم بودم ولی من پیشرفت بیشتر میخواستم دوباره خواستم دفترچه فراگیر پیام نور رو بگیرم دوباره خانواده گفتن نه بسه دیگه ما حوصله سردردات و نداریم و منم که توکل نداشتم بیخیال میشدم من الان دو فرزند دارم یکی پنج ساله و یکی دوساله مدتی بود با اینکه کارهام خیلی زیاده و همیشه از کمبود وقت مینالم دوست داشتم درس بخونم تا جزئ والدین بیسواد نباشم ولی میترسیدم که نتونم و اینکه میگفتم از من گذشت حالا درس بخونم که چی بشه تا اینکه فایل لیاقت لاغری رو گوش دادم و یه چیزی در درونم جوشید لرزه به تنم افتاد که من باید ادامه بدم نه فقط برای مدرک ادامه برای موفقیت 

   من کلا مطالب روانشناسی و خودشناسی رو دوست دارم و کتاب درموردش زیاد میخونم والان که با این سایت آشنا شدم حس میکنم پرم از مطالبی که همیشه دوست داشتم بدونم وانقدر مطلب هست و من دلم میخواد همه شو زودتر یاد بگیرم ولی اینجوری فکر میکنم درست تو ذهنم جا نمیگیره و بعد به این فکر میکنم کاش منم بتونم به آدمهای دیگه کمک کنم مخصوصا آدمهای کشور ما که واقعا نیاز دارن به امید داشتن نیاز دارن به خود شناسی  

   الان حس میکنم که شاید اراده خدا این بوده که من درس بخونم و حتما میتونم موفق باشم چون من ادمی هستم که وقتی توی یه کاری پا میزارم سعی میکنم تا تهش و برم و همیشه همه کار و خوب انجام میدم پس میتونم تو این راهم موفق باشم بیشتر بخونم بیشتر یاد بگیرم تا کلی رنگ سبز در فضای بیرون از خودم بکشم 

   توکل به خدا میکنم و ادامه میدم 

   حسی که من بعد از گفتن توکل بر خدا میکنم در درون من شکل میگیره یه حس درونیه عجیبه انگار یه انرژی از توی قلبم پخش میشه توی بدنم و در آخر مو به تنم سیخ میشه 

   عجیبه ولی هربار همین اتفاق میفته

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار razieemohammadi
   1400/06/20 11:47
   مدت عضویت: 1553 روز
   امتیاز کاربر: 8373 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
   محتوای دیدگاه: 141 کلمه

   عمل کردن براساس ارادهشخصی در من ،

   فکر میکنم پیروی از هوای نفسم ،مثلا قضاوت کردن خودم و خدای خودم و دیگران

   انتقاد و سرزنش کردن خودم و دیگران،تذکر دادنها،عیب جوییها،عصبانی و پرخاشگری ها،خودم را حق به جانب دیدن ،و خیلی از رذیله های اخلاقی میتونه باشه ،من تا جایی که بتونم اینها را در خودم کمرنگ و کمرنگتر کنم خالص تر میشم و بیشتر به حضور خدا در خودم و اون اراده خداوند پی ببرم و درکش کنم

   پس من از این لحظه به یاری خدا تصمیم میگیرم،پیروی ازهوای نفسم را تا جایی که میتونم کاهش بدم و خودم رو به نیروی درونم،به خداوند متصل بدونم و این ذکر رو همیشه تکرار کنم،که من به خدا توکل کرده ام

   با گفتن این جمله آرامشی عجیب در وجودم حس میکنم و اون منیتم بی رنگ احساس میشه   حضور خدا رو در خودم پررنگتر میبینم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 3 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    آواتار razieemohammadi
    1400/06/20 11:50
    مدت عضویت: 1553 روز
    امتیاز کاربر: 8373 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
    محتوای دیدگاه: 86 کلمه

    راضیه جان، به اندازه ای که رذائل رو کنار بزاری و فضایل رو در خودت بیشتر کنی بیشتر خداگونه میشوی

    مثلا تا در ذهنم شروع به قضاوت کردم اول آگاه میشم بهش بعد مکث میکنم و بعد اگه بتونم نقطه نقابلشا انجام میدم

    مثال امام صادق که در مورد دندان های سفید سگی توجه کردند و تحسینش کردند در صورتی که همراهانشون،همه از بوی بد اون لاشه سگ،شروع به بدگدیی و قضاوت اون سگ کردند

    نقطه مقابل قضاوت ،توجه به نکات مثبت و تحسین کردن هستش

    یا حداقل سکوت کردن

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 3 از 1 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار پونه عدل تهرانی
   1400/06/02 05:25
   مدت عضویت: 1765 روز
   امتیاز کاربر: 15775 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   محتوای دیدگاه: 396 کلمه

   به نام خدا

   وقت بخیر عزیزان

   من ‌پونه عدل تهرانی در این لحظه مقدس تصمیم می گیرم عمل کردن بر اساس اراده شخصی خود را متوقف کرده و بر مبنای اراده خداوند برای رشد و گسترش زندگی عمل کنم.

   من فکر کنم از اون دوره زندگی با طعم خدا یا خدا هرگز دیر نمی کند یادم نیست دقیقا کدوم هر روز صبح معمولا می گم من به خدا ایمان دارم یا من به خدا توکل کرده ام بیشتر موقع ها ذکرم اینه یا بعضی وقتها یه جایی نمی دونم چیکار کنم اینو تکرار می کنم منم حسم و حالم یه موقع هایی خیلی بالا و پایین می شه ولی وقتی این ذکر ها رو می گم آرامش پیدا می کنم می دونم که خدا به من کمک می کنه منو تنها نمی زاره .

   خدایا شکرت واقعا این جمله ها منو به قدرت خودت وصل می کنه هیچ قدرتی بالاتر از قدرت خدا نیست سبحان الله هر روز اینا و تکرار می کنم و خودم و خانواده ام و همه مردم و می سپرم به خودت .

   خیلی حس خوبیه قبلا من هم از این حرف‌ها می زدم خدایا همین نذر و نیازها اگه اینجوری شه من می رم امامزاده صالح اگه اونجوری شه فلان کار و می کنم یعنی همش چیزهای بی خودی  توی فرهنگ ما زیاد بود دیگه که همیشه مستقیم با خدا در ارتباط نبودیم همیشه واسطه می ذاشتن…

   ما همه به نیروی خدا متصل هستیم خداوند همیشه به ما نزدیکه من الان فکر کنم آگاه شدم به حرف زدنم دیگه حواسم هست که حرفهای بی خودی نزنم ،گله و شکایت نکنم ، این مسیله گله و شکایت هنوز یه مقدار هست البته به کسی حرفی نمی زنم ولی توی ذهن خودم یه موقع ها میاد که باید بپذیرم . دیگران هم اگه حرفهای بی خودی می زنن دنبالشو نمی گیرم ویا می گم بسه دیگه نمی خوام بشنوم.

   ولی راستش الان یادم افتاد چند روز پیش خیلی ناراحت شده بودم تو گاراژمون موش اومده بود خونه خیلی قدیمیه همسرم تله می ذاره همیشه و گیر کرده بود موشه ولی من و دخترم رفته بودیم بیرون اومده بودیم می ترسیدیم بریم تو خونه خیلی گله کردم تا شب بعدش کم کم آرام شدم خدا رو شکر زود به داد خودم رسیدم که بیشتر از این ناشکری نکنم و بتونم شکایت نکنم.

   من به خدا توکل کرده ام . می دونم خداوند همیشه بهترینها و برام رقم می زنه .ممنون خدای مهربونم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار m pak
   1400/06/01 02:43
   مدت عضویت: 1743 روز
   امتیاز کاربر: 8307 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
   محتوای دیدگاه: 28 کلمه

    من در این لحظه مقدس در حرم امام رضا علیه‌السلام تصمیم می‌گیرم که زندگی براساس اراده شخصی را متوقف کنم و زندگی براساس اراده الهی را شروع کنم 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار آزیتا
   1400/05/28 16:52
   مدت عضویت: 1748 روز
   امتیاز کاربر: 6648 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 274 کلمه

   با یاد و نام خدا

   وقتی نوشته های این قسمت را می خوانم آرامش عجیبی می گیرم حس می کنم این کلام  منو به یه منبع بی نهایت وصل می کنه.

   من  در اين لحظه ی مقدس تصميم ميگيرم كه عمل كردن بر اساس اراده شخصی خود را متوقف كرده و بر مبنای اراده خداوند برای رشد و گسترش زندگی عمل كنم.

   نوشتن این تصمیم مهم به قلبم آرامش و اطمینان بیشتری بخشیده این که فکر می کنم یک حامی و تکیه گاه قابل اطمینان دارم که می تونم خودمو بهش وصل کنم  و روزهای زیباتری را در زندگی تجربه کنم.

   من به خدا توکل کرده ام

    این جمله ای است که بارها بر زبان اورده ام اما فقط در کلام چون در پس باورهای ذهنی ام همیسه از خدا می ترسیدم و فکر می کردم من چه کار خوبی برای خدا کردم که حالا انتظار داشته باسم مثلا خدا کمکم کنه و همیشه با وجود توکل زبانی باز هم اراده خودم تصمیم گیرنده در انجام کارهایم بود به جز چند باری که واقعا کارها طبق اراده خداوند بود که متاسعانه آن را هم به علت بی اطلاعی به شانس و اقبال نسبت می دادم و گویی هیچوقت اراده خداوند را نشناخته بودم.

   الان که میگم به خدا توکل کردم احساس خیلی خوبی وجودم را گرفته البته تقریبا این یکسال و خورده که در این سایت لاغری با ذهن هستم احساسم نسبت به قبل خیلی بهتر شده و وجود خدا را در همه لحظه های زندگیم حس می کنم اما نمی دونم چرا این توکل هنوز اونجوری که دلم میخواد نشده. خدایا من اراده شخصی خودم را کنار گذاشتم و دلم میخواد با توکل به تو کارامو پیش ببرم .

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار razieemohammadi
   1400/05/09 18:15
   مدت عضویت: 1553 روز
   امتیاز کاربر: 8373 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
   محتوای دیدگاه: 141 کلمه

   سلام به دوستان و استاد عزیزم

   چقد مطالب این دوره آرامش‌بخش وجود منه 

   من خودمو با خدا یکی میکنم میشم دو تا گوش،بهش اعتماد میکنم میدونم که آگاهه به تمام مسائل، و در جهت رشد و پیشرفت حرکت میکنه ،پس باهاش یکی میشم، وقتی یکی میشم چه حس آرامش‌بخشی داره چقد محکم میشم 

   من به خدا توکل کرده ام ،من به خدا توکل کرده ام

   چقد تمرین نیاز دارم تا با تمام وجودم به درک این نکته ببرم 

   من برای تک تک کارهام باید توکل کنم به خدا

   من باید اول منیت خودما خوب بشناسم وقتی بشناسمش،وقتایی که روش تمرکز کردم و دارم طبق اون پیش میرم سریع مچشا میگیرم و تغییر مسیر میدم

   استاد تنبلی کردن بی حوصلگی هم جزو اراده شخصی من میشه؟

   استاد نمیشه بیشتر مثال بزنید در مورد اراده شخصی

   یه تعریف در موردش بکنین،تا بهتر جا بیفته برام

   هنوز برام خوب جا نیفتاده اراده شخصی .

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    امتیاز کاربر: 5966 سطح ۳: کاربر پیشرفته
    محتوای دیدگاه: 18 کلمه

    سلام و درود
    به مرور در شناسایی عملکرد بر اساس اراده شخصی و اراده الهی مهارت پیدا میکنید
    ادامه بدید

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
     آواتار razieemohammadi
     1400/05/10 17:03
     مدت عضویت: 1553 روز
     امتیاز کاربر: 8373 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
     محتوای دیدگاه: 9 کلمه

     چشم استاد ،میدونم که باید خودم به درک برسم

     برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
     امتیاز: 0 از 0 رأی
     افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار فریده حسنی
   1400/05/04 22:36
   مدت عضویت: 1671 روز
   امتیاز کاربر: 23418 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 772 کلمه

   زندگی با اراده خداوند (قسمت پنجم)

   سلام به دوستان هم قدم و استاد گرامی 

   من فریده حسنی در این لحظه مقدس تصمیم میگیرم عمل کردن بر اساس اراده شخصی خود را متوقف کرده و بر مبنای اراده خداوند برای رشد و گسترش زندگی عمل کنم 

   جالبه که هر وقت در مسیر آموزشم به مطلبی برخورد میکنم که باعث میشه کدی در ذهنم‌ باز بشه و من به مدار دیگه ای وارد بشم ،یعنی مطالبو یجوره دیگه ای درک میکنم و اون نوع درک و فهم جدیدم برام بسیار دلپذیره ، میبینم که تمام آموزش های اون‌ تایمم همشون شکل هم میشن

   من چند وقتیه روی مطالب خداشناسی دارم کار میکنم ، مثلا تو دوره علم ثروت از یکی اساتیدم‌ که الان در حال گذروندش هستم ، استادم آموزش هایی بمن میده که وقتی میام اینجا هم به نوعی برام تداعی و تکرار میشه ، تو یه دوره ۴ روزه که چند روز پیش شرکت کرده بودم هم در مورد خداوند زیاد صحبت شد و جالبه یک کامنتی  در  سایتی  خوندم که اونهم در مورد اراده خداوند نوشته بود،در واقع قسمت ras مغزم بشدت زوم‌ کرده رو مطالبی که باهاشون در حال تمرین هستم 

   من به خدا توکل کرده ام 

   چه حس خوبی بهم میده ،حس داشتن یک حامی یک تکیه گاه محکم ،اینکه یه انرژی قدرتمند حواسش به تو هست بهت حس اعتماد و قدرت میده ،حس آرامش ،امنیت ، رهایی ،آزادی 

   هر وقت دلم خواسته که خداوند باهام صحبت کنه یا بهم نشونه بده ،دیدم که چند روز بعدش یه فایلی یه دوره ای یه پستی دیدم که متوجه شدم کلام خداست و داره با من صحبت میکنه که نوع و جنس صحبت هاش امیدبخش و آرامش دهنده است و من خوندن این متن رو هم نشانه ای میدانم که خداوند باز هم داره برای من مسیرو روشن میکنه 

   با خوندن جمله کارلوس کاستاندا یاد اون روزهای سرد زندگیم افتادم که هیچ امیدی نداشتم ، اولش که خدارو از ریشه قبول نداشتم ، میگفتم خدا وجود نداره ،بعدها بخاطر اینکه زیاد در مورد خدا شنیده بودم ،میگفتم خدا اگر هست برای من نیست مال یه عده خاصه ،از ۴ سال پیش که خدارو بیشتر شناختم باورش کردم ولی نمیدونستم که تو همین ۴ سال هم که در حال شناختش بودم ،ایمان داشتم که خدا هست ،خدا تواناست تو انجام هر کاری ولی این ولی ش مهمه ، خدا تواناست بر هر چیزی ولی نه برای من 

   در اعماق وجود ما که باور به وجود خداوند بوده و هست ،تازه این باگ و در خودم کشف کردم که خدا برای من نمیخواد برای یه عده خاص میخواد ،تازه چند روزه دارم روی این باورم کار میکنم که قبول کنم برای خدا فرقی نداره آرزوی منو اجابت کنه یا آرزوی بیل گیتسو

   و دقیقا وقتی امیدت از قدرت خدا ناامید میشه مدام چنگ میندازی به افکار خودت که شاید راهکاری برای مشکلت پیدا کنی و هر چقدر دست و پا میزنی بیشتر غرق میشی و اونجاییکه تسلیم میشی و میگی خستم دیگه نمیتونم ،امداد غیب خدا به کمکت میاد درست جاییکه تو از سر راه خدا رفته باشی کنار

   حالا با اینهمه اطلاعات جدید و اونهمه باورهای قوی مخفی منفی درونم‌ باید چکار کنم ؟ دلم میخواد به اراده خداوند وصل بشم ولی یه عالمه فرمول های گذشته در مغزم بهم آلارم میده ،باید تک تک اون شنیده هارو که به درون من چسبیده ر‌و نقض کنم‌ تا اون شکل هاییکه به خداوند داده بودم در افکار من کمرنگ بشن

   یکی از تکیه کلام های مادرم که به تکرار شنیدم ازش این بود و هست که     هر چی خدا بخواد  ، تا خواست خدا چی باشه  در واقع مادرم هم دلش میخواد اراده خداوند براش چیزهای خوب رقم بزنه منتها من الان مطمئن شدم که یکی از باورهای مادرم در مورد خداوند اینه که خدا براش چیزهای خوب نمیخواد چونکه هر وقت اتفاق بدی میفته میگه خدا خودش میدونه  و برای من همیشه سئوال بود که چرا خواست  این خدای مادرم خواست های خوبی نیست در واقع مادرم پیش اومدن هر اتفاق بدیو از طرف خواست خدا میدونه 

   منم همیشه از خواست های خدا میترسیدم ،آخه این چه خدایی بود که همش برای ما بد میخواست 

   انقدر درونم متلاطم شده ،هر آنچه از قبل میدونستم و هر آنچه که الان در حال آموزشش هستم ،همگی با هم در حال پردازش هستند و من موندم و یه عالمه علامت سئوال ،یعنی تا الان هر راهی رفتم به بیراهه بوده ،من چقدر میتونستم راحتر زندگی کنم ولی با ناآگاهیم ازش محروم شدم ،همیشه خودمو تهی و خالی میدیدم 

   من به خدا توکل کرده ام 

   من به خدا توکل کرده ام

   من به خدا توکل کرده ام

   خدایا مثل همیشه که‌ تو حامی من بودی و من نااگاه بودم باز هم دست منو بگیر و ببر به همون جایی که در حوضه اراده خودته

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 14 از 3 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   امتیاز کاربر: 27445 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 311 کلمه

   سلام دوستان عزيز 🌹

   من مريم در اين لحظه مقدس تصميم ميگيرم كه عمل كردن بر اساس اراده شخصي خود را متوقف كرده و بر مبناي اراده خداوند براي رشد و گسترش زندگي عمل كنم❤️

   وقتي نوشته هاي باور ساز رو ميخونم خيلي لذت ميبرم و آرامش پيدا ميكنم وقتي چند بار گفتم من به خداوند توكل كرده ام پاسخ خداوند رو به صورت آرامش و احساس خوب دريافت كردم ،توي همون آرامش خودم رو تسليم اراده خداوند كردم و ازش كمك خواستم و خيلي واضح شنيدم كه :تو يك درمانگر هستي 💖خداي من اينقدر واضح با من صحبت كرد و من هم همون لحظه اقدام كردم و ايمان دارم كه خداي مهربانم هميشه هادي و حامي من هست ❤️

   معني توكل به خدا برايم تغيير كرده ؛توكل به خدا ؛آرامش و احساس خوب برايم به ارمغان مي آورد 😍😍😍

   چند روز پيش توي آرايشگاه با خانومي روبه رو شدم كه درباره اوضاع سخت زندگي صحبت ميكرد من بهشون گفتم توكل به خدا انشاالله درست ميشه و اون خانوم جواب داد درسته توكل به خدا ولي همسرم بيكاره و شرايط اقتصادي سختي داريم گفتم توكل به خدا ديگه ولي نداره و ايشون ادامه داد آره ولي شما كه نميدونيد زندگي ما چقدر سخته ……

   و من ديگه ادامه ندادم چون خودم هم قبلا همينطور بودم روزي چند بار ميگفتم توكل به خدا ولي با أحساس بد و به هر دري ميزدم تا اوضاع رو روبه راه كنم فقط به زبان مي آوردم توكل به خدا ….ميخواستم با منيت كارها را انجام دهم و طبق اراده خودم پيش ميرفتم 

   و حالا وقتي ميگم به خداوند توكل كردم احساس آرامش ميكنم و همون لحظه خدارو احساس ميكنم و الهاماتش رو ميشنوم و آرامش ادامه پيدا ميكنه خدايا شكرت كه هر لحظه حامي و هادي من هستي 

   دلم ميخواد روز به روز ايماني قويتر و آرامشي عميقتر و احساسي عاليتر و ماندگار تر داشته باشم بنابراين تسليم خداوندي بينهايت هستم ❤️❤️❤️

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار عارفه متناسب
   1400/04/11 22:51
   مدت عضویت: 1684 روز
   امتیاز کاربر: 180 سطح ۱: کاربر مبتدی
   محتوای دیدگاه: 236 کلمه

   سلام استاد

   لطفا بیشتر برامون با مثالهای زندگی خودتون توضیح بدید که چطور در جهت اراده الهی حرکت کردید…چطور رابطه تون رو با همسرتون بهبود بخشیدید…چطور  وجودتون رو تغییر دادید که همر همسرتون تو قلبتون ایجاد شد..‌چطور با تضادها برخورد کردید و همسو شدید با اراده الهی

   من واقعا از این نیرو دور افتادم و واقعا میخوام در جهت اراده خداوند حرکت کنم.میخوام خداوند رو تو وجودم حس کنم…

   اگه شما تونستی پس من هم میتونم‌..من واقعا ناتوانم در حل مسائل زندگی و تسلیمم..تا الان تصمیمات زندگیم اشتباه بود اشتباه پشت اشتباه‌..

   همینجا به خدای درونم خدای لایتنهای هستی اعلام میکنم که تسلیمم…فقط میخوام کمکم کنه که چطور در جهت اراده الهی پیش برم و دست بکشم از اراده شخصی خودم که همش آلوده به نجوای شیطانه‌.‌

   خدای مهربانم…من از این لحظه رشته اتصال خودم رو از اراده شخصی قطع میکنم و خودم رو رها میکنم تا با راده تو همسو بشم و درک کنم مفهموم زندگی رو..

   خدایی که چنین زیبا به قلم و ذهن و روح استاد جاری شده و این اگاهی هارو به رشته تحریر دراورده همین خدا در درون منم هست…خدای من من اینجام اماده برای هم جهت شدن با تو..

   کمکم کن به استاد گفتی از ترک سیگار شروع کنه…به من بگو من امادم برای تغییر از خودم خستم که همیشه منتظر تغییر بودم و فقط تصمیمش رو گرفتم و عملی نشد…خدایا قلبم رو باز کن که بشنوم چطور باید شروع کنم…معبودم…من اینجام وامادم برای با تو بودن🙏

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار اشرف مخلوقات
   1400/04/10 01:29
   مدت عضویت: 1744 روز
   امتیاز کاربر: 2472 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 675 کلمه

   بنام یگانه خالق هستی 

   سلام به استاد عزیزم وهمه ی دوستان هم مسیر با اراده ی خداوند 

   از وقتی این قسمت از سایت به ساختن باورها شروع شد دگرگونی بزرگی را در خودم حس می کنم از قسمت اول تا الان انگار این خداست دارد به من خط مشی میدهد و پاسخ سوالهای مرا می‌دهد نمی دانم از کجای این نوشته ها بگویم .

   اشتباهی که در ذهن من است این است که اراده خداوند واراده ی خود را کاملا اشتباه درک کرده ام چون اراده ی خداوند را خارج از تصمیمات خود می دانستم نمی دانم چگونه این مطلب را بیان کنم تا بتوانم بهتر بنویسمش وبهتر بفهمم 

   اینکه این مثال ترک سیگار رو زدید دریچه ی جدیدی در وجودم باز شد واینکه چطور می توانم با این اراده همسو شوم .در طول این مدت زندگی ۴۵ ساله ایی که تا الان از خدا دریافت کردم جز این دو سه ساله واقعا مفهوم زندگی ام معنایی دیگر برایم پیدا کرده نمی گویم توانسته ام خوب عمل کنم ویا خوب همسو شوم ویا خوب توانسته ام کنترل زندگی ام را در دست گرفته باشم چون اینقدر چالش‌ها وباورهای دریافتی من محدود کننده است هنوز نتوانسته ام درست درک کنم مفهوم خدا را . می توان این مثال از زندگی ام را بیارم در آغاز زندگی مشترکم به چالش بسیار بزرگی برخورد کردم چالشی که می توانست به راحتی منو از پای دربیاورد چنان غم سنگینی ومشکل بزرگی برای من ایجاد شد که همان روزنه ی امید بود توانست من رو از آن خارج کند چه شب ها و روزهایی من متوسل به همه که از خدا بخواهند گره زندگی من باز شود ولی یکی پس از دیگری درها بسته شدند و من ماندم پشت اون درهای بسته و مدت طولانی سپری شد چون فکر میکردم اینها امتحانهای خداست تا اینکه یک روزی واقعا تسلیمش شدم وبهش گفتم خسته شدم دیگه نمی تونم خودت یه کاری بکن اونجا بود که دیگه احساس کردم یکی یکی گره ها داره باز میشه اما نمی نمی دانستم از این خدای واقعی واراده وتسلیم بودن در برابرش چطور استفاده کنم .الان که این نوشته ها را می خوانم ومی نویسم اشک هایم خود به خود سرازیر می شوند الان بهتر می فهمم تسلیم اراده خداوند بودن این نیست که قبول کنی که او یک چیزی را از قبل نوشته و خواسته همان طور بشه و من هیچ نقشی ندارم .

    فقط کافیه که من اگر دریچه قلبم را باز کنم وبشنوم اولین صدایی که با آرامش به من میگه که چه کاری انجام بدم وببندم اون پنجره ی بقیه صداها که منو از هر کاری می ترسونه وآشوبی به همراه داره اون وقت می تونم باهاش همسو بشم همسو بشم با اراده ی خدا .

   کدوم خدا ؟

   همون خدایی که نزدیک منه هیچ وقت از من دور نبوده ولحظه ایی از من جدا نشده ولحظه ایی منو تنها رها نکرده بلکه هر جا مواظب ویارم بوده من مثل اون بچه های لجباز لجبازی کردم وهرکاری که خواستم خودم انجام دادم و قلبم رو بستم و بقیه صداها را شنیدم وصدای این خدا برای من کم کم کمتر وکمتر شد چه جاهایی هست در زندگیم می بینم فقط رد پا و وجود خدا بوده که از من محافظت کرده والان هم به لطف همین خدای واقعی است که من اینجام که دارم گوش میدم و می شنوم اما هنوز نتوانسته ام درست همسو شوم با این نیرو .

   امشب با این جمله ی 

   من به خدا توکل کرده ام  

   ایمان دارم به همان یگانه نیرو که قرار هست تحول عظیمی در زندگی ام رخ دهد فقط کافیه این اراده ی خدا رو در تصمیم های خودم اجرا کنم وآنچه را دریافت می کنم عمل کنم تا رسالتی که واقعا قرار هست آنرا در این جهان انجام دهم درک کنم .

   هر آنچه هست اشاعه ی توحید ویگانگی اوست تسلیم بودن است 

   سپاس فراوان وعظیم دارم استاد 

   واقعا نمی دانم چه بگویم فقط میدونم که اینها کلام کسی دیگری است که با دست شما نوشته شده .

   خدایا من تسلیم خدایا من تسلیم 

   من به تو توکل کرده ام 

   راه نشانم بده 

   هدایتم کن که اگر هدایتم نکنی از گمراهان خواهم بود 

   من به تو توکل کرده ام 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 33 از 7 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    آواتار اشرف مخلوقات
    1400/04/10 17:28
    مدت عضویت: 1744 روز
    امتیاز کاربر: 2472 سطح ۳: کاربر پیشرفته
    محتوای دیدگاه: 593 کلمه

    بنام یگانه خالق هستی 

    آنچه را که درک می کنم میخوام برای خودم بنویسم چون این بهترین دفتر هست که من می تونم هرجا باشم همرام باشه وتغییرات خودم را به راحتی ببینم .

    اولین ومهمترین درکم از این مطالب اینه اگر میخوام با اراده ی خدا همسو باشم با تصمیم خودم شروع میشه ومن اراده می کنم که کار را انجام بدم 

    اراده به تغییر کردن ممکن هست با تمام آنچه تا به امروز شنیده ودیده باشم در تضاد باشه پس وقتی من نتیجه ایی مختلف از دیگران میگیرم که مثل آنها عمل نکنم چون تا الان مثل آنها عمل کردم ونتیجه ایی همانند آنها گرفتم .

    پس برای متصل شدن به اراده ی خداوندنیاز به اراده ی شخصی داره 

    باید تمام آنچه فرمول های ذهنی که درباره خدا رو دارم پیدا کنم تا نتیجه ی رابطه ام با خدا تغییر کنه فرمول اینکه خدا در تصورات ذهنی من مثل یک انسان هست چون مثل یک انسان هست پس انتظارات منم مثل یک انسان هست از این خدا .

    خدایی که در ذهنم هست براساس رفتارهای من واکنش نشون میده مثل یک انسان عصبانی میشه ،مجازات می کنه و ممکنه از داشتن واستفاده کردن برخی از نعمت ها تو را محروم کنه باید ازش عذر خواهی کنی وقتی  خوشحاله ممکنه تو رو ببخشه وخیلی از ویژگی های دیگه برای همین منم برای اینکه راضیش کنم در برابرش زانو میزدم ازش طلب بخشش می کردم که فلان مشکل رو برام حل کن تسبیح می گفتم بعضی از شب ها تا صبح ۱۰۰ رکعت نماز میخواندم واز پا درد نمی تونستم بشینم یا بایستم  خدا رو برای من در بیخوابی شبها تعریف کرده بودن وگفته بودن که دروازه های رحمت خداوند شب ها بر روی بندگانش بازه خدا رو برای من در سه وعده خلاصه کرده بودند خدای من یکسری ویژگی های انسانی داره وبرای من شب هایی را تعریف کردن که کارنامه ی اعمالم رو به دست او میدادند واونجا خدا تصمیم میگرفت که یک فرصت دیگه بهش بدم یا نه ومن در اون شبها تا صبح باید گردن کج میکردم وگریه میکردم شاید منو ببخشه .

    از کجای این خدا بگم از کدوم شکل وشمایلش از کدوم عذاب هاش از کدوم امتحانها از کدوم ها

     نمی دانم چه بگویم 

    برای اینکه بتوانم از اراده ی خدا استفاده کنم باید اون چهره ها واشکال انسانی که از دیگران شنیده بودوبرای خودم ساختم اون بت های ذهنی ودرونی خودم را بشکنم وبه خدای واقعی پی ببرم ودرکش کنم مهم نیست با جامعه تضاد دارم چون اگر میخوام از دیگران متفاوت نتیجه بگیرم پس از دیگران هم متفاوت عمل می کنم ونمی خوام یک خدایی رو داشته باشم که دیگران می سازن میخوام با اون انرژی واحد همسو بشم مهم نیست الان من هیچ نشانه ایی از اتصالش ندارم که چگونه قراره بهش متصل بشم من شجاعانه تصمیم میگیرم و تصمیم مکتوب خودم را می نویسم

    من مه گنج رئیسی در این لحظه ی مقدس تصمیم می گیرم عمل کردن بر اساس اراده ی شخصی خود را متوقف می کنم وبر مبنای اراده ی خداوند برای رشد وگسترش زندگی عمل کنم من ایمان دارم که رسالت عظیمی در این جهان دارم وبرای گسترش این جهان بر مبنای اراده ی خداوند عمل کنم .

    من به خدا توکل کرده ام 

    من به خدا توکل کرده ام 

    من به خدا توکل کرده ام 

    اینجا دیگر مسیر من مشخص می شود که بر اساس اراده خدا حرکت می کنم یا بر اساس اراده شخصی 

    خدا همیشه پاسخ من رو داده ولی این من بودم برای تسلی خودم به هرچیزی وهر کسی پناه بردم از امروز میخوام به خودش پناه ببرم تا آرامشم را بدست بیارورم چون من به خدا توکل کرده ام .

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 14 از 3 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
     امتیاز کاربر: 5966 سطح ۳: کاربر پیشرفته
     محتوای دیدگاه: 53 کلمه

     سلام دوست عزیز
     خدا رو شکر که این نوشته ها به دوستانم کمک کرده که احساس بهتری داشته باشند
     نتایج بارها مطالعه کردن این نوشته ها فوق العاده است
     برای نوشتن مجدد در پاسخ به دیدگاه قبلی خودتون ننویسید
     در این صورت امکان مدال دادن به نوشته وجود نداره
     لطفا بعنوان یک دیدگاه جدید بنویسید
     سپاسگزارم از شما

     برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
     امتیاز: 0 از 0 رأی
     افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
      آواتار اشرف مخلوقات
      1400/04/10 20:35
      مدت عضویت: 1744 روز
      امتیاز کاربر: 2472 سطح ۳: کاربر پیشرفته
      محتوای دیدگاه: 22 کلمه

      سلام استاد عزیز من یک دیدگاه جدید نوشتم اما دیدگاهم ثبت نشداحتمالا اشتباهی که مجدد دیدگاه را نوشتم بعنوان پاسخ ثبت شده

      برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
      امتیاز: 0 از 0 رأی
      افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار راز
   1400/04/09 18:24
   مدت عضویت: 1576 روز
   امتیاز کاربر: 157 سطح ۱: کاربر مبتدی
   محتوای دیدگاه: 91 کلمه

   سلام دوستان.یک سوال داشتم،به طرز عجیبی وقتی میخواک مطالب بخش نوشته های باورساز رو بخونم خوابم میبره و دریک متن شاید ۲۰ بار چرت بزنم، تو ساعات مختلف شبانه روز هم امتحان کردم باز خوابم میگیره و بعضا نصفه کارهذمیمونه و میخوابم.من مدتهاست که از محتویات مختلف این سایت بصورت صوتی و نوشتاری استفاده میکنم و هیچوقت این مشکل رو نداشتم، میخواستم ببینم کس دیگه ای غیر از من هم با این بخش این مشکل رو داره؟ شاید فک کنیم بخاطر موسیقی بی کلامه ولی من صدای گوشی رو قطع میکنم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    امتیاز کاربر: 5966 سطح ۳: کاربر پیشرفته
    محتوای دیدگاه: 26 کلمه

    سلام دوست عزیز
    پیشنهاد میکنم موقع مطالعه کردن قلم و کاغذ کنار دستت باشه و برخی کلمات رو به صورت تصادفی که برات جالب هستند یادداشت کنید.

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
    آواتار اشرف مخلوقات
    1400/04/10 15:19
    مدت عضویت: 1744 روز
    امتیاز کاربر: 2472 سطح ۳: کاربر پیشرفته
    همیاری
    محتوای دیدگاه: 132 کلمه

    سلام دوست عزیز 

    از آنجائیکه این نوشته ها وخواندن این مطالب برای ما جدید هست وتازگی داره هنگام خواندن این مطالب به یک آرامشی میرسی واین هم برمیگرده به اینکه ما نیاز داریم به آرامش برسیم شایدبه خصوص که با این آهنگ ملایمی که استاد انتخاب کردند من با اینکه شب ها این مطالب رو میخونم وچندین بار هم میخونم اصلا خوابم نمیبره تازه تا صبح هم تمام ذهنم مطالب رو برام مرور می کنه درسته از لحاظ جسمی در جای خودم هستم اما ذهنم وروحم کاملا بیداره 

    من پیشنهاد می کنم شما موقعی این مطالب را بخون که کاملا انرژی بالایی داری واز نوشتن کمک بگیر چون در اون لحظه هماهنگی بیشتری پیدا می کنی وحتی درک این مطالب برات بهتر میشه من هم اوائل اینجوری بودم پس جای نگرانی نیست موفق باشید

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار Bahare
   1400/04/09 02:08
   مدت عضویت: 1483 روز
   امتیاز کاربر: 1811 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 33 کلمه

   من فقط محو این آگاهیها شدم و واقعا نمیدونم چی بنویسم فقط میتونم تشکر کنم، من با این آگاهیها میخابم و صبح با همین اگاهیها روزم رو شروع  میکنم، باز هم سپاسگزارم 🙏🌷

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم