0

گام ۲۷: تاثیر فرمول های ذهنی بر چاقی

فرمول های ذهنی
اندازه متن

تاثیر فرمول های ذهنی بر عملکرد ذهن مانند عینکی است که بر چشمان خود می زنیم.

فرمول های ذهنی در واقع نوع نگرش ما به خودمان و دنیای پیرامون را مشخص می کنند و در نهایت باعث شکل گیری انتظار در ما می شوند.

انتظار هم در نهایت شرایط زندگی ما را شکل می دهد.

تاثیر فرمول های ذهنی

حتما با عملکرد عینک آشنایی دارید.

اگر شما عینکی با شیشه های آبی رنگ بر چشمان خود بزنید همه دنیا را به شکلی می بینید که رنگ آبی آن غلیظ تر از دیگر رنگ هاست و اگر عینکی با شیشه های رنگ قرمز به چشمان خود بزنید دنیای قرمز رنگی را خواهید دید.

دلیل آن تغییر کردن رنگ دنیا نیست بلکه تاثیری است که شیشه های رنگی بر نوری که از دنیا به چشمان شما می رسد می گذارند.

تاثیر فرمول های ذهنی

وقتی نوری که به چشمان شما میرسد به واسطه شیشه های رنگی تغییر رنگ می دهد، تصویری که توسط شما دیده می شود غیرطبیعی و به رنگ آن شیشه خواهد بود.

تاثیر فرمول های ذهنی بر چاقی

برای مثال در ذهن فردی که فرمولچاقی من ارثی است ذخیره شده باشد، تجربه او در زندگی چاق شدن خواهد بود و هرچه برای لاغر شدن تلاش کند نتیجه ای نخواد داشت چون این فرمول های ذهنی است که نتیجه نهایی را رقم می زند نه تلاش جسمی فرد.

در مثال دیگر در ذهن همه افرد چاق فرمول “خوردن باعث چاقی می شه” ذخیره شده است.

این فرمول به تنهایی می تواند باعث چاق ماندن افراد تا روزی که زنده هستند شود همچنین به راحتی سبب افزایش وزن مداوم افراد می شود.

به تاثیری که شیشه رنگی عینک بر نگاه شما می گذارد فکر کنید، تاثیری که فرمول های ذهنی بر نتیجه زندگی شما می گذارند را بهتر درک می کنید.

همانطور که نگاه کردن به دریا با عینک شیشه رنگی باعث تغییر رنگ آب به رنگ شیشه عینک می شود، مواجه شدن با مواد غذایی زمانی که شما به واسطه فرمول ذهنی “خوردن باعث چاقی می شه” عقیده داشته باشید که غذا خوردن باعث چاقی شما خواهد شد حتما این شرایط را تجربه خواهید کرد.

زمانی که شما از عینک با شیشه رنگی استفاده می کنید، به هر سمتی نگاه کنید غلظت رنگ شیشه عینک در آن صحنه بر سایر رنگ ها غلبه می کند.

تعریف هایی که درباره مواد غذایی در ذهن خود داریم مانند همان شیشه های رنگی هستند با این تفاوت که به جای تاثیر بر بینایی ما تاثیر مستقیم بر جسم ما می گذارند.

فردی که عقیده دارد نان خاصیت چاق کنندگی دارد هر بار که نان مصرف می کند فرمول ذهنی “چاق شدن من طبیعی است” را پررنگ تر می کند. چرا که از قبل می داند نان خاصیت چاق کنندگی دارد و او دارد نان می خورد.

در واقع قبل از خوردن نان چاق تر شدن را می پذیرد و سپس نان می خورد.

نکته جالب توجه در آموزش های ذهنی استفاده از مثال و دلیل منطقی برای رد کردن فرمول های ذهنی اشتباه است.

در مثال خوردن نان حتما با من هم عقیده هستید که افراد زیادی هستند که علاقه شدیدی به خوردن نان دارند اما همیشه متناسب هستند.

این موضوع اثبات می کند که نان خوردن باعث چاق شدن افراد نمی شود اما فکر کردن به چاق کننده بودن نان می تواند منجر به چاق شدن افراد شود.

اگر از افراد متناسب درباره نان خوردن سوال کنید متوجه می شوید دیدگاه آنها درباره ویژگی های نان و استفاده کردن از نان با آنچه ما درباره نان می دانیم تفاوت زیادی دارد.

این تفاوت نگاه درباره تاثیر مواد غذایی در ذهن افراد چاق و متناسب مربوط به لیست بلندی از مواد غذایی می شود که در ذهن افراد چاق آن مواد غذایی چاق کننده هستند اما در ذهن افراد متناسب آن مواد غذایی باعث سیرشدن یا تامین انرژی یا لذت بردن از زندگی می شوند.

وقتی مواد غذایی برای فرد چاق و متناسب یکسان است پس چه چیزی باعث تفاوت در وضعیت جسمانی استفاده کنندگان از آن مواد غذایی می شود؟

تنها دلیل این تفاوت فرمول های ذهنی است که در ذهن افراد متناسب و چاق ذخیره شده است.

نکته قابل توجه درباره تاثیر فرمول های ذهنی این است که وقتی فرمول اشتباه در ذهن شما ایجاد می شود نه تنها زمانی که مشغول خوردن غذا هستید، افکار شما تحت تاثیر آن فرمول های قرار می گیرد بلکه حتی در زمانی که فقط نگاه شما به آن مواد غذایی می افتد افکاری در ذهن شما مرور می شود که نشات گرفته از همان فرمول های ذهنی است.

باورهای چاق کننده

تاثیر فرمول های ذهنی بر عملکرد

از دوران کودکی علاقه شدیدی به خوردن کلوچه با چای داشتم.

از آنجا که مادر من تبحر خاصی در پختن کلوچه های خانگی داشت همیشه چند نوع کلوچه در خانه ما وجود داشت و یکی از تفریحات لذتبخش من خوردن کلوچه با چای بود.

تصور کنید علاقه زیاد به خوردن کلوچه داشته باشید و از طرفی هزاران بار شنیده باشید که کلوچه چاق کننده است.

درباره کلوچه در ذهن من فرمول های ذهنی اشتباه ایجاد شده بود.

در دوران نوجوانی که درگیر چاقی شده بودم و برای لاغر شدن تلاش می کردم هربار که کلوچه می خوردم یقین داشتم که چاق خواهم شد.

در زمان استفاده از برنامه های رژیمی هرطور شده سعی می کردم کلوچه نخورم ولی به محض تمام شدن مدت رژیم یا رها کردن آن به دلیل فشار عصبی اولین چیزی که مشغول خوردنش می شدم کلوچه بود.

فرمول های ذهنی اشتباه که درباره کلوچه در ذهن من ایجاد شده بود سبب شده بود که حتی وقتی از جلو مغازه کلوچه فروشی رد می شدم و عطر و بوی کلوچه ها نظر من را جلب می کرد همزمان با فکر کردن به لذت خوردن کلوچه به چاق کننده بودن کلوچه فکر می کردم.

افکاری که در ذهن من مرور می شد تحت تاثیر فرمول های ذهنی اشتباهی بود که در ذهن من ذخیره شده بود.

نکته جالب توجه اینکه یکی از دوستانم که فرد متناسبی بودی مثل من عاشق کلوچه بود ولی هیچ وقت تصوری که من درباره تاثیر چاق کنندگی کلوچه داشتم را او نداشت.

البته نه تنها فرمول های ذهنی من و دوستم درباره تاثر چاق کنندگی کلوچه با هم تفاوت داشت بلکه نگاه ما درباره موقع خوردن کلوچه هم خیلی با هم تفاوت داشت.

در بیست و چند سال دوستی با این فرد متناسب هیچ وقت ندیده بودم که او کلوچه را بعد از ناهار و فقط به خاطر خوردن با چای بخورد اما سال ها من این کار را تکرار می کردم.

یا اگر به هر دلیل کلوچه می خورد دیگه هیچ غذایی نمی تونست بخوره و میگفت من کلوچه خوردم و سیر هستم و این در حالی بود که هیچ وقت من با خوردن کلوجه احساس سیری نمی کردم و اصلا کلوچه از نظر من غذا محسوب نمی شد. ی

ک خوراکی خوشمزه بود که برای لذت بردن از اوقات زندگی خورده میشد.

فرمول های ذهنی به این شکل باعث تغییر افکار و رفتار ما می شوند و ترکیب آنها با یکدیگر به شکل بسیار ساده ای باعث اضافه وزن می شوند.

تصور کنید من عقیده داشتم کلوچه غذا نیست و فقط یک خوراکی خوشمزه است که با چاق و برای تفریح کردن خورده میشه و از طرفی عقیده داشتم کلوچه خاصیت چاق کنندگی داره.

ترکیب این دو فرمول باعث بروز واکنش های رفتاری در من می شد که در حالتی که واقعا سیر بودم ولی باز کلوچه را با چای می خوردم و از طرفی هربار کلوچه می خوردم برای من چاق شدن طبیعی تر می شد.

نقش ذهن بر سایر جنبه های زندگی

فرمول های ذهنی در جنبه های مختلف زندگی ما تاثیرگذار هستند.

در کسب کار، در تحصیلات، در روابط و در بسیاری از موضوعات مختلف در ذهن ما به واسطه شنیده ها و دیده هایمان فرمول هایی ساخته شده است که در نهایت نتیجه زندگی ما در جنبه های مختلف را رقم می زنند.

فرمول ذهنی ” من آدم بدشانسی هستم “ سبب می شود که هرچه فرد سعی و تلاش می کند که موفقیتی کسب کند، نتیجه ای در بر نخواهد شد چرا که نتیجه نهایی را فرمول بدشانسی رقم می زند و جهان شرایطی را برای آن فرد ایجاد می کند که به بدشانس بودن خود بیشتر پی ببرد و به عبارتی بدشانسی را بیشتر تجربه کند.

فرمول های ذهنی چاق کننده ذهن ما سبب می شوند که ما در زندگی بیشتر تجربه چاقی را داشته باشیم.

دلیل اینکه افراد به مرور چاق تر می شوند اشتیاق جهان برای مواجه کردن آنها با محتوای ذهنی است که سبب تجربه شرایط زندگی (سلامتی و جسمی) فرد می شود.

در دوره ورود به سرزمین لاغرها تمام سعی من این است که ابتدا هنرجوها فرمول های ذهنی چاق کننده ذهن خود را شناسایی کنند، سپس فرمول های صحیح و متناسب کننده را چایگزین فرمول های قبلی کنند. به عبارت خیلی ساده عینک چاقی را از روی چشمان خود بردارند و عینک متناسب شدن را به جای آن روی چشمان خود قرار دهند.

با این کار آنها به مرور تناسب اندام را در زندگی تجربه خواهند کرد. اتفاقی که به لطف خدا برای من و همه دوستانی که با اشتیاق و علاقه مراحل دوره آمورشی را سپری کرده اند رخ داده است.

در این فایل به طور خیلی ساده و واضح تاثیر فرمول های ذهنی در نتیجه زندگی افراد را توضیح داده ام و پس از استفاده از این توضیحات به وضوح تاثیر فرمول های ذهنی در زندگی برای شما واضح خواهد شد.

این وضوح به شما کمک میکند تا در ادامه مسیر متناسب شدن توجه بیشتری به فرمول های ذهنی خود داشته باشید و به طور دقیق تری عملکرد این فرمول ها را تحت نظر داشته باشید و برای تغییر آنها اقدام کنید.

✍️ تمرین آموزشی 📖

بارها تاکید کرده ام که با رفع موانع ذهنی برای لاغر شدن می توانید لاغر شوید. بنابراین شناسایی موانع ذهنی اهمیت بسیار زیادی دارد.

موانع ذهنی بر اساس فرمول های ذهنی ایجاد می شوند بنابراین برای شناسایی موانع ذهنی باید مهارت شناسایی فرمول های ذهنی را کسب کنید. پس با دقت تمرینات مربوطه را انجام دهید.

ابتدا متن نوشتاری را مطالعه کنید، سپس ویدوی آموزشی را تماشا کنید و بعد از آن به سوالات مطرح شده به شکل انشایی شرح دهید.

 • درک و نگرش شما از فرمول های ذهنی چیست؟ شرح دهید.
 • مواردی از تاثیر فرمول های ذهنی در جنبه های مختلف زندگی تان را نام برده و شرح دهید.
 • تاثیر فرمول های ذهنی در روند چاق شدن خود را شرح دهید.
 • اگر از روش های مختلف برای لاغر شدن استفاده کرده اید تاثیر فرمول های ذهنی در نتیجه ای که کسب کردید را شرح دهید.
 • آیا استفاده از روش های قبلی برای لاغر شدن باعث تغییر فرمول های ذهنی شما شده اند؟
 • لاغری با ذهن چگونه می تواند باعث تغییر فرمول های ذهنی شما و تغییر نتیجه جسمی در شما خواهد شد؟
 • درک خود از توضیحات ویدیوی آموزشی را به صورت انشایی شرح دهید.
 • از محتوای ویدیوی آموزشی برای خود تمرین ایجاد کرده و در بخش نظرات تمرینی که باید انجام دهید را بنویسید.

منتظر خواندن نوشته های شما هستم

همراه همشگی شما: رضا عطارروشن

با دادن ستاره به این مطلب امتیاز بگیرید.

امتیاز 4.34 از 50 رای

https://tanasobefekri.net/?p=14080
136 نظر توسط کاربران ثبت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

اندازه متن دیدگاه ها
   آواتار زهره
   1403/03/22 19:39
   مدت عضویت: 370 روز
   امتیاز کاربر: 10520 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
   محتوای دیدگاه: 374 کلمه

   به نام خدای مهربانم 

   باسلام خدمت استاد و تمام دوستانم 

   تاثیر فرمولهای ذهنی بر چاقی 

   من از وقتی که وارد سایت شدم تازه فهمیدم چطور چاق شدم 

   بله من با فیلتر چاقی دنیای جسمم و تمام غذاها رو میدیم 

   من باورم شد که من هم ممکن چاق بشم وبا دیدن دیگران وشنیده هایم درباره ی چاقی دنیای من رنگ غیر طبیعی به خودش گرفته بود ومن باور چاقی رو که فیلتر چاقی بود تمام دنیا رو می دیدم وزندگی می کردم 

   درک ونگرشمو درباره فیلتر های زندگیم رسیدن به ناخواسته و ناامیدی در من بود من دنیایی به این زیبای رو نمی دیدم همش دنیایم پر از رنج و غم واز دست دادن وبی عدالتی بی مهری و بیماری می دیدم چقدر فیلتر های نامناسب برای خودم خلق کرده بودم ودنیام رو بد ترسیم کرده بودم پس باید تمام ناخواستها رو تجربه کنم چون من تمام توجهام به ناجالبی ها بود من پر توان در این مسیر باید تمام فیلتر های نادرست رو از ذهنم بردارم باید چشم ها رو شست جور دیگر باید  دید 

   من کمبود وفقر رو باور کرده بودم با فیلتر کمبود به دنیا نگاه کردم وهمین اتفاق در زندگی من بوجود آمد 

    باور من این بود که عادی، باید در روابط دعوا و بحث باشه وبا همین فیلتر دنیای اطرافم رو تجربه کردم 

   باورم بود که من نمی تونم وبی اراده هستم ومن توانایی زیاد ندارم و همین ها رو در زندگیم تجربه کردم 

   وقتی با فیلترهای اشتباه دنیا و جسم و شرایط رو میبینی دیگه مهم نیست چقدر برای خواستن تلاش کنی نتیجه نمیگیری چون نتیجه رو از قبل برای خودت به تصویر کشیده ای دیگه مهم نیست چقدر رژیم وورزش وتلاش داشته باشی نتیجه نهایی رو ناخوآگاه تعیین میکنه که تو چه باوری رو براش از قبل برنامه ریزی کردی وبرای تو نتیجه رو به ارمغان میاره، 

   من باید اول از همه فقط به باورهایی که مانع لاغری در من هستش رو در ذهنم پیدا کنم وبعد در این بار دنبال افرادی باشم تا این روش برام منطقی تر بشه

   لاغری با ذهن فقط میاد مانع های لاغری  رو از ذهن پاک می کنه همون فیلترهای رنگی رواز ذهنمون کنار میذاره اون وقته که دنیای جسمون بهتر خودش ترمیم میکنه و برای ما تناسب روبه  نمایش می ذاره 

   لاغری با ذهن تنها ترین و راحت ترین راه برای لاغری من هستش 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار abirozeh
   1403/02/09 22:17
   مدت عضویت: 1575 روز
   امتیاز کاربر: 1504 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 205 کلمه

   با سلام ودرود خدمت استاد عزیز وهمراهان‌گرامی 

   این فایل ومتنوع این فایل یکی از اون موانع فیلترها وباورهایی ایست که باعث شده من وزنم الکی وبدون سختی بالا والاتر بره .واقعا راست میگین استاد این نان وکوچه وشیرین وکره ومربا و….اینا نیست که منو چاق میکنه چون آدمای متناسب هم دارن ار این مواد غذایی به حد نیازشون استفاده میکنن..ولی نگرش من نسبت به چاق کننده بوده باعث میشه نتیجه ی من خوردن بیشتر از این مواد یا حتی به اندازه درم میخورم ولی متاسفانه نتیجه چاقی هست.وای خدا چقد فرمول داریم تو ذهنمون که دیدیم وشنیدیم ومرور شده وشده ملکه ی ذهن من.چه در مورد روابط چه در مورد ثروت چه در مورد سلامتی ومناسب اندام یعنی این منم که باید اینا رو شناسایی کنم وتغییرشون بدم..به خاطر همینه که تغییر سخته چون باید اول بخوای بعد شناسایی کنی بعد جایگزین کنی بعد منطقی کنی برا ذهنت 

   خیلی فرمول هست که باید بشناسیم یکیش همین که نان ومواد غذایی چاق کننده هستن یعنی من اختیار رو میدم به اونا واونا برامون نتیجه خلق میکنن

   بهترین روش همین روشه وموندن در این سایت ومرور کردن مطالب مرتبط با لاغری 

   من‌میخام عینکم رو عوض کنم وبه چاقی ولاغیر جور دیگه ای نگاه کنم …

   خدا رو شکر 

   سپاس از استاد. 

   شکرگژار این لحظهام 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار مهلا
   1402/12/03 13:59
   مدت عضویت: 315 روز
   امتیاز کاربر: 7610 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
   محتوای دیدگاه: 236 کلمه

   با سلام 

   فرمول های ذهنی همون مسایلی هست که ما باورشون داریم .

   باورهایی که توسط دیگران و دیده ها و شنیده ها به مغز ما وارد شده و بعضیا با تکرار شدن در ما نهادینه شده بعضیا چون از طریق شخصی بوده که ما قبولش داشتیم و بعضیا هم خودمون با تجربه بدست آوردیم.

   مثلا چشم زخم یه فرمول ذهنی هست  که تقریبا همه بهش باور دارن.

   خب از وقتی که وارد سایت شدم بارها گفتم که باورم این بود که  با از شیر گرفتن بچه و به مرور با افزایش سن به چاقی مبتلا شدم و البته ترس از چاقی هم خیلی باعثش بود.

   و من تا قبل ورود به سایت اصلا فکر نمی‌کردم که چاقی و مغز به هم ربطی داشته باشن.

   مگه نه این که از همون مسیری که به سمت چاقی رفتیم باید خلاف جهت بریم تا برگردیم به سمت لاغری.

   یه فرمول ذهن چاق اینه  که پرخوری باعث چاقی میشه،و من متوجه شدم اگه این فرمول رو برعکس کنیم میشه« کم خوردن باعث لاغری میشه.»

   و این اصلا به این معنی نیست با کم خوردن خودمون رو اذیت کنیم و گرسنه نگه داریم،فقط کافیه مثه چاق ها رفتار نکنیم بلکه مثل متناسب ها به اندازه بخوریم.به اندازه بخوریم که سیر بشیم .

    علاوه بر این که فرمول‌های چاقی رو از ذهن پاک میکنیم باید فرمول‌های لاغری رو یاد بگیریم و جایگزین کنیم و اینطوری وقتی لاغری رو یاد بگیریم و ذهنمون لاغر بشه ،به مرور جسم هم لاغر میشه.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار افسر
   1402/11/12 14:04
   مدت عضویت: 335 روز
   امتیاز کاربر: 2650 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 487 کلمه
   • درک و نگرش شما از فرمول های ذهنی چیست؟ شرح دهید.
   • اگر ذهن من چاقی را قبول کند ما به سوی چاقی حرکت میکنیم و من از وقتی که با این سایت اشنا شدم کمتر به چاقی فکر میکنم و هر چیزی را که دوست داشته باشم به اندازه نیازم میخورم و از ان لذت میبرم 
   • مواردی از تاثیر فرمول های ذهنی در جنبه های مختلف زندگی تان را نام برده و شرح دهید.
   • مثلا من همیشه کارهایی را که خیلی دوست داشتم انجام دهم را همیشه در ذهن خودم میگفتم که این کار غیر ممکن است و از انجام دادن ان خوداری میکردم ولی من حالا هر کاری را خواسته باشم را انجام میدهم و به خدا وند توکل میکنم و دیگر ذهن من هم این ها را قبول میکنم مثلا من خیلی وقت بود که میخواستم وسیله ای را برای خودم بگیرم هی این ذهن من میگفت نکن پولش را از کجا میاری میخری ولی من به  ذهن خودم کار کردم که وقتی خریدی میتوانی ان را هم پولش بدهی واقعا من قبل از این که خواستم بخرم پولش را جور کردم چون دیگر ذهن من ترس نداشت و به خدا توکل کردم و جور شد واگر ما این ذهن خودمان را عوض کنیم خیلی در زندگی پیشرفت داریم وبه هدف های خود دست میابیم 
   • تاثیر فرمول های ذهنی در روند چاق شدن خود را شرح دهید
   • تاثیر فرمول چاقی بر ذهن خیلی تاثیر داشت چون من قبلا میگفتم که چاقی من ارثی بوده من اب بخورم چاق میشم و این ها همیشه ملکه ذهن من بوده و من چگونه میتوانم از این ملکه ذهن خارج شوم و همیشه ما بین این فکر ها هم میگفتم برم رژیم بگیرم و لاغر شوم باز دوباره این ذهن چاقی قوی تر بود و هی میگفت که لاغر شوی باز هم چاق میشوی ولش کن تو موفق نمیشوی فقط خود خسته کردن است  و من باز چاق ترو چاق تر شدم 
   • اگر از روش های مختلف برای لاغر شدن استفاده کرده اید تاثیر فرمول های ذهنی در نتیجه ای که کسب کردید را شرح دهید.
   • من قبلا با چند بار رژیم گرفتن لاغر شدهام ولی باز دوباره چاق شدهام چون این لاغری ذهن من قبول نکرده بود ولی حالا که به این فایل ها گوش میدهم و تمرین های ان را انجام میده ام خیلی بیشتر نتیجه دیدم و نه به بدن خودم سختی دادم و نتیجه ان را وقتی مبینم بیشتر خوشحال میشوم که بدون ترس از خوردن و سختی بدن من واکنش خودش را انجام میدهد 
   • آیا استفاده از روش های قبلی برای لاغر شدن باعث تغییر فرمول های ذهنی شما شده اند؟
   • قبلا نه  اگر تغیری شده بود من باز به حالت قبل بر نمیگشتم و همیشه در وزن دیده ال خودم باقی میماندم 
   • لاغری با ذهن چگونه می تواند باعث تغییر فرمول های ذهنی شما و تغییر نتیجه جسمی در شما خواهد شد؟
   • با گوش دادن به فایل ها و انجام دادن تمرین ها  فرمول ذهنی ما تغیر میکند و ما نتیجه خوبی میبینیم انشاالله 
   •  
   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار تینا.عالی
   1402/10/24 12:37
   مدت عضویت: 210 روز
   امتیاز کاربر: 12043 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
   محتوای دیدگاه: 195 کلمه

   به نام خداوند کافی و بخشنده ،

   و‌ددرودو  سلامتی برکت و رحمت خدا بر شما استاد گرامی و ارجمند ،

   استاد هر فایل نکات عالی برای من در بر داره:

   ۱ شما ذهنتون رو برای هر کاری قبلش آماده کنید 

   ۲ فقط فرمولهای صحیح نتایج صحیح دارن شما هر چقدر تلاش کنی فرمول اشتباه باش نقشه اشتباه باش جای دیگه میری نه به مقصد،

   ۳ آنقدر مسیر ل لاغری آسان هست که کسی باورش نمیشه 

   ۴نتایج همگی دست یافتنی هستن دور و  سخت نبینید با استقامت و حوصله و صبر‌ باید بشه و شدنی دنیا روبه خیر و پیشرفت و گسترش خوبی برای ما رشد ما هستش.

   ۵ما چوب جادویی خلق کردن را داریم همان قدرت ذهنمان که خدا بهمون عطا فرموده.

   ۶ خودتو بسپار با اطمینان به ذهنت اون دقیق میزان به موقع به مقدار چیزی که دلش بخواد را لازم داشته باش رو میگه بهت نترس ازش بهش مسیر اشتباه نده کار بیهوده ازش نکش مجبورش نکن باهاش بدرفتاری نکن خودشکبدونه بلده چون خدا دقیق و میزان همه چیز را آفریده است،

   اون خودش زودتر از تومیخواد سالم و زیبا بشه فقط کافیه تو انتخابش کنی و اعتماد بهش کنی.

   سپاسگزارم از خدا و استاد گرامی و تشکر از همراهان و حضور خوبشون 

   \"🙏\"/

   .

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار حیرت انگیز
   1402/08/05 18:51
   مدت عضویت: 404 روز
   امتیاز کاربر: 1311 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 601 کلمه

   به نام خداوند نیرو دهنده ام 

   سلام خدمت استاد ارجمند و دوستان همگام 

   حل تمرینات فرمول‌های ذهنی 

   • درک و نگرش شما از فرمول های ذهنی چیست؟ شرح دهید.
   • فرمول‌های ذهنی همان داده ها و اطلاعاتی است که ما از طریق محیط پیرامون خودمان در ذهنمان ثبت کرده ایم و با تجربه کردن و انجام دادن این اطلاعات ثبت شده و بارها و بارها تکرار این اطلاعات آنها را به فرمولها و باورهای ذهنیمان تبدیل کرده ایم .
   • مواردی از تاثیر فرمول های ذهنی در جنبه های مختلف زندگی تان را نام برده و شرح دهید.
   • من با توجه به اطلاعاتی که درباره سختی آزمون وکالت در ذهنم ثبت کرده بودم با توجه به دیده ها و شنیده های خودم و تکرار بارها و بارهای این اطلاعات
   • آنها را در ذهنم به فرمول‌های قدرتمندی تبدیل کرده بودم که خودم را قادر به انجام دادن این آزمون نمیدیدم و حتی جرات روبرو شدن با این آزمون را هم نداشتم و اصلا شرکت نکردم و الان بسیار ناراحت و پشیمان هستم چون می‌توانستم الان وکیل باشم و لذتش را ببرم .
   • تاثیر فرمول های ذهنی در روند چاق شدن خود را شرح دهید.
   • فرمول‌های ذهنی تاثیر مستقیم در روند چاق شدن من داشته است .
   • مثلا یکی از فرمول‌های ذهنی من این بود که برای لاغر شدن باید سخت ورزش کنم و برای رهایی از چاقی شروع میکردم به انجام انواع و اقسام روش‌های ورزشی برای لاغر شدن و بعد هر بار ورزش بدلیل ضعف و باور اینکه خوب من حالا دیگر ورزش کرده ام و مقداری کالری سوزانده ام راحت مجوز پرخوری خودم را صادر میکردم و در نهایت وارد یک انتقام گیری از خوراکی ها میشدم و دق و دلیه آن رنجهای ورزش را با خوردن تلافی میکردم و هر روز یک گام به سمت چاقی بیشتر میرفتم .
   • ذهن من پر بود از فرمول و کد ذهنی اشتباه و تمام این فرمولها نتیجه نهایی زندگی من را رقم میزد .
   • اگر از روش های مختلف برای لاغر شدن استفاده کرده اید تاثیر فرمول های ذهنی در نتیجه ای که کسب کردید را شرح دهید.
   • استفاده از روش‌های لاغری در گذشته انجام می‌دادم چون در ذهن من این ثبت شده بود که من لاغر نمی‌شوم و از طرفی امتحان روش‌های مختلف این باور را در من قوی‌تر کرده بود من از هر روشی استفاده میکردم یا  نتیجه نمیگرفتم یا نتیجه برایم ماندگار نبود و به سرعت چاقتر از قبل میشدم
   • و الان فهمیدم علت تمام آن ناکامی ها با وجود سختی ها و تلاش‌های زیاد بخاطر فرمول های ذهنی اشتباه من بوده.
   • آیا استفاده از روش های قبلی برای لاغر شدن باعث تغییر فرمول های ذهنی شما شده اند؟
   • استفاده از روش‌های لاغری در گذشته خودشان باعث بوجود آمدن فرمولها و موانع چاقی بیشتری در درون من شدند و من به یک باور قدرتمند رسیدم که من لاغر بشو نیستم و این بدترین دستاورد این روش‌ها در زندگی ام بود.
   • لاغری با ذهن چگونه می تواند باعث تغییر فرمول های ذهنی شما و تغییر نتیجه جسمی در شما خواهد شد؟
   • لاغری با ذهن فرمول‌های اشتباه ذهن ما را شناسایی می‌کند و موانع ذهنی ما در جهت لاغری را شناسایی و رفع می‌کند و در نهایت جسم ما به صورت خود به خودی به سمت تناسب و لاغری هدایت می‌کند و خیلی ساده تر از آنچه ما تصور می‌کنیم ما لاغر و متناسب می‌شویم. و اصلا مهم نیست ما چقدر اضافه وزن داریم یا در چه سنی و چه شرایط زندگی باشیم فقط مهم این است که ذهنمان را در مسیر درست و اصولی لاغری قرار دهیم و نهایتا بهترین نتایج منتظر ما هستند و ما بزودی لاغری را در جسممان خواهیم دید.
   • خداوندا سپاسگزارم که به من پذیرشی دادی تا بیاموزم و به کار بگیرم 
   • خداوندا سپاسگزارم که هستی 
   • الهی به امید تو 
   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 4 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار مهين
   1402/06/12 17:51
   مدت عضویت: 529 روز
   امتیاز کاربر: 2940 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   محتوای دیدگاه: 146 کلمه

   سلام به همه دوستان همفكر من واستاد عزيز

   به نظر من اين ديدگاه بي نظيرر بود

   من يه عادتي دارم فايل هاروجندين بار مي خونم

   فايل تصويري چندين بار ميبينم

   واقعا خيلي  خوب بود

   متوجه شدم چقدر در حق خودم بي رحمي كردم

   چقدر توي اين مدت از خدا عمر گرفتم همه چيم

   فيلترداشته وزندگي رو بارنك مصنوعي ديدم

   امروزخدا  راهزاران بار شكر كردم

   تمرين كنم ورنك واقعي دنيامو ببينم ودر ادامه مسير رنك وافعي خدا ببينم  به خاطر اينكه عينك داشتم موانع ذهني بي شماري دارم مثل يه بانك حسابم پراز موانع ذهني شده

   يكي يكي دارم شناسايي ميكنم

   امروز متوجه شدم من چقدر تند تند غذا ميخورم انگار كسي دنبالم داره ميكنه متوجه شدم چقدر ريزه خواري ميكنم

   حالا همينطور دارم متوجه ميشم همنطور. مصصم هستم

   واحساس بهتري پيدا كردم

   كه مشتاقم اين مسير باعشق با علاقه ادامه بدهم هر روز بهتر از روز قبلم بشوم

   وموانع ذهني هاي خودم رو شناسايي كنم

   سپاسگزارم از شما وبقيه دوستان هم مسيرم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار متناسب شاد
   1402/06/12 15:31
   مدت عضویت: 1513 روز
   امتیاز کاربر: 6887 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 597 کلمه

   سلام  خدمت استاد عزیز و دوستان همراه

   یکی از موانع ذهنی لاغرشدن در ذهنم آرامش بود یعنی به هرنسبت که من در وضعیت روحی خوبی باشم به همان نسبت چاق ترم .

   چون پدرم که فردی چاق بود و تو خونه بهش میگفتن علی بی غم دنیایی و به خاطرهمین چاقی . و نگران آینده بچه ها نیستی پدرم هم میگفت خوب من که دارم کار میکنم گرونی هست و… من باید چی کارکنم و چون پدرم کمتر از اعضای خانواده نگران فرداها بود و کمترشکایت میکرد به اینکه تو مسولیت پذیرنیستی دغدغه بچه ها رو نداری  لااقل ازش انتظار داشتند که غصه بخوره وپدرم از این کارا بلد نبود . 

   کارش روانجام میداد ولی غصه خواری نمیگرد و… .

   وشنیدن این جمله تو ذهنم باعث شد که من با این باور غلط که فردی که آرامش داره چاق هست واین باور باعث شد که من بعد کنکور سراسری یا بعد امتحانات مدرسه و ترم یا بعد طی کردن هرچالشی من چاق تر شوم .

   تا اینکه با دوره لاغری با ذهن آشنا شدم موانع های دیگه رو شناسایی کردم و برای ذهنم منطقی کردم که من تا حالا اشتباه فکر میکردم و … و وزنم از ۷۴ به ۶۰ رسید و من ارامش زیادی گرفتم. اما انتظار داشتم باز هم لاغرتر بشم اما کلا استپ خورد. 

    چون لاغرشدن یکی از دغدغه های زندگیم بود که برطرف شد و من آرامش زیادی گرفتم و چون این کد برابر با چاقی بود من دیگه نتونستم لاغر تربشم و شاید هم داشت باسرعت بسیار پایین تری نسبت به قبل روتد چاقیم به خاطر این آرامش شکل میگرفت .

   بعد مدتی با کار کردن روی ذهنم یکی از مشکلات دیگه چندساله من هم برطرف شد و من آرامش زیادی رو تجربه کردم یهو دیدم رفتارغذاییم تغییر کرد و ترس از چاقی دوباره تو ذهنم مرور شد.

   یه دوماهی سپری شد مرتب فکرم درگیر بود خدایا من که دلایل چاقی رو برطرف کردم دیگه برای چی دارم آلارم چاق شدن رو دریافت میکنم به اتفاقات این دوماهه فکر کردم یهو مغزم سوت کشید وای خدای من .

   من دارم آرامش رو تجربه میکنم و کد آرامش تو ذهنم چاقی بود همون کدی که نزاشت من وزنم از ۶۰ پایین تر بره واستپ بخوره و همون کد الان داره بیشتر خودشو باحل موضوع دیگه زندگیم خودشو نشون میده . 

   دوباره دوره رو شروع کردم و چندتا موانع جدید دیگه  رو پیدا کردم بعد چند روز ترس از چاقی در ذهنم از بین رفت و رفتارغذاییم حتی بهتر از گذشته شد .

   و میخام بگم چقدر نامحسوس این کدها دارن کارخودشون رو میکنن و اگه حواسم به این آلارم ترس از چاقی نبود من چاق میشدم و اخرش هم میگفتم ای بابا لاغری با ذهن هم مثل رژیم و ورزش و… موقتی هست و دیدی این روش فایده نداره . چرامن دوباره چاق شدم .🙃

   من چون مطمن بودم که این روش ذهنی درسته دنبال نقض این روش نرفتم بلکه درون خودم رو کنکاش کردم و کد مخرب رو پیدا کردم .

   حالا متوجه شدم چون من زنده هستم و دارم زندگی میکنم و من باافکارم دارم زندگیمو خلق میکنم  و کدهای مخرب ممکنه هنوز هم تو ذهنم باشه و بسته به شرایط زندگی رونمایی کنه پس من باید درونم رو کنکاش کنم نه اینکه بیام قانون جهان هستی که من خالق زندگیم وجسمم هستم رو نقض کنم .

   ومن از خداوند شاکرم که اول این آلارم رو در بدنم قرلرداد که منو اگاه کنه که درونم رو واکاوی کنم بعد هم شاکرم بابت هدایت به این مسیر زیبا و راحت .

   تشکر ازاستادعزیز بابت انتشار این آگاهیهای ناب که علاوه بر درمان درد .پیشگیری کردن درد رو هم بهمون یاد داد تا راحت تر زندگی کنم .

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار negarmalekzade2377@gmail.com
   1402/06/12 08:37
   مدت عضویت: 1102 روز
   امتیاز کاربر: 3747 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 2,533 کلمه

    به نام خدای مهربان،

    سلام به استاد عزیز و دوستان گرامی در سایت تناسب فکری

   گام ۲۷ ؛تاثیر فرمول‌های ذهنی بر چاقی،

   تاثیر فرمول‌های ذهنی بر عملکرد ذهن مثل عینکی هست که به چشم‌ها میزنم،

   فرمول‌های ذهنی در واقع نوع نگرشم به خودم و دنیای اطرافم رو مشخص میکنه و در نهایت باعث شکل‌گیری انتظار در من میشن.

   اگه عینکی با شیشه‌های آبی رنگ به چشمام بزنم همه دنیا رو به شکلی می‌بینم که رنگ آبی اون غلیظتر از دیگر رنگ‌هاست،و اگه عینکی با شیشه‌های رنگ قرمز به چشمام بزنم دنیای قرمز رنگی رو خواهم دید،دلیل اون تغییر کردن رنگ دنیا نیست، بلکه تاثیریِ که شیشه‌های رنگی بر نوری که از دنیا به چشم‌ها میرسه میذاره.

   وقتی اون نوری که به چشمام میرسه به خاطر شیشه‌های رنگی تغییر رنگ بدن، تصویری که توسط من دیده میشه غیر طبیعی و به رنگ اون شیشه میشه.

   پس اگه منم در ذهنم فرمول(چاقی من ارثیه) ذخیره شده باشه، تجربه من در زندگی چاق شدن خواهد بود، و هر چقدر هم که برای لاغر شدن تلاش کنم نتیجه‌ای نخواهد داشت،چون این فرمول‌های ذهنیه که نتیجه نهایی رو رقم میزنه نه تلاش جسمی من.

   و اگه باز توی ذهنم فرمول (خوردن باعث چاقی میشه) ذخیره شده باشه این فرمول به تنهایی میتونه باعث چاق موندنم تا روزی که زنده هستم بشه و به راحتی باعث افزایش وزن مداوم من بشه.

   همونطور که نگاه کردن به دریا با عینک شیشه رنگی باعث تغییر رنگ آب به رنگ شیشه عینک میشه،مواجه شدن با مواد غذایی زمانی که من به واسطه فرمول ذهنی خوردن باعث چاقی میشه عقیده داشته باشم که غذا خوردن باعث چاقیم خواهد شد، حتماً این شرایط رو تجربه خواهم کرد،وقتی که من از عینک با شیشه رنگی استفاده می‌کنم به هر سمتی نگاه کنم غلظت رنگ شیشه عینک در اون صحنه بر سایر رنگ‌ها غلبه می‌کنه،

   تعریف‌هایی که درباره مواد غذایی در ذهنم دارم مثل همون شیشه‌های رنگی هستن با این تفاوت که به جای تاثیر بر بینایی من تاثیر مستقیم بر جسم من میذارن،

   وقتی که عقیده من این باشه که نان خاصیت چاق کنندگی داره،هر بار که نان مصرف می‌کنم فرمول ذهنی چاق شدن من طبیعیه رو پررنگ‌تر می‌کنم،چرا که از قبل میدونم نان خاصیت چاق کنندگی داره و قبل از خوردن نان چاق‌تر شدن رو پذیرفتم و بعد دارم نون رو میخورم.

   نکته جالب توجه در آموزش‌های ذهنی استفاده از مثال و دلیلهای منطقی برای رد کردن فرمول‌های ذهنی اشتباهه،مثلاً در خوردن نان خیلی از افراد زیادی هستن که علاقه شدیدی به خوردن نان دارن اما همیشه متناسبن،این موضوع ثابت میکنه که نان خوردن باعث چاق شدن من نمیشه،اما فکر کردن به چاق کننده بودن نان میتونه منجر به چاق شدن من بشه.

   و اگه از یک فرد متناسب درباره نان خوردن سوال کنم متوجه میشم دیدگاه اون درباره ویژگی‌های نان و استفاده کردن از اون به اونچه که من درباره نان میدونم تفاوت زیادی داره.

   باید بدونم که لیست بلندی از مواد غذایی در ذهن من و افراد متناسب هست که از نظر من اون مواد غذایی چاق کننده هستن،اما توی ذهن افراد متناسب اون مواد غذایی باعث سیر شدن یا تامین انرژی یا لذت بردن از زندگی میشه،و این تفاوت نگاه درباره تاثیر مواد غذایی در ذهن من و افراد متناسب باعث ایجاد نتیجه میشه.

   پس وقتی مواد غذایی برای افراد چاق و متناسب یکسانه، پس چه چیزی باعث تفاوت در وضعیت جسمانی استفاده کننده‌ها از اون مواد غذایی میشه؟؟تنها دلیل این تفاوت فرمول‌های ذهنیه که در ذهن افراد متناسب و چاق ذخیره شده،

   نکته قابل توجه درباره تاثیر فرمول‌های ذهنی اینه که وقتی فرمول اشتباه در ذهنم ایجاد بشه نه تنها زمانی که مشغول خوردن اون غذا هستم افکار من تحت تاثیر اون فرمول‌ها قرار می‌گیره،بلکه حتی در زمانی که فقط نگاه من به اون مواد غذایی میفته افکاری در ذهنم مرور میشه که نشئت گرفته از همون فرمول‌های ذهنیه،

   مثلاً یکی از تفریحات لذت بخش برای بعضی از افراد چاق خوردن کلوچه با چای هست و همچنین هزاران بار هم شنیدن که کلوچه چاق کننده است و فرمول‌های ذهنی اشتباهی در ذهنشون ایجاد شده که هر وقت که کلوچه می‌خورن یقین دارن که اون‌ها چاق خواهند شد.

   این فرمول‌های ذهنی اشتباه درباره کلوچه در ذهن اون‌ها باعث میشد که حتی وقتی از جلوی مغازه هم رد میشدن عطر و بوی اون کلوچه‌ها نظرشون رو جلب کنه و همزمان با فکر کردن به لذت خوردن کلوچه به چاق کننده بودن اون هم فکر کنن،افکاری که در ذهن افراد چاق مرور میشه، تحت تاثیر فرمول‌های ذهنی اشتباهیه که در ذهن اون‌ها ذخیره شده.

   ولی خیلی از افراد متناسب هستن که اون‌ها هم عاشق کلوچه‌ان،ولی هیچ وقت تصوری رو که افراد چاق درباره تاثیر چاق کنندگی کلوچه دارن رو اون‌ها ندارن،نه تنها فرمول‌های ذهنی اون‌ها درباره تاثیر چاق کنندگی کلوچه با هم تفاوت داره،بلکه نگاهشون درباره موقع خوردن کلوچه هم خیلی با هم تفاوت داره.

   مثلاً افراد متناسب هیچ وقت کلوچه رو بعد از ناهار و فقط به خاطر خوردن با چای نمی‌خورن،اما افراد چاق سال‌ها دارن این کار رو تکرار می‌کنن،

   افراد متناسب اگه به هر دلیلی کلوچه بخورن دیگه هیچ غذایی نمی‌تونن بخورن و میگن من این کلوچه رو خوردم و سیرم، ولی افراد چاق هیچ وقت با خوردن کلوچه احساس سیری نمی‌کنن و اصلاً کلوچه از نظر اون‌ها غذا محسوب نمیشه،یه خوراکی خوشمزه است که برای لذت بردن از اوقات زندگیشون خورده میشه.

   پس فرمول‌های ذهنی به این شکل باعث تغییر افکار و رفتار ما میشه و ترکیب اون‌ها با یکدیگر به شکل بسیار ساده‌ای باعث اضافه وزنمون میشه،

   افراد چاق تصورشون اینه که کلوچه غذا نیست و فقط یک خوراکی خوشمزه است که با چای و برای تفریح کردن خورده میشه و از طرفی هم عقیده داشتن که کلوچه خاصیت چاک کنندگی داره و ترکیب این دو فرمول باعث بروز واکنش‌های رفتاری در اون‌ها میشد که در حالتی که واقعاً سیر بودن ولی باز هم کلوچه رو با چای میخوردن و از طرفی هر بار هم که اونو می‌خوردن برای اون‌ها چاق شدن طبیعی‌تر میشد.

   فرمول‌های ذهنی در تموم  جنبه‌های مختلف زندگی من تاثیرگذارن،در کسب و کار، در تحصیلات، در روابط و در بسیاری از موضوعات مختلف در ذهنم به واسطه شنیده‌ها و دیده‌هام فرمول‌هایی ساخته شده که در نهایت نتیجه زندگیم در جنبه‌های مختلف رو رقم میزنه.

   مثلاً فرمول ذهنی من آدم بدشانسیم ،باعث میشه که هر چقدر سعی و تلاش کنم که موفقیتی کسب کنم نتیجه‌ای برام نخواهد داشت،چرا که نتیجه نهایی رو فرمول بدشانسی رقم میزنه و جهان شرایطی رو برام ایجاد میکنه که به بد شانس بودن خودم بیشتر پی ببرم، و بدشانسی رو بیشتر تجربه کنم،

   فرمول‌های ذهنی چاق کننده هم باعث میشن که در زندگی بیشتر تجربه چاقی رو داشته باشم،

   پس دلیل اینکه افراد به مرور چاق‌تر میشن، اشتیاق جهان برای مواجه کردن اون‌ها با محتوای ذهنی هست که سبب تجربه شرایط زندگی اون‌ها میشه.

   پس با رفع موانع ذهنی برای لاغر شدن میتونم لاغر بشم و شناسایی موانع ذهنی اهمیت زیادی داره،موانع ذهنی بر اساس فرمول‌های ذهنی ایجاد میشن.

   توجه کردن به نکات آموزشی بهم کمک میکنه تا زندگی جدید خودم رو شروع کنم، زندگی که کاملاً متفاوت با شرایط فعلیم باشه.

   در مسیر لاغری با ذهن باید اصلاً توجهم به اون مقدار وزنی که می‌خوام کم کنم نباشه،این یکی از حربه‌های شیطانه که وقتی می‌خوام تصمیم بگیرم از جایی که هستم به جایی که می‌خوام حرکت کنم و تغییر کنم این فاصله رو برام خیلی بزرگ میکنه، خیلی دور از دسترس میکنه،

   باید بدونم که من یک روزی در شرایط ایده‌آل خودم بودم و الان هم مهم نیست که چند سال از اون موقع گذشته و تمام این چیزی رو که الان به دست آوردم رو گرم به گرم در طی این سال‌ها به دست آوردم،پس چیزی رو که خودم به دست آوردم و حالت عادی بدن من نیست،الان هم می‌تونم از دستش بدم،فقط یک ایمان میخواد،یک باور میخواد،یک نگرش مثبت میخواد که من به اون چیزی که می‌خوام می‌رسم،

   و نکته امیدوار کننده اینه که تغییر کردن به شرایط ایده‌آل خیلی سرعتش بیشتر از تغییر کردن به شرایط غیر ایده آلِ،

   پس اصلاً مهم نیست که من به چه دلیلی اضافه وزن دارم یا در چه شرایطی هستم، مهم اینه که از چه زمانی تصمیم می‌گیرم که می‌خوام شرایطم رو تغییر بدم،اصلاً همه چی تغییر میکنه،مهم اینه که من ذهنم رو در مسیر لاغری قرار بدم و گام اولش هم باور کردن این مسیره،

   تفاوتی نداره که چقدر تلاش می‌کنم برای لاغر شدن،و از چه روش‌هایی استفاده می‌کنم،مهم اینه که نتیجه رو یه چیز دیگه‌ای داره رقم میزنه،فرمول ذهنی در واقع یک مسیرِ که من دارم در اون مسیر حرکت می‌کنم،یعنی اون نتیجه نهایی رو فرمول ذهنی داره رقم میزنه،

   استاد میگه من یک لنز قرمز رنگ رو روی دوربین میذارم و شما رنگ متفاوتی رو از صحنه میبینید،مهم نیست که من چقدر توضیح بدم که اطراف من چه رنگیه، و مزرعه رنگش به قهوه‌ای تغییر کرده  در صورتی که بازم رنگ واقعی نیست،یعنی واقعیتِ الانِ چیزی که شما می‌بینید، اینی نیست که شما می‌بینی،اما به دلیل اینکه من از یک فیلتر رنگی استفاده کردم شما تمام رنگ‌ها رو بر مبنای این فیلتری که من استفاده کردم دارید می‌بینید و با اینکه خیلی کوچیکه اما کل نتیجه رو داره تغییر میده،این‌ها فرمول‌های ذهنی‌ان،این‌ها باورهای ذهنی هستن،این‌ها کدهای ذهنی هستن،وقتی فرمول ذهنی شما مثلاً این باشه که چاقی من ارثیه دیگه تفاوتی نداره که شما چقدر تلاش می‌کنی برای اینکه لاغر بشی، نتیجه نهایی رو اون فرمول داره رقم می‌زنه که چاقی شما ارثیه و شما تا ابد باید چاق باشی.

   فرمول ذهنی چیه؟؟در مثال دوربین یک فیلتره که برای شما گذاشتم، یک فیلتر رنگیه،و در ذهن شما یک فرمول چاق کننده است،دقیقاً کار این‌ها مشابه،وقتی این فیلتر رو روی دوربین قرار بدم شما هر چیز رو به رنگ دیگه‌ای خواهید دید و تفاوت نداره که رنگ واقعی چی باشه،اون چیزی رو که من روی لنز قرار میدم تمام نتیجه رو تغییر میده و وقتی شما یه همچین فرمول‌هایی رو در ذهنتون دارید، هر چقدر تلاش کنید برای لاغر شدن هیچ اهمیتی نداره،نتیجه نهایی رو اون فرمول چاق کننده داره تعیین میکنه،نه فقط در موضوع چاقی در تمام جنبه‌های زندگیتون به همین شکله.

   اگه فردی باورش این باشه که درس خوندن آدم رو به جایی نمیرسونه،این فرد حتی تا مقطع دکترا هم اگه ادامه تحصیل بده بازم از طریق تحصیلاتش به جایی نخواهد رسید،چون نتیجه نهایی رو فرمول ذهنی اون فردِ که داره تعیین می‌کنه.

   کسی که باورش این باشه که دختر خوب، پسر خوب برای ازدواج نیست اهمیتی نداره که چقدر دقت میکنه برای اینکه همسرش رو انتخاب کنه،چقدر داره جستجو میکنه،چقدر داره درباره اون خانواده تحقیق میکنه،در نهایت نتیجه زندگی اون فرد نتیجه مناسبی نخواهد بود،چون که جهان بر اساس فرمول‌های ذهنی هر فرد داره به اون پاسخ میده و اون فرمول‌ها عین این فیلترهای رنگی هستن،

   اون تصویری که شما دارید می‌بینید یک تصویر طبیعیه و چیزی که در ذهن شما هم هست همینه،یعنی طبیعت ذهن شما اینه که تصویر باید به این شکل باشه که شما می‌بینید،

    به محض اینکه من فیلتر رو روی تصویر قرار بدم از نظر شما از نظر واقعیت فکر شما طبیعی نیست،اما اهمیت نداره که شما چه چیزی براتون طبیعی نیست،اون فرمول ذهنی یعنی در این مثال تصویر فیلتری که من قرار میدم نتیجه رو عوض میکنه،درسته که طبیعی نیست ولی مهم نیست،فیلتر کارش رو انجام میده،فرمول ذهنی هم همینه.

   شاید شما رژیم‌های سختی داری می‌گیری ورزش‌های سنگین انجام میدی و طبیعی از نظر خودت اینه که من با این همه تلاش باید لاغر بشم،اما مهم نیست شما چقدر تلاش می‌کنی و فکر می‌کنی چی طبیعیه،مهم فرمول‌های ذهنی هستن که در نهایت دارن نتیجه رو براتون رقم می‌زنن.

   وقتی این فرمول‌ها شناسایی بشن با فرمول‌های صحیح جایگزین بشن طبیعی اینه که آدم‌ها متناسب بشن،

   مثل همین که من فیلتر رو از جلوی لنز دوربین برمی‌دارم خب دیگه طبیعیه که شما اون رنگ‌های واقعی رو ببینید و تصویر خیلی واضح و زیبا بشه،پس وقتی که ما عینک چاقی روی چشمامون باشه روی ذهنمون باشه هر چقدر تلاش کنیم بازم چاقی رو می‌بینیم، نتیجه‌اش برامون چاقی میشه،اما وقتی فرمول‌های ذهنی رو تغییر بدیم دقیقاً مثل اینه که عینک چاقی رو از روی چشمامون برداریم، از روی ذهنمون برداریم، اون وقته که ذهنمون لاغری رو می‌بینه، اون وقته که بدنمون به شکل طبیعی به سمت متناسب شدن حرکت می‌کنه.

   چرا چون فرمول‌ها رو تغییر دادیم،

   حالا این فرمول‌ها در تمام جنبه‌های زندگی وجود داره در چاقی هم وجود داره، پس ما به خاطر فرمول‌های ذهنی‌مون هست که هر چقدر تلاش کردیم نتونستیم متناسب بشیم وگرنه تلاش ما تلاش کمی نبوده.

   اون فرمول‌های ذهنی که ما درباره چاقی در ذهنمون داریم نتیجه ورزش کردن رو تغییر میده،خیلی از ماها مدت‌ها باشگاه رفتیم، ورزش‌های سخت انجام دادیم، اما در نهایت نتیجه تاثیر آنچنانی هم روی بدن ما نداشت، یا اگر تاثیر گذاشته خیلی زودگذر بوده چون ذهن ما مملو از فرمول‌های چاق کننده‌ای هست که نتیجه ورزش کردن رو هم برامون تغییر میده.

   وقتی که فرمول‌ها اشتباه باشه وقتی که تصویرهای ذهنی ما از خودمون اشتباه باشه هر چقدر ما تلاش انجام بدیم برای لاغر شدن حالا چه از طریق ورزش، چه از طریق رژیم گرفتن، چه از طریق هر کاری نتیجه به هیچ وجه اون چیزی که باید باشه نمیشه،برای همینه که افرادی که اضافه وزن دارن خسته و ناامید میشن،چون هی تلاش می‌کنن و نتیجه نمی‌گیرن و همه این‌ها به خاطر فرمول‌های ذهنی که از کودکی از طریق جامعه، رسانه یا حرف یک پزشک در اونها ایجاد شده و این شرایط رو براشون به وجود آورده.

   پس وقتی فرمول‌ها صحیح باشه نتیجه‌ای که ما می‌تونیم از ورزش بگیریم بسیار بیشتر از اون تلاشیه که ما انجام میدیم و این یک موضوع علمی اثبات شده است که وقتی ذهن رو برای یک کاری آماده کنیم نتیجه‌ای که از اون کار میشه کسب کرد بسیار بیشتر از نتیجه سایر افراده،

   آموزش ذهنی حرکت مداوم نیست،.درسته استمرار داره ولی هر چقدر بیشتر پیش بریم نتیجه بزرگتر و بزرگتر میشه،به خاطر اینکه ما مسیر بیشتری رو داریم با فرمول‌های صحیح طی می‌کنیم.

   پس وقتی که دارم فایل‌ها رو گوش می‌کنم به موضوعاتی که گفته میشه فکر کنم، بارها اونو در ذهنم تحلیل کنم، براش مثال‌هایی پیدا کنم که این حرف‌ها رو تایید کنم، هر چقدر که این کار رو بیشتر انجام بدم ذهنم راحت‌تر می‌پذیره این صحبت‌ها رو و به شکل بهتری اونا رو درک می‌کنه، ثبت میکنه و ازشون استفاده میکنه،و به این طریق میشه فرمول سازی کرد،

   لاغر شدن خیلی آسونه اگر که اصولش رو یاد بگیریم.

   خیلی از بچه‌ها نمی‌تونن باورش کنند و میگن مگه میشه آدم اینجوری فکر کنه لاغر بشه،استاد میگه به جای اینکه اینقدر بخوایی تردید کنی که میشه یا نمیشه وارد مسیر شو، بیا یادش بگیر، بزار نتیجه بهت اثبات کنه که میشه یا نمیشه،نمی‌خواد خودت هی با فکر و منطق خودت فکر کنی که میشه یا نمیشه،وقتی شما فرمول‌های ذهنیت اشتباهه خب مطمئناً وقتی بخوای درباره لاغری با ذهن فکر کنی ارور میده،اصلاً نمیتونه درک کنه موضوع چیه،

   میگه نه بابا نمیشه، تو نمی‌تونی،اون شیطان درون میگه تو نمی‌تونی،چرا اینو میگه؟؟خب چون نتیجه چندین ساله قبلت نشون میده که تو نمی‌تونی،خب چرا نتونستی؟؟فرمول‌های ذهنیت اشتباه بوده،ولی اون که دیگه اینو بهت نمیگه که تو الان فرمول‌های ذهنیت اشتباهه که داری فکر می‌کنی میگی نمیتونم،اینو بهت نمیگه،چون نمی‌خواد تو وضعیتت بهتر از این بشه،شیطان قسم خورده که نذاره بنده‌های خدا آب خوش از گلوشون پایین بره،ولی ما وقتی از مسیر صحیح حرکت کنیم خداوند در قرآن هم فرموده به شیطان گفته که تو هیچ تسلطی بر بنده‌های من نداری و اونایی که من رو باور می‌کنن مطمئناً زندگی خیلی خوبی خواهند داشت و این باور کردن یعنی چی؟؟یعنی باور به توانایی خودت،باور به اینکه تو می‌تونی تغییر کنی،و این همون ایمانه،این همون ایمان به خودمونه،این همون ایمان به توانایی‌مونه،اینکه می‌تونیم در شرایط بهتری زندگی کنیم و لذت بیشتری از زندگی ببریم.

   سپاسگزارم از شما استاد عزیز.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار tala.kh25@yahoo.com
   1402/06/07 12:32
   مدت عضویت: 1297 روز
   امتیاز کاربر: 4421 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 293 کلمه

   به نام خدا 

   فواید نوشابه :

   ارتقا سطح انرژی

   چنانچه به اندازه کافی انرژی ندارد و دنبال راهی برای از بین بردن خستگی و بی حوصلگی در طول روز هستید، نوشیدن نوشابه می تواند به شما انرژی دهد. اکثر پزشکان توصیه می کنند برای اینکه بتوان روی قند آزاد شده در بدن کنترل بیشتری داشت، خوردن یک مشت آجیل یا تکه ای میوه می تواند موثر باشد، ولی گاهی به چیزی نیاز است که تاثیر سریع تری داشته باشد. در این صورت نوشابه گزینه ای خوب است.

   رفع حالت تهوع

   خیلی ها ادعا می کنند که نوشیدن نوشابه می تواند باعث بهبود حالت تهوع شود. با وجود اینکه شواهر کافی مبنی بر اینکه نوشابه واقعا قادر به درمان تهوع و اسهال است، وجود ندارد، ولی آنجه که در مورد نوشابه گفته می شود این است که قند موجود در آن برای مدتی کم می تواند باعث بهبود حالت تهوع شود.

   بهبود هاضمه

   دانشمندان دریافته اند که نشویدن یک لیوان نوشابه سیاه یکی از روش های درمانی فیتو بزوار معده یا تحمع مواد غیر قابل هضم در دستگاه گوارش که باعث انسداد معده در فرد می شود، خواهد بود. اسیدیته زیاد موجود در نوشیدنی های گازدار مانند اسیده معده عمل می کند و می توانند درد شدید شکمی را کمتر کنند، انسداد را از بین ببرند و می تواند باعث حرکت دوباره مواد تحمع یافته شود.

   افزایش تمرکز

   نوشابه دقیقا شبیه به نوشیدن یک فنجان قهوه در شروع روز، به دلیل داشتن کافئین می تواند تاثیر یکسانی در افزایش قدرت تمرکز داشته باشد. وقتی که کافئین وارد جریان خون می شود، باعث افزایش تمرکز ذهنی می شود، پس اگر در طول روز سطح توجه شما کم می شود، یک یا دو جرعه نوشابه باعث افزایش تمرکز شما می شود. مصرف بیش از حد کافئین باعث ایجاد استرس و عصبانیت در فرد می شود.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار tala.kh25@yahoo.com
   1402/06/05 14:35
   مدت عضویت: 1297 روز
   امتیاز کاربر: 4421 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 1,185 کلمه

   به نام خدا

   • درک و نگرش شما از فرمول های ذهنی چیست؟ شرح دهید.

   فرمول ذهنی یعنی برداشت و دیدگاهی که از همه چیز داریم. هر چیز می تونه بی نهایت معنی برای هر فردی داشته باشه و نکته ی جالب اینه که ذهن این برداشت ها رو به واقعیت تبدیل می کنه. 

   باید حواسم باشه هر لحظه در مورد هر چیز چه فکری می کنم.

   از جا می شه فهمید یه برداشت یک فرموله نه قانون ؟

   چون برعکسش دیده شده.

   • مواردی از تاثیر فرمول های ذهنی در جنبه های مختلف زندگی تان را نام برده و شرح دهید.

   تو سه موضوع :  اعتماد به نفس، افزایش درامد و لاغری

   تو زمینه ی اعتماد به نفس خیلی طرز فکرای اشتباه در مورد خودم داشتم و دارم. این همه ساله من اصلا احترامی از خانواده و اطرافیانم ندیدم اما یه مدت کوتاهه که دارم طرز فکرامو در مورد خودم عوض می کنم همین ادمای ثابت رفتارشون خیلی عوض شده احترام میذارن. حرفمو روش حساب می کنن و خیلی چیزای دیگه.

   این موضوع واسه منی که این همه ساله یه مدل باهام رفتار شده اما یکی دو ماهه دقیقا برعکسش برخورد میشه، خیلی اتفاق برجسته ایه و به راحتی نمیشه طبیعی و معمولی دونستش. دقیقا این مسیر هم عین لاغریه.

    افزایش درامد:

   قبلا مثل لاغری ایده هایی که بقیه می گفتن و یه ذهنم رسید و همه شون عملی بود هیچ کدوم فرمول نبودن، رو انجام دادم حتی تو شغلای مختلف ایده ها رو اجرا کردم اماااا نتیجه نداد. نه مشتری اومد هیچیییی

   من خیلی از لحاظ مالی فرمولام مخرب بود خب اظرافیانمم ادمایی بودن که مدام هی تزریق می کردن یعنی چون ادمای نامناسبی بودن راه حلای اشتباه بهم می دادن.

   خلاصه اینکه تلاش ها و به این در و اون در زدنام حالا می بینم خیلیییی برام خوب بوده. چون ثابت شد بهم که اونا جواب نمی دن. باعث شد عمیییقا ازشون دل بکنم و نتیجه دستم بود اخع. من رفتم ازمایششون کردم. فقط در حد حرف به درک اینکه نتیجه نمیدن نرسیده بودم.

   خلاصه اینکه بدون چون و چرا اومدم رو فرمولا کار کردم.

   دقیقااا مسیرش لاغری هست. اول مقاومت داشتم زمان برد تا حتی تعهد پیدا کنم به ادامه دادن. لیز خوردنم داشت اما در مجموع خوب عمل کردم.

   الان وضع مالیم بهتر شده راضی ام از جایگاهم. داره بهترم میشه و از همه مهم تر دقیقااااا همه ی هدفایی که قبلا داشتم مثل مشتری و سفارش زیاد داشتن و افزایش درامد، راحت تر شدن کسب درامد، . کار مورد علاقه ام همه با فرمولا اجرا شد. 

   این افزایشه باز هم باید ادامه داشته باشه هدفام بزرگ تر شده و انتظارتم بیشتر شده، امااااا چیزی که برام مهمه ارامشست اینکه لیز میخورم سریع میام چند روز مدام کار می کنم دوباره مشتریم و سفارشم زیاد میشه. 

   اینو بار ها و بار ها امتحان کردم. دیگه دستم اومده اگررررر اوضاع از دستم خارج شد چحوری بسازمش. 

   داشتم می گفتم افزایشه و میل به رشد بیشتر همیشه در من هست اما چیز که هست اینه از جایگاه الانم قلبی از درون راضی ام. دیدم به رشد بیشتر افزایش درامد این نیست که عههه من میخواممم بیشتر میخواممم اون حرص و حس بد. دیدم اینه اوضاعم خوبه دوس دارم بهتر بشه. همین دیدگاهه که باعث شده راضی بشم.

   لاغری:

   لاغری رو هم که توی کامنتای قبلیم گفتم. یبار خیلی وقت پیش بود ازش نتیجه گرفتم خیلی هم سریع لاغری اتفاق افتاد.

   همین الانم متعادل شدن اشتها، کمتر شدن ترس نسب به مواد غذایی، احساس توانایی لاغر شدن خیلیییی بهتر شده و هر بار تمرین می کنم باز هم می بینم بهتر شده…مطمئن تر شدم…

   سایزم کمتر شده. خودم متوجه نشدم هنوز اما اطرافیان می گن.

   اینه داستان فرمولا…

   وقتی تو هر زمینه ای نتیجه داده دیگه بیشتر بهم ثابت می شه فرمولا یک ایده و تئوری شخصی نیست بلکه حقیقته قانونه که خبر نداشتیم اما ازش استفاده می کردیم و زندگیمون طبق همون داره می چرخه.

    

   • تاثیر فرمول های ذهنی در روند چاق شدن خود را شرح دهید.

   راجع به این میشه توضیحات مختلفی داد اما از اونی می گم که خیلی دم دستی تره و چند دقیقه پش داشتم بهش فکر می گردم.

   البوم شگفتی سازا رو که نگاه می کنم بخصوص افرادی که خیلییی اضافه وزن داشتن، تونستن متناسب بشن.

   اینو که دیدم با خودم گفتم اصلا اهمیتی به استعداد نداره. اصلا ربطی به اب که دیگه از سر گذشت چه یک وجب چه دو وجب نداره. هر کسی با هر چقدررر ترس و ناامیدی و سال های زیادی که این افکارو هی با دیدن الگوها و برداشت ها تثبیت کرده تو ذهنش، شروع که کنه نتیجه می گیره.

   دیدین استاد تو زندگی هامون بعضی وقتا میگن دیگه تو خیلییی اوضاعت خرابه دست بشو نیست، تو دیگه خیلییی بار گناه داری دیگه بخشیده نمیشه، یا اطرافیان میگن تو خیلی کار بدی کردی امکان نداره ببخشیمت. تو اصلا تو ذهنت فرو نمیره ریاضی رو یادبگیر نیستی کلا تو نمیدونم از نیم کره ی فلان استفاده می کنه مغزت ادمای اونجوری ریاضیات رو یادنمیگرن و این مزخرفات که همه اش بوی ناتوانی میده و از دهن ادمای ناتوان هم در میاد. در صورتی که ادمای زیادی هستن توانایی یک کار رو نداشتن اما با تمرین و تکرار استاد شدن توش. مثل خود من یه سری هنر ها رو…یا بقیه…مگه کم همه مون شنیدیم تو لاغر بشو نیستی. همینی که هست. مگه کم دیدیم هر سال میگذره بدنمون هنووز چاقه و بیشتر شده که کمتر نشده؟ اما بچه های سایت لاغر شدن.

   تونستن. 

   وقتی تونستن که نشستن فرمول عوض کردن.

   • اگر از روش های مختلف برای لاغر شدن استفاده کرده اید تاثیر فرمول های ذهنی در نتیجه ای که کسب کردید را شرح دهید.

   تاثیر فرمول ها نرم نرمک اتفاق میوفته

   طبیعی اتفاق میوفته یعنی حس طبیعی بودن داری…نمیدونم چجوری بگم یعنی اولاش حتی فکر می کنی تغییری اتفاق نیوفته اما افتاده و به مرور پررنگ تر میشه.

   لاغری از طریق تغییر فرمولای ذهنی با لذته. بدون هیچ فشاری. دقیقا شبیه مسیر چاقیه.

   نتیجه اش پایداره.

   ارامش درونی و اعتماد به نفس ایجاد می کنه. مثلا عکس لاغری افراد سایت رو که نگاه می کنم جوری اروم هستن و لبخند ملیح دارن انگار از اول متناسب اند. طبیعیه براشون. هیجان زده نیستن یا بخوان کاری کنن که لاغر تر به نظر بیان. چون از قبل ذهنشون ذهن یه ادم لاغر شده. اوللل براشون طبیعی شده ذهنی لاغر شدن بعد جسم تغییر کرده.

   • آیا استفاده از روش های قبلی برای لاغر شدن باعث تغییر فرمول های ذهنی شما شده اند؟

   اصلااااا

   اونا حتی باعث میشدن فرمولای چاقی قوی تر بشن. هیچ کمکی به قوی کردن فرمول لاغری نمی کردن.

   فک کن استاد همه ی راه حلاشون نیت نیت لاغری بود اما همه بر اساس فرمولای چاقی داده شده بودن. وقتی باور داری غذا ها چاق می کنن و رژیم میدی، چطور ممکنه فرمول غذا ها اصلا تاثیری ندارن تو ذهن جا بیوفته؟ اصلا به تو فرصت میده که با ذهن باز بری با افراد لاغر صخبت کنی ببینی چه روشایی رو استفاده می کنن؟ والله اگه میرفتیم قشنگ دست فرمولای اشتباه رو می شد به حقیقت پر می بردیم.

   • لاغری با ذهن چگونه می تواند باعث تغییر فرمول های ذهنی شما و تغییر نتیجه جسمی در شما خواهد شد؟

   دقیقا همون مسیر چاق شدن تکرار میشه. اول فکرا و شنیده ها تغییر می کنه بعدم کم کم جسم تغییر می کنه. به همین راحتی.

   ما قبل این مسیرو از صفر اومدیم اما چون یه فرمولای دیگه بوده نتیجه یه چیز دیگه شده.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 10 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار tala.kh25@yahoo.com
   1402/06/05 13:08
   مدت عضویت: 1297 روز
   امتیاز کاربر: 4421 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 950 کلمه

   به نام خدا 

   خواص سیب زمینی :

   درمان آسم

   سیب زمینی به دلیل خواصی که دارد می تواند برای درمان گرفتگی بینی ، نایژه و ریه موثر باشد و برای بهبود آسم کاربرد دارد.

   سلامت سیستم گوارش

   سیب زمینی به دلیل اینکه کربوهیدرات فراوان دارد و چربی و پروتئین آن بسیار ناچیز است دلیل خوبی برای مصرف می باشد. چرا که باعث می شود هضم غذا به درستی انجام شود. سعی کنید سیب زمینی را به مقدار زیاد در طول هفته مصرف نکنید.

   رفع تیرگی دور چشم

   سیب زمینی دارای خواصی می باشد که باعث رفع تیرگی دور چشم می شود. شما می توانید به کمک سیب زمینی به طور مستقیم ناحیه تیره دور چشم را رفع کنید. برای این کار یک سیب زمینی را پوست بکنید و آن را خرد کنید

   قطعات سیب زمینی را در یک پارچه قرار دهید و به مدت ۱۵ دقیقه بر روی قسمت های تیره دور چشم قرار دهید. بعد از گذشت مدتی این قسمت را با آب گرم شستشو دهید. می توانید این کار را به صورت منظم انجام دهید

   مفید برای التهاب مفاصل

   سیب زمینی سرشار از بتاکاروتن ، منیزیم ، زینک و ویتامین ب کمپلکس می باشد که باعث می شود تا برای التهاب مفاصل بسیار مفید باشد. آب سیب زمینی را می توانید به صورت موضعی بر روی مفاصل خود قرار دهید تا درد آن تسکین پیدا کند.

   کاهش اشتهای کاذب

   سیب زمینی شاخص گلیسمی کمی دارد و به همین علت احساس سیری به شما دست می دهد. کربوهیدرات های پیچیده موجود در سیب زمینی بسیار کندتر از سایر مواد غذایی شیرین تجزیه می شود و شما احساس سیری زیادی خواهید داشت. مواد مغذی موجود در سیب زمینی باعث می شود تا اشتهای کاذب شما از بین برود.

   رفع چین و چروک پوست

   سیب زمینی برای درمان چین و چروک پوست استفاده می شود چرا که دارای خواص ضدالتهابی برای پوست می باشد شما اگر می خواهید از چین و چروک پوست در امان باشید از سیب زمینی استفاده کنید.

   مفید برای بهبود برونشیت

   سیب زمینی به دلیل داشتن شیرینی و مواد مغذی می تواند بر روی دمان بدن تاثیر گذار باشد و قادر به گرم کردن بدن می باشد. این امر باعث می شود تا بتواند برای افرادی که از برونشیت رنج می برد موثر باشد.

   سلامت قلب و عروق

   سیب زمینی دارای کربوهیدرات ، کلسیم ، پروتئین ، نیاسین و ویتامین سی می باشد. این ترکیبات باعث جلوگیری از بیماری های قلبی می شود و فشار خون را در حالت طبیعی نگه می دارد. سیب زمینی دارای کاروتنوئید می باشد که برای حفظ سلامت قلبی عروقی موثر است.

   خواص ضد التهابی

   سیب زمینی دارای خواص ضد التهابی برای بدن می باشد. سیب زمینی دارای ویتامین ث و منیزیوم می باشد. شما می توانید برای درمان التهاب داخلی و خارجی از این خوراکی خوشمزه بهره مند شوید.

   رفع نقاط تیره پوست

   سیب زمینی یک ماده طبیعی برای از بین بردن نقاط تیره روی پوست می باشد. اگر صورت تان لکه های سیاه دارد بهتر است سیب زمینی را بدون پوست داخل مخلوط کن قرار دهید در مرحله ی بعدی سیب زمینی له شده را روی صورت خود قرار دهید. پوست خود را ماساژ دهید و پس از ۵ دقیقه سیب زمینی له شده را با مالش از روی صورت خود جدا کنید. سپس صورت خود را شست و شو دهید.

   تقویت سیستم ایمنی بدن

   سیب زمینی به دلیل داشتن بتاکاروتن دارای یک آنتی اکسیدان قوی می باشد که برای تقویت سیستم ایمنی بدن موثر است. سیب زمینی سرشار از ویتامین ث ، ب کمپلکس و آهن و فسفر می باشد.

   درمان ریزش مو

   اگر می خواهید با ریزش مو مبارزه کنید بهتر است از ترکیب سیب زمینی و عسل یک ماسک عالی تهیه کنید.

   رفع لک های روی پوست

   شما می توانید برای از بین بردن لکه های روی صورت خود از سیب زمینی استفاده کنید. سیب زمینی یک راه عالی برای خلاص شدن از لکه های صورت می باشد. شما می توانید از آب سیب زمینی به عنوان یک مایع شستشوی صورت استفاده کنید. این روش باعث می شود تا لکه های تیره از روی صورت شما برداشته شود. اگر می خواهید پوست روشن داشته باشید این روش را امتحان کنید.

   درمان سرطان پستان

   عصاره سیب زمینی بنفش و و سیب زمینی معمولی از رشد سلول های سرطان پستان پیشگیری می کند. شما می توانید به عنوان یک درمان خانگی سرطان از سیب زمینی استفاده کنید.

   پاک کننده پوست

   از سیب زمینی به عنوان یک پاک کننده طبیعی پوست استفاده می شود برای این منظور شما می بایست یک خیار و سیب زمینی متوسط را خرد کنید ، سپس خیار و سیب زمینی را به مدت ۲۰ ثانیه درون دستگاه مخلوط کن قرار دهید ، حالا به اندازه یک قاشق چایخوری جوش شیرین و آب به آن اضافه کنید. ترکیب بدست آمده را برای تمیز کردن صورت خود استفاده کنید.

   سلامت روده ها

   در سیب زمینی فیبر به مقدار کافی وجود دارد که باعث حفظ عملکرد روده می شود. فیبر باعث می شود تا حرکات روده به درستی انجام شود و از سرطان روده پیشگیری می شود. پوست سیب زمینی دارای فیبر فراوانی می باشد.

   رفع سلول های مرده پوست

   سیب زمینی باعث می شود تا سلول های مرده ی روی پوست صورت شما از بین برود. برای این امر شما می توانید سیب زمینی رنده شده را بر روی پوست خود قرار دهید. سپس با آب صورت خود را بشویید. این کار را در هفته تکرار کنید

   درمان آفتاب سوختگی

   سیب زمینی برای رفع آفتاب سوختگی بسیار عالی می باشد. شما باید ابتدا سیب زمینی را پوست کنده و برش های آن را بر روی مناطق آسیب دیده قرار دهید. این کار باعث نرم و خنک شدن پوست صورت شما می شود و تیرگی پوست کم می شود.

   نتیجه :

   سیب زمینی خودش داره این همه ایراد رو رفع می کنه و بدن رو به حالت طبیعی سلامتیش بر میگردنه پس اصلا باعث اختلال چاقی نمیشه. اصلا چطور می تونه خودش اتفاق غیر طبیعی رو رقم بزنه؟

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار حیرت انگیز
   1402/05/20 15:36
   مدت عضویت: 404 روز
   امتیاز کاربر: 1311 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 1,546 کلمه

   به نام خالق بی همتای مهربانم 

   سلام خدمت استاد ارجمند و دوستان همگام 

   فرمول‌های ذهنی 

   در نگاه اول باید ببینیم درکمون از فرمول ذهنی چیه؟

   من فکر میکنم فرمول ذهنی راه حل یا تکنیکی هست که ذهن برای حل مسائل پیرامون خودش طراحی کرده ، چون ما چیزهای زیادی در اطرافمون هست، اما همه اونها برامون اهمیت ندارن؛ ذهن ما میگرده چیزهایی که برامون اهمیت داره رو پیدا میکنه و برای درک بهتر اون شرایط یه فرمول می‌سازه .و چقدر استاد با مثال فیلتر و عینک این درس قشنگ برام جا افتاد و تلاش می‌کنم که دیگه عینک‌های ذهنی اشتباهم و بردارم و جهان و زیباتر و واقعی تر ببینم و لذت ببرم .فرمول‌های ذهنی همون عینک‌های و فیلترهای رنگی هستن که باعث میشن ما واقعیت‌ها رو نفهمیم مثلا یک فرمول ذهنی اینکه بعضی‌ها میگیم پرخوری عصبی داریم این ذهن ما دیگه تا عصبی میشه ناخودآگاه ما ، میره سراغ خوردن .

   خوب حالا درس امروز چیه؟

    اینه که بگردیم توی ذهن خودمون کنکاش کنیم ، ببینیم چه فرمول‌هایی ساختیم واسه خودمون، اونها رو پیدا کنیم و در پاکسازی یا اصلاح اونها قدم برداریم .

   هممون خوب میدونیم چقدر در گذشته ی خودمون تلاش کردیم برای لاغری اما آیا اون لاغری برامون موند؟

   البته که نه 

   چون فرمول‌های ذهنی اشتباه زیادی داشتیم و در مدت رژیم و ورزش آگاهانه داشتیم تلاش میکردیم اونها رو اجرا نکنیم ، ولی فرمولها سر جای خودشون بودن و فقط کافی بود رژیم و تموم کنیم و اون موقع بود که دوباره روز از نو و روزی از نو ،تکرار فرمول‌های اشتباه همانا و چاق شدن دو باره همان ؛

   اصلا ذهن فرمول‌ها رو ساخته تا راحت‌تر فرمان‌های مغزی صادر کنه، دقیقا عین فرمول‌های ریاضی  که جواب یک معادله پیچیده به جای حل طولانی سوال، فقط با یک فرمول ساده و کوچولو انجام میشه .

   پس من الان میخوام یه سری از فرمول‌های ذهنی خودم و بیان کنم که دارم تلاش می‌کنم در اصلاح اونها و یا کاملا پاکسازی اونها ،البته بدون اذیت کردن و فشار آوردن به دختر کوچولوی ذهنم چون قرار نیست اونو به یک دختر عقده ای و غر غر و تبدیل کنم بلکه برام مهمه اون مثه یه پرنسس زیبا و با وقار رشد کنه .

   در گذشته قبل از ورود به سرزمین تناسب فکری  فرمول‌های ذهنی داشتم که تا به الان در حال اصلاح اونها هستم و دست از تلاش نمیکشم به یاری خداوند یاریگرم. 

   @فرمول ذهنی سیر شدن @

    برای من اینطور تعریف شده بود =اینقدر بخور تا چیزی از اون نمونه هر چی میتونی بخور، تا نفست بالا نیاد شکمت درد بگیره،واقعا جا برای یه دونه برنج هم نداشته باشی  این یعنی سیری 

   بعد اصلاح این فرمول برای من =خوب به اندازه ای بخور که نیاز بدنته ،طوری غذا بخور احساس پری معده و سنگینی نکنی ،لازم نیست حجم غذات و کنترل کنی هر چقدر قبلا میکشیدم الانم همون اندازه میکشم چون چشمم میبینه و ذهنم می‌ترسه و احساس میکنه دوباره رژیم و قحطی در راهه ،نه من فقط به اندازه میخورم و اضافه غذام و برمیدارم هر وقت گرسنه شدم میخورم البته این استدلال منه نمیدونم درسته یا نه ؛ پس سیری ترکیدن شکم و معده نیست ،پس سیری تمام کردن تمام اون حجم از خوراکی نیست،سیری یعنی برای نیاز بدنم به اندازه بخورم شکمم سنگین نشه ،

   البته ممکنه بعضی وقتها لغزیده باشم اما وایسادم و ادامه دادم اینو گفتم که دوستانی که کامنت و میخونن اگر لغزش داشتن نا امید نشن و ادامه بدن .خدایا سپاسگزارم که از نعمتهات من و اطعام میکنی و من و از پرخوری و شکمپارگی نجات دادی تا جسمم که مکان حضور توست به جای پر شدنش با مواد خوراکی از عشق به تو پر بشه و با شیطان رجیم هم کاسه نباشم الهی شکرت .

   @فرمول ذهنی تفکیک و ترس از مواد غذایی @

   مدام در حال کالری شماری بودم حتی وقتهایی که رژیم نداشتم در اپلیکیشن مانکن ،کالری هام و حساب میکردم کلا بعد هر خوردن میرفتم و نامه اعمالم و می‌نوشتم و به شدت از بعضی خوراکی ها میترسیدم یا اصلا نمیخوردم که چاقتر نشم یا با ترس میخوردم و همش اضطراب چاقتر نشدن در من بود و من هر روز چاق و چاقتر میشدم .

   بعد از اصلاح فرمول تفکیک و ترس موادغذایی =خوب اول بگم چقدر زندگی قشنگ شده چه حس خوبی چه آرامشی حالا میدونم این مواد غذایی نیستن که باعث چاقی ما میشن این رفتار بد ما با مواد غذاییه که ما رو چاق میکنه ،

   دیگه واقعا از خوراکی ها نمی‌ترسم .هر وقت نیاز بدنم بود به اندازه میخورم مثلا نوشابه، خوب من قبلا هرگز از نوشابه نمیگذشتم چندین لیوان میخوردم اما الان میخورم ولی به اندازه مثلا یک چهارم لیوان اونم بخاطر اینکه مقاومت ذهنی نگیرم ،وگرنه به نظرم اصلا خوردنش لزومی نداره مثل خیلی خوراکی ها که اصلا نگرشم بهشون عوض شده و نیاز به مصرفشون ندارم در حالی که قبلا زیاد مصرف میکردم ازشون. ولی الان اول فکر میکنم واقعا لازمه برام یا نه ؟همین فکر کردن قبل مصرف مواد غذایی طبق صحبت‌های استاد،  من و به هیجان میاره که آفرین داری درست جلو میری .

   خدایا سپاسگزارم ازت که این همه نعمت آفریدی تا من بدون ترس از اونها بهره مند بشم، خدایا ازت ممنونم که من و به این مسیر هدایت کردی تا نعمتهایی که بهم عنایت کردی و بهتر ببینم الهی شکرت .

   @فرمول ذهنی هوس کردن @

   یعنی یک سره مثل یک آهنربا هوس خوردن داشتم، مدام دهنم می‌جنبید ، اگرم سیر بودم که کم پیش میومد سیری و درک کنم بهتر بگم اگرم احساس خفگی داشتم توی فکرم برنامه ریزی میکردم که فردا اون خوراکی و بگیرم و مصرف کنم یعنی یک هوس بی پایان به هیچ چیز خوراکی تو خونه رحم نمیکردم از رب انار بگیر تا پاشم برنج دوباره دم کنم، بشینم بخورم نگم براتون چقدر هوس داشتم و مدام در حال خوردن بودم و از هر چیزی اونقدر میخوردم که دیگه نتونم ازش بخورم و حالم به هم بخوره و کلی قاطی خوری داشتم .

   بعد اصلاح این فرمول=عجیبه واقعا معجزه است اصلا این کلمه هوس دیگه برام وجود نداره ،اول ها بود اما هر روز کمرنگ تر شد الان میبینم یخچال و کابینت‌ها پر از خوراکیه ولی من دوست ندارم برم سمتشون، هیچ هوسی، هیچ میلی براشون ندارم الان مثل اون موقع نیستم که یکسره دهنم بجنبه ، الان فقط وقتی گشنه واقعی میشم در حد رفع نیاز هر چی موجود باشه میخورم، برنامه ریزی خوردن نمیکنم ،یا هول بزنم الان این و درست کنم بخورم .خدایا سپاسگزارم که دیگه دارم با جسمم و روحم درست رفتار میکنم ،پروردگارا ممنونم که این همه نعمت بی پایان برایم آفریدی تا من برای نیاز جسمم از اونها بهره ببرم نه اینکه مدام در حال خوردن باشم و به جای رسیدن به کمال روز به روز از انسانیتم فاصله بگیرم ،خدایا ممنونم که من و هدایت کردی و کمکم دادی این رفتار و آنجا ندم یا به حداقل برسونمش خدایا شکرت.

   @فرمول ذهنی کم تحرکی باعث چاقی منه@   

   همش حالم بد بود در روزهای رژیم به سختی ورزش میکردم و روزهای عادی زندگی مدام اضطراب چاقتر شدن بدلیل ورزش نکردن داشتم میگفتم خوب کارهای خونه که تحرک محسوب نمیشه حالا من دوباره چاق میشم و ترس از چاقی مساوی بود با چاقی ،و من روز به روز چاقتر میشدم 

   بعد از اصلاح فرمول ورزش نکردن مساوی چاقیست=اول دوره استاد قشنگ فرمودن که حالا یه سه ماه رژیم و ورزش و رها کن نمیمیری که !!

   عالی بود این جمله من بهش عمل کردم واقعا نمردم تازه کلی کاهش وزن و سایزم داشتم، نه اینکه بگم بشینیم یه گوشه بخوریم و تکون نخوریم و فقط فایل گوش کنیم لاغر میشیم نه . نه این و نمیگم من اومدم باورها و نگرش‌ها و فرمول‌های ذهنیم و اصلاح کردم و دیدم ذهنم در جهت تناسب داره جلو میره ،بدون اینکه فشاری روش باشه و به طبع با ترک اون عادات بد تناسب جسمی ام هم شروع شد، من فقط بعضی روزها که حالم خوب بود میرقصیدم و کیف میکردم که البته  قبلا هم در روزگار چاقی انجامش میدادم ولی چاق بودم من فهمیدم توی این مدت کم که ورزش فقط باعث حس نشاط و سلامتی جسم و تناسب اندامها میشه و عرق ریختن و خودکشی با ورزش فقط باعث آب از دست دادنه نه لاغری 

   پس من الان هر روز برای حس شادابی و سلامتی و تناسب اندامهام ورزش مخصوص خودم و انجام میدم اونم نه باشگاه چون هنوز دلم نمیخواد برم باشگاه تو خونه خودم هر تایمی که دلم بخواد بدون محدودیت زمان و مکان و واقعا لذت میبرم و سرشار از زندگی میشم و من معتقدم (شادی نیازمند تحرکه )اگر میخوایم انسانهای شادی باشیم تحرکمون و بیشتر کنیم برقصیم ،ورزش کنیم ،هر چیزی که باهاش حالمون خوبه انجام بدیم و نزاریم حالمون بد بشه این یعنی زندگی ؛دیگه ورزش نکردن یعنی چاقی بیشتر و باور ندارم ،چون من توی این مدت ورزش نکردم ولی ده کیلو متناسبتر شدم این چیز کمی نیست .خدایا ازت ممنونم که بهم بدن سالم دادی تا بتونم کارهای روزمره ام و انجام بدم و بتونم ورزش کنم و شاد باشم خدایا سپاسگزارم که بهم آرامش و سلامتی  دادی  تا بتونم برای بهتر شدن جسمم و حال دلم تحرک داشته باشم و مادر شادی باشم تا فرزندان شادی هم داشته باشم خدایا شکرت .

   خوب فرمول‌های ذهنی من خیلی زیاد هستن و مجال نوشتن همه اونها نبود و من چندتاشون و بیان کردم ؛

   در آخر ،برای شما استاد بزرگوار و تمام دوستان هم مسیرم و خودم و عزیزانم و تمام انسانها و تمام کائنات بهترین‌های هستی رو خواستارم پاینده و مانا باشید

    الهی به امید تو 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار زهرا
   1402/04/17 09:03
   مدت عضویت: 454 روز
   امتیاز کاربر: 13270 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 773 کلمه

   سلام استاد صبح شما بخیر وشادی

   خیلی خوشحالم که توانستم گام 27 را گوش بدهم و انشاالله فرمولهای ذهنی خود را مثل عینکی که عوض میکنیم عینک چاقی را کنار بگذارم و با عینک لاغری مسیر را ادامه بدهم 

   چقدر شفاف فرمودید که اصل و اساس لاغر شدن و لاغر نشدن ما در تاثیر  فرمولهای ذهنی چاقی بر لاغری است و اگر فرمولهای چاقی درذهن ما وجود داشته باشد هرچقدرهم که سعی کنیم لاغر بشویم این کار اتفاق نمیافتد پس باید فیلتر رنگی چاقی را برداریم تا دنیا را زیباتر و به روش متناسب شدن ببینیم 

   استاد من الان چند تا از فرمولهای چاقی که گفتید را یادم میاد که موانع چاقی هستند 

   1- چاقی ارثی است 

   2- خوردن باعث چاقی میشود 

   3-خوردن نان و برنج باعث چاقی میشود 

   4- خوردن چیزهای چرب و نشاسته دارباعث چاقی میشود 

   5- افراد چاق چیزهای شیرین دوست دارند و قند و شیرینی باعث چاقی میشود 

   6- ورزش نکردن باعث چاقی میشود 

   7- کم تحرکی و پشت میز نشستن باعث چاقی میشود 

   8- داشتن تیروید کم کار باعث چاقی و پرکار باعث لاغری میشود نظریه پزشک غدد این است و بارها به من متذکر شده 

   9- رژیم نگرفتن باعث چاقی میشود 

   10- تنفر از چاقی باعث چاقی بیشتر میشود 

   11- ترس از چاقی باعث چاق تر شدن میشود 

   12- توجه به حرف دیگران درمورد چاقی مارا چاق تر کرده 

   13- ترس از خوردن هرچیزی مارا چاق کرده 

   14- عدم پذیرش خودمان که ما مسئول چاقی خودمان هستیم باعث چاق تر شدن ما شده 

   15- وزن نکردن خودمان و کنترل نداشتن برای اضافه وزن باعث چاقی شده 

   16- توقف لاغری در بدن ما چاقها و استپ وزن 

   17-من اراده برای لاغری ندارم باعث چاق تر شدن من شده 

   18- تکرار کلمه من هرگز لاغر نمی شوم در ذهن خودم و درحضور دیگران 

   19- پیاده روی تند که فرد عرق کند باعث لاغری میشود 

   20- انواع بیماریها مثل دیابت – تیروئید – چربی – دیسک کمر – درد زانو همیشه با من است و در دوران کهولت انواع بیماری را دارم 

   استاد در تصویری که ذهن انسان کشیده اید و درصد فرمولها را نشان دادید صددرصد من این درصدها را تغییر خواهم داد  

   30% اراده لاغری ندارم                                                    10% اراده لاغر ی ندارم 

   60% چاقی من ارثی است                                                0% چاقی من ارثی است 

   10% میتوانم لاغر شوم                                                        90% میتوانم لاغر شوم 

   استاد عزیز از شما ممنونم که فرمولهای ذهنی ما را شناسایی کردید . 

   جواب سوالها 

   • درک و نگرش شما از فرمول های ذهنی چیست؟ شرح دهید. فرمولهای چاقی مثل یک سد بزرگ مانع ایجاد میکنند برای لاغری و احساس خوب و حال خوب مارا ازبین میبرند و انگیزه لاغری درما را کاهش میدهند 
   • مواردی از تاثیر فرمول های ذهنی در جنبه های مختلف زندگی تان را نام برده و شرح دهید.
   • این فرمولهای ذهنی بر جنبه های مختلف زندگی ما خیلی تاثیر دارند زیرا که خیلی از کارهای اشتباه ما از همین باورهای ذهنی صورت میپذیرد درحالی که ما نمیدانیم این باورها درست نیست 
   • تاثیر فرمول های ذهنی در روند چاق شدن خود را شرح دهید.
   • من از دوران کودکی چاق بودم به طوری که همه اطرافیان میگفتند من 5کیلو بودم هنگام تولد و فرمول ذهنی  چاقی ارثی است درمن به شدت قوی بود 
   • اگر از روش های مختلف برای لاغر شدن استفاده کرده اید تاثیر فرمول های ذهنی در نتیجه ای که کسب کردید را شرح دهید.

   من از رژیم و ورزش کردن برای لاغری استفاده کردم تا موقعی که سعی درانجام و با کنترل و به موقع بود جواب میداد و چون با سختی فراوان بود و حالم خوب نبود آن را رها میکردم و دوباره با فرمول ذهنی چاقی من ارثی است دوباره برمیگشتم به وزن قبلی

   • آیا استفاده از روش های قبلی برای لاغر شدن باعث تغییر فرمول های ذهنی شما شده اند؟خیر چون ما نمی دانستیم اینها فرمول ذهنی است 
   • لاغری با ذهن چگونه می تواند باعث تغییر فرمول های ذهنی شما و تغییر نتیجه جسمی در شما خواهد شد؟ وقتی اطمینان داشته باشیم که این باورها غلط هستند و خودمان در به وجود آوردن چاقی دخیل بودیم و هیچ کس دیگر هم نمیتواند به ما کمک کند که این باورها را قبول نکنیم بنابراین بعد از رد کردن این باورهای چاقی و قبول کردن باورهای لاغری به سوی لاغری میرویم 
   • درک خود از توضیحات ویدیوی آموزشی را به صورت انشایی شرح دهید. این فایل بسیار عالی و اموزنده بود و من توانستم 20مورد از فرمولهای ذهن چاق را شناسایی کنم 
   • از شما استاد عزیز ممنون و سپاسگزارم 
   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 9 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار زهرا
   1402/04/17 07:51
   مدت عضویت: 454 روز
   امتیاز کاربر: 13270 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 445 کلمه

   سلام استاد صبح شما بخیر وشادی

   خیلی خوشحالم که توانستم گام 27 را گوش بدهم و انشاالله فرمولهای ذهنی خود را مثل عینکی که عوض میکنیم عینک چاقی را کنار بگذارم و با عینک لاغری مسیر را ادامه بدهم 

   چقدر شفاف فرمودید که اصل و اساس لاغر شدن و لاغر نشدن ما در تاثیر  فرمولهای ذهنی چاقی بر لاغری است و اگر فرمولهای چاقی درذهن ما وجود داشته باشد هرچقدرهم که سعی کنیم لاغر بشویم این کار اتفاق نمیافتد پس باید فیلتر رنگی چاقی را برداریم تا دنیا را زیباتر و به روش متناسب شدن ببینیم 

   استاد من الان چند تا از فرمولهای چاقی که گفتید را یادم میاد که موانع چاقی هستند 

   1- چاقی ارثی است 

   2- خوردن باعث چاقی میشود 

   3-خوردن نان و برنج باعث چاقی میشود 

   4- خوردن چیزهای چرب و نشاسته دارباعث چاقی میشود 

   5- افراد چاق چیزهای شیرین دوست دارند و قند و شیرینی باعث چاقی میشود 

   6- ورزش نکردن باعث چاقی میشود 

   7- کم تحرکی و پشت میز نشستن باعث چاقی میشود 

   8- داشتن تیروید کم کار باعث چاقی و پرکار باعث لاغری میشود نظریه پزشک غدد این است و بارها به من متذکر شده 

   9- رژیم نگرفتن باعث چاقی میشود 

   10- تنفر از چاقی باعث چاقی بیشتر میشود 

   11- ترس از چاقی باعث چاق تر شدن میشود 

   12- توجه به حرف دیگران درمورد چاقی مارا چاق تر کرده 

   13- ترس از خوردن هرچیزی مارا چاق کرده 

   14- عدم پذیرش خودمان که ما مسئول چاقی خودمان هستیم باعث چاق تر شدن ما شده 

   15- وزن نکردن خودمان و کنترل نداشتن برای اضافه وزن باعث چاقی شده 

   16- توقف لاغری در بدن ما چاقها و استپ وزن 

   17-من اراده برای لاغری ندارم باعث چاق تر شدن من شده 

   18- تکرار کلمه من هرگز لاغر نمی شوم در ذهن خودم و درحضور دیگران 

   19- پیاده روی تند که فرد عرق کند باعث لاغری میشود 

   20- انواع بیماریها مثل دیابت – تیروئید – چربی – دیسک کمر – درد زانو همیشه با من است و در دوران کهولت انواع بیماری را دارم 

   استاد در تصویری که ذهن انسان کشیده اید و درصد فرمولها را نشان دادید صددرصد من این درصدها را تغییر خواهم داد  

   30% اراده لاغری ندارم                                                    10% اراده لاغر ی ندارم 

   60% چاقی من ارثی است                                                0% چاقی من ارثی است 

   10% میتوانم لاغر شوم                                                        90% میتوانم لاغر شوم 

   استاد عزیز از شما ممنونم که فرمولهای ذهنی ما را شناسایی کردید . 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   امتیاز کاربر: 0
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 627 کلمه

   سلام و عرض ادب

   محضر شما بزرگوار

   انسانی شریف و پر مهر

   در ابتدا لازم می دانم

   ازهمه ی مهربونی های شما تشکر کنم.

   از اینکه وقت می گذارید

   و

   اینقدر باآرامش

   و

   چهره ی بشاش

   و

   بابیان ساده و دلنشین

   آنچه درست است را،توضیح می دهید

   و

   آگاهی های ما را ارتقاء می دهید

   و

   نگرش ما را به واقعیت های وجودی خودمان تغییر می دهید

   هر ویدئو را که با کمال میل می بینم

   و گوش می کنم

   بیشتر ترغیب می شوم به دنبال کردن

   مطالب سایت تناسب فکری،

   بطوریکه در دفتر برنامه ریزی ماهانه،

   صفحه ای را اختصاص دادم

   به ثبت گام ها

   و تیتر اختصاصی گام ها

   و

   در نهایت تیک زدن

   کادر مرتبط به آن روز ؛

   بخاطر

   انجام برنامه در زمان خودش ،

   و حتی

   در فرصت های که در طی روز

   پیش می آید

   فایل های قبل را ،

   به تکرار گوش می کنم

   و

   این تکرار ها تلنگرهایی درمانگر ؛

   هستند برای تغییرذهن.

   مدتیست که بطور اتفاقی

   باسایت تناسب فکری آشنا شدم

   و

   بطور پراکنده

   مطالب شما را گوش می کردم

   صحبت های شما ،

   برای من تامل برانگیز بود

   چقدر واقعیت داشتند

   چقدر واقعیت دارند

   من فردی بودم

   که همیشه تناسب اندام داشتم

   منتهی اطرافیان همیشه نظرشان

   براین بود که چون قد بلند هستم

   چند کیلو چاقتر شوم ؛  بهتر است!

   در صورتیکه من ؛ از تناسب اندام

   بسیار ایده آلی برخوردار بودم

   بطور متفرقه و معدودی

   از آشنایان و حتی افراد ناشناس

   مرا با این اصطلاح که

   تیپ اروپایی دارید

   خطاب می کردند

   ولی

   اینکه همیشه می شنیدم

   که لازم است

   چند کیلو چاقتر شوم

   چون قدبلند هستم

   ((  پررنگ تر بود  ))

   و

   من بعد از بارداری اول

   دچار اضافه وزن شدم

   که این اضافه وزن

   با وجودیکه زیاد نبود

   ولی مرا اذیت می کرد

   و

   دیگرغذاخوردن بدون نگرانی ؛

   برای من تمام شد

   همه ی موادغذایی برای من ؛

   ( لیبل )  چاق کنندگی داشت

   و

   همه ی آرامش من ؛ دچار اختلال شد

   رنگ لباس هایم همه مشکی شدند

   حتی طراحی لباسم را خودم می کردم

   تا باریک تر دیده شوم

   به این باور رسیده بودم

   که برای من در بازار 

   لباس پیدا نمی شود

   در صورتیکه به کرات شلوار جین را ،

   پای افراد چاقتر از خودم می دیدم

   کلا خجالت می کشیدم

   وارد مغازه ای شوم

   و

   درخواست لباس بدهم 

   در صورتیکه به واقع

   سایز من وجود داشت

   ولی من دیگر نمی توانستم قبول کنم

   بهترین کار مرتبط به رشته تحصیلی ام در بهترین مکان

   از جانب یک انسان بزرگوار درست شد و من با بهانه ی باطل ، قبول نکردم

   که سبب دلگیر شدن این بزرگوار شدم

   در کل از جمع و مهمانی ها کنار کشیدم

   و

   تنها دغدغه ی من اضافه وزنم بود

   بعد از بارداری دوم 

   دچار اضافه وزن مجدد شدم

   که در اصل به مدار چاقی رسیدم

   همسرم برای کمک به من

   برای رسیدن به آرامش 

   پیشرفته ترین دوچرخه ثابت

   آن زمان را خریدند.

   دوسال بعد برایم تردمیل خریدند.

   باشگاه می رفتم.

   زیر نظر متخصص تغذیه بودم.

   ۱۲ کیلو با رنج و ترس ،

   بخاطراهانت و رفتار نادرست پرستار ، وزنم را در مدت دوماه کم کردم

   که سه ماه بعد وزنم بیشتر از قبل شد

   نزد طب سوزنی بسیار معتبر رفتم.

   به تکرار

   به کارشناس تغذیه

   و

   متخصص تغذیه رجوع کردم،

   منتهی هیچ موثر واقع نشدند

   پایه ی همه ی راهکار هایشان ،

   کم خوردن

   و حذف بعضی از مواد غذایی بود

   و البته از هم مهمتر ،

   (( خوردن سالاد )) ،

   نیم ساعت قبل از وعده غذایی بود

   غیرمعقول ترین پیشنهادشان!!!

   چرا که طبع سالاد ، سرد است

   و

   شاید با خوردن سالاد ،

    در زمان کوتاهی

   حس سیری به ما دست بدهد

   ولی (( معده ی سرد )) ،

   زودتر گرسنه می شود

   و

   این سبب می شود

   بیشتر بخوریم

   حتی شده بعد از تحمل

   چند روز گرسنگی

   به کرات ، اغلب راه هایی

   که ادعای لاغری داشتند

   را انجام دادم

   تا حدودی موفق می شدم

   ولی موفقیتم پایدار نبود

   اکنون تصمیم به تغییر ذهن دارم

   و ترک هر نوع روش لاغری

   باوجودیکه من ،

   قبل از آشنایی با سایت تناسب فکری

    دوره ای را خریداری کردم که

   بسیارعلمی ، بسیار ارزشمند

   بسیار پرمحتوا ، بسیار آگاه کننده

   و بسیار قابل تحسین و تقدیر است

   که در خصوص آشنایی

   با

   چگونگی عملکرد بدن

   و نوع تغذیه است

   ولی ، دوره را بایگانی کردم

   و شروع کردم به گوش کردن 

   پادکست های سایت تناسب فکری 

   سایت تناسب فکری

   علاوه بر آگاهی های لازم

   درخصوص چگونگی لاغری

   با تغییر ذهن

   سبب حال خوب می شود

   و

   تکرار آن

   سبب تداوم این حال خوب است

   امیدوارم

   اعضای محترم سایت تناسب فکری

   و بنده ی حقیر

   به پاس زحمات شما

   و

   اینکه وقت گرانبهایتان را

   صرف تولیدچنین پادکست های پرمحتوا و ارزشمندی می کنید

   در ((  این باره  )) ، موفق ترین باشیم

    از مهرشما سپاسگزارم

   درپناه ایزدمنان

   همواره مانا و توانا باشید🌹

   •  
   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   امتیاز کاربر: 0
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 296 کلمه

   سلام به همه دوستان عزیز

   به من ثابت شده که وقتی برام ی مشکلی پیش میاد چند روزی فعالیت ندارم تو این سایت 

   تو خونه مام ک پر آینس یهو خودمو میبینم ک دوباره پرتر شدم و به قول استاد عزیزمون سر میخورم نجوای ذهنی میاد و میگه این راه اشتباه 

   نگا کن داری برمیگردی به قبل و یا چرا به سرعت لاغر نمیشی و باعث میشه من سست بشم ی مقدار تو این مسیر ولی چون استادم گفته وچون من عاشق لاغریم که در هر صورت باید ادامه بدیم انقد ادامه بدیم که جلوی مقاومت های ذهنی رو بگیریم 

   یا حداقل اهمیتی ندیم 

   بحث کلوچه رو تا ب حال من نداشتم که الکی کلوچه بخورم

   ولی خیلی وقتا پیش اومده که خوراکی هایی مثل پفک یا بستنی رو بدون گرسنگی و فقط برا لذتش خوردم ولی در کل وقتایی ک آدم گرسنشه بیشتر میچسبه هرچیزی 

   یه فرمولی تو ذهنم هست ک میگه بخور که دیگه گیرت نمیاد چون ما اغلب بستنی یا بیسکویت میخوریم تا پفک ،دیر ب دیر میخوریم برا همینه 

   متاسفانه بدون توجه به گرسنگی میخورم 

   ولی باز اشکالی نداره چون دیر به دیر

   هرچیزی از حالت تعادلش بیشتر بشه باعث ضرر رسوندن به بدن ما میشه 

   پس اگه تعادل رو رعایت میکنیم پس نباید توقعی جز لاغری داشته باشیم 

   و لاغری خیلی به ما نزدیکه کافیه تا موانع ذهنی منفی رو حذف کنیم 

   یکی از دوستانم کامنت خوبی در مورد خوردن گذاشته که من خیلی خوشم اومد اونم اینکه واقعا اگر قرار بود این همه غذا در بدن ما هضم نشه هممون مثل توپ قل قلی میشدیم 

   افکار منفی راجب هرچیزی آدمو از همه چی عقب میندازه 

   ولی طبق تجربه میدونم ک دوباره انرژی سابقم برمیگرده و اون انرژی ک باید به سمت لاغری میفرستم 

   به امید باربی شدن و باربی موندن 

   به امید اندام کاملا متناسب و همیشگی 

   به امید خدایی ک هرگز در هیچ کجا منو رها نکرد 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 4 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار گلی
   1402/01/01 17:28
   مدت عضویت: 505 روز
   امتیاز کاربر: 2275 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 397 کلمه

   به نام خدا 

   سلام

   خدا رو شاکرم من را در مسیر لاغری با ذهن قرار داد تا به آرزوی خودم که تناسب اندام هست قدم بردارم.

   فیلتر چاقی یا عینک چاقی که توی ذهن ما به مرور زمان شکل گرفته نتیجه چند سال اشتباه فکر کردن ما بوده. نتیجه چند سال سرزنش های ما بوده بعد هر غذا. نتیجه چند سال حرفهای اطرافیان ما بوده ما رو با حرفهای اشتباه گمراه کردن. اطرافیانمون به ما برچسب زدن به ما گفتن تو به خانواده پدریت رفتی یا به خانواده مادریت رفتی. خیلییییییی اطرافم آدم های چاقی میببنم که دقیقا شبیه خانواده پدری یا مادری شدن.

   چند سال اشتباه رفتار کردیم. هر بار به ما گفتن اگه خونه نشین بشی چاق میشی. مگه غیر اینه که غذا برای بدن لازمه. چرا ما هر بار فکر میکردیم اون غذایی که می خوریم خیلی سریع ما رو چاق می کنه؟ تا الان ما چقدر گوشت گاو و گوسفند و مرغ و ماهی و برنج …. خوردیم. اگه قرار بود هر غذایی که می خوریم تبدیل به توده چربی بشه وزن ما غیر قابل تحمل بود ….یه مشت گردلی های بودیم روی زمین که قِل قِل می خوردیم….. ما با توجه به افکارمون چاق شدیم نه خوردن گشت گاو و گوسند….

   چند روزی یه سوال ذهن منو مشغول کرده که در طول این چند وقت (کمتر از دو ماه)روند لاغری من به آرامی پیش میره. بعد با خودم گفتم این چند کیلو اضافه وزن تو در این چند سال شکل گرفته. بهتره به زمان فکر نکنی و مطمئن باشی که وزن مورد نظرت میرسی. وقتی به زمان فکر کنی فرمول چاقی رو افزایش میدی. استرست بیشتر میشه… خودتو سرزنش نکن. مهم اینه الان فکرت چاق نیست بعد با خودم گفتم یادته چند روز پیش که رفتی لباس پرو کنی فروشنده گفت سایز کوچیک هامون مونده و تو فکر نمیکردی اون لباس اندازت باشه، ولی اندازت بود و تو کلی خوشحال شدی….. وقتی متن ها می خونم و فایل ها رو میبینم روز به روز خودمو به تناسب اندام نزدیک تر میبینم… مهم اینه الان حالم خوبه. مهم اینه خودمو بعد غذا خوردن سرزنش نمی کنم. مهم اینه با لذت غذا می خورم…

   یادمه  یه نفر ازاطرافیانم یک دارو مصرف میکردن و می گفت دکتر گفته با خوردن این دارو اشتهات زیاد میشه و چاق میشی بعد چند ماه چاق شد و بعد اینکه دارو رو قطع کرد دوباره لاغر شد. علت چاقی خودشو مصرف اون دارو می دونست..

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   امتیاز کاربر: 0
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 1,212 کلمه

   به نام خالق زیبایی ها سلام فرمول های ذهنی چاقی .  یادمه قبلا یه قرصی میخوردم سالها پیش بعد فقط از عوارض این دارو نه از طریق حرف دکتر بلکه خواندن روی برگه داخل ش این ترس در من افتاد و هرکی میگفت چرا میگفتم از عوارض فلان دارو هست و حتی یادمه اون تایمی که بیمار بودم و به شدت ضعیف شده بودم مادرم در بیمارستان افرادی رو میدید که حالشون خوب شده از اون نوع بیماری و میگفت ببین فلانی و به منم نشون میداد که چقدر چاق شده چقدر حالش خوب شده و در ذهن من این فرمول پررنگ تر میشد که سلامتی = چاقی هم دوست داشتم خوب شم هم نمیخواستم اون شکلی شم و بازم ترس و اضطراب همراهش . درمورد ورزش کردن وقتی میخواستم برم پیاده روی برای لاغری یا بعد پیاده روی چند تا داراز و نشست و حرکت ورزشی برم سختم بود و به دنبال بهانه ای برای نرفتن بودم . اما این اواخر قبل دوره لاغری يه تایمی از این که برم پیاده روی لذت می‌بردم و کیف میکردم ولی از یه جایی به بعد که پیاده روی و ربط دادم به لاغری و به افراد میگفتم میخواهم از طریق ورزش لاغر بشم همش خودم چک میکردم که نتیجه داده یا نه یا ورزش که میکردم میگفتم چون عضلات م دردنگرفته نتیجه نمیده تاثیر نداره کلافه و خسته بی میل ورزش میکردم و بعد با ناراحتی رهاش میکردم . به دنبال انواع حرکات ورزشی برای شکم و پهلو بودم و حتی یه ماه کامل یه برنامه ورزشی روی گوشیم داشتم و انجام می‌دادم حتی این که میگند سه روز درهفته ورزش کنی و مابینش استراحت کنی و از افرادی که ورزش میکردن راجب نحوه صحیح حرکات و این که این استراحت منظورش چی هست و پیاده روی جزو استراحت میشه یانه آخه همه این ها رو می‌پرسیدم خلاصه در استراس و نگرانی بودم حتی راجب این که قبل ورزش غذا بخوریم یا بعدش بعد شنیده بودم از یه مستند در مورد ورزش از tv که یه آزمایش انجام دادن و نشان می‌داد به مدت یک یا چند ماه افرادی که قبل ورزش غذا می‌خورند و افرادی که بعد ورزش غذا می‌خورند و میزان استراحتشون و تاثیر ورزش بر مقدار کالری که کم کردن و بعد نتیجه آخری که گرفت این بود که بهتر خانم ها قبل ورزش غذا بخورند و آقایون بعد ورزش و این طوری نتیجه بهتری می‌گیرند حتی این کار هم کردم اما هیچ تغییر حاصل نشد در حد ۴ سانت تغییر سایز بعد برمیگشتم به حالت اول درسته من فراموش کرده بودم که ورزش باید برای خود ورزش انجام بدم برای لذتش برای حال خوب چون تو خونه برادر منم که اندام کاملا متناسب ی داره با عشق ورزش میکنه و عاشق پیاده روی های طولانی و میگه برای بدنم مفیده و همیشه میگه اگه میخوای سالم باشی و سنت رفت بالا بدنت قوی باشه باید ورزش کنی ساعت با شوق و ذوق فراوان میره باشگاه و وقتی برمیگرده با ذوق و اشتیاق ازرفعالیت هایی که انجام داده حرکات جدیدی که یاد گرفته میگه خلاصه که الان فهمیدم چقدر مهم که با چه فرمول های ذهنی با چه نیتی یه کار انجام میدیم در روند به شدت تاثیر گزار هستش و میدونم باید روی فرمول هام در رابطه با ورزش کار کنم انشالله در مکان مناسب در زمان مناسب هدایت میشم به خرید دوره ورزشی تا با فرمول های صحیح شروع به ورزش کردن کنم نه برای سریع تر لاغر شدن بلکه برای سلامتی و تندرستی و احساس خوب بیشتر .  . یه باور چاق کننده دیگه من نوع مواد غذایی در تناسب اندام تاثیر داره یا این باور که میوه و خرما و خوراکی و ماست و شیر سبزی و سالاد و سوپ   رو جزو غذا نمی دونیم و میگیم کی با این ها سیر میشه در حالی که این باور چاق کننده هستش افراد متناسب این طوری نیستند این جدیدا متوجه شدم با خودم میگفتم من که چیزی نخوردم چرا سیرم یعنی دارم کم میخورم بعد دیدم بابا من انرژی لازم به بدنم رساندم به خاطر همین الان نیازی ندارم حالا از طریق گونه های مختلف مواد . یه تجربه جالب من برای این که نقطه سیری د گرسنگی پیدا کنم نگران بودم و نمیدونستم دقیقا چی هست شکمم صدا می‌کرد و قبلش تقریبا نیم  ساعت قبلش من غذا خورده بودم به نسبت قبل کم تر احساس کردم شکمم تحت فشار بعد فکر کردم برای این که گشنمه رفتم اون مقداری که از بشقابم جا مونده بود خوردم و نان هم خوردم دیدم این فشار برطرف نشد اما استرسی که داشتم از این که نکنه من کم خوردم برطرف شد  چون دیدم اون صدای شکم برای گشنگی نیست و دیدم اون فشار شکم هم برای گشنگی نیست خلاصه اون جا بود که یه نکته رو فهمیدم  که باور من نسبت به نقطه سیری و گرسنگی اشتباه  و همین فرمول اشتباه در من احساس ترس و نگرانی ایجاد میکنه و من از این طرف نگران زیاد خوردن و پیدا کردن نقطه سیری از این طرف نکنه کم خوردم و خوب متوجه شدم که ترس و نگرانی من که همراه تصویر چاقی باعث میشه بدنم در جهت چاق شدن حرکت کنه اما الان با اطمینان غذام رو میخورم اما خیلی دوست دارم بدونم با این که غذا رو میخورم چرا شکمم صدا میکنه بعد غذا خوردن،  یه باور در این رابطه پیدا کردم من قبلا وقتی معدم خالی بود درد میگرفت وقتی هم که چیزی میخوردم صدا میکرد و یه حالتی میشد خلاصه برای این که درد نگیره همش باید یه چیز میزاشتم دهنم به توصیه دیگران  الان که دقت کردم دیدم این عادت از ۷ سال پیش در من و این واکنش های بدن من به فرمول هایی که هفت سال پیش خودم درست کردم وگرنه این بدن اون بدن ۷ سال پیش به هیچ وجه نیست  . خداروشکر حداقل الان نسبت به این صدا حس بدی ندارم و خوش حالم که به دل ترسم رفتم با این هدف که بفهمم دقیقا باید چی کار کنم و در برزخ خودم نماندم . خیلی لذت داره وقتی فرمول های اشتباه پیدا میکنی و هر روز روی خودت روی باورهات کار میکنی این که میدونم من لایق تناسب اندام هستم و این کار به راحتی انجام میشه و من باید موانع رو بردارم و با این کار خودم ذهنم بهتر و بیشتر میشناسم و در جنبه های دیگه زندگیم میتوانم استفاده کنم احساس فوق العاده ای من عاشق این جسمم جسمی که ساز و کارش تناسب اندام سلامتی داشتن پوستی نرم و صاف و شفاف و موهایی با بهترین جنس و عضلات ورزیده سیستم ایمنی قوی و ذهنی آزاد و رها . مریم تنها به خاطر فرمول های ذهنی غلط که اون استرس و نگرانی و خود کم بینی و….. رو به همراه داشتن این شکلی بودی اما الان تغییرات در تو ایجاد شده و تو نتایج میبینی همین که الان داری مینویسی تمرین رو همین که با لذت غذا میخوری همین که فهمیدی چاقی بیماری و بیماری هم یعنی سلول ها رو از تنظیم کارخانه اش تنظیم الهیش به خاطر فرمول های غلط خارج کردی و با برداشتن این فرمول ها دوباره میتوانی به حالت کارخانه و حقیق برگردونی و تو بینهایت توانا هستی و ارزشمند و لایق متناسب بودن همه این ها نتایج شگفت انگیزی هست پس خدایا بینهایت سپاس گزارم .  

   هر جا هستید در پناه الله مهربان شاد و پیروز باشید .

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار عطا
   1401/11/18 15:11
   مدت عضویت: 555 روز
   امتیاز کاربر: 11525 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 1,100 کلمه

   سلام و درود . 

   با فیلتر چاقی واقعیت لاغری رو نمیبینیم . 

   اگه الان جسمم چاق شده و دارم جسم چاقمو و پرخوریهامو رو میبینم چون فرمول چاقی در ذهنمه . این واقعی نیست . این فقط فیلتره . فقط کافیه فیلتر چاقی رو از چشات بر داری تا ببینی چطور توجه میره  سمت واقعیت . 

   واقعیت رفتار تو متناسب خوردنه . واقعیت جسم تو متناسب بودنه . 

   تو از متناسب رفتار کردن لذت میبری و این واقعیت توعه . 

   لذت از پرخوری واقعیت تو نیست فقط به خاطر فیلتر چاقیه . 

   حتی ناراحت شدن از پرخوری و  چاقی هم واقعیت تو نیست بلکه فقط  به خاطر فیلتر چاقیه . 

   این فیلترا رو بر دار . 

   لذت از پرخوری . نفرت از پرخوری . 

   حالا چی می مونه ؟ 

   هیچی . 

   رفتار چاقی تموم میشه . 

   وقتی فیلتر برداشته میشه  رفتار چاقی دیگه  تکرار نمیشه . 

   حالا چی میشه . 

   رفتار متناسب کننده خودشو نشون میده . 

   نقطه سیری و گرسنگی بدن  رو پیدا می کنی . 

   تو از رفتار متناسب کننده لذت میبری . 

   این فرمول اصلیه . 

   تو دوست داری رعتار متناسب کننده انجام بدی . 

   تو تمایلت اینه که رفتار متناسب کننده انجام بدی . اینه فرمول . 

   علاقه ی تو در جهت متناسب کردن خودته . 

   وقتی فیلتر چاقی رو برمیداری اینارو میبینی . 

   اندامی میبینی که داره تمام ذخائر خودشو تبدیل به انرژی می کنه . 

   اندامی میبینی که دیگه چربی ذخیره نمی کنه . 

   چربیهای اکسید شده رو میبینی نه چربیهای ذخیره شده رو .  فرایند ذخیره چربی موقته بدن نمیتونه چربی ذخیره کنه . چون اصلا این امکان نداره . غذا وقتی خورده میشه  مواد لازمش هضم میشه و بعد توسط بدن گرفته میشه و مابقی دفع میشه . خب اونایی که جذب شده از قسمتهای سبکش همون لحظه استفاده میشه برای  سلولها و مابقیش میره در سلولهای چربی  تا اکسید بشن .  چربی وقتی اکسید میشه تبدیل میشه به اکسیژن و کربن و آب . 

   اکسیژن به مصرف سلولها میره . دی اکسید کربن از طریق تنفس دفع میشه و آب هم قسمتی که لازمه جذب میشه تا سلولها ازش استفاده کنند و اصافیش دفع میشه و تمام . 

   کل فرایند اینه . اصلا چیزی ذخیره نمیشه . 

   این فیلتر چاقیه که واقعیت رو پنهان کرده و من الان روند طبیعت جسم رو بدون فیلتر چاقی دیدم . 

   تمام غذایی که ما میخوریم یا مصرف میشه و یا دفع میشه . چون چربیها ثابت نیستند . دائما در حال اکسید شدن هستن . برای همینه ما گرسنه میشیم . 

   یعنی گرسنگی فقط گرسنگی معده نیست گرسنگی یعنی سلولهای چربی انرژیهاشون رو به مصرف سلولها رسوندن . اکسید شدن . اکسیژنشون رفته برای بدن . دراکسی کربنش از طریق تنفس دفع شده . آبش هم به مصرف بدن رسیده و اضافه اش از طریق عرق و ادرار دفع شده و بازم انرژی میخوان تا زنده بودن بدن رو تامین کنند . 

   پس ما غذا میخوریم که زنده بمونیم . 

   علت اصلی خوردن غذا اینه . زنده بودن . علت بعدی سلامت بودنه . ما غذا میخوریم که بدنمون سالم کار کنه . 

   پس این فیلتر چاقیه که میگه  غذا تو رو چاق میکنه . تو پرخوری . تو به پرخوری علاقه داری . تو نمیتونی رو ترک کنی . اینا همه فیلتر چاقیه . 

   همه غذاها برای زنده موندن ما اومدن نه برای چاق کردن ما . 

   میخورم که زنده بمونم  . هدف از خوردن زنده موندنه نه چاق شدن . 

   نمیخورم که بازم زنده بمونم . چون هدف از نخوردنم اینه که به بدنم اجازه بدم در فرصت کافی تمام غذاها رو تبدیل به انرژی کنه . 

   حالا بدون فیلتر چاقی  چقدر طول میکشه که غذاها اکسید بشن ؟ 

   به اندازه ای که تو دوباره گرسنه میشی . غذای مورد نیازت همونقدریه که تو سیر میشی و بعد این سیری ادامه داره تا زمانی که همه سلولهای چربی اکسید بشن و به خون اعلام کنند که غذا میخوان و خون هم به معده اعلام می کنه که واکنش بده تا ما احساس گرسنگی رو از طریق هورمون گرلین احساس می کنیم . 

   و باز احساس سیری رو از طریق هورمون لپتین احساس می کنیم . 

   در حقیقت وقتی عینک چاقی رو برداریم هورمونهای گرسنگی و سیری ما به خوبی ترشح می کنند و بدن ما سالم میشه . 

   ولی پرخوری بدن رو بیمار می کنه و نشونه اشم اینه اصلا هورمونها دیگه کار نمی کنند یا بد کار می کنند برای همینه ما اصلا نقطه سیری و گرسنگی جسمی رو متوجه نمیشیم .و سیری و گرسنگی از نظر فیلتر چاقی یعنی ولع و سیری ناپذیری . 

   پس ما فیلتر چاقی رو که برداریم طبیعت بدن رو میبینیم . اون هرگز غذایی ذخیره نمیکنه اصلا نمیتونه اینکارو کنه . این فیلتر چاقیه که این ذخیره چربی رو بهش تحمیل می کنه . طبیعت بدن اینه که انرژی رو به مصرف سلولها برسونه . 

   چربی چیزی نیست جز اکسیژن آب و دی اکسید کربن . بدن چربیها رو تجزیه می کنه . طبیعت بدن سوزوندن چربیهاست . غیر ممکنه چربی در بدن بمونه . 

   این چربیهای بدن ما  مال همین الانه . همین روزهایت که ما این همه چربی تولید کردیم و طبیعت اینه به ترتیب همه ی این چربیها سوخته بشن اکسید بشن و به اون سه عنصر تبدیل بشن . 

   این چربیها دائما دارن از بین میرن و طبیعت بدن اینه که موقتا  چربیها رو نگه میداره و ما چون بیش از اندازه  غذا وارد بدن کردیم و یا فرمول چاقی داریم  فکر می کنیم بدن چربی سازی می کنه . یعنی بدن خودمون رو با فیلتر چاقی نیازمند به چربی سازی کردیم . وقتی فیلتر رو بر میداریم واقعیت خودشو نشون میده . 

   واقعیت بدن ما اینه که اون در جهت تناسب اندام و سلامتی و زنده بودن داره حرکت می کنه نه بر اساس بیماری ، چاقی و مرگ . 

   بدن ما یعنی کارخانه ی تولید انرژی . انباری هم اگه باشه انبار موقته و هیچی توی انبار نمیمونه چون فاسد میشه و بدن همه رو اکسید می کنه . یا میریزه دور یا چرخ کارخونه رو باهاش میچرخونه . 

   بدن چیزی به نام نگهداشت و ذخیره چربی در طی بیست سال سی سال نداره . همه این چربیها مال نهایت همین یکی دوهفته است . چون تا جاییکه در علوم تجربی میخوندیم عمر سلولها یک ماهه و در طی یکماه سلولها همه با سلولهای جدید تعویض میشن . 

   پس چطور ممکنه سلولهای چربی بیست سال سی سال بمونند  نه اونها هم با سلولهای چربی جوانتر تعویض میشن و چربیهای قدیمی ما در بدن نداریم . هر چربی هست مربوط به یکماه اخیره . 

   پس چاقی من کهنه نیست و اگه فیلتر رو بردارم دیگه تکرار نمیشه یت کمتر تکرار میشه و در نتیجه سلولهای چربی اکسید میشن و به اندازه نیاز طلب چربی می کنند . 

   اینا واقعیت جسمه بدون فیلتر چاقی . 

   چقدر عالی بود . چقدر چشمام باز شد . چه حقایقی رو دیدم . 

   اینه حقیقت بدن ما . استاد این بینش و نگرش جدید خیلی قدردانتونم . 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 10 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار صالحه
   1401/11/16 12:27
   مدت عضویت: 535 روز
   امتیاز کاربر: 37651 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 437 کلمه

   سلام حال همه خوب باشه انشالله

   فایل امروز در مورد فومولهای ذهنی هستش افراد  در شروع این دوره هر چقدروزن بالاترباشه  اولین جیزی که باعث ناراحتی میشه زیادی  وزن این گروه چون ازجای که هیستن به جای که دلشون میخواد برسن این فاصله براشون زیاد میشه وخیلی بزرگ میشه درصورتی که زمانی تویی اون شرایط بودیم ولی باورش برای خودمن هم سخته مثلا این ورن گرم به گرم به دست اوردم یی شب در زمان کوتاه نمیشه لاغر شد.

    فقط فقط باورم باید تغییر بدم که میشه .

   قرارگرفتن فیلتر رنگی یاعینک چاقی  روی چشممون یا تویی ذهنمون ==با شکست در نتیجه 

   .ماهرچه تلاش کنیم فرقی نمیکنه چقدر باشه چون فرمول ذهنی تغییر نکرده = با شکست .

   مخصوص برای من ارث از همه قویتر بود حالاکه عینک چاقی ارث از چشم برداشتتم بهتر میتونم نتیحه بگریم.

   تویی این دوره ما یاد میگیرم ااول شناخت فرمولهای قویی ذهنی تاثیر گذاری این فرمولها وتغییر اون به فرمولها صحییح

   پس طبیعی که ما لاغر بشیم.

   ۴۶ سال پیش در همه خونه ها دستگاه گیرنده یا نماشگر سیاه سفید بود ما وهمه اطرافیان این گیرنده داشتیم وباورمون از برنامش  فقط رنگ سیاه سفید بود یکی ا ز افراد خانواده پدریم گیرنده منزلشون رنگی بود من برایی اولین بار که به خونشون رفتم با دیدن او ن گیرنده تمام باورم رفت ریر سوال پس تمام برنامه گیرنده ما هم رنگی بود مشگل اصل خود دستگاه گیرنده بوده  حتی پدرم برای خوشحالی مایی تلق رنگی آبی به گیرنده وصل کرد نتیجه فقط اضافه شدن کمی رنگ ابی به رنگهای سیاه سفید بود خلاصه برنامه گیرنده رنگی نشد

   مثل همین فرمولهای اشتباه.

   ما گیرندمون باید عوض کنیم تا بهنتر به نتجه برسیم با گیرنده خراب فقط سیاه سفید می بینیم یعنی تلاش بی فایده در برنامه لاغریی

   وفتی ورزش سخت چون عینک چاقی داشتیم باعث بی نتیجه بودن این همه تلاش بوده 

   فرمول اشتباه ذهنی تصویر ذهنی اشتباه باشه هر جقدر تلاش کنیم انجام بدیم چه برای رژیم وچه برا ی ورزش نتیجه چیزی که باید بشه نممشه فرمولها ا زاطراف درخانواده از رسانه  از  طرق جامعه شکل میگره .

   خودمن یی پسر دارم خیلی لاغر بود قبل از مریضی همه خانواده بهش میگفتن مواظب باشه این چاقی ارثی نگیری یی مریضی گرفت دکتر دارو داد هم دکتر وهم دختر بزرگم به پسرم گفتن این داررو چاق کننده است با کمال تعحب تویی ۴ ماه پسر لاغر ترکی من این حرف قبول کرده حالا کمی دچار  اضافه وزن شده پر خوری دار بهش اضافه میشه زمان خوبی من دارم این مسیر یاد میگرم بهش میگم این فقط یی باور غلط هستش تویی شروع شاید جلوش گرفت فایل بهش میگم گوش کنه تانتیجه بگیره.اون چون من میبینه که تلاش میکنم برای یاد گیری بهتر گوش میکنه .

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 3 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار مریم
   1401/11/08 16:45
   مدت عضویت: 611 روز
   امتیاز کاربر: 4810 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 438 کلمه

                 “به نام و یاد پروردگار زیبایی ها”

   درود و سلام؛

   گام بیست و هفتم : تاثیر فرمول ذهنی در چاقی؛

   امروز ۸ بهمن ۱۴۰۱ با کمک و یاری خداوند رحمان توانستم گام بیست و هفتم از  مسیر لاغری با ذهن صد گام را بردارم.یکی از غذاهای مورد علاقه ی من پیتزا بوده و هست و قبل از وارد شدن به این مسیر هر زمان که من می خواستم پیتزا بخورم بسیار شاد و خوشحال بودم اما از طرفی هم فکر می کردم که چون پیتزا به دلیل مواد آن به خصوص پنیر پیتزا بسیار چاق کننده است پس از خوردن آن احساس چاقی بیشتری می کردم و چاق تر می شدم.این باور و فکر را در مورد خیلی از خوراکی ها و غذا ها داشتم مانند:برنج، نان،ماکارونی ، لازانیا ، خورشت فسنجان ، ته دیگ ،سالاد ماکارونی،سالاد الویه ، انواع نوشابه ، انواع سس ، انواع شیرینی و شکلات و بستنی و خیلی موارد دیگر که من دوست داشتم بخورم و همزمان با آن از خوردن آنها دچار عذاب وجدان می شدم و ترس از چاق تر شدن داشتم و به همین دلیل بلافاصله هم چاق می شدم.اما بعد از این که با مسیر لاغری با ذهن آشنا شدم به این درک رسیدم که چاقی و اضافه وزن من دلیل دیگری دارد و آن باورها و فرمول های چاق کننده ی موجود در ذهن ناخودآگاه من می باشد که مانند یک عینک رنگی،دید مرا مختل می کند و مانع دید حقیقی و واقعی من نسبت به اطراف و هر چیز دیگری در زندگی من می شود و من بر اساس همان فیلترها و باورهای نادرست نسبت به چاقی و لاغری برخورد می کردم و واکنش نشان می دادم که نتیجه ای جز اضافه وزن و چاقی بیشتر برای من نداشت.پس من الان می توانم و قادر هستم که این عینک زشت و نازیبا را از جلوی ذهن خودم بردارم تا بتوانم هر چیزی به صورت واقعی و حقیقی خودش ببینم و مانع آسیب رساندن بیشتر به خود شوم و از زندگی خود لذت ببرم بدون ترس از هر چیزی به خصوص چاقی .من کاملا آگاه شده ام که این باورهای ما هستند که زندگی ما را می سازند حالا اگر باورهای درستی داشته باشیم زندگی بهتر و شادتری داریم و اگر باورهای غلط و نادرست داشته باشیم زندگی برای ما سخت و طاقت فرسا خواهد بودو از آن لذت نمی بریم.‌پس باید در باورهای خود تجدید نظر کنیم و دقت داشته باشیم که به چه چیزی باور داریم تا به راحتی به خواسته های خود در هر زمینه ای به خصوص لاغری برسیم.لاغری و تناسب اندام راحت ترین و آسان ترین کار دنیاست.

     “یا حق”

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 3 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار Sara
   1401/09/02 17:30
   مدت عضویت: 643 روز
   امتیاز کاربر: 7484 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
   محتوای دیدگاه: 118 کلمه

   سلام خدمت استاد گرامی و همراهان محترم. همیشه متعجب بودم از اینکه چرا اگر من در وعده ی شام فست فود ویا برنج استفاده کنم‌ قطعا متوجه افزايش سایزم می‌شم اما همسر برادرم با سایز ۳۶ و تلاش‌های مکرر برای اینکه یک سایز به سایزش اضافه شه با خوردن اون ها هییییچ تغییر ی نمی‌کنه. یا مادر ايشون در کنار تمام وعده های غذایی نون هم استفاده میکنه حتی در کنار برنج و هیچ وقت چاق نمی‌شه. الان متوجه شدم که فرق ما در نوع ژنتیک و سیستم متفاوت بدنمون نیست بلکه فقط در نوع باورهامونه که کدهای ذهنی رو میسازن و نتیجش رو بدنمون نمايان می‌شه.

   با تشکر از استاد گرانقدر بابت ارائه ی این آگاهی های ناب.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    آواتار amirali2020110@gmail.com
    1401/11/05 22:04
    مدت عضویت: 1253 روز
    امتیاز کاربر: 12008 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
    محتوای دیدگاه: 203 کلمه

    بنام خدا 

    فایل ۲۷ 

    موضوع این فایل دقیقا خود من بودم که از هر موضوعی یک موانع ذهنی اشتباه در ذهن خودم بوجود آورده بودم که مثلا یکی از آنها این بود مواد غذایی مرا چاق کرده و من هزاران بار این را شنیده بودم و کاملا باورش کرده بودم جالب اینکه تمام مواد غذایی را چاق کننده می دیدم حتی وقتی به آنها نگاه میکردم فوری تصویر ذهنی چاقی در ذهنم می آمد که اگه بخورم چاق میشم این فرمول ها مثل عینکی بود که رو چشم بزاری و هر تلخ رنگی جلوی آن بگیری اطراف را با همان رنگ می‌بینیم ما در مسیر ذهن خودمان در حرکت هستیم مثلا وقتی من باور کردم مواد غذایی چاق کننده هستن تبدیل به یک فرمول ذهنی شده و من طی این همه سال طبق این فرمول که در ذهنم بوده زندگی کردم حالا فقط این یک فرمول بود صد فرمول اشتباه من داشتم که داشتم در مسیر اونا زندگی میکردم برای همین هم هی چاقتر میشدم اما الان من عینک چاقی،را از روی ذهنم برداشتم و عینک لاغری را به جای اون گذاشتم و دارم،یواش یواش ور مسیر لاغری پیش میروم و می‌دانم خیلی زودتر به لاغری خواهم رسید .

    از شما استاد روشن عزیز ممنونم .

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار amirali2020110@gmail.com
   1401/04/14 20:37
   مدت عضویت: 1253 روز
   امتیاز کاربر: 12008 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
   محتوای دیدگاه: 203 کلمه

   بنام خدا 

   فایل ۲۷ فرمول های ذهنی و تاثیر آن بر چاقی 

   به قول دوستمون منم خیلی وقته که عینک چاقی را از،رو چشام بردلشتم اما هنوز خیلی کار دارم تا دنیا را به همون واقعیت خودش نگاه کنم د همه ی جنبه ها در زمینه لاغری وقتی من یه تیکه نان را به تکه های کوچک در می آوردم و اونم با چه زجری میخوردم ،ماکارونی را با چه زجری میخوردم اصلا همه ی مواد غذایی برای من چاق کننده بود به قول استاد من عینک چاقی را روی ذهن خودم داشتم و هر،چه تلاش میکردم برای لاِغری من لاغر نشدم چون عینکم عینک چاقی بود و از،وقتی وارد مسیر،لاغری شدم من این عینک را با دادن اطلاعات صحیح به ذهنم از روی چشمم بر میدارم و عینک لاغری را جای،گزین میکنم و به ذهنم یاد،میدهم که من روزی در وزن متناسب بودم و از،آن رد کردم و به سمت چاقی رفتم الان میخوام به وضعیت طبیعی جسمم که همان لاغری هست بر گردم و فرمول های صحیح را جای گزین فرمول های کنم و یواش یواش جسم من به سمت لاغ ی حرکت میکنه لاغری با ذهن خیلی اسونه و ما با انجام درست تمرینات به همین راحتی جسم ما لاغر میشه ‌

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار من میتونم تغییر کنم
   1400/12/19 09:37
   مدت عضویت: 1113 روز
   امتیاز کاربر: 1406 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 307 کلمه

   سلام
   درست زمانی ک ناامید از لاغر شدنم بودم از خودم خسته بود اینجا رو پیدا کردم اینجا یاد گرفتم عینکم دربیارم
   ذهنم پر از فرمولهای چاقی بود فرمولهایی ک باعث شده بود من زندگی نکنم از خودم بدم بیار
   مسیر لاغری با ذهن عوض شدن دنیای تو هس کلا یجور دیگه میبینی و درک میکنی
   من الان خیلی راحتم خیلی
   با تموم مواد غذایی آشتی کردم با خودم با دنیام
   من هر روز جنگ میکردم با چاقی با خودم با اطرافم
   اما الان جنگ نمیکنم بلکه درستش میکنم
   ک بهتر ببینم درستتر بیینم با چی
   با تغییر فرمول
   دیدید یکی ی حقیقتی میفهمه هنگ میکنه
   منم هنگ متعجب بودم از دنیای ک توش زنرگی میکردم هیچی از نفهمیدم
   چقدر باعث شدم خودمو نبینم از خودم متنفر شم
   من لایق بهترینها هستم
   هر چقدر جلو میریم در ذهنم ی جاهایی خاطراتی مرور میشه اون قسمتی ک من از خدا سوال کردم از خدا خواستم در جنبه های مختلف
   و خوشحالم این درخواستها و سوالها رو از خدا کردم
   و خدا جواب داد
   من ایمان دارم ک درخواستهای من پاسخ داده میشه شکی توش نیس
   من عاشق خودم خدا جهانم و اطرافیانم شدم با همشون ب صلح رسیدم
   سعیم ب درک طرف مقابله تاجنگ
   من فرمولها رو تغییر میدم و لاغر میشم
   ب ایستگاه مورد نظرم میرسم و طعم سبکی وراحتی رو خواهم چشید اصلا حس سبکی و انرژی اون موقع منو ب وجد میاره حس میکنم مثل پنبه میشم
   و بیشتر بیشتر دارم کوله از منفی ها خالی میکنم از چربی های اضافه
   من حس میکنم زمانی ک متناسب میشم و از جسمم تشکر میکنم و ازش طلب بخشش دارم ک اونو چاق کردم بیمار کردم
   اونو ب طبیعت وجودی خودش ک متناسب شدن بر برمیگردونم واین نوعی سپاسگزاری هستش
   قبلا از اون عینک از رنگهای زیبای پشت اون خبری نداشتم اما الان هرروز در پاکسازی هستم ودارم از عالم پشت عینک حس میکنم طعمهاشو زیبایی هاشو انرژی شو به به

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 4 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   امتیاز کاربر: 51
   محتوای دیدگاه: 292 کلمه

   سلام به استاد نازنین و همراهان عزیز 

   بحث فرمولهای ذهنی ،منو یاد یه فرمولی که در قرآن به لطف خدا پیدا کردم ،می اندازه 

   فرمولی که توی سوره لیل هست و من سالهاست تو درستی مطلبی  شک می کنم ،به اوو مراجعه می کنم

   این فرمول می گه هرکی عمل صالحی رو انجام بده ،و هدفش رسیدن بخدا باشه در حالی که باور داره که خدا کمکش می کنه و توانمنده و ایمان داشته باشه که به هدفش می رسه ،اونوقت ،درهای یاری خدا باز می شه و اون کار بشدت و سرعت به نتیجه می رسه (ومن اعطی و اتقی و صدق بالحسنی فسنیسره  للیسری )

   یعنی خدای مهربون ،نتیجه اون عمل صالح رو منوط می کنه به اون باور که خدا می تونه ،اگه فرمول ذهنیت این باشه که خدا نمی تونه ،نتیجه نمی گیری 

   پس تلاش تنها نتیجه بخش نیست ،باورها هم مهم هستن 

   واین مطلب بمن نشون داد که حرف استاد درست هست و با حرف قران منطبق .

   یه باور ذهنی که من دارم اینه که من در حالت افت قند خون برای رویارویی با زندگی آماده نیستم ،و بخاطر همین باور هرلحظه در حال چک کردن قند خونم هستم ،و بخاطر ترس از افت قند خون مدام در حال ریزه خواری هستم و غذایی که خوردم رو کافی نمی دونم .

   دیروز خونه تکونی رو شروع کردم ،از صبح شروع کردم به تغییر غذا خوردنم،هنوز ظهر نشده ساندویج خوردم  بعد با بچه ها ناهار خوردم ،خوردن آجیل و مخلفات بماند .

   بعد ازینکه تقریبا کارم تموم شد ،شکلات و  کیک و کلوچه خوردم با شیر  بعد با خانواده هم که شام میل نمودم.

   حالا شانس آوردم که تو این مسیر با شماهمراه هستم ،والا عذاب وجدانم بهش اضافه می شد هم بیشتر می خوردم  هم حال جسمیم بدتر می شد .

   خلاصه که خدا دستمون رو بگیره 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار Marjannoori1363@gmail.com
   1400/12/07 19:07
   مدت عضویت: 897 روز
   امتیاز کاربر: 350 سطح ۱: کاربر مبتدی
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 425 کلمه

   سلام به استادعزیز 

   من امروز به لطف خدای مهربان گام بیست وهفتم را برداشتم 

   تاثیر فرمول‌های ذهنی در چاقی 

   این فایل من را یاد یه سخن از سقراط انداخت 

   دنیا آینه تفکرات توست دنیا به هرکس واقعیتی متفاوت را نشان می‌دهد 

   وحالا من اینجا چندتا از فرمول‌های ذهنیم را که شناسایی کردم اینجا می‌نویسم 

   ۱_خوردن بعضی از غذاها چاق یا لاغر کننده است این یک باور کاملا اشتباه است مثلا من کدو سبز میخوردم تا لاغر بشم یا اکثرا میگن برنج چاق کننده است ومادر خودم هفته ای چند بار به گفته دکتر کدو می‌خورد وهیچگاه متناسب نشد وقتی به اطرافیانم فکر میکنم متوجه میشم کاملا این باور اشتباه است 

   وباوردرستم اینه که من به اندازه نیاز بدنم از غذا ها استفاده میکنم وهمه غذاها نعمت هستند واستاد من با خواندن یک کتاب بود که نگاهم نسبت به غذاها عوض شد والان دیگه دقت میکنم هر کتابی را نخوانم یه زمانی برای خام گیاهخواری کتاب قابلمه را فراموش کن را خواندم چندین مرتبه وگرنه قبل از خام گیاهخواری که اینقدر اضافه وزن نداشتم 

   ۲_ خوردن غذاهای فست فود موجب چاقی می‌شود این هم یک باور کاملا اشتباه است چون پسر خودم جلوی چشمم هست وبا اینکه من ذهنش را در مورد فست فود خراب کردم اما علاقه داره ومیخوره نیم کیلو هم اضافه وزن نداره واین باور اشتباه باعث شد که من وقتی در مهمانی چون غذای دیگری نبود با احساس ترس از فست فود استفاده کردم وچاقتر شدم 

   ۳_من هنگام تماشای تلویزیون تمایل دارم خوراکی مصرف کنم چون از بچگی بهم یاد دادن بدون خوردن خوراکی که نمیشه تلویزیون تماشا کرد این هم یک باور وعادت اشتباه است چون همسرم موقعه تماشای تلویزیون بیشتر از من میخنده ولذت میبره چیزی هم نمیخوره وخیلی کسان دیگر را هم دیده ام که ترجیح می‌دهند چیزی نخورند 

   ومن از این لحظه اگر گرسنه بودم ومیل داشتم موقعه تماشای تلویزیون خوراکی میخورم که البته من هفته ای یکی ودو مرتبه ی بیشتر تلویزیون تماشا نمیکنم وفکر میکنم این عادت اشتباه زود برطرف شود 

   ۴_اگر یک وعده غذایی را حذف کنم باعث کاهش وزن می‌شود این هم یک باور اشتباه هست چون من فشار به جسمم میارم وبرادر خودم با اینکه ماه رمضان فقط افطار غذا می‌خورد بعد ماه رمضان چاق هم شده بود ویه بنده خدا بهم میگفت من روزی یه وعده کوچک در روز غذا میخورن اما خیلی چاق بود چون باور کرده بود آب هم میخوره چاق میشه 

   ومن هیچ وعده ای را حذف نمیکنم مثل همیشه که این کار اشتباه را انجام می‌دادم هر وقت گرسنه بودم غذا میخورم واگر بدنم خودش یه وعده نخواست بخوره حتما نیاز نداره

   سپاس فراوان از شما استاد گرامی 

   خدایا متشکرم دوستت دارم 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 3 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار Marjannoori1363@gmail.com
   1400/12/07 19:03
   مدت عضویت: 897 روز
   امتیاز کاربر: 350 سطح ۱: کاربر مبتدی
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 424 کلمه

   سلام به استادعزیز 

   من امروز به لطف خدای مهربان گام بیست وهفتم را برداشتم 

   تاثیر فرمول‌های ذهنی در چاقی 

   این فایل من را یاد یه سخن از سقراط انداخت 

   دنیا آینه تفکرات توست دنیا به هرکس واقعیتی متفاوت را نشان می‌دهد 

   وحالا من چندتا از فرمول‌های ذهنیم را که شناسایی کردم اینجا می‌نویسم 

   ۱_خوردن بعضی از غذاها چاق یا لاغر کننده است این یک باور کاملا اشتباه است مثلا من کدو سبز میخوردم تا لاغر بشم یا اکثرا میگن برنج چاق کننده است ومادر خودم هفته ای چند بار به گفته دکتر کدو می‌خورد وهیچگاه متناسب نشد وقتی به اطرافیانم فکر میکنم متوجه میشم کاملا این باور اشتباه است 

   وباوردرستم اینه که من به اندازه نیاز بدنم از غذا ها استفاده میکنم وهمه غذاها نعمت هستند واستاد من با خواندن یک کتاب بود که نگاهم نسبت به غذاها عوض شد والان دیگه دقت میکنم هر کتابی را نخوانم یه زمانی برای خام گیاهخواری کتاب قابلمه را فراموش کن را خواندم چندین مرتبه وگرنه قبل از خام گیاهخواری که اینقدر اضافه وزن نداشتم 

   ۲_ خوردن غذاهای فست فود موجب چاقی می‌شود این هم یک باور کاملا اشتباه است چون پسر خودم جلوی چشمم هست وبا اینکه من ذهنش را در مورد فست فود خراب کردم اما علاقه داره ومیخوره نیم کیلو هم اضافه وزن نداره واین باور اشتباه باعث شد که من وقتی در مهمانی چون غذای دیگری نبود با احساس ترس از فست فود استفاده کردم وچاقتر شدم 

   ۳_من هنگام تماشای تلویزیون تمایل دارم خوراکی مصرف کنم چون از بچگی بهم یاد دادن بدون خوردن خوراکی که نمیشه تلویزیون تماشا کرد این هم یک باور وعادت اشتباه است چون همسرم موقعه تماشای تلویزیون بیشتر از من میخنده ولذت میبره چیزی هم نمیخوره وخیلی کسان دیگر را هم دیده ام که ترجیح می‌دهند چیزی نخورند 

   ومن از این لحظه اگر گرسنه بودم ومیل داشتم موقعه تماشای تلویزیون خوراکی میخورم که البته من هفته ای یکی ودو مرتبه ی بیشتر تلویزیون تماشا نمیکنم وفکر میکنم این عادت اشتباه زود برطرف شود 

   ۴_اگر یک وعده غذایی را حذف کنم باعث کاهش وزن می‌شود این هم یک باور اشتباه هست چون من فشار به جسمم میارم وبرادر خودم با اینکه ماه رمضان فقط افطار غذا می‌خورد بعد ماه رمضان چاق هم شده بود ویه بنده خدا بهم میگفت من روزی یه وعده کوچک در روز غذا میخورم اما خیلی چاق بود چون باور کرده بود آب هم میخوره چاق میشه 

   ومن هیچ وعده ای را حذف نمیکنم مثل همیشه که این کار اشتباه را انجام می‌دادم هر وقت گرسنه بودم غذا میخورم واگر بدنم خودش یه وعده نخواست بخوره حتما نیاز نداره

   سپاس فراوان از شما استاد گرامی 

   خدایا متشکرم دوستت دارم 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 4 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار atefeh.reyhani1989@gmail.com
   1400/10/28 18:30
   مدت عضویت: 909 روز
   امتیاز کاربر: 227 سطح ۱: کاربر مبتدی
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 331 کلمه

   با سلام به همه دوستان عزیز

   استاد فایل بی نظیری بود و خیلی ازتون سپاسگذارم

   امروز ک آبگوشت بار گذاشتم داشتم گوشتا رو از استخون جدا میکردم،بعد این کار ک داشتم پیام های بچه ها رو میخوندم متوجه شدم من اصلا یکبارم ریزه خواری نکردم،بصورت غیر ارادی،خیلی متعجب بودم چون من زمانیکه اول فایل صوتیتنو واسه ترک عادت شنیده بودم اولین چیزیکه میخواستم ترک کنم همین ریزه خواری بود ک بطور خودکار ترک شد،چون اون فیلتر اشتباه کنار زده شداینکه حالا مگه یکم خوردن چه اشکالی داره ولی نمیگغتم تو که داری مدام ریزه خواری میکنی واقعا از سر گرسنگی بود بعد دیدم واقعا نه،اصلا نیازی به ریزه خواری نبود،فیلتر دومم ورزش بود خوب یادمه خواهر دوقلوم ی سفارش کرم لاغری موضی با بوی پرتقال سفارش داده بود قبل پیاده رویی اونو میمالیدم به شکم و پهلو بهد از اون پلاسیکهای خیلی ضخیم از اونایی که میزارن رو ماشین تا بارون خیسشون نکنه یا از پلاستیکای کهنه بچه،خلاصه میبستیم دور شکم و پهلو ی مسیر ۷،۸ کیلومتری رو یا پیاده رویی تند میکردیم یا میدویدیم ذهنیت ما هم این بود هرجات که بیشتر عرق کنه زودتر لاغر میشه،ولی الان من هفته ایی ۳ جلسه میرم باشگاه ایروبیک فقط واسه لذت بردن نه واسه لاغری،طی این ۲ماهی ک در مسیر لاغری با ذهن هستم حتی متوجه تغییر همسرم هم شدم در روند خوردنش،قدیما همیشه بهم میگفت خیلی میخوری و این واسه تو ک ی خانومی زشته ولی طی این ۲ماه یکبارم بهم نگفت،فیلتر اشتباه سابق این بود که شیرینی بستنی تنقلات آدمو چاق میکنه ولی الان نه،دیروز انواع سس ها رو خریدم شوهرم تعجب کرد گفتم اینو مگه آدم لاغر استفاده نمیکنه نوع برخورد تو چه از نظر تفکر چه نظر استفاده کردن بستگی داره،خدا رو بی نهایت سپاسگذارم که من رو به اصل خودم که تناسب اندام و فقط لذت بردن از جهان هستی و سلامتی جسم و روان و ذهن هستش هدایت میکنه 

   استاد بزرگوار از شما هم بی نهایت سپاسگذارم که سخاوتمندانه این فایلهای بی نظیر رو در اختیار ما قرار میدید

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 13 از 3 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار mohammadmahdiebrahimi@gmail.com
   1400/10/26 09:43
   مدت عضویت: 1026 روز
   امتیاز کاربر: 193 سطح ۱: کاربر مبتدی
   محتوای دیدگاه: 289 کلمه

   با سلام و خدا قوت خدمت اسناد بزرگوار و همه دوستان .  از این فایل لسیار آموزنده و تاثیر گذار بود . پن حدود سه ماه است که به لطف خدا در این مسیر هستم با اینکه رفتار و امیال درونی بسیار تغییر کرده اما هنوز تاثیری در جسمم حس نکرده ام. الان متوجه شدم که تصور ذهن من از خودم همان چاقی است علیرغم تغییرات زیادی که در رفتارم داشتم اما چون افکار و تصویر  ذهنم هنوز همان چاقی می باشد نتیجه آن در جسمم پدیدار نشده . من در طکل این مدت سه ماه  به پزشک اعصاب و روان مراجعه نمودم که گفت این داروها اشتهای شما را زیاد میکند پس خوردنت را کنترل کن بدون اینکه متوجه باشم مسیر لاغری با ذهن را نیز مانند یکی از همان هزاران مسیری گه تا الان برای لاغری اسنفاده کرده بودم  می پنداشتم و با اینکه در این مسیر هستن اما حرف آن پزشک در راس ذهنم  است . و همچنین  قبل از دوره لاغری با ذهن به پزشک تغذیه که مراجعه کردم گفت چون سن شما از ۴۰ گذشته چربی های بدن شما سفت شده و به سختی آب می شود رژیم غذایی رو باید تا آخر عمر استفاده کنی اما خیلی کم لاغر می شوی فقط باعث میشود که چاقتر نشوی . گه پعد از آن حرف اصلا انتظار لاغری از خودم نداشتم و با این باور که تا اخر عمر من چاق خواهم ماند زندگی کرده ام .امید دارم با استفاده از این مسیر بتونم به وزن ایده الم برسم . من دارم از فایل های هدیه استفاده میکنم ک یقین دارم همون خدایی که من رو به این مسیر هدایت کرده همان خدا هم پول دوره ها رو برام می رسونه. خدایا ممنونم استاد ممنونم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    امتیاز کاربر: 5976 سطح ۳: کاربر پیشرفته
    محتوای دیدگاه: 140 کلمه

    سلام و درود
    از اینکه در سرزمین لاغرها همراه من هستید خوشحالم
    همه افرادی که درباره جسم تو و آینده تو صحبت کردند هیچ نقشی در خلق تو نداشتند
    همه انسانها رو جمع کنی نمی تونند حتی ناخن انگشت کوچک شما رو خلق کنند
    حتی نمی تونند جلوی رشد ناخن شما رو بگیرند
    این کار خداست و خداوند شما رو جوری خلق کرده که تا روزی که زنده هستی در بهترین شرایط خودت باشی
    ولی از طرقی ذهن قدرتمندی هم در اختیار ما قرار داده که باهاش به خواسته هامون برسیم اما متاسفانه بخاطر نا آگاهی داریم از اون به ضرر خودمون استفاده می کنیم
    اینکه در این مسیر هستی هدایت خداوند بوده پس هرحرفی که از بقیه شنیدی رو فراموش کن و فقط به حرف خدا گوش کن
    با اشتیاق ادامه بده و شرایطی که دوست داری رو برای خودت بساز
    منتظر خوندن نتایج عالی شما هستم

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 5 از 1 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار ماهر
   1400/10/05 00:49
   مدت عضویت: 975 روز
   امتیاز کاربر: 4876 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
   محتوای دیدگاه: 440 کلمه

   سلام خدمت استاد گرامی

   و 

   دوستان هم مسیر من.

   من حتی نمیدونم اگر این عینک رو بردارم چه اتفاقی قراره بیفته؟؟

   روزهای خیلی زیادی از عمرم رو متناسب بودم اما همیشه ترس و تذکر داشتم،داری چاق میشی نکته ای بود که هرروز به من گوشزد میشد،و من حالا که تصاویر اون دورانم رو میبینم شوکه میشم،چون من اصلا چاق نبودم،نهایت ۲ کیلو اضافه وزن…

   این چاقی نیست که ارثیه،این تذکرات هست که حالا به برادر کوچکم ارث رسیده.وقتی سر سفره سراغ بشقاب دوم میره و همه چپ چپ نگاهش میکنن و وقتی با خودش در جدال قرار میگیره،وقتی یواشکی میره سر غذا تو آشپز خونه…دلم میخواد بغلش کنم و بهش بگم عزیزم با خودت اینجوری نکن.

   هر وقت گرسنه شدی با آرامش غذا بخور،حتما بدنت به غذا احتیاج داره!اما من خیلی کم میبینمش .

   ولی میدونم روزهای هفته و وعده های هر روز غذا با تذکرات فراوان سرو میشه!و هر لقمه پیچیده دز استرس و عذاب وجدان بلعیده میشه..این عذاب وجدان از خوردن که ارثیه!

   امروز رفتم مهمونی،حلوا قطاب باقلوا همه چی روی میز بود…

   من قبلا با یه چای از هرکدام از اینها پنج تا یا شش تا رو میخوردم…امروز اما اینطور نبود که اصلا وابدا دلم نخواد بخورم حتی از دوتاش خیلی کم خوردم با چایم اما سعی کردم بهشون بی توجه باشم…خیلی نگاهشون نکردم و چای دوم رو با یه قند خیلی کوچیک خوردم.

   عصر این گام رو انجام دادم و موقع فکر کردن از خودم پرسیدم تو از تنقلات امروز ترسیدی؟؟؟

   چرا نخوردیشون؟؟

   و جوابی که بهش رسیدم خیلی برام جالب نبود.من بهشون از قصد توجه نکردم چون میخوام لاغر بشم.

   البته برام سوال شد چرا میتونم بهشون بی اهمیت باشم؟؟قبلا این کار راحت نبود!

   رفتم سراغ متناسب ترین فرد زندگیم و ازش پرسیدم از خوراکی ها چقدر خورده؟

   گفت از بیشترشون یدونه خورده!

   ولی هیچ فکری راجع بهشون نکرده بجز اینکه خوشمزه هستن.

   اما فکر من چی بود؟اون لحظه پرسیدم از خودم چرا باید بخورم؟و نخوردم .

   اما الان فکر میکنم من از شیرینیها ترسیدم چون یک نوع نبود…چند مدل بود من ترسیدم.

   ولی اگر فقط یه مدل بود دچار این چالش نمیشدم و راحت یه دونه میخوردم.

   اینکه هر روز موقع خوردن دچار چالش میشم برام جالبه.واینکه موقع انجام تمرینات به کارهای اون روز فکر میکنم جالبتره.

   این روز ها هر وقت عذاب وجدان میگیرم یا ناراحتم میام تمرین، خواندن ،دیدن ،گوش دادن و به دنبال نکته ای میگردم که بهم آرامش بده و فایل ها طوری چیده شده انگار دقیقا مطابق حال و روز منه…

   وقتی امروز نمیدونستم تکلیفم با خودم چیه و کارم درسته یا غلط شما گفتید فقط تمرین کنید باورها تون به مرور اصلاح میشه.و این شیطانه که شما رو از طولانی بودن مسیر میترسونه…پس من فهمیدم که مهم نیست کار امروز در مقابل شیرینیها درست بوده یا غلط…فقط کافیه ادامه بدم.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 12 از 3 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار ZahraKasaeipour@gimal.com
   1400/09/30 19:30
   مدت عضویت: 1176 روز
   امتیاز کاربر: 268 سطح ۱: کاربر مبتدی
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 297 کلمه

   سلام و درود بر همه دوستان عزیز و سلام و درود بر استاد گرامی 

   عجب نکته شیرینی فرمودید .

   احساس میکنم در مغزم جعبه ای از این فیلترها دارم خدا میدونه فقط چند تا فیلتر و چه رنگهایی ولی اگر فقط در مورد تناسب بخوانم نگاه کنم چند تا فیلتر پررنگ پیدا میکنم که عجیب هست که تا حالا نفهمیده بودم دارم با اونها دنیامو می بینم. 

   فیلتر ارثی بودن چاقی، اینقدر پر رنگ بود که اصلا امکان نداشت بدون اون رو تصور کنم.

   فیلتر چاق کننده بودن خوردنیها نه فقط غذا هر خوردنی از میوه ها ، تنقلات، هرچیز حتی به قول معروف آب این فیلتر زجرآور اینقدر دنیای مرا زشت و زجرآور نموده بود که حد نداشت.

   فیلتر ورزش و تحرک و عرق ریختن این فیلتر چقدر باعث دردسر بود فقط خدا میدونه و بس اصلا زندگی شده بود یک مسابقه بی انتها و ما هم دایم دور خودمان میگشتیم و بر میگشتیم پله اول

   خلاصه از همه بدتر استفاده همزمان این فیلترها، انگار تمام دیدمان گرفته بود

    معلوم بود که با این همه غبار جلوی چشم خودمان رو هم نمی دیدیم . فقط ترس و لرز و ناامیدی.

   استاد عزیز سپاسگزارم از این آگاهی ناب حالا یکی یکی فیلترها رو میشکنم

   به قول سهراب چشمها رو میشورم و جور دیگه نگاه میکنم.

   جوریم که جز زیبایی و شادی نبینم . جز تناسب و لذت چیزی نبینم. من آفریده عزیز خداوند در مهمانی زیبای دنیا به دور از همه غمها فقط باید رشد کنم تجربه کنم لذت ببرم شاد باشم و شادی بیاریم.  ققدرت وجود من بسیار بسیار بیشتر از هر ماده غذایی و هر ذهنیت و باور نادرستی بوده که زندگی مرا گروگان گرفته بود.

   من خود را آزاد میکنم فیلتر های دروغین را میشکنم و زلال و شفاف نگاه میکنم .

   خداروشکر که جز زیبایی نمی بینم.

   استاد عزیز بی نهایت سپاسگزارم 

   خدای مهربان بی نهایت سپاسگزارم 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 14 از 3 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار متعهد بمان
   1400/09/30 13:33
   مدت عضویت: 1778 روز
   امتیاز کاربر: 5843 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 346 کلمه

   سلام

   فرمولهای ذهنمون کنترل تمام زندگیمونو بدست میگیرن و هرجا خواستن مارو میکشونن، وقتی تو ذهنم تبت شده بود که پاهام به عمم رفته و آب شدنش کار سختیه من هرچی هم خودمو با ورزش خفه میکردم اون پاهای خوش فرم و هیچوقت نداشتم، تو همین لاغری با ذهنم بهش چسبیده بودم و همه جای بدنم آب شده بود غیر از ساق پاهام، عجیب بود واقعا که چقدر این چسبیدن جلوی تغییر این قسمت و میگیره، تو اینستا چند تا ورزش برای خوش فرم شدن ساق پا دیدم، امروز بعد تردمیل اومدم انجامش بدم ،نصفشو که انجام دادم دست نگه داشتم، گفتم همون نیرویی که همه جای بدنمو اینجوری لاغر میکنه براش فرقی که نداره کجاست ساق پامم لاغر میکنه اینجوری بخوام براش ورزش انجام بدم توجهم باز میره سمتش و ادامه ندادم، وقتی تردمیل میزدم برای اینکه توجهم از لاغری برداشته شه دایم سلول های بدنم و تصور میکردم که با ورزش کردنم شادی میکنن و جوانتر شدن پوستم باطراوت شده و بدنم ازم راضیه تا عادت کنم ورزش و برای شادابی انجام بدم، باورهای غلط ما جلوی زندگی طبیعی مارو گرفتن، نمیزارن ما واقعیت این دنیا رو ببینیم، هر کدوم و که تغییر بدیم دریچه ی جدیدی از زندگی به رومون باز میشه و دنیا رو با یه نگاه دیگه میبینیم، واسه تغییر این فرمولها نیاز به کار خاصی نیست باید توجهمونو بدیم به چیزایی که دوست داریم، استمرار داشته باشیم تو این کار تا نورون های مغزمون مسیرهای جدیدی بسازن و باور جدید شکل میگیره، منکه همه سعی ام اینه از مسیر لذت ببرم از اینکه به اندازه میخورم از اینکه ذهنم درگیر چی بخورم نیست از اینکه از پرخوری راحت بشم و از تغییر شخصیتم، انقدر اینها برام مهمن نه که جسمم مهم نباشه ولی اینا برام آرامش میاره و باعث میشه شدیدا راضی باشم از خودم و میدونم جسمم چاره ای جز تغییر به سمت تناسب نداره

   یلدارو هم به همتون تبریک میگم، امیدوارم حواسمون به هدفمون باشه و لذت آنی رو نفروشیم به لذت همیشگی و بیایم از رفتار زیبا و درستمون در این شب اینجا با افتخار بنویسیم و لذت ببریم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار malakotisomayeh5@gmil.com
   1400/09/21 11:17
   مدت عضویت: 1001 روز
   امتیاز کاربر: 12
   محتوای دیدگاه: 193 کلمه

   سلام از بچگی در من این باور قدرتمند وجود داشت که خوردن =چاق شدن تا جایی که با آب خوردن هم فکر میکردم معده جا باز میکنه و من چاق میشم حالا با آشنایی با لاغری با ذهن و بررسی رفتار خودم و افراد لاغر میبینم خیلی آدم پرخوری نبودم ولی باور اشتباه زیاد داشتم همسرم یک فرد لاغر هست قبلا اگر یکم ازش بیشتر غذا میخوردم عذاب وجدان داشتم و میگفتم در شان یک زن نیست از شوهرش بیشتر بخوره ولی حدود دوسالی هست غذام کم شده به اندازه یا گاهی کمتر از شوهرم غذا میخوردم ولی این باور عمیق وجود داشت حالا فهمیدم بدن من مثل یک رودخانه دوست داره در مسیر لاغری بره و به تناسب اندام برسه ولی باور اشتباه من مثل یک سد جلوی این رودخانه ایستاده حالا هر بار که غذایی میخورم میگم این برای لذت بردنه این برای سیر شدنه این برای سلامتی و تامین انرژی بدن من هست و این طوری آجر آجر از روی اون سد بر میدارم با یه احساس خیلی خوب میدونم به تناسب اندام عالی همراه با سلامتی میرسم و اینکه الان خیلی کمتر از شوهرم غذا میخورم و کیف میکنم 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 4 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار صبا
   1400/09/07 07:42
   مدت عضویت: 1396 روز
   امتیاز کاربر: 12761 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 726 کلمه

   سلام

   این فایل فوق العاده بود ، خیلی از حرفاتون لذت بردم چون با یه مثال ساده کامل کامل هدف مطلب رو رسوندین واقعا چه ایده ی عالی ای .

   همه ی ما فرمول های زیادی توی سرمون داریم که با استفاده از اون فرمولا داریم رو زندگیمون فیلتر میزنیم ، یه چیز جالب در مورد فیلتر ها که ما توی عکاسی خوندیم اینه که فیلتر ها فقط به رنگ های هم خانواده ی خودشون اجازه ی ورود میدن و مثلا فیلتر قرمز به نارنجی و قرمز و زرد اجازه میده که دیده بشن و یه رنگی مثل سبز ، با فیلتر قرمز کاملا تیره و قهوه ای نشون داده میشه . این دقیقا همون فرمول های چاقیه وقتی ما فیلتر چاقی رو به ذهنمون زدیم ، پس هم خانواده های چاقی رو فقط تو زندگیمون میبینیم ، مثل پرخوری ، ترس از غذاها ، فکر کردن مدام به غذاها ، عادت های تکراری و غلط ، تنفر از بدنمون ، سرزنش خودمون ، دور شدن از خود واقعیمون و خدا و… 

   و فرمول های درست توی این فیلتر مثل به اندازه خوردن ، با خیال راحت خوردن ، دوست داشتن و احترام به خودمون ، لذت بردن از جسممون ، آسایش و راحتی ، آرامش ذهنی  ، شجاعت و… کاملا تاریک و تیره هستن .

   افلاطون یه نظریه ای داره به اسم نظریه ی مُثُل . یه مثالی میزنه میگه چند تا آدم نشستن توی یه غاری ، پشت به دریچه ی غار و روشون به دیواره ، یه آتشی پشت سر ایناست که این باعث میشه سایه ی چیزایی که پشتشون حرکت میکنه بیوفته روی دیوار رو به روشون و این آدمایی که پشت به دریچه ی غار نشستن فکر میکنن که این سایه ها اصل ماجران و همه ی صداهایی که میشنون و حرکت هایی که میبینن دقیقا همونیه که دارن روی دیوار میبینن چون هیچ وقت برنگشتن تا پشت سرشون رو ببینن و اصل رو درک کنن ، اونا به سایه ها بسنده کردن و هیچ وقت شجاعت اینو نداشتن که حقیقت یک پدیده رو دریافت کنن.

   اگه بخوایم این نظریه رو بیاریم توی چاقی و لاغری، این آدمایی که پشت به نور و رو به دیوار نشستن خیلی شبیه آدمای چاقین که پر از فرمول های چاقی و باور هایی متفاوت با اصل وجودیشونن و مطمعنا با خودشون میگن که قطعا همینه که داریم میبینیم و چیزی جز این نیست ، ما چاقیم ، ما کم تحرکیم ، ما مقاومت ذهنی داریم ، ما همش گرسنمونه و دلمون میخواد یه چیزی بخوریم ، ما کارمون جوریه که نمیتونیم هر روز فایلا رو گوش بدیم و هزاران فرمول مخرب دیگه…

   اما یه لحظه باید به خودمون بیایم ، یه لحظه به خودمون بگیم اگه این حقیقت نداشته باشه چی؟ اگه این باورا فقط سایه های روی دیوار باشن چی؟

   اصلا مهم‌نیست که همون لحظه رومونو بر گردونیم و پشت خودمونو ببینیم تا با حقیقت رو به رو شیم یا نه!  اصلا مهم نیست… این مهمه که حتی واسه ی یه لحظه هم که شده به این فکر کردیم که واقعیت ممکنه متفاوت با چیزی باشه که الان داریم تجربش میکنیم و حقیقت و اصل اون ماجرا یه چیز دیگه باشه . همین لحظست که ما چرایی برگشتن و به نور پیوستن رو پیدا میکنیم ، اونوقت میفهمیم چیزی که تا الان داشتیم فقط یه عکس بوده و زندگی واقعی چیزیه که بیرون غآر جریان داره.

   ما باید طعم این آزادی رو بچشیم ، نیاز نیست به جنگ چاقی بریم و سخت تلاش کنیم ، آب هیچ وقت راه سر بالا رو که براش پر از زحمته در پیش نمیگیره ، آب همیشه تو سرازیری حرکت میکنه و همیشه هم جریان داره ، از کوچیک ترین روزنه ها میگذره و راهشو ادامه میده ، برای همین انقدر تاثیر گذاره ، آهسته و پیوسته میره ولی کم کم سنگای سخت و تیز کنار رودخونه رو صیقل میده و صافشون میکنه .

   این یه استراتژیه جنگه ولی خوبیش به اینه که کسایی که با این استراتژی کار میکنن دیگه زحمت اضافه نمی کشن و با آسون ترین راه ها بزرگ ترین تغییر هارو انجام میدن ، ما برای حمله به کشور چاقی نیاز نیست به پایتختش حمله کنیم چون خیلی زود سرکوب میشیم ، تنها نیازه یه شهر کوچیکی رو توی این کشور پیدا کنیم که کمترین دفاع ازش میشه و آروم‌آروم از اون شهر شروع کنیم و به خودمون میایم و میبینیم که این کشورو فتح کردیم و الان کنترلش در دستان ماست.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 25 از 5 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار ملکه عشق
   1400/09/05 19:01
   مدت عضویت: 1302 روز
   امتیاز کاربر: 10303 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 1,155 کلمه

   سلااام هم مسیری های متناسب و متعهدم 

   باورهای ما فیلترهای ذهنی ما هستند که جهان ما را خلق می کنند.

   در تمام سالهایی که اضافه وزن داشتیم و با روشهای مختلف می خواستیم از شر چاقی خلاص بشیم و هربار شکست می خوردیم چون فرمول ذهنی (فیلتررنگی )ما فیلتر چاق بوده و این همه تلاش بی نتیجه بوده است.

   در حقیقت دنیا جای خیلی قشنگیه پر از رنگ و بو و مزه و احساس فوق العاده و هر لحظه و هر کجای آن فوق العاده است ولی ما عینک شخصی بینی به چشم زدیم هر کدوم از ما عینکهای متفاوتی که شیشه های رنگی متفاوتی دارند داریم که در جنبه های مختلف زندگی بر چشم می زنیم و درواقع این عینکها فیلتر های ذهنی ما هستند خیلی کوچک هم هستند ولی نتیجه دید ما را گسترده و بزرگ جلوه می دهند خیلی هامون فکر می کردیم زندگی همینه که هست روابط یا شرایط مالی یا شرایط جسمی و سلامتی ….ولی در اصل طبیعت زندگی ما سلامتیه شادیه تناسبه روابط عالی و ثروتمندی و رفاهه ولی ما نسبت به آموزشهامون از کودکی و توجه به اون موضوعات تجربه هایی کسب کردیم که هربار با توجه کردن بیشتر این فیلترها را قویتر کردیم و الآن داره اتفاقات زندگی ما را تشکیل می ده بنابراین آموزش عملکرد ذهن ما و تأثیرش در زندگیمون از نون شبم واجب تره !….در واقع آموزشهای ذهنی در تمام جنبه های زندگی ما مؤثر هستند ما میتونیم از هر مشکلی که دردو رنج داریم فرمول ذهنی مربوط به اون مشکل را شناسایی کنیم و ببینیم چه رنگ فیلتری جلوی ذهنمون گذاشتیم و بعد فرمولهای صحیح را جایگزینش کنیم ..فرمولهای ذهنی با توجه ما  قویتر و گسترده تر می شوند مثلا فردی که فیلتر ذهنیش اینه که بستنی چاق می کنه قبل خوردن خودش فرمان چاقی را صادر کرده و اصلا مهم نیست بخوره یا نخوره یا چقدر بخوره درواقع دیدن بستنی و فکرو احساسی که نسبت به بستنی  داره فیلترذهنیشه باورشه و فرمول داره تقویت میشه خب باید اصلاح بشه !..،چه طوری ؟!فرد با نوشتن و تجزیه تحلیل از خودش سؤال میپرسه که چرا این فکر را داره و از کجا نشأت میگیره !؟جوابها:دکتر گفته …خانواده گفتند ..،فلانی چاقه بستنی دوست داره …فلانی لاغره میلی به بستنی نداره  و تمام این فکرها فقط نظر افراد بوده که ما قبول کردیم و باور کردیم خب نمی دونستیم اما الآن میتونیم ردش کنیم چرا!؟چون تنها قدرت از آن خداست و منم جزئی از او هستم پس بستنی قدرتی نداره ولی تصور من اشرف مخلوقات نسبت به هرچیزی یعنی قدرت خلق کنندگی و واقعیت موضوع !..،

   ما یه روزی تو یک ایستگاه متعادل بودیم بالاخره یا طبیعی و یا با همون رژیم ها اما گرم گرم اضافه وزن پیدا کردیم و اصلا فرقی نمی کنه چقدر باشه ممکنه یک نفر با ۵کیلو اضافه وزنش همون فشار روانی رو دریافت کنه که فرد دیگری با ۷۰کیلو اضافه وزنش داره دریافت می کنه و این هم یکی دیگه از حربه های شیطانه که میخواد ناامیدمون کنه میگه تو کجا و مقصد کجا !؟…ولی ما در مسیر آسونیم راحت و لذت بخش دیگه هیچ خبری از ورزشهای سخت و بالاجبار و محدودیتهای غذایی و خونه شین کردن خودمون نیست تازه هرروز یک قدم داریم برای رسیدن به خواستمون بر می داریم پس باید هرروز به پشت سرمون نگاه کنیم که چند قدم از گام اول دورتر شدیم و البته راه مستقیم همون راهی که با ایمان در آن حرکت می کنیم با هر تغییر جزیی در ذهنمون و اصلاح هر فرمول نتایج بزرگی در زندگیمون رخ می ده و هر چه مهارت شناسایی فرمول ها و جایگزینی فرمولهای صحیح و ثابت کردنشون در ذهنمون بیشتر میشه نتایج عالیتر می شوند این مسیر فقط درک می خواهد فکر می خواد برای اهل تفکر هست  در واقع ایمان به چیزی که نمیبینی ولی هست یعنی عینک آبی به چشمته واقعیت تصویر زیبای منظره را نمیبینی ولی می دونی که هست و به زودی عینک آبی کمرنگ میشه  و می افته …خب تو خونه ما هم پدرومادرم پزشک را انسان معتمدی که دانش فراوانی داره می دونستند حتی خیلی وقتها ما را مقایسه می کردند بچه های دکتر را ببین !؟..بچه های فلانی را هم دکتر شدند؟!..،الآن اگر دکتر شده بودی پول داشتی و جایگاه داشتی و آزادی داشتی و بارها شنیدم که گفتند زندگی تو همینه توقعت را بیار پایین ؟!…ولی دارم از خرابیها برج میسازم من هرگز نتونستم اون حرفها را بپذیرم و هدایت خداوند شامل حالم شد 

   دکتر به من می گفت هرچیزی از گلو بره پایین چاقت می کنه و البته که نمی شد غذا مصرف نکرد ولی با حرص و ترس استفاده می کردم ..یا فلان دارو باید تا آخر عمرخورده بشه !؟…🙄

   یا اینکه هرروز باید ورزش کنی ولی من به سختی و به زور این کاررا انجام  می دادم  در واقع بیشتر به چاق شدن توجه می کردم ولی هر کاری با احساس عالی و لذت بخش میتونه برای جسم و روح و ذهن ما مفید باشه و میتونه همکاری ذهن را همراهمون کنه چون ورزش کردن در ذهن ما به اجبار  بود و سختی بهمون می داد ذهنمون هم که اصلا با کار سخت موافق نیست همکاری نمی کرد و نتیجه می شد چاقی و رها کردن مسیر ولی اگر فرمولهای ذهنی اصلاح شوند به طوری که ورزش کردن برای احساس خوب و لذت و تفریح باشه میتونه اثرات عالی برامون داشته باشه 

   پسرخاله و دختر خاله من پزشک هستند وهردو چاق هستند و همیشه با اضافه وزنشون درگیر هستند و در حیطه پزشکی انواع و اقسام کارها را انجام دادند و نتیجه هم ماندگار نداشتند یعنی اگر علم انقدر پیشرفت کرده چرا برای خود دکترا هم نتیجه ماندگار نداره !؟..،

   شیطان قسم خورده که ما را گمراه کنه و ما فکر می کنیم یک اتفاق عجیبیه و ای دل غافل ما سالها و هر روزمون در گمراهی به سر میبردیم و تازه اسمش رو می گذاشتیم امتحان خدا !؟…گمراهی یعنی نتونی واقعیت را ببینی یعنی دنیا پر از فراوانی پول باشه ولی تو فقر و نداری ببینی یعنی فقط حریان سلامتی جاری باشه ولی من بیماری ببینم یعنی فقط عشق جاری باشه ولی من تنفر ببینم چقدر بده که ما عادت کردیم سختی را به جون بخریم و اسم ثواب و امتحان روش بزاریم و هر بار این موضوعات مثل سریال تکرار می شوند که نشانه های خدا هستند که بیا اصلاحش کن …،

   پایه اساس طبیعت آفرینش و جهان بر اساس عالیترینهاست و این افکار و باورها بسیار قدرتمند هستند و اگر من ۳۰سال به سختی در دردی و رنجی که خود برای خود  آفریدم زندگی کردم وقتی در مسیر صحیح قرار بگیرم طی یکی دوسال زندگیم متحول میشه و در عرصه های مختلف هم افرادی هستند که مثلا ۳۰سال سابقه گویندگی دارند ولی فردی جدید وارد این عرصه شده ولی به خاطر فرمولهای صحیح ذهنیش موفقیتهای بیشتری به دست آورده و این نشون میده جسم ما و ذهن ما و جهان ما همه مشتاقند که ما پادشاهی کنیم اصلا برای پادشاهی کردن خلق شدیم و این فوق العاده است .

   من شاهزاده پادشاهی هستم که فرمانروای کل عالمه 👑

   مسیرتون سبز 🌱

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 10 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار فریده حسنی
   1400/09/04 18:12
   مدت عضویت: 1690 روز
   امتیاز کاربر: 23453 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 1,388 کلمه

   روز ۴۹ تکرار 

   سلام وقت بخیر

   فرمول های ذهنی و تاثیر در چاقی

   فرمول های ذهنی در عملکرد ذهن مانند عینک عمل میکنن، چقدر این مطلبو الان خوب درک میکنم ،ما هر روزه و هر لحظه دنیارو با زاویه دید مخصوص به خودمون نگاه میکنیم

   نوع نگاه ما به غذاها اونها رو به دسته بندی های مختلف تقسیم میکنن ،اگر با عینک و لنز ترس نگاهشون کنیم یعنی در اعماق محتویات مغز ما ،بعضی از غذاها خطرناک و چاق کننده تعریف شدند و ما هم پذیرفتیم ، بعد از اون هر وقت خواستیم به اون غذاها نگاه کنیم اون لنز و عینک برای ما فعال شد

   ولی در اصل اون خوراکی ها مضر نبودن چرا که خیلی افراد اونهارو مصرف میکنن و ضرری نمیبینن ، در مغز افراد چاق فیلترها و لنزهای متنوع و زیادی وجود داره ،به اندازه ای که الگوها و خانواده تلاش کردند که به ما بفهمونن ما چاق آفریده شدیم و دلایل زیادی وجود داره برای چاقیمون،ما الان صاحب لنزهای بیشتری هستیم

   در واقع ما هر لحظه در امورات زندگی در حال عوض کردن عینک ها و لنزهامون  هستیم ،از صبح که از خواب بیدار میشیم با جهان بینی که در ما ضبط شده بیدار میشیم‌ و جهان ،مردم،خودمون،خانواده،خدا ،اتفاقات و موقعیت هارو اونجوری که فیلتر بندی شدن نگاه میکنیم

   ما نگرش های مختلفی داریم در مورد چاقی ،مثلا من اعتراف میکنم لنزهای بیشتری دارم و خدارو شکر میکنم در مدتی که در دوره ها هستم ،دونه دونه عینک های اعتقادیم داره از جلوی ذهنم برداشته میشه 

   هر چقدر لنزها کمتر بشه دید ما بیشتر خواهد شد ،جهانمون زیباتر میشه ،لاغر تر میشیم  آلودگی های مغزیمون کمتر میشه ،کانون توجهاتمون میره بسمت لاغر شدن ،حالمون بهتر میشه ،مغزمون سبکتر میشه ،درد ها و رنج هامون کمتر میشه و آرامش بیشتری خواهیم داشت 

   شناسایی و منهدم کردن  دونه دونه موانع (عینک های رنگی)کمک بزرگی میکنه تا دنیا رو بصورت حقیقی نگاه کنیم ،که به ذات الهی ما نزدیکتره 

   زمانیکه بدنیا اومدیم با شنیدن ها و دیدن هایی از طرف خانواده ،هر کدوم از اونها یک عینک روی دیدگان ما گذاشتن که تصور میکردن در ادامه مسیر برای ما مفیده و ما هم که اختیاری از خودمون نداشتیم  پر شدیم از لنزهای رنگی دیگران 

   و حالا باید همت و  غیرت داشته باشیم و یکی یکی عینک هارو برداریم و جهان زیبارو زیبا ببینیم ،اول باید متوجه بشیم‌ که اون دنیایی که دیگران برای ما توضیح دادن فقط و صرفا همون یک دنیا نیست  ،ما بینهایت دنیا داریم و هر کسی فراخور توجهاتش به دنیایی هدایت میشه

   مثل ما هنرجوهایی که در این سایت هستیم ،جهان بینی ما تقریبا شبیه به همه ،وگرنه چرا خواهر من ،دوست من یا اقوام من الان‌ اینجا نیستن ،یا چرا من در دنیای اونها نیستم ،چونکه جهان بینی من با بقیه فرق داره  هر چقدر عینک های رنگی از ما کمتر میشه مسیر ما هم از بقیه افراد جدا میشه ،انگار ریل عوض میکنیم 

   سالها فرمول ذهنی من این بود که تو نمیتونی لاغر بشی چونکه مدل بدنت و خلقتت اینجوریه ،من با این عینک به جهانم نگاه کردم ،جهانم بر اساس اون تفکرات شکل گرفت

   من حتی نمیتونستم به لاغر شدن فکر کنم چونکه نگهبانی جلوی خواسته های منو به مغزم میگرفت ،ازم مجوز میخواست ،منم مجوز نداشتم  رمز عبور نداشتم ولی تا دلم میخواست  مانع ورود داشتم 

   پس مغزم اولین تفکر من بسمت لاغر شدنو جلوی اولین گیت ،منهدم میکرد ، ولی من باز هم‌ کوتاه نمیومدم مجدد که میرفتم اینبار با فیلتر تو ارثی چاقی  دوباره نگهبان ازم رمز عبور میخواست ،من رمز عبور که نداشتم هیچ تازه مانع بسیار بزرگی به نام( ارث) هم داشتم ،پس مجدد دیپورت میشدم

   و این داستان سالها ادامه داشت و من از هر مسیری میرفتم که به حق های الهی م برسم ولی با درهای بسته روبرو میشدم ،در انتها متوجه شدم ،من مسموم هستم به سم های قوی که تا اونهارو شناسایی و پاک نکنم نمیتونم نفس راحت بکشم

   من متوجه شدم پر هستم از عینک های بد رنگ ،که جهانمو زشت میبینم و بر اساس اون عینک  ها در موقعیت های متفاوت وارد خواهم شد 

   حالا دارم لنزهارو برمیدارم و با هر بار برداشتن دنیا برای من زیباتر و شفاف تر میشه ،لایه به لایه ، هر بار که ویسی گوش میکنم قسمتی از خود قبلیمو که ازم دزدیده شده بودو پس میگیرم ،هر بار که کامنتی مینویسم یا میخونم قسمت دیگری از خودم بمن برگردونده میشه تا اونجوری که دلم میخواد بسازمش 

   وقتی من بدنیا اومدم آپشنی در من نصب شده بود که من بتونم با خوردن خوراکی ها انرژی مورد نیاز بدنمو بدست بیارم ،پس خوردن باید در من میبود ،حالا اون کد (خوردن باعث دریافت انرژی در من میشود ) در من تبدیل شد به ( خوردن باعث چاقی میشود) 

   کد گذاشته شد ،تمام سیستم بدنم بسمت اون کد گذاری تعبیه و تنظیم شد ،قراداد ها بسته شد ، من وارد دنیای مادی میشم و میخوام لاغر و متناسب باشم ولی نمیتونم ،به اطرافیانم میگم چرا نمیتونم اونا میگن چونکه تو پرخوری میکنی ،چونکه خوردن برای تو باعث چاقی میشه ،چونکه تو ارثی چاقی ووووو

   و اونها میگن و میگن و میگن و منهم باور میکنم و بعد از مدتی فکر میکنم من موجود به درد نخور اضافه ای هستم که اومدم هم خودمو آزار بدم هم خانواده مو 

   پذیرش من باعث شد که سالها با عینک های چاقی به جهان نگاه کنم و اصلا به این فکر نکردم که چرا من با بقیه فرق دارم ؟

   حالا نگاه میکنم میبینم افراد متناسب هم غذا میخورن پس غذاها چاق کننده نیستن من باید از زاویه دیگه ای نگاه کنم ،پس منهم میتونم لاغر بشم ،فهم و درک همین موضوع منو رها و خلاص میکنه از بندهاییکه سالها به دست و پاهای من بسته شده بود ، حالا میدونم برای منهم راهی هست که بتونم لاغر بشم 

   وای که چقدر دلم میخواست گاهی مثل بعضی افراد برنجو با نون میخوردم ولی بشدت میترسیدم چونکه از قبل بهم گفته بودن برنج خودش به تنهایی چاقت میکنه اگر با نون بخوری که منفجر میشی و من سالها با حسرت به یکی از دوستام نگاه میکردم که غذاشو کامل میخورد حتی عصرونه هم میخورد و من فقط بیننده بودم و روز به روز از خودم دورتر میشدم چونکه خودمو عامل تمام بدبیاری هام میدونستم

   تقریبا ۹۰ درصد خوراکی برای من چاق کننده تعریف شده بودن و من سالها در کنار اونها زندگی کردم که یا مصرفشون کردم یا نگاه حسرت باری بهشون داشتم که در هر دو صورت برای من چاق کننده بودن چه اون زمانیکه مصرفشون کردم چه زمانیکه بهشون فکر میکردم 

   یادمه  اون زمانها که تو رژیم هام بودم هر جایی میرفتم بهم شکلات تعارف میکردن نمیخوردم ولی نگهشون میداشتم بعدا که رژیمم تموم بشه بخورم ،تو یکی از رژیم هام که ۱ سال طول کشیده بود روزیکه رفتم شکلاتامو بخورم دیدم همشون سفت شدن و نتونستم بخورمشون ،یعنی تا این حد تو ولع و کمبود ذهنی بودم ولی الان چرا ولعی ندارم ؟

   اولین رژیمی که گرفتم رژیم پویا کاشانی بود که افتضاح بود انقدر گرسنگی کشیده بودم که یادمه یک شب که رفته بودیم بیرون تمام تابلوهای مغازه هارو پیتزا میخوندم انگار توهم زده بودم و بیشتر از ۱۵ روز نتونستم ادامش بدم

   فرمول های ذهنی مثل بمب عمل میکنن به محض برخورد باهاشون منفجر میشن ،حالا اگر چند جانبه باورسازی شده باشن که تخریب بیشتری به بار خواهند آورد 

   حالا در ذهن افراد چاق اگر فرمول های بیشتری هم باشه که چند جانبه ضربه خواهند خورد ،مثلا کسی که باور داره هر چی سنگه مال پای لنگه ،به همراه چاقی یه معجون حسابی ازش در میاد که این باورهای مخرب زنجیروار بهم وصل هستند و ریشه تمام باورهای مخرب در عزت نفس پایینه که ۱۰۰ درصد در افراد چاق زیاد دیده میشه

   خدارو شکر میکنم که در حال برداشتن عینک های چاقی هستم ،اینکه غذاها چاق کننده نیستن ، بی تحرکی چاق کننده نیست ،خوردن باعث چاقی نمیشه ،چاقی ارثی و ژنتیک نیست ووو 

   سپاسگذار خداوند هستم که هر روز با رد پای خودش با نشان دادن‌ شرایط و آدم ها داره به ما یادآوری میکنه که دنیا اون جوری که ما تصور کرده بودیم نیست اون عینک هایی که به ذهنمون زدیم دنیارو تیره و تاریک نشون میدن کافیه جلوی دید ما شفاف بشه تا جهان زیبا ،زیبایی هاشو برای من نشون بده 

   و منهم میپذیرم میتونم لاغر و متناسب باشم مثل همه افراد متناسب فقط کافیه مثل قبل فکر نکنم ،نترسم و حس لیاقت کنم بقیش خودبخود انجام میشه 

   ممنون برای اینهمه آگاهی ناب که با هر بار تکرارشون قسمت وسیعی از دید من تمیز میشه ،خدایا شکرت که همه چیز انقدر عالی و با کیفیته 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 15 از 3 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   امتیاز کاربر: 16070 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 369 کلمه

   به نام خدا

   وقت بخیر عزیزان

   شیطون که همش داره ما رو گول می زنه مثلا تو نمی تونی از این وزنت به اون وزن دلخواهت برسی همیشه فاصله رو زیاد می کنه .ولی باید بدونیم که ما یه روز در شرایط ایده المون بودیم ولی گرم به گرم وزنمون اضافه شده .اصلا خودمون نفهمیدم یه دفعه متوجه شدیم وای ای دل غافل .و این حالت عادی بدن نیست حالت طبیعی تناسب اندامه پس می تونیم اینو از دست بدیم و به تناسب اندام ایده المون برسیم .

   تغییر کردن به شرایط عالی سرعتش بیشتره تا چاق شدن واقعا توی این دو سال من ۳۰ پوند وزنم کم شده ولی طی چند سال نمی دونم این همه وزنم اضاف شده مطمینم که دو سال نبوده و خیلی بیشتر بوده .

   همین که ذهنمون تغییر کنه شروع می کنیم به لاغر شدن .مثلا من امروز رفته بودم کلاس یوگا بعدش رفتم خونه مامانم دیگه سر بزنم ناهار موندم ابگوشت درست کرده بود جای همگی خالی با نون افغانی مثل نون بر بری های خودمونه خلاصه من هم تبلیت خوردم هم گوش کوبیده به اندازه نیازم با ترشی فراوون و سبزی خوردن ولی همونطور که مامانم از بچگی یادمه تو سفره سالاد و سبزی و ماست و ترشی سیر ترشی و پیاز .. همه اینها و همش می گفت سالاد هم بخور گفتم مامان جون اخه دیگه سالاد و زحمت کشیدی ولی با ابگوشت ترشی بیشتر می چسبه .مامانم همیشه این عادتها رو داشتن همواره ادامه داره اگه همه چیز نباشه تو سفره می گه وای سفره خالیه …

   نتیجه و همون فرمولهای ذهن برای آدم رقم می زنن حالا در هر موردی هر چقدر هم آدم تلاش کنه ورزش ، رژیم … ولی ذهنش فرمولهای غلط داشته باشه نتیجه و اون تعیین می کنه برای همین بود که ما با این برنامه ها فقط می خواستیم به جسممون سختی بدیم و اونم قبول نمی کرد ذهن کاری که براش سخت باشه و انجام نمی ده .

   حالا من از بچگی یادمه یه وقت خالم یه ذره چاق می شد مامانم همه جا می گفت اخه خواهرم کورتون می خوره واسه همین چاق شده …

   عجله ای هم نیست این فرمولها بخوان تغییر کنن زمان می بره باید صبر داشته باشیم و همه چی درست می شه .

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 7 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار شقایق
   1400/07/27 21:57
   مدت عضویت: 1215 روز
   امتیاز کاربر: 495 سطح ۱: کاربر مبتدی
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 555 کلمه

   گام ۲۷ با سلام برداشت این گام رو می خوام خطاب به خودم بیان کنم 👇

   فرمولای ذهنیت  اشتباهه که میگی نمیتونم فرمولای ذهنیت  غلطه که لاغر شدن ِ براحتی و آسانی را باور نمیکنی چون از بچگی در ذهنت  کردن که هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد

   الگوهایی چون  استاد به من  اموختند که  به راحتی و بدون عذاب هم میشه لاغر شد میشه فیلتر چاقی را از روی ذهن برداشت و لاغر شد

   پس اگر هنوز در مرحله ی شک و ایمان به این مسیری بدون که فرمولات غلطه

   یعنی هنوز این راه و بعنوان درسترین  مسیر برای لاغر شدن نمیدونی

   پس از همین نقطه باید این باور رو تصحیح کنی باید با دلایل منطقی به خودت بگی ، عزیزم سالیان سال برای لاغری زحمت کشیدی و انواع و اقسام روشها رو انتخاب کردی بسه دیگه

   همه ی این روشها رو پشت در بگذار و وارد سرزمین و مسیر لاغری شو مسیری که میخواهد مثل آب خوردن لاغرت کنه مگه سالها از همین طریق چاق نشدی باورهای کهنه ای چون اینو خوردم چاق شدم ،این کار و کردم چاق شدم ژن چاقی دارم ، سوخت و سازم کمه زایمان کردم چاق شدم بعداز  ازدواج چاق شدم فلان دارو واسه ارتوروز میخورم چاق میشم فلان داروی ویتامین و میخورم چاقتر میشم

   اینا همه یه مشت باورای پوسیده ست که باید کاملا رهاشون کنم باید برای رهایی از بند چاقی از بند اینگونه باورها خلاص شوم و تا در بند این حرفا و اطلاعات نا صحیح باشم یعنی هنوز اسیر و گرفتار چاقیم

   چاقی جسم من در گروی چاقی ذهنه منه و خدا رو شکر که هدایت شدم به مسیر صحیح و دعوت شدم به سرزمین لاغرها

   من باور دارم لاغری به سبک ذهنی ، هیچ  شباهتی  با روشهای دیگر ندارد نه ابزار   مَحک کردنی دارد ، چون محکش احساس منه ،نه محدودیت غذایی دارد ،  چون هر زمان که بخواهم به میزان نیاز و میل درونیم میخورم نه سختی و عذابی داره چون کاری ورای زندگی عادیم نیست یعنی نباید کار فیزیکی  خاصی بکنم دیگه از این آسونتر مگه داریم 😄

   بخاطر همین هر کس که روشای غلط قبلی که واسه لاغر شدن بکار میگرفت و زودتر فراموش کنه قطعا موفقتر خواهد بود

   من باور دارم که لاغری با این روش خیلی آسونه و هرگز  شک و دو دلی ندارم من اگر مدتهای زیادی بگذرد  باز هم در این مسیر می مانم و یکی یکی فیلترهای چاقی را از روی ذهنم بر میدارم تا جهان را با  فیلتر لاغری ببینم

   آن موقع است که تمام کارهایی که من انجام میدهم یا نمیدهم فقط در جهت لاغر من است چون فیلتر ذهنی من دیگر چاقی نیست و جهان من بر اساس نگاه من که لاغریست دیده میشود

   خیلی خوشحالم ، خوشحالم که لاغری در ذهن من شروع شده ، واقعا احساس سبکی در ذهنم میکنم ، حس میکنم خیلی از قید و بندها در ذهنم شروع به باز شدن کرده اند حس سبکی دارم و به امید خدا روزهای آینده اتفاقات زیبایی در جسم من هم رخ خواهد داد من به سرعت نور لاغر میشوم اگر فرمولهایم به ثمر بنشینند  اگر کفه ی باورهای لاغریم  سنگین تر از باورهای چاقیم گردد

   خدا رو شکر الان که این مطالب را مینویسم چاقیم کاملا متوقف شده با اینکه هیچ تغییری در نوع و مقدار غذایم نداده ام در حد نیازم با لذت  میخورم با اینکه هیچ تحرک جسمی ندارم احساس میکنم فرمولهای لاغریم  با فرمولهای چاقیم فعلا به تعادل رسیده اند و به به ، به روزی که کفه ی لاغریم  بیشتر شود با تمام شور و شوقم به باورسازیهای صحیح ادامه میدهم و لحظه ای غافل نخواهم شد خدایا شکرت

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 19 از 4 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار Fateme Bologh
   1400/07/14 15:37
   مدت عضویت: 1774 روز
   امتیاز کاربر: 123 سطح ۱: کاربر مبتدی
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 339 کلمه

   درود و خداقوت 

   گام بیست و هفتم 

   فیلتر چاقی رو از جلوی چشمان خود برداریم 

   فرمول چاقی را از ذهن های خود 

   تا زمانی که دید ما نسبت به بعضی غذا  اشتباه باشه تازمانی که تصورمان از نشستن و ورزش کردن اشتباه باشه ما در مسیر چاقی قرارداریم 

   تا زمانی باور من این باشه نان چاق کنندست بخورم چاق میشم نخورم فقط ببینم هم چاق میشم 

   تا زمانی تصورمن باور من این باشه من باید عرق بریزم خیلی ورزش سخت انجام بدم من لاغر نمیشم حتی اگه ورزش انجام بدهم 

   لاغری خیلی کار آسانی است اگه بعضی از فیلترها و برداریم 

   دقیقا چاقی خود من به همین صورت اتفاق افتاد من تا قبل از بیماری فرد بسیار متناسبی بود م و بارها میدیم همه حسرت می‌خوردند و میگفتن خوشبحالت که لاغری ولی امان از زمانی که پزشکم که خیلی قبولش داشتم و دارم و جون منو نجات داد گفت از اینجا به بعد هواست باشه تو داروهای روزانه کورتون مصرف میکنی کورتون اشتهای کادب میاره و درادامه باعث چاقی میشه در رژیم غدای من برای بیماری .غذای پرچرب کم نکم بدون نوشابه بدون روغن نباتی بدون فست و فود بود 

   الان متوجه شدم من که اوایل اینهمه رعایت غذایی داشتم چه طور چاق میشدم و روز به روز به وزنم اضافه تر 

   عجیب بود من فست فود نمیخوردم ‌نوشابه .غدای پرجرب روغن نباتی و جامد  ولی بازم چاق میشد در صورتی که باید لاغر تر از قبل هم می‌شد 

   دلیلش فقط تفکری بود و باوری بود که در ذهنم جا باز کرده بود  چون کورتون میخورم اشتهام زیاد شده و چون زیاد میخورم دارم چاق میشم 

   پس الان متوجه شدم که کم و زیاد خوردن فایده ای نداره مهم باور من هست 

   از قدیم گفتن از هرچی بترسی سرت میاد 

   من از چاقی ترسیدم بعد از استفاده از کورتن 

   اگه بترسی تو رانندگی تصادف میکنی سرت میاد 

   من فقط کافی فیلترهای اشتباه رو بردارم 

   باورهای غلط رو حذف کنم اون موقع لاغری من خود به خود اتفاق میفته 

   برام مهم نیست چقد راه تا وزن ایده آل دارم 

   این مهمه که متوجه شدم باورم دیدم رو نسبت به بیماریم تعغیر بدم تا بشم همون آدم متناسب قبل 🤩

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 14 از 3 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار marzieh753@gmail.com
   1400/07/11 11:50
   مدت عضویت: 1093 روز
   امتیاز کاربر: 6412 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 622 کلمه

   سلام به همه دوستان همراه! بر حسب اینکه عینک چه رنگی به چشم بزنیم جهان را نیز به همان رنگ خواهیم دید. فرمول های ذهنی دقیقا مثل همین عینک رنگی عمل می‌کنند بر حسب اینکه چه چیزی را در ذهن خود کدگذاری کرده باشیم به همان صورت هم نتیجه می گیریم. کسی که چاقی را ارثی می‌داند برای کل زندگیش چاق باقی می‌ماند و کسی که خوردن را باعث چاقی می داند هر چیزی که بخورد قطعاً باعث چاقی اش می‌شود. اساس روش لاغری با ذهن بر این است که با دلایل منطقی، فرمولهای اشتباه ذهنی را رد می کند. مثلاً اگر خوردن نان باعث چاقی میشود چرا همه افرادی که نان می خورند چاق نیستند؟ بنابراین صرف خوردن نان، چاق کننده نیست. اما باور ما نسبت به نان چاق کننده است. وقتی فرمول‌های اشتباه در ذهن ما شکل بگیرد حتی با دیدن غذای خاصی که فکر می کنیم چاق کننده است و حتی بدون خوردن آن فرمول چاقی را به ذهن می دهیم و باعث چاق شدن خودمان می شویم آن هم فقط به خاطر مرور کردن فرمول های اشتباه در ذهن خود ماست. فرمول های ذهنی در همه جنبه های زندگی ما وجود دارد که به واسطه آموزش ها، دیده ها و شنیده ها از زمان کودکی تاکنون در ما شکل گرفته است. مثلاً فرمول من آدم بد شانسی هستم اگر در ذهن کسی شکل گرفته باشد قطعاً شرایط در زندگیش به گونه‌ای برایش پیش می رود که موفقیت خوبی دست پیدا نکند و بدشانس بودنش به او اثبات شود. اکنون با عینک چاقی که بر روی چشم داریم جهان کلاً تلاش می کند تا ما را در مسیر چاقی و چاق تر شدن نگه دارد ولی اگر با آموزش و اصلاح فرمول های اشتباه، عینک متناسب شدن بر چشم بگذاریم فقط طبق روال طبیعی کائنات نتیجه اش برایمان لاغری و تناسب اندام خواهد بود و اصلاً مهم نیست الان با وزن ایده آل مان چقدر فاصله داریم و نباید توجه کردن به این فاصله ما را در شروع کردن یا حتی ادامه دادن این مسیر ناامید کند و بدانیم و ایمان داشته باشیم که خود بدن ما دنبال تناسب است و به راحتی خودش به ما کمک می‌کند تا به آن وزن ایده آل برسیم اگر اکنون با توجه به همه سعی و تلاشی که کرده ایم نتیجه نگرفته‌ایم، به این خاطر است که نتیجه را به فرمول های ذهنی مشخص می کند و اصلا میزان تلاش ما، نقشی ندارد. در حال حاضر ذهن ما مملو از فرمولهای چاق کننده است. وقتی فرمول های ذهنی صحیح را وارد مغزمان بکنیم نتیجه‌ای که برایمان حاصل می‌شود بسیار سریعتر، بیشتر و بهتر از کسانی است که با فرمولهای ذهنی غلط در مسیر در حال حرکت هستند. به طور مثال کسی که با فرمول های صحیح وارد عرصه هنر یا هر عرصه دیگری می شود، می‌تواند در مدت زمان کمتر، نتیجه بسیار بهتری از کسانی که سالها قبل در این زمینه مشغول بوده‌اند، کسب کند. فقط کافی است که به توانایی مان برای لاغر شدن با ذهن ایمان داشته باشیم. 

   در مورد داروها برای خودم این اتفاق افتاد که زمانی که در رژیم بودم قرص ویتامین D مصرف کردم و بعد از خوردن آن قرص روند لاغر شدن من متوقف شد و حتی بخشی از وزن از دست داده، برگشت با اینکه هنوز توی رژیم بودم. من برای خودم این باور را به وجود آوردم که خوردن قرص ویتامین D چاق کننده است در حالی که وقتی با پزشک مطرح کردم گفتند اصلاً چنین چیزی نیست و الان به خاطر شرایط کرونا میزان بیشتری قرص ویتامین D مصرف می کنم ولی از وقتی فهمیدم این باور اشتباه ذهنی من است بدون استرس و نگرانی از چاق شدن، قرص را می‌خورم و می‌دانم که هیچ تأثیر چاق کننده ای روی بدن من نخواهد داشت. 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 14 از 3 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار shahla mahmoudi
   1400/07/11 05:37
   مدت عضویت: 1783 روز
   امتیاز کاربر: 24037 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 414 کلمه

   با سلام و درود به استاد عزیزمان و دوستان خوبم

   در مورد سندیت داشتن حرف دکتر من این تجربه را دارم که چندین سال پیش برای رفع افسردگی به پزشک مراجعه کردم و او برایمان قرص های ضد افسردگی تجویز کرد و گوشزد کرد که مواظب چاق شدنم باشم که این دارو در بعضی افراد اثر چاق کنندگی دارد 

   همین یک حرف مرا در انتظار چاق شدن قرار داد و این اتفاق افتاد

   آن داروها موقتا احساس افسردگی را در من کم کرد ولی در عوض استرس بیشتر چاق شدن را در من بوجود آورد تا اینکه تصمیم گرفتم به خوردن آنها ادامه ندهم چون استرس چاق شدن به احساس افسردگی ختم می شد

   در مورد ورزش کردن من زمانیکه دوره عالی “پیاده روی موثر” را تهیه کردم خیلی از استفاده آن لذت میبرم و از پیاده روی کردنم احساس شادی و نشاط میکنم

   از آموختن در تعادل قرار دادن ذهن با جسم با انجام تمرینات بسیار کارآمد و لذت بخش احساس توانمندی و آرامش ذهنی میکنم

   من ماه مارس ۲۰۲۰ سفری به خارج از استرالیا داشتم که بعد از برگشتنم به خاطر بیماری کرونا می بایست دو هفته در خانه قرنطینه می شدم

   بعد از این دوهفته اولین کاری که کردم به پیاده روی رفته و به فایل دوره پیاده روی موثر گوش دادم که بسیار لذت بخش بود و با آهنگهای شادش برای خودم در حال راه رفتن در پارک می رقصیدم و برام مهم نبود که کسانیکه مرا می بینند چه فکری در مورد من میکنند

   جالب اینجاست که در گروه واتزاپ خانوادگی که دارم نوشتم که من دوران قرنطینه ام تمام شد و کاری را که خیلی دلم براش تنگ شده بود را انجام دادم و آن به پیاده روی رفتن و گوش دادن برنامه ام است

   دخترم در جواب نوشت وقتی این پیامت را در مورد کاری که دلت برایش تنگ شده بود را خواندم حدس زدم که میخواهی بگویی دلت برای دیدن همسر و بچه ها و نوه هایت تنگ شده چون دو هفته هم در مسافرت بودی و کلا یک ماه بود که آنها را ندیده بودی

   قبلا که برای وزن کم کردن به من گفته شده بود که باید حداقل به پیاده روی بروم زیاد علاقه به این کار نداشتم

   اما حالا که از پیاده روی نه برای لاغر شدن بلکه برای روحیه شاد داشتن استفاده میکنم بخصوص با داشتن فایلهای زیبای مربوط به پیاده روی خیلی از آن لذت میبرم 

   دوستانی که به پیاده روی علاقه دارید من توصیه میکنم که حتما این دوره پیاده روی موثر را تهیه کنید و از استفاده کردن آن لذت ببرید

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 12 از 3 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار mzt.zahra.malakouti.ir
   1400/07/10 16:05
   مدت عضویت: 1498 روز
   امتیاز کاربر: 3975 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
   محتوای دیدگاه: 217 کلمه

   به نام خدا

    مثال عینک رنگی خیلی مثال واضح و ساده ای بود. تاثیر فرمول های ذهنی و چاقی رو خوب درک میکردی .وقتی عینکی زدی که خوردن باعث چاقی میشه، همه مواد غذایی رو با این عینک می بینی و فرقی نداره چی میخوری یا چقدر میخوری باز هم تاثیرش همونجوری عمل میکنه خوردن مساوی است با چاقی.

    وقت عینک چاقی من ارثیه روی چشمات باشه هر چقدر هم رژیم بگیری و ورزش کنید فایده نداره باید  عینک رو از روی چشمامون برداریم و به جاش عینک متناسب شدن رو بزنیم .

   فرمول های چاقی باید در ذهن ما با فرمول‌های لاغری عوض بشه تا نتیجه در جسم خودشو نشون بده.

    مهم نیست الان در چه شرایطی هستیم و چقدر با ایده‌آل خودمون فاصله داریم مهم اینه که در مسیر هستیم و ادامه می‌دیم.

   در مورد تاثیر حرف دکترها یک ماه قرص ضدبارداری می‌خوردم و از همه و مامای درمانگاه شنیدم که این قرص‌ها هورمونی و چاق میکنه تو این  یک ماه همیشه احساس گرسنگی داشتم همش میگفتم از شدت گرسنگی دست و پام ضعف میره و به شدت هم تو این  یک ماه چاق شدم و قرص رو دیگه نخوردم خیلی خوشحالم که تو این مسیر هر روز آگاهی های بیشتر و جالب تری رو درک می‌کنم و امیدوارم هر روز بهتر و عالی تر از قبل عمل کنم .

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 3 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار hosynzadh66@gmail.com
   1400/06/25 21:04
   مدت عضویت: 1059 روز
   امتیاز کاربر: 81
   محتوای دیدگاه: 205 کلمه

   سلام به استاد عزیزم و دوستان عزیز 

   گام ۲۷ 

   چقدر جالب بود داستان کلوچه خوردن شما که من چند روزه دونات درست کردم گفتم چکار کنم که کمتر بخورم جوابم و تو این متن گرفتم 

   فرمولهای ذهنی در عملکرد ذهن ما مانند عینکی است که بر چشمان خود میزنیم واقعا جالب بود اصلا بهش فکر نکردم 

   تعریف های که درباره مواد غذایی در ذهن خود داریم مانند همان شیشه های رنگی هستند که بر جسم ما اثر میگزارد واقعا تو این همه مدت چه همه شیشه رنگی که ما نمی تونیم اشتها کنترل کنیم عینک چاقی من ارثیه، و عینک فقط با ورزش میشه لاغر کرد ،عینک اینکه بدن من لاغر نمیشه و هزاران عینک دیکه که نتیجه اون فقط چاقی و اضافه وزن بوده جسم ما تصمیم گیرنده نبوده بلکه ذهن ما فرمولهای غلط داشته 

   واقعا مهم مسیر نیست مهم نتیجه که فرمول ذهنی رقم میزنه 

   وقتی فرمول ما یا همون عینک ما چاقی باشه نتیجه اون چاقی 

   وقتی عینک ما روی فرمول صحیح باشه نتیجه تناسب میشه 

   پس من تمام اون فرمولهای لاغری با آموزش های استاد جایگزین تمام عینک های چاقی میکنم 

   من به خدا ایمان دارم 

   من به توانایی خودم ایمان دارم 

   من با اشتیاق در این مسیر هر روز یه قدم با استاد عزیزم پیش میروم 

   با آرزوی موفقیت برا ی همه 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 3 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار فروغ ریاحی
   1400/06/09 17:20
   مدت عضویت: 1724 روز
   امتیاز کاربر: 30551 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 1,493 کلمه

   سلام خدمت استاد عزیز و دوستان خوبم 

    وقتی که استاد عزیز جریان این دوست خوبم رو در سرزمین لاغرها رو توضیح دادید که ۱۷۰ کیلو هست و باید ۱۰۰ کیلو اضافه رو کم کنه برای یه لحظه تکون خوردم و  خیلی محکمتر از قبل به خودم گفتم بابا فروغ تو که در مقابل این افراد چیز زیادی نباید کم کنی اصلا میتونم بگم  اضافه وزن تو هیچ چیز زیادی  نیست و خیلی راحت کم میشه   البته  اگر من در مسیر باشم و درست رفتار کنم روز به روز این گرمهای اضافه از من  جدا میشن و من به زودی به اون تناسب دلخواهم میرسم .اگر ایمان کنم و باور کنم و یک نگرش مثبت داشته باشم که من به آنچه که میخوام میرسم .

   و یه نکته ی جالب این هست من طی سالها به این اضافه وزن رسیدم و اما حالا در عرض یه مدت  زمان کم مثلا  یک یا  دوسال من دارم به تناسب دلخواهم میرسم در حالی که من همه چیز میخورم و در مهمانی ها و دورهمی ها شرکت میکنم و به اندازه نیاز میخورم و هیچ سختی و محدودیتی ندارم و من خیلی راحت دارم متناسب میشم .

   هیچ وقت برای اضافه وزنت دلیل نیار  آخه مهم این هست که میخوایی تغییر کنی و لاغر بشی و در دوره ها هستی پس تغییر میکنی و نتیجه میگیری اگر به افراد شگفتی ساز و استاد نگاه کنی این قضیه بیشتر برات جا میفته که میشه از این طریق به تناسب اندام دلخواه برسی .و با اطمینان بیشتر راهت رو ادامه میدی .

   تمام دوستانی که  در این مسیر هستن در گذشته بارها برای لاغری تلاش کردند و وزنهای خوبی هم کم کردن ولی ماندگار نبوده برای اونها مثلا خودم  با رژیم و ورزش در کنار هم تا ۳۰ کیلو  وزن کم کردم  ولی ماندگار نبود .چون در ذهن من فرمولهای چاقی زیادی بود که در نهایت جسم من رو به سمت چاقی میبرد و این فرمولهای چاقی رو میتونیم  به یک عینکهای رنگی تشبیه کنیم که ذهن ما اون عینک رو  بر چشماش زده پس در نهایت دنیا رو همون رنگ میبینه 

   اگر فرمول دهنی من این باشه که چاقی  من به خاطر اشتها و  خوردن فلان دارو و کم تحرکی و مواد غدایی چرب و نشاسته ای و .. .. هست دیگه مهم نیست چقدر تلاش میکنم  نتیجه ی نهایی رو اون فرمول های ذهنی برام  رقم میزنه که شما باید تا ابد چاق باشید.

    حالا  فرمول ذهنی چی بود ؟همینه مثل یک فیلتر رنگی هست و قتی در ذهن شما یک فرمول چاق کننده باشه   مثل این میمونه که  این فیلتر  رنگی رو روی لنز دوریین برازیم  و ما  همه چیر رو به رنگ دیگه میبینم و اگر ما در ذهنمون این فرمولها رو داشته باشیم  هر چقدر ما تلاش کنیم هیچ اهمیتی نداره و نتیجه رو اون فرمولها رقم میزنه .

   و در تمام جنبه های زندگی  همین طور هست باورهای ما نتیجه ها رو برای ما رقم میزنن مثلا اگر فردی  باورش این باشه درس خوندن فایده نداره و اون شخص رو به جایی نمیرسونه حالا اگر  این فرد درس  هم بخونه فایده ای نداره و از طریق تحصیلات به جایی نمیرسه . و یا فردی که باور داشته باشه دختر خوب برای ازدواج نیست هر چقدر با دقت همسرش رو انتخاب  کنه فایده نداره در نهایت نتیجه ی زندگیش مناسب نخواهد بود چون جهان بر اساس اون باورها به اون فرد پاسخ میده و اون باورها مثل همون فیلترهای رنگی هستن که استاد بر لنز دوربین گذاشتن .

    و ما باید  در این دوره ها تنها کاری که بکنیم این  باشه که باورهای مخرب و منفی  رو بشناسیم و اونها رو تغییر بدیم به فرمولهای درست  و  صحیح رو جایگزین اونها کنیم تا نتیجه ی نهایی تغییر کنه  .

   وقتی اون فرمولهای چاقی رو در ذهنمون کمرنگ کنیم و برداریم مثل این هست که عینک چاقی  رو از روی چشمهامون یا ذهنمون برداشتیم و بعد ذهنمون لاغری رو میبینه و جسم ما به سمت تتاسب حرکت میکنه چون ما اون لنزهای رنگی رو برمیداریم و ذهن اون واقعیت زندگی رو میبینه و در تمام این مدت که من برای لاغری  تلاش کردم و نتوستم موفق بشم چون باورهای چاقی که همون فرمولهای چاقی باشن در ذهنم داشتم  یا همون لنزهای رنگی  بر روی چشمم داشتم و واقعیت رو نمیدیدم  و گرنه تلاش من تلاش کمی نبوده من خیلی ورزشهای سنگین کردم خیلی محدودیت داشتم خیلی رژیم سخت داشتم و با تعهد سالها ادامه دادم و اما ماه به ماه لاغری از من دور تر میشد چون باورهای چاق داشتم که درنهایت اونها   نتیجه رو برای من رقم میزدن  .

   و باید حواسمون باشه همانطور که در فایل قبلی هم گفتیم  ورزش هیچ تاثیری در تناسب ما نداره مگر با فرمولهای جدیدما به تناسب برسیم چون ذهن ما مملو از فرمولهای چاقی هست و نتیجه ی مناسب رو کسب  نمیکنیم و چقدر ما ورزش کردیم و چون نتیجه ی دلخواه رو نگرفتیم دیگه ورزش هم برای ما کسل کننده و خسته کننده   شده بود .

   من جز افرادی بودم که در کنار باور مخرب اشتها دارم تونستم یا رزیم و ورزش خودم رو عالی لاعر کنم و به وزن ۵۹ کیلو خودم رو برسونم و با زجر و سختی در این وزن باشم  اما   هنوز خیلی نگذشته بود  که من  در تناسب کامل خودم بودم  اما به  خاطر دادن آزمایشی متوجه شدم کم کاری تیرویید دارم و یه مشکل هورمونی دارم که باید برای هر دو قرص استفاده کنم و بیش از چند بار از چندین دکتر متخصص،و دکتر تغذیه ی خودم شنیدم که هر دو عامل چاقی برای تو هستن و باید مراقب باشی که چاق نشی و من با وجود همون خوردن و ورزش ولی با کلی ترس و باور منفی جدید روز به روز چاقتر میشدم و لاغری  هم  از من دور تر میشد من همش  میگفتم چرا اینطورم ؟؟،اطرافیان خودم میگفتن چون این مشکل رو داری طبیعی که چاق بشی و من همیشه در حال جنگیدن با چاقی خودم بودم و اما نتیجه برعکس بود و من چاقتر میشدم چرا چون سه تا دکتر با هم دوتا متخصص،و یکی هم دکتر تغذیه ی خودم  به من گفته بودن  که تو چاق میشی و من باور کرده بودم و هر کاری هم میکردم فایده نداشت و نتیجه رو همین باور من برای من رقم میزد و من هر ماه وزنم داشت بالاتر میرفت تا به وزن ۷۳ رسیدم  و  من در اوج   ناامیدی با این راه آشنا شدم و خیلی راحت تونستم  جلوی چاقی خودم رو بگیرم و برعکس روز به روز لاعر تر شدم و الان فاصله ی زیادی با تتاسب ندارم و به زودی من یک متناسب فوق العاده میشم .

   وقتی فرمولها ی ذهنی صحیح باشه خیلی بیشتر از ورزش نتیجه میگیریم و این یک علم ثابت شده هست که وقتی ذهن رو برای چیزی آماده کنیم خیلی بهتر از اون چیز نتیجه میگیریم و ما خیلی وقتها دیدیم یک فردی در یک زمینه  ا ی مثل خوانندگی و یا بازیگری در مدت زمان خیلی کم کلی شهرت پیدا میکنه و نتیجه میگیره در حالی که از کلی فرد که سالها هست در اون زمینه دارن تلاش میکنن بیشتر نتیجه میگیرن چون اون فرد  با تمرکز و باورهای صحیح وارد اون کار میشن  و چون فرمولها صحیح هست نتیجه از تلاش خیلی فراتر میشه و تمام دوستانی که در این مسیر هستن چون باورهای درست دارن و درست فکر میکنن در عرض چند ماه نتایج عالی کسب میکنن ممکنه چند ماه اول نتایج بالایی کسب نکن چون در مسیر تغییر کردن هستن ولی وقتی تغییر کردن دیگه نتیجه های بزرگتر میاد چون ما داریم مسیر بیشتری رو با فرمول و باورهای درست طی میکنیم .

   من باید باور کنم میتونم تعییر کنم من توانایی تعییر کردن دارم و میتونم در تناسب زندگی کنم و از زندگیم بیشتر لذت ببرم و من میتونم دوباره به تناسب دلخواهم برسم و به وزن دلخواهم برسم .

   باور درست من =من  با به اندازه خوردن به جسمم فرصت ترمییم میدم و اون هر روز چند گرم از اضافه های من رو  کم میکنه و من هر روز به تناسب نزدیکتر میشم 

   باور درست =چون روند طبیعی جسم به سمت تناسب هست  جسمم خیلی مشتاق هست که من رو به اون سمت ببره و هر روز همین کار رو با اشتیاق برای من  میکنه .

   باور درست =من به اندازه خوردن روبا آموزشها  پیدا کردم و هر روز دارم اون رو اجراا میکنم پس چه بخوام چه نخوام به لاغری میرسم حالا اگر خطایی هم باشه مهم نیست چون تعداد  رفتارهای غلط من خیلی کمتر از رفتارهای درست من هست .

   باور درست = خداوند در این مسیر همراه من هست  چون خودش من رو به این رااه هدایت کرده و انتخابم کرده پس  قطعا کمکم  خواهد تا به زودی لاغر بشم و الگوی خیلیها برای تناسب بشم   خدا  خودش، در قران گفته من اجابت میکنم دعای دعا کننده رو پس  خدایا من رو به راه درست هدایت کن  تا دوباره طعم تناسب و لاعری رو  در زندگی تجربه کنم و از زندگی بیشتر لدت ببرم و خودم و خودت رو بیشتر و بهتر پیدا کنم .

    خدا جونم سپاسگزارم که همیشه کنارم هستی ❤

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 30 از 6 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار منیره.ف
   1400/06/04 10:54
   مدت عضویت: 1756 روز
   امتیاز کاربر: 11961 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 356 کلمه

   سلام استاد گرامی سلام دوستان متعهد

   یادم دارویی دکتر به من داد و گفت که مصرف یک دورش سه کیلو چاق میکنه و من فقط سه روز خوردم و سه کیلو چاق شدم جالب اینکه وقتی قرص لاغری میخوردم و دوتر میگفت این دارو شما رو لاغر میکنه من میگفتم چه حرف چرتی مگه میشه قرص من لاغر کنه و خیلی کم روی داروهای لاغری و دمنوش ها بدنم جواب میدار

   دقیقا من اون فردی هستم که وقتی میرفتم باشگاه مربی تعجب کرد که چرا با این حجم ورزش سایز کم نکردم

   به خدا لاغر شدن خیلی سادست وای استادعجب جمله تکان دهنده ای عالی بود مثل همیشه

   قبلا که رژیم بودم دنبال فرصتی برای این بودم که به خودم ثابت کنم دیدی نشد

   دیروز به لطف فایلهای شما بع یک مانع ذهنی بزرگ پی بردم که دوست دارم اینجا بگم که اگر دوستی این خوند شاید مانع ذهنیش باشع استپ وزنی

   استپ وزنی هر انچه هست که واقعا نمیزاشت من لاغر شم و میگفت خوب الان موقع استپ الان خیلی خوشحالم که به خودم ثابت کردم اصلا استپ وزنی مربوط به رژیم و دکترهای تغذیه است و خودشون مشکلشون حل کنند تو روند طبیعی بدن چیزی به اسم استپ وجود ندارد و اینکه من تازه فهمیدم ما دکتر تغذیع اصلا نداریم حالا شاید به ندرت و همه کارشناس هستند 

   استاد ار نظر من شما مدرک دکترا در روند لاغری و شناسایی ذهن دارید چون خیلی خوب به تمام نکات وارد میشوید به شما تبریک میگم که به تناسب رسیدید و زندگیتون تغییر دادید

   دیروز دختر کوچکم بغض کرد و گفت مامان دلم برای ادمهای فقیر میسوزه خیلی خوب براش توضیح دادم که خودش خواسته تو این شرایط باشه و بهش گفتم یک روز از کارش پشیمون میشه و زندگیش تغییر میده و براش افرادی مثال زدم مثل نگهبانمون که الان دو تا دختر ناز داره که یک روز تصمیم گرفت دیگه نگهبان نباشه و زندگیش ساخت و جالب وقتی از اینجا رفت سریع یک کار خوب براش پیدا شد البته این به این منظور نیست که من کمکی به کسی نکنم ولی دلسوزی هم نمیکنم چوم همه خدا  دارن و همینطور که خدای مهربان من تغییر داد اونها هم اگر بخوان تغییر میکنند

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 13 از 3 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    امتیاز کاربر: 3
    محتوای دیدگاه: 8 کلمه

    ممنونم دوست عزیز 

    به نکته بسیار خوبی اشاره کردید

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار darya.69.ft
   1400/06/04 00:54
   مدت عضویت: 1591 روز
   امتیاز کاربر: 713 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 1,090 کلمه

   سلام خدمت استاد عزیز و دوستان گرامی

   مهم نیست چقدر تا وزن ایده آلمون فاصله هست

   به خاطر اینکه ذهن ما راحت طلب هست و راحتی رو دوست داره و سال ها با خیال راحت تحت فرمان آموزش های بزرگترها قرار گرفته و پذیرفته روند چاق شدنش عادی هست و با همین دنده حرکت کرده و با سرعت بالا به سمت مقصد چاقی  پیش رفته .

   تا اینکه متوجه تغییر جسمی خودم با بقیه شدیم و شروع به رژیم های مختلف گرفتیم و هیچ کدوم تاثیر دلخواه روی ما نذاشت و متوجه شدیم که مشکل از روشهای لاغریه نه توانایی ما .فهمیدیم مشکل باورهای ذهنی اشتباهی هست که از کوچیکی به خورد ما دادن و ما ملکه ذهنمون شد .

   از حربه شیطانه که وقتی بخواهیم از جایی که هستیم به سمت اون چیزی که دلمون  میخاد حرکت کنیم  اون مسیر رو برای ما طولانی می کنه تا انگیزه ی انجام دادنش از بین بره و دور از دسترس بشه و ما نا امید بشیم و خودمون رو ناتوان در انجام اون کار بدونیم.

   بحث لاغری با ذهنم دقیقا همون مسیر صافی  هست که چون ذهنمون باورش نکرده که مسیر راحت و همواری  هست مدام ساز مخالف میزنه و در صدد این هست که نگذاره راه رو طی کنیم.

   مهم نیست ما چند کیلو اضافه وزن داریم مهم اینه ما  یک روز در وضع ایده آل بودیم  طی چندین سال ،  گرم به گرم به وزنمون اضاف کردیم ما  خودمون  این اوضاع رو برای خودمون به وجود آوردیم پس‌ می توانیم دوباره به وضع اول خودمون برگردیم.

   رسیدن به وضعیت ایده آل  خیلی سریع تر از رسیدن به وضع غیر ایده آله  هست.

    

   اگه به حال  و روز خودمون یک نگاهی بکنیم متوجه میشیم  که سالها طول کشیده تا ما به این اضافه وزن برسیم و الان طی چندین ماه  خیلی راحت در حال کم کردن وزن خودمون هستیم.

   فقط یک باور قوی لازمه که من به اون چیزی که میخوام میرسم  که لاغر شدن رو باور کنیم

   رسیدن به لاغری خیلی سریع تر میشه اگه من باورهای چاقیم  رو اصلاح کنم و باورهای صحیح لاغری جایگزینش کنم که غذا فقط کارش تامین انرژی لازم بدن ما هست و ما باید به اندازه ی نیازمون از هر چی می خواهیم بخوریم .باید همت کنیم و وارد سرزمین لاغر ها بشیم.

   مهم نیست چن ساله چاقیم و چطوری چاق شدیم و چه بهونه هایی ‌برای چاق شدن خودمون داریم .

   مهم اینه از کی بخواهیم نتیجه  رو عوض کنیم و ذهنمون رو وارد مسیر لاغری کنیم

   مهم باور کردن  این نکته هست که  میشه از طریق ذهن لاغر بشیم

   دیدن عکس افرادی که با قدرت ذهن لاغر شدن  باعث روحیه میشه و اشتیاق افراد زیاد میشه  و امید به لاغری افراد زیاده

   اصل و اساس لاغر شدن و لاغر نشدن که با آگاهی به  این نکته به نتیجه میرسیم و با بی اطلاعی از این علم از نتیجه ی دلخواه محروم میشیم

   گاهی واقعیت امر چیز دیگری هست ولی فرمول ذهنی  ما چیز دیگری هست و مهم اینه که  نتیجه نهایی کار ما فرمول ذهنی رقم میزنه.

   در حوالی ما یک مادر بزرگی زندگی می کرد که به پا درد مبتلا شده بود و خیلی از این  پا دردی که داشت اذیت میشد خیلی هم پماد و دارو استفاده میکرد ولی در نهایت باز پا درد همراه همیشگیش بود .از قضای روزگار نوه اش پزشکی قبول شد و این بنده خدا توی ذهنش اینجور تداعی کرده بود که چون نوه ام دکتری قبول شده پس میتونه من رو درمان کنه .رو به نوه اش میکنه و میگه ننه یه پمادی بساز تا پا دردم خوب بشه .نوه دو ترم از دانشگاهش  بیشتر‌نرفته بود و حیرون که خدا چکار کنم ‌ .خلاصه اینکه وعده پماد ساختن رو به مادر بزرگش داد و راهی دانشگاه شد و آخر هفته با یک پماد برگشت و به مادر بزرگش داد و گفت: خودم ساختم و اینو بزنی دیگه خوب خوب میشی .مادر بزرگه هم زد و خوب خوب شد و دیگه هیچوقت از پا دردش شکایت نکرد .

   ماجرا جالب شد و از نوه اش پرسیدن چی به مادر بزرگت دادی به ما هم بده تا استفاده کنیم نوه گفت: یکم خمیر دندون با روغن زیتون قاطی کردم و دادم به مادر بزرگم .پماد من دردش رو خوب نکرد.‌ بلکه قدرت ایمانش به اینکه من میتونم حالش رو خوب کنم دردهاش تسکین داد.

   حالا ماجرای چاقی ما هم همین طوره  

   شرایط خودمون  میگیم که من خیلی تلاش کردیم و خیلی ورزش کردیم ما رژیم گرفتیم و وزن کم کردیم و عمل جراحی کردیم و وزن کم کردیم و دوباره برگشته تلاش مهم نیست

   وقتی باورت اینه که چاقی ارثیه فرمول ذهنی پس هرچند تلاش کنیم چاقی ما تغییر پیدا نمیکنه و نتیجه نهایی فرمول های ذهنیمون تعیین میکنه.

   هر چقدر تلاش کنیم واقعیت این نیست که ما میبینیم اما این باور ما هست که منکر واقعیت میشه و  کل نتیجه رو عوض میکنه .

   در تمام جنبه های زندگیمون اگه باورهامون اصلاح کنیم و باور صحیح وارد کنیم  مسیرمون آسان و لذت بخش میشه .

   جهان براساس فرمول ذهنی به آدم پاسخ میده .هر چقدر مثبت نگر باشیم اتفاق های مثبت جذب میشه و برعکس.

   توی مثال استاد طبیعت ذهن اینه که رنگ درخت سبزه طبق واقعیت فکر ما باید سبز باشه اما به خاطر فیلتری رنگی که همون  فرمول ذهنی هست  منکر واقعیت میشه و رنگ رو فیروزه ای میبینه .

   ما هم تا وقتی عینک چاقی رو روی چشم و ذهن باشه نتیجه هم میشه چاقی اما وقتی عینک برداریم خیلی راحت به سمت متناسب شدن حرکت می کنیم و قادر به دیدن  زیبایی زندگی می شویم .

    

   خیلی ها  اضافه وزن دارن و رو به ورزش می آورند و  بعد ولش میکنن چون خسته  میشن .به خاطر فرمولیه که توی ذهنشون عوض شده و لاغر شدن رو توی ورزش می دونند.

    تا وقتی فرمول ذهنیمون عوض نکنیم ورزش نتیجه دلخواه نمیده .

   خیلی ها دوساله کار میکنن و بهتر از افرادی که ۲۰ ساله کار می کنند پیشرفت میکنن  و موفق هستن  توی همه ی رشته ها موسیقی بازیگری و خوانندگی و….

   دلیل موفقیت شون اینه که با فرمول صحیح وارد کار می شوند

   فرمول صحیح میتونه تلاش ۲۰ ساله کم رنگ بکنه و تلاش اون ۲ ساله فراتر از حد انتظار میشه

   در مسیر لاغری صحیح فکر کردن و عمل کردن یاد بگیریم تا به نتیجه ای فراتر از حد انتظار برسیم.

   شاید اول یکم حرکت کند باشه اما وقتی با فرمول های صحیح ایجاد و ادامه می دهیم نتیجه ۱۰ برابر میشه .

   آموزش ذهنی مون مستمره  حرکت مداوم نیست و هر چی پیش برویم نتیجه بهتر و بهتر میشه

   تا زمانی که فرمول ذهنی اشتباهه  ما نتیجه نمیگیریم .هر وقت باور کنیم ما میتوانیم  و به خودمون ایمان بیاوریم و  یاد بگیریم چطور با قدرت ذهن  لاغر میشیم خیلی سریع لاغر میشیم .

    

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار fatmhadly85@gmail.com
   1400/05/31 23:14
   مدت عضویت: 1259 روز
   امتیاز کاربر: 5807 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 1,108 کلمه

   به نام خدایی که در این نزدیکیست 💖💖💖

   باسلام به همه دوستان هم مسیرم 🙋

   مسیر لاغری من :گام بیست و هفتم (فرمول های ذهنی و تاثیر آن در چاقی)

   فرمول های ذهنی کنترل کننده افکار و رفتار ما هستند . و چاقی ما به دلیل ایجاد شدن فرمول های نادرست ذهنی ماست . فرمول هایی که باعث تغییر واکنش های رفتاری و، وضعیت جسمانی ما شدند.

   درسته که مسیر لاغری با ذهن خیلی لذت بخش و آسونه ولی باید حواس مون جمع باشه چون شیطان هم بیکار نمیشینه که ما به آرزوها و اهداف مون راحت و آسون و از مسیر درست برسیم اون دشمن قسم خورده ما انسان‌ها ست و نهایت تلاش شو میکنه تا ما رو از مسیر درست گمراه کنه و ، وقتی که ما مسیر درست و پیدا کردیم و تصمیم به حرکت و تغییر کردن داریم شیطان هم تلاش میکنه که این فاصله و مسیر رو برامون خیلی طولانی و دور از دسترس و دست نیافتنی نشون بده و این از حربه های شیطان  پس در این مسیر مراقب باشیم و گول نجواهای منفی باف ذهن مونو نخوریم . من یک زمانی متناسب بودم و قدر تناسب اندام مو نمیدونستم و وایمان داشتم که بلاخره چاق میشم در واقع شکر گزار نعمت تناسب اندامم نبودم و خودمو لایق اون نمیدونستم  و بلاخره چاق شدم  و این اضافه وزنم و خودم طی چند سال به دست آوردم پس چیزی رو که یک زمانی داشتم دوباره میتونم به دستش بیارم . فقط یک ایمان ، باور میخواد و من ایمان دارم که من توانمندی رسیدن به هدفم و دارم من ایمان دارم که به مسیر درست هدایت شدم مهم نیست که من چند کیلو اضافه وزن دارم مهم اینه که من خودم و در مسیر درست پیدا کردم و نگرش مو نسب به محیط اطرافم و باور هام تغییر دادم من به توانمند بودن جسمم ایمان دارم ، میدانم که سرعت ترمیم بدنم خیلی بیشتر از تخریب اونه . خداوند منو متناسب زیبا آفریده . مشکل از جسمم نبوده که من این همه سال به جسمم فشار میاوردم و اونو تحت فشار و رنج و محدودیت قرار میدادم غافل از اینکه مشکل از ذهنم و فرمول های نادرست اون بوده و این همه سال در ذهنم نهادینه شده و ریشه دوانده و تبدیل به درخت چاقی شده حالا که فهمیدم دیگه نباید آب پای این درخت بریزم و با توجه به جسم و چاقی و گوش کردن به نجواهای منفی ذهنم به اون نور و خاک برسانم بلکه باید با پایبند بودن به تعهدم و بودن در مسیر و تمرین و تکرار و گوش دادن و عمل به آموزش ها و صبوری و ایمان داشتن به توانایی خودم ، گوش دادن به نجواهای فرشته درونم و پذیرفتن مسئولیت چاقی و لاغریم بذری رو که در بستر ذهنم کاشتم تبدیل به درخت تنومند کنم تا نتیجه اون در جسمم دیده بشه . اگه من این همه سال برای رسیدن به لاغری از روش های مختلف استفاده کردم و در آخر به نتیجه دلخواه نرسیدم بخاطر فرمول های نادرست و اشتباهی بوده که در ذهنم داشتم چون نه تنها در جنبه تناسب اندام بلکه در تمام جنبه های مختلف زندگی نتیجه نهایی و فرمول های ذهنی چه درست چه غلط رقم میزنه نه تلاش من و داشتن این فرمول های نادرست باعث شد جسم من با وجود اون همه تلاش به شکل چاق بمونه و ، وقتی که داشتم فایل و گوش میکردم با خودم گفتم منم این همه سال این همه فرمول های ذهنی نادرست و مثل همون فیلتر هایی که استاد روی لنز دوربین قرار می‌دادند و همه جا قرمز یا آبی میشد در صورتیکه اون صحنه سبز بود ولی اصلا مهم نبود که واقعیت اون صحنه چه رنگیه ما با گذاشتن اون فیلترها اون رنگهای مجازی رو می‌دیدیم و من دیدم که اون فیلترها به اون کوچکی چقدر نتیجه رو تغییر دادند و دیدن این صحنه خیلی منو ، وادار به فکر کردن ، کرد . منم این همه سال داشتم همین کار رو میکردم و چقدر رنج بیهوده به خودم دادم خدا رو شکر که به مسیر درست هدایت شدم و فهمیدم که خداوند چقدر عادل و مهربان و بخشنده ست این من بودم که با نادانی این قدر از مسیر درست دور بودم خدایا در همه حال شکرت. واقیعت جسم من چاق و داشتن اضافه وزن نیست من عینک چاقی رو از چشمانم برداشتم و عینک لاغری و زدم .خدایا چقدر جسم من   متناسب و زیباست خوب که به جسمم دقت میکنم حتی یک گرم اضافه وزن در اون نمی بینم . من خودم باعث شده بودم که جسمم به شکلی که دوست نداشتم دربیاید الان وظیفه من شناسایی فرمول های نادرست و تغییر دادن اوناست و وبا جایگزین کردن فرمول های درست در ذهنم واقعیت جسمم نمایان میشه درسته که زمان بره ولی شدنیه.قانون برای همه یکسان عمل میکنه اگه من با وجود اون همه تلاش نتیجه دلخواه مو نمیگرفتم چون بر خلاف قوانین عمل میکردم . من از زمانی که به این مسیر زیبا هدایت شدم احساس میکنم که تازه متولد شدم و تازه دارم درست زندگی کردن و یاد میگیرم حس اون کودکی و دارم که تازه داره راه رفتن و یاد میگیره میخواد بلند شه سر پا  هی میوفته دوباره  بلند میشه و اینقدر تمرین می‌کنه تا راه رفتن و یاد بگیره منم تازه چشم و گوشم باز شده میخوام این قدر تکرار و تمرین کنم تا درست زندگی کردن و یاد بگیرم و تا زمانی که زنده ام در این مسیر زیبا می‌مونم . چند روز پیش تلویزیون داشت برنامه پخش میکرد و یک بازیگر معروف (مهران غفوریان )تو برنامه شون دعوت کرده بودند ایشون خیلی چاق بودند و الان مدتیه که خیلی لاغر شدن مجری از شون پرسید که چه کار کردند و چه رژیمی گرفتن که این قدر لاغر شدن و ایشون گفتند که رژیم من اینه من همیشه گشنمه هیچ وقت سیر نیستم ،همیشه چشمم عقب غذاست یک لحظه خیلی دلم براشون سوخت و با خودم گفتم این آدم اگه همین فردا رژیم شو ، ول کنه دوباره چاق میشه حتی شاید بیشتر از وزن قبلیش و با شنیدن حرف های ایشون ایمانم بیشتر شد که چاقی و لاغری فقط و فقط مربوط به ذهن و فرمول های موجود در ذهن هر فردیه و هیچ ربطی به جسم و تلاش فیزیکی نداره و خداروشکر که من در این مسیر حتی یک لحظه هم گرسنگی نکشیدم بر عکس همیشه احساس سیری دارم و حال دلم خیلی خوبه تازه بدون اینکه متوجه بشم کلی کاهش سایز و وزن دارم و کلی از بیماری‌ هام از بین رفتن . لاغر شدن آسون ترین کار دنیاست ومن ایمان دارم که من توانمندم و متناسب میشم و متناسب می‌مانم .

   با تشکر از زحمات بیدریغ استاد گرامی.🌷🌷🌷🙏

   با آرزوی بهترین ها برای همه.🌹

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 12 از 3 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار faribadeghani1371@gmail.com
   1400/05/09 19:11
   مدت عضویت: 1113 روز
   امتیاز کاربر: 1406 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 233 کلمه

   من هر چقدر ک بیشتر جلو میریم فرمولها بیشتر و ییشتر برام نمایان تر میشن ومیبینم ک چ فرمولهایی داشتم چ ترسهایی چ باورهایی ک یک عمر با خودم داشتم
   دقیقا همه این فرمولهایی ک من داشتم افراد متناسب دور و برم دارن بهش عمل میکنن و خیلی هم متناسبن
   ما باید این فرمولها رو کمرنگ و کمرنگ تر کنیم من خودم تصورم اینک ذهن ما یک صفحه سفیده ک ما خط خطیش کردیم والان یک خودکار دیگ ب داشتیم تا فرولهای صحیح رو وارد کنیم و هر چقدر رو فرولها کار کنیم اون خطهای قبلی کمرنگ و کمرنگ میشن و صحیح مقدارشون بیشتر و بیشتر میشه و ما تاثیرشو رو جسممون خواهیم دید این زمام میبره ولی مطمننا ک بهش میریسم ن خیلی زود و ن خیلی دیر
   ب امید اون روز ک عینک چاقی زمین بزاریم و همه چیو ب رنگ واقعی ببینیم
   من از وقتی عینک چاقی زمین گذاستم زندگی خیلی شیرینتر و لذت بخشتر شده نمیدونم چرا ماهمه چیو در خوردن میبینیم چرا خوردن انقد برا ما مهمه
   من قبلا چای میخوردم یک قوری اما الان یه استکان یا دوتا میخورم وازش لدت میبرم ماذاد نمیخورم یک عادت ساده چنان حس خوبی ب ادم میده کوادم خودش قبولش میکنه
   ولی خب بعثی عادتها مثل میوه خوردن برا من کار داره
   ولی مهم اینه ک موفق میشم حتما چن میخوام موفق بشم کار داره و کارشم لذت بخشه

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار مه تاب
   1400/04/21 23:03
   مدت عضویت: 1137 روز
   امتیاز کاربر: 454 سطح ۱: کاربر مبتدی
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 711 کلمه

   سلام همگی دوستان

   گام بیست و هفتم فرمول های ذهنی و تاثیر در چاقی:

   یکی از حربه های شیطان ناامیدی است و همه تلاشش را میکنه که مسیری که در پیش داریم را برای ما طولانی و دور از دسترس جلوه بده! شما یک روزی در وزن ایده آل بودین و مهم نیس چه زمانی و همه را گرم به گرم خودت بدست آوردی. و چیزی که برای بدن شما نیست و خودت بدست آوردی را الان هم میتونی از دست بدی فقط یک ایمان یک باور یک نگرش مثبت میخواد که بگی من به اون چیزی که میخوام میرسم و نکته مثبت اینه که تغییر کردن به سمت ایده آل خیلی سرعتش بیشتر از رفتن به سمت غیر ایده آله یعنی استاد ۵۰ کیلو اضافه وزن را طی سی سال اضافه کردن ولی با اموزش ذهنی با ۱۵-۱۶ ماه به تناسب رسیدن و تا به امروز هم شرایط خیلی بهتر داره میشه و لاغرتر میشن!

   دلایل چاقی اصلا مهم نیست مهم زمانیه که از چه زمانی تصمیم به تغییر کردن بگیری مهم اینه که ذهنت را در مسیر لاغری قرار بدی و گام اول هم باور کردن این مسیره👍✔️

   افرادی بودن که تا سی کیلو هم کاهش داشتن اما برگشت داشتن و یا افرادی که عمل جراحی کردن و بازم برگشتن و مشکلشون فقط یه چیز بوده: فرمول ذهنی!

   فرمول ذهنی یه مسیره که شما طبق اون دارین حرکت میکنید و نتیجه را فرمول رقم میزنه اصلا مهم نیست که شما چقدر داری تلاش میکنی که لاغر بشی و از چه روش هایی داری استفاده میکنی نتیجه نهایی را فرمول ذهنی داره براتون رقم میزنه!

   مثال: با فیلتر آبی همه رنگ ها را آبی میبینیم و رنگ واقعی را نمی‌بینیم حالا هر چی هم بمون توضیح بدن رنگ اصلیش را بازم همون رنگ آبی را میبینیم! فیلتر قرمز هم همین طوره و رنگ واقعی نیست، واقعیت الان چیزی که شما می‌بینید این چیزی نیست که الان می‌بینید اما بدلیل اینکه از یک فیلتر رنگی استفاده شد شما تمام رنگ ها را بر مبنای اون فیلتر می بینید و کل نتیجه را تغییر میدن!

   فیلتر ها باورهای ذهنی اند، کدهای ذهنی هستن، وقتی فرمول ذهنی شما این باشه که مثلا چاقی من ارثیه دیگه تفاوتی نداره که چقدر تلاش کنی برای لاغر شدن چون نتیجه نهایی رو اون فرمول داره رقم میزنه که چاقی شما ارثیه و شما تا ابد باید چاق بشی!!! فرمول ذهنی همینه و کارش با فیلتر رنگی مشابهه که تمام نتیجه را تغییر میده!

   در تمام جنبه های زندگی به همین شکله کسی که باور داره درس خوندن ادم را به جایی نمیرسونه تا مقطع دکترا هم ادامه بده با درسش به جایی نمیرسه یا کسی که میگه دختر و پسر خوب برای ازدواج نیست اصلا مهم نیست که چقدر دقت نظر به خرج میده برای اینکه همسرشو انتخاب کنه چقدر داره جستجو میکنه داره درباره اون خانواده تحقیق میکنه در نهایت نتیجه زندگی اون فرد نتیجه مناسبی نخواهد بود چون که جهان بر اساس فرمول های ذهن هر فردی داره به اون پاسخ میده و اون فرمول ها عین فیلتر های رنگی هستن!!!

   تصویری که میبینید طبیعت ذهن شما شده و مهم نیس که چقدر تلاش میکنی و سخته مهم فرمول های ذهنی هستن که نتیجه را براتون رقم میزنن!

   وقتی فرمول های ذهنی را تغییر بدیم در واقع عینک چاقی را بر میداریم و اونوقته که ذهن لاغری را میبینه و بدن به صورت طبیعی به سمت متناسب شدن حرکت میکنه چون شما فرمول ها رو تغییر دادین و لنز های رنگی رو از جلوش برداشتین و طبیعت را میبینه واقعیت را میبینه، شفافیت،زیبایی زندگی را میتونه ببینه!!!

   تلاش ما تلاش کمی نبوده و فقط مشکل از فرمول ها بوده!!

   حرف رسانه ها و پزشک خیلی تاثیر میذارن روی فرمول های ذهنی افراد چون در ذهنشون یه آدم مهم بهشون گفته! و خیلی افراد بخاطر حرف پزشک درباره عوارض یک قرص که باعث چاقی میشه چاق شدن یا اختلال در عملکرد تیروئید!

   برای ورزش کردن هم همینه وقتی فرمول های ذهنی برای ورزش کردن اشتباه باشه هر چقدر هم تلاش کنی هیچ تاثیری نداره و خسته و ناامید و کسل میشن!!

   در مسیر لاغری هر چه فرمول ها درست بشن در ادامه تغییرات عالی خواهند گرفت مثلا ده برابر سه ماه اول دوره میشه!!!

   لاغر شدن خیلی راحته کافیه باور کنی ، ایمان داشته باشی و ادامه بدی این مسیر رو🥰

   مه تاب متناسب با فرمول های درست در مسیر زندگی😍💖

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار farkhondeshahrivar280
   1400/04/21 16:25
   مدت عضویت: 1462 روز
   امتیاز کاربر: 787 سطح ۲: کاربر متوسطه
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 778 کلمه

   سلام سلام گام ۲۷در مسیر لاغری من

   فرمول ها ذهنی و تاثیر درچاقی 

   فرمول ها ذهنی هدایت گر ما در زندگی هستند به طور ساده تر الان در هر شرایطی که هستیم بخاطر فرمول ها ذهنی خودمان هستیم 

   ما افراد چاق سالها تلاش کردیم که شرایط بیرونی خود راتغییر بدهیم تا جسم مان تغییر کنید و همواره شکست میخوردیم و روی همه زندگی ما تاثیر میذاشت چون وقتی شکست میخوردیم احساسمان بد میشد خودمان را ناتوان ضعیف میدیدیم ،اعتماد بنفسمان پایین میومد ،تو خوردن با ترس همراه بود ،تو خرید کردن لباس اصلا قدرت انتخاب نداشتیم ،از خودمان متنفر بودیم عکس نمینداختیم از خودمان ،همش سرکوب میشدیم توسط دیگران خودمان همه این موارد برجنبه ها دیگه زندگیمان تاثیر میذاشت و باعث افسردگی ناراحتی چاقی بیشتر و اتفاقات بدتر در زندگیمان میشد که دیگه از خدا هم فاصله میگرفتیم من خودم اینجور بودموچون فک میکردم تقصیر خداست اگه اون بخواد میتونه من لاغر کنه پس چرا لاغرم نمیکنه

   من فرمول زیادی در ذهنم بود که چاقی برام طبیعی کرده بود مث ارثی بودن چاقی،کم تحریکی ورزش نکردن  پیاده روی نرفتن،خوردن برنج بستنی شیرینی،بعدنهار خوابیدن ،اب کم خوردن،…..همه این ها تو ذهنم بود 

   ولی میومد به اجبار رفتارم تغییر میدادم چون در ذهن ناخوداگاهم فرمول ها چاقی بود من نمیتونستم دوام بیارم و خسته میشدم رها میکردم و چون نتیجه چاقی بیشتر بود چون من که ذهنم تغییر نداده بودم فقط رفتارم به زور فشار تغییر میدادم که تو اون مدتم بیشترین توجه میکردم به چاقی پس راحت چاق میشدم چون من باورهام فرمول ها ذهنی ام رو تغییر نداده بودم 

   برای رسیدن به هر خواسته ای در زندگی باید فرمول ها ذهنی که مانع رسیدن به هدفت میشن تغییر بدی این ذهن است که کنترل کننده هدایت کننده ما در زندگیمان است هرچیزی وارد ذهن کنی به عنوان فرمول ذهنی ثبت میشه و محتوا ذهن پر میکنه حالا کار جهان چیه میاد کارهایی میکنه که تو بیشتر بیشتر شبیه محتوا ذهنت بشی این یک قانون است که این جور برنامه ریزی شده که هرچی وارد ذهن کنی به عنوان فرمول ذهنی ثبت کنه و تورو تو اون شرایط موقعیت قراره بده کاری نداره که تو اون شرایط میخواه یا نهه یا تصمیمت چیه یا چقدر تلاش فیزیکی میکنی فقط با ورودی ها ذهنت ایندت شرایطتت میسازه پس باید خیلی خیلی مراقب ورودی ها ذهنمان باشیم😊☺😉

   ذبرای تغییر شرایط مان باید ذهنمان را تغییر بدیم نه با تلاش فیزیکی نه با زور فشار اجبار نه با خیال پردازی و تجسم کردن بلکه با تغییر فرمول ها ذهنی و به ذهن اموزش بدیم ورودی ها صحیحی به ذهن بدیم تا خروجی ان در زندگیمان رسیدن به شرایط دلخواهمان باشد😍😍😍

   باید خودمان رو باور کنیم ذهن مان رو باور کنیم که باهمین ذهن میشه هر شرایطی تغییر داد باید از درون شروع کنیم به تغییر دادن وخروجی ان در بیرون شرایط مان خودش نشان میدهد ما همیشه برعکس عمل میکردیم میومدیم شرایط بیرونی تغییر میدادیم تا به هدفمان برسیم که در اینجا تناسب اندام است ولی فرقی نمیکنید برای رسیدن به هرچیزی من خودم به شخصه میومدم خودم تحت فشار محدودیت قرار میدادم تا برسیم به هدفم و همیشه شکست خوردم در همه موارد نه فقط لاغری ولی الان یاد گرفتم که باید از درون از ذهن خودم تغییر بدم با ورودی ها صحیح اموزش ادن ذهن در مسیر صحیح باورها صحیح به ذهن دادن و بعد به صورت خودکار رفتار من تغییر میکنه و در اخر شرایط بیرونی من در هرجنبه ای چون کار جهان همسو کردن خودت با محتوا ذهنیت است همواره در تلاشه تورو شبیه باورهات فرمول ها ذهنیت کنه😊

   نتیجه نهایی رو فرمول ها ذهنی تعیین میکنه اصل تلاش ما مهم نیست که چقدر داریم تلاش میکنیم یا در چه مسیری هستیم نتیجه نهایی رو فرمول ذهنی تعیین میکنه☺😊😉

   واقعیت زندگی ما چیزی نیست که الان داریم زندگی میکنیم اگه چاقیم ،اگه کار درست نداریم ،بیماریم ،ارامش رفاه اسایش نداریم، اگه فرد مناسب در زندگیمان نیست ،اگه پول ماشین خونه نداریم واقعیت وجود ما نیست بلکه بخاطر باورها ذهنی خودمان است که داریم تجربه میکنیم این شرایط رو باید باورها فرمول ها ذهنی تغییر بدیم تا شرایط ما تغییر کنه 

   وقتی باورت این باشه مهم که چاقی من بخاطر کم تحرکی ورزش نکردن یا ارثی است مهم نیست داری چقدر تلاش میکنی لاغر بشی لاغر نمیشی چون این باورها تو هستند که شرایطتت میسازند☺

   در همه جنبه ها زندگی این اصل برقرار است مثلا فردی که باور داره پول کم است کار نیست شبانه روزم تلاش کنه پولدار نمیشه چون باورها ذهنی فرد است که شرایطش براش به وجود میاره در مورد همه جنبه ها زندگی این اصل برقرار است 

   وقتی فرمول ذهنی چاق کننده شناسایی بشه تغییر کنه طبیعی است که متناسب بشیم پس باید فرمول ها ذهنی تغییر بدیم تا شرایط بیرونی ما تغیبر کنه در همه جنبه ها

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار mah.sana.motalebi.khah@gmail.com
   1400/04/20 18:22
   مدت عضویت: 1111 روز
   امتیاز کاربر: 181 سطح ۱: کاربر مبتدی
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 899 کلمه

   به نام خداوند جان و خرد

   سلام و درود

   فرمول های ذهنی و تاثیر آن بر تمام جنبه های زندگی…

   ❤️ای نسخهٔ نامهٔ الهی که توئیای آینهٔ جمال شاهی که توئیبیرون ز تو نیست هرچه در عالم هستدر خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی❤️

   این چند بیت شعر گویای تمام مطالب هستش…که هر چی هست در درون ما،توی ذهن ما هستش و ما هر چه تلاش کنیم و بیرون دنبال چیزی باشیم به نتیجه نمیرسیم…

   رژیم های سخت،ورزش های سخت،قرص و دارو و عمل و…کارهایی هست که بیرون خودمون انجام میدیم برای لاغر شدن…

   هیچ وقت درون خودمون دنبال لاغر شدن نبودیم…

   لاغر شدن رو به غذا نخوردن،به ورزش سنگین انجام دادن می‌دیدیم و این بیرون از خودمون گشتن بود…

   چاق بودن خودمون رو تقصیر زمین و زمان می‌انداختیم و این بیرون خودمون گشتن بود…

   هیچ وقت به این فکر نمی‌کردیم که چرا یکی متناسبه یکی نه…هیچ نشستیم منطقی درموردش فکر کنیم…یه زمانی هم این فکر میومد تو ذهنمون با عوامل بیرونی خودمون رو قانع می‌کردیم…

   هیچ وقت فکر نکردیم این غذایی که ما داریم میخوریم تمام انسان ها میخورن چرا یه عده لاغرن یه عده چاق و اگرم فکر می‌کردیم سریع می‌انداختیم تقصیر غذا که پر کالری هستش،روغنش زیاده و هزاران دلیل‌…

   به این نگاه نمی‌کردیم ما چه دیدی به غذا داریم…

   به چه دلیلی غذا میخوریم…

   به رفتار و افکار خودمون توجه نمی‌کردیم…

   توجهمون جلب شده بود رو عوامل بیرونی…

   هیچ وقت به این فکر نکردیم که چرا یه آدم متناسب  خیلی راحت میگه من این غذا رو دوست ندارم و نمیخوره،،،چرا ما نمیتونیم تشخیص بدیم کدوم غذا رو دوست داریم کدوم رو دوست نداریم…

   هیچ وقت به این فکر نکردیم که چرا یه آدم متناسب خیلی راحت غذا هم تو بشقابش باشه ولی سیر بشه دیگه نمیخوره ولی ما باید ته بشقاب رو دربیاریم…

   یادمه چند سال پیش یه دوره همی داشتیم و عصرونه رفتیم نان بربری تازه با پنیر و گوجه خیار گرفتیم و دور هم نشستیم به خوردن…یه نفر برای همه مون لقمه می‌گرفت و میداد دستش…یکی از اون افراد اون جمع متناسب تر از بقیه بود،تمام لقمه اش رو خورد و دقیقا دو تا گاز مونده بود تموم بشه آورد داد به مامانش و گفت من نمی‌خورم دیگه و با تمام مسخره هایی که شد که این دیگه چیه بخور و…نخورد و رفت کنار نشست ولیییی افراد دیگه با عنوان های مختلف که دور همیم،حیفه،نون تازس تا ته لقمه هاشون رو خوردن…

   الان که توجه میکنم تفاوت رفتار یه آدم متناسب و چاق رو میفهمم…الان درک میکنم که همون دوتا گاز مازاد بدن انسان هستش،،،و یه آدم متناسب هیچ وقت سراغش نمیره و یه آدم چاق اون دوتا گاز مازاد رو میزنه…

   تازه توی ذهن آدم چاق پر از ترس و نگرانی و تصور ذهنی چاقی هستش…

   چرا هیچ وقت فکر نکردیم که تو درون ما یه چیزی وجود داره که ما چاقیم🤔🤔🤔

   رفتار خودمون رو نگاه نمی‌کنیم که داریم کاری میکنیم که از پرخوری نمیتونیم نفس بکشیم…

   بعد میگیم فلانی ارثی لاغره ما ارثی چاقیم🙄🙄🙄

   هیچ چیزی بیرون ما وجود نداره هر چیزی هست در درون ما و توی ذهن ما هستش…

   این فرمول‌های ذهن ما هستن که مارو هدایت میکنن…

   این فرمول‌های ذهن ما هستن که با این که میدونیم یه غذا مونده هستش و هیچ کس نمیخوره،ما میخوریم…

   این فرمول ذهن ما هستش که وقتی میریم مهمونی انگار رفتیم جنگ و داریم غنیمت جنگی جمع میکنیم و چند برابر خونه خودمون میخوریم…

   این فرمول‌های ذهن ما هستن با اینکه غذا خوردیم و به میزان زیاد هم خوردیم ولی همینکه از سرسفره پامیشیم احساس گرسنگی داریم…

   این فرمول‌های ذهن ما هستن که مارو هدایت میکنن به سمت مواد غذایی و تا یه ماده غذایی میبینیم هول میشیم و جوری میخوریم که نفسمون بند میاد و غذارو نجویده میدیم پایین…

   این باورها تو تمام مسائل زندگی مارو هدایت میکنن…کسی که باور داره میتونه هر کاری رو انجام بده واقعا میتونه…و کسی که باور داره نمیتونه واقعا نمیتونه و فقط درجا میزنه تو زندگی…

   الان داستان همینه ما وقتی باور چاقی داشته باشیم هر چقدر هم تلاش کنیم رژیم بگیریم،ورزش کنیم فقط و فقط درجا می‌زنیم و هیچ پیشرفتی نمی‌کنیم…

   ولی خدارو صدهزار مرتبه شکرررر خداوند ذهن انسان رو انقد قدرتمند آفریده که اگه انسان بخواد راهی رو که کل عمرش اومده و فرمول‌های ذهنی خودش رو هر روز ثبیت  کرده با تلاش و اشتیاق و استقامت و عمل خیلی خیلی خیلیییییی کمتر از اون میتونه عوض کنه و به خواسته خودش برسه…

   فرمول‌های چاقی  و تاثیرش در چاقی؟واقعا چقدرررر تاثیر داره؟؟؟

   اگه ذهنی نیست پس چرا یه عده لاغرن یه عده چاق؟؟؟

   مگه مواد غذایی باهم فرق داره؟

   مگه ورزش کردن ها با هم فرق داره؟

   چی باهم فرق داره که یه عده غذا میخورن تازه چند برابر یه آدم چاق ولیییی همیشه و تا آخر عمر لاغر هستن؟

   این ذهن ما هستش که با هم فرق داره…

   درون ما فرق داره…

   بیرون هر چی هست یکی هستش،مواد غذایی یکی هستش،تحرک ها یکی هستش و…

   فرمول‌های ذهنی،باور هامون،تصویرهای ذهنیمون،حرف هامون،عمل هامون همه در راستای چاق شدن هستن…

   ما هر چی بیرون داریم اول در درونمون بوده بعد به بیرون رسیده…

   یه نگاه اجمالی به مدل غذا خوردنمون بندازیم…غذا رو میخوریم تموم میشه به جای اینکه بگیم خدایا شکرت میگیم واااای چاق میشم کالریش  زیاد بود و هزاران حرف دیگه…خوب ما داریم چاقی رو به واقعیت تبدیل میکنیم…

   ما انتظار چاق شدن داریم…

   با یکم تمرین با یکم ثابت قدم بودن با یکم عملکرد انتظار خودمون رو به لاغری تبدیل میکنیم…

   فرمول هامون رو به لاغری تبدیل میکنیم….

   مثل همین الان که تا اینجای مسیر پیش اومدیم نتیجه های بی نظیری رو خلق کردیم…

   پس هر چقدررررر بیشتر ثابت قدم باشیم نتیجه بیشتر و بیشتر و نمایان تر میشه و ما تا آخر عمر از همه چی لذت میبریم😍😍😍

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 8 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار parsasaryna04
   1400/04/19 23:59
   مدت عضویت: 1485 روز
   امتیاز کاربر: 2963 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 646 کلمه

   با سلام خدمت دوستان سرزمین لاعری وشما استاد گرامی اولش بگم یادیدن این فایل واون ورقهای رنگی که روی دوربین میزاشتید انگار اون تکه از فایل روی ذهنم بدای همیشه درج شد واز صبح که گوش دادم دارم توی همه موارد زندگی فکر میکنم که چه فیلتری دارم ایا اصلا فیلتری دارم یا نه یا اگه دارم چه رنگی ایا بارنگ خود اون چیز تفاوت داره یا نه پس کلا هر ادمی برای هر موصوع زندگی اش یک عینکی داره که ممکن رنگش با واقعیت موضوع تفاوت داشته باشه اصلا خود واقعیت هم میشه بگی از نظر هرکسی فرق میکنه چون هرکسی با عینک خودش به مسئله نگاه میکنه پس حالا باید ببنیم این عینکها درحقیقت چیه واز کجا رنگشون تشکیل میشه در دهن ما این عینکها همون فرمولهای دهنی وباورهای  ما هستند که از طریق ورودی های ذهنمون وارد میشن  ووقتی این اطلاعات وارد میشن به صورت باور مبشن وعینکی از رنگ باور مورد نطر ساخته میشن ودرمورد اون موصوع وقتی در زندگی ما بهش فکر کنیم یا به خواهیم کاری انجام بدیم بلافاصله ذهن عینک مورد نطر همون باور رو استفاده میکنه وطبق اون نتیجه به همون رنگ حاصل میشه حالا ماهر کار عملی و فیزیکی انجام بدیم تهش به همون رنگ نتیجه اش میشه پس ما در زندگی تا حالا در مورد چاقی فقط داستیم عمل بیخود فیزیکی انجام میدادیم ولی تهش همون نتیجه عینک رنگی ذهنمون میشد یعنی در اخر چاقی بیشتر میشد اخه ما در مورد چاقی فرمولهای زیادی داریم که تقریبا همه اشتباه بوده ودر دهن ما متاسفانه بیستر اون به صورت باور شده مثل از ۵داخوردن ترسیدن مثل اینکه بی تحرکی عامل چاقیه مثل غداب وجدان بعداز خوردن مثل اینکه به بعصی از ۵دا ها ومواد ۵دایی قدرت چاق کنندگی میدیم مثلا نون ویا ماکارونی ویا بدنج خوردنشون چاقت میکنه یا مثلا میگیم اگه چایی روبا قند بخوریم بیماری دیابت میگیریم یا مثلا من برای پادردم به دکتر رفتم وبه من تقویتی داد ولی مربی باسگاهم گفت اونها اشتهوتو زیاد میکنه منم از اون روز بیشتر میخوردم ومیگفتم تقصیر من نیست که این قرصها ویزگیشون اینه خلاصه ما باورهای اشتباه زیادی داریم که باعث شده که ما چاق شویم وچاق بمانیم اگه این باورها روداشته باشیم انگار یک فیلتر روی ذهنمون رو گرفته ونمیتونه درست وطبیعی تصمیم بگیره وهمش دستوراتی منطبق با اون فیلتره میده که بدور از ذات اصلی دهنمون است یعنی اگه ما در ظاهر وطبق روال قدیم که رژیم وورزش میکردیم که لاعر بشیم فایدهای نداره چون اون قسمت که باید پردازش کنه وطبق کد های نوشته شده خودش عمل میکنه وما هی شاید لاعر میشدیم ولی چون او ن فیلتر ه روی ذهنمون بود براش سخت بود این روشها چون روی چشمهای دهنمون اون لنزهای رنگی وعینک چاقی در ذهنمون قرار داره ودر نهایتاول ما باید اون باورهایی که تبدیل به عینک دائمی شدهاند رو پیدا کنیم وکمکم  وبا استمرار وتمرین زیاد ما فرمولهای جدید ودرست وطبیعی را وارد ذهنمون کنیم واون عینکها رو کنا بزنیم وکلا دیگه ذهنمون نیازی به عینک ندارد زیرا به صورت طبیعی ودرست ذهنمون احتیاج به هیچ عینکی نداره اخه اگه در روال عادی وطبیعی که خداوند برامون بوجود اورده برگرده نیازی به هیچ فیلتر ولنزی وعینکی نداره وخداوند اون رو طوری افریده که اگه فرمول درست در اون جای بدیم سریعتر کارهاشو انجام میده چون کارهای درست وطبیعی انجامش برای ذهنمون راحتر چون اصلا این جوری افریده شده ما با ورودی اشتباه چشهایش را۱عیف کردیم وعینکهایی با رنگهای مختلف بر چشمهای ذهنمون زدیم که او حتی نمیتوانست چیزی رو بدرستی ببینه ودستور درست بده حتی در مورد ورزش هم ما ورودی اشتباهی داده ایم و در مورد ورزش هم باید اول فرمولهای دخیره شده را بررسی کنیم ببینیم چه عینکی با چه رنگی بر چسمهای ذهنمون زدیم وسعی کنیم با استمرار و تمرین زیاد اونها رو کسف کرده وبه جایش فرمول وکد درست وارد کنیم تا از ورزش هم بهره درستی ببریم در مسیر لاعری با دهن خدایا شکرت 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار saberizahra80
   1400/04/16 10:29
   مدت عضویت: 1674 روز
   امتیاز کاربر: 3426 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 668 کلمه

   سلام🙂

   امروز برام واضح شد وقتی اساتید موفقیت میگن دنیایی که هر فردی داره تجربه میکنه متفاوت از دنیای دیگرانه و همه هم دارن واقعیت رو میگن

    و این جمله که انسان ماشین اثبات باورهاشه

   فرقی نمیکنه چه تلاشی داریم انجام میدیم فرقی نمیکنه چقدر زمان میذاریم فرقی نمیکنه کدوم شهر و کدوم کشور هستیم فرقی نمیکنه چند سالمونه در نهایت نتیجه رو باورهای ما رقم میزنن

   باورها مثل عینک مثل لنز و مثل فیلتری هستن که حقیقت رو متفاوت جلوه میدن و بستگی داره من چه فیلتری زده باشم واقعیت دنیای من با شما متفاوته

   اینجاست که حرف و نظر ادمها میتونه روی زندگی ما تاثیر بذاره چون اون فرد داره از پشت عینک باورهای خودش دنیا رو میبینه و هر آنچه میگه از زاویه دید خودش هست 

   و دقیقا همینجاست که باید هوشیار باشیم هر حرفی رو نشنویم هر تصویری رو نبینیم

   اینجاست که باید برای ورودی ذهنمون فیلتر بذاریم

   اینجاست که نقش رسانه ها در سرنوشت ما خودش رو نشون میده

   چی داریم وارد ذهنمون میکنیم وقتی دنیایی که رسانه ها معرفی میکنن یه دنیای پر از جنگ و خشونت و بیماری و فقر و بی رحمی هست اونوقت من چطور میتونم با دیدن تصاویر این دنیا و شنیدن درباره این مسائل باور کنم که دنیایی که خدا آفریده پر از زیبایی و صلح و فراوانیه🤨🤨🤨🤨

   برای همه قسمتهای زندگیمون ما یه عالمه باور داریم در مورد چاقی هم اینطوره….

   و درنهایت این باوره که نتیجه جسمی ما رو مشخص میکنه 

   وقتی من باور دارم چاقی من ارثی هست دیگه هر تلاشی برای لاغر شدن انجام بدم سالها باشگاه برم سالها توی بشقاب میوه خوری غذا بخورم ……‌باز هم نتیجه جسم چاق منه چون من با اون کارها نتونستم ژنم رو تغییر بدم که….😬پس تلاش فیزیکی من مهم نیست و تا زمانی که این باور تغییر نکنه جسم من به سمت چاقی حرکت میکنه😑😑😑

   وقتی باور دارم برنج ،نان،ماکارونی، شیرینی،شکلات،سیب زمینی ،فست فودها ….‌ چاق میکنن هر بار که از اونا مصرف میکنم یا حتی وقتی فقط چشمم به اونا میخورن افکار چاق کنندگی اونها رو مرور میکنم پس چاقتر میشم😮😮😮😮

   یه جمله ای که خیلی توی فایل نوشتاری برام جذاب بود این بود که باور چاق کنندگی نان باعث پر رنگ شدن باور “چاق شدن من طبیعی است”میشه دقیقا مثل وقتی که فیلتر زرد بذاریم روی چشممون و اونوقت یه قسمتهایی از تصویری که میبینیم زردتر و پر رنگتره😶😶😶😶😶

   پس باورهای ما حتی باعث تقویت همدیگه هم میشن و باورهای ریشه ای ما سختتر تغییر میکنن

   الان درک میکنیم که چرا همه ما داریم از یه نوع غذا میخوریم ولی من چاقم و دوستم لاغره👌👌👌

   من درباره خوردن نوع خوردن نوع خوراکی  ژنتیکم  متابولیسم بدنم و……هزاران فرمول ذخیره شده دارم که او نداره پس نتیجه جسم من چاقیه ولی او تناسبه👌👌👌

   اینجاست که به اهمیت تغییر ذهن پی میبریم 

   اینجاست که میفهمیم تنها راه لاغری صحیح و ماندگار تغییر ذهنه

   اینجاست که میفهمیم هییییییچ رژیمی فایده نداره

   ساعتها باشگاه رفتن بی فایده است

   ساعتها پیاده روی مسخره است

   اعمال جراحی کاملا بی نتیجه است 

   دمنوشها ،قرصها وگنهای لاغری ،ژلهای لاغر کننده یه شوخی بیشتر نیستن😏😏😏😏

   تنها راه لاغرشدن در مسیر تناسب فکری موندنه و چقدر این عنوان پر مفهوم و زیباست 👌👌👌تا زمانی که فکر ما متناسب نشه جسم ما هم متناسب نمیشه😏😏😏

   ودر کدوم یک از روشهای دیگه ذهن رو به تناسب میرسونیم….هیچ کدوم👌👌 و این دلیل موندگار نبودن لاغری با بقیه روشهاست

   تناسب ابتدا باید از ذهن شروع بشه تا زمانی که ذهن تغییر نکنه جسم تغییر نخواهد کرد و تنها راه نغییر ذهن یادگیری است که بصورت شناسایی باورهای چاق کننده و جایگزینی اونا با باورهای لاغر کننده صورت میگیره و آنقدر این روند باید تکرار بشه تا شبکه سیناپسی جدیدی که ساختیم قوی و محکم بشه تا به جای شبکه قبلی عمل کنه و فرمانهای مغز متفاوت بشه و ما رفتارهای متفاوتی رو در رابطه با غذاها نشون بدیم این روند در افراد مختلف با هم تفاوت داره بسته به حجم باورهای قبلی و بسته به درگیریهای ذهنی هر انسان ،وتمرکزی که بر آموزش لاغری داریم زمانها فرق میکنه ولی نتیجه برای همه هست وهرکس وارد این سرزمین شد در نهایت به تناسب اندام مورد نظرش میرسه به شرطی که تا آرزوش رو کسب نکنه کوتاه نیاد👌👌👌

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار FARIDEH. T
   1400/03/30 20:54
   مدت عضویت: 1335 روز
   امتیاز کاربر: 4883 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 819 کلمه

   با سلام حضور محترم استاد عزیز وهمراهان گرامی، 

   در اینجا واین سرزمین لاغر ها هر کس که وارد می شود، با دنیایی بسیارمتفاوت آشنا می شود ،همه چیز آموختنی و در عین حال حیرت آور است ،، پر از آگاهی واموختنی همراه با لذت، 

   یادمه که من وقتی برای اولین بار با سایت لاغری  با ذهن توسط استاد عزیز  آشنا شدم آنقدر هیجان زده شده بودم بی اختیار اشک می ریختم ،چون هرچه استاد می گفت با طبیعت من سازگار بود ،انگار سالها درانتظار شنیدن این حرفها بودم، هم ذوق زده بودم وهم متحیر ،حال غریبی داشتم واشتیاقم بی نظیر بود که همچنان هم هست بطوریکه خیلی سریع هر کسی مرا می دید می گفت چقدر لاغر شدی، هنوز اول راه بودم وهنوز اموزشهارا بطور اصولی فرا نگرفته بودم ولی حالم بی نهایت خوب بود ، و به نظر من در مرتبه اول اون حس وحال وشور واشتیاق بود که اثر واقعی خودش را گذاشته بود ومن بی اختیار میلم به غذا خوردن کم شده بود  توجه کنید دوستان بی اختیار میگم ،برای اینکه بدانید چقدر تمرکز واشتیاق وتوجه در مورد چه لاغری ویا موارد دیگر در زندگی تاثیر گزار می تواند باشد . برای من کاملا محرز شده که فرمول‌های چاقی ،مثل باور چاق کنندگی مواد غذایی، یا داشتن استعدادچاقی،ویا خوابیدن وبی تحرکی ،شام خوردن ،صبحانه خوردن ، وغیره همه اینها موارد وموضوع چاق کننده  ای بود که من به آنها معتقد بودم ولی نمی دانستم که همه اینها تنها باورهای اشتباهی بود که خودم برای خودم ساخته وپرداخت بودم ،ولی در حال  حاضر با تکرار  مکرر میثاق نامه هرروز صبح در جلوی آینه  نه تنها فرمول‌های لاغری  در ذهنم به خوبی جای گرفته بلکه به عمل تبدیل شده است، همینکه هدف من تنها لاغری وتناسب اندام  همیشگی است ،که قبلا هم همین بود ،قبل از شرکت در دوره ،ولی باور نداشتم ،! ویا توجه کردن به آنچه می خواهم : خوب معلومه ،تناسب اندام همیشگی! ولی قبلا ،توجه من به چاقتر نشدنم بود! ویا من از امروز سعی می کنم به انسانهای متناسب توجه  کنم ، کاری که قبلا از این توجه بدم می آمد وازش به نوعی فرار می کردم، ولی حالا از دیدنشون لذت می برم وبه خودم مرتب یادآوری می کنم که اولا تو هم می توانی متناسب باشی ،دوما به خودم یادآوری کنم که طبیعیه که هر انسانی متناسب ولاغر  باشد، ما برای قانع کردن ذهنمان هم برای لاغری باید اورا قانع کنیم، با اودر گفتگو باشیم ،ودر حال سوال وجواب باشیم ،مثل این می ماند که دوستی تازه کشف کردیم که خیلی در تمام ابعادزندگیمان تاً ثیر گذاره! وقدرتمنده ، با کاروحرفه اش آشنایی پیدا کردیم ودر یافتیم که اگر با او در صلح باشیم ، هم حالمون خوب می شود وهم رفتارمان ،! کم کم فیلترهای اشتباهی که مانع دید ن دنیای واقعی وزیبا بود از روی چشمانمان برمی داریم ، کم کم رنگها وباورهای اشتباه را ازجلوی دیدگانمان به کناری می زنیم وبا تکرار ویاداوری که دقیقا چه می خواهقم کدهای جدید را با می دهیم، آنه از غذاها دیگر ترسی داریم ونه حرص وولع می خواد که داشته باشیم ،اندازه نیاز جسمی امان را داده ایم که اون با توجه به عدد ترموستات که در ذهنمان وارد کردیم کار خودش را بلد است ،مثل این می ماند که سفارش یک فنجان قهوه  بدهی وطرف بیش از اندازه  وظرفیت فنجان بریزد ،که خوب در نعلبکی می ریزد وهمه جارا کثیف می کند ، اندازه نیاز من یک فنجان بود ،نه بیشتر اتفاقا دیروز با یکی از آشنایان در ایران صحبت می کردم واو تعریف می کرد که فلان دوستش بعد از ۷ سال از آمریکا آمده ایران ووقتی اورا دیده بود خیلی چاق شده بود بطوریکه تعریف می کرد ا  شدت چاقی پاهایش منحنی شده بود وقرار بود که در آنجا عمل کوچیک کردن معده را انجام بده پرسیدم چی شد ،عمل کرد ،؟ گفت آره عمل کرد ولی چه فایده ! پرسیدم چرا ،گفت خودش تعریف می کنه که حالا فرقی که کردم پیتزا ویا هرخوراکی را دلم می خواد بازم مثل سابق بخورم ومی خورم ولی فرقش آینه که ببخشید دوستان البته ،بالا میارم !!! خندیدم وگفتم ،بابا اون فایده نداره به قول معروف ،خانه از پای بست ویران است!!!  اون باید بره مغزشو عمل کنه وکلی هم خنده ام گرفته بود وهم خوشحال بودم که چقد خوب می توانم الان تشخیص بدم که مشکل افراد چاق در کجاست ،استاد در اینجا ،جا داره که از شما یک تشکر ویژه بکنم ،چون نه تنها شما به ما اموزش لاغری  می دهید ،بلکه ما را تبدیل به افراد کارشناس،لاغری می کنید، ! 

   خلاصه اینکه دنیا وزندگی خیلی زیباست ،وزیباتر هم خواهد شد اگر پرده ها ی ابهام ونا باوری به ان چه پس می شود.اما کنار بزنیم وقدرتمند وتوانا وبا اعتماد به نفس  ،به خواسته های خود توجه کنیم ، وانتظاری جز موفقیت وپیروزی ولیاقت  در رسیدن به آرزوهایمان نداشته باشیم ، واین را یقین بدانیم که هر خواسته ای زمان خودش را می طلبد ،کافی است که صبور باشیم ومشتاق ! 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    امتیاز کاربر: 5976 سطح ۳: کاربر پیشرفته
    محتوای دیدگاه: 36 کلمه

    سلام دوست عزیز
    ازاینکه با این اشتیاق و احساس خوب در سرزمین لاغرها حضور دارید خوشحالم
    اگه درنوشتن دیدگاه از اینتر کردن برای پاراگراف بندی نوشته ها استفاده کنید بسیار زیباتر و خواندن آن راحت تر می شه
    مرسی

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
     آواتار FARIDEH. T
     1400/04/01 08:53
     مدت عضویت: 1335 روز
     امتیاز کاربر: 4883 سطح ۳: کاربر پیشرفته
     محتوای دیدگاه: 24 کلمه

     با سلام حضور محترم استاد عزیز ، 

     ممنونم استاد از لطف شما ،در ضمن حتما در نوشتنم دقت بیشتری می کنم وانجام خواهم داد،

     با سپاس 

     برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
     امتیاز: 0 از 0 رأی
     افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار solmazmilan@gmail.com
   1400/03/14 17:08
   مدت عضویت: 1234 روز
   امتیاز کاربر: 10935 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 573 کلمه

   باسلام این گام هم مثل همیشه عالی بود.

   گام۲۷فرمولهای ذهنی و تاثیر در چاقی:

   نکاتی که از این گام یاد گرفتم.

   ۱ فرمول ذهنی در عمل کردن ذهن مثل زدن یک عینک بر چشمان ما هست که دنیارو به شکل غیرطبیعی و مجازی میبینیم.

   ۲  در ذهن فردی که فرمول ذهنی اون اینکه که چاقی ارثی است تجربه اون در زندگی همیشه چاقی خواهد بود چون این فرمول ذهنی است که نتیجه را تعیین می کند.

   ۳ مثال دیگر این است که افراد چاق همیشه فکر می کنند که خوردن باعث چاقی میشود واین یک فرمول اشتباه است و با آوردن دلیل منطقی که افراد لاغر و متناسب هم می خورند ولی چاق نمیشوند پس این فرمول چاق کننده و اشتباه است. واین فرمول به این راحتی رد صلاحیت شد.

   ۴ من هم این عقیده وباور چاق کننده را داشتم که نان خوردن دلیل چاقی من هست وچند بار هم سعی کردم که امتحان کنم و نخورم ولی نتیجه باز هم چاقی بود و الان فهمیدم که من باور چاق کنندگی به نان داشتم درصورتی که این باور برای افراد متناسب اینجوری نیست و ازشون بپرسید میگن ما نون رو میخوریم که سیر بشیم و لازم هست که خورده بشه.

   ۵ نکته قابل توجه این است که تاثیر فرمولهای ذهنی این است که وقتی فرمول اشتباه در ذهن ایجاد شود نه تنها وقتی که مشغول خوردن هستیم افکار تحت تاثیر اون فرمولها قرا میگیرند بلکه موقع نکاه کردن به اون ماده غذایی هم یه سری افکار در ذهن ما مرور میشه که ناشی از همون فرمولهای چاق کننده است.

   ۶ فرمولهای ذهنی در تمام جنبه های مختلف زندگی وجود داره که از طریق شنیده ها و دیده ها این فرمولها ایجاد می شوند که در نهایت نتیجه زندگی ما در جنبه های مختلف زندگی رو رقم می زنند.

   ۷ مثالهایی از فرمولهای ذهنی اشتباه که من هم داشتم:من آدم بدشانسی هستم.زندگی همیشه و برای همه سخت است من کار مورد علاقه ام رو پیدا نمیکنم یا فرد مورد علاقه ام برای زندگی پیدا نمی شودیا خوابیدن باعث چاقی می شود وخیلی فرمولهای دیگه که الان در خاطرم نیست وسعی خودمو میکنم که با این مسیر ذهنی عینک ذهنی یا فرمولهای اشتباه خودم رو یکی پس از دیگری تغییر بدهم و بردارم.

   ۸ اصلا مهم نیست که چقدر فاصله دارم برای داشتن اندام دلخواهم واین از حیله های شیطان است که باعث میشه این فاصله رو برای ما بزرگتر بکنه و دور از دسترس قرارش بده.

   ۹ نکته مثبت و مهم این است که در این راه ایمان و امید و باور داشته باشیم که این مسیر میتونه مارو نه تنها به لاغری بلکه به کلی از رویاهامون برسونه فقط باید همت کنیم  ووشروع کنیم به تغییر دادن شرایطی که ازش راضی نیستیم.

   ۱۰ اصل و اساس لاغرشدن فرمولهای ذهنی است که اگه ازش اطلاع داشته باشیم می تونیم لاغر بشیم و اگه با خبر نباشیم باعث چاقی می شود،البته در تمام جنبه های زندگی هم این صدق می کنه.

   ۱۱ فرمول ذهنی درواقع یک مسیر است که ما داریم در اون حرکت میکنیم واصلا مهم نیست که چقدر تلاش می کنید مهم اینکه که نتیجه آخر رو فرمول ذهنی عوض می کنه.

   ۱۲ جهان براساس فرمولهای ذهن هر فرد داره بهش پاسخ میده این نکته خیلی برام مهم است.

   ۱۳ وقتی ذهن رو برای کاری آماده کنید نتیجه فراتر از حد تصور و تلاشی است که انجام دادین. 

   ۱۴ و در نهایت لاغرشدن آسان ترین کار دنیاست فقط باید اصولشو یاد بگیریم و اصولشم راحته چون با لذت و اشتیاق همراه است فقط باید باور کنیدو بهش عمل کنید.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 4 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار S.Amini13621362@gmail.com
   1400/03/14 14:49
   مدت عضویت: 1164 روز
   امتیاز کاربر: 100 سطح ۱: کاربر مبتدی
   محتوای دیدگاه: 91 کلمه

   سلام استاد عزیز وبزرگوار

   خداوند رو سپاسگزارم که من رو که مشتاق لاغری واگاهی هستم در این مسیر قرار داد 💞💖

   من تازه وارد این مسیر شدم الان گام ۲۷ هستم خدا رو شکر چه مطالب آموزنده ای یاد گرفتم 😇😇😇😇

   من فهمیدم ذهن من مثل صفحه ای سفید وپاک هست وما در طول مسیر زندگی روی این صفحه فیلتر های پر از شک. ترس.  نا امیدی   و فرمول های اشتباه پر میکنیم. این ما هستیم که باید درست بخواهیم وبا عشق و توکل به خدا بریم در مسیر موفقیت و شادی ولاغری

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار s.mohammadi8195
   1400/03/12 08:56
   مدت عضویت: 1513 روز
   امتیاز کاربر: 6887 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 319 کلمه

   سلام بر همگی

   منم تا یه سنی متناسب بودم ویادم میاد که تو اون دوران هیچ وقت به هیچ غذایی باور غلط نداشتم اینطوری بگم صبحانه همیشگی ما یا کره یا خامه بود و ناهارمون هم اکثرا خامه با نون و ماست خامه ای . از شیر گاو کره و خامه و ماست خامه ای  درست میکردیم و استفاده میکردیم  با مربا .

   مامانم هم مرتب کیک و کلوچه درست میکرد و میخوردیم . 

   اصلن سر سوزنی هم به اینکه چی چاق میکنه و چی نمیکنه فکر هم نمی کردیم و بعدش که چاق شدیم تحت تاثیر اطرافیان و دوستان نسبت به غذاها حساس شدیم و روز به روز باورهای غلط چاقی بیشتر شد و روز به روز چاق تر .

   پس اگه کره و… میخواست چاق کنه ما چندسال ۱۰ سال مرتب استفاده میکردیم متناسب بودیم حتی یادم میاد هیچکدوم از اعضای خانواده نه بیماری کبد چرب و… داشتند نه به الان که خواهر زادم ۶ سالش بود زرده تخم مرغ رو می انداخت و سفیدشو میخوره . 

   خودمون به خودمون بد کردیم و اینجور غذا خوردنها رو فرهنگ سازی کردیم . و غذاها رو به دو دسته چاق کننده و خوب جا انداختیم و هم خودمون این باورها رو قبول کردیم و هم بین فرزندان و عزیزانمان جا انداختیم . 

   رسانه ها هم که هر روز دارند روز به روز کانالهای آشپزی رو گسترش میدن وهم دستگاه ورزشی رو تبلیغات میکنند .با دست پس میزنند و با پا پیش می کشن. 

   بعضی اوقات که پای برنامه کودک خواهر زادم میشینن میبینم تو برنامه کودک هم یه مجری و دوتا کودک میارن و آشپزی آموزش میدن .

   به نظر من این موضوع لاغری با ذهن آنقدر مهم هست که در دوره دبستان یه کتاب آموزشی درنظربگیرن و عزیزانمان از پایه با قدرت ذهن آشنا بشن . اعتماد به نفس که پایه هر موفقیتی هست وقتی با فرمولهای غلط ذهنی کمرنگ بشه دیگه چی جوری توقع پیشرفت و یک جامعه سالم و موفق رو داشته باشیم .

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 13 از 3 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار maryamkhazaie0000@gmail.com
   1400/02/17 12:21
   مدت عضویت: 1282 روز
   امتیاز کاربر: 458 سطح ۱: کاربر مبتدی
   محتوای دیدگاه: 199 کلمه

   بنام خداوند  بخشنده و مهربان سلام استاد عزیز و دوستان گرامی گام بیست و هفتم ،فرمول هایی ذهنی و تاثیر در چاقی ،فرمول  هایی چاقی در ذهن ما مثل عملکرد اون طلق  ب اون کو چکی هستند ک استاد جلوی لنز دوربین گذاشتند و تمام تصویر ب رنگ غیر طبیعی تبدیل شدن و هیچ چیز رنگ طبیعی خودش رونداشت و فرمول های چاقی هم مث چاقی من ارثیه ،چاقی من ب خاطر رسیدن ب سن بلوغه ،ب خاطر زیاد خوابیدنه ،ب خاطر بی خیال بودن ی دلیلایی ک الان خودم بهشون فک میکنم میگم چرا من اینا رو باور کردم واقعا وقتی این دلیلا تبدیل ب باور شدن در من دیگه من هر چی تلاش کردم نتیجه ی جز شکست برای من نداشته ،ما در این راه اول باورهاای ک باعث چاقیمون شده رو شناسایی میکنیم بعد حذفشون میکنیم بعد باورهای متناسب شدن رو در ذهنمون بذر شو میکاریم و بعد کاشتن این باورها مثل باغبانی ک  از درختاش مراقبت میکنه ک جون بگیرن درختاش تا ب ثمر بشینن ما هم باید تقویت کنیم این باور ها رو  استمرار داشتن در این راه باعث میشه ما افرادی متناسب بشیم مثل استاد عزیز و شگفتی سازان با اراده عاشقتونم 🌹🌹🌹🌹🌹.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 8 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    آواتار s.mohammadi8195
    1400/03/11 18:50
    مدت عضویت: 1513 روز
    امتیاز کاربر: 6887 سطح ۳: کاربر پیشرفته
    محتوای دیدگاه: 239 کلمه

    سلام بر همگی. 

    هرچقدر جلوتر میریم بیشتر  موانع ذهنی که ایجاد کردیم و از آن غافل بودیم شناسایی میکنیم .

    تو خانواده ما هم کلی از این رفتارها و باورهای غلط فراوان یافت میشه . اینکه آش رو هر کدوم از ما چند تا کاسه میخوریم درحالی که اون رو پیش غذا میدونیم و حتما بعدش ناهار و شام درست میکنیم ومیخوردیم. یا خوردن شیرینی اختیار و گوجه و کلوچه و ساندویچ وذرت مکزیکی اینا رو اصلن جزء غذایی که سیر کنه نمیدونستم .

    یه روز با دوستم بیرون بودیم دیدم میگه بزار چندتا ساندویچ بگیرم برای شام و یه نوشابه بزرگ . کلی تعجب کردم . آخه تو خونه ما اصلن اینا شام محسوب نمیشه و جزو دلضاف محسوب میشه . وقتی میشه باورمان رو نسبت به کلوچه ودیگر خوراکیها عوض کردو جز و  وعده غذایی درنظر گرفت  پس چرا من سعی نکنم که باورهام رو نسبت به باقی غذاها عوض کنم و یه بیسکویت یه کلوچه یه ساندویچ یا آش یا شعله زرد ویا حتی نون و پنیر وسبزی … رو در ذهنم وعده غذایی حساب کنم.

    چقدر زندگی کردن راحته و ما فقط چقدر با باورهای غلطمون سختش کردیم. 

    اینها درس امروز منه . دیگه هر چیز خوردنی در ذهنم غذای بدنم هست و پیش غذا و… نداریم .و باور میکنم که با خوردن همینا احساس سیری رو بدنم میده .

    به قول سهراب سپهری گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد 

    دیده ها رو باید شست و جور دیگر باید دید. 

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار متناسب موفق
   1400/02/06 23:59
   مدت عضویت: 1226 روز
   امتیاز کاربر: 14044 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   محتوای دیدگاه: 663 کلمه

   به نام خدا 

   فرمول های ذهنی و تاثیر درچاقی 

   مواد غذایی  هیچ فرقی ندارند مهم نیست که شور باشد یا شیرین .مهم نیست که آخر شب خورده میشه یا اول صبح 

   مهم دید وعینک ماست که مانند فیلتر استاد اینقدر همه چیز رو تغییر میده و باورهای غلطی رو برامون تداعی میکنه که به جای زیبایی و لذت بردن از غذا ، آن باورها رو برای خودمان غول میکنیم اگه شیرینی بخواهیم بخوریم فقط صبح بخور مبادا شب بخوری که حتی قند میوه هم شب جذب بدنت میشه وتبدیل به چربی میشه .یک باور کوچک همه ی زندگیتو تحت تاثیر خودش قرار میده تو رو چاق میکنه اعتماد به نفستو ازت میگیره وحتی افسرده ات میکنه .

   مهم نیست که تو چقدر تلاش میکنی ورژیم میگیری مهم اون عینک چاقی ارثی است که به چشم داری هرقدر تلاش کنی نهایت محکوم به چاقی میشوی پس ذهنت میگه چرا اینقدر خودتو اذیت میکنی بی خیال شو.

   با وارد شدن به این مسیر کم کم عینک ها رو برمیداریم ویکم طول میکشه که واقعیت رو ببینیم ولی می بینیم .عینکی که من از خوردن شیرینی و ترس از آن دارم رنگ قرمز قرمزه .طوری که هیچ زیبایی نمی بینم همه اش ترس و نگرانیس بدون هیچ لذت .من مثل خیلی از دوستان بامیه رو خیلی دوست دارم ولی هروقت خوردم همه اش ترس بود و بعداز آن عذاب وجدان .ولی امسال چندبار که خوردم یکی با چایی و ولع ندارم که برم سریع یکی دیگه بردارم و زود بخورم که ذهنم نفهمه .تازه دبشب به رفتار خواهرم که متناسبه دقت میکردم میگفت من باید بامیه همیشه درخانه داشته باشم .و نگران نبود .پس چرا من مثل خلافکارها نگران بودم .چون عینک من با عینک خواهرم متفاوته .عینک من مساوی بود با شیرینی عید چاق کننده کیک تولد چاق کننده ماه رمضان چاق کننده. ولی به خواهرم گفته میشد اون اصلا چاق نمیشه .عینک اون غذا هیچ قدرت چاق کننده نداره .

   مادرم نسبت به نان یک باور قوی داره که اکثر قدیمی ها قبول دارند که نان مقدسه و باید همیشه در سرسفره باشه .وقتی که نان توی سفره گذاشته میشه خودش غذای کامله منتظر نباشید شروع به خوردن نان کنید .ماه رمضان مادرم میگه آخر غذاتون دو لقمه بخورید چون مقوی هست تاافطار حسابی سیرتون نگه میداره .اصلا نمیگه چاق کننده اس .

   ولی عینک من با مادرم فرق میکنه من از نان میترسم چون چاق کننده اس .موقع عید مادرم پیراشکی حبوبات و سبزیجات خوشمزه درمقیاس زیاد درست میکنه .اون اینکار رو برای شروع سال نو انجام میده ولی من اول کالری زیاد اونو میدیم و میشمردم که وااای چقدر چاق کننده اس .ولی امسال به اندازه نیازم بعضی شب ها یکی ازآنها برای شام خوردم و برای اولین بار مزه آن را باتمام وجودم چشیدم و نترسیدم چون باور دارم که من این عینک رو برمیدارم و متناسب میشوم .

   در این مدت که دراین مسیر هستم به خودم دقت میکنم میبینم چون مانتوهام در همین ۴ماه برایم تنگ شده بی صبرانه منتظرم اندازه ام بشه و این بزرگترین اشتباهه منه .باید بدانم این عینک فرمول های غلط رو ازچشمم بردارم یکم طول میکشه تا حقیقت رو بببینم .پس عجله نکن .

   و یک اشتباه دیگه من هی به خودم میگم اگه لاغری شروع بشه برای خودم فایل پیاده روی رو هدیه میخرم یا مانتو جدید میخرم .مشکل همون اگر است .من باید باورمو قوی تر کنم اگر یعنی هنوز شک دارم .درصورتی که من یقین دارم تنها راه نجات من همین راهه حالا شاید بعضی روزها هی به خودم بگم کوو تو که لاغر نشدی ولی ته ذهنم میگه آروم داری عجله میکنی .همین که آرامش داری و باخیال راحت داری کیک ونوشابه و برنج وآبگوشت و ماکارونی به اندازه میخوری و حسرت نمیخوری که چرا باید بقیه بخورن و من نگاه کنم و باز همین حسرت بیچاره ات کنه و نگاهی که به غذا بکنی هم چاقت کنه .(آش نخورده و دهن سوخته 🤕)

     پس گام اول باور باور باور باور باور که من میتوانم متناسب باشم .برای خودم سایز در نظر نمیگیرم هرسایزی که ذهنم دوست داشت .خوبه 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 10 از 2 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   امتیاز کاربر: 6752 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 800 کلمه

   بنام خداوند حکیم. گام 27 تاثیر فرمول های ذهنی برا چاقی. سلام خدمت دوستان گلم واستاد بزرگوار. ذهن ما به عنوان بخشی از وجود ما که به دلیل بی نهایت بودنش مسعول سعادت وخوشبختی ماست دارای فرمول های بی شماری است که در ذهن افراد چاق یه سری فرمول های اشتباه ثبت شده که مانع کاهش وزن ودلیل چاق شدن هستند. فرمول های ذهنی کنترل افکار ورفتار مارا در دست دارند. نگاه وتعریفی که افراد چاق از خوردن دارند یکی از فرمول های ذهنی است که می تواند تا ابد باعث چاقی وچاقتر شدن ما باشد. چگونه خوردن چه چیزی خوردن. درچه زمانی خوزدن برای چی خوزدن همه فرمول داره. ما وافراد متناسب هردو از یک سری مواد غذایی استفاده می کنیم وگاهی حتی کمتر از انها غذا می خوریم اما چرا آنها همیشه متناسب می مانند وما روز به روز چاقتر می شویم. تا قبل از آشنایی با ذهن چاقم. چاقی رو جز سرنوشتم می دونستم می گفتم خوب یه عده چاقن یه عده هم لاغر منم جزو چاق ها هستم. اما حالا دارم کم کم متوجه می شم که اون لیست بلند بالا از مواد خوراکی که برای من ممنوعه ودلیل چاقیم بودن هیچ قدرت چاق کنندگی ندارن من با بقیه هیچ فرقی ندارم منم مخلوق پروردگارم چرا باید نان برنج روغن شیرینی برای من ممنوع باشه یا اگه خوردم منتظر چاقتر شدن باشم. حالا می فهمم عینکی بر روی چشمان من بوده که نگاهم را به خوزدن عوض کرده. سالها ترس از خوردن داشتم. اول با حساب اینکه این غذا چاق کننده است وپذیرفتن چاقی برای خوردن افدام می کردم. با دیدن شیرینی چاقی برام تداعی می شد من خوردن را برای تفریح وخوش گذرونی انجام می دادم نه برای برطرف کردن نیاز بدنم. تعریفی از سیری نداشتم. هر چیزی را چاقی می دانستم بر اثر رفتازهای اشتباه هر روز از آنها در حد خفگی می خوردم واگر رژیم بودم وهمه را حذف می کردم به محض ول کردن رژیم دیوانه وار به سراغ آنها می رفتم. من اگر بخواهم متناسب باشم. انتخاب کنم بقیه عمرم را متناسب زندگی کنم باید مثل متناسب ها با غذا رفتاز کنم. بدون هیچ ذهنیتی اگر دوست داشتم بخورم واگه نه نخورم همین. چرا خوردن برای من لاینحل وعجیب شده از بس فکر کردم به چگونه خوردن که ترس دارم از گشنه ماندن ترس دارم از تمام شدن غذا . همسر من متناسب هست گاهی غذا برنج با خورشت داریم ولی می گه برو نان بیار با غذا بخورم تعجب می کنم می گم نان برا چی خوب دوبار سه بار غذا بکش تا سیر بشی می گه نه من نان می خوام که سیرم کنه این غذا سیرم نمی کنه ومی بینم همون یه بشفاب جوری سیرش می کنه که بعدشم هیچی نمی تونه بخوره. این برام روشن شده که اون تعریفش از نان چاقی نیست نان رو می خوره تا سیر بشه چون از زیاد خوردن خوشش نمیاد شاید اگه نان نخوره سه تا بشقاب برنجم سیرش نکنه. این درحالی که من اگه مهمون نباشه یا واقعا غذای صد درصد نونی نباشه اصلا نون نمیارم سر سفره اصلا نان خور نیستم ولی نان رو چاق کننده می دونم وتو رژیم هامم حذفش می کنم کامل همیشه. این تفاوت در جسم من وشوهرم بخاطر اون عینک هست که باعث شده من واقعیت بدنم واقعیت نیازم واقعیت قانون جهان وقانون طبیعت رو ندونم وقتی چشممون ضعیف می شه نوشته هاو تصاویر رو به وضوح نمی بینیم تا میریم چشم پزشک وفیلتر مناسب با نمره چشممون رو برامون قرار می ده انگار گرد وخاک از تو چشممون کنار زده می شه تازه بعضی چیزهارو خوب وشغاف می بینیم. خوب ندیدن ما دلیل برا نادرست بودن نوشته ها نبوده این مشکل از دید ما بوده که اونو خوب ندیدیم. من تا حالا به خوزدن خوب نگاه نکزدم تعریفم از خوزدن اون چیزی نبوده که در حقیقت وجود داره عینک چاقی رو برداشتم وحالا عینک لاغری رو می زارم چقدر همه چیز شفاف وروشن است. من متناسبم وسلول های بدنم کدی دارند که متناسب تکثیر شوند غذا برای تفریح وکنترل هیجان وخالی کردن احساسات من نیست استاد برای این همه آگاهی اول خدا رو شاکرم بعد قدر دان زحمات شما هستم سپاس💓

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 24 از 5 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار من میتوانم
   1400/01/27 01:52
   مدت عضویت: 1611 روز
   امتیاز کاربر: 9998 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 605 کلمه

   سلام سلام😍😍 امروز گام بیست و هفتم رو در حالی برمیدارم که سرشار از  اعتمادی بی نهایت به توانایی جسمم برای لاغری و آگاهی از اینکه باید فرمول های ذهن چاق رو تغییر بدم ، هستم. و خیلی ذوق دارم که گام امروز رو هم عالی طی کنم.💖فرمول های ذهنی و تاثیر در چاقی:💎چاقی ما به دلیل ایجاد فرمول های ذهنی است.💎الان این جمله رو با تمام وجودم درک میکنم و بهش باور قلبی دارم. من الان بیشتر از هروقت دیگری در زندگیم باور دارم که چاقی من ۱۰۰٪ از ذهن من منشا میگیرد و باید محتویات ذهن را تغییر بدهم..الان کاملا درک میکنم که لاغری خود به خودی یعنی چی …با تمام وجودم ایمان دارم که من میتوانم لاغر بشوم..کاملا باور کرده ام که این چاقی و اضافه وزن ، هیچ چیز نیست …هیچی نیست ..هیچی…تمام افکاری که درباره ی چاقی دارم مثل عینکی هستند که باعث میشوند من حقیقت را به گونه ای دیگر حس کنم.مثل همین چاقی ارثی ..عینکی با رنگ توهم که سال ها من رو از چیزی که باید باشم ، دور نگه داشت. حقیقت سرجای خودش بود .این حقیقت که انسان در تناسب ریشه دارد ..اما چون من عینک‌ اشتباهی به ذهن داشتم ، انتظار و نتیجه ی من هم متفاوت از قانون بود.

   فایل تصویری💻🎧📖✏:

   ۱.عکس شگفتی سازان برای افزایش انگیزه و اشتیاق است.۲.نتیجه ی نهایی را فرمول های ذهنی رقم میزند.وقتی استاد فیلتر را روی لنز دوربین گذاشتند هرچه قدر هم درباره ی رنگ محیط اطراف توضیح بدهند باز ما آنچه را که میبینیم باور میکنیم..حالا این فیلترهای رنگی را فرمول های چاقی در ذهن و توضیحات استاد را تلاش ما برای لاغر شدن در نظر بگیرید.نتیجه کاملا مشخص است که هرچه تلاش کنیم بی فایده خواهد بود چون آن فیلتر ها و یا به عبارت درست تر فرمول ها نتیجه ی نهایی را رقم می زنند.۳.این فرمول ها در تمام جنبه های زندگی ما خودشان را نشان میدهند و تاثیر گذار هستند. در کسب و کار ما ، روابط ما، تناسب اندام ما، سلامتی ما و خوشبختی ما.۴.برای تغییر نتیجه باید این فرمول ها یا به عبارتی فیلترها رو برداریم تا آنچه که هست رو ببینیم ..۵.بعضی از فیلترهای چاقی در ذهن من: چاقی ارثی ، کم تحرکی دلیل چاقی است، سوخت و ساز یا متابولیسم پایین بدن، شانس و قسمت و خواست خدا، استعداد چاقی ، پرخوری ، خوردن برنج و نان و ماکارونی ، مصرف شیرینی و … .۶.فرمول ذهنی صحیح میتواند موفقیتی که یک نفر در ۲۰ سال کسب کرده را برای فرد دیگری در ۲ سال رقم بزند.همینطور هم فرمول های صحیح ذهنی می تواند چاقی که محصول مدت زمان زیادی بوده را طی مدت بسیار کم تری به تناسب اندام تبدیل کند.۷.در آموزش ذهنی هر چه قدر پیش بروی نتیجه بزرگ و بزرگ تر می شود.۸.مثال هایی از فرمول های ذهنی و تاثیر آنها:۱.متفاوت بودن شرایط دو فردی که در یک خانواده متولد شده اند اما زندگی آنها بسیار باهم متفاوت است.۲.متفاوت بودن جسم یک فرد لاغر و جسم یک فرد چاق به دلیل وجود این باورهای ذهنی است .

   ۹.عدم تسلط شیطان برما . خداوند در قرآن هم فرموده که شیطان تسلطی بر ما ندارد . بنابراین ما با توکل به خداوند و باور به اینکه خداوند این توانایی را در جسم ما قرار داده  میتوانیم حرکت کرده و متناسب شویم.

   نکته ی امروز من📖✏✅:من امروز حلوا درست کردم و برای دوستم هم که متناسب است بردم.برای من جالب بود که گفت میذارم یخچال تا فردا که مامانم اومد باهم بخوریم..در حالیکه فکر میکردم اگر من بودم حتما یک کم هم که شده تست میکردم ولی او کاملا بیخیال بود…این رفتار صحیحی بود که امروز آموختم…✅متناسب ها در برابر مواد غذایی ، حرص و ولعی ندارند. 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار mv.abtahi
   1400/01/25 00:15
   مدت عضویت: 1707 روز
   امتیاز کاربر: 3027 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 309 کلمه

   به نام خداوند بخشنده مهربان

   سلام 

   تو این فایل اونقدر مثال فیلتر کردن از طریق نوع نگاه و یا همون باورها واضح و عینی بود که من خیلی راحت تر متوجه بعضی از  رفتارهام یا بهتر بگم اتفاقات زندگیم شدم

   این فیلتر ها یعنی من قبل از اینکه با موضوعی مواجه بشم به شدت در موردش قضاوت دارم و از قبل تکلیف اون موضوع رو یا به سود خودم یا به ضرر خودم برای شخص خودم معلوم کردم.

   مثلا در مورد مردم یه شهری یه موضوعی رو بشنوم و بدون هیچ منطقی قبول کنم و به عنوان یک الگو در ذهنم پرورشش بدم و بعد که به اون شهر رسیدم دقیقا با همون موضوع مواجه بشم و این باور رو تقویت کنم.

   تو خیلی از مسائل زندگیم به همین صورت اتفاق افتاده 

   مثلا در مورد نون که تو مقاله اول این فایل نوشتین من دقیقا همین آموزش رو دیدم که نون چاق میکنه

   و خب علاقه زیادی به خوردن نون هم داشتم

   تا اینکه بعد از شرکت تو دوره تناسب فکری و با کار کردن فرمول های درست هنوز به نون علاقه دارم ولی دیگه به لطف خدا اینطور نیست که بخوام زمان زیادی به نون فکر کنم یا وقتی نون می خورم به خاصیت چاق کنندگیش توجه کنم شاید یه فکر گذرا بیاد و بره ولی دیگه حساسیت قبلی رو ندارم

   همینطور در مورد شیرینی 

   الان یک ماه که از زمان خرید شرینی عید میگذره و به لطف خدا در جعبه شیرینی بسته مونده و همچنان یک ماه میشه که این شیرینی های نخودچی تو یخچاله و اگه بمونه و قابل خوردن هم نباشه به راحتی میریزمشون دور

   و خب خیلی از رفتارهای دیگه به واسطه برطرف کردن اون فیلترها یا عینک چاق کنندگی یه مقدار زیادی از جلوی فکر های متناسب کننده من کنار رفته و به لطف خدا اضافه وزن زیادی هم به همین واسطه از من کم شد

   بی نهایت از این آموزش گویا و واضح ممنونم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 14 از 3 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار angelikia4040
   1400/01/22 15:37
   مدت عضویت: 1430 روز
   امتیاز کاربر: 217 سطح ۱: کاربر مبتدی
   محتوای دیدگاه: 14 کلمه

   سلام استاد دیدگاه من کامل ارسال نشد نمیدونم مشکل چیه لطفا بررسی بفرمائید ممنون

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار angelikia4040
   1400/01/22 15:31
   مدت عضویت: 1430 روز
   امتیاز کاربر: 217 سطح ۱: کاربر مبتدی
   محتوای دیدگاه: 125 کلمه

   جلسه بیست و هفتم : فرمولهای ذهنی.          تمام افکار و رفتار ما نتیجه فرمولهای ذهنی ما هستند که اگر این فرمولها اشتباه باشند نتیجه چاقی واگر صحیح باشند نتیجه لاغری خواهدبود.اصل و اساس قانون جذب فرمولهای ذهنی هستند پایه و اساس لاغر شدن و لاغر.نشدن ،از این فرمول میتوان در همه موارد زندگی استفاده کرد این یک قانون و تفاوتی نداره که شما چقدر سعی و تلاش میکنید نتیجه رو فرمولهای ذهنی رقم میزنند ما در مسیر فرمولهای ذهنی حرکت میکنیم و این فرمولها باورها و کدهایی هستند که ما هرروز تکرار میکنیم وقتی فرمول ذهنی شما اینه که خوردن باعث چاقی شما تا روزی که زنده هستید چاق بافی میمونی.                   جهان

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار Laleh
   1400/01/19 09:04
   مدت عضویت: 1439 روز
   امتیاز کاربر: 19557 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 784 کلمه

   فایل “گام بیست و هفتم “:من امروز سر کارم موقع زمان استراحت اولم که 15 دقیقه بود و موقع صرف ناهارم که 30 دقیقه بود وقت کردم که live یه هویی یک شنبه و live  یه هویی نیمه شب دوشنبه را که راجع به “ایا من درمسیر صحيح هستم ؟” را ببینم.من فکر میکنم که این فایل گام 27که من قبلا هم دیده بودم، کاملاً مرتبط به این دوتا فایل live است.  من توصیه میکنم که دوستانی که هنوز این دو live  را نديده اند، از طریق تلگرام حتما این دو ویدیو را دنبال کنند، چون خیلی برای من جذاب بود و کاربردی است.من بعد از یک سال از خانه کار کردن ، حدود سه هفته پیش تونستم در محل کارم حضور پیدا کنم و از انجا کار کنم.بعد از یکی دو هفته متوجه شدم که بعد از شستن  دستهایم به خاطر اینکه مرتب باشم خودم را در اینه قدی مرتب چک میکنم.بعد متوجه شدم که ديگر اطرافیانم به من نمیگویند که من در حال لاغر شدن هستم.  بعد از اندیشیدن متوجه شدم من به خاطر متوجه شدن و چک کردن خودم که ایا مرتب هستم یا نه ، مرتب جسم خودم را اسکن میکرده ام ،بنابراین نا خوداگاه من در حال نگاه در اینه قدی به شکم ، پهلو و قسمتهای دیگر جسمم توجه میکنم.وقتی متوجه شدم تصمیم گرفتم که روش خودم را عوض کنم. هر روز در خانه که برای رفتن به محل کارم اماده میشوم ، پشت به اینه لباس میپوشم و بعد که اماده می شوم به صورت خودم نگاه میکنم و میگویم “دوستت دارم! ” بعد یک نگاه سریع به سر تا پای خودم میکنم و خانه را ترک میکنم.در محل کارم هم وقتی دست های خودم را روزانه میشویم ،فقط به صورت خودم نگاه میکنم ، لبخند میزنم و میگویم “دوستت دارم! ” ، بعد هر از گاهی نه همیشه یک نگاه گذرا به سر تا پای خودم میاندازم و محل را ترک میکنم.خوب حالا نتیجه را بشنوید.: اطرافیان من شروع کردند دوباره به من هر روز بگویند که چقدر خوش تیپ ، لاغر و خوش اندام شدی. چرا ؟چون من عینک لاغری را روی چشمم زدم ، من چون دوره ورود به سرزمین لاغرها را تمام کردم ، من در گروه شگفتی سازانی بودم که چاقی خودم را در قرن گذشته جا گذاشته ام ، والان من در حال گذراندن دوره پاکسازی چاقی ذهن هستم.من در حال استفاده از پیاده روی موثر در کنار دوره “مسیر لاغری من” هستم. پس من در مسیر هستم ، ديگر جای نگرانی نیست و نباید من نگرانی داشته باشم.من از پسرم و همسرم که همیشه در تمام عمرشان متناسب بوده اند ، متناسب تر غذا میخورم.  همسر من به دفعات در حال خرید کردن مواد غذایی است در حالیکه من لیست انچنانی برای خرید هفتگی ندارم.همسرم یک هفته پیش یک بسته کیک خامه ای خرید، من فقط دیشب یک مقدار خیلی ناچیز از یکی از انها خوردم و مایل به ادامه خوردن ان هم نبودم.من امشب شام یک برش پیتزا با یک کاسه سوپ خوردم و سیر شدم.  من ساعت خاصی غذا نمیخورم ، با اشتیاق غذا نمیخورم ، حتی برای یک قلپ اضافه چای ، ذهن من فورا من را از نوشيدن بیشتر باز میدارد.من برای رفتن به پارک اینقدر اشتیاق دارم که اگر همسر من خانه باشد تا پارک با من میاید و بعد هر کدام جداگانه در پارک پیاده روی میکنیم.من ميخواهم بگم که من فقط از خودم خواسته ام برای اولین بار در عمرم ، این بار صبورانه تمرینها و فایلها را ببینم ، دنبال کنم ، انجام دهم و به انها عمل کنم و به انها بیندیشم.من الان کاملاً حس میکنم که استمرار در این راه چقدر به موفقیت من کمک کرده است.  تعداد افراد ی که برای من ،برای نوروز  پیغام تبریک عید گذاشته بودند خیلی بیشتراز قبل بود ،چون ما در خارج از ایران فقط در خانه بوی عید را حس میکنیم و در خارج از خانه نه تعطیلات نوروزی هست و نه شور و هیجانی.برای من همه این تغییرات رو به زیبایی بوده ، منظورم زیبایی درون است نه زیبایی مثل عمل زیبایی و غیره.  این زیبای درون، ماندگار است و نتيجه ان ارامش است که در هرکجای دنیا که ما باشيم ،به ان نیاز داریم.شاد بودن ، غذا ی سالم خوردن ، دوست داشتن ، در مسیر کمال بودن و احترام گذاشتن به خود ،از مواردی بوده است که من تاکنون به انها در این سایت تناسب فکری دست یافته ام.هر چه بیشتر ميگذرد ، بیشتر لذت میبرم.  از استاد گرامی ، صميمانه سپاسگزاری میکنم بابت این فضای زیبایی که برای ما فراهم کرده اند.براي ایشان و همه شما عزیران ارزوی بهترینها را دارم.  ممنونم از همه که همه با هم در این مسیر هستیم. 😇😇😇روز چهارشنبه 18 فروردین ماه سال 1400

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 17 از 4 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار faridehhasani5455
   1400/01/07 10:28
   مدت عضویت: 1690 روز
   امتیاز کاربر: 23453 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 481 کلمه

   گام ۲۷

   سلام وقت بخیر

   تسلیت به استاد عزیز ،روح مادر گرامیتون شاد

   پارسال وقتی میخواستم دوره هارو شروع کنم و با خودم فکر میکردم که ممکنه ۱ سال هم بیشتر طول بکشه که من نتیجه بگیریم ، ذهنم میترسید و میگفت ۱ سال خیلی زیاده ،ولی انقدر سریع گذشت ،به خودم اومدم دیدم ۱۳ ماه گذشته ،منم برای شروعم با خودم میگفتم ۲۸ کیلو باید کم کنم و بنظرم‌ زیاد بود ولی به مرور که وارد دوره شدم تمام این مسائل حل شد

   مهم اینه که من در این مسیر قرار گرفتم و این متدو باور کردم و با این اشتیاق ادامه میدم ،به محض ساخته شدن فرمول های جدید جسم من واکنش جدید نشون میده هر چند تا الان هم‌ نتیجه داده ،با بودن در مسیر و شناسایی باورهای مخرب قدیم و نقض اونها یواش یواش جسم من بسمت رفتارها و جواب های متناسب کننده هدایت خواهد شد

   باورهای ما مثل فیلترهایی عمل میکنن ،فیلتر آبی همه چیزو آبی نشون میده ،قرمز برنگ‌ قرمز

   باورهای ما هم در ذهن ما مثل عینک های رنگی هستند ،اگر باورهای چاق کننده در من زیاد باشه من جهان و بدن خودمو با فیلتر چاقی میبینم، یا با فیلتر کمبود و فقر با فیلتر بیماری میبینم

   در ذهن من فیلترهای بیشماری بود که جسم خودمو هر روز با یه رنگ فیلتر میدیدم ،لحظه ای با فیلتر چاقی من ژنتیکه ،لحظه ای با فیلتر چاقی من ارثیه ،خدا خواسته چاق باشم ،استخون بندیم درشته ،قرص های هورمونی میخورم،ازدواج کردم، باردار شدم ،برنج میخورم،شام میخورم،کم تحرکم وووووو و تا زمانیکه این فیلترها جلوی چشمان ذهن منه ،دنیا و اتفاقاتش برای من رنگی و چاق کننده است

   بدلیل رژیم‌ های طولانی مدت و سختی که میگرفتم مجبور بودم در کنار رژیمم قرص های مولتی ویتامین هم مصرف کنم ،همون متخصصی که بهم رژیم میداد پیشنهاد قرص ویتامینه هم میداد و بهم گوشزد میکرد که قرص های ویتامینه خیلی چاق کننده هستن و چونکه من این باورو پذیرفته بودم ،اون باور هم برای اثبات خودش ،منو چاق و چاقتر میکرد و من این موضوعو به همه با لذت میگفتم که من ویتامینه مصرف میکنم‌ پس چاقتر میشم و تمام تقصیرهارو گردن قرصا مینداختم و خودم با خیال راحت به ادامه کارهام مبپرداختم

   ورزش کردن در ذهن من مساوی بود با چاقتر نشدن نه لاغر شدن

   من از ترس به ورزش زیاد معتاد شدم ،مجبور بودم بیشتر ساعات روزو در باشگاه ها بگذرونم ،هر لحظه در حال وزن کردن بودم و مراقب بودم مبادا ۱۰۰ گرم چاق بشم ،گاهی پلاستیک دور شکم و پای خودم میبستم که حسابی عرق بریزه و زودتر جمع بشه در انتها بعد از انجام کارهای زیادی که فکر میکردم درست و صحیحه ،به ناکامی های زیادی برخوردم ،خسته شدم و عاجزانه از خداوند درخواست کمک کردم و خداوند هم جواب من را به بهترین صورت داد و الان در حال تجربه کردن مسیر جدید و زیبایی هستم

   ه 

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 22 از 5 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار فاطمه سادات
   فاطمه سادات
   1400/01/05 07:15
   امتیاز کاربر: 0

   نشان های دریافت شده

   فرمول های ذهنی
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 1,689 کلمه

   سلام .
   گام ۲۷: فرمولهای ذهنی و تاثیر آن بر چاقی
   برداشت من از این گام مربوط میشود به فرمول ذهنی زمان مصرف مواد غذایی .
   علاوه براینکه خوردن مرا چاق می کند .
   چگونه خوردن مرا چاق می کند .
   چقدر خوردن مرا چاق می کند .
   چه نوع خوردن مواد غذایی مرا چاق میکند
   چه زمان خوردن مرا چاق می کند نیز جزء فرمولهای ذهنی ماست .
   مثلا ما اذعان داریم اگر در مواقع سیری غذا بخوریم مارا چاق میکند اگه حتی فقط این یک عینک چاقی رو داشته باشیم خیلی راحت باز چاق شدن بعد از خوردن در هنگام سیری را تجربه می کنیم . مگر اینکه تصمیم بگیریم آگاهانه هنگام سیری چیزی نخوریم ‌که البته چون این رفتار راحتتره میشه با رفتار صحیح تاثیر این نوع نگرش رو تا حدی خنثی کرد .
   ولی احساس می کنم بیشتر باید این فرمول رو تجزیه و تحلیل کنم و این عینک رو هم بردارم .
   من از رفتار اشتباه غذایی حالم بد میشه . وقتی سیرم یه چیزی بخورم حالم بد میشه . اولویت در وجود من حال خوبمه . دلم میخواد حال خوبم با من باشه . من از وقتی با تناسب فکری آشنا شدم چیزی که باعث شده من در این راه استمرار داشته باشم حال خوبمه . حال سبک بودن .
   من واقعا دیگه دوست ندارم بخورم . نه به خاطر پیوندش با چاق شدن در ذهنم . به خاطر سنگین شدنش . به خاطر فشاری که بهم میاد . به خاطر اینکه خوردن حال منو بد میکنه و حال بدم باعث ایجاد درد در اندامهام میشه . درد زانو . درد دندان . درد شکم . حال بد و افکار بدم در بدنم احساس درد میاره .

   من درد رو به خاطر انتخاب حال بدم در وجودم حس میکنم و برام یه نشونست که بگه حالتو خوب کن فکرتو آروم کن .

   من زیاده خوردن رو به خاطر احساس بدی که بعد از سیری همراهمه دوست ندارم . شاید قبلها خودم رو در این احساس اسیر میدیدم ولی واقعا الان اونقدر در دنیای لاغری لذت دیدم که واقعا به جرات میتونم بگم من دیگه دنیای چاقی و پرخوری و حال بد و سنگینش رو دوست ندارم .

   من دیگه دوست ندارم زیاده بخورم .چقدر این حسمو دوست دارم ‌. لذت نمیبرم از زیاده خوری . زیاده خوردن حالم رو بد می کنه و من اونقدر در این راه حال خوب رو تجربه کردم که واقعا دیگه دوست ندارم با زیاده خوردن حال خوب خودمو تبدیل به حال بد کنم . من وقتی پیاده روی میکنم اونقدر لذت میبرم و از اون حال سبکم اونقدر شادمیشم که دلم میخواد همیشه این حال خوب رو موقع پیاده روی داشته باشم . من پیاده روی رو به خاطر حال خوبی که بهم میده دوست دارم .

   لاغر شدن در ذهن من برابر احساس سبکی و حفظ حال خوب هست . حسی که وقتی توی خیابون راه میرم دیگه نفس نفس نمیزنم و به راحتی راه میرم .

   من از لاغر شدنم به خاطر حال خوبم لذت میبرم و چاق شدنم رو به خاطر حال بد و سنگینی و راه نرفتن و لذت نبردنم دوسش ندارم .
   من دلم نمیخواد با چاق شدن و پرخوری و بی زمان خوری و …. به خودم آسیب بزنم .
   جالبه من یه فرمول توی ذهنم ساختم
   من هر وقت که دلم میخواد به هر اندازه که دلم میخواد از هرچی که دلم میخواد و با هر شکل و نوع خوردن (تند و کند) که دلم بخواد میخورم و لاغر میشم .
   هر وقت که از این عینک به جهان نگاه می کنم جمله دلم میخواد به من احساس آزادی میده و این احساس آزادی من و از چی بخورم ها و چه زمان بخورمها و چقدر بخورمها و …. رها می کنه و راه منو برای ثبت فرمولهای دیگه ی لاغر شدن باز می کنه .
   هر وقت از این فرمول استفاده می کنم اصلا دیگه دلم نمیخواد چیزی بخورم فارغ از اینکه اون خوردنه در ذهن من چاقی تعریف شده باشه یا لاغری اصلا دوسش ندارم بخورم .
   من حال بد بعد از پرخوری رو دوست ندارم .
   من حال بد و بیخوابی بعد از پرخوری رو دوست ندارم .
   اون سنگین شدن معده و فشار شکم که به شلوارم فشار میاره که مجبور میشم دکمه اش رو باز کنم تا شکمم آزاد بشه دوست ندارم خدای من چقدر این صحنه ها رنج اوره . چقدر دلم به حال خودم و جسمم میسوزه وقتی خودم این بلارو سر خودم میارم . واقعا اون خوردن چه لذتی به من میده ؟؟؟ حالا دنیا هم با خودم بگم خوردن و چگونه خوردن و این حرفها برای من آزاده ولی وقتی رنجم میده انتخابش نمی کنم .
   چقدر ما جرات پیدا کردیم به راحتی بگیم دوست ندارم . اون زمان که اسیر چاقی بودیم تا می گفتیم بابا این وضعیت رو دوست ندارم هزار تا فکر می اومد توی سرمون که برو بابا تو کی هستی که اصلا دوست داشته باشی یا نداشته باشی . تو اصلا نمیتونی از چاقی رها بشی . تو سرنوشتت چاقیه و هزااااارتا عینک سیاه دیگه . ولی حالا به راحتی میگیم من دوست ندارم پرخوری کنم و ذهنم خیلی راحت میپذیره تازه بهم کمک میکنه اون حسهای بد رو دیگه تجربه نکنم .
   واقعا چقدر این دوست داشتن زیباست .
   من خودم رو دوست دارم . بدنم رو دوست دارم . من حال خوبم رو دوست دارم . وقتی میتونم با انتخابهام به راحتی به حال خوبم برسم چرا باید خوردن رو انتخاب کنم .
   اینجا اصلا بحث من در مورد خوردن و چاق شدن نیستا . در مورد خود خوردن هست اینکه واقعا من از زیاده روی در خوردن رنج می کشم . اینکه من واقعا از احساس سنگین شدن و فشار شکمم رنج می کشم . اینکه دلم نمیخواد چنین تجارب رنج اوری رو هی تکرار کنم .
   من لاغری رو اگه دوس دارم به خاطر همین حس سبکبالیشه . به خاطر حس فرز بودنمه . به خاطر حس تند راه رفتن و سریع نشست و برخاستمه .

   چاقی رو دوست ندارم . چاقی رنجم میده . احساسم بد میشه . خوردن زیاد هم دقیقا همین حس رو بهم میده . به نظر من چاق شدن نمایشگر حس سنگینی خوردن هست . برای اینکه ما زیاده روی اونقدر حالمون بد میشه این حال بد هی انباشته میشه و این حال بدمون مارو چاق می کنه .
   خوردن زیاد حس سنگینی در ما ایجاد می کنه و این حس سنگینی هی تکرار میشه هی حالمون بدتر میشه . نمایشگر این حال بد چاقی بیرونیه .
   اگه عینک چاقی رو از چشممون برداریم اون وقت میبینیم چاقی در جای خودش یه نعمته . اومده بهمون بگه بابا حالت بده . دنیات سیاهه . رنج آوره . بردار این عینک رو حالت رو خوب کن . حال درونت رو خوب کن . اندامت داره حال درونت رو نشون میده . واسه همینه وقتی نگاه به آدمای چاق می کنیم حالمون بد میشه چون حال بد اونها از اندام و افکارشون به ما انعکاس داده میشه .
   در حالیکه لاغر شدن پاداشه . پاداش یعنی نتیجه ی استمرار حال خوب . حال خوب یعنی استمرار رفتار خوب و رفتار خوب یعنی استمرار فرمولهای خوب . چرا از دیدن اندام آدمای لاغر شاد میشیم چون حال خوبشون رو دریافت می کنیم . چون ضمیر ناخوداگاه ما حال خوب رو درک می کنه .
   اون رو دریافت میکنه .
   البته اگه کسی خودشو برای لاغر شدن ناتوان ببینه نمیتونه از اندام متناسب بیرونی لذت ببره از اون رنج می کشه و بهش حسادت می کنه و با اینکار حال بد خودشو بدتر می کنه و چاقی خودش رو روز افزونتر می کنه .
   نباید دلمون برای افراد چاق بسوزه . چون تنها دلیل چاقی اونها حال بدیه که دارن . اونها حال بد رو دائما انتخاب می کنند و اگه بدونند تنها و تنها دلیل چاق شدن انتخاب حال بد هست حال بد رو انتخاب نمیکنند .
   در حالیکه اگه تنها دلیل لاغر شدن ، بیشتر کردن حال خوبه من به جرات اون رو انتخاب می کنم حالا فارغ از سایر نتایج لذتبخشی که لاغر شدن برام به همراه داره . هرچقدر حال خوبمون رو بیشتر در وجودمون گسترش بدیم احساس سبکی بیشتری می کنیم . احساس لذت احساس رها بودن از بار سنگینی خوردن یا حال بد یا اضافه وزن .

   یه فرد لاغر واقعا رهاست . واقعا احساس آزادی داره . این احساس آزادی واقعا قابل درکه . من این احساس آزادی رو دوست دارم . من میخوام حالم خوب باشه همین و چون میدونم زیاده خوردن حال منو بد می کنه و روزگارم رو سیاه میکنه و این یک مثل نیست من با زیاده خوردن عینکم سیاه میشه و دنیام رو به معنای واقعی سیاه میبینم . وقتی چشمام رو میبندم آنچه میبینم سیاهی و حال بده . دیگه زیباییهای دنیای درون و بیرونم رو نمیبینم پس چرا باید انتخابش کنم .

   پس به راحتی این عینک رو از چشمام برمیدارم تا چشمان زیبای تناسب بین خودم دنیای زیبام رو زیباتر ببینه . وای که چه لذتی داره دیدن دنیای تناسب .وای که چه لذتی داره انتخاب دنیای تناسب . وای که چه لذتی داره وصل شدن به اصل افرینش که بر اون مبنا خلق شدیم و اجازه میدیم در وجودمون جاری بشه و چه لذتی داره درک این جاری شدن . استاد ازتون ممنونم . واقعا نمیدونم چقدر ازتون تشکر کنم بابت آشنا کردن ما با این دنیای عالی . بابت آشنا کردنمون با اصل وجودمون . استاد زیبابینیتون روزافزون . دنیای زیباتون زیباتر و دنیای شادتون شادتر و شادتر و شادتر .‌
   من در این تمرین عینک فرمولهایی که دنیام رو سیاه میکرد از دیدگانم دراوردم و دنیا رو با چشمان زیبابین خودم دیدم . وای که چه حال خوبیه دارم . من این حال رو میخوام . من طالب این سبکبالی و لذت هستم . من طالب رها بودن هستم . هرچقدر سبکتر بشم حالم بهتره . هرچقدر حالم بهتره سبکترم . وای که سبک بودن چه دنیای لذتبخشیه . وای که حال خوب داشتن چه نعمت بزرگیه و این نگاه چقدر زیباست . وای که انتخاب حال خوب چقدر لذتبخشه و انتخاب این نوع نگرش چقدر به انسان آرامش میده .

   من عینک چاقی رو از دیدگانم برمیدارم چون واقعا دنیا رو با این عینک تیره و تار میبینم و با چشمان طبیعی و تناسب بین که خدا به هممون داده دنیام رو با دستای خودم میسازم .چقدر این دنیای تناسب زیباست .
   خدایا سپاسگزارم .
   استاد سپاسگزارم .
   فاطمه سپاسگزارم .

   امتیاز: 28 از 6 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    آواتار حیرت انگیز
    1402/05/19 16:07
    مدت عضویت: 404 روز
    امتیاز کاربر: 1311 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
    محتوای دیدگاه: 108 کلمه

    سلام دوست متناسبم 

    از خواندن دیدگاه پر احساس و پر از انرزی مثبت و آگاهی شما بسیار لذت بردم چقدر زیبا گفتید آنجا که گفتید  واسه همینه وقتی نگاه به آدمای چاق می کنیم حالمون بد میشه چون حال بد اونها از اندام و افکارشون به ما انعکاس داده میشه خیلی برام نگرشتون جالب بود و واقعا متوجه این شدم که دور تا دور ما فرکانسهایی جذب میشه و قرار میگیره که درباره اونها در ذهنمون بهشون باور داریم و دلیل تمام مشکلات اخیرم و در همین یک جمله متوجه شدم ممنونم که چشم و فکر من و باز کردید براتون بهترینها رو خواستارم 

    پاینده و متناسب و شاد باشید 

    برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
    امتیاز: 5 از 1 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار zary.ahmadi
   1399/12/26 03:01
   مدت عضویت: 1448 روز
   امتیاز کاربر: 10112 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
   محتوای دیدگاه: 491 کلمه

   سلام :گام۲۷
   اصلا مهم نیست که من چقدر تا شرایط ایده الم فاصله دارم مهم اینه که فرمول های ذهنی من چی هست آنها را شناسایی و اقدامات لازم در جهت تحیصح فرمول ها بردارم چون یک روزی در شرایط ایده‌ ال بودم و تمام مقدار اضافه را گرم به گرم بدست آوردم و چون حالت عادی من این نیست می توانم گرم به گرم آن را از دست بدهم !!چگونه؟؟از طریق لاغری با ذهن ،با تغییر فرمول ها می توانم آنچه را که از حالت طبیعی من بیشتر است از دست بدهم و جای امیدواری است که تغییر شرایط ایده ال خیلی سرعت آن بیشتر از تغییرات غیر ایده ال است .قبل از آشنایی با این مسیر مثال:باید سخت ورزش کرد همرا با عرق که نتیجه بهتر بشه —یا باید هر روز خودم را وزن کنم که بفهم هر روز چقدر تلاش کنم یا اینکه باید رژیم بگیرم که لاغر بشم یا چاقی ارثی است و خیلی فرمول های دیگری که از طریق های مختلفی در ذهن من یا ما نهادینه شده و همین فرمول ها بودند که نتیجه را رقم می زدند
   کدهای ذهنی یا باورهای ذهنی خیلی مهم هستند وقتی فرمول ذهنی این باشه که چاقی ارثی است دیگه فرقی نمی کند که چقدر تلاش کنیم نتیجه نهایی را اونون فرمول رقم می زند .
   یک دلیل واضح من دارم :زن داداش من خیلی لاغر و خوش تیپ بود دچار افسردگی شد و رفت دکتر و شروع کرد به خوردن دارو جالب است که به همه می کفت دکتر گفته خوردن دارو باعث اضافه وزن می شه و هر وقت من او را می دیدم متوجه چاقی او می شدم و از جایی که به دکتر اعتماد داریم برای من هم باور شده بود که حتمی چون دکتر گفته درسته واین فرمول در ذهن او نهادینه شده و نتیجه هم رقم خورده بطوری که میگه من هر کار کنم فایده ای نداره مگر اینکه دارو نخورم که اونون امکان ندارد متاسفانه این از شانس من است این باوری است که در ذهنش سالهاست ملکه شده چون جهان هستی بر اساس فرمول های هر فردی به او پاسخ می دهد و هدف ما در مسیر لاغری با ذهن اینه که تمام فرمول های قدرتمند و تاثیر گذار را شناسایی کنیم و فرمول. های صحیح را جایگزین کنیم وقتی این کار انجام بشه طبیعی است که من متناسب بشم درست مثل فیلتری که استاد مثال زدند زمانی که فرمولهای ذهنی را تغییر بدهیم عینک چاقی را از روی ذهن خود بر می داریم و آن موقع است که بدن ما به سمت متناسب شدن حرکت می کند مثل عینک وزنه کاملا از ذهن من براشته شده یا عینک تعیین کردن صبحانه نهار شام از ذهن من برداشته شده و به جاش عینک هر موقع گرسنه شدم فرقی نمی کند صبح باشه یا وقتی از شب پس به همین شکل ادامه می دهم تا به واقعیت برسم و وقتیکه به واقعیت رسیدم باید همچنان حواسم باشه که لیز نخورم .متشکرم استاد

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   امتیاز کاربر: 0
   محتوای دیدگاه: 697 کلمه

   سلام دوستان واستاد گرامی گام ۲۷ این گام مهمترین گامیکه ما با در نظر گرفتن اون میتونیم در تمام جهات زندگی از اون استفاده کنیم وتمام مشکلاتی که ما داریم در واقع اینکه اینو نمیشناسیم اون چیزی نیست چون فرمولهای ذهنی وما در ذهنمون فرمولهای ذهنی اشتباه زیادی داریم که نان بخوریم چاق میشیم ساعت ۱۲ شب چیزی بخورم چاق میشم وخوراکیهای ناسالم وفست فود ادم چاق میکنه غذای سرخ کردنی ادم چاق میکنه برنچ ادم وچاق میکنه وکلا خوردن ادم چاق میکنه اینها فرمولهای چاق کننده اشتباه هستند که تو ذهن ما ذخیره شدن وباور اینها باعث اضافه وزن ما شدن وهمینطور چاقتر شدن ما وبدن ما طبیعتش لاغر بودن وما از اول که چاق نبودیم واین چیزیه که خودمون کم کم وگرم به گرم بهمون اضافه شده واینکارم خودمون کردیم وخودمونم اونو از بین میبریم ودوباره متناسب میشیم تا اخر عمرمون وامیدوار کنندش اینکه تغییر کردن به شررایط ایده ال خیلی سرعتش بیشتر از تغییر کردن غیر ایده اله ومنم خیلی خوشحالم که افراد جدیدی وارد سایت شدن ولاغری با ذهن باور دارن ومنم انقدر اطمینان دارم که همه افرادی که وارد سایت میشن متناسب میشن مهمم نیست که چند کیلو هستند وچند کیلو اضافه وزن دارن واصلا مهم نیست به چه دلیل اضافه کزن دارن یا در چه شرایطی هستند مهم اینکه تصمیم میگیریم ومیخوایم شرایطمونو تغییر بدیم وذهنمونو در مسیر لاغر شدن قرار بدیم واولین ومهمترین قدمم اینکه باورش کنیم که میتونیم با لاغری با ذهن لاغر بشیم مردم با ذهنشون سرطان درمان کردن نمیدونم تو کلیپ دیدم یا تلوزیون اما واقیته ووقتی عکسای دوستان شگفتی ساز میبینیم باورمون قویتر میشه که اینها تونستن پس منم میتونم وقتی سنگ اگه گوش داشت واین حرفا رومیشنید ودرکش میکرد لاغر میشد ما که انسانیم واشرف مخلوقات وفرمولهای ذهنی اصل واساس لاغری واز طرفی اصل واساس چاقی هستند که اگه ما اونهارو بشناسیم وتغییرش بدیم اساس لاغری وبرعکسش اساس چاقی هستش ودر تمام جنبه های زندگی تاثیر گذاره که وقتی فکر میکنیم برای منکه کار نیست منکه لاغر نمیشم من نمیتونم من ادم بد شانسی هستم من اعتماد بنفس ندارم منکه نمیتونم همسر خوبی باشم منکه مادر خوبی نیستم هیچکس منو دوست نداره پول سخت بدست میاد من باید چقدر کار کنم چندر قاز بهم پول میدن منکه خونه دار هستم من نمیتونم برم سر کار من از عهده هیچ کاری بر نمیام اینها همه فرمولهای ذهنی اشتباهای هستند که در ذهن ما ذخیره شدن واین ی قانونه که نتیجه نهایی رو فرمولهای ذهنی رقم میزنن وقتی ی تلق کوچیک چقدر تغییر ایجاد میکنه وقتی که ادم فکر میکنه که ادم از درس خوندن به جایی نمیرسه هر چقدر هم درس بخونه به جایی از طریق درس خوندن نمیزسه جهان بر اساس فرمولهای ذهنی بما پاسخ میده واون تصویر ی که ما از منظره میبینیم ی تصویر واقیه ولی به محض اینکه ی تلق کوچیک روی لنز گذاشتیم همه چیز تغییر کرد مهم نیست ما چی فکر میکنیم واهمیت نداره که از نظر ذهن ما طبیعی نباشه اون فرمول کهنتیجه رو عوض میکنه وقتی ما فرمولهای دهنی تغییر میدیم عینک‌چاقی از ذهن وچشممون برمیداریم وذهنمون دیگه میتونه لاغری رو ببینه وما بخاطر همین فرمولهای ذهنیه که اینهمه تلاش کردیم ونتونستیم لاغر بشیم واما حرف پزشک یا شنیدن از کسی من نمیدونم الان چند وقته که تیوئید کم کادر دارم ی مدت بی حوصله بیحال بودم دکتر برام ازمایش ننوشت وگفت که تئروئید داری ومنم قبلا شنیده بودم که تیروئید کم کار ادم چاق میکنه خدا شاهده که روز به روز چاقتر میشدم با ی قرص ریزی که ناشتا میخوروم اخه مگه میشه این قرص چیه که ادم و انقد چاق کنه اما در عرض ۱۰۰روز چون دوره قرص خوردن صد روزه ست من از ۵۹ کیلو به ۷۸کیلو رسیدم دیگه نا امید وخسته شده بودم که خدارو شکر با سایت اشنا شدم وکم کم تغییرات شروع شدخلاصه حرف پزشک که از طریق دوستم بهم گفت منو ۱۷ کیلو چاقتر کرد ومن خیلی خوشحال شدم از زمانیکه ورزش میکنید وفرمولهای ذهنیتونو تغییر دادید تاثیر زیادی گذاشته وخوشحال شدم که تلافی ۲۰ سال ورزش که دور از شهر انجام دادید در اورده تبریک میگم وخلاصه بگم که ی فرمول اشتباه ذهنی مثل خوردن باعث چاقی میشه کاقیه فرد رو تا اخر عمرش چاق نگه داره

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار فاطمه
   1399/12/14 14:30
   مدت عضویت: 1741 روز
   امتیاز کاربر: 234 سطح ۱: کاربر مبتدی
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 1,420 کلمه

   (شرح براساس محتوا، اشتیاق و انگیزه، منطقی کردن لاغر شدن)
   .
   باسلام گام  ۲۷ :فرمولهای ذهنی وتاثیر ان درچاقی
   یادگیری نکات اموزشی برای تغییردادن فرمولهای ذهنی بکار میرود که درنتیجه ان رفتار های ماتحت تاثیر فرمولها وباورهای جدید وفرمان ذهن به انجام این رفتارها یی که تغییر کرده عوض می شود.
   اینکه ما از فرمول ذهنی برای لاغری استفاده کنیم ولی مرتب موانع لاغری را در ذهن پرورش دهیم ویا به انها عمل کنیم قطعا جواب نمی گیریم .
   خود من وقتی مسیر لاغری را شروع کردم تا دوهفته اول هر روز دراینه نگاه میکردم ببینم چقدر تغییر کردم بی خبر از اینکه اولا مگه من دو هفته ای چاق شدم که دو هفته ای هم لا غر شوم دوم اینکه متوجه نشده بودم که درمسیر لاغری با ذهن اول باید اگاهیهای ذهن تغییر کند واصلاح شود ودر ابتدا اثر این روش بر ذهن است وبعد درمدتی شاید طولانی براساس درک وعملکرد من برجسم مشاهده می شود .
   تاوقتی که ذهن موانع رانشناسد وروشهای برطرف کردن این موانع را جستجو وبرطرف نکند وبجای انها باورهای صحیح جایگزین نکند جسم تغییر نمی کند با تغییر ذهن رفتارهای درست درما بروز می کند وتا من رفتار صحیح غذایی را اجرا نکنم چطور جسمم تغییر کند .
   وقتی دقت نداشتم از جسم خودم انتظار زود تغییر کردن را داشتم فکر میکردم مثل داروی دکتر است که بخوری چند روزه خوب می شوی وهمین طرز فکرم کمی مرا سست کرده بود که پس کی نتیجه میگیرم هرچه در ایینه نگاه می کنم که همان هستم ..اگر به نکات اموزشی خوب دقت وعمل کرده باشم تغییر شرایط جسم ایجاد می شود .
   داشتن انگیزه برای امدن درمسیر وماندن وادامه دادن مسیر اساس موفقیت وبه نتیجه رسیدن را در بردارد. زمانی که من فقط به رسیدن به لاغر شدن فکر میکردم ونتیجه، نه تغییر اگاهی های ذهن یعنی هنوز انگیزه لازم برای حرکت درمسیر را نداشتم.واقعا شیطان سعی در انحراف کردنمان در هنگام تصمیم به هر کار خوبی که میخواهیم انجام دهیم دارد برای همین وقتی تصمیم به لاغر شدن میگیریم ودرمسیر حرکت می کنیم فاصله راه رابرایمان با موانع بیشتر می کندومارا مادار می کند که به بیشتر به فاصله رسیدن به ایده ال خود تمرکز کنیم .
   درصورتیکه باید توجه کنیم که ما روزی لاغر بودیم وکم کم بدون اینکه خودمان بفهمیم چاق شدیم واز شرایط عادی اولیه خود خارج شدیم پس می شود دوباره لاغر شد. انگیزه وباور مثبت واطمینان به مسیر اصلی ترین عامل رسیدن به خواسته تناسب است . اطمینان واعتقاد کامل به درست بودن مسیر است که مارا به انچه می خواهیم در مدت زمان کم می رساند چون لاغر شدن اسانتر ودر مدت زمان کمتر از چاق شدن اتفاق می افتد 🏵چاق شدن و زیاد شدن وزن ما طی زمان طولانی چند ساله اتفاق افتاده اما به نتیجه رسیدن شگفتی سازان همانطور که در عکسهایشان نوشته اند در مدت بسیار کوتاهی صورت گرفته .
   به همین دلیل است که می گوییم لاغر شدن اسانتر وسریعتر از چاق شدن است .
   باور مثبت به این راه خیلی مهم تر از این مطالب است که بگوییم وای وزنمان خیلی زیاده وبه چه دلایلی چاق شدیم ویا الان چه وضعیتی داریم.مهم این است که ازچه زمانی تصمیم به تغییر شرایط فعلی خود میگیریم وخودمان را دراین مسیر قرار دهیم که قدم اول اینکار هم ایمان واطمینان وباور به این مسیر است .
   بیشتر هدف اموزش فایلهای اولیه همین مطلب است یعنی ایجاد باور درست وانگیزه خوب برای شروع وحرکت درمسیر.گوش دادن به فایلها وخواندن نوشته هاودیدن عکسهای شگفتی سازاندر ترغیب این باور وایجاد انگیزه کمک موثری است چون درما احساس خوب ایجاد می کند واین احساس خوب زمینه شوق واشتیاق وانگیزه بیشتر ما شده وحرفها ونجواهای منفی ذهن را که نمی تونی لاغر بشی وادامه نده را برای شرکت کنندگانی که امیدوار به موفقیت دراین راهند وسعی درانجام تکالیف دارند را خنثی می کند .
   خود من وقتی فایلهای رایگان ۱۲ قسمتی را گوش میدادم با اینکه تا قسمت ۹ ان که هفت ماه طول کشید حدود ۳ کیلو کم کردم ولی چون خیلی اشنا به کار کرد ذهن نبودم فکر میکردم کند پیش می روم واین روش همان روش رژیم گرفتن است فقط ذهن را اماده می کنی که راحت نخوری ومحروم از غذا شوی وهمین نجواهای منفی باعث ناامیدی من در ادامه راه شد و مسیر را بعد از مدت ۹ ماه رها کردم ودوباره ورزش ورژیم کوچکی را شروع کردم ولی خسته شدم تا اینکه فکرم ارامش پیدا کرد که همین راه درست و به خودم گفتم گوش کن به حرف استاد وتمام کارهای ورزش ورژیم را برای سه ماه کنار بگذار همه راهها را که رفتی این یکی رو هم برو ببین چی میشه فوقش دوباره اضافه وزن پیدا میکنی وبرمیگردی دوباره رژیم و ورزش را انجام میدی.
   زیربنای چاق شدن یا لاغر شدن همین باور کامل ذهن است که کسانی که باور نکنند به مسیر خود هدایت شده اند انهالاغر نمی شوند ولی کسانی که باور به تغییر رفتار ذهن وکار روی ذهن برای لاغر شدن دارند میتوانند متناسب شوند.وقتی اطلاعات خوب وصحیح را اموزش دیده ووارد ذهن کنیم ودرک درستی از انها داشته باشیم وبه انها عمل کنیم واستمرار داشته باشیم خیلی عالی درذهن ما ذخیره می شود.قانون تغییر جسم تغییر باورهای ذهن است وکسانی که بعد از وزن کم کردنشان با روشهای دیگر بعد از مدتی برمیگردد به علت استفاده نکردن از همین قانون هست .
   مهم نیست ما از چه روشهایی وچقدر تلاش کردیم برای لاغر شدن ویا چقدر لاغر شدیم بلکه مهم فرمولهای ذهنی ما است که چقدر درست شده اندچون فرمولهای ذهنی ونوع رفتار ذهن است که کدنویسی ذهن و مسیر حرکت وبه نتیجه رسیدن ما را مشخص می کند.بعنوان مثال وقتی ما دراتاق خود لامپ قرمز رنگ روشن کنیم همه چیز رابه رنگ قرمز میبینیم درصورتی که حقیقت رنگ اشیاء موجود دراتاق چنین نیست وهر کدام رنگ خاص خودشان را دارند .
   فرمول ذهنی چاقی ارثی است یک فرمول ویک کد غلط ذهنی ودرواقع همان لامپ قرمز است که اشیاد داخل اتاق راواقعی نشان نمی دهد.وقتی کد وفرمول ذهنی ما این باشد که چاقی ارثی است ما هرچه تلاش کنیم از هر روشی چون فرض ذهن ما غلط است که چاقی ارثیه نتیجه ای از تلاشها نمی گیریم ولاغر نمی شویم ودرواقع لامپ قرمز ذهن ما که فرمولهای غلط است واقعیت را به ما نشان نمی دهدوباعث تغییر نادرست به نتیجه رسیدن می شود. تعریفهای ما از هرچیز فرمولهای ذهنی ما نسبت به ان چیز را در ذهن ما نقش میدهد.فرمولهای ذهنی درتمام امور زندگی ما ارتباطات فرهنگ  ازدواج  درامد کسب و کار و…… موثر است وتمام اتفاقهای موفقیت یا عدم موفقیت زندگی مارا تعیین می کند. به هرچه اعتقاد داشته باشیم ودر ذهن ما باشد ما در همان مسیر در زندگی حرکت می کنیم .مثلا وقتی در ذهن ماباشد که دست به هر کاری بزنم نمی شود دقیقا شرایط کارهایی برایمان پیش می اید وتا نتیجه پیش میرویم ولی لحظه اخر باز می مانیم .ذهنی بسیار موزیانه ودقیق عمل میکند که اصلا متوجه نمی شویم🌻چون جهان هستی براساس باورهای ما که فرمولهای ذهنی ماست شرایط رابرایمان فراهم می کند وما رابه انچه می خواهیم میرساند .
   ذهن ماشفاف است اما باورها وفرمولهای غلط واشتباه ذهنی ماهست که باعث می شود به طبیعت واصل درست وطبیعی چیزی نمی رسیم .درروش لاغری با ذهن شناسایی فرمولهای اشتباه تاثیر گذار برذهن وتغییر ان فرمولها به فرمولهای صحیح کار رسیدن به تناسب وطبیعی شدن را انجام میدهد. مثلا من خودم تیرویید وفشار خون دارم قبلا درد مفاصل رو هم داشتم وقتی به پزشک مفاصل مراجعه کردم گفت باید وزنت را کم کنی تا فشار برزانوها کمتر باشد گفتم رژیم و ورزش دارم ولی موثر نیست پرسید چه داروهایی مصرف می کنی نشانشون دادن قرص تیرویید وفشارخونم رو دکتر بهم گفت متاسفانه علت خیلی لاغر نشدنتون مصرف همین قرصهاست چون هم بیماری تیرویید وهم فشار خون هر دو باعث کار نکردن قسمتهایی که سوخت وساز را انجام می دهند شده و باعث چاقی شماست . این حرف ساده سالهاست درذهنم مانده بود که یکی از مانعهای لاغری من این بیماریها ومصرف داروهایشان است وباعث تغییر درفرمولهای ذهنی است که اینها هم باعث اضافه وزن من هست .
   حرفهای ساده برروی فرمولهای ذهنی بسیار موثر است برای همین است که کسی که ۴۰ کیلو اضافه وزن دارد کم کردن ۵ کیلو از وزنش برایش ساده تر است از من که ۱۲ کیلو اضافه وزن دارم .علت در تفاوت فرمولهای ذهنیمان می باشد که ذهن من می گفت نمی توانی لاغر شوی اما ذهن فردی که ۴۰ کیلو اضافه دارد می گوید کاری ندارد اسان است .این باور درونی ما وذهن ما است که توانایی ما را برای لاغر شدن وایجاد شرایط بهتر زندگی برایمان می سازد . شیطان درونی ما جلو تصمیمات خوب مارا میگیرد چون قسم خورده که ما راحت زندگی نکنیم برای همین نجواهای ذهنی منفی درما میدهد که نمی تونی تلاش نکن
   خدایا بابت تمام نعمتهایش متشکرم واز شما استاد گرامی نیز سپاسگزارم 🌷

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 5 از 1 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار ainakaveh@gmail.com
   1399/12/07 16:21
   مدت عضویت: 1242 روز
   امتیاز کاربر: 27019 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 162 کلمه

   با سلام
   در جهت تایید حرف جناب روشن باید عرض کنم که من با وجود سه سزارین وسن بالا سایز سی وشش .وزن ۵۲ بودم .
   .تا وقتی که دکترم که یک جراح بسیار حاذق ومدارک از آمریکا بودند تشخیص فیبروم وعمل هیسترکتومی رو دادند.خلاصه بعد کش وقوسهای فراوان روز عمل دکتر از همسرم علاوه بر رضایت برای عمل یک رضایتنامه جدا گرفتند که بعد از این عمل اضافه وزن حتمی است.و وقتی بعد عمل از این موضوع با خبر شدم.مثل اینکه این آیه باشه..منتظر چاقی بودم.که اونم منو زیاد در انتظار نگذاشت.
   بگذریم که بعدها با تلاش ‌ورعایت فراوان ورزش خلاصه به سایز سی وهشت رسیدم.ولی چند کیلو اضافه وزن همچنان درشکمم بامن همراه است.که به امید خدا و آشنا شدن به سایت تناسب لاغری بسیار امیدوارم که بالاخره دست از سرم بر میدارد.از استاد روشن بخاطر زحمات فراوانشان بسیار سپاسگزارم وهمچنین از دوستان عزیزم که تک تک نوشته هاشون رو میخونم و آگاهتر میشوم.به امید روزی که همگی به تناسب اندام دلخواه برسیم.

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار فروغ ریاحی
   1399/12/02 20:30
   مدت عضویت: 1724 روز
   امتیاز کاربر: 30551 سطح ۶: هنرجوی پیشرفته
   دیدگاه فنی
   محتوای دیدگاه: 2,402 کلمه

   من تمام تمرکزم روی آموزشها هست و گام به گام به سمت خلق خواشته ام قدم برمیدارم .
   و من میخوام یه زندگی جدید رو تجربه کنم و کاری به شرایط جسمی الانم ندارم که چقدر من با شرایط ایده آل فاصله دارم در صورتی که خیلیها همش به کل اضافه وزن فکر میکنن که وای من ۵۰ کیلو اضافه وزن دارم و حالا چطور کمش کنم؟؟؟ و این از حربه های شیطان هست که میخواد ما رو ناامید کنه و هدف رو برای ما سخت و بزرگ کنه .(اما من هر روز به خودم میگم میخوام هفته ای ۱۰۰گرم کم کنم و در ماه میشه ۴۰۰ گرم و ماه بعد میخواهم هفته ای ۲۰۰ گرم کم کنم و در ماه میشه ۸۰۰ گرم و ماه بعد میخوام هفته ای ۲۵۰ گرم کم کنم و در ماه میشه یک کیلو اینجور هدفم رو ریز میکنم تا برای ذهنم وخودم آسان بشه ولی هر ماه کمی بیشترش میکنم تا روند جسمم کند نباشه وقتی ذهنت یه عددی رو پذیرفت و براش عادی شد کم کم باید بیشترش کنیم و اصلا به کل اضافه وزنت توجه نکن به این توجه کن که میخواهی هفته ای ۲۰۰ گرم کم کنی )

   همه ی ما باید فکر کنیم ما یه روزی در شرایط ایده ال وزنی بودیم ولی خودمون وزنمون رو گرم به گرم زیادش کردیم و چاقی رو ایجاد کردیم و باید امیدوار باشیم که دوباره ایده آل میشیم و سرعت ایده ال شدن در بدن ما و زندگی ما چندین برایر زمانی هست که ما چاق شدیم (من هم در دوران قبل از ازدواجم وزن ۵۹ یا نهایت ۶۰ کیلو بودم شایدم اوایل دوره نوجوانی خیلی کمتر بودم و اما این اواخر در وزن ۵۹ کیلو بودم و اما خودم با باورهای غلط که ازدواج =چاقی هست اون رو از دست دادم و اما دوباره در سال ۹۳ تونستم با رژیم و ورزش شدید به دستش بیارم اما جون ذهنم مملو از افکار و باورهای غلط بود دوباره از دستش دادم و اما ایندفعه از راه صحیح به دستش میارم و همیشه هم متناسب میمونم و لذتش رو میبرم پس وزن ۵۹ کیلو و سایز ۳۸اصلا چیز محالی برام نیست قبلا مال من بوده ولی از دستش دادم چون راهم و افکارم غلط بوده و دوباره به دستش میارم )

   . و مدت زمانی که ما صرف میکنیم که از این راه ذهنی لاغر بشیم خیلی کمتر از مدت زمانی هست که ما چاق شدیم
   مثلا استاد در سی و پنج سال چاق شد ولی در دوسال به راحتی لاغر شد و خیلیها تعجب میکنن ولی باید هر کس که میخواد وارد این سرزمین بشه هر روز یک گام برداره تا لاغری رو تجربه کنه .(من هر روز دارم در این مسیر حرکت میکنم تا نتیجه رو ببینم دیدگاه های من گواه این حرفم هستن )
   تمام افرادی که به این سایت هدایت میشن قطعا لاغر میشن پس اصلا نباید به اضافه وزنشون توجه کنن و یا اینکه چرا چاق شدن ؟؟(من هم فقط انتظار لاغری از جسمم دارم و از جسمی که الان دارم نهایت لذت رو میبرم و اصلا کاری ندارم چه قرص و یا چه ِدارویی میخورم و یا چند کیلو اضافه دارم و وزنم چقدر هست و … فقط و فقط به لاغری که ایده ال هست و دوستش دارم توجه میکنم و به لاغری خودم توجه میکنم مثلا به انگشترم که داخل انگشت من دور میخوره توجه میکنم که اگر دستم خیس باشه از انگشتم میفته و خیلی لذت بخش هست و هر جا انسان متناسبی دیدم تحسینش میکنم و و مطمعنم بهش میرسم و از اینی که الان هستم بازم متناسبتر میشم )

   پس گام اول باور کردن مسیر هست که میشه نتیجه بگیریم (من هم باور دارم لاغر میشم چون دارم لاغری رو آموزش میبینم و یاد میگیریم و میبینم که رفتارهام تغییر کرده و از درون متناسب شدم پس قطعا از بیرون که جسم من هست هم تغییر خواهم کرد )
   دوستانی که وارد سایت میشن با دیدن شگفتی سازان میتونن بیشتر امید و انگیزه و اشتیاق پیدا کنن برای ادامه ی راه و دیگه نجواهای منفی خیلی کمرنگ میشه .
   (منم قبلا خیلی استاد رو و دوستان شگفتی ساز رو نگاه میکردم و امید پیدا میکردم ولی حقیتا حالا که یک سال و چند ماهی میشه در سایتم و خودم تونستم مقدار زیادی نتیجه بگیریم دیگه خیلی برام شفاف شده که میتونم به بقیه راهم برم و به وزن دلخواهم برسم و هر کس از اطرافیان من رو میبینیه میگه چقدر لاغری شدی و بیشتر مطمعن میشم که اشتباه نمیکنم و از روی لباس و مانتو هام متوجه میشم که برام گشاد شدن و از همه مهم تر اول زمستان برای خرید پالتو و لباس و بوت رفته بودم که دیدیم فقط به من سایز یک و لارج و سایز مانکن رو حتی میدادن و اینقدر ذوق کردم و خرید کردم که همون شب به استاد پیام دادم که خیلی از لحاظ جسمی تغییر کردم و ایمانم به این راه و خودم و خودم و خودم چندین برابر شد که میتونم میتونم فقط باید ادامه بدم پس جدیدا بیشترین انگیزه و امید رو از خودم میگیریم که چون تونستم تا حالا کم کنم پس دوباره هم میتونم کم کنم و هنوزم متناسبتر میشم و هر چند از دیدن هر دوستی که شگفتی ساز بشه کلی لدت میبرم و اشتیاق من رو برای لاغری بیشتر میکنه )

   خیلیها میگن ما بارها با ورزش و رژیم لاغر شدیم ولی نتیجه ماندگار نبوده .پس نتیجه رو چی رقم میز ینه ؟؟نتیجه رو اون فرمولها ی ذهنی و کدهاو باورها رقم میزنن .

   مثال استاد برای درک بهتر این فرمولهای ذهنی :اگر ما یه عینک با شیشه های آبی بزنیم تمام دنیای اطرافمون رو آبی میبینیم و یا گذاشتن یه فیلتر آبی روی لنز موبایل باعث میشه که تمام تصاویر رنگش آبی بشه که واقعیت تصاویر این رنگی نیست ولی این عینک و فیلتر آبی مثل همون فرمولها و کدها و باورهای چاقی هستن که باعث میشه نتیجه ی نهایی رو رقم بزنن و تغییر بدن .
   فرمول ذهنی :چاقی من ارثی هست و نتیجه =چاقی هست .
   و هر چقدر ما تلاش کنیم برای لاغر شدن هیچ اهمیتی نداره و نتیجه رو اون فرمول رقم میرنه و این حرفها در تمام جنبه های زندگی هست مثلا کسی که فرمول ذهنی و باور داشته باشه :درس خوندن آدم رو به جایی نمیرسونه حتی اگر دکتری بگیره ولی بازم این فرد از طریق درس به جایی نمیرسه و در نهایت نتیجه ی زندگی اون فرد مناسب نیست چون جهان بر اساس فرمولهای هر فرد به اون فرد پاسخ میده عین اون فیلتر که استاد روی لنز دوربین گداشت و نتیجه رو عوض میکنه و ممکنه طبیعی نباشه ولی مهم نیست چون فرمول غلط داری نتیجه هم تغییر میکنه .پس منم ممکنه سالها رژیم بگیریم و برامون طبیعی نباشه چاقی ولی مهم نیست چون نتیجه رو فرمولها رقم میزنه .(من هم خیلی از این فرمولهای غلط داشتم که چاقی من به خاطر اشتهای زیاد هست و یا چاقی من به خاطر غذا ها و بی تحرکی من هست و یا چاقی من به خاطر قرص هورمونی من هست و یا چاقی من به خاطر کم کاری تیرویید من هست و دیگه هر چقدر تلاش میکردم به زور در یه مقطعی لاغر میشدم و دوباره چاق میشدم چون با ذهن چاق داشتم زندگی میکردم یعنی ذهنی که عینک چاقی بر چشمم داشت ودر واقع پر از فرمولهای چاقی بوده )

   وقتی اون عینک چاقی روی ذهنت باشه بازم شما چاقی رو میبینین و نتیجه چاقی میشه و اگر عینک رو برداری ذهنت لاغری رو میبینه و لاغر میشی چرا؟؟ چون اون لنزهای رنگی رو برداشتی و واقعیت رو میبینی پس باید فرمولهای غلط رو برداریم (من خودم یه باور غلط داشتم که نتیجه اش چاقی زیاد و همیشگی در من بود که فکر میکردم من یه چیزی درونم هست به نام اشتهای زیاد که من رو وادار به خوردن میکنه که من دارم اما بقیه ی لاغرها ندارن و اشتهای زیادم باعث میشه که همیشه من غذا بخورم و این دست خودم نیست و همیشه گرسنه هستم و احتیاج به غذا دارم و باید کلی چیز کم کالری مثل میوه و سبزیجات و سالاد و … دم دستم باشه که سریع بخورم چون اگر خیلی گرسنه ماندم و چیزی نخوردم بعدش خیلی زیاد میخورم و دیگه نمیتونم خودم رو کنترل کنم )

   پس اون فرمولهای چاقی حتی نتیجه ی ورزش ما رو تغییر میده و ورزش تاثیر آن چنانی نداره چون ذهن ما مملو از فرمولهای چاق کننده هست و نمیزاره ما لاغر بشیم .پس همین فرمولها مثل فیلترهایی هست که روی لنز گذاشتیم ( منم ذهنم خیلی چاق بوده و نمیزاشت که من لاغر بشم و اصلا هیچ وقت من از ورزش به تنهایی نتیجه نگرفتم و در کنارش باید حتما رژیم میگرفتم که نتیجه میداد و اما در این اواخر من با ورزش همش اضافه می کردم در حالی که مرتب سر ساعت هفته ای سه بار باشگاه میرفتم و ۷ سال پشت سر هم باشگاه رفتم ولی نتیجه ی لاغری نمیداد اما خواهرم که چند ماهی اومد و دیگه ادامه نداد رفت حتی لاغرتر از قبلش هم شد بدون رژیم و ورزش اما من با اون همه فشار و سختی هر روز چاقتر میشدم و همیشه میگفتم چرا ؟؟ ولی حالا خوب میدونم چون تو جهم به چاقی بوده چون ترس از چاقی داشتم چون ذهنم چاق بوده چون ذهنم پر از فرمولهای غلط بوده چون تنفر از چاقی داشتم و ورزش باعث تشدید تمام این موارد شده بود و در کنار همه ی اینها زانو درد و کمر درد شدید هم گرفتم چون ورزش سنگین میکردم که ضربان قلبم بره بالا و عرق کنم و اما نتیجه هیچ وقت برای من با ورزش ایده آل نشد مگر اینکه پیش دکتر تغذیه میرفتم ویه رژیم سخت میگرفتم که به محض تموم شدن دوباره چاق میشدم و بسیار ناراحت و خسته بودم تا با این مسیر آشنا شدم . )

   و اما حرف پزشک چقدر روی ما تاثیر میزاره وبارها شده ما در وضعیت خوبی بودیم ولی تجویز یه دارو باعث شد که ما خیلی چاقتر از گدشته بشیم و فقط به حرف اون دکتر بوده و باور ما این بوده چون دکتر گفته پس تیرویید باعث چاقی ما میشه و ما با یه حرف فرمولهای ذهنی خودمون رو تغییر دادیم و ما چاق شدیم (بازم من مصداق همین حرفها بودم چون من با رژیم دکتر تعذیه عالی کم کردم و تونستم ۳۵ کیلو کم کنم و شدم ۵۹ کیلو که اما در ماه اخر رژیمم بودم که با ازمایش متوجه شدم من کم کاری تیرویید و مشکل هورمونی دارم پس به دکتر مراجعه کردم و هم زمان سه دکتر به من گفتن بله با خوردن این قرصها یه مقدار اضافه وزن پیدا میکنی و انگار من دیگه روند کاهش وزنم استپ شد و بلعکس هر ماه چاقتر شدم و چقدر ناراحت بودم و غصه میخوردم ولی اطرافیانم میگفتن چاقی توطبیعیه دیگه بپذیر و خودت رو ناراحت نکن و من چقدر در اینترنت تحقیق کردم چقدر از منشی دکتر تغذیه پرسیدیم که واقعا وزنم اضافه میشه ؟؟ .ولی جواب همه مثبت بود و من در در ته قلبم به دنبال راهی بودم در حالی که خیلی برای رهایی از چاقی تلاش میکردم اما نتیجه چاقی بیشتر بود چون پدیرفته بودم چاقی خودم رو تازه کنار این باورهای غلط کلی باور غلط هم از گذشته داشتم که همه ی اینها با هم من رو چاق میکردن )
   پس هر چقدر تلاش کنی هیچ نتیجه ای نداره چون فرمولهای ذهنی شما اشتباه هست .
   وقتی ما فرمولهای ذهنی خودمون رو تغییر بدیم و ذهن رو تغییر بدیم و برای نتیجه آماده کنیم خیلی نتیجه های بهتر و عالیتری میگیریم و نتایجی که این افراد میگیرین خیلی عالیتر هست چون ذهن و روح در هماهنگی کامل هستن و نتیجه فوقالعاده میشه .
   فرمولهای ذهنی جدید میتونن تلاشهای دوساله ی یه فرد رو به نتیجه بر سونن و فرمولهای غلط یه فرد میتونن نتیجه ی در طی ۲۰ سال یا حتی بیشتر رقم بزنن.
   هر چقدر مسیر رو با فرمولهای صحیح طی کنید نتیجه رو زودتر میبینید پس اول باید فرمولهای ذهنی تغییر کنه تا نتیجه ی قابل لمس رو ببینید و هر چقدر جلو برید نتیجه بزرگتر و بزرگتر میشه .
   بخدا لاغر شدن خیلی اسان هست حتی خیلیا باور نمیکنن
   ولی برو جلو واینقدر با فکر و منطقت به اون فکر نکن و بزار نتیجه به تو نشون بده که این مسیر درسته یا نه اما چون فرمولهای ذهنی تو غلط هستن پس مغز تو خطا میده که نمیشه و همچین راهی درست نیست و شیطان درون هم همیشه میگه نمیشه و تو نمیتونی و هیچ وقت نمیگه فرمولهای ذهنی تو اشتباه هستن نه نمیگه و به جاش میگه تو نمیتونی و راه غلطه و یا اد امه نده و نمیخواد وضعیت ما بهتر بشه چون قسم خورده آب خوش از گلوی ما پایین نره و اما خداو ند در قرآن گفته تو بر بنده های من هیچ تسلطی نداری و هر کس من رو باور کنه زندگی خیلی خوبی داره و این نشان از ایمان به خودمون هست وما میتونیم لذت بیشتری از زندگیمون ببریم (و من هم به خودم ایمان دارم که میتونم موفق بشم و آینده ی خوبی دارم و کلی موفقیت و نعمتها رو قراره از خدای خودم دریافت کنم و به من داده میشه مطمعنم به من داده میشه به شرطی که همیشه در مسیر باشم و روی خودم کار کنم تا با الهامات و ایده ی الهی پیشرفت کنم )

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   مشاهده پاسخ ها
    آواتار فاطمه سادات
    فاطمه سادات
    1400/01/04 07:14
    امتیاز کاربر: 0

    نشان های دریافت شده

    فرمول های ذهنی
    دیدگاه فنی
    همیاری
    محتوای دیدگاه: 1,348 کلمه

    (درک و شرح عالی، ذکر مثال برای درک بهتر، منطقی کردن لاغر شدن، زیبا نویسی)
    .
    سلام فروغ جان . ممنون از متن عالیتون .
    قسمت اول نوشته ی شما توجهم رو جلب کرد .
    خیلی جالب بود که گفتید هدفمون رو ریز ریز کنیم مثلا بگیم هفته ای ۱۰۰ گرم و بعد هفته ی بعد بگیم ۲۰۰ گرم و بعد کم کم زیادترش کنیم .
    جدیدا من هر وقت تصمیم آگاهانه میگیرم برای کاهش وزن مقاومت در وجودم ایجاد میشه . جستجو کردم و سعی کردم فرمولش رو در ذهنم پیدا کنم متوجه شدم وقتی میگم کاهش وزن انگار که وزن الان من اضافه است و من میخوام کمش کنم در حالیکه برای ذهن ما وزن ما همیشه در شرایط ایده آله . یعنی چه من ۹۰ کیلو باشم و چه ۷۰ کیلو باشم این وزن بر اساس فرمولهای ذهن من بهترین و ایده ال ترین وزن هست . وقتی میگم کاهش وزن باز هم توجهم میره سمت جسم و میخوام چاقی رو به واسطه ی تلاش از جسمم برطرف کنم .
    ولی وقتی فرمول ذهنم تغییر کنه این کاهش وزن خودبخود اتفاق می افته .
    مثلا ما برای چاق شدن هیچ وقت با خودمون نگفتیم خب من میخوام این هفته ۱۰۰ گرم اضافه کنم هفته ی بعدش ۲۰۰ گرم و …. ما فرمولهایی رو در سرمون ایجاد کردیم بدن ما مطابق فرمولها شکل گرفت و خودبخود گرم به گرم اضافه شد تا مطابق فرمولهای ذهنیمون باشه .

    به نظرم اصلا به کاهش وزن نباید فکر کرد . بلکه باید بگردیم ببینیم چه فرمولی در ذهن داریم که مثلا هنوز شکم داره تشکیل میشه . هنوز چربیهایی که به نظر ما زائده داره تشکیل میشه .
    مثلا من یکی از فرمولهای نگهدارنده ی شکمم بارداری هست . چون بارداری در ذهن همه ی ما مساوی با بزرگ شدن شکم هست و من سالهاست که چنین ذهنیتی در سرم دارم و قصد باردار شدن دارم و این فرمول رو تغییر ندادم این فرمول ذهنی باعث میشه همه جای من لاغر بشه ولی شکمم بزرگ بمونه . تازه فقطم این نیست . یه فرمول دیگه دارم میگم چربی شکم خیلی سخت تر از جاهای دیگه آب میشه .
    خب طبق آموزش های استاد این فرمولها دست به دست هم میدن و سلولهای جدید بر اساس این فرمولها ساخته میشن واسه همین دو فرمول و اگه بگردم حتما فرمولهای دیگه هم هست این فرمولها باعث شده سلولها در هنگام ساخته شدن طبق همون الگوی قدیمی ساخته بشن .
    حتی دی ان ای ما بر اساس ذهنیت ما ساخته میشه . چون دی ان ای مولکول درشتیست که از اتم تشکیل شده و اتم هم از هسته و هسته ی اتم کانون انرژیست و این انرژی با افکار و رفتار و عادات (ذهنیت) ما شکل میگیره و خاصیت جذب و دفع داره و سبب میشه مطابق عادات و رفتارهای ما ملکولهایی جذب دی ان ای بشن و ژنتیک مارو تغییر بدن . واسه همینه دو تا خواهر دوقلوی همسان که ژنتیک یکسانی دارند هرکدوم علائق مختلفی دارند و رفتارهاشون مطابق ذهنیتهایی که هرکدوم برای خودشون ساختن باعث میشه شغلهای متفاوتی انتخاب کنند یا تصمیمات مختلفی برای زندگی بگیرند و روحیات و خلقیات و حتی کم کم اندام ظاهریشونم با هم متفاوت باشه ‌.
    ما دوست داریم کاهش وزن پیدا کنیم ولی ذهن ما دوست نداره از وضعیت خودش تکون بخوره چون ذهن ما تعادل مارو در هر شرایطی طبق فرمولهایی که درونش وجود داره حفظ می کنه .
    ما باید فرمول رو شناسایی کنیم و منطقی کنیم و تغییرش بدیم و فرمولهای جدید رو براش شاهد پیدا کنیم و تاییدش کنیم تا کم کم فرمولهای ذهنی ما تغییر کنند . به میزانی که فرمولهای ما تغییر میکنند کاهش وزن ما هم اتفاق می افته . در حقیقت برای ذهن کاهش وزن نیست . چون اگه کاهش وزن باشه اون میخواد کاهش وزن رو جبران کنه و به تعادل برسونه ولی وقتی فرمولها تغییر کنند شرایط جسمی بیرونی و فرمولهای ذهنی تطابقشون از بین میره . تازه ذهن یه کار دیگه هم میکنه برای اینکه تعادل رو حفظ کنه اون ابتدا فرمولهای جدید رو حذف میکنه چون پاک کردن فرمولهای جدیدی که هنوز ریشه نکردن خیلی راحته تا دوباره طبق همون فرمولهای قبلی ریشه دار پیش بره ولی وقتی ما در انجام و تایید فرمولهای جدید و ریشه دار کردنشون استمرار داشته باشیم به مرور ذهنیت جدید ذهنیت قدیم رو پاک می کنه و ذهن شرایط بدنی ما رو طبق الگوهای جدید شکل میده .
    البته استاد فرمودند کاهش وزن رو برای ذهنتون طبیعی کنید .
    با منطقی کردن و تاییدش .
    وقتی فرمولها تغییر کنند طبیعیه که ما کاهش وزن داشته باشیم .
    چرا ما سینما رفتن رو به چاق شدن نسبت نمیدیم؟
    چون توی ذهنمون فرمولی نیست . با خودمون میگیم خب چه ربطی داره ما سینما بریم چاق بشیم . مگر اینکه اونجا زیاد بخوریم چاق بشیم . یعنی باز پیوند خوردن رو برقرار می کنیم تا مثلا سینما رفتن عاملی بشه برای چاق شدن و فرمولش شکل بگیره . ولی اگه خوردن رو ازش برداریم بین سینما رفتن و چاق شدن هیچ پیوندی نمیبینیم
    ریشه ای ترین فرمول در ما باور (خوردن مرا چاق می کند) است
    اینکه چطور این فرمول در ما شکل گرفته واقعا نیاز به بررسی داره .
    ما زمانیکه کوچیک بودیم ارتباط بین خوردن و چاقی توسط ذهنیت والدینمون به ما انتقال داده شد .
    هر وقت موقع غذامون بود بهمون گفتن بخور اگه نخوری بزرگ نمیشیا بخور بزار قوی بشی . غذاتو نخوری مریض میشیا و اینارو بارها و بارها تکرار کردند و ذهن متناسب اون زمان ما این پیوندها رو پذیرفت برای خودش منطقی کرد تاییدشون کرد و همه ی اینا ناخوداگاه اتفاق افتاد .
    یا مثلا ببین فلانی غذاشو تا ته خورده تپل شده خوشگل شده سفید شده .
    یا بخور جون نداری .
    آها سحرهای ماه رمضون بخور مامان بتونی روزه بگیری تا شب جون داشته باشی .
    یعنی خوردن شد زندگی ما و چاق شدن موهبتی محسوب میشد که نشان از سلامتی میداد . هر چی بچه درشت تر بود یعنی اون مادر خیلی عالی به بچه اش رسیدگی کرده واااای خدای من ما کلی فرمول داریم که ذهنیت ما رو شکل داده اینا رو ما سالها تکرار کردیم و هربار قویتر و قویتر شده .
    حالا فقط باید توجه و تمرکزمون رو ازشون برداریم و توجه و تمرکزمون رو بزاریم روی فرمولهای جدیدی که پیوند خوردن و چاق شدن رو قطع می کنند .
    مثلا فرمولهای جدید خوردن ورودیست مثل سایر ورودیها تا زمانیکه ذهنیت ما مثل ذهنیت قبلیست لازم است کنترل ورودی انجام شود ‌. همانطور که از شنیدن اخبار بد پرهیز می کنیم تا ذهنیت ما مطابق ذهنیت اصلیمون بشه و فرمولهای غم افرین و رنج افرین و فقر گستر و بیماری گستر از وجودمون پاک بشن ورودی غذا هم باید کنترل بشه و غذایی که احساسمون رو بد می کنه به خودمون ندیم . البته این یه پیشنهاده ممکنه با مقاومت ذهن روبرو بشه ولی ما با ذهنیت چاق مخصوصا با خوردن و یا خود مواد غذایی مسلما بازم چاق میشیم . ما حتی با نگاه کردن به غذا هم چاق میشیم چون حتی اگه نخوریم ذهن تصویر اون غذا رو میبینه و هورمونها رو ترشح می کنه و به اصطلاح دهنمون آب میفته با دیدن غذاهای رنگارنگ و چون فرمولهای خوردن باز شروع به کار می کنند و خوردن هم که مرا چاق می کند پس در نتیجه ما به غذا نگاه هم میکنیم چاق میشیم یعنی این همه باز از همون انشعابات ریشه ای هست که در ذهن منطقی شده .
    خبر خوش اینه ما اگه فقط این انشعابات رو از بین ببریم و بهش بی توجه بشیم و سعی کنیم در زندگی روزمره ازشون استفاده نکنیم حتی نیازی نیست فرمول جدید لاغری بسازیم فرمولهایی صحیح در ما جاری هستن و وقتی ما جلوی تخریب رو بگیریم ترمیم کم کم تمام اضافه وزن رو جبران می کنه . ترمیم طبق الگوهای متناسب کننده و متعادل کننده اتفاق میفته و وقتی فرمولهای چاقی در افکار و رفتار تکرار نشن و خودمون رو ریست از کارخانه کنیم کم کم طبیعت اصلی ذهن بیماری چاقی رو از بدن پاک می کنه .

    امتیاز: 0 از 0 رأی
    افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
     امتیاز کاربر: 5976 سطح ۳: کاربر پیشرفته
     محتوای دیدگاه: 51 کلمه

     سلام دوست عزیز
     از خوندن پاسخ شما لذت بردم
     مخصوصا این جمله
     “برای ذهن ما وزن ما همیشه در شرایط ایده آله . یعنی چه من ۹۰ کیلو باشم و چه ۷۰ کیلو باشم این وزن بر اساس فرمولهای ذهن من بهترین و ایده ال ترین وزن هست”
     چقدر زیبا و صحیح بیان کردید

     برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
     امتیاز: 0 از 0 رأی
     افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
      آواتار فاطمه سادات
      فاطمه سادات
      1400/01/05 08:37
      امتیاز کاربر: 0

      نشان های دریافت شده

      فرمول های ذهنی
      محتوای دیدگاه: 56 کلمه

      سلام استاد بزرگوار . ممنون بابت اظهار لطفتون . لطف شما همواره بر ما جاریه . درس پس میدم استاد .
      نگاه تناسب بین شما این نوشته ها رو صحیح و زیبا میبینه .
      ممنون از نگاه متناسبتون . ممنون از نگاه زیبا بینتون . دنیاتون رنگارنگ و سرشار از زیبایی هست . روزافزون باد .

      امتیاز: 0 از 0 رأی
      افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار sofiashirazi667
   1399/12/01 21:52
   مدت عضویت: 1377 روز
   امتیاز کاربر: 3599 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   محتوای دیدگاه: 99 کلمه

   سلام و خدا قوت عزیزان…فایل خیلی خوبی بود بله منم خیلی آدم های اطراف خودم رو ک دیدم حالا بعد چند سالی با دیدنشون تعجب میکردم ک چقدر متناسب و خوب بود طرف حالا چرا اینجور شده مثلا می گفتن مشکل اعصاب داره یا تیروئید داره یا مشکل هورمونی یا خیلی چیزهای دیگه ک اینا باعث چاقی میشن من کسی رو میشناسم مشکل اعصاب داره دارو میخوره ولی خیلی لاغره یا تیروئید داره ولی لاغره بنظر من همه چی تو زندگی ما از ذهن ما آدم هاس ان شالله ک من بتونم ب خوبی این راه رو ادامه بدهم

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار جاودانگی
   1399/11/28 23:14
   مدت عضویت: 1501 روز
   امتیاز کاربر: 590 سطح ۲: کاربر متوسطه
   محتوای دیدگاه: 324 کلمه

   💖سلام 💖
   خیلی ساده و کامل درمورد باورها توضیح دادید . من کاملا به این موضوع اعتقاد دارم . چیزی جز این باشه باید به عدالت خداوند شک کرد . تنها ایراد کار اینه که دیر این چیزارو متوجه شدیم متاسفانه اکثر آدما دقیقا برعکس میان از قدرت ذهنیشون در جهت صدمه رسوندن به خودشون استفاده میکنن درصورتی که اگه به قدرت درونی خودمون قدرت ذهن این نعمت بینظیر خداوند پی ببریم به تمام خواسته هامون میرسیم . بحث باورها تو تمام ابعاد زندگیم اهمیت بالایی داره بیایم به جای اونهمه زحمتی که کشیدیم برای لاغرشدن یا باقی خواسته هامون و نتیجه ای نگرفتیم تمام توانمون و بزاریم روی شناسایی باورای مخرب و جایگزینی باورهای صحیح . یه شبه و دوشبه هم نتیجه نمیگیریم تکرار تکرار تکرار رمز موفقیت تو هر زمینه ایه. خودم اوایل فکر میکردم که خب باور و شناسایی کردم حالا این باور مقابلشه اما تو شرایط بحرانی و استرس زا میدیدم نه اشتباه میکردم این فرمو ل اصلا حک نشده تو ذهنم وگرنه دیگه استرس و نگرانی شک و تردید نباید میومد سراغم . که با تکرار خداروشکر همین بحث ترس از خوردن آروم آروم تو وجودم نشست و الان اصلا سراغم نمیاد . یا مثلا چیزی که هنوز نیاز به کار داره تو خیلی از افراد چاق اینه که توی جمعی بحث چاقی و لاغریه نباید عکس العملی نشون داد کنجکاوی کرد و تحت تاثیر روشای جدید قرار بگیریم چون ما باورمون اینه جز ذهن خودمون هیچ روش بیرونی نمیتونه مارو دائمی لاغر کنه. باور استخون بندی درشت یه چیزی بود که خیلی سماجت میکرد تو ذهنم هی بخودم میگفتم من اضافه وزنمم کم کنم باز خیلی قلمی و ظریف نمیشم که درحال کار کردن رو این موردم. چون الان شکر خدا که جمع و جور شدم میبینم نه من خیلی بابقیه تفاوتی ندارم و داره کمرنگ میشه این باور. تا صبحم بنویسم کمه در مورد این فایل که خسته کننده میشه برای دوستان .تشکر استاد مهربان 🌷🌷🌷🌷

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار saberizahra80
   1399/11/28 09:34
   مدت عضویت: 1674 روز
   امتیاز کاربر: 3426 سطح ۳: کاربر پیشرفته
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 484 کلمه

   سلام
   چقدر عالی تاثیر فرمولهای ذهنی رو به شکل فیلترهای رنگی که روی دوربین قرار گرفتن نشون دادین 👌👌👌👌 بارها شنیده بودم که باورها هستن که نتیجه ما رو در قسمتهای مختلف رقم میزنن و این باورها مثل عینکی هستن که به چشم مغز ما زده شدن ولی تا به حال اینقدر واضح و شفاف و دقیق اینو درک نکرده بودم دست مریزاد استاد👏👏👏
   موضوعی که خیلی نظر منو جلب کرد این بود که این فیلترها خییییییلی کوچیک بودن ولی روی کل نتیجه تاثیر داشتن فرمولهای ذهنی ما حتی از اینها هم کوچیکترن ولی واقعا چقدر تاثیر گزارن باورهای ما در موضوع چاقی به صورت ارثی بودن چاقی،چاق کننده بودن انواع غذاها و خوراکیها،علاقه شدید ما به شیرینیها ،سوخت وساز پایین ما،بیماریهایی مثل کم کاری تیرویید،کم تحرکی ،و..‌‌ بقیه فرمولها هر کدوم مثل یک فیلتر جلوی ذات و طبیعت ما که تناسب هست قرار گرفتن و موضوع جدی تر اینه که هیچ کدوم از ما فقط یه فرمول نداریم که تازه همون یه دونه نتیجه رو تغییر میده اخخخخخ که انبوهی از این فرمولها رو داریم که ترکیب اونا با هم باعث شده همچین جسمی رو خلق کنیم الان که بهش فکر میکنم با این حجم از فرمولهای اشتباه خییییییلی هم اوضاع خراب نشده و به لطف خدای مهربان این چاقی به قدری در تمام جسم تقسیم شده که باز هم درکل قابل قبوله🙏
   و کاری که لاغری با ذهن میکنه اینه که با منطقی کردن طبیعی بودن لاغری برای همه ما و شناسایی فیلترهای مختلف و شناختن اونا به عنوان یه فرمول که منجر به نتیجه چاقی شده لایه لایه اونا رو کمرنگ میکنه و از جلوی ذهن ما برمیداره و فرمولهای تناسب رو جاشون میذاره و با مثالهای مختلف ریشه اونا رو محکمتر میکنه و نتیجه هم چه بخوای چه نخوای میشه تناسب اندام🤩🤩🤩🤩
   در مثال قطار استاد گفتن حرکت دادن واگنهای سنگین به نیروی زیادتری احتیاج داره و زمان بیشتری هم میبره ولی وقتی این واگنهای سنگین راه بیفتن و توی ریل صحیح قرار بگیرن هم سرعت بالاتر میره و هم در زمان کمتری مسافت بیشتری طی میشه
   و این روند برای همه کساییکه دارن روی ذهن کار میکنن اتفاق می افته ولی در تک تک آدمها از نظر زمان و مقدار نتیجه متفاوته ولی خبر خوب اینه که “دیر وزود داره ولی سوخت وسوز نداره”🎁🎁🎁
   با گوش دادن فایلها انگار قطعه های گمشده این پازل سر جاشون قرار میگیرن و ما کم کم متوجه میشیم چرا چاقیم؟ چرا لاغر نمیشیم؟ چرا ورزش میکنیم اونم سخت اونم طولانی مدت اونم مدلهای مختلف ولی نتیجه یا کمه یا موقته یا اصلا نیست… چرا افراد لاغر همیشه لاغرن؟ چرا از همه انواع نعمتهای خوردنی مصرف میکنن بازم لاغرن؟ چرا توی یه خانواده یا فامیل اینهمه آدم چاق وجود داره ؟ هزاران چراب دیگه که به مرور جواب همه شون رو پیدا میکنیم…واقعا خیلی لذت بخشه برای خودم که مثل کشف قسمتهای مختلف یه غار میمونه که هر چی جلوتر میری زیباتر و عجیب تر میشه😍😍😍

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار ☺️s-moazamiy0🤗
   1399/11/28 00:28
   مدت عضویت: 1280 روز
   امتیاز کاربر: 734 سطح ۲: کاربر متوسطه
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 1,180 کلمه

   سلآمممم😊امیدوارم حالتون عالیییی ،،روزاتون خوشش و در مسیر لاغری من باشید مثل همیشه🙏
   گام ب گام رسیدیم ب گام بیست وهفتم از مسیر لاغری من (فرمول های ذهنی وتاثیر چاقی)
   👣👣بریم شروع کنیم برای شرح این فایل فوق العاده 😍👌
   🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
   تمام باورها مثل عینکی هستند ک ما بر چشمانمان زدیم ..باور – باورهاااا🤔🤔

   با دیدن و گوش کردن این فایل برای هزارمین بار ب من ثابت شد ک نقش باور در هر جنبه از زندگیم چقدر مهم و تاثیر گذار است ،باورها تشکیل دهنده ی افکار ، رفتار ، ما هستند ذهن من باور میکنه هر چیزی ک باورش باشه و این طبیعیه….پس باید پرش کنم از باورهای درست ، افکار درست ،عادتهای درست ،،،
   🔴عینک باورهای من خیلی تیره و تار بود .عینکی بود ک نمیشد ازش زیبایی ها رو دید ، نمیشد ازش لذت و آرامش رو دید ، نمیشد باهاش زندگی کردن ها رو دید .عینک باورهای من پر بود از نامیدی ، رنج ، سختی ، عذاب ، سیر بودن از زندگی ، از خودم ، از همه حتی زنده بودن ،،، عینک باورهای من علاوه بر تیره تار بودن محدود بود ، محکوم بود ،،محکوم ب چاقی
   محکوم بود ب چاقی ک تا همیشه باید با من همراه بود ، محکوم بود ب هروز و همیشه رژیم گرفتن ، محکوم بود ب همیشه ورزش کردن و نتیجه نگرفتن ، عینک باورهای من عینکی بود خودم بر چشمانم زدم و کورم کرد ..کورم کرد و ندیدم ک منم توانایی هایی دارم ، کورم کردو نذاشت بفهمم ک منم ی روزی اعتماد ب نفسی داشتم ، عینک باورهای من منو از خودم از زیبایی های خودم از قوی بودنم ، از لذت بردن از زندگی از آرامش داشتن دورم کرد…ذهنم ، جسمم ، افکارم ، باورهام همه و همه از بدو تولد متناسب بود،خودم ذهنم رو بیمار کردم بر اثر ی سری افکار ، دیده ها و شنیده ها ،لذت ها خوشی ها،،شاید اونموقع ک من داشتم برای چاقی تلاشی میکردم از نوع ناخواسته اش بازم ذهنم شاید داشته ی جوری ی جایی من رو منصرف میکرده ک ب خودم بیام چون چاقی من ی دفعه ای ، یک شبه نبوده…ووقتی ک من بی توجه بودم ذهنمم گفته من ک سعی خودم رو کردم نشد حالا ک خودش دوست داره چاق بشه من تمام تلاشمو میکنم تا من و ب خواسته ی ناخواسته ام برسونه …🔴
   من باور هایی رو در وجودم شکل دادم ک حتی کوچکترین لذت منو ب چاقی میکشوند..من باورها رو شکل دادم و با بی توجهی بباور ها دنبال حل مسئله بودم..حل مسئله ای ک خودم بوجودش اورده بودم و یادم نبود ک چ ها کردم ب خودم ….اما میرفتم یقه خدا و بقیه رو میگرفتم ک چراا من ؟؟چرا چاقی باید ارثی باشه برای من ؟؟چرا باید پرخوری چاقی من باشه ؟؟چرا بی تحرکی باید باعث چاقی من بشه ؟؟یقه خدا رو میگرفتم ک خداا مگ چیکارت کردم ک من چاقم ؟؟؟چ گناهی کردم ک چاقمم؟؟غافل ازینک هیچ کس و هیچ چیز جز خودم ، جز خوده خودم باعث و بانی ش نبوده و نیست ،،
   جالبه خدایی ک من ب ناحق یقه اش رو میگرفتم برای چاقیم ..چاقی ک اصلا دراون نقشی نداشت بازم گفت بیا بنده ی من و هدایتم کرد ب مسیری ک متوجهم کنه مقصر همه چی خودمم باید بدونم خودم همه کاره ام ..خودم این ذهن رو دست کاری کردم ..خودم تنظیمات خودکارش رو ب تنظیمات دستی ذخیره کردم…حالا باید اول یاد بگیرم ک خودمو ریست کنم…اما ریست ما با ریست گوشی ی تفاوتی داره..ریست گوشی همه چی پاک میشه مثل روز اول.اما ریست ما همه چی پاک نمیشه باید یاد بگیریم ک اون افکار و باورهای اشتباهمون رو کمرنگ و کمرنگتر کنیم ..و یاد بگیریم ک فرمول های صحیحی رو جایگزین کنیم (انشاءالله)
   من عینک باهر رنگی بزنم دنیای اطرافم رو همون رنگی میبینم در صورتی ک اطرافم این رنگی نیست و این عینک رنگی همون فرمول های چاق کننده هستندمثلا من بگم چاقی من بخاطر پر خوریه دیگ نتیجه رو رقم میزنه حتی زمان هایی ک من پر خوری نمیکنم ..و دیگ برای من فرقی نمیکنه اطرافم چ رنگیه چون من عینک رو زدم و باهمون عینک نگاه میکنم و اطرافم رو میبینم و باز تمام باورها مثل عینکی هستند ک ب چشمانمان میزنیم..
   ذهن من از خودش چیزی نداره اون توجه ب افکار من میکنه مثلا من قبل از خوردن نون هیچ باوری ندارم همین ک میخام اون نون رو بخورم پیش خودم میگم ک این نون منو چاق میکنه اینجاست ک ذهن تحلیلش میکنه و اون مقدار نون شروع میکنه منوب چاق کردن.
   خب حالا ک متوجه شدم ک فرمول های چاقی چطور بوجود میاد اول باید عینک تیره و نارم رو بردارم .و ببینم واقعیت امر اونی نیست ک تا حالا میدیدم و دیدمو از هر جنبه اززندگی تغییر بدم …در حال حاضر دید من روی افکار چاقیم هست ک آنها رو شناسایی کنم و تغییر بدم ب افکار فرمول لاغری…و این کار فقط و فقط در مسیر لاغری با ذهن امکان پذیر است.
   فرمول های چاقی من قبل از مسیر لاغری با قدرت ذهن این بود ک :::پرخورم ، بی تحرکم ، ورزش نمیکنم ، شیرینی جات ها فست فودها روغن ها همه چاق کننده اند در حالی ک هیچ مواد غذایی نقشی در چاق شدن من نداشتن و من فقط ازاستفاده از مواد غذایی باعث چاقی خودم شدم..ورزش کردن تاثیری در لاغری من نداشته بلکه ورزش حتی میتونه چاقی رو پرنگتر کنه ، وباعث چاقتر شدن بشه و حالا من یاد گرفتم ک در مقابل افکار و باورهای چاق کننده افکار و باورهای صحیحی رو جایگزین کنم و بادید بهتری ب اطرافم نگاه کنم و اززیبایی های زندگی و اطرافم لذت ببرم در حین آرامش..
   شاید در اول راه مسیر لاغری من نتیجه پرنگ نباشه و اصلا نتیجه ای کسب نکنیم اما با تمرین ، تکرار ، استمرار ، اشتیاق ، عمل ب آموزش ها و یادگیری ها و تایید حرفهای استاد در طی طول این مسیر شگفت انگیز و تک و بی نظیر با تغییر دادن فرمول و ایجاد فرمولهای درست نتیجه خیلی عالی و پرنگ و بزرگ برای ما بوجود میاد…فقط نباید نامید باشیم . چون هروز چاقی همراه ما است ، و چون کسی بهمون نمیگه داری لاغر میشی و شاید برعکسش اتفاق بیفته ک بگن چاقتر شدی من نباید خودمون رو ببازیم و نامید بشیم ک اینم نشد…ما نباید کم بیاریم و جا بزنیم اگ ی کمی دیرتر ب نتیجه رسیدیم چون باور هر کس با خوده فرد و اون ریشه بستگی داره…حتی بعضی از باورها باور کرده اند ک تواین مسیر میشه نتیجه گرفت اما خود فرد ی ک باورش باور کرده هنوز ب اون درک نرسیده و دنبال روش های رژیم وورزش میرن در حالی ک ازینجا نتیجه گرفته ان….و بنظر من این حق الناسه …چون اینجا نتیجه گرفته و ترس از برگشتن اون وزن و سایز رو داره….و دوباره میره سراغ روش های قبل ک برنگرده در حالی ک این برگشت و وزن و سایز لیاقتشه..چون داره چاقی رو برای خودش برای ذهنش پرنگ و پرنگتر میکنه.. انشاءالله ک ما جزو توبه کنندگان حقیقی باشیم دراین مسیر….
   ب امید موفقیت همگی و سپاس فراوان از شما استاد عزیز.دمتون گرم ک بااشتیاق و انگیزه برای ما وقت میگذارید..نگاه پراز عشق خدا بدرقه ی تمام مراحل موفق زندگیتون🙏😍🌹

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار parham.63@yahoo.com
   1399/11/27 20:43
   مدت عضویت: 1302 روز
   امتیاز کاربر: 10303 سطح ۴: هنرجوی مبتدی
   محتوای دیدگاه: 435 کلمه

   سلام لحظه هاتون متعالی
   فرمول های ذهنی باعث افکار و رفتار ما می شوند و در تمام جنبه های زندگی موثر هستند
   و مانند فیلترهای رنگی عمل می کنند که به حقیقت یک رنگ دیگر می بخشند و حقیقت را پشت پرده ای پنهان می کنند ما در تمام سالهای زندگیمون نااگاهانه با توجه به موضوعاتی و گفتگوی درونی با خودمون فرمولهای ذهنی زیادی درست کردیم که تمام انها باعث مشکلات و درد و رنجهایی در زندگی ما شدند دنیا زیباست سرتا سر عشق و محبت و پول و فراوانی و سلامتی و زیبایی و این یعنی درک یکتایی ولی وقتی من فقر و چاقی و دزدی و غیره میبینم یعنی دارم یک عینک اشتباهی به چشمم میزنم همون که دنیام رو کدر می کنه پر از ترس و ناامیدی و اونجا خدام میشه دوتا خدایی که هم زیباست و هم زشت ؟!و ادامه مسیر معلومه بیراهه و دورشدن از حقیقت محض ..منم سالها این فرمول رو داشتم خوردن چاق می کنه ..تکرار این حرف و شنیدنش از اطرافیان یک طرف و حرف پزشکی که گفت خانم هرچیزی از این گلو بره پایین چاق می کنه یک طرف دیگه البته که همیشه می خوردم و حتی بیشتر از نیاز اما با ترس و با شکایت و گله ….اما این اواخر یک فرمول ذهنی دیگه هم ایجاد شده بدنم استپ می کنه الان چندروزه میگم مگه زمین موقع چرخیدن استپ داره یا یک گیاه در روند تکاملش و جهان پویا و در حال حرکته چرا باید بدن من استپ کنه ؟یا اینکه من در روشهای دیگر لاغری بعد از مدتی که میرفتم روی ترازو و نتیجه خوب رو میدیم به جای شوق بیشتر بی انگیزه می شدم و انگار رسیدم خط پایان/ نمی دونم انگار خیالم راحت می شد و باز اضافه وزنم و رفتارم تغییر می کرد اینو نمی دونم چرا ؟!و الان دوست ندارم برم ترازو و از استاد میخوام راهنمایی کنند🙏منم از پزشکان یک لیست غذا دریافت می کردم که ممنوعه بود ..و وقتی به زود جلوی خودمو میگرفتم که مصرف نکنم بعد از چند روز انقدر عصبی می شدم که یهو میرفتم سر شیشه مربا و قاشق قاشق میخوردم سعی می کردم مواد غذایی ممنوعه خریداری نشه یا در یخچال قایمشون کنم جلو چشمم نباشند…اما ذهنم خیلی خوب جاشو می دونست و بهشون فکر می کرد و لذت میبرد و بزاق دهانم ترشح می شد و من سیر می شدم .

   خدا را شاکرم که هدایتم کرد به این مسیر و یک هادی خوب پا به پام هست تا به رهاایی برسم و اون روی حقیقی زندگی رو ببینم .

   اگاهی های ناب و شادی های بی دلیل و روز افزون نصیبتون 🍃🌸

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار farkhondeshahrivar280
   1399/11/27 17:00
   مدت عضویت: 1462 روز
   امتیاز کاربر: 787 سطح ۲: کاربر متوسطه
   مدال طلایی
   محتوای دیدگاه: 1,427 کلمه
   • سلاممممم خوب هستید ،😊👣👣خب بزن بریم یه آموزش دیگه باهم یاد بگیریم بریم گام بیست هفتم فرمول ها ذهنی و تاثیر آن درچاقی
    واسه شروع هرتغییری شیطان میاد دست به کار میشه چون شیطان 😈 دشمن قسم خورده انسان است و قسم خورده از هر راهی استفاده کنه واسه گمراه کردن انسان ها در هر شرایطی و دوست نداره انسان پیشرفت کنه وقتی ما شروع میکنیم به تغییر شیطان میاد با نجواها ذهنی هر دقیقه بهمون گوش زد می‌کنه که لاغر بشو اصلا نیستی تو توانایی لاغری نداری و کلی هم دلیل میاره که منصرفت کنه از این مسیر و این از کلک ها شیطان است واسه ضربه زدن به انسان ها باید اینجا ایمان بیاریم به خودمان به توانایی که داریم به خداوند ایمان بیاوریم که هیچوقت ما رو سر مسیر اشتباه قرار نمیده و ماهدایت شده خداوندیم به این مسیر و با تمام وجود ایمان بیاریم به این مسیر و شروع کننده باشیم ومطمعن باشید موفق میشد
    وحالا که شروع کردیم و باور کنیم که این مسیر بهترین روش برای رسیدن به لاغری است
    حالا باید این موانع لاغری برداریم از جلو راهمان
    حالا این موانع چی هستند همان باور ها و انتظارات و فرمول ها اشتباه ما هستند که با توجه حرفها خانواده اطرافیان رسانه دوستان در ذهن مان یه زمانی ثبت شده هستند و شده این شرایطی که الان داریم یعنی فرمول ها ذهنی که قبلا در مورد چاقی خواسته یا نخواسته در ذهن مان ثبت کردیم شده آینده ما که الان هست و تلاش ما هیچ تاثیری نداره فقط فرمول ها ذهنی هستند که آینده مارو رقم می‌زنند در مورد همه جوانب زندگی نه فقط چاقی و لاغری همچی مارو فرمول ها ذهنی مون رقم زدند. ‌. ‌‌.
    واقعیت زندگی ما این چیزهایی که الان داریم با آنها سرکله میزنیم‌نیستند‌بیکاری فقر بیماری بدشانسی سرنوشت من اینه من از خانواده فقیری به‌دنیا‌اومدم‌تااخرعمرمم‌فقیرخواهم‌موندم من چاقم من کسی دوست‌نداره این چیزها واقعیت ما نیستند اینها همه براساس فرمول هایی‌هستند که ما خودمان به‌ذهنمون‌میدیم‌ ونتیجه اشم‌میشه چیزی که انتظار‌داریم باور داریم
    شاید اینجا جاش‌نباشه‌ولی واقعا این گام خیلی من‌به‌فکر‌فرو‌برد ووقتی‌داشتم‌میدیدم‌فایل رو تو ذهن به صدا‌در‌اومد‌که چقدر‌خداوند عادل است واقعا این باجون دل پذیرفتم با این گام میدونی چرا عادل است چون به ما این همه نعمت داده بدون منت‌بعد یه نعمت فوق العاده به ما انسان ها داده که به هیچ موجود دیگه ای نداده به نام ذهن بعد توانایی به این ذهن داده بندهام هرچی باور کردن انتظار داشتن ای جهان هستی هرچی بندهام خواستن وظیفه داری براشون آماده کنی نگاه همچی‌ دست خودمون است اگه الان اون شرایط ایده آل نداریم خودمان مقصر هستیم یعنی خداوند همیشه بهترین ها برای ما میخواد ولی ما بنده ها چی از صبح تا شب چسپیدیم به ناشکری کردن پول نیست همه دزدن فلانی دیدی اون کار کرد خدا مارو نمبینه من چاقم اصلا دیگه لاغر نمیشم من خدا فراموش کرده دوستان در طول روز واقعا چندبار خداوند شکر میکنیم بابت اینکه همچی داده دست خودمون خداوند میگه تو چی میخواه بنده من فقط بگو من بهت میدم بعدش ما میایم به بنده ها خدا میخواهیم مشکلات مارو حل کنن مارو دوست داشته باشن درصورتی که ما هیچی از این قدرت درون خودمان نمی‌فهمیم دوستان بیاییم از این جعل نادانی رها کنیم خودمان رو اگه تو الان چاقی بخاطر افکار خودت است تو می‌ترسی از خوردن شیرینی میگی چاق کننده است و باور کردی قرص میخوردی میگی این فلان دکتر گفته اشتها زیاد می‌کنه ورزش نمیکنی میگی طبیعی است من چاقم شبها برنج میخوری صد بار بعدش خودت سرزنش می‌کنی اینها باورها تو است بعد میگی چرا من این همه تلاش میکنم لاغر نمیشم جهان هستی براساس باور ها و انتظارات پاسخت میده نه تلاشت برو آمریکا عمل جراحی کن باز همونی برمیگردی به همون جسم قبلا چرا چون فرمول ها ذهنی تو باید تغییر کنه تا شرایط پیرامون تو تغییر کنه
    هیچ علمی بالاتر از علم خداوند نیست خداوند خیلی مارو دوست داره که این ذهن فوق العاده برای ما خلق کرده که کل بشر با تمام امکاناتش جمع بشن نمیتونن ذره ای خلل در این روند ذهنی به وجود بیارن ما حرف همه رو که بنده ها خداوند است باور میکنیم و شدیم این شرایط الان زندگی خودمان ولی حرف خداوند باور نداریم که میگه بنده ها من به من ایمان بیاورید ایمان بیاورید نه اینکه برو مسجد بساز روزه بگیر نماز بخوان نهه اینها اعمالی است واسه آرامش خودت تو وقتی به توانایی خودت به ذهنت ایمان بیاوری ویکی من دیگه این شرایط نمی‌خوام من شرایط واقعی وجود خودم می‌خوام که شادی خوشبختی آرامش عزت نفس اندام ایده آل کار ثروت رفاه خوش اخلاقی مهربانی دوست داشتن خودت وبقیه بخشش مهر ورزی است وقتی بگی من این شرایطی که خداوند برای من آماده کرده فقط من خودم اومدیم موانعی برای خودم درست کردم و از این نعمت ها محروم شدم و الانم خودم آره خودم با ایمان به خودم به قدرت درونم که همان ایمان به خداوند است شروع میکنم به تغییر فرمول ها زندگی در همه جوانب و بعد نتیجه اش خواهم دید اول راه شاید یکم راه ناهموار سخت باشه ولی ادامه بده مطمعن باش خداوند بهترینها رو برای تو مهیا کرده و راه صحیح ادامه بده این همه سال به خودت خانوادت خدای خودت ظلم کردی چون خداوند درست نشناختی چون خودت قدرت خودت نشناختی و چشمت فقط شرایطتت دید شیطانم بیکار نموند وشروع کرد شرایط برای تو سخت کردن و گمراه شدی ولی الان دیگه فهمیدی راهکار چیه حرکت کن حتی اگه یکماه از عمران باقی مونده باشه در مسیر صحیح حرکت کنی لذتی میبری که در طول عمرت حسرت یک ثانیه اش میخوردی
    اگه تا الان نتونستی لاغر بشی چون فرمول ها ذهنت اشتباه بوده فرمول ها تغییر بده آرام آرام تغییراتت شروع میشه نتیجه یه شبه دو شبه نخواه چون الان دیگه فهمیدی عجله کردن کلک شیطان است راه سخت نشان دادن کلک شیطان است گول نخوریم بیاییم تغییر کنیم خداوند مارو هدایت کرده شک نکنید موفق خواهید شد فقط انتخاب کنید راه صحیح رو آموزش ببینید تمرین کنید و این عینک چاقی رو از روچشماتان بردارید واقعیت وجود خودتان ببینید واقعیت وجود طبیعی خودتان رو ببنید ایما آوردن به خداوند یعنی شکر نعمت ها خداوند وسکر نعمت ها خداوند یعنی درست استفاده کردن از نعمت ها خداوند
    هیچ مواد غذایی قرص ورزش دمنوش باشگاهی عمل جراحی مارو لاغر نمیکنه چون اصلا اینها مارو چاق نکردن که لاغر کنن همچین برمیگرده به خودمان و فرمول ها ذهنی خودمان دوستداری همچی به شکل ایده‌آل تغییر کنه اول خودت نگرشت فرمول ها ذهنت باورهای انتظارات تغییر بده بعد خیلی راحت آسان بدون یذرع سختی همچی ایده‌آل میشه ،🤗🙂😊😌‌ببخشید اگه زیاد حرف زدم خواستم تاکید کنم همه این شرایط جسمی روحی مالی عاطفی رابطه خودمان با خانواده دوستان خداوند همش نعشت گرفته از فرمول های است که خودمان در ذهن مان ثبت کردیم و تنها کسی هم که می‌تونه شرایط الان مارو تغییر بده خودمان هستیم فقط کافیه تو باورهات افکارت فرمولهات تغییر بدی دیگه بقیش به طور سیستم حله اصلا حل شده حسابش کن چون سیستم خداوند واسه همه افراد یکسان عمل می‌کنه و هر آنچه بخواهی‌خداوند‌بهت میده فقط‌نهه‌بگی من لاغری میخام ولی تو ذهنت از غذا خوردن بترسی از قرص خوردن بترسی از ورزش نکردن بترسی بگی من چاق میشم اینجوری چاق میمونی چون خداوند خالف وعده عمل نمیکنه هرآنچه باور تواست آیندت میسازه پس اول فرمول اشتباه ذهنت تغییر بده بقیش بسپار به جهان هستی واست جوری اندامت رقم بزنه که تو خوابم نبینی
    تشکر از استاد عزیزم بابت این همه آگاهی خوب واقعا از شما ممنونم که مارو آگاه میکنید به این همه نعمت خداوند مث این میمونه یک نابینا شفا دادین من که به شما میگم استاد خلق معجزها متشکر از همه دوستان نازنینم در این مسیر فوق العاده

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   امتیاز کاربر: 16070 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   محتوای دیدگاه: 158 کلمه

   وقت بخیر عزیزان
   من که چند وقتی هست که در این مسیر هستم از اول هم باور کرده بودم وقتی که با فایلهای رایگان آشنا شدم قبل از اینکه گوش بدم نمی دونم چرا باور کرده بودم که این همون راهیه که می خوام و می تونه منو به هدفم برسونه
   تمام این فیلترهای ذهنیم بر طرف شدن خدا رو شکر با همون رایگان من ۶ پوند کم کردم تو سه ماه که قبلا باید خودم و می کشتم برای این کم شدن
   و در اصل این فرمولها نتیجه و رقم می زنه نه اون تلاشی که ما می کنیم و به جسم فشار میاریم
   این مثال حرف دکتر منو یاد خالم انداخت که یادمه ما بچه بودیم مامانم اینا که حرف می زدن می گفتن چون خالم کورتون می خوره ،کورتون آدم و چاق می کنه و…. و من همیشه اینو یادم بود
   پس جهان بر اساس فرمولهای ذهنی هر فردی براش عمل می کنهذو برنامه ریزی می کنه مسیرش و

   برای ثبت امتیاز ، روی ستاره موردنظر کلیک کنید. ثبت امتیاز
   امتیاز: 0 از 0 رأی
   افزودن به علاقه مندی این دیدگاه را خواندم
   آواتار سهیلا عظیمی ویشته
   1399/10/21 12:54
   مدت عضویت: 1782 روز
   امتیاز کاربر: 16468 سطح ۵: هنرجوی متوسطه
   محتوای دیدگاه: 156 کلمه

   فرمولهای ذهنی وتاثیر آن در نه تنها در چاقی بلکه در تمام زندگی ما نقش پیدا میکنه مثلا وقتی من مسولیت چاقی خودم را نپذیرم وچاقی را مربوط به دنیای بیرون از خودم بدونم صد در صد مسولیت های دیگه مثل روابط فقر بیکاری وغیره را هم در مورد خودم نمیپذیرم از وقتی میثاق نامه را هروروز تکرار میکنم این مسولیت چاقی را کاملا پذیرفتم ودر کنارش مسولیت تمام کارها ورفتارهای خودم را نیز پذیرفتم باور های اشتباه همان عینک های رنگی هستند که وقتی به چشم میزنبم دنیای اطراف ما هم طبق رنگ آنها غیر واقعی میشود باید برای واقعی ودرست شدن دنیامون این عینک های رنگی را برداریم در واقع باورهای درست را که